Klub angažovaných nestraníků

Klub angažovaných nestraníků (KAN) je politické hnutí, které vzniklo na jaře roku 1968 (žádost přijata NVP 8. dubna 1968). Sdružovalo všechny zájemce o politickou angažovanost, kteří nebyli nebo nechtěli být členy KSČ ani žádné jiné strany tehdejší Národní fronty (NF, jiné politické strany nebyly tehdy povoleny). Po listopadu 89 bylo hnutí obnoveno (zaregistrováno 7. května 1990).

Klub angažovaných nestraníků
Logo
Zkratka KAN
Datum založení 8. dubna 1968
7. května 1990 (obnovení)
Předseda František Laudát
Sídlo Raisova 806/3, Praha, 160 00, Česko
Ideologie liberalismus
pro-evropanismus[1]
Evropská strana
Stranické noviny Zpravodaj KAN
Barvy „Všechny, jenom ne rudá.“
  –neznámý/á autor/ka [2]
IČO 00539996 (PSH)
Oficiální web www.kan.cz
Zisk mandátů ve volbách
Zastupitelstva obcí
0/62178

KAN se hlásí k ideálům svobody, demokracie, humanity a prosperity, prosazuje toleranci rasovou, národnostní i náboženskou, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti příležitostí.[3]

HistorieEditovat

Pražské jaroEditovat

5. dubna 1968 byla na ustavující schůzi (přítomno 200 lidí) podepsána žádost o registraci KAN. Rozhodnuto (hlasováním), že členové politických stran nemohou být členy KAN. 7. dubna byla žádost podána na Národní výbor hl.m. Prahy. 29. dubna se konala schůzka představitelů KAN (Rybáček, Mlýnková, Štěpánek, Novák) s ministrem vnitra Pavlem. Ministr nebyl vznikem KAN nadšen, doporučil opatrnost a podat žádost o celostátní registraci na Ministerstvu vnitra (krátce na to byla tato žádost na MV podána).

16. května byla dopisem Ministerstva vnitra povolena přípravná činnost KAN, ale bez schválení stanov. Předsedou přípravného výboru KAN je Ludvík Rybáček. V červnu 1968 přebírá roli předsedy přípravného výboru Jan Štěpánek, místopředsedou je Rudolf Battěk, sekretářem je Jiřina Mlýnková. V průběhu léta dochází uvnitř KAN k rozporům (odvolané rozhodnutí o vyloučení Dalibora Plichty z Přípravného výboru) a na venkově je KAN používán k protikomunistickým výpadům. KAN se také stává terčem útoků komunistických funkcionářů, kteří nechtějí připustit vznik další politické strany.

Okupace, „normalizace“Editovat

Po okupaci 21. srpna byl na tajné schůzce přípravného výboru KAN vydán dokument o zastavení činnosti KAN a zničeny seznamy členů (podle Karla Bartoška jich bylo 2218[4]). 29. srpna předsednictvo ÚV Národní fronty prohlašuje, že považuje politický systém NF za vyhovující a uzavřený. 7. září ministerstvo vnitra zakazuje činnost KAN.

Citáty

Termín „angažovaný nestraník“ znamenal v době vzniku KAN vlastně totéž jako „mocensky nezmanipulovaný občan“ – člověk, který sice odmítá kolaborovat a nechat se oblbovat režimní politikou, ale je také jako opravdový občan (ne jen obyvatel) ochoten jednat s mocí o tom, co je veřejným zájmem a riskovat, že se stane obětí mocenského postihu – člověk, který se nebojí, nelže a nekrade.
Pavel Holba, Úvodem ke sborníku KAN 1968-2003[5]
Na začátku r. 1968 měla KSČ asi půldruhého milionu členů... asi 13 % oprávněných voličů. I [kdyby]... tato "členská báze" měla skutečný vliv jak na výběr kandidátů do parlamentu tak také na volbu členů Ústředního výboru i politbyra strany... ani pak by těchto třináct procent nelegitimovalo... moc komunistické partajní centrály nad občany ani nárok strany, být "vedoucí silou ve státě“...
Základní myšlenkou Klubu angažovaných nestraníků, jako občanského politického hnutí Pražského jara, bylo postupné vyřazeni této ilegitimní hierarchické nadvlády partajní oligarchie vzrůstajícím počtem nezávislých poslanců v parlamentě a vlastním předparlamentním politickým životem občanské báze. Z jejich horizontálně komunikujících politických klubů měly... vycházet nejen impulsy a konkrétní návrhy na řešení společensko-politických problémů, ale také kandidáti na poslanecké mandáty na základě... prokázaných odborných, tvůrčích a mravních kvalit. Jejich politická práce, vykonaná v komunitě a pro ni, a jejich nezávislost na hierarchicky a centralisticky strukturovaných organizacích, a ne vzestup na žebříčku funkcionářské partajní kariéry, je měla... kvalifikovat jako demokratické politiky a ne jako profesionální bojovníky o moc.
Jaroslav Langer: Co se stalo a jak dál... K nové československé demokracii, 1990[6]
...v březnu ['68] ...jsem si přečetl článek od Alexandra Klimenta s názvem "Aktivita nepojmenovaných". Kliment v něm poprvé po 20 letech vyslovil do očí bijící pravdu, že většina národa – to jest nestraníci – je vyřazena z politického života a má vlastně status občanů druhého řádu. Kliment napsal, že před námi stojí naléhavý úkol obrody politického života a dodal, že nový politický život si žádá nové formy politické aktivity – neřekl ale jaké. Článek mě zaujal natolik, že jsem se za Klimentem vypravil do redakce Literárních listů. Když jsem jim tam řekl, že vyzývají k aktivitě nepojmenovaných, ale nic konkrétního pro to nedělají, podívali se na mě, jakobych spadl z Marsu. Klimentova vyhýbavá odpověď, že je spisovatel a nikoli politik mě neuspokojila a rozhodl jsem se, že tedy budu jednat sám – že tu aktivitu nepojmenovaných pojmenuji a tím ji přivedu k životu.
Nejdřív jsem se spojil se svými kolegy z Univerzity a z Akademie věd a zkoušel jsem na nich své myšlenky a argumenty. Když jsem viděl, že moje iniciativa u nich probudila zájem, svolal jsem několik schůzek, na kterých jsme tříbili argumenty, debatovali a zkoušeli poprvé mluvit o politice na veřejnosti. Nejdůležitější z těchto schůzek se odehrála na konci března v hostinci Na Šumavě ve Štěpánské ulici. Zasedlo tam v salonku 12 rozhněvaných mužů a žen a po delší debatě jsme vymysleli název nového spolku. Tak se tedy zrodil Klub angažovaných nestraníků a jeho úderná zkratka KAN -- ovšem prozatím jen v hlavách členů přípravného výboru -- jak jsme se hrdě nazvali.
Ludvík Rybáček, při příležitosti 30. výročí založení KAN, 1998[7]

SoučasnostEditovat

ObnoveníEditovat

Po převratu v roce 1989 byla činnost klubu obnovena nejprve v rámci Občanského fóra (OF). 31. března 1990 byl ustaven přípravný výbor KAN. Po registraci politického hnutí KAN Ministerstvem vnitra ČSR (7. května 1990) a po ustavujícím sjezdu KAN v Praze (6. října 1990) se stal KAN samostatným politickým subjektem. V roce 1990 byl předsedou přípravného výboru KAN Karel Soyček. Prvním předsedou KAN se stal Bohdan Dvořák (1990-93), druhým předsedou Emil Dejmek (1993-95). V listopadu 1995 odmítl sjezd Klubu sloučení KAN s KDS a s ODS, přijal změny Stanov a zvolil novou Ústřední radu, která zvolila svým předsedou Pavla Holbu. V červnu 2004 proběhl v Kralupech nad Vltavou XIV. sněm KAN.

Citát

Možná... by měl být... vysvětlen název našeho politického hnutí: Klub = společenství lidí, které spojuje společný neziskový zájem – angažovaných = těch, kdo přijímají angažmá, závazek, zavazují se o odpovědnosti – nestraníků = osob, které chtějí zůstat nestrannými a nechtějí se odvolávat ani na „třídní instinkty“ ani na „stranickou disciplinu“ ale řídit se zásadami lidskosti, svědomitosti a svobody.
Termín „angažovaný nestraník“ znamenal v době vzniku KAN vlastně totéž jako „mocensky nezmanipulovaný občan“ – člověk, který sice odmítá kolaborovat a nechat se oblbovat režimní politikou, ale je také jako opravdový občan (ne jen obyvatel) ochoten jednat s mocí o tom, co je veřejným zájmem a riskovat, že se stane obětí mocenského postihu – člověk, který se nebojí, nelže a nekrade.
Pavel Holba, Úvodem ke sborníku KAN 1968-2003[5]

ČlenstvíEditovat

Podle stanov je KAN politickým hnutím, které je určeno pro občany ČR, kteří nebyli funkcionáři žádné politické strany v poúnorovém Československu (viz též „Únor 1948“), členy ani kandidáty KSČ nebo KSS, placenými funkcionáři ČSM či SSM, ani příslušníky Lidových milicí, a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (viz též lustrace). Současně nesmí být členy žádné jiné politické strany nebo hnutí.

VolbyEditovat

ČREditovat

 • Volby 1990, 1992 – V prvních polistopadových komunálních volbách (podzim 1990) získal KAN několik mandátů v zastupitelstvech zejména velkých měst (v pražském zastupitelstvu 7 mandátů ze 76). V parlamentních volbách 1992 získal KAN téměř 3 % hlasů.

EUEditovat

 • Volby 2014 – Ve volbách do Evropského parlamentu 2014 KAN s 2 379 hlasy, 0,15 % hlasů, nezískal žádný mandát.[10]
 • Volby 2019 – Do voleb 2019 KAN vyslal 22 kandidátů, jak členů KANu, tak nezávislých,[11][12][13] ale s pouhými 2 580 hlasy, 0,10 % hlasů, neuspěl.[14]

Citáty (Volby 2019)

Jako pedagog se denně přesvědčuji o tom, že děti a mladí lidé touží po přátelství, touží po životě beze strachu, v bezpečí a harmonii, touží po vlastní seberealizaci a uplatnění svých schopností a talentů, jsou otevření a nezatížení předsudky. Vnímám, jak moc je zapotřebí tyto touhy v mladých lidech podporovat, upírat pozornost na hodnoty, které jsou základem lidské civilizace – respekt, zodpovědnost, empatie, spolupráce. V těchto hodnotách spatřuji naději, že náš svět je a i do budoucna bude dobrým místem k životu pro každého člověka. A protože na těchto hodnotách a principech stojí i projekt společné Evropy, a protože stejné hodnoty vyznává také KAN, rozhodla jsem se právě KAN podpořit ve volbách do Evropského parlamentu.
Marie Gottfriedová, číslo 6 na kandidátní listině KAN[15]
Jako inženýr dopravních staveb se chci v Evropském parlamentu věnovat rozvoji dopravní infrastruktury a předpisům pro výstavbu obecně. Za neméně důležitou však považuji otázku práv řadových zaměstnanců zejména ve státních a veřejných institucích, kteří jsou u nás velmi často šikanováni a vyhazováni z práce, pokud spolehlivě nekryjí záda nadřízeným při všelijakých lumpárnách. Na Západě se šikana nepřipouští a diskriminace na pracovišti je přísně postihována, kdežto u nás se o platných a účinných směrnicích EU ani nemluví. Během dlouhých let ve státní správě jsem byl svědkem mnoha otřesných případů šikany a vyzkoušel si, jak se zachází s tím, kdo se zastane oběti šikany. Právě v tomto vidím hlavní příčinu, proč se v českých státních a veřejných institucích tolik krade.
Nepochopitelná nevraživost vůči EU je často motivována touhou vymanit ČR z civilizovaných evropských pravidel a unijního dohledu tak, aby se poctiví občané nemohli v tuzemské právní džungli bránit a domoci se práv. Na rozdíl od našich občanů obyčejní lidé v západních zemích Evropy mohou věřit svým soudům a soudcům samým. O právním státu u nás nelze mluvit; navíc ho ti zde nejoblíbenější kmotři kormidlují přímo k totalitě.
– Jiří Domlátil, číslo 1 na kandidátní listině KAN[15]
Jsem strojní inženýr, obor přesná mechanika a optika, ženatý, mám dvě děti. Mimo svou práci se věnuji hlavně horské turistice, vedu 1. trasu Turistického akademického klubu Praha. Moji kandidaturu za KAN spojuji s neodbytnou otázkou: "Chceme pro mladou generaci uhájit naše svobodné postavení v Evropě, za něž jsme bojovali od r. 1968 bez falše a planých slibů?"
– Pavel Stulík, číslo 21 na kandidátní listině KAN[15]
Rusko musí vrátit Ukrajině anektovaný Krym. EU nesmí akceptovat jeho byzantské imperiální metody 300 km od svých vnějších hranic, konkrétně rumunských. Jestliže to podstatné, co máme pro vlastní bezpečnost nyní udělat, spočívá například v (dočasném) topení dražší elektřinou namísto ruským plynem, musíme to udělat. My, Pobaltí, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Rakousko, Polsko, Německo, Itálie, Francie…, všichni současně. Je to tak málo proti tomu, k jaké oběti by nás Rusko neváhalo donutit příště.
David Navara, číslo 7 na kandidátní listině KAN[15]

KAN s otevřeným srdcem i očima do EP
„On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.“
„Správně vidíme pouze srdcem. To důležité je očím neviditelné.“
„Všechno, co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme pouze srdcem.“ – říká liška malému princi v knize Antoina de Saint-Exupéryho.
Klub angažovaných nestraníků chce ve volbách do Evropského parlamentu upřít pozornost právě na věci důležité, byť očima neviditelné. Na bohatství, které nenajdeme nikde jinde, než v člověku samém. Na hodnoty jakými jsou poctivost, zodpovědnost, spravedlnost, schopnost pomáhat si navzájem a spolupracovat.
Naději vidíme v lidech, kteří mají zájem o lidi a dění kolem sebe, jsou ochotni nasadit své síly a udělat alespoň malý kousek světa lepším.
Volby do Evropského parlamentu jsou pro nás volbou pro Evropu – kontinent, jehož jsme nedílnou součástí a který je naším domovem. Na Evropě nám záleží, protože nám záleží na České republice.
Přijďte k volbám! A volte srdcem, protože jen srdcem vidíme správně.
Marie Gottfriedová pro KAN, duben 2019[1]

Slušní lidé, kteří poctivě pracují do EP
I na naší kandidátce najdete slušné lidi, kteří poctivě pracují pro nás všechny. Bylo by dobré, mít víc takových v Evropském parlamentu. Přijďte k volbám a zvolte je. Čím více takových mezi našimi reprezentanty, tím lépe pro nás a naše děti.
– Vladimír J. Rott, číslo 10 na kandidátní listině KAN[15]

Volební výsledkyEditovat

 • Volby do Poslanecké sněmovny
Volby Počet hlasů Hlasy v % Počet mandátů
1992 174 006  2,69 %
2002   (0,59 % Pravý Blok)
2006   (0,15 % KpČR)
2010   (0,08 % KONS)
 • Volby do Evropského parlamentu
Volby Počet hlasů Hlasy v % Počet mandátů
2014 2 379 0,15 %
2019 2 580 0,10 %

Nadační fond angažovaných nestraníkůEditovat

Nadační fond angažovaných nestraníků (NFAN, též: Nadační fond angažovaných nestraníků pravda a právo) založili v roce 2007 Roman Krasnický, Vladimír Kříž, David Navara, Jana Šikulová a Josef Vlášek (1934–2004), který fond také vybavil finančním kapitálem.[16]

Jeho účelem je „dosahování obecně prospěšných cílů, zejména v oblasti:

 • podpory fyzických i právnických osob, které se zabývají aktivitami směrujícími k vytváření občanské společnosti fungující na demokratických principech, pomoci při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob,
 • pomoci při nápravě některých křivd a chyb způsobených nejednotným výkladem právních norem, které by mohly ohrozit demokratické zásady, včetně pomoci při existenčních potížích dotčených osob,
 • podpory humanitárních aktivit právnických i fyzických osob, se zaměřením na podporu projektů a záměrů v oblasti ochrany základních lidských práv a duchovních hodnot,
 • pomoci těm, kdo pracují na poli osvěty (vědecké, filmové, televizní, rozhlasové, výtvarné, novinářské tvorby) s cílem ochrany demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejný život.

Dále se činnost fondu zaměřuje na:

 • podporu hnutí a aktivit bránících propagaci fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačování práv a svobod občanů, které naplňují obsah § 260 odst. 1 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.“[16]

Zřizovatelé i členové správní rady jsou buď členy KANu nebo splňují požadavky členství. Řada osobností byla požádána, aby se stala rádci a „jakýmisi kmotry“, kteří „názorně vyjadřují směřování fondu“ – mezi nimi Vojtěch Cepl, Ivan Klíma, Vladimír Kučera, Zdena Mašínová, Jan Ruml, Jaromír Štětina, Oldřich Tůma, Olbram Zoubek, Petr Zvolský, Pavel Žáček. Olbram Zoubek byl v roce 2014 zvolen čestným předsedou.[16]

CenyEditovat

Nadační fond angažovaných nestraníků uděluje tyto ceny:[16]

Po roce 2014 nebyla udělena žádná z cen.

LiteraturaEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b KAN s otevřeným srdcem i očima do EP, Marie Gottfriedová pro KAN, 14. duben 2019, na kan.cz
 2. v rozhovoru s Pavlem Holbou v 90. letech
 3. Stanovy KAN na www.kan.cz
 4. „... Klub angažovaných nestraníků (KAN) měl mít 2218 členů...“, Karel Bartošek: Občanská společnost v Československu a revolta roku 1968, Paříž, duben 1988, uloženo na blisty.cz: pdf, Archivováno 20. 5. 2013 na Wayback Machine v google cache
 5. a b c Pavel Holba: Úvodem ke sborníku KAN 1968-2003, 35 let úsilí o polidštění politiky, Sborník textů a dokumentů, KAN květen 2003www.kan.cz/sbornik-35-let-kan Archivováno 15. 8. 2013 na Wayback Machine
 6. Jaroslav Langer: Co se stalo a jak dál ... K nové československé demokracii, Bonn / Praha 1990 (dostupné online Archivováno 24. 5. 2013 na Wayback Machine, s dodatkem: neboli Podněty k dobře možné cestě ve stopách KANu a Pražského jara – s kritikou textu v příloze)
 7. Ludvík Rybáček: Projev na slavnostním setkání při příležitosti 30. výročí vzniku KAN v květnu 1968 (příloha k Usnesení ÚR KAN ze dne 15. 2. 2014 Archivováno 27. 2. 2015 na Wayback Machine)
 8. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 14. - 15.6.2002 : Kandidáti dle politické příslušnosti na www.volby.cz
 9. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. - 29.5.2010 : Kandidáti dle politické příslušnosti na www.volby.cz
 10. Evropský parlament 2014 > Celkové výsledky hlasování, na volby.cz
 11. Usnesení ÚR KAN 16.3.2019, KAN, 16.3.2019
 12. Kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 – Klub angažovaných nestraníků – volební číslo 1, KAN, kan.cz
 13. KAN představuje kandidátní listinu pro nastávající volby do Evropského parlamentu, KAN, 8.4.2019, facebook.com/KANoficialni
 14. Evropský parlament 2019 > Celkové výsledky hlasování, na volby.cz
 15. a b c d e Kandidáti do Evropského parlamentu 2019 – KAN, Klub angažovaných nestraníků – Vizitky KANdidátů, kan.cz
 16. a b c d Nadační fond angažovaných nestraníků (NFAN) – webové stránky nfan.cz
 17. a b c d e f g Cena Antonína Švehly, NFAN.cz
 18. a b c d e f g Cena Rudolfa Medka, NFAN.cz
 19. a b c d Cena Jana Beneše, NFAN.cz
 20. Cena Alberta Prouzy, NFAN.cz
 21. a b c d Cena Jana Slavíka, NFAN.cz
 22. a b c d Cena Eduarda Hakena, NFAN.cz
 23. a b c d e f Ceny Torzo naděje, NFAN.cz

Externí odkazyEditovat