Zákon o státní službě

právní předpis

Zákon o státní službě je zkrácený název zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Upravuje organizaci státní služby, právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících státní správu ve správních úřadech, jejich služební vztahy, odměňování a řízení ve věcech služebního poměru. Má sloužit k odpolitizování státní správy a její profesionalizaci.

Zákon o státní službě
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisuzákon
Číslo předpisu234/2014 Sb.
Údaje
AutorParlament České republiky
Schváleno1. 10. 2014
Platnost6. 11. 2014
Účinnost1. 1. 2015
(zčásti 6. 11. 2014)
Související předpisy
služební zákon
Oblast úpravy
pracovní právo a správní právo

Původně mělo jít jen o novelu služebního zákona, který byl přijat již v roce 2002, ale jehož účinnost byla neustále odsouvána. Nakonec však byl přijat jako zcela nový zákon a služební zákon jím byl k 6. listopadu 2014 zrušen.

Základní struktura zákona editovat

Zákon se dělí na 13 částí, na něž navazují dvě přílohy:

 • Část 1. Všeobecná ustanovení (§ 1–19)
 • Část 2. Služební poměr (§ 20–76)
 • Část 3. Povinnosti a práva státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a ocenění za příkladný výkon služby (§ 77–86)
 • Část 4. Kárná odpovědnost (§ 87–97)
 • Část 5. Podmínky výkonu služby (§ 98–121)
 • Část 6. Náhrada škody, služební úraz a nemoc z povolání (§ 122–125)
 • Část 7. Sociální zajištění státních zaměstnanců (§ 126–128)
 • Část 8. Informování státních zaměstnanců a projednání věcí služby, odborové organizace, rada státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví (§ 129–143)
 • Část 9. Odměňování státních zaměstnanců (§ 144–152)
 • Část 10. Společná ustanovení (§ 153–183)
 • Část 11. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 184–205)
 • Část 12. Zrušovací ustanovení (§ 206)
 • Část 13. Účinnost (§ 207)
 • Příloha 1. Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců
 • Příloha 2. Rozpětí příplatků za vedení

Literatura editovat

 • PICHRT, Jan; BĚLINA, Miroslav, a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 984 s. ISBN 978-80-7478-843-7. 
 • BĚLECKÝ, Miroslav. Zákon o státní službě a zákony související. Komentář. 2. vyd. Praha: VOX, 2015. 380 s. ISBN 978-80-87480-35-9. 
 • KOTTNAUER, Antonín; PŘIB, Jan; ÚLEHLOVÁ, Helena; TOMANDLOVÁ, Ludmila. Zákon o státní službě. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2015. 367 s. ISBN 978-80-7488-079-7. 
 • VLČKOVÁ, Eliška; KAŠPAROVÁ, Irena; BLÁHOVÁ, Pavla. Zákon o státní službě. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 343 s. ISBN 978-80-7263-961-8. 
 • VAVERA, František, a kol. Zákon o státní službě s poznámkami. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 317 s. ISBN 978-80-7380-518-0. 
 • ERÉNYI, Tereza; KANTOROVÁ, Diana; VEJSADA, Daniel. Vyznejte se v zákoně o státní službě. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2017. 223 s. ISBN 978-80-265-0607-2. 
 • POLESNÝ, Jan. Zákon o státní službě. Brno, 2020. 85 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan Galvas. Dostupné online.

Externí odkazy editovat