Seznam kulturních památek v okrese Český Krumlov

Seznam kulturních památek v okrese Český Krumlov

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Český Krumlov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BohdaloviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37009477)


 
   
14459/3-1220
Pam. katalog
MIS
Bohdalovice při vstupu do vsi
48°44′35,17″ s. š., 14°17′12,34″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37009461)


 
   
37094/3-1221
Pam. katalog
MIS
Bohdalovice Veleslavice
48°45′3,95″ s. š., 14°16′6,76″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara a věž - bývalá tvrz Slavkov (Q33256111)


 
   
22318/3-1443
Pam. katalog
MIS
Slavkov Slavkov 3
48°45′53,66″ s. š., 14°14′35,29″ v. d.
Fara a věž - bývalá tvrz Slavkov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q38096205)


 
   
45473/3-1442
Pam. katalog
MIS
Slavkov střed obce
48°45′52,32″ s. š., 14°14′35,49″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33257502)


   
47532/3-5853
Pam. katalog
MIS
Suš Suš 4
48°43′43,45″ s. š., 14°15′50,09″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38140419)


   
47533/3-5854
Pam. katalog
MIS
Suš před bývalou vsí Bučí
48°43′39,93″ s. š., 14°15′0,43″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38140413)


 
   
42181/3-1449
Pam. katalog
MIS
Suš směr Svéráz
48°43′34,38″ s. š., 14°16′17,55″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38142358)


   
31704/3-1452
Pam. katalog
MIS
Svéraz při lese
48°43′20,1″ s. š., 14°17′23,57″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Narození Panny Marie (Q38142383)


 
   
31493/3-1451
Pam. katalog
MIS
Svéraz Kaple Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38142396)


 
   
17068/3-1453
Pam. katalog
MIS
Svéraz při ohradní zdi kostela
48°43′18,84″ s. š., 14°17′33,92″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla s farou (Q38142368)


 
   
24566/3-1450
Pam. katalog
MIS
Svéraz 48°43′19,3″ s. š., 14°17′35,36″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BoleticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Raciberk (Q37011139)


   
22719/3-1223
Pam. katalog
MIS
Boletice vojenský výcvikový prostor
48°49′8,78″ s. š., 14°13′45,48″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Raciberk, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylové pohřebiště, tratě Weiherbühel a Ameisberk (Q37011152)


   
14774/3-1224
Pam. katalog
MIS
Boletice vojenský výcvikový prostor
48°48′56,39″ s. š., 14°12′10,31″ v. d.
Pohřebiště mohylové, tratě Weiherbühel a Ameisberk, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Mikuláše (Q37011118)


 
   
31887/3-1222
Pam. katalog
MIS
Boletice 48°49′10,93″ s. š., 14°13′4,94″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BujanovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37025319)


   
39091/3-1228
Pam. katalog
MIS
Bujanov Sviní Hlavy, u vsi
48°43′7,39″ s. š., 14°26′6,63″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brzdový kámen (Q38489773)


   
103084
Pam. katalog
MIS
Nažidla u silnice I/3 (E55)
48°41′16,81″ s. š., 14°27′32,79″ v. d.
Brzdový kámen

Památkově chráněno od 29. července 2008.

Hrad Louzek (Q12034018)


 
   
46562/3-1227
Pam. katalog
MIS
Bujanov mezi Malší a potokem Kotzbach
48°42′11,3″ s. š., 14°28′47,6″ v. d.
Zřícenina hradu z konce 13. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Přepřahací stanice koněspřežné dráhy (Q33257466)


   
86063/3-1473
Pam. katalog
MIS
Bujanov Bujanov 20
48°42′5,21″ s. š., 14°25′56,83″ v. d.
Železniční stanice přepřahací, koněspřežné dráhy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úsek koněspřežné dráhy (Q38140598)


   
11752/3-1434
Pam. katalog
MIS
Suchdol jednotl. části identifikovány poz. v k. ú., na km 71,54-70,814 a 72,84-71,77 tr.
48°39′30,07″ s. š., 14°26′9,76″ v. d.
Železniční trať - úsek koněspřežné dráhy (viadukty, náspy, propustek, zářezy)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Černá v PošumavíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36857117)


 
   
21995/3-1229
Pam. katalog
MIS
Černá v Pošumaví při kostele, při silnici
48°44′16,4″ s. š., 14°6′38,49″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37178521)


 
   
41724/3-1230
Pam. katalog
MIS
Dolní Vltavice směr Černá
48°41′47,76″ s. š., 14°4′38,66″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q37178541)


 
   
16500/3-1231
Pam. katalog
MIS
Dolní Vltavice u silnice z Černé v Pošumaví
48°42′2,45″ s. š., 14°4′58,87″ v. d.
Kaple Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní TřebonínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar usedlosti čp. 11 (Q36857536)


 
   
22919/3-1503
Pam. katalog
MIS
Čertyně Čertyně 11
48°52′59,64″ s. š., 14°23′13,29″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q33243737)


 
   
14712/3-1501
Pam. katalog
MIS
Čertyně Čertyně 10
48°52′59,51″ s. š., 14°23′13,97″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33243743)


 
   
14114/3-1502
Pam. katalog
MIS
Čertyně Čertyně 3
48°53′0,67″ s. š., 14°23′13,11″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q36857553)


   
16555/3-1504
Pam. katalog
MIS
Čertyně před obcí při cestě do Opalic
48°53′0,44″ s. š., 14°23′25,37″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Násep koněspřežné dráhy s klenutým mostkem (Q37431080)


   
86057/3-1472
Pam. katalog
MIS
Dolní Svince na km 100,779 a 100,675 současné trati
48°51′49,69″ s. š., 14°25′56,46″ v. d.
Železniční trať koněspřežná dráha - násep s klenutým mostkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dva špýchary usedlosti čp. 1 (Q37286767)


 
   
29360/3-1237
Pam. katalog
MIS
Horní Třebonín Horní Třebonín 1
48°51′2,98″ s. š., 14°24′43,15″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: dva špýchary

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

návesní kaple Panny Marie (Q37286796)


 
   
19566/3-1238
Pam. katalog
MIS
Horní Třebonín náves
48°51′0,94″ s. š., 14°24′42,29″ v. d.
Výklenková kaplička I.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička II. (Q37286784)


   
39792/3-1238
Pam. katalog
MIS
Horní Třebonín směr Černíč
48°50′50,8″ s. š., 14°23′59,4″ v. d.
Výklenková kaplička II.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička III. (Q37286813)


 
   
30865/3-1238
Pam. katalog
MIS
Horní Třebonín při čp. 10
48°51′1,16″ s. š., 14°24′41,2″ v. d.
Výklenková kaplička III.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38231151)


 
   
41062/3-1506
Pam. katalog
MIS
Štěkře jižní okraj obce
48°51′52,91″ s. š., 14°22′46,09″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38231156)


 
   
32434/3-1507
Pam. katalog
MIS
Štěkře jižní okraj obce, směr Zlatá Koruna
48°51′49,5″ s. š., 14°22′40,91″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz U Kalkusů (Q33241686)


 
   
17285/3-1505
Pam. katalog
MIS
Štěkře Štěkře 1
48°51′56,11″ s. š., 14°22′42,71″ v. d.
Tvrz U Kalkusů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38229379)


 
   
45049/3-1500
Pam. katalog
MIS
Záluží směr Čertyně
48°52′31,64″ s. š., 14°22′58,35″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

FrymburkEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje s farou (Q12030673)


 
   
19893/3-1239
Pam. katalog
MIS
Frymburk 48°39′35,12″ s. š., 14°9′57,94″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pranýř (Q37269504)


 
   
24179/3-1240
Pam. katalog
MIS
Frymburk náměstí
48°39′41,14″ s. š., 14°9′57,25″ v. d.
Pranýř

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna (Q37269520)


 
   
16963/3-1241
Pam. katalog
MIS
Frymburk náměstí
48°39′40,52″ s. š., 14°9′57,23″ v. d.
Kašna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Morový sloup (Q37269488)


 
   
38845/3-1242
Pam. katalog
MIS
Frymburk náměstí
48°39′39,93″ s. š., 14°9′57,18″ v. d.
Architektonizované sochař. dílo - Morový sloup

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HolubovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Adolfská železárna (Q37281385)


 
   
32505/3-1246
Pam. katalog
MIS
Holubov křižovatka Č. Krumlov - Křemže
48°53′40,4″ s. š., 14°19′42,36″ v. d.
Železárna Adolfská

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Železniční most (Q37281344)


   
47568/3-5909
Pam. katalog
MIS
Holubov přes Křemžský potok, trať České Budějovice - Černý Kříž, 15.365 km
48°53′44,18″ s. š., 14°19′16,4″ v. d.
Železniční most

Poznámka: ochrana zrušena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 8. ledna 2013.

Nádraží Holubov (Q18817196)


 
   
105094
Pam. katalog
MIS
Holubov Holubov 34
48°53′35,07″ s. š., 14°19′28,34″ v. d.

Památkově chráněno od 14. května 2013.

Vodní mlýn (Q33316199)


 
   
49998/3-6167
Pam. katalog
MIS
Holubov Holubov 29, údolí Křemžského potoka
48°53′47,75″ s. š., 14°18′39,99″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 27. července 1999.

Výklenková kaplička u čp. 25 (Q37431163)


   
41190/3-1249
Pam. katalog
MIS
Krasetín při čp. 25
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička u čp. 59 (Q37431180)


 
   
18081/3-1248
Pam. katalog
MIS
Krasetín v sadě čp. 59
48°53′0,77″ s. š., 14°18′52,12″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 9 (Q33250039)


 
   
11965/3-6049
Pam. katalog
MIS
Krasetín Krasetín 9
48°52′55,43″ s. š., 14°18′45,06″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 15. února 1993.

Výklenková kaplička (Q38146627)


 
   
21672/3-1251
Pam. katalog
MIS
Třísov jihovýchodně od obce, na počátku naučné stezky Keltské oppidum Třísov
48°53′2,34″ s. š., 14°20′58,2″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38146642)


   
36977/3-1250
Pam. katalog
MIS
Třísov směr Č. Krumlov
48°52′42,43″ s. š., 14°20′53,41″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Oppidum Třísov (Q12042815)


 
   
35754/3-1252
Pam. katalog
MIS
Třísov za tratí směr Dívčí kámen
48°53′13,26″ s. š., 14°21′9,45″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – oppidum, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní DvořištěEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q37283660)


 
   
24655/3-1253
Pam. katalog
MIS
Horní Dvořiště Horní Dvořiště
48°36′12,42″ s. š., 14°24′22,29″ v. d.
Kostel sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37283644)


   
24344/3-1254
Pam. katalog
MIS
Horní Dvořiště směr Č. Heršlak
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36861049)


 
   
21376/3-1256
Pam. katalog
MIS
Český Heršlák za vsí
48°35′48,81″ s. š., 14°25′27,94″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q36861070)


   
19184/3-1257
Pam. katalog
MIS
Český Heršlák Český Heršlák
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChlumecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Strážní domek koněspřežné dráhy (Q37150001)


   
86058/3-1473
Pam. katalog
MIS
Chlumec Chlumec 9
48°52′10,72″ s. š., 14°25′10,93″ v. d.
Strážní domek koněspřežné dráhy

Poznámka: Na km 102,000 současné trati
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q10860632)


 
   
33590/3-1280
Pam. katalog
MIS
Krnín Krnín 3
48°52′15,69″ s. š., 14°24′23,22″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q33250140)


 
   
47511/3-5833
Pam. katalog
MIS
Krnín Krnín 1
48°52′16,1″ s. š., 14°24′21,44″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LoučoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Prokopa (Q37469810)


 
   
25622/3-1340
Pam. katalog
MIS
Loučovice proti kostelu sv. Oldřicha
48°37′9,64″ s. š., 14°14′42,48″ v. d.
Kaple sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Oldřicha (Q37469860)


 
   
44986/3-1339
Pam. katalog
MIS
Loučovice na břehu Vltavy, proti kapli sv. Prokopa
48°37′8,48″ s. š., 14°14′36,95″ v. d.
Kostel sv. Oldřicha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jez systému Huber-Lutz (Q37469836)


 
   
104928
Pam. katalog
MIS
Loučovice na Vltavě pod Loučovicemi
48°37′24,37″ s. š., 14°16′0,82″ v. d.
Technicky ojedinělý pevný jez s pohyblivým hydrostatickým nástavcem (uzávěrem) soustavy Huber-Lutz (zvedání a sklápění koruny se provádí na principu přepouštění vody pod jezové klapky s využitím jejího tlaku) dlouhým 36 m a spádem 2,5 m.[1] Pohyblivá koruna jezu je rozdělena do dvou polí o délce 14,6 m. Jez byl vystavěn v letech 1928–1929 místo původního jezu, který byl o několik desítek metrů výše. Zadržená voda byla po pravé straně odváděna do přívodního kanálu elektrárny firmy Spiro a synové. Jez byl doplněn jalovou základovou výpustí o šířce 3 metry. Po výstavbě Lipenské přehrady byl jez vyřazen z provozu a chátral. Roku 2003 byl jez opraven, doplněn malou vodní elektrárnou a znovu zprovozněn.[2]

Památkově chráněno od 6. listopadu 2012.

Poutní místo Maria Rast (Q12035347)


 
   
105155
Pam. katalog
MIS
Mnichovice k. ú. Mnichovice u Loučovic (obec Loučovice) a k. ú. Vyšší Brod
48°36′29,62″ s. š., 14°17′42,08″ v. d.
  • Mnichovice: kostel Panny Marie, kazatelna, poutní kaple Odpočinku Panny Marie, Boží hrob, kříž, zastavení křížové cesty XI až XIV
  • Vyšší Brod: zastavení křížové cesty I až X

Památkově chráněno od 2. září 2013.

MalontyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33319745)


 
   
18825/3-1341
Pam. katalog
MIS
Malonty Malonty 25, u kostela, poblíž návsi
48°41′12,12″ s. š., 14°34′39,05″ v. d.
Areál barokní fary s přilehlými hospodářskými objekty z 19. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q20901772)


 
   
30859/3-1342
Pam. katalog
MIS
Malonty Malonty
48°41′13,27″ s. š., 14°34′39,09″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37817528)


   
37482/3-1343
Pam. katalog
MIS
Malonty směr Kaplice
48°41′20,78″ s. š., 14°33′34,99″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q36866559)


   
46899/3-1344
Pam. katalog
MIS
Bělá proti budově školy
48°39′24,96″ s. š., 14°35′7,61″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37171993)


 
   
36014/3-1338
Pam. katalog
MIS
Desky 48°42′59,05″ s. š., 14°33′59,11″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37305525)


 
   
54110/3-1297
Pam. katalog
MIS
Jaroměř u pravé strany silnice z Kaplice, před obcí
48°41′52,44″ s. š., 14°31′53,82″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MalšínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Srdce Ježíšova (Q37817116)


 
   
29709/3-1366
Pam. katalog
MIS
Malšín 48°40′35,9″ s. š., 14°17′16,46″ v. d. Kostel Srdce Ježíšova

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie Pomocné (Q38044589)


   
41713/3-1365
Pam. katalog
MIS
Ostrov vrch
48°40′21,83″ s. š., 14°17′12,88″ v. d.
Kaple P. Marie Pomocné

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MirkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar usedlosti čp. 1 (Q30895126)


   
47516/3-5838
Pam. katalog
MIS
Mirkovice Mirkovice 1
48°48′45,5″ s. š., 14°23′26,7″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Usedlost byla r. 2012 zbořena, špýchar, který byl nejstarší roubenou obytnou místností v Čechách, dendrochronologicky datovanou do let 1422-1430, byl rozebrán a připraven na přenesení do skanzenu v Chanovicích. V současnosti se však o jeho transport vedou spory.[3]
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 6 (Q38197731)


   
47541/3-5863
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 6
48°48′22,49″ s. š., 14°21′55,3″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q38197725)


 
   
47540/3-5862
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 8
48°48′22,3″ s. š., 14°21′50,58″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: z toho jen fasáda a hmotová skladba
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q38197720)


   
47542/3-5862
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 10
48°48′23,45″ s. š., 14°21′56,34″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: fasáda a hmotová skladba

Poznámka: Stavení již pravděpodobně neexistuje (stávalo mezi čp. 6, 9 a 5), na jeho místě jsou chatky. Jedna z nich má čp. 10.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MojnéEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička se sochou svatého Šebestiána (Q36856131)


 
   
35399/3-1347
Pam. katalog
MIS
Černice při vjezdu do obce
48°50′20,71″ s. š., 14°22′55,24″ v. d.
Výklenková kaplička se sochou sv. Šebestiána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33243695)


 
   
35466/3-1346
Pam. katalog
MIS
Černice Černice 1
48°50′18,59″ s. š., 14°22′44,99″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Máří Magdalény (Q36856110)


 
   
42224/3-1345
Pam. katalog
MIS
Černice náves
48°50′19,35″ s. š., 14°22′47,5″ v. d.
Kostel sv. Máří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33243007)


 
   
28601/3-1348
Pam. katalog
MIS
Záhorkovice Záhorkovice 3
48°49′51,85″ s. š., 14°24′45,36″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NetřebiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brzdový kámen (Q37990845)


   
103147
Pam. katalog
MIS
Netřebice u silnice I/3 (E55)
48°47′48,42″ s. š., 14°27′21,2″ v. d.
Brzdový kámen

Památkově chráněno od 18. srpna 2008.

Pomník obětem vlaku smrti (Q37990850)


 
   
26389/3-5254
Pam. katalog
MIS
Netřebice při lese, při silnici do Kaplice
48°46′54,04″ s. š., 14°27′52,5″ v. d.
Pomník obětem vlaku smrti

Poznámka: hromadný hrob, obelisk
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

kaple sv. Jana Nepomuckého (Q37990839)


 
   
24731/3-1354
Pam. katalog
MIS
Netřebice při škole
48°47′32,6″ s. š., 14°27′18,9″ v. d.
kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37172411)


 
   
24379/3-1355
Pam. katalog
MIS
Dlouhá směr Velešín
48°48′36,09″ s. š., 14°28′45,35″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Železniční trať - část náspu s klenutým propustkem, násep, propustek (Q38197267)


   
49616/3-6134
Pam. katalog
MIS
Výheň mezi km 88,6 až 88,55
48°47′19,31″ s. š., 14°28′23,71″ v. d.
Železniční trať - část náspu s klenutým propustkem, násep, propustek

Památkově chráněno od 20. května 1997.

Nová VesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q38036031)


 
   
15632/3-1357
Pam. katalog
MIS
Nová Ves směr Chmelná
48°56′57,66″ s. š., 14°15′9,03″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 14 (Q38036019)


 
   
44140/3-6040
Pam. katalog
MIS
Nová Ves Nová Ves 14
48°56′52,41″ s. š., 14°14′46,06″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: dům usedlosti, kolna, ohradní zeď s bránou a brankou

Památkově chráněno od 23. ledna 1992.

Výklenková kaplička (Q38036026)


 
   
47517/3-5839
Pam. katalog
MIS
Nová Ves náves
48°56′51″ s. š., 14°14′55,31″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38036034)


 
   
47518/3-5839
Pam. katalog
MIS
Nová Ves směr Brloh
48°56′49,19″ s. š., 14°14′43,55″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38036015)


 
   
47519/3-5839
Pam. katalog
MIS
Nová Ves směr Brloh
48°56′32,68″ s. š., 14°14′45,51″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q36860254)


 
   
47488/3-5825
Pam. katalog
MIS
České Chalupy 48°57′12,72″ s. š., 14°13′42,85″ v. d. Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OmleniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Společný hrob transportu smrti (Q38040654)


 
   
15232/3-1362
Pam. katalog
MIS
Omlenice při lese
48°43′48,95″ s. š., 14°26′19,54″ v. d.
Hrob společný - transportu smrti

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Omlenička (Q24877440)


 
   
15188/3-1363
Pam. katalog
MIS
Omlenička Omlenička 1
48°44′6,79″ s. š., 14°26′28,57″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q38040649)


 
   
19767/3-1364
Pam. katalog
MIS
Omlenička náměstí
48°44′7,24″ s. š., 14°26′27,75″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pohorská VesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Linharta (Q28131302)


 
   
28472/3-1375
Pam. katalog
MIS
Pohorská Ves 48°40′11,68″ s. š., 14°38′54,57″ v. d. Pozdně barokní kostel z roku 1787.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Panny Marie Dobré Rady (Q28132916)


