Krajský hejtman

představitel kraje v Česku

Hejtman (z německého Hauptmann, doslova hlavní muž) je v některých státech či oblastech funkce osoby stojící v čele kraje, země nebo obdobného regionu, a to někde jako úředník státní správy, jinde jako funkcionář samosprávného územního celku. Původně bylo slovo hejtman především označením vojenské velitelské funkce, později vojenské hodnosti.

Kancelář hejtmana Jihomoravského kraje (rok 2010)

Historie funkce hejtmana v českých zemíchEditovat

Od 16. století do roku 1918 byli zemští hejtmani zástupci panovníka v čele českých zemí s výjimkou Čech. Do roku 1945 stáli v Československu okresní hejtmani v čele okresů.

Hejtmani krajů v ČeskuEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam hejtmanů v Česku.

V České republice byla funkce hejtmana zavedena (z historického hlediska obnovena) od roku 2000 se zřízením třinácti krajů jakožto vyšších územně-samosprávných celků. V čele čtrnáctého kraje v České republice, hlavního města Prahy, stojí primátor.

Hejtmana volí ze svých řad do svého čela zastupitelstvo kraje, tomu také hejtman za výkon své funkce odpovídá. Hejtman zastupuje kraj navenek. Pro úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich pověření. Povinnosti a pravomoci hejtmana jsou dány zejména zákonem číslo 129/2000 Sb., o krajích.

Od roku 2000 do roku 2008 byla většina hejtmanských pozic obsazena členy ODS, v roce 2008 byli do pozic 13 hejtmanů zvoleni členové ČSSD, mimo Ústeckého kraje, kde byl hejtmanem člen KSČM.

Po volbách v roce 2012 ČSSD i přes ztráty obhájila většinu hejtmanských křesel a zůstalo jí 11 hejtmanů mimo krajů Ústeckého (KSČM) a Libereckého (Starostové pro Liberecký kraj).

Volby do zastupitelstev krajů 2016 byly prvními, kdy většinu hejtmanských postů neovládla jedna strana: pět hejtmanů získala ČSSD, pět hejtmanů hnutí ANO a po jednom KDU-ČSL, STAN a KSČM.

Po volbách v roce 2020 stanuli v čele krajů: čtyři hejtmani za ODS, tři hejtmani hnutí ANO a po jednom za ČSSD, KDU-ČSL, KOA, STAN, nestr. za STAN a SLK.

Hejtmani krajů v EstonskuEditovat

Za hejtmany se v českém kontextu označují rovněž nejvyšší představitelé estonských krajů. Hejtman (estonsky maavanem) je v tomto případě představitelem státní správy v kraji a do své funkce je jmenován estonskou vládou.

Hejtmani krajů ve ŠvédskuEditovat

Za hejtmany se v českém kontextu někdy označují rovněž nejvyšší představitelé švédských krajů. Hejtman (švédsky landshövding) je v tomto případě představitelem státní správy v kraji a do své funkce je jmenován švédskou vládou.