Seznam kulturních památek ve Vyšším Brodě

Seznam kulturních památek v obci Vyšší Brod v okrese Český Krumlov

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Vyšší Brod v okrese Český Krumlov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Vyšší Brod editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38193118)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk on the square in Vyšší Brod “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20816/3-1495
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí, centrální část, pp. 1749/2
48°36′54,45″ s. š., 14°18′42,97″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, datovaná 1701, obklopená balustrádou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Pranýř se sochou svaté Barbory (Q112657120)


 
 
 
Kategorie „Saint Barbara pillory in Vyšší Brod “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34787/3-1492
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí, severní část, pp. 1749/2
48°36′55,94″ s. š., 14°18′43,49″ v. d.
Pranýř se sochou sv. Barbory pochází ze 17. století.

Poznámka: Pranýř byl zapsán a stále je evidován jako jedna památka spolu s osmibokou kašnou, která již na náměstí není k nalezení.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Osmiboká kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého (Q112657162)


 
 
 
Kategorie „Fountain with Saint John of Nepomuk statue (Vyšší Brod) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34787/3-1492
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí, severní část, pp. 1749/2
Osmiboká žulová kašna z roku 1747 měla původně ve středu sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1865. Kašna je v současnosti zavezena v terénu.

Poznámka: Kašna byla zapsána a stále je evidována jako jedna památka spolu s pranýřem. Ještě na evidenčním listu z roku 1963 je kašna popsána a fotodokumentována včetně sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého a její stav je uveden jako dobrý. V Památkovém katalogu je však tato kašna zmíněna jako zavezená v terénu, aniž by byly uvedeny jakékoliv další informace či dokumenty ohledně tohoto zavezení. V Památkovém katalogu nemá kašna ani založen vlastní katalogový záznam, tj. nejsou zde dostupné ani její souřadnice ani žádné aktuální identifikační ani dokumentační fotografie.
Památkově chráněno od roku 1963.  

  Kašna se soškou svatého Floriána (Q38193116)


 
 
 
Kategorie „Fountain with the Saint Florian statue (Vyšší Brod) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47539/3-5861
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod náměstí, jižní část, pp. 1749/2
48°36′51,3″ s. š., 14°18′42,01″ v. d.
Čtyřboká žulová kašna se středovým pilířkem s drobnou sochou sv. Floriána. Kašna datována 1865, socha signována „BM 1737“.

Památkově chráněno od 23. června 1988.
Památková ochrana zpětně předpokládána od 3. května 1958 do 31. prosince 1987, pozdější zápis byl v prosinci 2020 zrušen jako neplatný. 

Kostel svatého Bartoloměje (Q24877429)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Vyšší Brod) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45948/3-1488
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod nad náměstím, st. 108, pp. 262/1, 262/2, 264
48°36′50,23″ s. š., 14°18′44,59″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje, hřbitov, ohradní zeď s branou a brankou. Původem raně gotický kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí jak z 13. století – klenuté kněžiště, jižní portál a obvodové zdivo lodi, tak z období baroka – klenutá sakristie, jižní a západní předsíň. V druhé polovině 19. století byla regotizována věž kostela. Soubor několika vápencových klasicistních náhrobních desek vytesaných na přelomu 18. a 19. století a dosud krytých z větší části původními kovovými dvířky, která chrání jemné reliéfy před povětrnostními vlivy.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Náměstí čp. 30 (Q30724691)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37211/3-1481
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 30
48°36′56,66″ s. š., 14°18′43,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 31 (Q30724693)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14328/3-1486
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 31
48°36′56,66″ s. š., 14°18′43,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 33 (Q38193131)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12247/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 33
48°36′56,2″ s. š., 14°18′45,15″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 34 (Q30724651)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17302/3-1487
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 34
48°36′56,66″ s. š., 14°18′43,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 36 (Q38193149)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12244/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 36
48°36′54,6″ s. š., 14°18′44,65″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q30724696)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47538/3-5859
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 42
48°36′56,66″ s. š., 14°18′43,45″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 43 (Q38193143)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12248/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 43
48°36′50,58″ s. š., 14°18′42,66″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 44 (Q30724673)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17033/3-1482
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 44
48°36′56,66″ s. š., 14°18′43,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 45 (Q30724664)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39723/3-1483
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 45
48°36′56,66″ s. š., 14°18′43,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hotel Šumava (Q38193120)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12263/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 47
48°36′47,66″ s. š., 14°18′43,65″ v. d.
Hotel Šumava, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 61 (Q38193114)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12249/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 61
48°36′49,71″ s. š., 14°18′40,06″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 62 (Q38193113)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12250/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 62
48°36′50,01″ s. š., 14°18′40,03″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 63 (Q38193111)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12251/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 63
48°36′50,38″ s. š., 14°18′40,26″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 64 (Q30724594)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45968/3-1484
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 64
48°36′56,66″ s. š., 14°18′43,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 65 (Q38193107)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12253/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 65
48°36′51,19″ s. š., 14°18′40,36″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 66 (Q38193103)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12254/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 66
48°36′51,51″ s. š., 14°18′40,37″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 68 (Q38193100)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12255/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 68
48°36′52,72″ s. š., 14°18′40,77″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 69 (Q38193072)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12256/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 69
48°36′53,1″ s. š., 14°18′40,95″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 70 (Q38193092)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12257/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 70
48°36′53,45″ s. š., 14°18′41,14″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 72 (Q38193115)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12258/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 72
48°36′54,41″ s. š., 14°18′41,39″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 73 (Q38237182)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12259/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 73
48°36′55,07″ s. š., 14°18′41,45″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 78 (Q38237188)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12260/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 78
48°36′57,39″ s. š., 14°18′41,71″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 79 (Q38193081)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12261/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 79
48°36′58,28″ s. š., 14°18′42,38″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 80 (Q38193078)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12262/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 80
48°36′58,81″ s. š., 14°18′42,71″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náměstí čp. 81 (Q38193076)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11308/3-6112
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 81
48°36′58,85″ s. š., 14°18′43,18″ v. d.
Činžovní dům

Památkově chráněno od 3. června 1996.

Stará radnice (Q30724610)


 
 
 
Kategorie „Former town hall in Vyšší Brod “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29242/3-6177
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Náměstí 104
48°36′52,92″ s. š., 14°18′42,48″ v. d.
Stará radnice

Památkově chráněno od 13. ledna 2000.

Škola (Q30724618)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50011/3-6170
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Míru 194
48°37′9,05″ s. š., 14°18′34,67″ v. d.
Škola

Památkově chráněno od 10. září 1999.

Kaple svatého Josefa (Q38193068)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Joseph in Vyšší Brod “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46743/3-1491
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod pod klášterem, Míru, Zahradní
48°37′12,43″ s. š., 14°18′32,69″ v. d.
Kaple sv. Josefa

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

5. května čp. 21 (Q30724636)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17513/3-1485
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod 5. května 21
48°36′56,66″ s. š., 14°18′43,45″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

5. května čp. 26 (Q38193096)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12245/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod 5. května 26
48°36′59,67″ s. š., 14°18′46,53″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplická čp. 28 (Q38193074)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12246/3-5860
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Kaplická 28
48°36′58,68″ s. š., 14°18′46″ v. d.
Měšťanský dům, z toho jen: fasáda a hmotové členění

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jez s vorovou propustí (Q38193088)


 
 
 
Kategorie „Weir in Vyšší Brod “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49617/3-6145
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Vltava, km 317,922, pp. 1746/4
48°37′10,9″ s. š., 14°18′50,86″ v. d.
Jez s vorovou propustí, známý jako jez U Bílého mlýna

Památkově chráněno od 2. února 1998.

Sochy na mostě (Q38193119)


 
 
 
Kategorie „Statues on the bridge in Vyšší Brod “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24716/3-1496
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod na mostě
48°37′19,27″ s. š., 14°18′26,43″ v. d.
Silniční most, z toho jen: socha sv. Jana Nepomuckého, sousoší sv. Anny

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno, bližší specifikace mostu neuvedena.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vyšebrodský klášter (Q675724)


 
 
 
Kategorie „Vyšší Brod Monastery “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25193/3-1489
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod Za Klášterem 128, Klášter 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 151, 152, 159, 170
48°37′14,3″ s. š., 14°18′24,2″ v. d.
Klášter cisterciáků.
 • nový pivovar, kovárna, dům čp. 138, vepřín, oplocení s kamennými sloupky, brána k pivovaru – st. 132
 • starý pivovar, st. 133
 • mlýn čp. 131, st. 134/1
 • stodola čp. 132, st. 134/2
 • chlévy, st. 134/3
 • jižní část hospodářského dvora, st. 135/1
 • dům čp. 133, st. 135/2
 • dům čp. 151, st. 135/3
 • dům čp. 152, st. 135/4
 • špitál čp. 160 (část), st. 136
 • skleník, zelinářská zahrada, st. 136
 • konvent, seniorát a noviciát, rajská zahrada, konventní zahrada, kašna, kašna, st. 137
 • administrativní budova čp. 125, kostelní nádvoří, tarasní zídka, ohradní zdi, st. 138/1
 • opatství čp. 136, oranžerie, kašna, kostelní nádvoří, st. 138/2
 • kaple sv. Anny, st. 139
 • kostel Nanebevzetí Panny Marie, st. 140
 • soudní budova, vězení, st. 141
 • lékárna čp. 134, st. 142
 • hamr (zbořen), ohradní zdi, st. 143
 • dům čp. 129, stáje, stodola, ohradní zeď s branou, st. 144/1
 • dům čp. 170, st. 144/2
 • dům čp. 159, st. 144/3
 • hlavní brána, ohradní zdi, branka do hospodářského dvora, st. 145/1
 • dům čp. 128, st. 145/2
 • hospodářské stavení, st. 167
 • ohradní zeď, st. 215
 • st. 898 – pozemek NKP, kolna jen KP
 • louka, plot s bránou, pp. 88/1
 • ohradní zeď, brána, pp. 1398/2
 • rybník, plot s bránou, hexagonální bašta, pp. 1400/1
 • hráz rybníka, plot s bránou, pp. 1401/1
 • tarasní zeď se sloupky, tarasní zídka, pp. 1403
 • ohradní zdi, bašty, pp. 1404
 • bývalý hřbitov, pp. 1405
 • konventní zahrada, pp. 1406
 • opatská zahrada, bazén, kašna, tarasní zeď, hexagonální bašta, sklep se vstupem, pp. 1407
 • opatská zahrada, schodiště, hexagonální bašta, pp. 1408
 • opatská zahrada, chrlič s vodopádem, kamenné koryto, schodiště, ohradní zeď, pp. 1409
 • stará opatská zahrada, ohradní zdi, kašna, kamenná nádrž, schodiště, pp. 1412
 • dvůr lékárny, ohradní zeď s opěráky, branka, kašna, pp. 1413
 • herbularium, ohradní zeď, pp. 1414
 • dvorek lékárny, ohradní zeď s opěráky, branka, pp. 1415
 • severní hospodářský dvůr, ohradní zeď s bránou, pp. 1416
 • bašty, severní ohradní zeď, pp. 1419/1, jen KP
 • bašta, pp. 1419/2
 • ohradní zeď, pp. 1747/9, jen KP
 • pp. 1775, pozemek NKP, torzo jen KP

Poznámka: národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q38193123)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Vyšší Brod “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36645/3-1493
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod při klášteře
48°37′18,21″ s. š., 14°18′18,12″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Troje Boží muka (Q38193127)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32500/3-1494
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod hřbitov
48°36′50,35″ s. š., 14°18′46,64″ v. d.
Hřbitov, z toho jen: boží muka - tři

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno, bližší specifikace neuvedena.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38193137)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33432/3-1498
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod při křížové cestě ke kapli Panny Marie Rast, u zastavení III
48°36′42,11″ s. š., 14°18′1,4″ v. d.
Boží muka

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Železniční most (Q38093239)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47566/3-5907
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod 10.038 km
48°37′5,4″ s. š., 14°19′8,42″ v. d.
Železniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Poutní místo Maria Rast (Q12035347)


 
 
 
Kategorie „Stations of the Cross (Maria Rast am Stein) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105155
Pam. katalog
MIS
Vyšší Brod k. ú. Mnichovice u Loučovic (obec Loučovice) a k. ú. Vyšší Brod
48°36′29,62″ s. š., 14°17′42,08″ v. d.
Mnichovice:
 • kostel Panny Marie, kazatelna, poutní kaple Odpočinku Panny Marie, st. 227
 • Boží hrob, kříž, pp. 1107/3
 • zastavení křížové cesty XIV, pp. 1107/3
 • zastavení křížové cesty XIII, pp. 686/7
 • zastavení křížové cesty XII, pp. 1376
 • zastavení křížové cesty XI, pp. 1107/5

Vyšší Brod:

 • zastavení křížové cesty X, pp. 1251/1
 • zastavení křížové cesty IX, pp. 1102/2
 • zastavení křížové cesty VIII, pp. 1102/2
 • zastavení křížové cesty VII, pp. 1102/2
 • zastavení křížové cesty VI, pp. 1125/1
 • zastavení křížové cesty V, pp. 1125/1
 • zastavení křížové cesty IV, pp. 1123 (MonumNet uvádí dvakrát zastavení VI a neuvádí zastavení IV)
 • zastavení křížové cesty III, pp. 1132/1
 • zastavení křížové cesty II, pp. 1132/1
 • zastavení křížové cesty I, pp. 1132/1

Památkově chráněno od 2. září 2013.

Studánky editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38140210)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23659/3-1448
Pam. katalog
MIS
Studánky před kaplí, pp. 269/3
48°35′25,8″ s. š., 14°19′33,56″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Herbertov editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Návesní kaple (Q114097379)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106955
Pam. katalog
MIS
Herbertov 48°36′27,91″ s. š., 14°21′3,29″ v. d. Kaple je datována do druhé poloviny 19. století. Kaple se nachází zhruba 3 km jihovýchodním směrem od Vyššího Brodu, při okresní silnici do Dolní Drkolné. Jeden z posledních zbytků obce Herbertov.

Památkově chráněno od 9. září 2022.

Externí odkazy editovat