Úřad pro ochranu osobních údajů

ústřední orgán státní správy ČR

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je ústředním správním úřadem, který v České republice dohlíží na ochranu soukromí a osobních údajů. Činnost úřadu vymezuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Sídlo úřadu
Sídlo úřadu
Vznik2000
SídloPplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00, Česko (pplk. Sochora čp. 727)
Souřadnice
PředsedaMgr. Jiří Kaucký
Rozpočet171 776 819 Kč (2020), 169 618 880 Kč (2019) a 188 672 360 Kč (2018)
Oficiální webuoou.gov.cz
E-mailposta@uoou.cz
Datová schránkaqkbaa2n
IČO70837627 (VR)
Map
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Úřad vznikl v roce 2000 transformací dosavadního odboru ochrany osobních údajů Úřadu pro státní informační systém (ÚSIS) (zbytek Úřadu pro státní informační systém byl přejmenován na Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) a později začleněn do Ministerstva informatiky).

Struktura úřadu editovat

Úřad řídí předseda, kterého jmenuje na dobu 5 let a případně odvolává prezident České republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky. Podle zákona o zpracování osobních údajů má mít Úřad 2 místopředsedy, které na návrh předsedy Úřadu volí a odvolává Senát. Podle přechodného ustanovení (§ 66 odst. 1) ale ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2020 má Úřad pouze 1 místopředsedu.

Předseda i místopředsedové mohou být jmenováni maximálně na 2 po sobě jdoucí funkční období.

Působnost ÚOOÚ editovat

Působnost ÚOOÚ v oblasti ochrany osobních údajů je vymezena v článcích 55 až 59 GDPR a v § 50 až 60 zákona o zpracování osobních údajů.

Podle § 54 odst. 2 zákona o zpracování osobních údajů zejména

  • dozoruje dodržení povinností při zpracování osobních údajů,
  • přijme podnět k zahájení dozoru nad zpracováním osobních údajů a stížnost na porušení povinností při zpracování osobních údajů,
  • poskytuje předchozí konzultace před zpracováním osobních údajů podle článku 36 GDPR,
  • poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů.

Úřad dále vykonává činnosti související s právem na informace dané zákonem č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím. Působí jako nadřízený orgán těch veřejných institucí (§ 20 odst. 5 zákona),, jejichž nadřízený orgán nelze jinak určit. Dále je dle § 16b odst. 1 a 2 zákona oprávněn přezkoumat rozhodnutí nadřízených orgánů v souvislosti s odmítnutím poskytnutí informace a také dle § 16b odst. 3 zákona vykonává opatření při nečinnosti nadřízeného orgánu.

Zvláštní působnost ÚOOÚ je vymezena ve zvláštních právních předpisech:

  • Dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů v oblasti elektronických komunikací (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích),
  • Dozor nad dodržováním povinností při šíření obchodních sdělení (zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy),
  • Projednávání přestupků v oblastech zvláštních zpracování osobních údajů (zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, , zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů),
  • Vytváření a převod elektronických identifikátorů pro státní registry (zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech).

Kromě toho se úřad snaží o osvětu, zveřejňuje různá stanoviska, vydává věstník, bulletin apod.

Ochrana před nevyžádanou reklamou editovat

V oblasti spamu je působnost úřadu daná zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (§ 10 odst. 1 a § 12 odst. 5). Úřad může ve správním řízení potrestat odesílatele nevyžádaných obchodních sdělení pokutou až do 10 milionů Kč. Z celé šíře spamu se ovšem pravomoc úřadu vztahuje pouze na malou část, a to na sdělení obchodní povahy odeslaná českými právnickými osobami. Obdobnou kompetenci úřadu svěřuje ve vztahu k nevyžádané reklamě šířené elektronickými prostředky také § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Předsedové editovat

Inspektoři editovat

Podle zrušeného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kontrolní činnost Úřadu prováděli inspektoři. Inspektorů bylo 7 a byli jmenováni prezidentem republiky na návrh Senátu Parlamentu České republiky na období 10 let. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, sice již funkci inspektorů nezavádí, stávající inspektoři ale dokončí své funkční období podle dosavadních právních předpisů.

jméno[1] datum jmenování[1]
PaedDr. Jana Rybínová 11. 8. 2010
Ing. Josef Vacula 11. 8. 2010
MVDr. František Bartoš 1. 6. 2011
Mgr. et Mgr. Božena Čajková 1. 6. 2011 (2. období)
PhDr. Petr Krejčí 1. 6. 2011
Mgr. Daniel Rovan 1. 6. 2011
JUDr. Jiřina Rippelová 6. 2013

Reference editovat

  1. a b Jmenování předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů [online]. Praha: Kancelář prezidenta České republiky [cit. 2015-08-26]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat