Mezinárodní dny a roky

seznam na projektech Wikimedia

Toto je přehled mezinárodních dnů a roků. Mezinárodně uznané (sváteční) dny vyhlašuje zpravidla Organizace spojených národů (OSN), ale i její organizace pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO, Světová zdravotnická organizace (WHO) a další nadnárodní instituce. Tyto dny slouží často jako připomínka nějakých tematicky vymezených hodnot, dosažených úspěchů lidstva či naopak hrozeb a boje proti nim.

Mezinárodní dny

Pevné

Připadají vždy na stejný den (datum).

Pevné mezinárodní dny
Datum Název Vyhlášen (od)kdy Vyhlásil
1. leden Světový den míru 1967 papež Pavel VI.
4. leden Světový den Braillova písma[1]
7. leden Mezinárodní den švihlé chůze[2][3][4] 2012 Adam Jandora
11. leden Den uklízení pracovních stolů
13. leden Světový den nálepek
15. leden Den pokrývek hlavy[5]
19. leden Den popcornu[6]
20. leden Den milovníků sýru[7]
21. leden Mezinárodní den objímání
23. leden Den koláčů[8]
24. leden Mezinárodní den vzdělání[9] 2019 OSN
26. leden Mezinárodní den celníků[10] 1953 Světová celní organizace
27. leden Mezinárodní den památky obětí holocaustu 2005 OSN
28. leden Den ochrany osobních údajů 2007 EU (Rada Evropy)
31. leden Den dětí ulice 2009 Jugend Eine Welt
2. únor Světový den mokřadů 1971 Ramsarská úmluva
4. únor Světový den boje proti rakovině[11]
Mezinárodní den lidského bratrství[12]
2008
1999
OSN
OSN
6. únor Mezinárodní den nulové tolerance ženské obřízce[13] 2003 WHO
10. únor Světový den luštěnin[14] 2013 OSN
11. únor Světový den nemocných
Mezinárodní den žen a dívek ve vědě
1993
2016[15]
papež Jan Pavel II.
OSN
12. únor Den červené ruky[16]
Darwinův den[17]
2002
1997
International Coalition to Stop the Use of Child Soldiers
International Humanist and Ethical Union
13. únor Světový den rádia[18] 2011 OSN, UNESCO
15. únor Mezinárodní visegrádský den 2016 Visegrádská skupina
20. únor Světový den sociální spravedlnosti[19] 2007 OSN
21. únor Mezinárodní den mateřského jazyka
Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu[20]
Mezinárodní den boje proti kolonialismu [21][22][23]
1999
1989
UNESCO
WFTGA
22. únor Evropský den obětí zločinu[24]
Den zamyšlení
1989
1926
European Forum for Victim Services
Skautská organizace
29. únor Mezinárodní den boje proti vzácným chorobám[25] 2008 Eurordis
1. březen Mezinárodní den civilní ochrany[26]
Den nulové diskriminace[27]
1972
2014
International Civil Defence Organisation
UNAIDS
2. březen Mezinárodní den zásnub 2015 Filemon de Este
3. březen Světový den divoké přírody[28] 1999 Washingtonská úmluva
8. březen Mezinárodní den žen 1909 OSN
10. březen Mezinárodní den soudkyň 2021 OSN
11. březen Evropský den mozku
Evropský den památky obětem terorismu
1998
2005
Evropská aliance DANA
EU (Evropský parlament)
14. březen Den pí
Mezinárodní den akcí pro řeky a proti přehradám[29]
1988
1997

International Meeting of People Affected by Dams
15. březen Mezinárodní den proti policejní brutalitě 1997 Collective Opposed to Police Brutality (C.O.B.P.)
15. březen Světový den spotřebitelských práv[30] 1962 John Fitzgerald Kennedy
15. března Světový den morčat 2010
20. březen Světový den štěstí
Světový den frankofonie[31]
Světový den divadla pro děti a mládež
Světový den vrabců[32]
2012
1970
2000
2010
Valné shromáždění OSN
Mezinárodní organizace Frankofonie
Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež
Nature Forever Society
21. březen Světový den Downova syndromu[33]
Světový den poezie[33]
Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace[33]
Mezinárodní den loutkového divadla

Mezinárodní den lesů[33]
Nourúz[34]
Světový den zeměměřičů[35]

2006
1999
1966
2002

70. léta 20. století

2008

Downsyndrome International
UNESCO
OSN
UNIMA

FAO

OSN

Světová federace zeměměřičů

22. březen Světový den vody
Světový den mimů[36]
1993
2011
OSN
World Mime Organisation
23. březen Světový den meteorologie 1950 OSN, WMO
24. březen Světový den boje proti tuberkulóze
Mezinárodní den za právo na pravdu o hrubém porušování lidských práv a na důstojnost obětí[37]
1882
2010
WHO
OSN
25. březen Mezinárodní den nenarozeného dítěte[38]
Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky[39]
Mezinárodní den solidarity se zadržovanými a nezvěstnými členy mírových misí[40]
2008
2009
Human Life International

OSN
OSN

26. březen Světový den boje proti epilepsii (Purple Day)[41] 2008
27. březen Světový den divadla 1961 Mezinárodní divadelní ústav (ITI) v rámci UNESCO
1. duben Mezinárodní den ptactva[42] 1906 Konvence o ochraně užitečného ptactva
2. duben Mezinárodní den dětské knihy
Světový den zvýšení povědomí o autismu[43]
1967
2007
Mezinárodní výbor pro dětskou knihu (IBBY)
OSN
3. duben Mezinárodní den spodního prádla[44]
4. duben Mezinárodní den proti nášlapným minám[45]

(Světový) Den vitamínu C[46]

Světový den krys[47]

Mezinárodní den mrkve[48]

2005

2002

ČR od roku 2013

OSN
5. duben Mezinárodní den svědomí[49] 1989
6. duben Mezinárodní den sportu za rozvoj a mír[50] 2013 OSN
7. duben Světový den zdraví
Vzpomínka na genocidu ve Rwandě[11]
1950 WHO
OSN
8. duben Mezinárodní den Romů 1971 v ČR 2001 Mezinárodní romská unie (RU)
10. duben Mezinárodní den sourozenců
11. duben Mezinárodní den solidarity osvobození politických vězňů[zdroj?]
Světový den Parkinsonovy choroby
v ČR 1997
1996
12. duben Mezinárodní den kosmonautiky[51] 2011 OSN
14. duben Světový den monitoringu diabetiků 1950 Mezinárodní federace diabetu
15. duben Světový den umění[52] 2012 Mezinárodní asociace umění (IAA)
16. duben Světový den hlasu[53] 2006 WHO
17. duben Světový den hemofilie[54] 1998 World Federation of Hemophilia
18. duben Mezinárodní den památek a sídel
Mezinárodní den radioamatérů[55]
1983
1925
UNESCO[56]
IARU
19. duben Světový den investičních fondů [57] 2014 VÖIG
20. duben Světový den marihuany[58]
Den čínského jazyka[59]
2010 OSN
21. duben Světový den kreativity a inovací[60] OSN
22. duben (Mezinárodní) Den Země[11]
1971, v ČR od 1990 spontánně v USA
23. duben Světový den knihy a autorského práva[61]
Den anglického jazyka[62]
Světový den španělského jazyka[63]
1995
2010
UNESCO
OSN
24. duben Den skautů a skautek[64]
Světový den laboratorních zvířat
1979
1948
svátek svatý Jiří, patron skautů
konference mládeže zemí jihovýchodní Asie
Mezinárodní den boje proti kolonialismu (Anti-Colonialism Day) výročí Bandungská konference; pouze menšinové zdroje,[65] jinak 21. únor
25. duben Světový den boje proti malárii[66]

Světový den delegátů[67]

2019 WHO

OSN

26. duben Světový den duševního vlastnictví 2001 Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)
27. duben Světový den grafiky 1963 Mezinárodní rada organizace grafického designu
28. duben Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Mezinárodní organizace práce (ILO)
29. duben Mezinárodní den tance
Mezinárodní den imunologie[68]
1982
2005
Mezinárodní divadelní ústav
IUIS
30. duben Mezinárodní den jazzu[33] 2011 UNESCO
1. květen Svátek práce 1888 (v USA)
2. květen Světový den tuňáků[69] 2016 OSN
3. květen Mezinárodní den svobody tisku
Mezinárodní den Arganie[66]
1991 Reportéři bez hranic, UNESCO
OSN
4. květen Mezinárodní den hasičů
Den Star Wars
1999
2011

5. květen Mezinárodní den porodních asistentek
Mezinárodní den hygieny rukou[70]
Evropský den pro rovnoprávnost osob se zdravotním postižením
1972/73
2005
1992
ICM a FIGO
WHO
DPI
6. květen Mezinárodní den proti dietám 1992 Mary Evans Young
8. květen Vzpomínkové dny na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války[71]
Světový den Červeného kříže
1994
OSN
Mezinárodní červený kříž
9. květen Vzpomínkové dny na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války[71]
Den Evropy
1950 OSN
EU
12. květen Mezinárodní den ošetřovatelek a zároveň
Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem
Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii[72]
1965
1993
1992
Mezinárodní rada sester
13. květen Mezinárodní den Falun Dafa[73]
Světový den koktejlů[74]

1999

(v síti hotelů Radisson po celém světě)
15. květen Mezinárodní den rodiny
Světový den proti mozkové mrtvici[75]
Mezinárodní den odpůrců vojenské služby[76]
1994
1999
1998
OSN
European initiative
17. květen Světový den telekomunikací a informační společnosti
Mezinárodní den proti homofobii[77]
Světový den hypertenze
2006
2005
2006
OSN
EU (Evropský parlament)
WHL
18. květen Mezinárodní den muzeí 1977 Mezinárodní rada muzeí (The International Council of Museums, ICOM) při UNESCO
20. květen Světový den včel[78] OSN
21. květen Světový den kulturní rozmanitosti[11] (Světový den kulturního rozvoje)
Mezinárodní den čaje[79]
2001
2020
OSN, UNESCO
OSN
22. květen Mezinárodní den biologické rozmanitosti[11] OSN
23. květen Světový den želv 2000 American Tortoise Rescue
24. květen Evropský den parků 1999
25. květen Geek Pride Day
Den Afriky
Mezinárodní den ztracených dětí
Ručníkový den
2006
1963

USA 1983
2001

španělský blogger Germán Martínez
OSN, Organizace africké jednoty (OUA)
Ronald Reagan, Evropská federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (v Evropě od 1986)
spontánně online
28. květen Světový den her[80] 1999 ITLA
Mezinárodní den menstruace[81] 2013 ???
29. květen Mezinárodní den příslušníků mírových operací OSN[11] OSN
31. květen Světový den bez tabáku 1987 WHO
1. červen Mezinárodní den dětí
Světový den rodičů[33]
Světový den mléka[82]
Světový den bezpečnosti potravin[83]
1925/1950
2012
1958
Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže
OSN
FAO

FAO, OSN

2. červen Mezinárodní den prostitutek 1975
3. červen Světový den jízdního kola

Evropský den jízdních kol[84]

2018

1998

OSN

Attac

4. červen Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese[85] 1982 OSN
5. červen Světový den životního prostředí[86]

