Otevřít hlavní menu

František Daniel Merth

český básník a římskokatolický duchovní

ŽivotEditovat

František Daniel Merth se narodil v Jindřichově Hradci. Po absolvování zdejšího gymnázia v roce 1934 odešel studovat češtinu a francouzštinu na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Hluboká osobní krize, která jej zde postihla, ho přivedla k náboženské konverzi, v jejímž důsledku na podzim 1937 přestoupil do kněžského semináře v Českých Budějovicích. Po svém vysvěcení v roce 1942 působil jako kněz nejprve v Pelhřimově, od roku 1944 v Českých Budějovicích. 30. září 1948 byl zatčen za činnost proti komunistickému režimu a následně odsouzen k pěti letům odnětí svobody. Během prvních zhruba tří let svého trestu pracoval v uhelných dolech v severních Čechách, zbylou část strávil v táboře XII na uranových dolech u Horního Slavkova. Po svém propuštění v roce 1953 pracoval nejprve rok jako horník na rudných dolech v Březových Horách v Příbrami, poté až do roku 1967 jako dělník v rodném Jindřichově Hradci. Po pracovním úrazu v roce 1967 se stal vychovatelem v ústavu pro mentálně postiženou mládež v Černovicích. Celá dlouhá léta od svého propuštění se snažil získat státní souhlas k návratu do kněžské služby. V roce 1968, kdy byla politická situace jeho snaze již příznivá, se však nakonec rozhodl ponechat si civilní povolání a pouze jako výpomocný duchovní pravidelně dojížděl na víkendy do Českých Budějovic. Nastupující normalizace mu ale práci v ústavu znechutila natolik, že v roce 1970 přeci jen znovu požádal o možnost plného návratu do kněžské služby. Bylo mu sice vyhověno, nicméně byl odeslán mimo veškeré společenské dění, na faru do Strašína u Sušice, kde také strávil zbytek svého života.

DíloEditovat

Básnické díloEditovat

Publikované básnické sbírky a skladbyEditovat

(Sbírky a skladby jsou řazeny podle data prvního vydání, bez ohledu na to, zda se jednalo o vydání oficiální, samizdatové nebo o soukromý tisk. Údaje o případném oficiálním vydání jsou vždy uvedeny dodatečně.)

Publikované básně z pozůstalostiEditovat

  • Kahan - Původně nepojmenovaný soubor 31 básní z let 1953 až 1955, tedy z doby bezprostředně po Merthově propuštění z komunistického kriminálu, byl objeven v květnu 2016. 14 básní tohoto souboru Merth na konci 60. let vybral do sbírky Kahany, kterou v roce 1969 vydal soukromým tiskem. V roce 2018 vyšel soubor s ilustracemi Romana Brichcína v nakladatelství Měsíc ve dne.

Básnické výboryEditovat

  • Jdou krásné básně kolem mne - Výbor vydalo nakladatelství Měsíc ve dne v roce 2019.

Edice souborného dílaEditovat

  • souborné vydání básnických sbírek F. D. Mertha - Dvousvazkovou edici pro nakladatelství Triáda připravují Kristýna Merthová, Václav Toucha a Antonín Petruželka.

KorespondenceEditovat

V revue Souvislosti 3/1995 (25) byly pod názvem Takřka před bránou věčnosti publikovány dopisy Zdeňka Kalisty Františku Danielu Merthovi z let 1973 - 1981 a dále pod názvem Jedenáct rozličných dopisů i krátký výbor z Merthových dopisů z let 1991 - 1995.

LiteraturaEditovat

  • GRUS, Michal. K chronologizaci básnické tvorby Františka Daniela Mertha z 50. a 60. let [online]. 5. 9. 2019. Dostupné z: https://www.facebook.com/fdmerth/.
  • GRUS, Michal. Merth. In: Merth, František Daniel. Jdou krásné básně kolem mne. České Budějovice: Měsíc ve dne, 2019.
  • HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
  • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Praha: Portál, 2004. (rozšířené vydání)
  • MED, Jaroslav. Texty mého života. Praha: Torst, 2007.
  • NIKL, Ivan, ed. Střípky vzpomínek - F. D. Merth očima přátel. Strašín: Obecní úřad Strašín, 2000.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat