Seznam kulturních památek v okrese Kladno

Seznam kulturních památek v okrese Kladno
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Kladno vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BělečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kámen (Q36866194)


Běleč, smírčí kámen.JPG
 
Kategorie „Conciliation cross in Běleč (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32526/2-449
Pam. katalog
MIS
Běleč u silnice III/20110 od Chyňavy, na kraji vsi (u cedule začátku obce), za domem čp. 19
50°3′18,76″ s. š., 13°59′37,37″ v. d.
Smírčí kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 19 (Q30726395)


Venkovská_usedlost_č.p._19,_Běleč_II.jpg
 
Kategorie „Běleč (Kladno District) 19 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19182/2-4001
Pam. katalog
MIS
Běleč Dukelská 19
50°3′21,28″ s. š., 13°59′36,35″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova I, obytná budova II, chlévy se špýcharem, kolna, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Mikuláše (Q12030924)


Belec KL CZ St Nicholas Church 060.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Běleč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25023/2-446
Pam. katalog
MIS
Běleč střed vsi
50°3′23,53″ s. š., 13°59′30,62″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše, zvonice, ohradní zeď s branou.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q36866223)


Běleč (Kladno District), socha (1).jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Běleč (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36405/2-447
Pam. katalog
MIS
Běleč severozápadní část návsi, při potoku Vůznici, přes potok od čp. 21
50°3′25,62″ s. š., 13°59′23,26″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zaniklá ves (Q36866252)


Běleč - zaniklá středověká ves jižně od obce, poblíž osady Kouty (2).jpg
 
Kategorie „Zaniklá ves (Běleč) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35850/2-4002
Pam. katalog
MIS
Běleč Třešňovka, u hájovny Kouty u silnice III/20110, na místě domu čp. 27 a kolem něj
50°3′3,53″ s. š., 13°59′56,19″ v. d.
Zaniklá ves, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hrad Jinčov (Q12024911)


Jenčov 13.jpg
 
Kategorie „Jinčov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21519/2-448
Pam. katalog
MIS
Běleč jižně od obce
50°2′11,53″ s. š., 13°59′9,96″ v. d.
Hrad Jinčov, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

BělokyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Floriána (Q36866374)


Beloky_KL_CZ_St_Florian_chapel_041.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Florian (Běloky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15752/2-450
Pam. katalog
MIS
Běloky náves
50°8′0,7″ s. š., 14°13′12,3″ v. d.
Kaple sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

BeřoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Podstavec kříže (Q37002622)


Beřovice - kříž s památkově chráněným podstavcem před domem če. 7 (6).jpg
 
Kategorie „Wayside cross (Beřovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15794/2-451
Pam. katalog
MIS
Beřovice u silnice do Dolínku, pp. 109
50°15′58,05″ s. š., 14°7′13,51″ v. d.
Jiné drobné dílo - podstavec kříže. Pískovcový podstavec z roku 1794, nesoucí (dnes novodobý) kamenný kříž.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pomník Valeriána Pejši (Q37002613)


Beřovice - pomník Valeriána Pejši (1).jpg
 
Kategorie „Valerián Pejša monument (Beřovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14790/2-453
Pam. katalog
MIS
Beřovice při silnici k Dolínu, u čp. 43, pp. 109
50°15′59,01″ s. š., 14°7′14,28″ v. d.
Pomník dělnického spisovatele Valeriána Pejši. Pískovcový pomník ve tvaru čtyřbokého, kónicky se zužujícího sloupu, na jehož jónskou hlavici dosedá ozubené kolo s kladivem a kleštěmi. Datováno 1904.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Výklenková kaplička (Q37002593)


Berovice KL CZ chapel besides road to Dolin 169.jpg
 
Kategorie „Chapel at the road to Dolín (Beřovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19906/2-452
Pam. katalog
MIS
Beřovice při silnici z Dolína do Beřovic, pp. 606/1
50°15′42,96″ s. š., 14°7′5,44″ v. d.
Barokní výklenková kaple na obdélném půdoryse s členitým štítem byla vystavěna kolem roku 1800. Ve výklenku je umístěn litinový barevně natřený reliéf s výjevem Krista nesoucího kříž.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaplička Panny Marie (Q37002571)


Beřovice - kaple Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Beřovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33742/2-2799
Pam. katalog
MIS
Beřovice náves, st. 81
50°16′8,32″ s. š., 14°7′22,92″ v. d.
Drobná kaple na polygonálním půdoryse zastřešená osmibokou střechou s malou čtyřbokou lucernou. Dominantním členícím prvkem fasády je pouze profilovaná korunní římsa. Stavba vznikla v 1. polovině 18. století, přesněji snad roku 1732. Interiér byl vybaven umělou skalkou, na které stojí soška Panny Marie (Lurdské).

Památkově chráněno od 27. března 1972.

Výklenková kaplička (Q37001569)


Bakov - kaple severně od vsi u silnice do Zlonic (3).jpg
 
Kategorie „Chapel at the road to Zlonice (Bakov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26757/2-670
Pam. katalog
MIS
Bakov na návrší Hradiště východně od silnice do Zlonic, pp. 450
50°16′22,48″ s. š., 14°5′39,51″ v. d.
Drobná zděná výklenková kaple s jednoduchou fasádou byla vystavěna v 2. polovině 18. století. Průčelí s pravoúhlým výklenkem ukončuje trojúhelníkový štít lemovaný profilovanou římsou.

Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaple (Q37001545)


Bakov - kaple na návsi (1).jpg
 
Kategorie „Chapel (Bakov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30502/2-3996
Pam. katalog
MIS
Bakov náves, st. 50
50°15′55,19″ s. š., 14°5′43,65″ v. d.
Kaple na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou. Trojúhelníkový štít ukončuje nádstavec pro zvon. Fasády člení llisény a korunní římsa. Kaple byla postavena na počátku 19. století. Na návsi, naproti hospodářskému dvoru s bývalou tvrzí.

Památkově chráněno od 27. prosince 1987.

Památková ochrana zrušena 27. srpna 2019 Tvrz Bakov (Q30764813)


Bakov - prostor tvrze, zbořené v roce 2017.jpg
 
Kategorie „Tvrz (Bakov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34882/2-454
Pam. katalog
MIS
Bakov Bakov 5, náves, st. 1
50°15′54,75″ s. š., 14°5′47,83″ v. d.
Sýpka se zbytky tvrze. Patrová stavba na obdélném půdoryse byla původně vystavěna jako menší šlechtické sídlo pro pány z Adlaru. Tvrz zdobila ojedinělá sgrafitová výzdoba (figurální výjevy, ornamentální a zoomorfní motivy). Stavba byla v roce 2017 bez povolení zbourána. Sýpka byla situovaná na jižní straně dvora v centru vsi.

Poznámka: Snímek zachycuje znehodnocený prostor tvrziště.
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku
Památková ochrana zrušena 27. srpna 2019.

BílichovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37026778)


Bílichov kaple.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26296/2-3017
Pam. katalog
MIS
Bílichov při hlavní silnici
50°15′42,95″ s. š., 13°54′57,21″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička (Q37026765)


Bilichov_vyklenkova_kaple.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26972/2-4013
Pam. katalog
MIS
Bílichov při silnici na Zichovec
50°15′58,89″ s. š., 13°55′16,07″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

BleviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Blevický mohylník (Q37008237)


Blevice - háj v v poloze Nad skalkou (resp. Na skalce, Na Libuši) - prostor Blevického mohylníku (3).jpg
 
Kategorie „Blevický mohylník “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17514/2-686
Pam. katalog
MIS
Blevice les
50°12′22,96″ s. š., 14°14′34,04″ v. d.
Mohylník Blevický, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Židovský hřbitov (Q10286154)


Blevice CZ Jewish cemetery 191.jpg
 
Kategorie „Jewish cemetery in Blevice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41089/2-455
Pam. katalog
MIS
Blevice Blevice 58
50°12′25,98″ s. š., 14°14′16,2″ v. d.
Židovský hřbitov

Poznámka: J okraj obce, ve svahu při silnici do Zákolan
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

BrandýsekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zbytky vodovodního přivaděče z Brandýska do Budče (Q37014489)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18015/2-457
Pam. katalog
MIS
Brandýsek 50°11′10,57″ s. š., 14°11′32,41″ v. d. Zbytky vodovodu, archeologické stopy. Dle Památkového katalogu blíže nespecifikované pozůstatky historického vodovodního přivaděče. Hrad Budeč měl svůj dřevěný samospádný vodovod, obdoba vyšehradské Jezerky v Praze. Voda vytékala ze silného zdroje studánky u Cvrčovic do pozdějších stehelčeveských šachet, Středočeského pivovaru a pak Salavity. Studánka pod mezí za železniční tratí byla později vyklenuta červenými cihlami, existovala až do počátku 60. let 20. století, kdy byla „z holého nerozumu JZD Cvrčovice dokonale zničena“. Takzvané Svatováclavské koleje v mezích u Stehelčevsi nebyly patrny ničím jiným než lépe zavlažovaným místem, kde osení bujněji rostlo. Vodovod ústí na Budči v místech, kde se říká Na Kašně. (Dr. Rudolf Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, vydalo okresní pedagogické středisko, Kladno 1968)

Poznámka: V roce 2008 podán návrh na zrušení památkové ochrany.
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Důl Michael (Q37014470)


Brandysek_KL_CZ_dul_Michael_0069.jpg
 
Kategorie „Michael Mine (Brandýsek) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11146/2-4326
Pam. katalog
MIS
Brandýsek st. 81, 841, 842, 843
50°11′6,6″ s. š., 14°10′21,3″ v. d.
Hlubinný černouhelný důl Michal (Michael) - areál těžní věže v bývalém dolu Michael-Layer, z druhé poloviny 19. století. Předmětem ochrany je objekt jámové budovy s bočními křídly, příhradová ocelová těžní věž, strojovna, přiléhající budova a pozemky. Někdejší důl se nachází na jihovýchodním okraji obce, po levé straně silnice na Stehelčeves před železničním přejezdem. Důl se původně skládal ze dvou důlních jam: Michal a Layer. Je situovaný na rámcově obdélném půdoryse a památkově chráněný areál těžní věže se nachází v jeho východní části. Areál těžní věže sestává z objektu jámové těžní budovy, která je zděná, patrová se sedlovou střechou a s bočními křídly s valbovými střechami. Ze sedlové střechy těžní budovy vyrůstá příhradová ocelová těžní věž. Severovýchodním směrem na budovu těžní věže navazuje zděná patrová budova strojovny se zachovanými průčelními štíty, stojící na půdorysu písmene L. V blízkosti areálu se nachází druhá jáma Layer, dělnická kolonie, objekty zpracování uhlí a železniční stanice, ale ty nejsou předmětem ochrany.

Památkově chráněno od 9. února 1996.

BraškovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37014004)


Boží muka Braškov Kyšice.png
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30325/2-3997
Pam. katalog
MIS
Braškov při silnici na Kyšice
50°5′45,36″ s. š., 14°6′7,64″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zájezdní hostinec (Q38148541)


Zájezdní hostinec (Toskánka) 04.jpg
 
Kategorie „Coaching inn in Toskánka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46942/2-458
Pam. katalog
MIS
Toskánka Pražská 1
50°6′18,5″ s. š., 14°6′27,94″ v. d.
Zájezdní hostinec

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

BratroniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q31768620)


Bratronice (Kladno District), dům číslo 10 (1).jpg
 
Kategorie „Bratronice 10 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19245/2-3999
Pam. katalog
MIS
Bratronice Bratronice 10
50°4′8,36″ s. š., 14°0′54,68″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Všech svatých (Q14094554)


Bratronice (Kladno District), kostel (1).jpg
 
Kategorie „All Saints church (Bratronice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30897/2-462
Pam. katalog
MIS
Bratronice náves, proti škole (čp. 76)
50°4′3,52″ s. š., 14°0′46,02″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 26 (Q33426641)


Bratronice (KL), čp. 26.jpg
 
Kategorie „Bratronice 26 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24519/2-4000
Pam. katalog
MIS
Bratronice Bratronice 26
50°4′1,12″ s. š., 14°0′39,38″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Smírčí kámen u sokolovny (Q37015086)


Bratronice (na Kladensku) - smírčí kříž v zahradě čp. 18 (1).jpg
 
Kategorie „Smírčí kámen (Bratronice), u sokolovny “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32891/2-464
Pam. katalog
MIS
Bratronice u sokolovny (čp. 121)
50°4′3,85″ s. š., 14°0′50,61″ v. d.
Smírčí kámen

Poznámka: Záměna popisů a parcelních čísel. V MonumNetu je uvedena adresa "u sokolovny" a parcelní číslo 368, avšak pozemkové parcely pp. 368/1 - 368/6 leží v trojúhelníku severovýchodně od fotbalového hřiště při silnici do Bělče.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Smírčí kámen při silnici do Bělče (Q37015045)


Bratronice (Kladno District), smírčí kříž u fotbalového hřiště (3).jpg
 
Kategorie „Smírčí kámen (Bratronice), u fotbalového hřiště “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29574/2-463
Pam. katalog
MIS
Bratronice při silnici do Bělče
50°3′57,53″ s. š., 14°0′30,23″ v. d.
Smírčí kámen

Poznámka: Záměna popisů a parcelních čísel. V MonumNetu je uvedena adresa "při silnici do Bělče" a parcelní číslo 6, avšak pozemková parcela č. 6 leží v západním sousedství sokolovny čp. 121,
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zaniklá ves (Q37015110)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20853/2-3998
Pam. katalog
MIS
Bratronice u cihelny čp. 74, severovýchodně od vsi
50°4′30,29″ s. š., 14°1′24,97″ v. d.
Zaniklá ves, archeologické stopy

Poznámka: Podle MonumNetu "SZ od obce", avšak parcelní čísla odpovídají pozemkům severovýchodně od vesnice, v západní části cihelny čp. 74. Část parcelních čísel v MonumNetu je neaktuálních (parcely byly rozděleny na díly).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Bunkr (Q37015066)


Bratronice (Kladno District), bunkr (2).jpg
 
Kategorie „A-4/51/A-200 Y light pillbox “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11670/2-4350
Pam. katalog
MIS
Bratronice pod silnicí Bratronice – Dolní Bezděkov, u hranice katastrů
50°4′48,63″ s. š., 14°2′1,8″ v. d.
Liniové opevnění, z toho jen: bunkr

Památkově chráněno od 23. ledna 1997.

CvrčoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple se zvoničkou (Q37168980)


Cvrcovice_KL_CZ_chapel_008.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20237/2-476
Pam. katalog
MIS
Cvrčovice 50°10′48,43″ s. š., 14°9′20,04″ v. d. Kaple se zvoničkou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

ČernucEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36856734)


Černuc, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Černuc “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21343/2-477
Pam. katalog
MIS
Černuc u silnice do Nabdína
50°17′53,55″ s. š., 14°12′5,91″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie (Q36856697)


Černuc, socha Panny Marie.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26976/2-478
Pam. katalog
MIS
Černuc náves
50°17′57,83″ s. š., 14°12′5,67″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zemědělský dvůr čp. 1 (Q31204131)


Černuc, zemědělský dvůr čp.1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23660/2-3019
Pam. katalog
MIS
Černuc Černuc 1
50°18′6,3″ s. š., 14°12′6,77″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Linharta (Q36856716)


0607 Cernuc.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Leonard (Černuc) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33043/2-4004
Pam. katalog
MIS
Černuc náves
50°18′3,93″ s. š., 14°12′8,41″ v. d.
Kaple sv. Linharta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Panny Marie (Q37015013)


Bratkovice (Černuc), kaple (2).jpg
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Bratkovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28964/2-4005
Pam. katalog
MIS
Bratkovice náves
50°17′1,81″ s. š., 14°11′22,6″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svaté Barbory (Q37853742)


Nabdín, kostel (1).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Barbara (Nabdín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37605/2-459
Pam. katalog
MIS
Nabdín 50°16′52,27″ s. š., 14°12′7,88″ v. d. Kostel sv. Barbory

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 12 (Q37853736)


Usedlost čp. 12, Nabdín 12, Nabdín (Černuc), okres Kladno 01.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34430/2-461
Pam. katalog
MIS
Nabdín Nabdín 12
50°16′50,04″ s. š., 14°12′2,78″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 1 (Q33253185)


Nabdín, usedlost čp.1.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28170/2-4006
Pam. katalog
MIS
Nabdín Nabdín 1
50°16′49,42″ s. š., 14°12′10,01″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

DoksyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple a socha svatého Jana Nepomuckého (Q37175120)


Doksy, kaple svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Doksy) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21264/2-4007
Pam. katalog
MIS
Doksy náves, st. 112, pp. 1457/1
50°7′0,36″ s. š., 14°2′43″ v. d.
 • Drobná kaple sv. Jana Nepomuckého se zvoničkou ve vrcholu vznikla ve 2. polovině 18. století. Orientovaná vstupním průčelím k silnici, charakteristická zvoncovým nástavcem zvlněného obrysu.
 • Prostředí kaple doplňuje rustikální socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století. Vpravo od kaple, na východní straně, na vysokém dvoustupňovém podstavci.