Mezinárodní den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu[87]

1974

2015

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

OSN

6. červen Den ruského jazyka[88] OSN
7. červen Světový den rorýsů[89] 2019 Swifts Without Frontiers
8. červen Světový den oceánů[11]
Světový den boje proti nádorům mozku[90]
1992
2000
OSN
German Brain Tumor Association
9. červen Mezinárodní den archivů 2007 Mezinárodní archivní rada
10. červen Světový den secese 2013
12. červen Světový den proti dětské práci OSN, Mezinárodní organizace práce (ILO)
14. červen Světový den dárců krve 2004 WHO
15. červen Světový den proti násilí na seniorech[91]
Světový den větru[92]
2006
2009
WHO
GWEC
16. červen Den afrického dítěte 1991 Organizace africké jednoty (Organization of African Unity, OAU)
17. červen Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští OSN
18. červen Autistický den hrdosti[93]
Udržitelný den v astronomii[94]
2005

2004

Aspies for Freedom

OSN, Organizace pro výživu a zemědělství

20. červen Světový den uprchlíků OSN
21. červen Světový den hudby
Mezinárodní den triček[95]
Mezinárodní den trpaslíků
Mezinárodní den skateboardingu[96][97]
Mezinárodní den jógy[98][99]
1982


2008
2015
Jack Lang


Mezinárodní skateboardová asociace (International Association of Skateboard Companies)
Valné shromáždění OSN
22. červen Mezinárodní den bez kalhotek[100]
23. červen OSN pro den veřejné služby [101]
Mezinárodní den vdov[33]

2011
OSN
OSN
25. červen Den námořníků[102] 2010 IMO
26. červen Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi[11]
Mezinárodní den podpory obětem násilí (mučení)
1987 OSN
27. červen Světový den rybářství[103]
Den malých a středních podniků[104]
2001

2020

OSN
29. červen Mezinárodní den tropů[105] OSN
30. červen Mezinárodní den asteroidů[106]

Mezinárodní den parlamentarismu[107]

2016

2020

OSN

OSN

2. červenec Světový den UFO
Mezinárodní den proti zapomínání
2001
2016
ufologické organizace
6. červenec Světový den polibku
11. červenec Světový den populace UNFPA (Fond OSN pro populační činnost)
14. červenec Mezinárodní den nebinárních lidí 2012 Katje van Loon
18. červenec Mezinárodní den Nelsona Mandely[11] 2009 OSN
20. červenec Mezinárodní den šachu[108] 1966
28. červenec Světový den boje proti žloutence[109] 2010 WHO
29. červenec Mezinárodní den tygrů[110] 2010 WWF
30. červenec Mezinárodní den přátelství[111] 2011 OSN
2. srpen Den suchého zipu
6. srpen Světový den boje za zákaz jaderných zbraní
Mezinárodní den boje lékařů za mír


Mezinárodní hnutí lékařů
8. srpen Mezinárodní den ženského orgasmu
Mezinárodní den koček
2002 Svátek vznikl v severovýchodním městě Esperantina v Brazílii, kde se jeden radní rozhodl věnovat tento den ženskému orgasmu jako kompenzaci za "sexuální dluh" vlastní manželce.[zdroj?]
Mezinárodní fond ochrany zvířat (International Fund for Animal Welfare – IFAW)
9. srpen Mezinárodní den původního obyvatelstva 1994 OSN
12. srpen Mezinárodní den mládeže 2000 OSN
13. srpen Den leváků 1992 The Left-Hander's Club v Británii
15. srpen Mezinárodní den energy drinků[112] 2011 Komunita sběratelů energy drinků
16. srpen Mezinárodní den rumu[113] v ČR cca 2015 Původ nenalezen
19. srpen Světový den humanitárních pracovníků[11] 2008 OSN
23. srpen Mezinárodní den památky obětí obchodu s otroky
Evropský den památky obětí stalinismu a nacismu

2009
OSN, UNESCO
Evropský parlament
28.–29. srpen Evropská noc pro netopýry 1997 (Eurobats) Dohoda o ochraně netopýrů v Evropě
29. srpen Mezinárodní den proti jaderným zkouškám 2009 OSN
30. srpen Mezinárodní den obětí násilného zmizení[114] OSN
2. září Světový den kokosu[115] 2019 Regionální svátek Asia Pacific Coconut Community (APCC)
5. září Mezinárodní den charity[116] 2013 OSN
7. září Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu 2019 OSN
8. září Mezinárodní den gramotnosti 1966 UNESCO
9. září Evropský den recyklace baterií 2015 evropská asociace Eucobat
10. září Světový den prevence sebevražd[11] WHO
12. září Mezinárodní den spolupráce jih-jih[117][118] 2003 OSN
13. září Mezinárodní den čokolády[119] počátek nenalezen původce nenalezen
14. září Evropský den židovské kultury[120] 1999 UNESCO
15. září Mezinárodní den demokracie[11]
Celosvětový úklidový den
OSN
16. září Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy
Den církevního školství
1987
1999
OSN
od 16. září Evropský týden mobility 2002 EU (Evropská komise)
20. září Den malování mandal[zdroj?!] 2016 Centrum Mandala z. s.
21. září Mezinárodní den míru
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby
2001
v ČR 1998
OSN
Mezinárodní alzheimerovská organizace (ADI)
(21.) 22. září (Světový/Evropský) den bez aut 2000 EU (Evropská komise); dříve méně formalizovaně i v jiných datech, v ČR už 1991
26. září Světový den antikoncepce[121]
Evropský den jazyků

Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní[122]

