Zastupitelstvo kraje

zastupitelstvo kraje v Česku

Zastupitelstvo kraje je jediný z orgánů kraje, který je ústavně zakotven.[1] Ústava stanoví jeho název, název jeho členů, délku funkčního období, jeho právotvorbu možností vydávat obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo má přímou demokratickou legitimitu danou volbami občanů. Může tak být vnímáno v oblasti samosprávy kraje jako hlavní orgán, který je nadřazen všem ostatním orgánům.

Složení krajských zastupitelstev
ANO ODS Piráti STAN KDU-ČSL SOCDEM SPD TOP 09 KSČM Zelení SNK ED ČSSD Soukromníci Trikolora
Kraj Počet zastupitelů
ANO
ANO
STAN
STAN
SOCDEM
SOCDEM
Nezávislí Regionální strany
Zastupitelstvo Středočeského kraje 65 15 16 12 15 2 3 1 1
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 55 11 12 9 5 4 6 3 1 4[2]
Zastupitelstvo Plzeňského kraje 45 11 9 7 4 2 1 2 1 1 5 2[3]
Zastupitelstvo Karlovarského kraje 45 13 2 6 7 2 4 1 10[4]
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 55 17 8 6 6 1 4 1 4 1 1 1 5[5]
Zastupitelstvo Libereckého kraje 45 10 5 5 22[6] 3
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 45 12 6 7 3 4 3 2 1 1 6[7]
Zastupitelstvo Pardubického kraje 45 11 6 7 4 4 5 2 2 4[8]
Zastupitelstvo Kraje Vysočina 45 10 5 7 3 6 6 3 3 2[9]
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 65 15 9 10 7 11 4 4 4 1
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 55 18 7 8 5 6 4 2 2 1 2[10]
Zastupitelstvo Zlínského kraje 45 9 5 6 6 9 3 3 1 2 1
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje 65 19 9 9 7 5 1 4 3 3 5[11]
Celkem 675 172 99 99 87 56 34 25 20 12 8 7 3 2 1 11
Zasedací síň zastupitelstva Jihomoravského kraje

Volba zastupitelstva editovat

Zastupitelstvo je voleno na čtyři roky obyvateli kraje s volebním právem v rámci jednoho volebního obvodu poměrným volebním systémem, který je založen na D'Hondtově metodě s modifikovaným prvním dělitelem řady dělitelů (1,42).[12] Aktivní volební právo je podmíněno dosažením minimálního věku 18 let v den voleb. Kandidátky jsou vázané, ale nikoliv přísně, voliči mají možnost udělit až 4 preferenční hlasy různým kandidátům na jedné kandidátce. Volby vyhlašuje prezident republiky. Vždy se volí zastupitelstvo jako celek, nekonají se doplňovací volby jen některého člena. Uzavírací klauzule pro politické strany, politická hnutí a koalice je 5%. Kandidovat mohou jen politické strany, hnutí a jejich koalice. Ke vzniku samotné politické strany nejsou vyžadovány žádné náročné požadavky, a tedy mohou vznikat i regionálně odlišné krajské politické strany jako volební strany pro účel kandidatury do zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo má nejméně 45 a nejvíce 65 členů (45 členů do 600 000 obyvatel, 55 členů pro 600 000 – 900 000 obyvatel a 65 členů nad 900 000 obyvatel).

Činnost zastupitelstva editovat

 
Hlasovací zařízení v zasedací síni zastupitelstva Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech v samostatné působnosti.[13] Ve věcech v přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak výslovně zákon. Zastupitelstvo se může platně usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů a k platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je též potřebná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, tedy nestačí pouze většina přítomných členů (zvolených, nastoupivších náhradníků), tedy nestačí pouze většina přítomných či hlasujících.

Zastupitelstvo se schází dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva se konají na území krajského města, nelze však vyloučit výjimečné zasedání i mimo stálé sídlo. Zasedání písemně svolává hejtman a zpravidla je řídí jako předsedající.

Hejtman je povinen do 21 dnů od doručení žádosti na krajský úřad svolat zasedání zastupitelstva, požádá-li o to alespoň třetina jeho členů. Pokud hejtman žádosti nevyhoví, učiní tak náměstek hejtmana nebo jiný člen zastupitelstva. Pokud na začátku jednání není zastupitelstvo usnášeníschopné, předsedající zasedání ukončí a do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání na základě nového svolání. Krajský úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva nejméně 10 dnů před zasedáním vyvěšením na úřední desce krajského úřadu, informaci může uveřejnit i jinak.

Odměny zastupitelů editovat

Krajští zastupitelé mají ze zákona nárok na odměny za svoji práci.[14][15]

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. článek 101 odstavec 2 Ústavy České republiky
 2. 2 Jihočeši 2012, 2 Tábor 2020
 3. Pro Plzeň
 4. 4 Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, 3 Sdružení nezávislých kandidátů 1 – Starostové našeho kraje, 2 Karlovaráci, 1 Volba pro kraj
 5. 2 Ústecké fórum občanů, 2 ProMOST, 1 JsmePRO!
 6. Zvoleni za hnutí Starostové pro Liberecký kraj
 7. 3 Východočeši, 3 Hradecký demokratický klub
 8. 3 Společně pro kraj, 1 Nestraníci
 9. Starostové pro občany
 10. ProOlomouc
 11. Osobnosti pro kraj
 12. KUKLÍK, Pavel; BAXA, Josef. Metody pro přepočet hlasů na mandáty [online]. Český statistický úřad, 2005-3-31 [cit. 2011-01-17]. Dostupné online. 
 13. § 35 zákona o krajích
 14. http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv37_2003
 15. http://www.mpsv.cz/files/ip/nv37_03_priloha2.pdf

Související články editovat