Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v okrese Kladno

Seznam kulturních památek v okrese Kladno

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Kladno vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BělečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kámen (Q36866194)


 
   
32526/2-449
Pam. katalog
MIS
Běleč u silnice III/20110 od Chyňavy, na kraji vsi (u cedule začátku obce), za domem čp. 19
50°3′18,76″ s. š., 13°59′37,37″ v. d.
Smírčí kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 19 (Q30726395)


 
   
19182/2-4001
Pam. katalog
MIS
Běleč Dukelská 19
50°3′21,28″ s. š., 13°59′36,35″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova I, obytná budova II, chlévy se špýcharem, kolna, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Mikuláše (Q12030924)


 
   
25023/2-446
Pam. katalog
MIS
Běleč střed vsi
50°3′23,53″ s. š., 13°59′30,62″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše, zvonice, ohradní zeď s branou.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q36866223)


 
   
36405/2-447
Pam. katalog
MIS
Běleč severozápadní část návsi, při potoku Vůznici, přes potok od čp. 21
50°3′25,62″ s. š., 13°59′23,26″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zaniklá ves (Q36866252)


 
   
35850/2-4002
Pam. katalog
MIS
Běleč Třešňovka, u hájovny Kouty u silnice III/20110, na místě domu čp. 27 a kolem něj
50°3′3,53″ s. š., 13°59′56,19″ v. d.
Zaniklá ves, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Jinčov (Q12024911)


 
   
21519/2-448
Pam. katalog
MIS
Běleč jižně od obce
50°2′11,53″ s. š., 13°59′9,96″ v. d.
Hrad Jinčov, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BělokyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Floriána (Q36866374)


 
   
15752/2-450
Pam. katalog
MIS
Běloky náves
50°8′0,7″ s. š., 14°13′12,3″ v. d.
Kaple sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BeřoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Podstavec kříže (Q37002622)


 
   
15794/2-451
Pam. katalog
MIS
Beřovice u silnice do Dolínku, pp. 109
50°15′58,05″ s. š., 14°7′13,51″ v. d.
Jiné drobné dílo - podstavec kříže. Pískovcový podstavec z roku 1794, nesoucí (dnes novodobý) kamenný kříž.

Památkově chráněno od roku 1967.  

Pomník Valeriána Pejši (Q37002613)


 
   
14790/2-453
Pam. katalog
MIS
Beřovice při silnici k Dolínu, u čp. 43, pp. 109
50°15′59,01″ s. š., 14°7′14,28″ v. d.
Pomník dělnického spisovatele Valeriána Pejši. Pískovcový pomník ve tvaru čtyřbokého, kónicky se zužujícího sloupu, na jehož jónskou hlavici dosedá ozubené kolo s kladivem a kleštěmi. Datováno 1904.

Památkově chráněno od roku 1967.  

Výklenková kaplička (Q37002593)


 
   
19906/2-452
Pam. katalog
MIS
Beřovice při silnici z Dolína do Beřovic, pp. 606/1
50°15′42,96″ s. š., 14°7′5,44″ v. d.
Barokní výklenková kaple na obdélném půdoryse s členitým štítem byla vystavěna kolem roku 1800. Ve výklenku je umístěn litinový barevně natřený reliéf s výjevem Krista nesoucího kříž.

Památkově chráněno od roku 1967.  

Kaplička Panny Marie (Q37002571)


 
   
33742/2-2799
Pam. katalog
MIS
Beřovice náves, st. 81
50°16′8,32″ s. š., 14°7′22,92″ v. d.
Drobná kaple na polygonálním půdoryse zastřešená osmibokou střechou s malou čtyřbokou lucernou. Dominantním členícím prvkem fasády je pouze profilovaná korunní římsa. Stavba vznikla v 1. polovině 18. století, přesněji snad roku 1732. Interiér byl vybaven umělou skalkou, na které stojí soška Panny Marie (Lurdské).

Památkově chráněno od 27. března 1972.

Výklenková kaplička (Q37001569)


 
   
26757/2-670
Pam. katalog
MIS
Bakov na návrší Hradiště východně od silnice do Zlonic, pp. 450
50°16′22,48″ s. š., 14°5′39,51″ v. d.
Drobná zděná výklenková kaple s jednoduchou fasádou byla vystavěna v 2. polovině 18. století. Průčelí s pravoúhlým výklenkem ukončuje trojúhelníkový štít lemovaný profilovanou římsou.

Památkově chráněno od roku 1967.  

Kaple (Q37001545)


 
   
30502/2-3996
Pam. katalog
MIS
Bakov náves, st. 50
50°15′55,19″ s. š., 14°5′43,65″ v. d.
Kaple na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou. Trojúhelníkový štít ukončuje nádstavec pro zvon. Fasády člení llisény a korunní římsa. Kaple byla postavena na počátku 19. století. Na návsi, naproti hospodářskému dvoru s bývalou tvrzí.

Památkově chráněno od 27. prosince 1987.

  Tvrz Bakov (Q30764813)


 
   
34882/2-454
Pam. katalog
MIS
Bakov Bakov 5, náves, st. 1
50°15′54,75″ s. š., 14°5′47,83″ v. d.
Sýpka se zbytky tvrze. Patrová stavba na obdélném půdoryse byla původně vystavěna jako menší šlechtické sídlo pro pány z Adlaru. Tvrz zdobila ojedinělá sgrafitová výzdoba (figurální výjevy, ornamentální a zoomorfní motivy). Stavba byla v roce 2017 bez povolení zbourána. Sýpka byla situovaná na jižní straně dvora v centru vsi.

Poznámka: Snímek zachycuje znehodnocený prostor tvrziště.
Památkově chráněno od roku 1967.  
Památková ochrana zrušena 27. srpna 2019.

BílichovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37026778)


 
   
26296/2-3017
Pam. katalog
MIS
Bílichov při hlavní silnici
50°15′42,95″ s. š., 13°54′57,21″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37026765)


 
   
26972/2-4013
Pam. katalog
MIS
Bílichov při silnici na Zichovec
50°15′58,89″ s. š., 13°55′16,07″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BleviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Blevický mohylník (Q37008237)


 
   
17514/2-686
Pam. katalog
MIS
Blevice les
50°12′22,96″ s. š., 14°14′34,04″ v. d.
Mohylník Blevický, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q10286154)


 
   
41089/2-455
Pam. katalog
MIS
Blevice Blevice 58
50°12′25,98″ s. š., 14°14′16,2″ v. d.
Židovský hřbitov

Poznámka: J okraj obce, ve svahu při silnici do Zákolan
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BrandýsekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zbytky vodovodního přivaděče z Brandýska do Budče (Q37014489)


   
18015/2-457
Pam. katalog
MIS
Brandýsek 50°11′10,57″ s. š., 14°11′32,41″ v. d. Zbytky vodovodu, archeologické stopy. Dle Památkového katalogu blíže nespecifikované pozůstatky historického vodovodního přivaděče. Hrad Budeč měl svůj dřevěný samospádný vodovod, obdoba vyšehradské Jezerky v Praze. Voda vytékala ze silného zdroje studánky u Cvrčovic do pozdějších stehelčeveských šachet, Středočeského pivovaru a pak Salavity. Studánka pod mezí za železniční tratí byla později vyklenuta červenými cihlami, existovala až do počátku 60. let 20. století, kdy byla „z holého nerozumu JZD Cvrčovice dokonale zničena“. Takzvané Svatováclavské koleje v mezích u Stehelčevsi nebyly patrny ničím jiným než lépe zavlažovaným místem, kde osení bujněji rostlo. Vodovod ústí na Budči v místech, kde se říká Na Kašně. (Dr. Rudolf Koller: Nástin regionálních dějin okresu kladenského, vydalo okresní pedagogické středisko, Kladno 1968)

Poznámka: V roce 2008 podán návrh na zrušení památkové ochrany.
Památkově chráněno od roku 1967.  

Důl Michal (Q37014470)


 
   
11146/2-4326
Pam. katalog
MIS
Brandýsek st. 81, 841, 842, 843
50°11′6,6″ s. š., 14°10′21,3″ v. d.
Hlubinný černouhelný důl Michal (Michael) - areál těžní věže v bývalém dolu Michael-Layer, z druhé poloviny 19. století. Předmětem ochrany je objekt jámové budovy s bočními křídly, příhradová ocelová těžní věž, strojovna, přiléhající budova a pozemky. Někdejší důl se nachází na jihovýchodním okraji obce, po levé straně silnice na Stehelčeves před železničním přejezdem. Důl se původně skládal ze dvou důlních jam: Michal a Layer. Je situovaný na rámcově obdélném půdoryse a památkově chráněný areál těžní věže se nachází v jeho východní části. Areál těžní věže sestává z objektu jámové těžní budovy, která je zděná, patrová se sedlovou střechou a s bočními křídly s valbovými střechami. Ze sedlové střechy těžní budovy vyrůstá příhradová ocelová těžní věž. Severovýchodním směrem na budovu těžní věže navazuje zděná patrová budova strojovny se zachovanými průčelními štíty, stojící na půdorysu písmene L. V blízkosti areálu se nachází druhá jáma Layer, dělnická kolonie, objekty zpracování uhlí a železniční stanice, ale ty nejsou předmětem ochrany.

Památkově chráněno od 9. února 1996.

BraškovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37014004)


 
   
30325/2-3997
Pam. katalog
MIS
Braškov při silnici na Kyšice
50°5′45,36″ s. š., 14°6′7,64″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zájezdní hostinec (Q38148541)


 
   
46942/2-458
Pam. katalog
MIS
Toskánka Pražská 1
50°6′18,5″ s. š., 14°6′27,94″ v. d.
Zájezdní hostinec

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BratroniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q31768620)


 
   
19245/2-3999
Pam. katalog
MIS
Bratronice Bratronice 10
50°4′8,36″ s. š., 14°0′54,68″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Všech svatých (Q14094554)


 
   
30897/2-462
Pam. katalog
MIS
Bratronice náves, proti škole (čp. 76)
50°4′3,52″ s. š., 14°0′46,02″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 26 (Q33426641)


 
   
24519/2-4000
Pam. katalog
MIS
Bratronice Bratronice 26
50°4′1,12″ s. š., 14°0′39,38″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kámen u sokolovny (Q37015086)


   
32891/2-464
Pam. katalog
MIS
Bratronice u sokolovny (čp. 121)
50°4′3,85″ s. š., 14°0′50,61″ v. d.
Smírčí kámen

Poznámka: Záměna popisů a parcelních čísel. V MonumNetu je uvedena adresa "u sokolovny" a parcelní číslo 368, avšak pozemkové parcely pp. 368/1 - 368/6 leží v trojúhelníku severovýchodně od fotbalového hřiště při silnici do Bělče.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kámen při silnici do Bělče (Q37015045)


 
   
29574/2-463
Pam. katalog
MIS
Bratronice při silnici do Bělče
50°3′57,53″ s. š., 14°0′30,23″ v. d.
Smírčí kámen

Poznámka: Záměna popisů a parcelních čísel. V MonumNetu je uvedena adresa "při silnici do Bělče" a parcelní číslo 6, avšak pozemková parcela č. 6 leží v západním sousedství sokolovny čp. 121,
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zaniklá ves (Q37015110)


   
20853/2-3998
Pam. katalog
MIS
Bratronice u cihelny čp. 74, severovýchodně od vsi
50°4′30,29″ s. š., 14°1′24,97″ v. d.
Zaniklá ves, archeologické stopy

Poznámka: Podle MonumNetu "SZ od obce", avšak parcelní čísla odpovídají pozemkům severovýchodně od vesnice, v západní části cihelny čp. 74. Část parcelních čísel v MonumNetu je neaktuálních (parcely byly rozděleny na díly).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bunkr (Q37015066)


 
   
11670/2-4350
Pam. katalog
MIS
Bratronice pod silnicí Bratronice – Dolní Bezděkov, u hranice katastrů
50°4′48,63″ s. š., 14°2′1,8″ v. d.
Liniové opevnění, z toho jen: bunkr

Památkově chráněno od 23. ledna 1997.

CvrčoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple se zvoničkou (Q37168980)


 
   
20237/2-476
Pam. katalog
MIS
Cvrčovice 50°10′48,43″ s. š., 14°9′20,04″ v. d. Kaple se zvoničkou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ČernucEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36856734)


 
   
21343/2-477
Pam. katalog
MIS
Černuc u silnice do Nabdína
50°17′53,55″ s. š., 14°12′5,91″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q36856697)


 
   
26976/2-478
Pam. katalog
MIS
Černuc náves
50°17′57,83″ s. š., 14°12′5,67″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 1 (Q31204131)


 
   
23660/2-3019
Pam. katalog
MIS
Černuc Černuc 1
50°18′6,3″ s. š., 14°12′6,77″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Linharta (Q36856716)


 
   
33043/2-4004
Pam. katalog
MIS
Černuc náves
50°18′3,93″ s. š., 14°12′8,41″ v. d.
Kaple sv. Linharta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q37015013)


 
   
28964/2-4005
Pam. katalog
MIS
Bratkovice náves
50°17′1,81″ s. š., 14°11′22,6″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Barbory (Q37853742)


 
   
37605/2-459
Pam. katalog
MIS
Nabdín 50°16′52,27″ s. š., 14°12′7,88″ v. d. Kostel sv. Barbory

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 12 (Q37853736)


 
   
34430/2-461
Pam. katalog
MIS
Nabdín Nabdín 12
50°16′50,04″ s. š., 14°12′2,78″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q33253185)


 
   
28170/2-4006
Pam. katalog
MIS
Nabdín Nabdín 1
50°16′49,42″ s. š., 14°12′10,01″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DoksyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37175120)


 
   
21264/2-4007
Pam. katalog
MIS
Doksy náves
50°7′0,36″ s. š., 14°2′43″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náhrobek služky (Q37175138)


 
   
22233/2-485
Pam. katalog
MIS
Doksy jižní část obce, v ohradní zdi
50°6′59,94″ s. š., 14°2′23,52″ v. d.
Hrob - náhrobek služky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DolanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37175174)


 
   
41988/2-4087
Pam. katalog
MIS
Dolany náves
50°6′54,04″ s. š., 14°9′0,28″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DrnekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz Humniště (Q12020931)


   
21068/2-687
Pam. katalog
MIS
Drnek zaniklá ves Martinice
50°12′25,21″ s. š., 13°56′43,7″ v. d.
Tvrz Humniště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zaniklá ves Svídna (Q12057695)


 
   
14427/2-4060
Pam. katalog
MIS
Drnek jihovýchodně od hospodářského dvora Martinice
50°12′8,91″ s. š., 13°57′10,74″ v. d.
Zaniklá ves Svídna, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DružecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q37182144)


 
   
17337/2-488
Pam. katalog
MIS
Družec náves
50°6′16,18″ s. š., 14°2′45,92″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37182124)


 
   
33328/2-487
Pam. katalog
MIS
Družec náves
50°6′15,05″ s. š., 14°2′46,73″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DřetoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37169967)


 
   
31346/2-490
Pam. katalog
MIS
Dřetovice 50°10′46,44″ s. š., 14°12′21,9″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q37169947)


 
   
24135/2-491
Pam. katalog
MIS
Dřetovice náves
50°11′3,9″ s. š., 14°12′30,18″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zaniklá ves Kralovice (Q37169991)


 
   
18907/2-4010
Pam. katalog
MIS
Dřetovice severozápadně od kostela sv. Václava
50°10′44,49″ s. š., 14°12′17,57″ v. d.
Zaniklá ves Kralovice, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DřínovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Lukáše (Q37170272)


 
   
20019/2-492
Pam. katalog
MIS
Dřínov 50°16′33,93″ s. š., 14°3′55,11″ v. d. Kostel sv. Lukáše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37170293)


 
   
31175/2-493
Pam. katalog
MIS
Dřínov na rozcestí Zlonice - Kralovice - Dřínov
50°16′20,56″ s. š., 14°4′25,61″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Vojtěcha (Q37181645)


 
   
34435/2-495
Pam. katalog
MIS
Drchkov 50°15′57,51″ s. š., 14°4′31,34″ v. d. Kaple sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HobšoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37278936)


 
   
22551/2-499
Pam. katalog
MIS
Hobšovice náves
50°16′8,84″ s. š., 14°9′44,07″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Podstavec sochy (Q37278922)


 
   
23125/2-4098
Pam. katalog
MIS
Hobšovice při silnici na Žižice
50°16′4,43″ s. š., 14°9′43,64″ v. d.
Socha - torzo (podstavec)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kolna se sušárnou ovoce u usedlosti čp. 7 (Q37278910)


 
   
50792/2-4431
Pam. katalog
MIS
Hobšovice u čp. 7
50°16′10,73″ s. š., 14°9′34,25″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: kolna se sušárnou ovoce

Památkově chráněno od 1. února 2001.