2007
2001

2014

[123]
Rada Evropy

OSN

27. září Světový den cestovního ruchu (Světový den turismu) 1980 Světová organizace cestovního ruchu (WTO)
28. září Světový den boje proti vzteklině[124]
Mezinárodní den boje za bezpečný potrat[125]
2007
90. léta 20. st.
WHO, FAO
?
29. září Světový den srdce[126] 2000 WHF, WHO
30. září Mezinárodní den překladu (též „překladatelů“) 1991, resp. 2017 Mezinárodní organizace překladatelů, resp. Organizace spojených národů
1. říjen Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den kávy
Mezinárodní den lékařů
Světový den vegetariánství
Mezinárodní den hudby
1991
2015
1984
1978
1974
OSN
Mezinárodní organizace pro kávu
Mezinárodní hnutí lékařů za odvrácení jaderné války
Mezinárodní vegetariánská unie
Mezinárodní hudební rada
2. říjen Světový den nenásilí[11]
Světový den hospodářských zvířat
2007
1983
OSN
Reformní hnutí za hospodářská zvířata
4. říjen Mezinárodní den zvířat
Světový den lidských sídel
1931, v ČR 1994
1985
shromáždění ekologů
OSN
5. říjen Světový den učitelů 1994 UNESCO
8. říjen Mezinárodní den boje proti popáleninám Mezinárodní společnost pro popáleninové úrazy
9. říjen Světový den pošty 1874 OSN, UPU
10. říjen Světový den duševního zdraví
Světový den proti trestu smrti
Světová federace duševního zdraví
11. říjen Mezinárodní den dívek[127] 2012 OSN (kampaň za odstranění genderové nerovnosti)
12. říjen Světový den boje proti artritidě 2000 záštita OSN a WHO
od 12. října Světový týden kostí a kloubů 2000 záštita OSN a WHO
13. říjen Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof [128]
Mezinárodní den bez podprsenky [129]
1989

2011

OSN
14. říjen Světový den standardů 1946 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
15. říjen Mezinárodní den bílé hole
Světový den žen žijících na venkově
16. říjen Světový den výživy
Světový den páteře
Mezinárodní den proti McDonald's
1981
OSN, FAO


17. říjen Mezinárodní den za odstranění chudoby[11][130]
Světový den úrazů
1992
OSN
20. říjen Mezinárodní den kuchařů
Světový den statistiky[11]
Světový den proti osteoporóze
Den stromů
2005
1988
USA 1872, v ČR 1906, obnov. 2000

OSN
IOF
od 1951 OSN
21. říjen Den původních odrůd jablek
22. říjen Mezinárodní den balbutiků
24. říjen Den Spojených národů[11]
Světový den pro rozvoj informací
1945
1972
OSN
OSN
od 24. října Týden za odzbrojení OSN
25. říjen Mezinárodní den umělců[131] 2004 Chris MacClure
27. říjen Světový den audiovizuálního dědictví[11] UNESCO
29. říjen Světový den mrtvice[132] 2006 World Stroke Organization (WSO)
31. říjen Den UNICEF
Světový den spoření

1924

vyhlášen v roce 1924 na 1. Kongresu spořitelů v Miláně
1. listopad Mezinárodní den veganství 1994 Vegan Society
2. listopad Světový den vitamínu D[133] ???? Neuvedeno
6. listopad Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených konfliktů 2001 OSN
10. listopad Světový den vědy pro mír a rozvoj 2001 OSN, UNESCO[11]
11. listopad Mezinárodní den válečných veteránů
11. listopad Mezinárodní den prasklých těsnění[zdroj?!]
13. listopad Mezinárodní den nevidomých 1946
14. listopad Světový den diabetiků Mezinárodní federace diabetu a WHO
15. listopad Den vězněných spisovatelů 1993 Mezinárodní PEN klub
16. listopad Mezinárodní den tolerance 1996 OSN, UNESCO
17. listopad Mezinárodní den studentstva
Světový den předčasně narozených dětí[134][135][136]
1941
2010
Mezinárodní studentský sněm
?
19. listopad Světový den prevence týrání a zneužívání dětí v ČR od 2001 Nadace ženského světového summitu
19. listopad Mezinárodní den mužů 1992 Neoficiální svátek, původní idea Thomas Oaster[137]
19. listopad Světový den toalet 2001 WTO (World Toilet Organization)[138][139]
20. listopad Den industrializace Afriky
Světový den dětí
Světový den chronické obstrukční plicní nemoci

1959
2001

OSN, UNICEF
WHO a Americký národní ústav pro srdce, plíce a krev (NHLBI)
21. listopad Světový den televize[140]
Světový den pozdravůArchivováno 22. 11. 2016 na Wayback Machine.
1996
1973
OSN
25. listopad Mezinárodní den boje proti násilí na ženách
Mezinárodní den bez nákupů
1981
OSN
26. listopad Světový den olivovníku[141] 2019 UNESCO
29. listopad Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny 1947 OSN
30. listopad Mezinárodní den obětí chemických válek[142][143][144] 2015 (2005) OSN
1. prosinec Světový den boje proti AIDS OSN, WHO
2. prosinec Světový den počítačové gramotnosti
Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví
2001
OSN
OSN
3. prosinec Mezinárodní den lidí s postižením[11] OSN
3. prosinec Den bez pesticidů po 1984 organizace PAN (Pesticide International Network)[145]
4. prosinec Mezinárodní den bank[11] 2019[146] OSN
5. prosinec Mezinárodní den dobrovolníků 1986 OSN
5. prosinec Světový den půdy 2013 OSN[147]
7. prosinec Mezinárodní den civilního letectví OSN
9. prosinec Mezinárodní den proti korupci 2003 OSN
10. prosinec Den lidských práv 1950 OSN
11. prosinec Světový den dětství[zdroj?!]
Mezinárodní den hor[33][148]
1992
2003
OSN
OSN
14. prosinec Den opic 2000 Neoficiální svátek, původní idea Casey Sorrow
18. prosinec Mezinárodní den migrantů[11] OSN
20. prosinec Mezinárodní den lidské solidarity
27. prosinec Mezinárodní den epidemické připravenosti [149] 2020 OSN
29. prosinec

Pohyblivé

Připadají každý rok na jiný den (datum).

Pohyblivé mezinárodní dny
Termín Název Odkdy Vyhlásil
?. úterý v únoru Den bezpečnějšího internetu
2. neděle v únoru Světový den manželství 1983
1. pátek v březnu Světový den modliteb
poslední středa v dubnu Mezinárodní den povědomí o hluku 1996 Center of Hearing and Communication
poslední neděle v dubnu Světový den sdružených měst Světová federace sdružených měst
4. čtvrtek v dubnu Mezinárodní den žen v ICT[150] ITU
4. pondělí v květnu Mezinárodní den mléka 1957 Mezinárodní mlékařská federace (IDF)
2. nebo 3. středa v květnu Květinový den 1997 v ČR Liga proti rakovině
2. sobota v květnu Světový den pro fair trade 2001 Světová fairtradová organizace
2. neděle v květnu Den matek 1908, ČSR 1923
3. neděle v květnu Den památky obětí nemoci AIDS (pochody Světlo pro AIDS)
poslední neděle v květnu Den koní 1998
2. sobota v červnu Mezinárodní den žonglování
2. sobota v červnu Mezinárodní den pletení 2005
3. neděle v červnu Den otců 1972
1. sobota v červenci Mezinárodní den družstev 1923 OSN, Mezinárodní družstevní svaz (ICA)
2. neděle v červenci Evropský den koupáni v řekách[151] asi 2005
poslední pátek v červenci Mezinárodní den systémového administrátora
3. úterý v září Mezinárodní den míru 1982 OSN
1. nebo 2. víkend v září Dny evropského dědictví (Dny otevřených dveří památek) 1991 Rada Evropy
druhá sobota v září Světový den první pomoci (MVČK) 1863 Mezinárodní Červený kříž
poslední neděle v září Mezinárodní den modliteb za pronásledované křesťany
Mezinárodní den neslyšících
Světový den srdce

1958
Světový evangelikální svaz
Mezinárodní federace neslyšících
Světová federace srdce
poslední týden v září Světový den námořnictva[152] (Světový námořní den, Světový den moře) 1978 OSN, Mezinárodní námořní organizace (IMO)
1. pondělí v říjnu Světový den sídel (HABITAT)
Světový den dětí
Světový den architektury
1986
1986
1996
OSN
OSN
Mezinárodní svaz architektů (UIA)
2. čtvrtek v listopadu Světový den jakosti (kvality) 1989 Evropská organizace pro jakost (EOQ), v ČR Česká společnost pro jakost
3. čtvrtek v listopadu Mezinárodní nekuřácký den
Světový den filosofie
1977, v ČR 1992
2002
Mezinárodní unie boje proti rakovině
UNESCO
4. pátek v listopadu
(Černý pátek)
Mezinárodní den nekupování ničeho 1997 Ted Dave

Mezinárodní roky

Mezinárodní roky
rok název vyhlásil
1882/1883 Mezinárodní polární rok 12 států
1932/1933 Mezinárodní polární rok Mezinárodní meteorologická unie
1957/1958 Mezinárodní geofyzikální rok Mezinárodní výbor pro vědu
1959/1960 Svět rok uprchlíků OSN
1961 Mezinárodní rok zdraví a lékařského výzkumu OSN
1965 Mezinárodní rok spolupráce OSN
1967 Mezinárodní rok turismu OSN
1968 Mezinárodní rok lidských práv OSN
1970 Mezinárodní rok vzdělání OSN
1971 Mezinárodní rok pro opatření k boji proti rasismu a rasové předsudky OSN
1974 Světový rok populace OSN
1975 Mezinárodní rok žen OSN
1978/1979 Mezinárodní rok proti apartheidu OSN
1979 Mezinárodní rok dítěte OSN
1981 Mezinárodní rok zdravotně postižených OSN
1982 Mezinárodní rok mobilizace pro sankce proti Jižní Africe OSN
1983 Světový rok komunikací (1) OSN
1985 Rok Organizace spojených národů
Mezinárodní rok účasti, rozvoje a míru
oboje OSN
1986 Mezinárodní rok míru OSN
1987 Mezinárodní rok přístřeší pro bezdomovce OSN
1990 Mezinárodní rok gramotnosti OSN
1992 Mezinárodní rok vesmíru OSN
1993 Mezinárodní rok domorodých obyvatel OSN
1994 Mezinárodní rok gramotnosti
Mezinárodní rok sportu a olympijských ideálů
oboje OSN
1995 Mezinárodní rok tolerance
Světový rok lidstva připomínající památku obětí druhé světové války
oboje OSN
1996 Mezinárodní rok za vymýcení chudoby OSN
1998 Mezinárodní rok oceánů OSN
1999 Mezinárodní rok seniorů OSN
2000 Mezinárodní rok díkuvzdání
Mezinárodní rok kultury míru
oboje OSN
2001 Mezinárodní rok dobrovolníků
Organizace spojených národů pro rok dialogu mezi civilizacemi
Mezinárodní rok mobilizace proti rasismu (2)
vše OSN
2002 Mezinárodní rok ekoturistiky
Mezinárodní rok hor
Organizace spojených národů pro rok kulturního dědictví
vše OSN
2003 Rok kyrgyzské státnosti
Mezinárodní rok pitné vody
oboje OSN
2004 Mezinárodní rok rýže
Mezinárodní rok připomínající boj proti otroctví a jeho zrušení
vše OSN
2005 Mezinárodní rok fyziky
Mezinárodní rok sportu a tělesné výchovy
Mezinárodní rok malých půjček
vše OSN
2006 Mezinárodní rok pouští a rozšiřování pouští OSN
2007 Mezinárodní rok polárních oblastí
Rok delfína
WMO
UNEP
2008 Mezinárodní rok brambor
Mezinárodní rok sanitace
Mezinárodní rok jazyků
Mezinárodní rok planety Země
OSN
OSN
OSN
UNESCO
2009 Mezinárodní rok usmíření
Mezinárodní rok přírodních vláken
Mezinárodní rok lidských práv, vzdělávání
Mezinárodní rok astronomie
vše OSN
2010 Mezinárodní rok biodiverzity
Mezinárodní rok pro sblížení kultur
oboje OSN
2011 Mezinárodní rok lesů
Evropský rok dobrovolnictví
OSN
EU
2012 Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity EU
2016 Mezinárodní rok luštěnin OSN[153]
2020 Mezinárodní rok zdraví rostlin
Mezinárodní rok sester a porodních asistentek
OSN[154]
WHO[155]
2021 Mezinárodní rok míru a důvěry
Mezinárodní rok tvůrčí ekonomiky pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní rok ovoce a zeleniny
Mezinárodní rok dětské práce

Mezinárodní rok rodiny

OSN[156]
OSN[157]
OSN[158]
OSN[159]Papež František

Vysvětlivky (celý název):

 • (1) – Světový rok komunikací a rozvoje komunikační infrastruktury
 • (2) – Mezinárodní rok mobilizace proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a související nesnášenlivostí

Reference

 1. http://www.nays.com.pk/world-braille-day-january-o4th/
 2. PYTHON, Monty. International Silly Walks Day 2017. Monty Python - Official Site [online]. [cit. 2022-08-11]. Dostupné online. 
 3. International Silly Walk Day - January 7, 2022 | internationaldays.co. www.internationaldays.co [online]. [cit. 2022-08-11]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. GIESE, von Sven. International Silly Walks Day am 7. Januar [online]. [cit. 2022-08-11]. Dostupné online. (německy) 
 5. Marketingový kalendář 2022 [online]. [cit. 2022-07-07]. Dostupné online. 
 6. KUŠOVÁ, Tereza. Pojďme do kina, když je den popcornu. Novinky.cz [online]. [cit. 7.7.2022]. Dostupné online. 
 7. ADMIN. Milovníci sýrů, pozor. Pokud ho konzumujete každý den, mohou vás potkat problémy - Jimeto.cz [online]. [cit. 2022-07-07]. Dostupné online. 
 8. Samsung. www.facebook.com [online]. [cit. 2022-07-07]. Dostupné online. 
 9. First-ever International Day of Education (24 January) | Permanent Missions. www.un.int [online]. [cit. 2020-01-09]. Dostupné online. 
 10. http://www.business-standard.com/india/news/customs%5C-challenges/462572/
 11. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u OSN: Mezinárodní dny a týdny. www.osn.cz [online]. [cit. 2012-11-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-05-21. 
 12. NATIONS, United. International Day of Human Fraternity. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. http://www.who.int/mediacentre/events/annual/female_genital_mutilation/en/index.html
 14. NATIONS, United. World Pulses Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 15. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2016 [online]. NKC Gender a věda [cit. 2016-03-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-13. 
 16. http://www.redhandday.org/
 17. Archivovaná kopie. darwinday.org [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2005-02-12. 
 18. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/
 19. World Day of Social Justice [online]. [cit. 2021-02-20]. Dostupné online. 
 20. www.bvgd.org [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 21. http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/mezinarodni-den-boje-proti-kolonialismu-14/
 22. https://www.kurzy.cz/kalendar/mezinarodni-den-boje-proti-kolonialismu-21-unor/
 23. fmenšihttps://arpok.cz/mezinarodni-den-boje-proti-kolonialismu/
 24. Archivovaná kopie. victimsupporteurope.eu [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-12. 
 25. http://www.rarediseaseday.org/
 26. Archivovaná kopie. www.euromedcp.eu [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 27. http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2014/march/20140303zerodiscrimination/
 28. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46815&Cr=cites&Cr1#.UzGgcvl5OaI
 29. Archivovaná kopie. www.internationalrivers.org [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-25. 
 30. Brobeck, Stephen (1997). Encyclopedia of the consumer movement. Santa Barbara, Calif. [u.a.]: ABC-Clio. p. 176. ISBN 0-87436-987-8.
 31. http://www.mzv.cz/paris/cz/frankofonie/
 32. http://www.worldsparrowday.org/
 33. a b c d e f g h www.un.org [online]. [cit. 2021-07-22]. Dostupné online. 
 34. International Nowruz Day. www.un.org [online]. [cit. 2021-07-22]. Dostupné online. 
 35. https://fig.net/news/news_2020/03_globalsurveyorsday.asp
 36. http://www.worldmime.org/about-wmo/world-mime-day
 37. http://www.un.org/en/events/righttotruthday/
 38. March 25, The International Day of the Unborn Child. Human Life International [online]. 2014-03-21 [cit. 2021-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 39. http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/
 40. http://www.un.org/en/events/detainedstaffday/
 41. Archivovaná kopie. zdravi.e15.cz [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 42. http://www.ecomonitor.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2009009
 43. NATIONS, United. World Autism Awareness Day - EN. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 44. KACEROVSKÁ, Soňa (sok). Spodní prádlo slaví svůj mezinárodní den. Je nástrojem ženské emancipace. iDNES.cz [online]. 2018-04-03 [cit. 2018-06-07]. Dostupné online. 
 45. NATIONS, United. International Mine Awareness Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 46. Vitamin C Day. Days Of The Year [online]. [cit. 2021-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 47. Archivovaná kopie. happydays-365.com [online]. [cit. 2019-04-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-04. 
 48. Mezinárodní den mrkve - 4. dubna. www.denmrkve.cz [online]. [cit. 2021-07-22]. Dostupné online. 
 49. NATIONS, United. International Day of Conscience. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 50. http://www.un.org/en/events/sportday/
 51. International Day of Human Space Flight
 52. World Art Day to be celebrated April 15 - World News. Hürriyet Daily News [online]. 2012-04-10 [cit. 2023-05-30]. Dostupné online. (anglicky) 
 53. http://world-voice-day.org/
 54. http://www.marketwired.com/press-release/Media-Advisory-World-Hemophilia-Day-Tulip-Sale-Event-April-15-2010-1147989.htm
 55. Archivovaná kopie. www.iaru.org [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-25. 
 56. Mezinárodní den památek a sídel (Odbor památkové péče) [online]. Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, 2010-04-15 [cit. 2019-04-02]. Dostupné online. 
 57. http://www.denfondu.cz
 58. Archivovaná kopie. www.huffingtonpost.com [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-30. 
 59. NATIONS, United. 联合国中文日 | 联合国. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (zh-hans) 
 60. NATIONS, United. World Creativity and Innovation Day - EN. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 61. NATIONS, United. World Book and Copyright Day - EN. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 62. http://www.un.org/en/events/englishlanguageday/index.shtml
 63. NATIONS, United. Día del Idioma Español en las Naciones Unidas | Naciones Unidas. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (španělsky) 
 64. Archivovaná kopie. www.munimedia.cz [online]. [cit. 2014-04-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-04-07. 
 65. https://www.telesurenglish.net/multimedia/Anti-Colonialism-Day-20160423-0041.html
 66. a b NATIONS, United. International Days and Weeks. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 67. NATIONS, United. International Delegate's Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 68. http://www.dayofimmunology.org/
 69. NATIONS, United. Tuna Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 70. http://www.hha.org.au/
 71. a b https://www.un.org/en/observances/second-world-war-remembrance-days
 72. http://fibromyalgik.webnode.cz/
 73. Archivovaná kopie. www.velkaepocha.sk [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 74. Archivovaná kopie. www.barovenoviny.cz [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-29. 
 75. http://www.chytrazena.cz/svetovy-den-proti-mozkove-mrtvici-9712.html
 76. http://www.friedenskooperative.de/ff/ff13/4-23.htm
 77. http://www.dayagainsthomophobia.org/wp/wp-content/uploads/2009/06/idaho-2005.pdf[nedostupný zdroj]
 78. NATIONS, United. World Bee Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 79. NATIONS, United. International Tea Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 80. Archivovaná kopie. www.itla-toylibraries.org [online]. [cit. 2014-04-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-19. 
 81. 28. květen MHD – Menstrual Hygiene Day. Kalíšek.cz [online]. [cit. 2022-02-09]. Dostupné online. 
 82. http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/COMM_MARKETS_MONITORING/Dairy/Documents/COUNTRIES_CELEBRATING_WORLD_MILK_DAY_2011.pdf
 83. NATIONS, United. World Food Safety Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 84. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/06/PD12_192_421.html
 85. NATIONS, United. International Day of Innocent Children Victims of Aggression. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 86. NATIONS, United. World Environment Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 87. NATIONS, United. International day against illegal fishing. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 88. NATIONS, United. День русского языка | Организация Объединенных Наций. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (rusky) 
 89. https://worldswiftday.org/[nedostupný zdroj]
 90. http://www.nays.com.pk/world-brain-tumor-day-june-8th/
 91. http://www.un.org/en/events/elderabuse/
 92. http://www.globalwindday.org/
 93. Archivovaná kopie. www.gather.com [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 94. NATIONS, United. Sustainable Gastronomy Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 95. http://www.t-shirtday.com/
 96. 21.6. je Světový den skateboardingu. Co se bude dít u nás?. Proti šedi [online]. [cit. 2017-06-21]. Dostupné online. 
 97. Mezinárodní den skateboardingu. www.icm.cz [online]. [cit. 2017-06-21]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-06-12. 
 98. https://yoga.ayush.gov.in/yoga/
 99. https://www.un.org/en/events/yogaday/
 100. Redakce. Dnes se slaví Mezinárodní den bez kalhotek. Deník.cz [online]. 2016-06-22 [cit. 2018-06-07]. Dostupné online. 
 101. NATIONS, United. United Nations Public Service Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 102. Archivovaná kopie. www.imo.org [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 103. Dnes se ve světě slaví Světový den.... www.nase-voda.cz [online]. [cit. 2016-11-21]. Dostupné online. 
 104. NATIONS, United. Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 105. NATIONS, United. International Day of the Tropics. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 106. NATIONS, United. International Asteroid Day. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 107. NATIONS, United. International Day of Parliamentarism. United Nations [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 108. Archivovaná kopie. www.chessday.com [online]. [cit. 2014-04-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 109. Archivovaná kopie. www.worldhepatitisalliance.org [online]. [cit. 2014-04-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-26. 
 110. The World Celebrates World Tiger Day. tigers.panda.org [online]. [cit. 2021-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 111. Dokument OSN A/65/L.72 o dni přátelství
 112. ula. Je Mezinárodní den energy drinků. Mohou vám poškodit srdce a ledviny. Blesk.cz [online]. 2016-08-15 [cit. 2018-06-07]. Dostupné online. 