Před kaplí je umístěn pomník padlým v 1. světové válce, který tvoří půlkruhově zakončený podstavec tumbového tvaru, zdobený po obvodu kvádrováním, z nějž vyrůstá architektonicky pojatý pylon ukončený trojúhelníkovým frontonem. Je zmíněn v popisu památky v Památkovém katalogu, aniž by bylo jasně zmíněno, jestli je, nebo není její součástí.
Poznámka: Původně byly socha a kaple zapsány samostatně, socha v roce 1967 a kaple až k 17. prosinci 1987.
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Náhrobek služky (Q37175138)


Doksy, náhrobek služky.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22233/2-485
Pam. katalog
MIS
Doksy jižní část obce, v ohradní zdi
50°6′59,94″ s. š., 14°2′23,52″ v. d.
Náhrobek služky. Raně barokní pískovcový náhrobek obdélníkového tvaru, završený štítem a zdobený volutami. Práce datovaná v nápisu rokem 1675.

Poznámka: Parcelní číslo v Památkovém katalogu neuvedeno. Na evidenčním listu uvedena parcelní (?) čísla 1458 a 1114.
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

DolanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37175174)


Dolany KL CZ chapel 111.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41988/2-4087
Pam. katalog
MIS
Dolany náves
50°6′54,04″ s. š., 14°9′0,28″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

DrnekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz Humniště (Q12020931)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21068/2-687
Pam. katalog
MIS
Drnek zaniklá ves Martinice
50°12′25,21″ s. š., 13°56′43,7″ v. d.
Tvrz Humniště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zaniklá ves Svídna (Q12057695)


Svidna deserted medieval settlement CZ 592.jpg
 
Kategorie „Svídna “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14427/2-4060
Pam. katalog
MIS
Drnek jihovýchodně od hospodářského dvora Martinice
50°12′8,91″ s. š., 13°57′10,74″ v. d.
Zaniklá ves Svídna, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

DružecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q37182144)


Druzec CZ Marian column 017.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17337/2-488
Pam. katalog
MIS
Družec náves
50°6′16,18″ s. š., 14°2′45,92″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37182124)


Druzec CZ Assumption church 027.jpg
 
Kategorie „Church of the Assumption (Družec) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33328/2-487
Pam. katalog
MIS
Družec náves
50°6′15,05″ s. š., 14°2′46,73″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

DřetoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37169967)


Dretovice CZ St. Wenceslas church.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Dřetovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31346/2-490
Pam. katalog
MIS
Dřetovice 50°10′46,44″ s. š., 14°12′21,9″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple Panny Marie (Q37169947)


Dretovice CZ central part with chapel.JPG
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Dřetovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24135/2-491
Pam. katalog
MIS
Dřetovice náves
50°11′3,9″ s. š., 14°12′30,18″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zaniklá ves Kralovice (Q37169991)


Dřetovice - poloha zaniklé vsi Kralovice (SZ od kostela) (1).JPG
 
Kategorie „Kralovice (zaniklá ves u Dřetovic) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18907/2-4010
Pam. katalog
MIS
Dřetovice severozápadně od kostela sv. Václava
50°10′44,49″ s. š., 14°12′17,57″ v. d.
Zaniklá ves Kralovice, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

DřínovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Lukáše (Q37170272)


Dřínov (okres Kladno), kostel sv. Lukáše.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Luke (Dřínov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20019/2-492
Pam. katalog
MIS
Dřínov 50°16′33,93″ s. š., 14°3′55,11″ v. d. Kostel sv. Lukáše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37170293)


Dřínov - boží muka na rozcestí ke Královicům a Drchkovu (1).jpg
 
Kategorie „Column shrine at Dřínov (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31175/2-493
Pam. katalog
MIS
Dřínov na rozcestí Zlonice - Kralovice - Dřínov
50°16′20,56″ s. š., 14°4′25,61″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Vojtěcha (Q37181645)


Drchkov - kaple sv. Vojtěcha (2).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Adalbert (Drchkov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34435/2-495
Pam. katalog
MIS
Drchkov 50°15′57,51″ s. š., 14°4′31,34″ v. d. Kaple sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

HobšoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37278936)


Hobšovice, kostel (1).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Hobšovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22551/2-499
Pam. katalog
MIS
Hobšovice náves
50°16′8,84″ s. š., 14°9′44,07″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Podstavec sochy (Q37278922)


Hobšovice - barokní podstavec se sochou Zmrtvýchvstalého Krista (5).jpg
 
Kategorie „Barokní podstavec se sochou Zmrtvýchvstalého Krista (Hobšovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23125/2-4098
Pam. katalog
MIS
Hobšovice při silnici na Žižice
50°16′4,43″ s. š., 14°9′43,64″ v. d.
Socha - torzo (podstavec)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kolna se sušárnou ovoce u usedlosti čp. 7 (Q37278910)


Hobšovice - kolna se sušárnou ovoce u čp. 7 (1).jpg
 
Kategorie „Kolna a sušárna ovoce u čp. 7 (Hobšovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50792/2-4431
Pam. katalog
MIS
Hobšovice u čp. 7
50°16′10,73″ s. š., 14°9′34,25″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: kolna se sušárnou ovoce

Památkově chráněno od 1. února 2001.

Hřbitov se zvonicí (Q38095589)


Skůry, zvonice (1).jpg
 
Kategorie „Cemetery in Skůry “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41580/2-500
Pam. katalog
MIS
Skůry Skůry
50°16′57,54″ s. š., 14°9′59,73″ v. d.
Hřbitov se zvonicí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Horní BezděkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q31208660)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16962/2-4011
Pam. katalog
MIS
Horní Bezděkov K Roubence 11
50°4′57,15″ s. š., 14°3′56,88″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

HořešoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q37276055)


Hořešovice - kostel svatých Petra a Pavla (1).JPG
 
Kategorie „Hořešovice - kostel svatých Petra a Pavla “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19294/2-501
Pam. katalog
MIS
Hořešovice náves
50°16′19,38″ s. š., 13°58′2,69″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37276033)


Hořešovice - socha svatého Jana Nepomuckého (5).JPG
 
Kategorie „Hořešovice - socha svatého Jana Nepomuckého “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45632/2-4012
Pam. katalog
MIS
Hořešovice při čp. 28
50°16′18,57″ s. š., 13°58′0,29″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

HořešovičkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37276014)


Horesovicky_kaple.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22625/2-502
Pam. katalog
MIS
Hořešovičky náves
50°16′26,67″ s. š., 13°57′22,58″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 15 (Q31208774)


Hořešovičky - usedlost čp. 15 (1).JPG
 
Kategorie „Hořešovičky - usedlost čp. 15 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15630/2-4014
Pam. katalog
MIS
Hořešovičky Hořešovičky 15
50°16′30,83″ s. š., 13°57′25,2″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Památka chátrá (stav r. 2014).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

HospozínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Q37287939)


0607 Hospozin.jpg
 
Kategorie „Church of the Beheading of Saint John the Baptist (Hospozín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14067/2-503
Pam. katalog
MIS
Hospozín střed obce
50°18′23,12″ s. š., 14°10′25,89″ v. d.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sousoší svatého Jana a svatého Pavla (Q37287906)


Hospozín, sousoší svatého Jana a svatého Pavla.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23033/2-505
Pam. katalog
MIS
Hospozín při silnici na Hospozínek
50°19′9,19″ s. š., 14°10′31,53″ v. d.
Sousoší sv. Jana a sv. Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q37287886)


Hospozín, krucifix.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26080/2-4017
Pam. katalog
MIS
Hospozín náves
50°18′25,91″ s. š., 14°10′18,67″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka (Q37287920)


Hospozin_sypka.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36981/2-4016
Pam. katalog
MIS
Hospozín v hospodářském dvoře, jihozápadně od kostela
50°18′21,73″ s. š., 14°10′19,21″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Výklenková kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37287870)


Hospozín-kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46225/2-504
Pam. katalog
MIS
Hospozín v hospodářském dvoře
50°18′23,44″ s. š., 14°10′18,58″ v. d.
Výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37287974)


Hospozinek_kaple_sv_Jana_Nepomuckeho.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Hospozínek) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38431/2-506
Pam. katalog
MIS
Hospozínek náves
50°19′50,94″ s. š., 14°11′13,34″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka (Q37287958)


Hospozinek_sypka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20032/2-3020
Pam. katalog
MIS
Hospozínek východní strana návsi
50°19′52,14″ s. š., 14°11′16,04″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

HostouňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q33205552)


Hostoun KL CZ St Bartholomew church 338.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Hostouň) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26129/2-507
Pam. katalog
MIS
Hostouň střed obce
50°6′52,6″ s. š., 14°12′2,03″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Starý židovský hřbitov (Q12056285)


Hostoun KL CZ Old Jewish Cemetery 116.jpg
 
Kategorie „Old Jewish cemetery in Hostouň “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39604/2-508
Pam. katalog
MIS
Hostouň 50°6′43,9″ s. š., 14°11′13,86″ v. d. Židovský hřbitov - starý

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Nový židovský hřbitov (Q12041451)


Hostoun KL CZ New Jewish Cemetery 113.jpg
 
Kategorie „New Jewish cemetery in Hostouň “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39633/2-508
Pam. katalog
MIS
Hostouň 50°6′45,98″ s. š., 14°11′27,84″ v. d. Židovský hřbitov - nový

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

HradečnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37290983)


Hradečno - zvonička (2).jpg
 
Kategorie „Bell tower (Hradečno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40101/2-509
Pam. katalog
MIS
Hradečno střed obce, u silnice
50°11′18,31″ s. š., 13°59′24,58″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Starý zámek (Q37290997)


Hradečno - tvrziště Starý zámek (11).jpg
 
Kategorie „Starý zámek (Hradečno) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24689/2-689
Pam. katalog
MIS
Hradečno jih obce na ostrohu
50°11′12,78″ s. š., 13°59′33,72″ v. d.
Tvrz Starý zámek, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

HrdlívEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37293549)


Hrdlív - kaple na návsi (1).jpg
 
Kategorie „Chapel (Hrdlív) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22741/2-4015
Pam. katalog
MIS
Hrdlív náves
50°11′57,67″ s. š., 14°4′35,63″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

HřebečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Tasov (Q37270654)


Hřebeč - tvrziště Tasov (3).jpg
 
Kategorie „Tvrziště Tasov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27596/2-4018
Pam. katalog
MIS
Hřebeč svah nad pravou stranou silnice Hřebeč - Lidice
50°8′15,17″ s. š., 14°10′29,61″ v. d.
Tvrz Tasov, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

ChržínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Klimenta (Q37161957)


Chržín, kostel svatého Klimenta.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28114/2-510
Pam. katalog
MIS
Chržín 50°17′46,36″ s. š., 14°16′17,31″ v. d. Kostel sv. Klimenta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37161974)


Bozi_muka.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47119/2-4019
Pam. katalog
MIS
Chržín nad návsí
50°17′45,08″ s. š., 14°16′8,92″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

JarpiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Isidora (Q37306066)


Jarpice, kaple svatého Isidora.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Isidore the Laborer (Jarpice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47241/2-512
Pam. katalog
MIS
Jarpice náves
50°19′10,55″ s. š., 14°5′8,55″ v. d.
Kaple sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q37306100)


Jarpice, krucifix.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35323/2-513
Pam. katalog
MIS
Jarpice při silnici na Lukov
50°19′28,82″ s. š., 14°5′8,12″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37306083)


Kaple_sv_Jana_Nepomuckeho_Jarpice.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Jarpice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25959/2-511
Pam. katalog
MIS
Jarpice u silnice do Vyšínku
50°19′10,55″ s. š., 14°5′8,55″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka u čp. 39 (Q31431926)


Jarpice Údešice, sýpka u čp.39.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15698/2-4020
Pam. katalog
MIS
Jarpice Údešice 39
50°19′16,43″ s. š., 14°4′0,01″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pohřební kaple Kinských (Q37024570)


Hrobka Kynskych Budenice.jpg
 
Kategorie „Kinsky's funeral chapel in Budenice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20623/2-515
Pam. katalog
MIS
Budenice 50°18′24,42″ s. š., 14°5′43,75″ v. d. Pohřební kaple Kinských

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup se sochou svatého Isidora (Q37024553)


Budenice, sloup se sochou svatého Isidora.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31707/2-519
Pam. katalog
MIS
Budenice při cestě z Budeniček do Zlonic
50°18′25,18″ s. š., 14°5′40,84″ v. d.
Sloup se sochou sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Isidora (Q37024535)


Budenice_kostel_sv_Izidora.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Isidore the Laborer (Budenice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26004/2-514
Pam. katalog
MIS
Budenice 50°18′24,99″ s. š., 14°5′42,01″ v. d. Kostel sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

JedoměliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37314983)


Kaple v Jedomělicích okres Kladno.jpg
 
Kategorie „Chapel in Jedomělice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27332/2-4021
Pam. katalog
MIS
Jedomělice náves, pp. 1672/1
50°13′54,8″ s. š., 13°58′18,13″ v. d.
Jednoduchá kaple na obdélném půdorysu s nízkým štítem, na který dosedá dominantní nástavec pro zvon. Jednoduché fasády prolamuje vstup a nika ve štítu. Stavba pochází pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století.

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Zaniklá ves a tvrz Na Zámkách (Ostrov) (Q107142799)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16399/2-690
Pam. katalog
MIS
Jedomělice les Ostrov
50°13′12,82″ s. š., 13°55′49,56″ v. d.
Tvrz Na Zámkách, archeologické stopy. Pp. 1168/1, část 1170/04, 1171, 1173, 1177, část 1180, část 1191/1, část 1746/1, 1746/2, část 1753.
 • tvrz Na Zámkách. Dispozice tvrze s hospodářským dvorem má trojúhelníkový půdorys odpovídající morfologii ostrožny. Na východní špici se nachází kruhová plocha samotné tvrze, od přilehlého hospodářského dvora je oddělena příkopem. Ve středu tvrziště se dochovaly pozůstatky obytné věže. Hospodářský dvůr byl na západě ohrazen poměrně silnou zdí přetínající ostrožnu napříč a dvěma zdmi ležícími na podélných hranách ostrožny. Na vymezené ploše dvora se nedochovaly žádné relikty až na destrukci dvojdílného domu v jihozápadním rohu areálu. 50°13′12,82″ s. š., 13°55′49,56″ v. d.
 • zaniklá ves Ostrov. Dobře patrné terénní pozůstatky zaniklé vesnice s hospodářským dvorem ze 13.–15. století. Lokalita se nachází v západní zalesněné části extravilánu obce Jedomělice, asi 3 km jihozápadně od Jedomělic. Ves leží v údolní nivě pod hrotem ostrožny, na které stála tvrz s hospodářským dvorem. Půdorys vsi byl řadový, na severní straně komunikace stály čtyři usedlosti, na protější pouze jedna. 50°13′13,77″ s. š., 13°56′5,12″ v. d.

Poznámka: Památkově chráněna společně se vsí. Původně zapsány společně, poté rozděleno na dvě památky (ves byla uvedena pod rejstříkovým číslem 19243/2-690 (PkMISSezObrWD)), poté v Památkovém katalogu opět sloučeno (ves připojena k rejstříkovému číslu tvrze).
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

JemníkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Menhir (Q37315582)


Jemniky_KL_CZ_menhir_050.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25450/2-691
Pam. katalog
MIS
Jemníky na mezi vpravo od silnice do Netovic
50°12′38,53″ s. š., 14°7′4,48″ v. d.
Menhir

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple (Q37315600)


Jemniky CZ chapel 028.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21838/2-4022
Pam. katalog
MIS
Jemníky při čp. 5
50°12′26,64″ s. š., 14°7′8,08″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

KačiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple a kříž (Q37337073)


Kačice, kaplička.JPG
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Kačice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46954/2-4024
Pam. katalog
MIS
Kačice 50°9′38,59″ s. š., 13°59′16,22″ v. d. Kaple a kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 52 (Q33405697)


Kačice, usedlost čp. 52.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46676/2-3024
Pam. katalog
MIS
Kačice Masarykova 52, náves
50°9′51,71″ s. š., 13°59′15,93″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého biskupa (Q37337087)


Kačice - okres Kladno (17).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46100/2-521
Pam. katalog
MIS
Kačice náves
50°9′43,55″ s. š., 13°59′16,79″ v. d.
Socha sv. biskupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kamenné ŽehroviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 17 (Q31432534)


Kamenné Žehrovice, usedlost čp.17.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36064/2-4025
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice Žilinská 17
50°7′38,39″ s. š., 14°0′51,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka se sochou svatého Rocha (Q37339137)


Kamenné Žehrovice Boží muka se sochou sv. Rocha.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17932/2-524
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice Skalní při čp. 395
50°7′36,51″ s. š., 14°1′14,67″ v. d.
Boží muka se sochou sv. Rocha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37339108)


Kamenné Žehrovice, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Kamenné Žehrovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25583/2-522
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice při autobusové zastávce
50°7′39,47″ s. š., 14°0′58,09″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zaniklá ves Německá Lhota (Q37339124)


Nemecka_Lhota_(Kladno_District).jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26875/2-4026
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice jižně od železniční stanice
50°8′20,83″ s. š., 14°2′28,8″ v. d.
Zaniklá ves Německá Lhota, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha Panny Marie Bolestné (Q37339091)


Kamenné Žehrovice, socha Panny Marie Bolestné proti vchodu na hřbitov.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30129/2-523
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice jihovýchod vsi
50°7′27,53″ s. š., 14°1′21,5″ v. d.
Socha P. Marie Bolestné

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kamenný MostEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Křížový kámen (Q37339187)


Kamenný Most-křížový kámen.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34001/2-696
Pam. katalog
MIS
Kamenný Most na konci cesty od Kamenného Mostu na Zvoleněves
50°14′24,95″ s. š., 14°11′29,41″ v. d.
Hraniční kámen - křížový kámen. Kámen se zaoblenou horní části a s reliéfem kříže je středověkého nebo raně novověkého původu. Na jižní straně je vytesáno písmenno K, na druhé hrubý špatně znatelný kříž na vodorovné podstavě. Na vrcholku je otvor, snad po kovovém kříži. V blízkosti se údajně našly dvě lidské kostry. Místně se kámen nazývá menhir, ale spíš jde o hraniční nebo křížový kámen.

Poznámka: Parcelní číslo v Památkovém katalogu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1967. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Kaplička (Q37339200)


Kamenný Most, kaple.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103743
Pam. katalog
MIS
Kamenný Most náves
50°14′29,44″ s. š., 14°12′19,29″ v. d.
Kaplička

Památkově chráněno od 24. září 2009.

KlobukyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q37421721)


Klobuky, kostel.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Klobuky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46593/2-3028
Pam. katalog
MIS
Klobuky nad obcí
50°17′37,66″ s. š., 13°59′35,37″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kamenný pastýř (Q12027838)


Klobuky CZ Zkamenely pastyr 093.jpg
 
Kategorie „Kamenný pastýř “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20449/2-692
Pam. katalog
MIS
Klobuky v poli při silnici na Peruc a Telce
50°18′4,56″ s. š., 13°59′4,28″ v. d.
Menhir - Kamenný muž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36855860)


Podstavec odcizené sochy sv. Jana Nepomuckého pod cestou z Kobylníků do Čeradic (5).jpg
 
Kategorie „Podstavec sochy svatého Jana Nepomuckého (Čeradice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18933/2-533
Pam. katalog
MIS
Čeradice u dvou památných dubů pod cestou z Kobylníků do Čeradic
50°17′26,54″ s. š., 14°0′30,94″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Socha odcizena na jaře roku 2003. Na místě zůstává cenný podstavec. Nachází se již na katastru Kobylníků, přestože v památkovém katologu NPÚ je vedena pod Čeradicemi.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zvonička s krucifixem (Q37423673)


Kobylníky - krucifix na návsi (2).jpg
 
Kategorie „Wayside cross and bell tower in Kobylníky (Klobuky) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25715/2-4051
Pam. katalog
MIS
Kobylníky náves
50°17′16,95″ s. š., 14°0′0,95″ v. d.
Zvonička s krucifixem

Poznámka: V létě 2019 zvonička na místě nebyla. Snad byla odstraněna kvůli rekonstrukci, o níž se však dle dokumentů obce Klobuky jednalo již v roce 2010.[1] V evidenci památek Slánska, aktualizované ke 12. 4. 2018, není o rekonstrukci ani odstranění zvoničky žádné zmínky.[2]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Navštívení Panny Marie (Q38089648)


Klobuky, Páleček, kostel.jpg
 
Kategorie „Church of the Visitation of Our Lady (Páleček) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28427/2-555
Pam. katalog
MIS
Páleček severní část vsi
50°17′35,86″ s. š., 14°1′52,26″ v. d.
Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

KmetiněvesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava s farou, třemi náhrobky a sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37422581)


0607 Kmetineves.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Kmetiněves) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30028/2-534
Pam. katalog
MIS
Kmetiněves 50°18′31,84″ s. š., 14°9′29,25″ v. d. Kostel sv. Václava s farou a třemi náhrobky a sochou sv. J. Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

KnovízEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q37422994)


Knoviz CZ All Saints church 017.jpg
 
Kategorie „All Saints church (Knovíz) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23338/2-535
Pam. katalog
MIS
Knovíz jihozápadní okraj obce
50°12′38,13″ s. š., 14°8′5,51″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Prostor pravěké osady (Q37423013)


Knovíz - prostor pravěké osady z doby bronzové (knovízská kultura) v poloze Na hrudném (3).jpg
 
Kategorie „Archaeological site of Knovíz “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24341/2-4053
Pam. katalog
MIS
Knovíz Na hrudném
50°12′50,05″ s. š., 14°7′58,55″ v. d.
Pravěká osada, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

KolečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Koleč (Q12029821)


Kolec Chateau CZ old postcard 001.jpg
 
Kategorie „Koleč Chateau “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40152/2-536
Pam. katalog
MIS
Koleč Koleč 1
50°11′47,9″ s. š., 14°13′21″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38150417)


Koleč, Týnec, křížek.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28142/2-537
Pam. katalog
MIS
Týnec mezi Mozolínem a Týncem
50°11′36,67″ s. š., 14°14′10,99″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

KráloviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka u čp. 7 (Q37443194)


Královice, sýpka u čp.7.jpg
 
Kategorie „Granary at the house No. 7 in Královice (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32308/2-497
Pam. katalog
MIS
Královice Královice 7
50°15′44,99″ s. š., 14°3′25,12″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Archanděla Michaela (Q37443216)


Královice, kaple svatého Archanděla Michaela.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Michael (Královice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35391/2-496
Pam. katalog
MIS
Královice náves, při čp. 5
50°15′48,06″ s. š., 14°3′20,46″ v. d.
Kaple sv. Archanděla Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Silniční most se sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava (Q37443169)


Kralovice KL CZ bridge over Bakovsky potok 085.jpg
 
Kategorie „Stone bridge in Královice (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35160/2-498
Pam. katalog
MIS
Královice 50°15′44,91″ s. š., 14°3′22,48″ v. d. Silniční most se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

KutroviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37451019)


Kutrovice - kaple (1).jpg
 
Kategorie „Chapel (Kutrovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32703/2-4054
Pam. katalog
MIS
Kutrovice 50°15′34,74″ s. š., 14°1′10,71″ v. d. Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

KvíliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q37451493)


Kvílice - Kostel sv. Víta.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Vitus (Kvílice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46658/2-3030
Pam. katalog
MIS
Kvílice náves
50°15′34,19″ s. š., 14°0′0,41″ v. d.
areál kostela sv. Víta

Poznámka: Areál zahrnuje kostel sv. Víta, zvonici a ohradní zeď hřbitova se dvěma brankami.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kryt studny se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37451523)


Kvílice, kryt studny se sochou svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Kvílice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45966/2-3031
Pam. katalog
MIS
Kvílice ve dvoře čp. 15
50°15′28,61″ s. š., 13°59′58,28″ v. d.
Jiné drobné dílo - kryt studny se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

LányEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Větrná jáma Pustinka (Q37812937)


Lány - bývalý uhelný důl Pustinka (2).jpg
 
Kategorie „Pustinka (Lány) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51229/2-4443
Pam. katalog
MIS
Lány Pustinka 369, severovýchodní okraj Lánské obory u samoty Pustá, st. 489
50°6′56,94″ s. š., 13°58′38,1″ v. d.
Uhelný důl hlubinný Jaroslav/Nosek/Tuchlovice, tzv. Pustinka, z toho jen: těžní věž, jámová budova, strojovna větrné jámy. Hodnotná funkcionalistická průmyslová architektura, realizovaná po roce 1951, kdy byla vyhloubena samostatná větrací jáma Na pustince (podle jiných údajů jde o stavbu až ze závěru roku 1961). Projektantem budovy byl pravděpodobně architekt Otakar Štěpánek. Rozsáhlý areál kamenouhelného hlubinného dolu spadá do katastru Tuchlovice. Samostatná větrací jáma zvaná Pustinka nebo Na pustince se nachází na katastru Lány v těsném sousedství Lánské obory. Přestavěna na obytné účely.

Památkově chráněno od 18. prosince 2001.

Sochy Ukřižovaného, svatého Antonína Paduánského, svatého Jana Nepomuckého (Q37812930)


Lány, sochy Ukřižovaného, svatého Antonína Paduánského, svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statues of Crucified, St. Anthony of Padua and St. John of Nepomuk in Lány (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12252/2-4256
Pam. katalog
MIS
Lány křižovatka Křivoklát - Nižbor, pp. 117
50°7′27,83″ s. š., 13°56′56,54″ v. d.
Soubor pískovcových soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského z poloviny 18. století je novodobě uspořádán do ucelené kompozice spolu se sochou Ukřižovaného z 19. století.

Památkově chráněno od 21. října 1993.

Koněspřežná dráha (Q2083646)


Lánská koněspřežka (07).jpg
 
Kategorie „Lánská koněspřežka “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14318/2-3079
Pam. katalog
MIS
Lány v prostoru Lány - Brejl
50°6′25,92″ s. š., 13°53′8,4″ v. d.
Železniční trať koněspřežní, zřícenina a archeologické stopy. Terénní pozůstatky koněspřežné dráhy Praha – Kladno – Stochov – Lány, vybudované na přelomu 20. a 30. let 19. století. Na zalesněných pozemcích je dobře patrný traťový násep a relikty můstků z pískovcových kvádrů. Dochováno valové těleso (pozůstatek původního náspu) lichoběžníkového průřezu až 1,5 m vysoké a 2 m široké.

Parc. st. 113, 119, 120/1–3, 302, 352, 464/1–2, 469, 476, 515–519, pp, 343/1–2, 344/2, 345/1–2, 346/1–2, 374, 423/2–3, 429/3–7, 430/1–2, 431, 432/2, 432/14–16, 432/30 (část), 883 (část), 884/1, 884/6–8, 884/10, 885/1–2, 890 (část), 941
Památkově chráněno od roku 1987. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Pila Brejl (Q37812926)


 
Kategorie „Píně (forester's lodge) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39516/2-3079
Pam. katalog
MIS
Lány Lány 94, v prostoru Lány - Brejl
50°6′35,94″ s. š., 13°53′22,57″ v. d.
Pila Brejl, zakončení konězpřežky Brejl - Píně, zřícenina a archeologické stopy. Pila, přepřažní stanice. Pozůstatky staveb spjatých s koněspřežní dráhou z 19. století, dnes situovaných v lese u silnice mezi Lány a Křivoklátem. Nejlépe se dochovala drážní zděná budova obdélného půdorysu s valbovou střechou. Koněspřežka byla činná do roku 1873 a končila v místě zvaném Brejl - dolní brejlská pila, kde bylo hlavní skladiště fürstenberského dřeva. Dnes je v terénu patrný bývalý náhon s retenční nádrží. V místě s názvem Píně se nacházela nádražní budova – sídlo provozního inženýra, přepřažní stanice, konírna, sklad dřeva a kolejnic. Dnes se v těchto místech nachází přízemní budova na obdélném půdoryse zakončená valbovou střechou, značně poznamenaná mladšími úpravami.

Poznámka: V MonumNetu bylo od koněspřežné dráhy odděleno jako samostatná památka, v Památkovém katalogu opět sloučeno.
Památkově chráněno od roku 1987. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Zámek Lány s kostelem a parkem (Q3508708)


Peter Stehlik 2011.07.30 005.jpg
 
Kategorie „Lány Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19854/2-2673
Pam. katalog
MIS
Lány Zámecká 2
50°7′25,96″ s. š., 13°57′22,24″ v. d.
Areál (zámek, kostel Jména Ježíš, hospodářské a správní zázemí, park se sochařskou výzdobou, ohrazení), jehož jádrem je trojkřídlé dvoupatrové sídlo zdůrazněné středním a dvěma nárožními rizality. Původní renesanční tvrz byla ve 2. polovině 17. století rozšířena a později upravována. Severní část při silnici zaujímá vrátnice, zámek propojený galerií s kostelem, objekty skleníků a kočárovna, od nichž jižně se rozkládá park s rybníkem. V areálu stojí volně rozmístěny sochy, vázy a další artefakty. Součástí parku jsou také krajinářsko-architektonické úpravy Josipa Plečnika, z nichž dominantními jsou rozšíření skleníku, mosty přes potok a ohradní zeď s kašnou s pěti lvími hlavami při východním okraji parku.
 • vlastní zámek je trojkřídlá dvoupatrová budova krytá valbovou mansardovou střechou, obrácená hlavním průčelím k severu. V ose jižního průčelí předstupuje mohutný polygonální rizalit.
 • z východní partie objektu vede galerie, podklenutá dvěma oblouky, propojující zámek s kostelem.
 • kostel je jednolodní menší barokní stavba se sakristií v ose presbytáře
 • zámecký park je pouze před jižním průčelím koncipován jako zahrada se záhony a parterem. Zbývající část tvoří parkově upravený prostor se vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy.
 • ve východní části je situován rybník, z nějž vytéká potok přemostěný třemi mosty od autora Josipa Plečnika.
 • park je obehnán ohradní zdí s bránami.
 • na hrázi rybníka se nachází úsek východní ohradní zdi s kašnou od Josipa Plečnika z roku 1929
 • Jižním a západním směrem od parku se rozkládá obora, která však není památkové chráněna.

Památkově chráněno od roku 1965. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Hrad Jivno (Q12024977)


Jivno hrad 01.JPG
 
Kategorie „Jivno (hrad) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31911/2-3080
Pam. katalog
MIS
Nové Dvory levý břeh Klíčavské přehrady
50°4′28,25″ s. š., 13°55′25,88″ v. d.
Hrad Jivno, zřícenina a archeologické stopy. Zřícenina jednověžového královského hradu s obvodovou zástavbou ze 13. století. V Lánské oboře, na ostrohu nad Klíčavskou přehradou je torzálně dochováno zdivo do výše 1 metru.

Poznámka: parcelní čísla v Památkovém katalogu neuvedena
Památkově chráněno od roku 1987. Uvedené datum 31. prosince je zřejmě fiktivní a znamená, že památka byla zapsána k nezjištěnému datu v průběhu uvedeného roku

Hřbitov (Q38186148)


Vašírov, hřbitov.jpg
 
Kategorie „Cemetery in Lány (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10117/2-4223
Pam. katalog
MIS
Vašírov pp. 144
50°7′46,07″ s. š., 13°57′7,36″ v. d.
Tradiční malý vesnický hřbitov s několika výtvarně zajímavými náhrobky. Důvodem k jeho prohlášení za kulturní památku bylo však především umístění hrobky Tomáše G. Masaryka a jeho rodiny. Nevelký zcela typický a ničím nápadný vesnický hřbitov obdélného půdorysu o rozměrech cca 70 x 45 m je obehnán po obvodu ohradní zdí, jejíž struktura (pravděpodobně smíšený, převážně cihelný materiál) není pod novými vápennými omítkami patrná. Hlavní cesta je zakončena na severní straně přízemním hřbitovním domkem s márnicí. Hřbitov byl v poslední čtvrtině 20. století rozšířen k východu o plochu asi 25 m širokou, ohraničenou stejně olíčenou ohradní zdí jako původní zeď. Zeď mezi starým a novým hřbitovem byla v jižní polovině rozebrána a byla ponechána jen její dolní část ve funkci tarasní opěrné zídky. Nový hřbitov není součástí kulturní památky.
 • hřbitov
 • ohradní zeď s brankou a brankami. Na jižní straně směrem k silnici je zeď v ose přerušena trojdílnou pilířovou branou se širokým středním vjezdem a dvěma užšími postranními vchody pro pěší.
 • hrobka T. G. Masaryka, ochrana od 10. 8. 2019. V severovýchodní části hřbitova při ohradní zdi, zcela prostá hrobka Masarykovy rodiny. Široký obdélný, travou porostlý pás země, lemovaný po obvodu písčitými pěšinkami, je obehnán nízkým dřevěným plaňkovým plůtkem. V čele hrobky na východě jsou do země zapuštěny čtyři nízké žulové jednoduché neprofilované kvádry s připevněnými bronzovými tabulkami se jmény a daty pohřbených.

Památkově chráněno od 8. června 1992.

LedceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Křtitele (Q12028024)


Kaple svatého Jana Křtitele (Ledce).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John the Baptist (Ledce) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100486
Pam. katalog
MIS
Ledce 50°11′46,44″ s. š., 14°0′16,93″ v. d. Kaple sv. Jana Křtitele

Památkově chráněno od 24. října 2003.

Areál lázní (Q37454281)


Šternberk.jpg
 
Kategorie „Šternberk (Ledce) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23467/2-542
Pam. katalog
MIS
Ledce Šternberk
50°11′50,1″ s. š., 14°1′14,07″ v. d.
Jiná lázeňská stavba - areál lázní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Šance (Q37456314)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20598/2-703
Pam. katalog
MIS
Lhota Lánská obora
50°5′4,32″ s. š., 13°56′36,62″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Šance, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Mohylník (Q37456296)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20124/2-4056
Pam. katalog
MIS
Lhota v lese západně od obce, v poloze Spanilé hůrky
50°5′12,2″ s. š., 13°59′4,03″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

LiboviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svatého Václava (Q37460434)


Libovice - kaplička sv. Václava na návsi (4).jpg
 
Kategorie „Chapel (Libovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51587/2-4456
Pam. katalog
MIS
Libovice 50°14′7,84″ s. š., 14°0′56,96″ v. d. Kaplička sv. Václava

Památkově chráněno od 29. března 2002.

LibušínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q37460582)


Libušín, kostel.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Procopius (Libušín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21912/2-4057
Pam. katalog
MIS
Libušín 50°10′6,4″ s. š., 14°3′15,12″ v. d. Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jiří (Q37460557)


Kostelnadlibusinem.JPG
 
Kategorie „Church of Saint George (Libušín) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20137/2-543
Pam. katalog
MIS
Libušín ostroh nad obcí
50°9′42,61″ s. š., 14°2′12,82″ v. d.
Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště U svatého Jiří (Q12033430)


Hradiště Libušín, kostel zdálky.jpg
 
Kategorie „Libušín (fortified settlement) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29148/2-693
Pam. katalog
MIS
Libušín na ostrohu západně od města
50°9′42″ s. š., 14°2′13″ v. d.
Raně středověké hradiště s kostelem svatého Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště Na starých zámcích (Q37460604)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19266/2-694
Pam. katalog
MIS
Libušín les, na ostrožně nad Knovízským potokem
50°9′21,29″ s. š., 14°2′34,24″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Na starých zámcích, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Strojovna dolu Max (Q11863216)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51356/2-4447
Pam. katalog
MIS
Libušín 50°9′37,6″ s. š., 14°3′23,09″ v. d. Uhelný důl hlubinný Max / President Beneš / Fierlinger II / Gottwald I, z toho jen: strojovna

Památkově chráněno od 22. ledna 2002.

Důl Schoeller (Q37460529)


Důl Schöller, dulní věž.jpg
 
Kategorie „Důl Schöller “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51210/2-4445
Pam. katalog
MIS
Libušín 50°9′45,67″ s. š., 14°1′47,8″ v. d. Uhelný důl hlubinný Schoeller/Nejedlý, z toho jen: těžní věž, jámová budova N I

Památkově chráněno od 28. listopadu 2001.

LidiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památník Lidice (Q12043645)


Lidice_,_Růžový_sad_01.jpg
 
Kategorie „Lidice Memorial “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13792/2-546
Pam. katalog
MIS
Lidice 50°8′41,06″ s. š., 14°12′0,98″ v. d. Pomník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

LískýEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Královka (Q37813376)


Lisky CZ Kralovka 030.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17760/2-547
Pam. katalog
MIS
Líský severně od obce
50°15′14,47″ s. š., 13°55′36,12″ v. d.
Kaple Královka

Poznámka: pověst o královně Elišce Přemyslovně, od níž studánka odvozuje název, literárně ji zpracoval Václav Beneš Třebízský v povídce Královka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

MakotřasyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kultovní místo (Q37817026)


Makotřasy - prostor eneolitického kultovního místa kultury nálevkovitých pohárů (1).jpg
 
Kategorie „Makotřasy (archeologická lokalita) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24242/2-4059
Pam. katalog
MIS
Makotřasy východně od obce
50°8′33,69″ s. š., 14°13′50,16″ v. d.
Kultovní místo, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple (Q37817016)


Makotrasy-kaplicka.jpg
 
Kategorie „Chapel in Makotřasy “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28154/2-4058
Pam. katalog
MIS
Makotřasy náves
50°8′39,56″ s. š., 14°12′53,49″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Malé KyšiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Proškův mlýn (Q31452219)


Poteplí (u Malých Kyšic) - Proškův mlýn čp. 6 (6).jpg
 
Kategorie „Watermill in Poteplí “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26890/2-4084
Pam. katalog
MIS
Malé Kyšice Malé Kyšice 6, osada Poteplí
50°3′58,5″ s. š., 14°4′40,01″ v. d.
Vodní mlýn

Poznámka: v osadě Poteplí severovýchodně od vsi
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Hradiště na Vysokém vrchu (Q37818321)


Vysoký vrch (486 m) u Malých Kyšic - vrcholová plošina s prostorem pravěkého hradiště (5).jpg
 
Kategorie „Hill fort Vysoký vrch (Malé Kyšice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28843/2-695
Pam. katalog
MIS
Malé Kyšice na zalesněné náhorní plošině Vysokého vrchu (486 m) západně od obce
50°3′32,8″ s. š., 14°3′56,7″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

MalíkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bývalá tvrz (Q31208632)


Former_Fortress_Malíkovice_01.jpg
 
Kategorie „Former fortress in Malíkovice “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32179/2-552
Pam. katalog
MIS
Malíkovice Malíkovice 13
50°12′40,5″ s. š., 13°58′56,28″ v. d.
Tvrz - bývalá

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Všech svatých (Q37818396)


Malikovice CZ All Saints church 582.jpg
 
Kategorie „All Saints church (Malíkovice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36689/2-551
Pam. katalog
MIS
Malíkovice severní okraj obce
50°12′30,23″ s. š., 13°58′57,04″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q31208628)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38560/2-551
Pam. katalog
MIS
Malíkovice Malíkovice 18
50°12′25,2″ s. š., 13°58′44,72″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

NeprobyliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37990747)


Neprobylice KL CZ belfry 086.jpg
 
Kategorie „Bell tower (Neprobylice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21872/2-539
Pam. katalog
MIS
Neprobylice náves
50°15′50,77″ s. š., 14°1′38,15″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz (Q37990741)


Neprobylice 2019-04-18 Tvrz.jpg
 
Kategorie „Neprobylice (castle) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34635/2-540
Pam. katalog
MIS
Neprobylice Neprobylice 49
50°15′52,56″ s. š., 14°1′39,28″ v. d.
Tvrz s omezením: bez hospodářské budovy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Ducha (Q37990751)


Neprobylice (u Kutrovic) - kostelík sv. Ducha (4).jpg
 
Kategorie „Church of the Holy Spirit (Neprobylice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42036/2-538
Pam. katalog
MIS
Neprobylice na kopci jižním směrem od obce
50°15′38,09″ s. š., 14°1′52,96″ v. d.
Kostel sv. Ducha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 14 (Q33323470)


Neprobylice (u Kutrovic) - dům čp. 14 (4).jpg
 
Kategorie „Neprobylice 14 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40740/2-4055
Pam. katalog
MIS
Neprobylice Neprobylice 14, severozápadní část návsi
50°15′47,5″ s. š., 14°1′35,1″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

PálečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q38089639)


Páleč, kostel Narození Panny Marie.jpg
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary in Páleč “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34420/2-554
Pam. katalog
MIS
Páleč severní okraj vsi
50°18′48,29″ s. š., 14°2′55,96″ v. d.
Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Tvrz Na Hrádku (Q38089642)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44835/2-697
Pam. katalog
MIS
Páleč za čp. 1, JV od rybníka
50°18′38,5″ s. š., 14°3′4,6″ v. d.
Tvrz Na Hrádku, archeologické stopy

Poznámka: Tvrziště zahrnuje pp. 2/1, 2/3, st. 23 a 158, částečně pak i st. 156, pp. 2/4, 2/5 a 2/7.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

PavlovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Pavlov (Q31464589)


Pavlov (okres Kladno), Nový Dvůr 05.jpg
 
Kategorie „Zámek Pavlov “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15676/2-3034
Pam. katalog
MIS
Pavlov Lidická 1
50°5′47,83″ s. š., 14°10′7,79″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

PcheryEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Štěpána (Q38047055)


Pchery CZ St Stephen church 183.jpg
 
Kategorie „Church of Saint Stephen in Pchery “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28137/2-556
Pam. katalog
MIS
Pchery 50°11′32,33″ s. š., 14°6′58,87″ v. d. Kostel sv. Štěpána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Zvonice (Q38047047)


Pchery CZ belfry 171.jpg
 
Kategorie „Belfry (Pchery) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31734/2-557
Pam. katalog
MIS
Pchery návrší
50°11′30,19″ s. š., 14°7′1″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 7 (Q31212432)


Pchery - areál statku čp. 7 v ulici 5. května (4).jpg
 
Kategorie „5. května 7 (Pchery) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40855/2-4061
Pam. katalog
MIS
Pchery 5. května 7
50°11′39,48″ s. š., 14°7′3,65″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Torzo tvrze v rolnické usedlosti (Q30788629)


Humny (obec Pchery) - pozůstatky gotické tvrze v areálu čp. 10 (1).jpg
 
Kategorie „Tvrz (Humny) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32284/2-4062
Pam. katalog
MIS
Humny 5. května, na rozhraní čp. 10 a čp. 342
50°11′26,96″ s. š., 14°6′49,22″ v. d.
Tvrz - torzo v rolnické usedlosti

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Pletený ÚjezdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 1 (Q38048017)


Pletený Újezd, venkovská usedlost.jpg
 
Kategorie „Farmhouse in Pletený Újezd “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25455/2-4063
Pam. katalog
MIS
Pletený Újezd Pletený Újezd če. 1
50°6′27,63″ s. š., 14°7′0,64″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: původně čp. 5
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

PodlešínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Podlešínský viadukt (Q12045903)


Podlesin KL CZ viadukt 183.jpg
 
Kategorie „Railway viaduct in Podlešín “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101242
Pam. katalog
MIS
Podlešín u Podlešína, na 48,289 km traťového úseku Podlešín - Obrnice
50°13′12,9″ s. š., 14°9′9,88″ v. d.
Železniční most

Památkově chráněno od 20. října 2004.

PozdeňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38050677)


Pozdeň, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Pozdeň “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13927/2-558
Pam. katalog
MIS
Pozdeň na křižovatce silnic do Jedomělic a do Hřešic
50°14′29,28″ s. š., 13°56′32,7″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Q38050671)


Pozdeň, kostel.JPG
 
Kategorie „Church of the Beheading of Saint John the Baptist (Pozdeň) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24110/2-4064
Pam. katalog
MIS
Pozdeň 50°14′33,88″ s. š., 13°56′25,55″ v. d. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q37270578)


Pozdeň, Hřešice, kaplička.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23852/2-3022
Pam. katalog
MIS
Hřešice u silnice do Pozdně
50°14′1,43″ s. š., 13°55′8,41″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple (Q37270593)


Pozdeň, Hřešice, kaple.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16688/2-3023
Pam. katalog
MIS
Hřešice náves
50°14′5,08″ s. š., 13°55′16,71″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

PřelícEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q38045425)


Přelícká zvonice.jpg
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Přelíc) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40277/2-559
Pam. katalog
MIS
Přelíc 50°12′24,66″ s. š., 14°2′30,89″ v. d. Areál kostela sv. Petra a Pavla

Poznámka: Areál památky zahrnuje kostel, zvonici, ohradní zeď hřbitova a některé náhrobky.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

ŘisutyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz Hradiště (Q38197569)


Fortress Hradiště 05.jpg
 
Kategorie „Fortress Hradiště “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16960/2-698
Pam. katalog
MIS
Řisuty východně od obce
50°13′1,87″ s. š., 14°0′53,49″ v. d.
Tvrz Hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Jakuba Většího (Q38197564)


Řisuty, kostel sv. Jakuba Většího.JPG
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Řisuty) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28720/2-560
Pam. katalog
MIS
Řisuty severní okraj obce
50°13′5,09″ s. š., 14°0′16,37″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 14 (Q31207537)


Homestead No. 14 in Řisuty 02.jpg
 
Kategorie „Homestead No. 14 in Řisuty “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33860/2-3035
Pam. katalog
MIS
Řisuty Řisuty 14
50°13′3,4″ s. š., 14°0′10,15″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

SazenáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Sazená (Q38094367)


Sazená, hospoda.jpg
 
Kategorie „Sazená Castle “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105352
Pam. katalog
MIS
Sazená Sazená 1
50°18′21,55″ s. š., 14°17′23,98″ v. d.
zámek

Památkově chráněno od 10. dubna 2014.

Zvonička (Q38094361)


Sazená, zvonička.jpg
 
Kategorie „Bell tower in Sazená “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39606/2-4065
Pam. katalog
MIS
Sazená 50°18′18,52″ s. š., 14°17′13,27″ v. d. Zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Vodní mlýn (Q31431688)


Sazená, vodní mlýn čp.38.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16413/2-561
Pam. katalog
MIS
Sazená Sazená 38
50°18′24,59″ s. š., 14°17′12,37″ v. d.
Vodní mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Silniční most se sochami (Q38094356)


Sazená, silniční most se sochami.jpg
 
Kategorie „Stone bridge in Sazená “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15578/2-562
Pam. katalog
MIS
Sazená 50°18′21,58″ s. š., 14°17′16,58″ v. d. Silniční most se sochami

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

SlatinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vojtěcha (Q38096014)


Slatina u Velvar, kostel, od silnice (03).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Adalbert (Slatina) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42049/2-592
Pam. katalog
MIS
Slatina na návrší, jižně od návsi
50°13′24,33″ s. š., 14°13′16,91″ v. d.
Kostel sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

StehelčevesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Homolka (Q38138664)


Stehelceves CZ Homolka from NNW 181.jpg
 
Kategorie „Homolka (hill fort) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34869/2-700
Pam. katalog
MIS
Stehelčeves návrší východně obce
50°13′52,91″ s. š., 14°5′40,17″ v. d.
Hradiště Homolka, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

StochovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q26159473)


Stochov - kostel sv. Václava (stav březen 2022) (5).jpg
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Stochov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17998/2-607
Pam. katalog
MIS
Stochov 50°8′54,76″ s. š., 13°57′45,45″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Krucifix (Q36855528)


Čelechovice, krucifix před bývalým mlýnem.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28451/2-4073
Pam. katalog
MIS
Čelechovice při čp. 36
50°10′31,61″ s. š., 13°57′19,07″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37281594)


Honice - kaple sv. Jana Nepomuckého (stav březen 2022) (6).jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Honice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45233/2-608
Pam. katalog
MIS
Honice Honice
50°9′5,85″ s. š., 13°57′22,81″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 32 (Q33248360)


Honice, usedlost čp.32.jpg
 
Kategorie „Honice 32 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22440/2-4075
Pam. katalog
MIS
Honice Honice 32
50°9′8,57″ s. š., 13°57′27,09″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 1 (Q33248369)


Honice - čp. 1 (2).jpg
 
Kategorie „Honice 1 “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32437/2-4074
Pam. katalog
MIS
Honice Honice 1
50°9′8,7″ s. š., 13°57′25,73″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

StradoniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší svatého Jana a svatého Pavla (Q38138905)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18031/2-611
Pam. katalog
MIS
Stradonice při čp. 2
50°17′17,47″ s. š., 14°2′51,02″ v. d.
Sousoší sv. Jana a sv. Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Boží muka (Q38138910)


Stradonice (u Zlonic) - boží muka jižně od domu čp. 30 (2).jpg
 
Kategorie „Column shrine in Stradonice (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46558/2-4097
Pam. katalog
MIS
Stradonice 50°17′31,12″ s. š., 14°2′41,19″ v. d. Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sýpka u čp. 2 (Q38138899)


Stradonice (u Zlonic) - sýpka dvora čp. 2 (3).jpg
 
Kategorie „Granary in Stradonice (Kladno District) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38260/2-610
Pam. katalog
MIS
Stradonice v hospodářském dvoře čp. 2
50°17′22,01″ s. š., 14°2′56,38″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

StudeněvesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38140083)


Studeněves - kaplička (1).jpg
 
Kategorie „Chapel (Studeněves) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30410/2-612
Pam. katalog
MIS
Studeněves náves
50°13′24,12″ s. š., 14°2′36,36″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

SvárovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38142169)


Svárov (KL), krucifix u školy 03.JPG
 
Kategorie „Crucifix near school (Svárov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28588/2-616
Pam. katalog
MIS
Svárov u školy
50°3′50,28″ s. š., 14°9′17,48″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Fara (Q31449799)


Svárov, fara 01.JPG
 
Kategorie „Fara (Svárov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34369/2-614
Pam. katalog
MIS
Svárov Svárov 5
50°3′45,65″ s. š., 14°8′58,31″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Usedlost čp. 7 (Q31449848)


Svárov, čp. 7.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32905/2-4085
Pam. katalog
MIS
Svárov Svárov 7
50°3′45,54″ s. š., 14°9′1,51″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Kostel svatého Lukáše (Q38142152)


Svárov, kostel 04.JPG
 
Kategorie „Church of Saint Luke (Svárov) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18060/2-613
Pam. katalog
MIS
Svárov 50°3′44,48″ s. š., 14°8′59,18″ v. d. Kostel sv. Lukáše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

Sloup s křížem (Q38142187)


Svárov, Sloup u kostela.JPG
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19014/2-615
Pam. katalog
MIS
Svárov u kostela
50°3′44,95″ s. š., 14°9′0,08″ v. d.
Sloup s křížem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988. U památek zapsaných do Rejstříku státního seznamu (zpravidla před 1. 1. 1988) je v kolonce Památkového katalogu „Památkově chráněno od“ uvedeno místo data zápisu do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. Datum zápisu do rejstříku, resp. nabytí právní moci zápisu je dostupné v sekci „Právní akty“.

ŠlapaniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Floriána (Q38230982)


Šlapanice Kaple sv. Floriána.jpg
 
Kategorie „Chapel of Saint Florian (Šlapanice) “ na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33202/2-617
Pam. katalog
MIS
Šlapanice náves
50°18′52,27″ s. š., 14°6′39,81″ v. d.
Kaple sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.