Hřbitov se zvonicí (Q38095589)


 
   
41580/2-500
Pam. katalog
MIS
Skůry Skůry
50°16′57,54″ s. š., 14°9′59,73″ v. d.
Hřbitov se zvonicí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní BezděkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q31208660)


   
16962/2-4011
Pam. katalog
MIS
Horní Bezděkov K Roubence 11
50°4′57,15″ s. š., 14°3′56,88″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HořešoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q37276055)


 
   
19294/2-501
Pam. katalog
MIS
Hořešovice náves
50°16′19,38″ s. š., 13°58′2,69″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37276033)


 
   
45632/2-4012
Pam. katalog
MIS
Hořešovice při čp. 28
50°16′18,57″ s. š., 13°58′0,29″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HořešovičkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37276014)


 
   
22625/2-502
Pam. katalog
MIS
Hořešovičky náves
50°16′26,67″ s. š., 13°57′22,58″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 15 (Q31208774)


 
   
15630/2-4014
Pam. katalog
MIS
Hořešovičky Hořešovičky 15
50°16′30,83″ s. š., 13°57′25,2″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Památka chátrá (stav r. 2014).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HospozínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Q37287939)


 
   
14067/2-503
Pam. katalog
MIS
Hospozín střed obce
50°18′23,12″ s. š., 14°10′25,89″ v. d.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší svatého Jana a svatého Pavla (Q37287906)


 
   
23033/2-505
Pam. katalog
MIS
Hospozín při silnici na Hospozínek
50°19′9,19″ s. š., 14°10′31,53″ v. d.
Sousoší sv. Jana a sv. Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37287886)


 
   
26080/2-4017
Pam. katalog
MIS
Hospozín náves
50°18′25,91″ s. š., 14°10′18,67″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q37287920)


 
   
36981/2-4016
Pam. katalog
MIS
Hospozín v hospodářském dvoře, jihozápadně od kostela
50°18′21,73″ s. š., 14°10′19,21″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37287870)


   
46225/2-504
Pam. katalog
MIS
Hospozín v hospodářském dvoře
50°18′23,44″ s. š., 14°10′18,58″ v. d.
Výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37287974)


 
   
38431/2-506
Pam. katalog
MIS
Hospozínek náves
50°19′50,94″ s. š., 14°11′13,34″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q37287958)


 
   
20032/2-3020
Pam. katalog
MIS
Hospozínek východní strana návsi
50°19′52,14″ s. š., 14°11′16,04″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HostouňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q33205552)


 
   
26129/2-507
Pam. katalog
MIS
Hostouň střed obce
50°6′52,6″ s. š., 14°12′2,03″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Starý židovský hřbitov (Q12056285)


 
   
39604/2-508
Pam. katalog
MIS
Hostouň 50°6′43,9″ s. š., 14°11′13,86″ v. d. Židovský hřbitov - starý

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nový židovský hřbitov (Q12041451)


 
   
39633/2-508
Pam. katalog
MIS
Hostouň 50°6′45,98″ s. š., 14°11′27,84″ v. d. Židovský hřbitov - nový

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HradečnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37290983)


   
40101/2-509
Pam. katalog
MIS
Hradečno střed obce, u silnice
50°11′18,31″ s. š., 13°59′24,58″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Starý zámek (Q37290997)


   
24689/2-689
Pam. katalog
MIS
Hradečno jih obce na ostrohu
50°11′12,78″ s. š., 13°59′33,72″ v. d.
Tvrz Starý zámek, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HrdlívEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37293549)


 
   
22741/2-4015
Pam. katalog
MIS
Hrdlív náves
50°11′57,67″ s. š., 14°4′35,63″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HřebečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Tasov (Q37270654)


 
   
27596/2-4018
Pam. katalog
MIS
Hřebeč svah nad pravou stranou silnice Hřebeč - Lidice
50°8′15,17″ s. š., 14°10′29,61″ v. d.
Tvrz Tasov, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChržínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Klimenta (Q37161957)


 
   
28114/2-510
Pam. katalog
MIS
Chržín 50°17′46,36″ s. š., 14°16′17,31″ v. d. Kostel sv. Klimenta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37161974)


 
   
47119/2-4019
Pam. katalog
MIS
Chržín nad návsí
50°17′45,08″ s. š., 14°16′8,92″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JarpiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Isidora (Q37306066)


 
   
47241/2-512
Pam. katalog
MIS
Jarpice náves
50°19′10,55″ s. š., 14°5′8,55″ v. d.
Kaple sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37306100)


 
   
35323/2-513
Pam. katalog
MIS
Jarpice při silnici na Lukov
50°19′28,82″ s. š., 14°5′8,12″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37306083)


 
   
