Josef Hanuš (kněz)

Narozen 6.1.1876 v Ohnišťanech u Nového Bydžova, zemřel 20.4.1928 v Praze. ThDr. katolický kněz Msgre, docent srovnávací vědy náboženské, publikace z oboru.

Josef Hanuš (6. ledna 1876, Ohnišťany20. dubna 1928, Praha[1]) byl český římskokatolický kněz, papežský tajný komoří a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Spolu s Otakarem Pertoldem jej lze považovat za zakladatele české religionistiky.[2]

Jeho Milost
Mons. ThDr. Doc. Josef Hanuš
Papežský tajný komoří
Kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta
doc. ThDr. Josef Hanuš
doc. ThDr. Josef Hanuš
Jmenování13. srpna 1921 (kanovník)
Svěcení
Kněžské svěcení17. července 1898
Osobní údaje
ZeměRakousko-Uhersko Československo
Datum narození6. ledna 1876
Místo narozeníOhnišťany,
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Datum úmrtí20. dubna 1928 (ve věku 52 let)
Místo úmrtíPraha,
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Místo pohřbeníhřbitov (Ohnišťany)
Národnostčeská
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Josef Hanuš na tablu vyučujících bohoslovecké fakulty Karlovy univerzity v roce 1928. Jeho univerzitními kolegy byli: František Dvorník, Josef Čihák, Jan Budař, Josef Cibulka, Antonín Hora, Václav Hazuka, Josef Vajs, Alois Soldát, Vojtěch Šanda, Josef Slabý, Alois Kudrnovský, Jaroslav Beneš a Josef Kratochvil
Hrob Mons. Josefa Hanuše na hřbitově v Ohnišťanech.

Život editovat

Narodil se 6. ledna 1876 v Ohnišťanech[pozn 1] v rodině Jana a Marie Hanušových. Absolvoval gymnaziální studia postupně v Novém Bydžově a v Jičíně. V letech 1894-1898 byl alumnem pražského arcibiskupského kněžského semináře. Dne 17. července 1898 přijal kněžské svěcení.

Po vysvěcení působil jako kaplan v Lomnici u Sokolova. Poté byl administrátorem ve Vysoké a následně v Otíně. Roku 1899 začal působit jako katecheta na školách v Nuslích-Pankráci, kterým byl až do roku 1904. Roku 1904 začal působit jako adjunkt na pražské teologické fakultě, kde zároveň přednášel fundamentální teologii. V této době byl i exhortátorem (duchovním správcem) reálné školy v Karlíně. Po složení zkoušek a sepsání dizertační práce s názvem „Relatio criticismi Cantiani ad scientificam existentiae Dei demonstrationem“ mu 7. července 1906 byl udělen titul doktora teologie. Poté působil jako katecheta reálky a gymnázia na Královských Vinohradech (1906–1908), profesor náboženství v Kolíně (1908–1912) a dalších dvou škol. Roku 1908 se stal sekretářem Unie profesorů náboženství.

V letech 1919–1920 byl stipendistou Katolického institutu Pařížské univerzity. Během pařížského pobytu se kromě studia zajímal také o aktuální situaci katolické církve ve Francii a navazoval kontakty s místními katolíky.[2] Po návratu napsal habilitační práci „Úvod do srovnávací vědy náboženské“ a získal titul docenta. Následně začal přednášet o nýboženství Indie, Číny, Japonska či Egypta. Angažoval se rovněž ve spolkové činnosti, byl předsedou spolku Amitié française.

Dne 13. srpna 1921 byl zvolen kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a slavnostně instalován byl 9. října 1921.

Dne 10. října 1921 se stal radou arcibiskupské kurie. Poté působil jako prosynodální soudce (1922), člen komise pro zkoušení katechetů a na teologické fakultě pro zkoušky ze Starého zákona, ordinariátní komisař reálné školy v Rakovníku, gymnázium v Kolíně a na pražských Královských Vinohradech, pedagogické školy na Kladně aj. Roku 1927 začal působit v radě pro školské záležitosti.

Roku 1926 mu papež Pius XI. udělil titul papežského tajného komořího.

Cestoval do zahraničí kde často zastupoval arcibiskupa či Karlovu univerzitu.

Zemřel 20. dubna 1928 v Praze na mozkovou mrtvici v důsledku přepracování a uprostřed příprav na Eucharistický kongres, kterého se měl účastnit až v australském Sydney. Dne 23. dubna 1928 se konalo rozloučení v kapitulním chrámu Všech svatých na Hradčanech (kapitula při tomto kostele je historicky tradičně provázána s Univerzitou Karlovou). Poté byl zesnulý převezen do rodných Ohnišťan a zde 24. dubna pohřben do hrobu svých rodičů. Pohřební obřady v Ohnišťanech vedl kancléř královéhradeckého biskupství, Mons. Kutnar. Dne 13. května 1928 zaň bylo slouženo pontifikální rekviem v Paříži, jehož celebrantem byl pařížský pomocný biskup Emanuel Chaptal.[2]

Josefu Hanušovi byla při příležitosti desátého výročí úmrtí v roce 1938 odhalena v ohnišťanském kostele pamětní deska (v presbytáři, napravo při pohledu na hlavní oltář). V témže kostele se uchovává jeho portrét.

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. Resp. v tehdejších tzv. Nových Ohnišťanech,[2] dnešní severní části nečleněné obce Ohnišťany v čísle popisném 112.

Reference editovat

  1. Archiv hl. m. Prahy, Matrika zemřelých u sv. Víta, sign. VÍT Z9, s. 216
  2. a b c d Bc. PELEJOVÁ, Miroslava, DiS.: Počátky české religionistiky: Otakar Pertold a Josef Hanuš, Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Katedra filozofie. Studijní program Humanitní studia. Studijní obor Evropská kulturní studia. Diplomová práce.

Literatura editovat

  • PELEJOVÁ, Miroslava: Počátky české religionistiky: Otakar Pertold a Josef Hanuš. Diplomová práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filosofická, Plzeň 2014.
  • PODLAHA, Antonín Supplementum secundum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XVII, Pragae 1925, str. 44–48, Tab. X;
  • PODLAHA, Antonín Supplementum tertium ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXI, Pragae 1928, str. 46–50;
  • PODLAHA, Antonín Supplementum quartum ad Seriem praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prelatorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, in Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis, op. XXV, Pragae 1931, str. 92.
  • Časopis katolického duchovenstva, 1928, č. 5, str. 591–592

Externí odkazy editovat