 
   
25754/3-1378
Pam. katalog
MIS
Pohoří na Šumavě 48°36′14,27″ s. š., 14°41′49,79″ v. d. Pozdně barokní kostel z roku 1791. Roku 1999 se zřítila věž a klenba lodi.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Polná na ŠumavěEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q38237099)


 
   
25899/3-1376
Pam. katalog
MIS
Polná na Šumavě jižní část obce
48°47′50,45″ s. š., 14°8′49,68″ v. d.
Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylové pohřebiště v trati Bláto (Q38237090)


   
34438/3-1377
Pam. katalog
MIS
Polná na Šumavě vojenský prostor
48°48′36,81″ s. š., 14°8′33,19″ v. d.
Pohřebiště mohylové v trati Bláto, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rybářská bašta (Q38237095)


 
   
102606
Pam. katalog
MIS
Polná na Šumavě Polná na Šumavě 329, hráz Olšinského rybníka
48°46′42,12″ s. š., 14°6′6,7″ v. d.
Jiná vodohospodářská stavba - rybářská bašta

Památkově chráněno od 18. října 2007.

Přední VýtoňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 16 (Q31146801)


   
11167/3-6109
Pam. katalog
MIS
Přední Výtoň Přední Výtoň 16
48°37′50,27″ s. š., 14°9′37,22″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 21. února 1996.

Škola (Q38045309)


   
10513/3-6074
Pam. katalog
MIS
Přední Výtoň 48°37′51,64″ s. š., 14°9′56,34″ v. d. Škola

Památkově chráněno od 5. dubna 1995.

Usedlost čp. 29 (Q31146814)


   
10926/3-6100
Pam. katalog
MIS
Přední Výtoň Přední Výtoň 29
48°37′45,55″ s. š., 14°10′9,26″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 12. září 1995.

Myslivna Zámeček (Q12057436)


   
44141/3-6031
Pam. katalog
MIS
Svatý Tomáš 48°38′23,33″ s. š., 14°6′15,25″ v. d. Myslivna Zámeček

Památkově chráněno od 14. listopadu 1991.

Usedlost čp. 120 (Q38491161)


   
10807/3-6089
Pam. katalog
MIS
Svatý Tomáš Svatý Tomáš 120
48°38′31,67″ s. š., 14°5′53,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 3. srpna 1995.

Usedlost čp. 118 s vodní hospodářskou nádrží (Q38491204)


   
10809/3-6090
Pam. katalog
MIS
Svatý Tomáš Svatý Tomáš 118
48°38′32,23″ s. š., 14°5′54,18″ v. d.
Venkovská usedlost s vodní hospodářskou nádrží

Památkově chráněno od 3. srpna 1995.

Usedlost čp. 119 (Q38491194)


   
11105/3-6106
Pam. katalog
MIS
Svatý Tomáš Svatý Tomáš 119
48°38′30,99″ s. š., 14°5′54,83″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 26. ledna 1996.

Vítkův kámen (Q1282008)


 
   
20088/3-1243
Pam. katalog
MIS
Svatý Tomáš 48°38′42″ s. š., 14°6′12″ v. d. Hrad Vitkův kámen, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Tomáše (Q38491178)


 
   
26422/3-1244
Pam. katalog
MIS
Svatý Tomáš v obci po hradem Vítkův kámen
48°38′28,74″ s. š., 14°6′19,92″ v. d.
Kostel sv. Tomáše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38491167)


   
39428/3-1245
Pam. katalog
MIS
Svatý Tomáš v hraničním pásmu
48°38′52,65″ s. š., 14°7′53,75″ v. d.
Boží muka

Poznámka: GPS získána z map NKÚ
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Filipa a Jakuba (Q38491900)


 
   
31044/3-1383
Pam. katalog
MIS
Zadní Výtoň 48°37′58,73″ s. š., 14°10′14,49″ v. d. Kostel sv. Filipa a Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřídolíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pranýř (Q38046026)


 
   
34970/3-1386
Pam. katalog
MIS
Přídolí náves
48°46′54,14″ s. š., 14°21′7,78″ v. d.
Pranýř

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q38046021)


 
   
37215/3-1385
Pam. katalog
MIS
Přídolí náves
48°46′53,04″ s. š., 14°21′4,05″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 19 (Q33310130)


 
   
37373/3-1384
Pam. katalog
MIS
Přídolí Přídolí 19, náves
48°46′54,55″ s. š., 14°21′14,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38089274)


 
   
17466/3-1380
Pam. katalog
MIS
Práčov U zdi bývalé jezuitského semináře na vyhlídkové terase v Horní ulici
48°48′38,4″ s. š., 14°19′2,75″ v. d.
Boží muka s datací 1654

Poznámka: Původně za dvorem Práčov-Drahoslavice, přenesena do Českého Krumlova, Vnitřní město, naproti budově hotelu Růže v Horní ulici, u budovy muzea, souřadnice jsou správně
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38197693)


 
   
16921/3-1382
Pam. katalog
MIS
Zahořánky náves
48°45′36,85″ s. š., 14°22′28,86″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřísečnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost U Filků (Q33323308)


 
   
31885/3-1387
Pam. katalog
MIS
Přísečná Přísečná 1, náves
48°49′59″ s. š., 14°20′39,82″ v. d.
Venkovská usedlost U Filků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rožmitál na ŠumavěEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38092773)


   
21648/3-1431
Pam. katalog
MIS
Rožmitál na Šumavě nad Dvořákovou zahradou
48°42′2,58″ s. š., 14°23′10,03″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38092778)


 
   
18823/3-1430
Pam. katalog
MIS
Rožmitál na Šumavě 48°41′59,96″ s. š., 14°23′21,78″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q38092785)


 
   
27123/3-1432
Pam. katalog
MIS
Rožmitál na Šumavě náves
48°42′6,48″ s. š., 14°23′17,75″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 39 (Q31208626)


 
   
47524/3-5845
Pam. katalog
MIS
Rožmitál na Šumavě Rožmitál na Šumavě 39, náměstí
48°41′54,17″ s. š., 14°23′23,06″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SoběnovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q38134564)


 
   
33240/3-1446
Pam. katalog
MIS
Soběnov 48°45′48,55″ s. š., 14°32′45,09″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38134572)


 
   
37632/3-1447
Pam. katalog
MIS
Soběnov za vsí
48°45′32,85″ s. š., 14°32′59,73″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38134581)


 
   
47527/3-5848
Pam. katalog
MIS
Soběnov náves
48°45′43,98″ s. š., 14°32′44,05″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q38134587)


 
   
47528/3-5849
Pam. katalog
MIS
Soběnov V hájku
48°46′1,61″ s. š., 14°32′51,84″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q38046461)


 
   
105113
Pam. katalog
MIS
Přísečno Přísečno 3
48°45′44,23″ s. š., 14°31′16,37″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova s výměnkem čp. 3, špýchar, chlév, stodola, ohradní zeď s branou, ohradní zeď v severní části

Poznámka: původně byla uvedena část Smrhov
Památkově chráněno od 4. června 2013.

SpolíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38135133)


   
14079/3-1381
Pam. katalog
MIS
Spolí náves
48°58′32,51″ s. š., 14°42′38,77″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StřítežEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Koněspřežná dráha - náspy s propustky a mostky (Q38135918)


 
   
86062/3-1473
Pam. katalog
MIS
Střítež jednotlivé části identifikovány km současné trati
48°46′27,71″ s. š., 14°27′39,13″ v. d.
Železniční trať koněspřežní dráha - náspy s propustky a mostky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SvětlíkEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38140976)


 
   
30088/3-1457
Pam. katalog
MIS
Světlík při cestě k Frymburku
48°43′47,32″ s. š., 14°12′36,57″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38140955)


   
27127/3-1458
Pam. katalog
MIS
Světlík směr Černíkov
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba Většího s farou (Q38140965)


 
   
42092/3-1455
Pam. katalog
MIS
Světlík 48°43′47,91″ s. š., 14°12′35,5″ v. d. Kostel sv. Jakuba Většího s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q12043897)


 
   
45556/3-1454
Pam. katalog
MIS
Světlík Pasovary (zrušená ves), 2 km severovýchodně od Světlíku
48°44′43,57″ s. š., 14°13′46,73″ v. d.
Tvrz, zřícenina

Poznámka: MonumNet uvádí čp. 27, ale to má obecní úřad ve Světlíku. MonumNet uvádí Pasovany místo Pasovary.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38140958)


 
   
46495/3-1456
Pam. katalog
MIS
Světlík 48°43′47,7″ s. š., 14°12′36,93″ v. d. Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna (Q38140972)


 
   
47535/3-5856
Pam. katalog
MIS
Světlík náves
48°43′54,13″ s. š., 14°12′41,14″ v. d.
Kašna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 92 (Q33310223)


 
   
47534/3-5855
Pam. katalog
MIS
Světlík Světlík 92, Štokov
48°43′45,4″ s. š., 14°13′56,37″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: u zastávky „Světlík, Ovčín“. MonumNet uvádí sídelní útvar a katastrální území Velké Strážné.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VětřníEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mostek (Q38186021)


   
47551/3-5891
Pam. katalog
MIS
Větřní přes lesní potok, za Větřním
48°45′31,73″ s. š., 14°18′56,8″ v. d.
Silniční most - mostek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q38186024)


 
   
49610/3-6164
Pam. katalog
MIS
Větřní náměstí
48°46′28,45″ s. š., 14°17′12,46″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 7. dubna 1999.

Fara (Q33324517)


 
   
49649/3-6164
Pam. katalog
MIS
Větřní Za Kostelem 188, náměstí, u kostela sv. Jana Nepomuckého
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola (Q38229612)


   
47543/3-5864
Pam. katalog
MIS
Zátoň 48°43′34,81″ s. š., 14°20′15,47″ v. d. Škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q38229610)


 
   
47544/3-5865
Pam. katalog
MIS
Zátoň 48°43′31,56″ s. š., 14°20′17,91″ v. d. Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q13434573)


 
   
25672/3-1477
Pam. katalog
MIS
Zátoň 48°43′33,22″ s. š., 14°20′17,16″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Věžovatá PláněEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q38186096)


 
   
18479/3-1479
Pam. katalog
MIS
Věžovatá Pláně 48°46′34,47″ s. š., 14°24′34,51″ v. d. Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZubčiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q31431807)


 
   
15700/3-1524
Pam. katalog
MIS
Zubčice Zubčice 12
48°47′48,12″ s. š., 14°24′22,9″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q37819075)


   
100638
Pam. katalog
MIS
Markvartice náves
48°48′55,39″ s. š., 14°25′31,47″ v. d.
Kaple Panny Marie

Památkově chráněno od 23. října 2003.

ZvíkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Úsek koněspřežné dráhy (Q38228763)


 
   
49604/3-6132
Pam. katalog
MIS
Zvíkov mezi km 92,55 až 91,85
48°48′33,45″ s. š., 14°26′36,53″ v. d.
Železniční trať - úsek koněspřežné dráhy (těleso dráhy, 30 hraničních kamenů), částečná zřícenina

Památkově chráněno od 20. května 1997.

Boží muka (Q38228759)


 
   
46377/3-1356
Pam. katalog
MIS
Zvíkov při hlavní silnici mezi tisy naproti čp. 37
48°48′10,38″ s. š., 14°27′7,89″ v. d.
Boží muka

Poznámka: Dle místních obyvatel byla odcizena cca v roce 2000, pátrání policie nebylo úspěšné
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Strážní domek koněspřežné dráhy (Q38228754)


 
   
86061/3-1473
Pam. katalog
MIS
Zvíkov Zvíkov 18
48°48′2,04″ s. š., 14°27′25,84″ v. d.
Strážní domek koněspřežné dráhy

Poznámka: Na km 90,505 současné trati
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ReferenceEditovat

  1. Bohdan Dvořák: Na Čertovu stěnu, Má vlast.cz, nedatováno
  2. Opatská stezka II, tabule č. 5 Archivováno 27. 9. 2013 na Wayback Machine, Lesy České republiky. Obrázek a popisek 5f, Loučovický jez
  3. https://sovamm.wordpress.com/2015/10/17/k-cemu-by-odborna-verejnost-nemela-byt-lhostejna/

Externí odkazyEditovat