25959/2-511
Pam. katalog
MIS
Jarpice u silnice do Vyšínku
50°19′10,55″ s. š., 14°5′8,55″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka u čp. 39 (Q31431926)


 
   
15698/2-4020
Pam. katalog
MIS
Jarpice Údešice 39
50°19′16,43″ s. š., 14°4′0,01″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pohřební kaple Kinských (Q37024570)


 
   
20623/2-515
Pam. katalog
MIS
Budenice 50°18′24,42″ s. š., 14°5′43,75″ v. d. Pohřební kaple Kinských

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou svatého Isidora (Q37024553)


 
   
31707/2-519
Pam. katalog
MIS
Budenice při cestě z Budeniček do Zlonic
50°18′25,18″ s. š., 14°5′40,84″ v. d.
Sloup se sochou sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Isidora (Q37024535)


 
   
26004/2-514
Pam. katalog
MIS
Budenice 50°18′24,99″ s. š., 14°5′42,01″ v. d. Kostel sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JedoměliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz Na Zámkách (Ostrov) (Q27921306)


   
16399/2-690
Pam. katalog
MIS
Jedomělice les Ostrov
50°13′12,82″ s. š., 13°55′49,56″ v. d.
Tvrz Na Zámkách, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zaniklá ves Ostrov (Q28109027)


   
19243/2-690
Pam. katalog
MIS
Jedomělice les Ostrov
50°13′13,11″ s. š., 13°55′58,4″ v. d.
Zaniklá ves, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37314983)


   
27332/2-4021
Pam. katalog
MIS
Jedomělice náves
50°13′54,8″ s. š., 13°58′18,13″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JemníkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Menhir (Q37315582)


 
   
25450/2-691
Pam. katalog
MIS
Jemníky na mezi vpravo od silnice do Netovic
50°12′38,53″ s. š., 14°7′4,48″ v. d.
Menhir

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37315600)


 
   
21838/2-4022
Pam. katalog
MIS
Jemníky při čp. 5
50°12′26,64″ s. š., 14°7′8,08″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KačiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple a kříž (Q37337073)


 
   
46954/2-4024
Pam. katalog
MIS
Kačice 50°9′38,59″ s. š., 13°59′16,22″ v. d. Kaple a kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 52 (Q33405697)


 
   
46676/2-3024
Pam. katalog
MIS
Kačice Masarykova 52, náves
50°9′51,71″ s. š., 13°59′15,93″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého biskupa (Q37337087)


 
   
46100/2-521
Pam. katalog
MIS
Kačice náves
50°9′43,55″ s. š., 13°59′16,79″ v. d.
Socha sv. biskupa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenné ŽehroviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 17 (Q31432534)


 
   
36064/2-4025
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice Žilinská 17
50°7′38,39″ s. š., 14°0′51,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka se sochou svatého Rocha (Q37339137)


 
   
17932/2-524
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice Skalní při čp. 395
50°7′36,51″ s. š., 14°1′14,67″ v. d.
Boží muka se sochou sv. Rocha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37339108)


 
   
25583/2-522
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice při autobusové zastávce
50°7′39,47″ s. š., 14°0′58,09″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zaniklá ves Německá Lhota (Q37339124)


 
   
26875/2-4026
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice jižně od železniční stanice
50°8′20,83″ s. š., 14°2′28,8″ v. d.
Zaniklá ves Německá Lhota, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Bolestné (Q37339091)


 
   
30129/2-523
Pam. katalog
MIS
Kamenné Žehrovice jihovýchod vsi
50°7′27,53″ s. š., 14°1′21,5″ v. d.
Socha P. Marie Bolestné

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenný MostEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Křížový kámen (Q37339187)


   
34001/2-696
Pam. katalog
MIS
Kamenný Most na konci cesty od Kamenného Mostu na Zvoleněves
50°14′24,95″ s. š., 14°11′29,41″ v. d.
Hraniční kámen - křížový kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37339200)


 
   
103743
Pam. katalog
MIS
Kamenný Most náves
50°14′29,44″ s. š., 14°12′19,29″ v. d.
Kaplička

Památkově chráněno od 24. září 2009.

KlobukyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q37421721)


 
   
46593/2-3028
Pam. katalog
MIS
Klobuky nad obcí
50°17′37,66″ s. š., 13°59′35,37″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenný pastýř (Q12027838)


 
   
20449/2-692
Pam. katalog
MIS
Klobuky v poli při silnici na Peruc a Telce
50°18′4,56″ s. š., 13°59′4,28″ v. d.
Menhir - Kamenný muž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36855860)


 
   
18933/2-533
Pam. katalog
MIS
Čeradice u dvou památných dubů pod cestou z Kobylníků do Čeradic
50°17′26,54″ s. š., 14°0′30,94″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Socha odcizena na jaře roku 2003. Na místě zůstává cenný podstavec. Nachází se již na katastru Kobylníků, přestože v památkovém katologu NPÚ je vedena pod Čeradicemi.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonička s krucifixem (Q37423673)


 
   
25715/2-4051
Pam. katalog
MIS
Kobylníky náves
50°17′16,95″ s. š., 14°0′0,95″ v. d.
Zvonička s krucifixem

Poznámka: V létě 2019 zvonička na místě nebyla. Snad byla odstraněna kvůli rekonstrukci, o níž se však dle dokumentů obce Klobuky jednalo již v roce 2010.[1] V evidenci památek Slánska, aktualizované ke 12. 4. 2018, není o rekonstrukci ani odstranění zvoničky žádné zmínky.[2]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Navštívení Panny Marie (Q38089648)


 
   
28427/2-555
Pam. katalog
MIS
Páleček severní část vsi
50°17′35,86″ s. š., 14°1′52,26″ v. d.
Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KmetiněvesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava s farou, třemi náhrobky a sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37422581)


 
   
30028/2-534
Pam. katalog
MIS
Kmetiněves 50°18′31,84″ s. š., 14°9′29,25″ v. d. Kostel sv. Václava s farou a třemi náhrobky a sochou sv. J. Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KnovízEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q37422994)


 
   
23338/2-535
Pam. katalog
MIS
Knovíz jihozápadní okraj obce
50°12′38,13″ s. š., 14°8′5,51″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zaniklá ves (Q37423013)


   
24341/2-4053
Pam. katalog
MIS
Knovíz Na hrudném
50°12′50,05″ s. š., 14°7′58,55″ v. d.
Zaniklá ves, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KolečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Koleč (Q12029821)


 
   
40152/2-536
Pam. katalog
MIS
Koleč Koleč 1
50°11′47,9″ s. š., 14°13′21″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38150417)


 
   
28142/2-537
Pam. katalog
MIS
Týnec mezi Mozolínem a Týncem
50°11′36,67″ s. š., 14°14′10,99″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KráloviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka u čp. 7 (Q37443194)


 
   
32308/2-497
Pam. katalog
MIS
Královice Královice 7
50°15′44,99″ s. š., 14°3′25,12″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Archanděla Michaela (Q37443216)


 
   
35391/2-496
Pam. katalog
MIS
Královice náves, při čp. 5
50°15′48,06″ s. š., 14°3′20,46″ v. d.
Kaple sv. Archanděla Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most se sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava (Q37443169)


 
   
35160/2-498
Pam. katalog
MIS
Královice 50°15′44,91″ s. š., 14°3′22,48″ v. d. Silniční most se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KutroviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37451019)


 
   
32703/2-4054
Pam. katalog
MIS
Kutrovice 50°15′34,74″ s. š., 14°1′10,71″ v. d. Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KvíliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q37451493)


 
   
46658/2-3030
Pam. katalog
MIS
Kvílice náves
50°15′34,19″ s. š., 14°0′0,41″ v. d.
areál kostela sv. Víta

Poznámka: Areál zahrnuje kostel sv. Víta, zvonici a ohradní zeď hřbitova se dvěma brankami.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kryt studny se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37451523)


 
   
45966/2-3031
Pam. katalog
MIS
Kvílice ve dvoře čp. 15
50°15′28,61″ s. š., 13°59′58,28″ v. d.
Jiné drobné dílo - kryt studny se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LányEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Větrná jáma Pustinka (Q37812937)


   
51229/2-4443
Pam. katalog
MIS
Lány Pustinka 369, severovýchodní okraj Lánské obory u samoty Pustá, st. 489
50°6′56,94″ s. š., 13°58′38,1″ v. d.
Uhelný důl hlubinný Jaroslav/Nosek/Tuchlovice, tzv. Pustinka, z toho jen: těžní věž, jámová budova, strojovna větrné jámy. Hodnotná funkcionalistická průmyslová architektura, realizovaná po roce 1951, kdy byla vyhloubena samostatná větrací jáma Na pustince (podle jiných údajů jde o stavbu až ze závěru roku 1961). Projektantem budovy byl pravděpodobně architekt Otakar Štěpánek. Rozsáhlý areál kamenouhelného hlubinného dolu spadá do katastru Tuchlovice. Samostatná větrací jáma zvaná Pustinka nebo Na pustince se nachází na katastru Lány v těsném sousedství Lánské obory. Přestavěna na obytné účely.

Památkově chráněno od 18. prosince 2001.

Sochy Ukřižovaného, svatého Antonína Paduánského, svatého Jana Nepomuckého (Q37812930)


 
   
12252/2-4256
Pam. katalog
MIS
Lány křižovatka Křivoklát - Nižbor, pp. 117
50°7′27,83″ s. š., 13°56′56,54″ v. d.
Soubor pískovcových soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína Paduánského z poloviny 18. století je novodobě uspořádán do ucelené kompozice spolu se sochou Ukřižovaného z 19. století.

Památkově chráněno od 21. října 1993.

Koněspřežná dráha (Q2083646)


 
   
14318/2-3079
Pam. katalog
MIS
Lány v prostoru Lány - Brejl
50°6′25,92″ s. š., 13°53′8,4″ v. d.
Železniční trať koněspřežní, zřícenina a archeologické stopy. Terénní pozůstatky koněspřežné dráhy Praha – Kladno – Stochov – Lány, vybudované na přelomu 20. a 30. let 19. století. Na zalesněných pozemcích je dobře patrný traťový násep a relikty můstků z pískovcových kvádrů. Dochováno valové těleso (pozůstatek původního náspu) lichoběžníkového průřezu až 1,5 m vysoké a 2 m široké.

Parc. st. 113, 119, 120/1–3, 302, 352, 464/1–2, 469, 476, 515–519, pp, 343/1–2, 344/2, 345/1–2, 346/1–2, 374, 423/2–3, 429/3–7, 430/1–2, 431, 432/2, 432/14–16, 432/30 (část), 883 (část), 884/1, 884/6–8, 884/10, 885/1–2, 890 (část), 941
Památkově chráněno od roku 1987.  

Pila Brejl (Q37812926)


   
39516/2-3079
Pam. katalog
MIS
Lány Lány 94, v prostoru Lány - Brejl
50°6′35,94″ s. š., 13°53′22,57″ v. d.
Pila Brejl, zakončení konězpřežky Brejl - Píně, zřícenina a archeologické stopy. Pila, přepřažní stanice. Pozůstatky staveb spjatých s koněspřežní dráhou z 19. století, dnes situovaných v lese u silnice mezi Lány a Křivoklátem. Nejlépe se dochovala drážní zděná budova obdélného půdorysu s valbovou střechou. Koněspřežka byla činná do roku 1873 a končila v místě zvaném Brejl - dolní brejlská pila, kde bylo hlavní skladiště fürstenberského dřeva. Dnes je v terénu patrný bývalý náhon s retenční nádrží. V místě s názvem Píně se nacházela nádražní budova – sídlo provozního inženýra, přepřažní stanice, konírna, sklad dřeva a kolejnic. Dnes se v těchto místech nachází přízemní budova na obdélném půdoryse zakončená valbovou střechou, značně poznamenaná mladšími úpravami.

Poznámka: V MonumNetu bylo od koněspřežné dráhy odděleno jako samostatná památka, v Památkovém katalogu opět sloučeno.
Památkově chráněno od roku 1987.  

Zámek Lány s kostelem a parkem (Q3508708)


 
   
19854/2-2673
Pam. katalog
MIS
Lány Zámecká 2
50°7′25,96″ s. š., 13°57′22,24″ v. d.
Areál (zámek, kostel Jména Ježíš, hospodářské a správní zázemí, park se sochařskou výzdobou, ohrazení), jehož jádrem je trojkřídlé dvoupatrové sídlo zdůrazněné středním a dvěma nárožními rizality. Původní renesanční tvrz byla ve 2. polovině 17. století rozšířena a později upravována. Severní část při silnici zaujímá vrátnice, zámek propojený galerií s kostelem, objekty skleníků a kočárovna, od nichž jižně se rozkládá park s rybníkem. V areálu stojí volně rozmístěny sochy, vázy a další artefakty. Součástí parku jsou také krajinářsko-architektonické úpravy Josipa Plečnika, z nichž dominantními jsou rozšíření skleníku, mosty přes potok a ohradní zeď s kašnou s pěti lvími hlavami při východním okraji parku.
 • vlastní zámek je trojkřídlá dvoupatrová budova krytá valbovou mansardovou střechou, obrácená hlavním průčelím k severu. V ose jižního průčelí předstupuje mohutný polygonální rizalit.
 • z východní partie objektu vede galerie, podklenutá dvěma oblouky, propojující zámek s kostelem.
 • kostel je jednolodní menší barokní stavba se sakristií v ose presbytáře
 • zámecký park je pouze před jižním průčelím koncipován jako zahrada se záhony a parterem. Zbývající část tvoří parkově upravený prostor se vzrostlými listnatými i jehličnatými stromy.
 • ve východní části je situován rybník, z nějž vytéká potok přemostěný třemi mosty od autora Josipa Plečnika.
 • park je obehnán ohradní zdí s bránami.
 • na hrázi rybníka se nachází úsek východní ohradní zdi s kašnou od Josipa Plečnika z roku 1929
 • Jižním a západním směrem od parku se rozkládá obora, která však není památkové chráněna.

Památkově chráněno od roku 1965.  

Hrad Jivno (Q12024977)


 
   
31911/2-3080
Pam. katalog
MIS
Nové Dvory levý břeh Klíčavské přehrady
50°4′28,25″ s. š., 13°55′25,88″ v. d.
Hrad Jivno, zřícenina a archeologické stopy. Zřícenina jednověžového královského hradu s obvodovou zástavbou ze 13. století. V Lánské oboře, na ostrohu nad Klíčavskou přehradou je torzálně dochováno zdivo do výše 1 metru.

Poznámka: parcelní čísla v Památkovém katalogu neuvedena
Památkově chráněno od roku 1987.  

Hřbitov (Q38186148)


 
   
10117/2-4223
Pam. katalog
MIS
Vašírov pp. 144
50°7′46,07″ s. š., 13°57′7,36″ v. d.
Tradiční malý vesnický hřbitov s několika výtvarně zajímavými náhrobky. Důvodem k jeho prohlášení za kulturní památku bylo však především umístění hrobky Tomáše G. Masaryka a jeho rodiny. Nevelký zcela typický a ničím nápadný vesnický hřbitov obdélného půdorysu o rozměrech cca 70 x 45 m je obehnán po obvodu ohradní zdí, jejíž struktura (pravděpodobně smíšený, převážně cihelný materiál) není pod novými vápennými omítkami patrná. Hlavní cesta je zakončena na severní straně přízemním hřbitovním domkem s márnicí. Hřbitov byl v poslední čtvrtině 20. století rozšířen k východu o plochu asi 25 m širokou, ohraničenou stejně olíčenou ohradní zdí jako původní zeď. Zeď mezi starým a novým hřbitovem byla v jižní polovině rozebrána a byla ponechána jen její dolní část ve funkci tarasní opěrné zídky. Nový hřbitov není součástí kulturní památky.
 • hřbitov
 • ohradní zeď s brankou a brankami. Na jižní straně směrem k silnici je zeď v ose přerušena trojdílnou pilířovou branou se širokým středním vjezdem a dvěma užšími postranními vchody pro pěší.
 • hrobka T. G. Masaryka, ochrana od 10. 8. 2019. V severovýchodní části hřbitova při ohradní zdi, zcela prostá hrobka Masarykovy rodiny. Široký obdélný, travou porostlý pás země, lemovaný po obvodu písčitými pěšinkami, je obehnán nízkým dřevěným plaňkovým plůtkem. V čele hrobky na východě jsou do země zapuštěny čtyři nízké žulové jednoduché neprofilované kvádry s připevněnými bronzovými tabulkami se jmény a daty pohřbených.

Památkově chráněno od 8. června 1992.

LedceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Křtitele (Q12028024)


 
   
100486
Pam. katalog
MIS
Ledce 50°11′46,44″ s. š., 14°0′16,93″ v. d. Kaple sv. Jana Křtitele

Památkově chráněno od 24. října 2003.

Areál lázní (Q37454281)


 
   
23467/2-542
Pam. katalog
MIS
Ledce Šternberk
50°11′50,1″ s. š., 14°1′14,07″ v. d.
Jiná lázeňská stavba - areál lázní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Šance (Q37456314)


   
20598/2-703
Pam. katalog
MIS
Lhota Lánská obora
50°5′4,32″ s. š., 13°56′36,62″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Šance, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37456296)


   
20124/2-4056
Pam. katalog
MIS
Lhota v lese západně od obce, v poloze Spanilé hůrky
50°5′12,2″ s. š., 13°59′4,03″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LiboviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svatého Václava (Q37460434)


 
   
51587/2-4456
Pam. katalog
MIS
Libovice 50°14′7,84″ s. š., 14°0′56,96″ v. d. Kaplička sv. Václava

Památkově chráněno od 29. března 2002.

LibušínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q37460582)


 
   
21912/2-4057
Pam. katalog
MIS
Libušín 50°10′6,4″ s. š., 14°3′15,12″ v. d. Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiří (Q37460557)


 
   
20137/2-543
Pam. katalog
MIS
Libušín ostroh nad obcí
50°9′42,61″ s. š., 14°2′12,82″ v. d.
Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště U svatého Jiří (Q12033430)


 
   
29148/2-693
Pam. katalog
MIS
Libušín na ostrohu západně od města
50°9′42″ s. š., 14°2′13″ v. d.
Raně středověké hradiště s kostelem svatého Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Na starých zámcích (Q37460604)


   
19266/2-694
Pam. katalog
MIS
Libušín les, na ostrožně nad Knovízským potokem
50°9′21,29″ s. š., 14°2′34,24″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Na starých zámcích, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Strojovna dolu Max (Q11863216)


   
51356/2-4447
Pam. katalog
MIS
Libušín 50°9′37,6″ s. š., 14°3′23,09″ v. d. Uhelný důl hlubinný Max / President Beneš / Fierlinger II / Gottwald I, z toho jen: strojovna

Památkově chráněno od 22. ledna 2002.

Důl Schoeller (Q37460529)


 
   
51210/2-4445
Pam. katalog
MIS
Libušín 50°9′45,67″ s. š., 14°1′47,8″ v. d. Uhelný důl hlubinný Schoeller/Nejedlý, z toho jen: těžní věž, jámová budova N I

Památkově chráněno od 28. listopadu 2001.

LidiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památník Lidice (Q12043645)


 
   
13792/2-546
Pam. katalog
MIS
Lidice 50°8′41,06″ s. š., 14°12′0,98″ v. d. Pomník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LískýEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Královka (Q37813376)


 
   
17760/2-547
Pam. katalog
MIS
Líský severně od obce
50°15′14,47″ s. š., 13°55′36,12″ v. d.
Kaple Královka

Poznámka: pověst o královně Elišce Přemyslovně, od níž studánka odvozuje název, literárně ji zpracoval Václav Beneš Třebízský v povídce Královka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MakotřasyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kultovní místo (Q37817026)


 
   
24242/2-4059
Pam. katalog
MIS
Makotřasy východně od obce
50°8′33,69″ s. š., 14°13′50,16″ v. d.
Kultovní místo, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37817016)


 
   
28154/2-4058
Pam. katalog
MIS
Makotřasy náves
50°8′39,56″ s. š., 14°12′53,49″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Malé KyšiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Proškův mlýn (Q31452219)


 
   
26890/2-4084
Pam. katalog
MIS
Malé Kyšice Malé Kyšice 6, osada Poteplí
50°3′58,5″ s. š., 14°4′40,01″ v. d.
Vodní mlýn

Poznámka: v osadě Poteplí severovýchodně od vsi
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště na Vysokém vrchu (Q37818321)


 
   
28843/2-695
Pam. katalog
MIS
Malé Kyšice na zalesněné náhorní plošině Vysokého vrchu (486 m) západně od obce
50°3′32,8″ s. š., 14°3′56,7″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MalíkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bývalá tvrz (Q31208632)


 
   
32179/2-552
Pam. katalog
MIS
Malíkovice Malíkovice 13
50°12′40,5″ s. š., 13°58′56,28″ v. d.
Tvrz - bývalá

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Všech svatých (Q37818396)


 
   
36689/2-551
Pam. katalog
MIS
Malíkovice severní okraj obce
50°12′30,23″ s. š., 13°58′57,04″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31208628)


   
38560/2-551
Pam. katalog
MIS
Malíkovice Malíkovice 18
50°12′25,2″ s. š., 13°58′44,72″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NeprobyliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37990747)


 
   
21872/2-539
Pam. katalog
MIS
Neprobylice náves
50°15′50,77″ s. š., 14°1′38,15″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.