Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

ministerstvo České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky, v jejímž rámci vytváří koncepci a koordinuje zahraniční rozvojovou pomoc a vnější ekonomické vztahy.

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Černínský palác v Praze na Hradčanech na Loretánském náměstí, sídlo MZV.
Sídlo Černínský palác
korespondenční adresa:
Loretánské náměstí 101/5
Praha 1, Hradčany
118 00 Praha 011
Souřadnice
Ministr Tomáš Petříček (ČSSD)
Náměstek Lukáš Kaucký
Martin Povejšil
Aleš Chmelař
Martin Tlapa
Martin Smolek
Tomáš Kryl
Webová stránka www.mzv.cz

Úkoly a pravomoce ministerstvaEditovat

Ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy České republiky k ostatním státům, mezinárodním organizacím a integračním seskupením, koordinuje aktivity vyplývající z dvoustranné a mnohostranné spolupráce, s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo zahraničních věcí dále zejména:

 1. koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
 2. zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí,
 3. řídí zastupitelské úřady v zahraničí,
 4. plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v České republice a v zahraničí,
 5. plní úkoly při správě majetku České republiky v zahraničí,
 6. koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv a dohod,
 7. zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána,
 8. sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv a dohod z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
 9. uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,
 10. zajišťuje přípravu pracovníků pro výkon zahraničních služeb,
 11. organizačně a technicky zabezpečuje volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí a plní úkoly při volbách do Evropského parlamentu.

Ministerstvo zahraničních věcí je zřízeno novelou zákona č. 2/1969 Sb.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Přehled povinně zveřejňovaných informací [online]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat