Vratislav Štěpánek

český člen České národní rady a duchovní

Vratislav Štěpánek (18. června 1930 Vrútky21. července 2013 Šlapanice) byl český duchovní, biskup a v letech 1991–1994 pátý patriarcha Církve československé husitské.

Mgr. Vratislav Štěpánek
Vratislav Stepanek.png
Svěcení
Kněžské svěcení 16. srpna 1953
Biskupské svěcení 1989
Titul duchovní,
biskup,
patriarcha CČSH,
poslanec ČNR (1986–1990)
Osobní údaje
Datum narození 18. června 1930
Místo narození Vrútky
Datum úmrtí 21. července 2013 (ve věku 83 let)
Místo úmrtí Šlapanice
Vyznání Církev československá husitská
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Mládí a studiumEditovat

Narodil se železničářské rodině ve slovenských Vrútkách, odkud se v devíti letech s rodiči přestěhoval do Brna. Zde se jeho rodina živě začlenila do činnosti náboženské obce CČS v Brně-Řečkovicích, on sám již od studentských let nacházel svůj náboženský domov v tamější církevní Jednotě mládeže. Po ukončení gymnaziálních studií začal v roce 1949 studovat na pražské Husově československé evangelické fakultě bohoslovecké, kterou po čtyřech letech velmi úspěšně dokončil na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze. Na kněze byl vysvěcen brněnským biskupem Václavem Janotou 16. srpna 1953.

Duchovní CČSHEditovat

Před nástupem vojenské základní služby (19531955) a po jejím skončení duchovensky působil v brněnském regionu, poté jako farář v Náměšti nad Oslavou (19561968) a dlouhá léta v centrální náboženské obci Brno-Botanická (19681989). S manželkou Ludmilou, roz. Weiserovou (duchovní CČSH) měl syna Václava a dceru Annu (duchovní CČSH).

Biskup a patriarcha CČSHEditovat

Roku 1989 byl zvolen na deset let za biskupa brněnské diecéze a 16. 3. 1991 pak navíc v průběhu 1. zasedání VII. řádného sněmu byl povolán na tříleté období do úřadu patriarchy CČSH; do roku 1994 tedy zastával oba úřady souběžně. Po skončení svého náročného a obětavě vykonávaného biskupského funkčního období (1999) zůstal i nadále věrný svému kněžskému poslání a vypomáhal duchovenskou službou v rámci brněnské diecéze CČSH; s rodinou žil ve Šlapanicích.

Období jeho episkopátu a relativně krátkého patriarchátu probíhalo v politicky i společensky zjitřené době první fáze polistopadových změn, které zásadním způsobem ovlivnily život celé společnosti i jednotlivých občanů. Církev na ně reagovala usneseními tří zasedání VII. řádného sněmu, poslední z nich (27.–28. 8. 1994) probíhalo právě pod vedením pátého patriarchy. Schváleny byly:

  • Novelizace církevní Ústavy s preambulí potvrzující Církev československou husitskou jako společenství křesťanů, „…kteří usilují naplňovat současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským a dalším úsilím reformačním…“.
  • Zásadní novelizace Základů řádu duchovní péče CČSH, které usilují začlenit církev aktivně do tehdejší nové společenské i kulturní situace svobodné české a slovenské národní pospolitosti.
  • Revize textů biblické dokumentace k Základům víry CČSH.
  • Obnovené usnesení I. řádného sněmu z roku 1931 o zřízení slovenské diecéze se sídlem v Bratislavě s tím, že až do naplnění podmínek pro její znovuustavení je správou církve na Slovensku pověřen generální vikariát CČSH ve Slovenské republice.

Na závěr jednání bylo přijato Poselství, vydány Směrnice pro organizačně právní a hospodářské uspořádání CČSH a pokyn pro práci na obnovené Ústavě CČSH. Přidružený volební sněm pak povolal do patriaršího úřadu na celé běžné období faráře Josefa Špaka, Štěpánkova vrstevníka.

Veřejné funkce a publicistická činnostEditovat

V květnových parlamentních volbách byl roku 1986 ve volebním obvodu Holešov zvolen poslancem České národní rady, kde zpočátku pracoval jako člen zdravotního a sociálního výboru. Od 18. 12. 1989 do 5. 6. 1990 na návrh skupiny poslanců bez stranické příslušnosti zastával funkce předsedy mandátového a imunitního výboru a člena předsednictva rekonstruované ČNR.

Publicisticky přispíval především do periodických tiskovin Církve československé husitské Český zápas, Náboženská revue CČS (později Theologická revue CČSH) a kalendáře Blahoslav. Řada jeho vlastních materiálů i rozhovory s ním vyšly v denících Lidová demokracie, RovnostSvobodné slovo.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • BUTTA, Tomáš. Připomenutí představitelů naší církve v čase volby. Český zápas, roč. 86, 39/2006, s. 1, 3
  • Kdo je kdo : 91/92 : Česká republika, federální orgány ČSFR. Díl 2, N–Ž. Praha: Kdo je kdo, 1991. 637–1298 s. ISBN 80-901103-0-4. S. 972. 
  • ŠTORKÁN, Miloslav – BEDNAŘÍK, Jiří. Čtyři brněnští biskupové. Český zápas, roč. 70, 48/1990, s. 3
  • TOMEŠ, Josef, a kol. Český biografický slovník XX. století : III. díl : Q–Ž. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Petr Meissner, 1999. 587 s. ISBN 80-7185-247-3. S. 310. 
  • JINDRA, Martin – SLADKOWSKI, Marcel (eds.): Biografický slovník Církve československé husitské. CČSH, Praha 2020, s. 640, ISBN 978-80-7000-167-7.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

Patriarcha Církve československé husitské
Předchůdce:
Miroslav Novák
1991-1994
Vratislav Štěpánek
Nástupce:
Josef Špak
Biskup brněnské diecéze Církve československé husitské
Předchůdce:
Rudolf Medek
1989-1999
Vratislav Štěpánek
Nástupce:
Petr Šandera