 113. Jan Štok. Dnes je Mezinárodní den rumu. Vypije se ho 1,47 bilionu litru ročně. Deník.cz [online]. 2017-08-16 [cit. 2018-10-24]. Dostupné online. 
 114. http://www.un.org/en/events/disappearancesday/
 115. https://www.daysoftheyear.com/days/world-coconut-day/
 116. http://www.un.org/en/events/charityday/
 117. Pan Ki-mun: spolupráce Jih-Jih je nezbytnou součástí partnerských vztahů pro globálního rozvoj--china radio international. czech.cri.cn [online]. [cit. 2021-09-10]. Dostupné online. 
 118. International Day for South-South Cooperation. Timeanddate.com [online]. Dostupné online. 
 119. -red-. Oslavte Mezinárodní den čokolády. Týden.cz [online]. 2016-08-15 [cit. 2018-24-10]. Dostupné online. 
 120. Archivovaná kopie. www.jewisheritage.org [online]. [cit. 2014-04-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-07. 
 121. http://zena.centrum.cz/clanek.phtml?old_url=zena/atlas/2007/9/25/clanky/svetovy-den-antikoncepce/
 122. NATIONS, United. International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. United Nations [online]. [cit. 2021-08-04]. Dostupné online. (anglicky) 
 123. https://www.your-life.com/wcd
 124. http://www.rozhlas.cz/priroda/zoo_botanickezahrady/_zprava/svetovy-den-boje-proti-vztekline-veterinari-bez-hranic-cr-ops-opet-v-cesku--1261562
 125. NOVÁK, Libor; ČTK. Mexičanky se bouří proti vládě. Žádají interrupci. EuroZprávy.cz [online]. 2019-09-29 [cit. 2020-09-28]. Dostupné online. 
 126. www.world-heart-federation.org [online]. [cit. 2014-04-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-01. 
 127. 11. říjen 2012: první Mezinárodní den dívek – Femag.cz. www.femag.cz [online]. 2012-10-11 [cit. 2018-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2018-06-12. 
 128. NATIONS, United. International Day for Disaster Risk Reduction. United Nations [online]. [cit. 2021-06-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 129. Mezinárodní den bez podprsenky. SvetZeny.cz [online]. [cit. 2021-10-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 130. http://www.archiv.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=806[nedostupný zdroj]
 131. International Artist's Day: Read to know about history and significance. Free Press Journal [online]. [cit. 2023-05-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 132. World Stroke Day. World Stroke Organization [online]. [cit. 2022-10-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 133. Archivovaná kopie. www.naturevia.cz [online]. [cit. 2019-04-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-04-04. 
 134. Mezinárodní den předčasně narozených dětí | Svátky Centrum.cz [online]. Centrum.cz [cit. 2018-11-14]. Dostupné online. 
 135. DOSKOČILOVÁ, Iveta. 17. 11. – Světový den předčasně narozených dětí. khsstc.cz [online]. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, 2018-11-06 [cit. 2018-11-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-11-15. 
 136. ŽÁRA, Pavel. Světový den předčasně narozených dětí – Špilberk bude 16. 11. svítit purpurově. FN Brno [online]. 2017-11 [cit. 2018-11-14]. Dostupné online. 
 137. I pánové mají svátek: Mezinárodní den mužů se (ne)slaví 19. listopadu. iDNES.cz [online]. 2018-11-19 [cit. 2021-08-04]. Dostupné online. 
 138. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.: Světový den toalet 19.11.. TZB.info, 14. 11. 2011
 139. Splachujte s úctou. Je Světový den toalet, Týden.cz, 19. 11. 2011, ČTK
 140. http://www.digizone.cz/clanky/dnesek-je-uz-dvacatym-svetovym-dnem-televize
 141. https://en.unesco.org/commemorations/olivetreeday
 142. Pozn.: 2005–2014 se slavil 29. dubna, v r. 2015 byl přesunut na 30. listopad a na 29. duben byl stanoven Den založení Organizace pro zákaz chemických zbraní.
 143. (anglicky) OPCW – Decision – Proposal for the establishment of an OPCW day (PDF)
 144. (anglicky) UN – Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare, 30 November
 145. https://pan-international.org/release/pan-international-calls-on-governments-to-phase-out-highly-hazardous-pesticides-on-no-pesticide-use-day/
 146. https://www.un.org/en/observances/international-day-of-banks
 147. United Nations. Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2013 [online]. [cit. 2020-04-26]. A/RES/68/232. Dostupné online. (anglicky) 
 148. International Moountain Day
 149. NATIONS, United. International Day of Epidemic Preparedness. United Nations [online]. [cit. 2021-12-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 150. Girls in ICT Day. ITU [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné online. (anglicky) 
 151. European Rivers Network [cit. 2014-06-30]. Dostupné online. (angličtina) 
 152. https://www.osn.cz/events/event/svetovy-den-namornictva-imo-2015-09-29/ Archivováno 1. 5. 2021 na Wayback Machine. OSN.cz – Světový den námořnictva (IMO) (poslední týden v září)]
 153. International Year of Pulses 2016 [online]. Food and Agriculture Organization of the United Nations [cit. 2015-12-03]. Dostupné online. (angličtina) 
 154. http://www.fao.org/plant-health-2020/home/en/
 155. https://www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
 156. https://web.archive.org/web/20191228172914/https://undocs.org/en/A/RES/73/338
 157. https://web.archive.org/web/20200215225511/https://undocs.org/A/RES/74/198
 158. https://web.archive.org/web/20200215225508/https://undocs.org/A/RES/74/244
 159. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_713925/lang--en/index.htm

Externí odkazy