Zákon o státní službě

Zákon o státní službě je zkrácený název zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Upravuje organizaci státní služby, právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících státní správu ve správních úřadech, jejich služební vztahy, odměňování a řízení ve věcech služebního poměru. Má sloužit k odpolitizování státní správy a její profesionalizaci.

Zákon o státní službě
Předpis státu
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 234/2014 Sb.
Údaje
Autor Parlament České republiky
Schváleno 1. 10. 2014
Platnost 6. 11. 2014
Účinnost 1. 1. 2015
(zčásti 6. 11. 2014)
Související předpisy
služební zákon
Oblast úpravy
pracovní právo a správní právo

Původně mělo jít jen o novelu služebního zákona, který byl přijat již v roce 2002, ale jehož účinnost byla neustále odsouvána. Nakonec však byl přijat jako zcela nový zákon a služební zákon jím byl k 6. listopadu 2014 zrušen.

Základní struktura zákonaEditovat

Zákon se dělí na 13 částí, na něž navazují dvě přílohy:

 • Část 1. Všeobecná ustanovení (§ 1–19)
 • Část 2. Služební poměr (§ 20–76)
 • Část 3. Povinnosti a práva státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a ocenění za příkladný výkon služby (§ 77–86)
 • Část 4. Kárná odpovědnost (§ 87–97)
 • Část 5. Podmínky výkonu služby (§ 98–121)
 • Část 6. Náhrada škody, služební úraz a nemoc z povolání (§ 122–125)
 • Část 7. Sociální zajištění státních zaměstnanců (§ 126–128)
 • Část 8. Informování státních zaměstnanců a projednání věcí služby, odborové organizace, rada státních zaměstnanců a zástupce státních zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví (§ 129–143)
 • Část 9. Odměňování státních zaměstnanců (§ 144–152)
 • Část 10. Společná ustanovení (§ 153–183)
 • Část 11. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 184–205)
 • Část 12. Zrušovací ustanovení (§ 206)
 • Část 13. Účinnost (§ 207)
 • Příloha 1. Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců
 • Příloha 2. Rozpětí příplatků za vedení

LiteraturaEditovat

 • PICHRT, Jan; BĚLINA, Miroslav, a kol. Zákon o státní službě. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 984 s. ISBN 978-80-7478-843-7. 
 • BĚLECKÝ, Miroslav. Zákon o státní službě a zákony související. Komentář. 2. vyd. Praha: VOX, 2015. 380 s. ISBN 978-80-87480-35-9. 
 • KOTTNAUER, Antonín; PŘIB, Jan; ÚLEHLOVÁ, Helena; TOMANDLOVÁ, Ludmila. Zákon o státní službě. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2015. 367 s. ISBN 978-80-7488-079-7. 
 • VLČKOVÁ, Eliška; KAŠPAROVÁ, Irena; BLÁHOVÁ, Pavla. Zákon o státní službě. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 343 s. ISBN 978-80-7263-961-8. 
 • VAVERA, František, a kol. Zákon o státní službě s poznámkami. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 317 s. ISBN 978-80-7380-518-0. 
 • ERÉNYI, Tereza; KANTOROVÁ, Diana; VEJSADA, Daniel. Vyznejte se v zákoně o státní službě. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2017. 223 s. ISBN 978-80-265-0607-2. 

Externí odkazyEditovat