Seznam biskupů Církve československé husitské

seznam na projektech Wikimedia

Patriarchové, kteří nebyli biskupy jednotlivých diecézí, jsou uvedeni v přehledu patriarchů. Původní čtyři diecéze (západočeská, východočeská, moravská a slezská), postupně se ustavující v letech 1921–1923, v průběhu historického vývoje církve měnily své názvy i teritoriální působnost.

Západočeská diecéze

editovat

Západočeská diecéze (sídlo Praha) se v roce 1946 přejmenovala na pražskou a roku 1950 se z ní vydělila diecéze plzeňská; v letech 1942–1945 musel západočeský biskupský stolec zůstat vakantní – opatřovaný správci diecéze. První dva patriarchové byli zároveň biskupy západočeské diecéze CČS.

Pražská diecéze

editovat

Plzeňská diecéze

editovat

Plzeňská diecéze se v roce 1950 vydělila z diecéze pražské.

Východočeská diecéze

editovat

Východočeská diecéze se sídlem v Hradci Králové přijala rovněž v roce 1946 název královéhradecká diecéze; i její biskupský stolec v letech 1941 až 1944 musel zůstat vakantní.

Královéhradecká diecéze

editovat

Moravská diecéze

editovat

Moravská diecéze v roce 1946 přejmenována na olomouckou (přechodně byla nazývána také ostravsko-olomouckou), z ní se roku 1950 vydělila diecéze brněnská. Moravský biskup spravoval také náboženské obce na Slovensku a Podkarpatské Rusi, které byly v období 1939 - 1945 zrušeny.

Olomoucká diecéze

editovat

Brněnská diecéze

editovat

Brněnská diecéze se v roce 1950 vydělila z diecéze olomoucké.

Slezská diecéze

editovat

Slezská diecéze (též radvanická nebo ostravská) byla v roce 1961 zrušena a včleněna do diecéze olomoucké.

Ostravská diecéze

editovat

Slovenská diecéze

editovat

Náboženské obce (NO) CČS na Slovensku byly spravovány biskupem moravským, v období 1939–1945 byly zrušeny. Bratislavská směla od roku 1945 opět působit, případně externí duchovní mohli poskytovat služby ad hoc i členům před válkou existujících NO. Teprve v letech 1990–1999 byl v Slovenské republice zřízen generální vikariát, k založení slovenské diecéze CČSH se sídlem v Bratislavě došlo v roce 2000.

Literatura

editovat
  • SALAJKA, Milan. Proces ustavování a duchovní správy náboženských obcí Církve československé husitské 1920–2000. Praha: Ústřední rada CČSH, 2003. (Blahoslav). 

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat