Starostové a nezávislí

české politické hnutí

Starostové a nezávislí (STAN) je české liberální středové až středopravicové politické hnutí, původně zaměřené především na komunální politiku na úrovni obcí a krajů, po roce 2010 a především pak po roce 2017 se hnutí soustředí rovněž na celostátní politiku. Své zástupce má v řadě zastupitelstev, v Poslanecké sněmovně, v Senátu i v Evropském parlamentu. V čele hnutí stojí od dubna 2019 poslanec a bývalý starosta Kolína Vít Rakušan.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Logo
ZkratkaSTAN
Datum založení19. srpna 2004
PředsedaVít Rakušan
1. místopředsedaJan Farský
SídloMalostranské náměstí 266/5, Praha, 118 00, Česko
Ideologiesubsidiarita/decentralizace
liberalismus[1]
pro-evropanismus
Politická pozicestřed[2]středopravice[3][4]
Politická skupina EPEvropská lidová strana
Stranické novinySTANoviny
Počet členů201 členů
1591 příznivců (2019)[5]
Barvy
     zelená
     modrá
     červená
     žlutá
Volební výsledek5,18 % (PSP ČR 2017)
IČO26673908 (PSH)
Oficiální webwww.starostove-nezavisli.cz
Zisk mandátů ve volbách
Sněmovna2017
6/200
Senát
17/81
[p 1]
Evropský parlament2019
1/21
[p 2]
Zastupitelstva krajů2020
69/675
[p 3]
Zastupitelstva obcí2018
3808/62121
Zastupitelstvo Prahy2018
4/65

CharakteristikaEditovat

Hnutí je z veké části tvořeno komunálními politiky, tedy starosty, místostarosty, radními a zastupiteli. Předchozí zkušenost z komunální úrovně je rovněž podmínkou pro kandidaturu za hnutí STAN do Poslanecké sněmovny. Starostové a nezávislí původně vznikli v podstatě jako protestní hnutí, jehož kandidáti nesouhlasili s tím, jak byly kolem roku 2008 v České republice spravovány kraje a celkově projevovali nesouhlas s politickou situací. Do hnutí často vstupovali i nespokojení členové jiných stran, například ODS (starosta Prahy 1 Petr Hejma, senátor Petr Holeček a další), případně bývalí členové a sympatizanti zaniklých stran (například US-DEU). Jako alternativa vůči ODS, ČSSD i dalším tradičním stranám kandidovali Starostové v evropských volbách v roce 2009[6] i ve sněmovních v roce 2010, kdy podpořili TOP 09.

Postupně si Starostové vytvořili voličskou základnu zejména v Libereckém kraji, později rovněž ve Středočeském kraji. [7]Stabilně velmi dobrých výsledků dosahují kandidáti hnutí v senátních volbách.[8] Vliv hnutí na celostátní politiku začal stoupat po roce 2017.

Voličskou základnu hnutí STAN tvoří především menší města, částečně i venkov. Starostové postupně získávají řadu bývalých voličů ODS, TOP 09, ČSSD i hnutí ANO.[9]

HistorieEditovat

 
Petr Gazdík, předseda hnutí v letech 2009–2014 a 2016–2019

Začátky hnutí (2004–2010)Editovat

Prvopočátek uskupení lze hledat v hnutí Nezávislí starostové pro kraj (NSK), které bylo založeno již v roce 2004. Původní hnutí Nezávislí starostové pro kraj vzniklo ve Zlínském kraji, kde se zúčastnilo krajských voleb již v roce 2004, v roce 2008 se rozšířilo i do Středočeského kraje a Libereckého kraje, kde se již tehdy propojilo s nově vzniklým hnutím Starostové pro Liberecký kraj. Roku 2009 se hnutí transformovalo v celostátní hnutí Starostové a nezávislí, jeho prvním předsedou se stal starosta obce Suchá Loz Petr Gazdík. Ve volbách do Evropského parlamentu roku 2009 hnutí kandidovalo spolu se stranou ALTERNATIVA. Lídrem byl senátor Jaromír Štětina. Hnutí získalo 2,29 % hlasů a do europarlamentu se nedostalo.

 
Martin Půta, předseda hnutí v letech 2014–2016

Spolupráce s TOP 09 (2010–2016)Editovat

Následně Starostové začali spolupracovat s nově vzniklou stranou TOP 09. Ve volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2010 získala TOP 09 s podporou Starostů 16,7 % hlasů a ve sněmovně usedlo 9 kandidátů hnutí STAN. Petr Gazdík se stal předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů, Starostové získali rovněž post ministra kultury, který zastával nejdříve Jiří Besser a později Alena Hanáková.

I v následujících sněmovních volbách, v roce 2013, Starostové kandidovali na kandidátce TOP 09, poslanecký mandát získali tři nominanti hnutí. Poslanci hnutí následně zamířili do opozice. Byla uzavřena nová dohoda o spolupráci, která fakticky omezila spolupráci obou politických uskupení pouze na parlamentní úroveň, tedy na Poslaneckou sněmovnu a Senát.

V březnu 2014 se stal novým předsedou STAN liberecký hejtman Martin Půta a prvním místopředsedou Petr Gazdík. Ve stejném roce STAN a TOP 09 kandidovali do Evropského parlamentu společně a získali 15,95 % hlasů, což jsou 4 mandáty. Za hnutí STAN se stal europoslancem místopředseda hnutí Stanislav Polčák.

 
Vít Rakušan, předseda hnutí od roku 2019

Od roku 2016Editovat

V dubnu 2016 se stal předsedou hnutí opět Petr Gazdík, dosavadní předseda Martin Půta odstoupil z funkce kvůli svému trestnímu stíhání. Hnutí STAN ukončilo spolupráci s TOP 09 (důvodem byly například rozepře s novým předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem). Nejdříve chtělo hnutí STAN zabránit tříštění hlasů v následných volbách vytvořením předvolební koalice s KDU-ČSL, tato koalice však nakonec zanikla předčasně.

 
Kampaň Starostů v roce 2020

Před volbami do Poslanecké sněmovny 2017 Starostové změnili logo a poprvé kandidovali samostatně, celostátním lídrem pro volby se stal poslanec Jan Farský.[10] Navzdory volebním průzkumům, které hnutí předpovídali výsledek nižší než je potřebných 5%, Starostové nakonec pětiprocentní hranici překročili a získali 6 mandátů. Po volbách odešli do opozice.

Od dubna 2019 stojí v čele hnutí poslanec a bývalý starosta Kolína a učitel Vít Rakušan, prvním místopředsedou je poslanec, advokát a bývalý starosta Semil Jan Farský.[11]

V roce 2018 hnutí STAN výrazně uspělo v komunálních (nejvíce zvolených zastupitelů mezi politickými stranami) i senátních volbách (2. místo za ODS).[12] Po vstupu dalších senátorů se v říjnu 2018 stal senátní klub Starostové a nezávislí nejsilnějším klubem v horní komoře Parlamentu.[13]

 
Vedení předvolební koalice Piráti a Starostové v květnu 2021: místopředseda Vít Rakušan (vlevo) a předseda Ivan Bartoš (vpravo)

Úspěch Starostové zaznamenali i v krajských volbách 2020, kdy zvítězili ve Středočeském a v Libereckém kraji a při povolebních vyjednáváních získali čtyři hejtmanské posty. Hnutí STAN zvítězilo i ve druhém kole senátních voleb, následně získalo (po odchodu senátorů z TOP 09) druhý nejsilnější senátní klub. Následně začalo hnutí vyjednávat o koalici pro sněmovní volby v roce 2021 s Českou pirátskou stranou. Tato koaliční spolupráce dvou rovnocených partnerů byla v lednu 2021 oběma uskupeními odsouhlasena. Lídrem a kandidátem na premiéra bude Ivan Bartoš, kandidátem na vicepremiéra Vít Rakušan.

Podrobnější informace naleznete v článku Piráti a Starostové.

ProgramEditovat

K základním prioritám hnutí patří odpovědné hospodaření, kvalitní vzdělávací systém, péče o životní prostředí a zachování kulturního dědictví. Investice do vzdělání je zárukou budoucí prosperity, jež však musí být založena na zásadě šetrnosti (v nakládání s financemi, energetickými zdroji, ale i obezřetnými krajinnými zásahy).

Program se dá jinými slovy chápat tak, že hnutí podporuje princip subsidiarity, chce tedy, aby o věcech s místním dopadem rozhodovaly místní samosprávy, pokud je to efektivní. Dále se zasazuje o celkovou decentralizaci moci, omezení byrokracie, potírání korupce a zneužívání moci. Podporuje také evropskou integraci, kvalitní vzdělávací systém a investice do vědy. V otázkách ekonomiky státu se zasazuje o tržní principy s nezbytným sociálním akcentem a nedotknutelnost soukromého vlastnictví. V neposlední řadě dbá na ochranu životního prostředí.

Hodnotové desateroEditovat

1. Základy Evropy a našeho státu

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) jsou politickým hnutím, které ve svých programových dokumentech vychází z kořenů judaisticko-křesťanské morálky Evropy, plně se hlásí k ideálům evropské otevřenosti, humanismu a mravnosti, čerpající z odkazu vzniku samostatného státu, založeného na rovnosti mužů, žen a příležitostí. Vyznáváme sekularizovaný stát, v němž platí svoboda vyznání, a zároveň žádné náboženství ani církev nemá podíl na státní moci.

2. Svobodný člověk a svobodná společnost

Základní hodnotou pro nás představuje svobodný člověk a občanská společnost. Věříme proto ve společenské uspořádání, v němž veřejná moc reguluje náš každodenní život a svobodu v nezbytně nutné míře. Lidský život a svoboda jsou hodny nejvyšší ochrany. Svoboda výchovy, vzdělávání, vědy, univerzit a lidského myšlení obecně tvoří základy svobodné evropské společnosti. Lidská práva a svobody jsou klíčovou součástí našeho ústavního pořádku.

3. Pevné mezinárodní ukotvení

Hnutí přispívá zajištění důstojného a respektovaného místa České republiky ve světě a k posilování spolupráce členských států Evropské unie. Jen pevná opora v euro-atlantické spojenectví zajistí mírovou a svobodnou budoucnost naší země. Budoucnost Evropy se musí opírat o zodpovědnost členských států EU, jejich spolupráci a solidaritu a vycházet z výrazného ztotožnění občanů jednotlivých zemí se zásadními kroky Evropské unie.

4. Decentralizace státu a samospráva

Cílem činnosti hnutí STAN je vytvoření fungujícího státu, vznikajícího zezdola, jenž se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Svoboda člověka plyne i z jeho práva podílet se na spolurozhodování v rámci demokratického způsobu vlády. Svobodná obec je pro nás pilíř státu, v níž se rozvíjí mezilidské vztahy, sounáležitost a ochrana tradic.

5. Individuální odpovědnost

Základní uspořádání státu má odrážet hledisko zodpovědného občana, jenž se musí o život svůj a své rodiny postarat sám. Pokud problémy, jimž čelí, však přesahují schopnosti a možnosti jeho a jeho rodiny, je povinna mu pomoci jeho obec a je-li to i nad její možnosti pak kraj (region). Teprve až v poslední řadě je povinován zakročit ve prospěch občana stát. Starostové a nezávislí proto vyznávají toto členění naší odpovědnosti za sebe sama a naše blízké:  občan/rodina l obec/kraj l stát

6. Právní stát a rovnost

Hnutí usiluje o důvěru v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Nelze-li právo vymoci, jsou podkopány samotné základy státu. Výkon občany svěřené státní moci je vždy podřízen principům právního státu, respektu k zákonům, kterému podléhá i stát samotný. Hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti a staví na zásadě rovných příležitostí, ale i povinností, jakož i odpovědnosti každého jednotlivce.

7. Ochrana vlastnictví a solidarita

Nedotknutelnost soukromého vlastnictví je klíčová pro fungování státu a svobodného trhu. Opíráme se o solidaritu společenství zodpovědných občanů pro zajištění důstojného života všech, zejména v tíživých životních situacích, přístupu ke vzdělání, ochraně zdraví, pomoci ve stáří.

8. Šetrnost

V přístupu ke zdrojům, ať přírodním či ekonomickým, se opíráme o zásadu šetrnosti s cílem předat budoucím generacím příznivé životní prostředí. Prosazujeme vyrovnané hospodaření s veřejnými prostředky a v oblasti administrativy potírání zbytečné byrokracie.

9. Služba občanům

Hnutí pojímá výkon veřejných funkcí jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí. Prosazujeme průhlednost veřejného života, informovanost občanů, potírání korupce a zneužívání moci. Na veřejné funkce budeme prosazovat sebevědomé občany, kteří dokážou převzít zodpovědnost za sebe, svou rodinu, zaměstnance či společnost.

10. Spojovat, ne rozdělovat

Je naší povinností pojmenovávat i tíživé společenské problémy bez příkras, s důvěrou v rozum a odpovědnost občanů. Náš přístup k výkonu svěřených funkcí je spojovat, ne rozdělovat. Při spolupráci s programově blízkými partnery, ale i ve sporech s protivníky vždy ctíme svobodnou politickou soutěž.

Hlavní politická témata hnutíEditovat

Rozpočtové určení daníEditovat

Novela zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), kterou STAN prosadili v parlamentu, jinak přerozdělila sdílené daně mezi konkrétní obce a města. Díky novele obce a města získaly více peněz do svých rozpočtů. Důvodem k prosazení novely byl ten, že rozdíl v příjmech na hlavu občana menší obce ve srovnání s Prahou byl ještě v roce 2006 6,5násobný. V roce 2012 novelu schválil parlament, která začala platit od začátku roku 2013. Výsledkem bylo snížení rozdílu příjmů obcí s Prahou na 3,2 násobek, reálně pak obce a města získaly do svých rozpočtů 12 miliard korun ročně.

Díky novele si ve svém rozpočtu polepšila i Praha a získala tak přes 600 000 korun za 1 rok.[14]

Domovské právoEditovat

Hnutí tvrdí, že o sociální podpoře pro lidi v nouzi by se nemělo rozhodovat na centrálních úřadech, ale v obci, kde daný člověk žije. Lidé v obci se lépe znají a vědí, kdo si sociální dávky zaslouží, a kdo ne.

Pokud by měl člověk podle zákona na sociální dávky nárok, rozhodovala by o jejich výši obec na základě znalosti jeho majetkových poměrů. Tedy nikoliv státní úřady, které rozhodují dnes a které sídlí daleko od místa, kde problém konkrétního člověka vznikl. Současně by také obec mohla rozhodnout, zda poskytne další pomoc nad rámec podpory státu – třeba sociální bydlení. Podle hnutí by některým lidem jistě bylo nepříjemné žádat o podporu někde, kde sousedé vědí, že dotyčný má majetku dost.

Občan by získal právo na nerušený pobyt a obec zase peníze z rozpočtu, které by jí umožnily rozvíjet potřebné životní podmínky. Týkalo by se to například míst ve školkách či domovech s pečovatelskou službou, na které by člověk v domovské obci měl právo.

Institut domovského práva vznikl v rakouském císařství v roce 1849 a fungoval až do roku 1949. Dával lidem právo zdržovat se v domovské obci, každý musel mít jednu. Pokud člověk zchudl nebo byl ve složité situaci, musela se o něj obec postarat. Domovskou příslušnost lidé získali narozením v obci, sňatkem či přikázáním (v případě státních zaměstnanců, duchovních a podobně). Získat domovské právo bylo také možné rozhodnutím zastupitelstva, nebo pokud zastupitelé mlčky trpěli, aby člověk v obci pobýval čtyři roky.[15]

Rozhodování na nejnižší možné úrovni, pokud je to efektivní (subsidiarita)Editovat

Téma subsidiarity je pro STAN velmi důležité. Vzhledem ke členství v Evropské unii je podle hnutí nutné zachovat práva místních samospráv a nepřesouvat je na centrální úroveň, pokud je to efektivnější.

Historie předsedů a místopředsedůEditovat

PředsednictvoEditovat

Na X. republikovém sněmu Starostů a nezávislých v Praze dne 13. dubna 2019 bylo zvoleno následující předsednictvo hnutí:[16]

Hlavní kancelářEditovat

 • ředitelka: Veronika Vendlová (leden 2009 – březen 2014)
 • ředitelka: Lucie Krejčová (srpen 2014)
 • tiskový mluvčí hnutí: Karel Kreml (červenec 2014 – červen 2018)
 • tiskový mluvčí hnutí: Tomáš Pergl (červen 2018)
 • mediální analytik: Jan Němec (leden 2015)

Krajští předsedové a tajemníci při hlavní kancelářiEditovat

kraj předseda tajemník/tajemnice
Ústecký kraj Milan Šťovíček Kateřina Nováková
Kraj Vysočina Lukáš Vlček Pavel Hájek
Pardubický kraj Oldřich Koblížek Jana Rosenbergerová
Olomoucký kraj Radek Brázda Yveta Sommerová
Královéhradecký kraj Josef Cogan Miroslav Sazeček
Zlínský kraj Petr Gazdík Aleš Durďák
Jihomoravský kraj Radomír Pavlíček Jakub Krainer
Středočeský kraj Věslav Michalik Eva Maříková
Jihočeský kraj Jiří Švec Michal Novák
Hlavní město Praha Petr Hlubuček Vlasta Urbánková
Moravskoslezský kraj Jan Lipner Ladislav Honusek
Karlovarský kraj Robert Pisár Jiří Duchek
Plzeňský kraj Pavel Čížek Václav Cinádr
Liberecký kraj (SLK) Martin Půta Kateřina Knopová

LogaEditovat

Volební výsledkyEditovat

 
Výsledky TOP 09 s podporou STAN ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010
 
Výsledky TOP 09 s podporou STAN ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2013
 
Výsledky STAN ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Volby do Poslanecké sněmovnyEditovat

V roce 2010 kandidovali členové STAN, kteří dříve kandidovali ve zrušených podzimních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2009 na kandidátce TOP 09, na níž bylo zvoleno 9 registrovaných příznivců nebo členů hnutí za poslance v rámci TOP 09, a to Josef Cogan, Petr Gazdík, Stanislav Polčák, Václav Horáček, Jan Farský, Ludmila Bubeníková, Jiří Besser, Alena Hanáková a Luděk Jeništa. Toho po zvolení do Senátu vystřídal Petr Holeček, starosta Kralup nad Vltavou. Petr Gazdík pak byl zvolen předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, který sdružoval 41 poslanců. Řady doplnil v květnu 2013 pan poslanec Milan Šťovíček.

V předčasných volbách v roce 2013 kandidovali zástupci STAN opět na kandidátce TOP 09, která získala celkem 11,99 % platných hlasů a 26 poslaneckých mandátů. Z členů STANu získali mandát Petr Gazdík, který byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny, Věra Kovářová a Stanislav Polčák. Zvolen byl také Jan Farský, člen SLK.

Protože byl v roce 2014 zvolen Stanislav Polčák do Evropského parlamentu, mandátu poslance národního parlamentu se vzdal, mandát poslance připadl Martinu Plíškovi z TOP 09.

V roce 2017 kandidoval STAN po neúspěšném pokusu o spolupráci s KDU-ČSL poprvé jako samostatný subjekt, ovšem s podporou řady dalších subjektů, např. SLK, SNK ED, a řady nezávislých kandidátů. STAN nakonec těsným výsledkem uspěl a překonal uzavírací klauzuli se ziskem 5,18 % (262 157 hlasů). Starostové získali 6 mandátů: Jan Farský (Praha), Petr Gazdík (Zlínský kraj), Jana Krutáková (Jihomoravský kraj), Vít Rakušan a Věra Kovářová (oba Středočeský kraj), Martin Půta (Liberecký kraj). Martin Půta se 24. 11. 2017 vzdal poslaneckého mandátu a byl tak 29. 11. 2017 nahrazen Petrem Pávkem (Liberecký kraj).

Volby Počet hlasů Změna Hlasy v % Změna Počet mandátů Změna
2010 Na kandidátce TOP 09 zvoleno za hnutí STAN: 9, z toho členů: 3
2013 Na kandidátce TOP 09 zvoleno členů hnutí STAN: 3
2017 262 157 5,18 6
2021 Na společné kandidátce s Piráty. Výsledky budou ohlášeny 9. října 2021.

Volby do SenátuEditovat

V roce 2014 uspěl dosavadní starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart (navržený STAN, 1. kolo 33,34 % hlasů, 2. kolo 71,43 % hlasů) zvítězil nad Jaroslavem Sykáčkem. Dále uspěl dosavadní starosta Okrouhlé na Českolipsku Jiří Vosecký (navržený SLK, 1. kolo 20,14 % hlasů, 2. kolo 59,32 % hlasů, zvítězil nad Karlem Kapounem). Oba senátoři se přidali do senátorského klubu Starostové a nezávislí.

V roce 2016 postoupili do druhého kola senátních voleb

Z toho ve druhém kole byli zvoleni za senátory Jan Horník (Karlovy Vary), Petr Holeček (Mělník), Michael Canov (Liberec), Tomáš Czernin (Jičín) a Jiří Růžička (Praha 6).

V roce 2018 byl nejprve v doplňovacích volbách v lednu zvolen v předčasných volbách na Trutnovsku za STAN Jan Sobotka.[17] V řádných volbách bylo zvoleno 5 senátorů, které STAN nominoval: Miroslav Balatka (Sokolov), Zdeněk Hraba (Benešov), Hana Žáková (Třebíč), Mikuláš Bek (Brno-město) a už v 1. kole Jiří Drahoš (Praha 4). Uspěl také koaliční kandidát TOP 09 Herbert Pavera (Opava) a mandát obhájil člen senátorského klubu Leopold Sulovský (Ostrava-město) z hnutí Ostravak.[18]

V roce 2019 byl v doplňovacích volbách zvolen do Senátu zvolen David Smoljak v obvodu Praha 9. Senátorský klub Starostů a nezávislých se tak stal nejsilnější v horní komoře.[19]

V roce 2020 vyhráli Starostové a nezávislí senátní volby, když získali 11 mandátů (7 nových senátorů, všichni 4 dosavadní obhájili).[20] Po odchodu 2 senátorů zvolených za TOP 09 má senátorský klub Starostové a nezávislí 24 členů.[21]

Volby do Evropského parlamentuEditovat

V roce 2009 kandidovali Starostové a nezávislí spolu s Alternativou, což byla koalice stran ANeO, Demokracie, Klub angažovaných nestraníků, Nezávislí starostové, Strana práce, Strana pro otevřenou společnost a US-DEU. Z voleb do Evropského parlamentu vyšli se ziskem 2,29 % a nezískali tak žádný mandát.

V roce 2014 kandidovali zástupci STAN v koalici s TOP 09 a získali 15,95 %, tedy druhý nejvyšší počet hlasů. Ze 4 zvolených europoslanců byl zástupcem STAN jediný a sice místopředseda hnutí Stanislav Polčák.

V roce 2019 kandidovali Starostové opět v koalici s TOP 09. Koalice získala 11,7% a hnutí STAN obhájilo mandát Stanislava Polčáka.

Volby do zastupitelstev krajůEditovat

V roce 2008 kandidoval předchůdce STAN s názvem Nezávislí starostové pro kraj a to pouze v některých krajích (Středočeský, Pardubický, Olomoucký). Subjekt byl úspěšný pouze ve Středočeském kraji, kde získal 4 mandáty.

V roce 2012 kandidovali zástupci STAN spolu s TOP 09 ve všech krajích. Koalice jako celek získala 6,63 % hlasů a 44 mandátů, z toho 25 mandátů získali kandidáti navržení STAN a 19 navržení TOP 09.

V roce 2016 získal STAN se svými partnerskými uskupeními 9,90 % hlasů. Kandidátky STAN a partnerů získaly v těchto krajských volbách dohromady 74 mandátů.[22]

V roce 2020 získal STAN jako samostatná strana 40 mandátů (7 v Ústeckém, 6 ve Zlínském, 5 v Jihočeském, 4 v Pardubickém a 18 ve Středočeském kraji, kde volby vyhráli), v uskupeních spolu s partnery získali dalších 53 mandátů.[23]

Volby do zastupitelstev obcíEditovat

V roce 2010 kandidovali zástupci STAN společně se zástupci TOP 09, VPM, HOPB, NK, Sdružení S.cz, SLK a rovněž SZ a US-DEU. Tyto strany, hnutí a sdružení společně získaly celkem 2483 mandátů z toho STAN samostatně 1240 a 1243 v rámci spolupráce.[24]

V roce 2014 získali STAN celkem 3073 mandátů (Starostové a nezávislí 1324 mandátů; Sdružení STAN + nezávislí kandidáti 1749 mandátů), tedy více než v při posledních volbách, a obsadili tak třetí příčku v pořadí stran ve volbách.[25] Největší úspěchy měli ve Zlíně (32 % hlasů) a v Kolíně (64 % hlasů). Poprvé se dostali i do zastupitelstva hlavního města Prahy se dvěma kandidáty: Janou Plamínkovou a Milošem Růžičkou, kteří kandidovali jako součást trojkoalice STAN, Zelených a KDU-ČSL.

V roce 2018 získal STAN celkem 3808 mandátů (Starostové a nezávislí 1584 mandátů; Sdružení STAN + nezávislí kandidáti 2224 mandátů), opět více než při posledních komunálních volbách, a nejvíce mandátů mezi politickými stranami a hnutími.[26]

Poslanecký a senátorský klubEditovat

Poslanecký klub Starostové a nezávislíEditovat

Vedení poslaneckého klubuEditovat

Další členové poslaneckého klubuEditovat

 
Předseda senátorského klubu Petr Holeček

Senátorský klub Starostové a nezávislíEditovat

Vedení senátorského klubuEditovat

Další členové senátorského klubuEditovat

Počtem 19 členů se senátorský klub Starostů a nezávislých stal v dubnu 2019 nejpočetnějším klubem v horní parlamentní komoře.[28]

Vládní angažmáEditovat

Starostové a nezávislí se účastnili vlády Petra Nečase v letech 2010–2013. Poslanec Jiří Besser se v červenci 2010 stal ministrem kultury České republiky ve vládě Petra Nečase, když jej do této funkce nominovala TOP 09, které podle koaliční dohody toto křeslo patřilo. V této funkci ho v prosinci 2011 nahradila poslankyně Alena Hanáková (také kandidátka za TOP 09), která tento post zastávala až do července 2013.

KritikaEditovat

Rada hlavního města Prahy, do které byli 15. listopadu 2018 zvoleni čtyři zástupci za Spojené síly pro Prahu (koalice STAN a TOP 09), čelí podezření z falšování výsledku tajného hlasování o rekonstrukci Libeňského mostu za půl miliardy korun, jež proběhlo na zasedání rady 29. dubna 2019. Podle předsedkyně klubu ODS Alexandry Udženije „Celá situace vypadá jako úmyslné falšování zápisu z úředního jednání.“ Podle Novinek.cz „Jak kdo hlasoval, je velmi důležité pro případné budoucí možné policejní stíhání... Pokud totiž nebude zřejmé, kdo přesně se hlasování zdržel, není možné ani zjistit, kdo byl pro, a policie nebude moci hnát případně radní k odpovědnosti za jejich rozhodnutí.“[29] Premiér Andrej Babiš v březnu 2021 kritizoval hnutí STAN za to, že prý „řeší jen příjmy pro starosty“.[30]

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. Na samostatné kandidátce STAN zvoleno v letech 2016 až 2020 13 senátorů a další 4 nominovaní STAN na koaličních kandidátkách (Jiří Drahoš, Zbyněk Linhart, David Smoljak, Mikuláš Bek). Další 3 členové klubu STAN byly zvoleni na koaliční kandidátce se STAN (Michael Canov, Jiří Vosecký a Jiří Růžička).
 2. Stanislav Polčák zvolený na koaliční kandidátce STAN a TOP 09.
 3. Strana získala 40 mandátů na samostatných kandidátkách a její nominanti dalších 14 v různých koalicích.

ReferenceEditovat

 1. https://www.i-star.cz/2019/01/31/stan-zaklada-vlastni-think-tank/
 2. TABLE-Czech billionaire's ANO party wins big in election [online]. 21 October 2017 [cit. 2017-10-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 3. Czechia - Parties [online]. Europe Elects [cit. 2020-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. PROCHÁZKOVÁ, Andrea. Loučení s pravicí?. Respekt.cz [online]. 2019-02-10 [cit. 2020-10-20]. Dostupné online. 
 5. Lidovcům, ČSSD i KSČM mizí členové po tisících. Novinky.cz [online]. 2019-04-11 [cit. 2019-07-25]. Dostupné online. 
 6. Evropské volby "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE ALTERNATIVA" Volby do Evropského parlamentu 2009. www.starostove-alternativa.cz [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 7. www.seznamzpravy.cz [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 8. LAUDER, Silvie. Nová bašta ve druhé komoře. Týdeník Respekt [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. 
 9. TVRDOŇ, Jan. Kde berou hlasy Starostové a kam utíkají zklamaní voliči ANO? Vysvětlujeme překvapivá data agentury Kantar. Deník N [online]. 2021-03-15 [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. (česky) 
 10. STAN vede do voleb Farský, s novým logem připomínajícím Windows. iDNES.cz [online]. 2017-07-27 [cit. 2017-10-18]. Dostupné online. 
 11. STAN cílí na krajské volby, chce v nich vyhrát, avizoval končící Gazdík i jeho možný nástupce Rakušan. ČT24 [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné online. 
 12. ODS a STAN triumfují ve volbách do Senátu, pro vládní strany je to fiasko. iDNES.cz [online]. 2018-10-13 [cit. 2018-10-15]. Dostupné online. 
 13. Drahoš a Hilšer v Senátu posílí klub Starostů a nezávislých. ČT24 – Česká televize. Dostupné online [cit. 2018-10-18]. 
 14. Archivovaná kopie. www.starostove-nezavisli.cz [online]. [cit. 2015-01-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-13. 
 15. https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/vystupy-z-medii/o-socialnich-davkach-rozhodne-obec-tam-dobre-vedi-jaky-ma-kdo-majetek.html
 16. Rakušana zvolili předsedou STAN a dali mu stan. Novinky.cz [online]. [cit. 2019-04-13]. Dostupné online. 
 17. Výsledky hlasování | volby.cz. volby.cz [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupné online. (česky) 
 18. Volby do Senátu Parlamentu ČR | volby.cz. volby.cz [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupné online. (česky) 
 19. Senátorem zvolen Smoljak, STAN je díky němu v Senátu nejsilnější | ČeskéNoviny.cz. www.ceskenoviny.cz [online]. [cit. 2019-11-05]. Dostupné online. (česky) 
 20. Hlasy jsou sečteny. Vítězem senátních voleb je STAN - Novinky.cz. www.novinky.cz [online]. [cit. 2020-10-30]. Dostupné online. 
 21. ECHO24. TOP 09 se odtrhla od STAN. Trik má zachovat Vystrčila v čele Senátu - Echo24.cz. echo24.cz [online]. 2020-10-13 [cit. 2020-10-30]. Dostupné online. (česky) 
 22. https://www.starostove-nezavisli.cz/volby/vysledky-voleb
 23. Volby 2020 - Krajské a senátní volby 2020. iDNES.cz [online]. [cit. 2020-10-07]. Dostupné online. 
 24. Z toho ve spolupráci s jinými subjekty: Sdružení "STAN", NK: 1 096, Sdružení SZ, US-DEU, "STAN", TOP 09, NK: 3, Sdružení TOP 09, "STAN", NK: 5, Sdružení TOP 09, "STAN", NK: 15, Sdružení S.cz, "STAN", NK: 15, Koalice "STAN" a TOP 09: 24, Koalice VPM a "STAN": 11, Starostové pro Liberecký kraj: 74 Zdroj: https://volby.cz/pls/kv2010/kv1211?xjazyk=CZ&xid=0&xv=1&xdz=7&xnumnuts=0&xstat=1&xvyber=1
 25. Novinky.cz. Volby do zastupitelstev obcí 2014 [online]. novinky.cz, 2014 [cit. 2015-09-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-08-02. 
 26. Komunální volby 2018 - Výsledky, kandidáti, zpravodajství - iDNES.cz. iDNES.cz [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupné online. 
 27. Novým senátorem za Prahu 9 je David Smoljak, STAN bude mít největší klub, iDNES, 13.4.2019
 28. Senátorem zvolen Smoljak, STAN je díky němu v Senátu nejsilnější, České noviny 13.4.2019
 29. Strach opět zvítězil? Vedení Prahy podezřelé z falšování. Novinky [online]. 31. května 2019. Dostupné online. 
 30. PRIMA, F. T. V. Piráti chtějí v Česku ty migranty a STAN řeší jen příjmy pro starosty, prohlašuje Babiš. cnn.iprima.cz [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné online. (česky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat