Seznam kulturních památek v okrese Chrudim

Seznam kulturních památek v okrese Chrudim

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Chrudim vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BěstvinaEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Běstvina (Q30726420)


 
   
18841/6-803
Pam. katalog
MIS
Běstvina Běstvina 1
49°50′12,86″ s. š., 15°35′41,38″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q12028028)


 
   
30288/6-802
Pam. katalog
MIS
Běstvina před zámkem, st. 10/3
49°50′13,08″ s. š., 15°35′45,21″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Panský dům (Q36866912)


 
   
104120
Pam. katalog
MIS
Běstvina Běstvina 50
49°50′8,97″ s. š., 15°35′44,59″ v. d.
Jiná feudální stavba - panský dům

Památkově chráněno od 21. září 2010.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792368)


 
   
30678/6-801
Pam. katalog
MIS
Běstvina st. 44, 45, pp. 40
49°50′9,22″ s. š., 15°35′57,87″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele:
 • kostel, st. 44
 • márnice, st. 45
 • schodiště, ohradní zeď, pp. 40

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Maří Magdalény (Q26792362)


 
   
32773/6-804
Pam. katalog
MIS
Pařížov st. 27
49°50′7,03″ s. š., 15°33′58,69″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q38046555)


 
   
105818
Pam. katalog
MIS
Pařížov Pařížov 9
49°50′2,12″ s. š., 15°33′54,86″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 22. března 2016.

Pařížovská přehrada (Q773946)


 
   
28234/6-4750
Pam. katalog
MIS
Pařížov jižně od vsi
49°49′42,38″ s. š., 15°34′8,63″ v. d.
Přehrada - přehradní hráz včetně přepadového systému:
 • hráz, boční přeliv s kaskádou, přepadové koryto z elektrárny, pp. 419
 • ovládací domek, st. 45
 • obtoková štola, st. 44, pp. 265/1
 • limnigraf, pp. 346/1
 • koryto odtoku, pp. 414/1, 414/2, 420, 421, 422, 423
 • jízek, pp. 414/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BítovanyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37027514)


   
17795/6-4988
Pam. katalog
MIS
Bítovany jižní okraj vsi
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q26792357)


 
   
101505
Pam. katalog
MIS
Bítovany Kostel sv. Bartoloměje

Památkově chráněno od 17. května 2005.

BojanovEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33325111)


 
   
16536/6-807
Pam. katalog
MIS
Bojanov Bojanov 36, náměstí
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Víta (Q26792349)


 
   
33375/6-805
Pam. katalog
MIS
Bojanov náměstí
Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q26792373)


 
   
105176
Pam. katalog
MIS
Hrbokov 49°52′0,27″ s. š., 15°41′27,4″ v. d.

Památkově chráněno od 26. srpna 2013.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q37428850)


 
   
34732/6-890
Pam. katalog
MIS
Kovářov Holín
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BořiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37008830)


   
45098/6-4965
Pam. katalog
MIS
Bořice v zahradě čp. 48
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BylanyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37025902)


 
   
104816
Pam. katalog
MIS
Bylany Krucifix

Památkově chráněno od 5. června 2012.

České LhoticeEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Oppidum (Q12042818)


 
   
37264/6-811
Pam. katalog
MIS
Hradiště Hradiště
49°51′33,68″ s. š., 15°46′48,61″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – oppidum, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní BezděkovEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37175681)


 
   
102076
Pam. katalog
MIS
Dolní Bezděkov při silnici z Kočí vlevo směrem do Bezděkova
Krucifix

Památkově chráněno od 2. ledna 2007.

DvakačoviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37266847)


   
26830/6-1011
Pam. katalog
MIS
Dvakačovice les
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Evangelický kostel (Q27429840)


 
   
102023
Pam. katalog
MIS
Dvakačovice Kostel evangelický

Památkově chráněno od 14. listopadu 2006.

HamryEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 14 (Q33314940)


 
   
103708
Pam. katalog
MIS
Hamry Hamry 14
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 27. srpna 2009.

Dům čp. 25 (Q33314933)


 
   
20489/6-814
Pam. katalog
MIS
Hamry Hamry 25
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého zvaná Svatojanské lázně (Q37271607)


 
   
31800/6-815
Pam. katalog
MIS
Hamry Kaple sv. Jana Nepomuckého zv. Svatojanské lázně

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HodonínEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37279689)


   
101258
Pam. katalog
MIS
Hodonín v lese u křižovatky obec Nasavrky
Krucifix

Památkově chráněno od 10. listopadu 2004.

HoletínEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Dům čp. 35 (Q33245310)


 
   
35148/6-840
Pam. katalog
MIS
Dolní Holetín Dolní Holetín 35
Venkovský dům. Roubený venkovský dům oblasti Vysočiny z poloviny 19. století, s tradiční trojdílnou dispozicí. Hodnotným dokladem je lomenice typická pro začátek 19. století v oblasti. Obytná a chlévová část usedlosti zde vznikla v rámci zástavby lesní lánové vsi na okraji obecního místa s návazností na pozemky, které od ní šly až na hranici katastru. Roubená obytná část z ostře hraněných trámů, obílená, se dělí na hlavní světnici a světničku. Je netypická pro Hlinecko tím, že z hlavní světnice jsou do dvora dvě okna (bývá jedno), a že podél světnice není zápraží, zde nazývané záhrobeň. Ta je až od vstupu do síně, kde je dům směrem dozadu zděný a o šíři zápraží užší.

Poznámka: 31. 5. 2019 havarijní stav přední části domu, majitel podal žádost o zrušení ochrany.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 2020.  

Dům če. 4 (Q37283838)


 
   
37288/6-843
Pam. katalog
MIS
Horní Holetín Horní Babákov če. 4
Roubený přízemní dům z konce 18. a začátku 19. století, kdy vznikl jako součást typické dřevorubecké osady, založené na lesní pasece. Dům má obdélníkový půdorys s typickým členěním třídílného domu. Nejhodnotnější částí stavby je průčelí a štít.

Poznámka: Původně zapsáno a uvedeno jako čp. 4.
Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

HonbiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník padlých (Q37281564)


   
68592/6-845
Pam. katalog
MIS
Honbice Pomník padlých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q26792336)


 
   
26632/6-844
Pam. katalog
MIS
Honbice Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní BradloEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37282981)


 
   
101248
Pam. katalog
MIS
Horní Bradlo Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 2. listopadu 2004.

Kaple Panny Marie s hrobkou rodiny Rücklů (Q22121487)


 
   
34444/6-847
Pam. katalog
MIS
Horní Bradlo Kaple P. Marie s hrobkou rod. Rücklů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q37306370)


   
16336/6-848
Pam. katalog
MIS
Javorné u čp. 9
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrobka rodiny Kustošů (Q37461473)


 
   
45279/6-850
Pam. katalog
MIS
Lipka nad zámkem
Hrobka rodiny Kustošů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q33250646)


 
   
37995/6-849
Pam. katalog
MIS
Lipka Lipka 1
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HošťaloviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Havla (Q26792376)


 
   
18295/6-852
Pam. katalog
MIS
Hošťalovice jižní okraj vsi
Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stoupecké tvrziště (Q36867710)


   
17967/6-851
Pam. katalog
MIS
Březinka v lese
Stoupecké tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HrouboviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q37293956)


 
   
11367/6-5941
Pam. katalog
MIS
Hroubovice Židovský hřbitov

Památkově chráněno od 9. září 1996.

ChroustoviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rozcestník (Q37161308)


 
   
104860
Pam. katalog
MIS
Chroustovice na křižovatce silnic Luže - Hrochův Týnec - Uhersko
49°57′14,22″ s. š., 15°59′44,95″ v. d.

Památkově chráněno od 29. srpna 2012.

Zámek Chroustovice (Q33322487)


 
   
50488/6-872
Pam. katalog
MIS
Chroustovice Chroustovice 1
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33322494)


 
   
14796/6-875
Pam. katalog
MIS
Chroustovice Chroustovice 52
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q37161328)


 
   
21741/6-874
Pam. katalog
MIS
Chroustovice náves
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba Většího (Q26792341)


 
   
26652/6-873
Pam. katalog
MIS
Chroustovice Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Březovice (Q33244677)


   
10265/6-5723
Pam. katalog
MIS
Březovice Březovice 1
Zámek

Památkově chráněno od 25. srpna 1994.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36998464)


 
   
29084/6-4687
Pam. katalog
MIS
Březovice Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37280995)


   
38474/6-810
Pam. katalog
MIS
Holešovice hájek u Holešovic
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JenišoviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37318163)


 
   
100117
Pam. katalog
MIS
Jenišovice před kostelem Nejsvětější Trojice
Krucifix

Památkově chráněno od 19. března 2003.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792337)


 
   
33473/6-877
Pam. katalog
MIS
Jenišovice Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q38236337)


   
42198/6-4984
Pam. katalog
MIS
Mravín na hradisku
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KameničkyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792363)


 
   
32772/6-882
Pam. katalog
MIS
Kameničky severozápadní část obce, na hřbitově
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 97 (Q33317577)


 
   
14933/6-879
Pam. katalog
MIS
Kameničky Kameničky 97
Venkovský dům. Střed obce, při hlavní silnici.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brázdův statek (Q33317571)


 
   
46861/6-878
Pam. katalog
MIS
Kameničky Kameničky 11
Venkovská usedlost na severovýchodním okraji obce. Příklad jedné z bohatších zemědělských usedlostí v obci, tzv. „Brázdův statek“, se složitým stavebním vývojem pravděpodobně od 18. do 19. století, který rozsáhlou modernizací pro rekreační účely ztratil do značné míry autenticitu.
 • Obytné stavení bývalého Brázdova statku, původně z 18. století, prošlo rasantní rekonstrukcí na poč. 21. století. Dům se spolu s chlévy výrazně hmotově uplatňuje při vjezdu do obce.
 • Chlévy: Zděná přízemní budova chlévů, v tradiční hmotě s polovalbovou střechou a bedněným štítem a typickými ležatými štěrbinovými okénky byla součástí venkovské hospodářské usedlosti. Modernizovaný objekt svojí hmotou dotváří podobu usedlosti.
 • Stodola: Samostatně stojící obdélná stodola, s kamennými stěnami a bedněnými výplněmi je mladší vývojovou součástí venkovské hospodářské usedlosti Vysočiny.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

Krucifix (Q37338720)


 
   
50361/6-6140
Pam. katalog
MIS
Kameničky u brány na hřbitov s kostelem
Krucifix

Památkově chráněno od 3. května 2000.

KladnoEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most přes Kladenský potok (Q37342744)


   
40918/6-5020
Pam. katalog
MIS
Kladno rozhraní obce Kladno a Vojtěchov
Silniční most přes Kladenský potok

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KněžiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37422871)


   
19883/6-4976
Pam. katalog
MIS
Kněžice při čp. 23
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KočíEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q12030676)


 
   
15847/6-885
Pam. katalog
MIS
Kočí Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelec u Heřmanova MěstceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q26792351)


 
   
14764/6-888
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 27 (Q31431974)


 
   
14127/6-887
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce Kostelec u Heřmanova Městce 27
49°55′39,79″ s. š., 15°39′5,47″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště s předhradím (Q37427567)


 
   
23881/6-4969
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce při kostele sv. Petra a Pavla
Výšinné opevněné sídliště - hradiště s předhradím, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KrounaEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792367)


 
   
37526/6-891
Pam. katalog
MIS
Krouna severovýchodní část obce
Kostel sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 61 (Q33310246)


 
   
41976/6-893
Pam. katalog
MIS
Krouna Krouna 61, jižní část obce, při hlavní silnici
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Evangelický kostel (Q26792369)


 
   
14917/6-892
Pam. katalog
MIS
Krouna jižní část obce
Kostel evangelický

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 19 (Q33243474)


   
33088/6-809
Pam. katalog
MIS
Čachnov Čachnov 19, jihozápadní část obce
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost U Halámků (Q33243468)


   
46651/6-808
Pam. katalog
MIS
Čachnov Čachnov 12, severovýchodní část obce
Venkovská usedlost U Halámků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 36 (Q33255584)


   
24371/6-959
Pam. katalog
MIS
Rychnov Rychnov 36
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LicibořiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792339)


 
   
46697/6-899
Pam. katalog
MIS
Licibořice Kostel sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LipovecEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37463612)


   
28873/6-4977
Pam. katalog
MIS
Lipovec před domem čp. 34
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kateřiny (Q26792377)


 
   
15313/6-901
Pam. katalog
MIS
Licoměřice Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník protifašistických bojovníků (Q37461005)


 
   
45236/6-903
Pam. katalog
MIS
Licoměřice Pomník protifašistických bojovníků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LoziceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q37806429)


 
   
17129/6-5019
Pam. katalog
MIS
Lozice Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vjezdová brána u čp. 16 (Q37806422)


 
   
102115
Pam. katalog
MIS
Lozice Venkovská usedlost, z toho jen: vjezdová brána u čp. 16

Památkově chráněno od 11. ledna 2007.

LukaviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Odvodňovací štola pyritových dolů (Q37806859)


   
38435/6-4624
Pam. katalog
MIS
Lukavice Rudný důl, z toho jen: odvodňovací štola pyritových dolů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q37469647)


 
   
50881/6-6049
Pam. katalog
MIS
Loučky Loučky 3, severozápadní okraj obce
Venkovská usedlost, z toho jen: zemědělský dům a zdobná část plotu v úseku 26 m a brána

Památkově chráněno od 27. července 1998.

Hrad Strádov (Q12056648)


 
   
17130/6-904
Pam. katalog
MIS
Výsonín na pravém břehu Chrudimky
Hrad Strádov, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q12031292)


   
47249/6-4970
Pam. katalog
MIS
Výsonín Kočičí hrádek
49°52′53,26″ s. š., 15°51′11,56″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MiřeticeEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památník a pietní území Ležáků (Q647287)


 
   
11307/6-898
Pam. katalog
MIS
Miřetice Louky
Památník a pietní území Ležáků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MorašiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q26792348)


 
   
14944/6-876
Pam. katalog
MIS
Morašice Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q37851725)


   
23985/6-4971
Pam. katalog
MIS
Morašice Na hrádku
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Rozpakov (Q37304182)


   
16911/6-4972
Pam. katalog
MIS
Janovice Dolany
Tvrz Rozpakov, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NabočanyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37853750)


 
   
102093
Pam. katalog
MIS
Nabočany Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 3. ledna 2007.

NačešiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37461027)


   
33667/6-4973
Pam. katalog
MIS
Licomělice při čp. 30
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OrelEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Polní opevnění (Q38041132)


 
   
44356/6-932
Pam. katalog
MIS
Orel poblíž kostela sv. Jiří
Polní opevnění, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 41 (Q31448337)


 
   
35890/6-931
Pam. katalog
MIS
Orel Orel 41
49°55′9,12″ s. š., 15°50′24,86″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiří (Q26792334)


 
   
36070/6-930
Pam. katalog
MIS
Orel Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OstrovEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38044597)


   
23934/6-4975
Pam. katalog
MIS
Ostrov východní okraj vsi
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38044593)


   
104564
Pam. katalog
MIS
Ostrov Smírčí kříž

Památkově chráněno od 1. prosince 2011.

OtradovEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Blažkův mlýn (Q33422122)


   
13943/6-933
Pam. katalog
MIS
Otradov Otradov 19
Vodní mlýn Blažkův

Poznámka: Východní část obce, na pravém břehu potoka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q27395805)


   
23510/6-934
Pam. katalog
MIS
Otradov severní okraj obce
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PerálecEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792343)


 
   
19044/6-936
Pam. katalog
MIS
Perálec Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PrachoviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník obětem II. světové války (Q38050913)


 
   
29074/6-4815
Pam. katalog
MIS
Prachovice naproti budově školy přes silnici, v parčíku
Pomník obětem II. světové války

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PředhradíEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Panny Marie Bolestné (Q26792379)


 
   
33351/6-943
Pam. katalog
MIS
Předhradí Kostel P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31732740)


 
   
104733
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 2
49°49′25,79″ s. š., 16°2′31,34″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 6. dubna 2012.

Soubor soch krucifixu, svatého Jana Nepomuckého a svatého Josefa (Q38045236)


 
   
47743/6-4707
Pam. katalog
MIS
Předhradí Sochy - soubor soch krucifixu, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Tadeáše (Q38045242)


 
   
100228
Pam. katalog
MIS
Předhradí Socha sv. Tadeáše

Památkově chráněno od 7. dubna 2003.

Kaple svatého Jana Nepomuckého se sochou svatého Antonína Paduánského (Q38045247)


 
   
105262
Pam. katalog
MIS
Předhradí rozcestí u čp. 107
49°50′0,02″ s. š., 16°2′3,73″ v. d.
Kaple svatého Jana Nepomuckého se sochou svatého Antonína Paduánského

Památkově chráněno od 6. ledna 2014.

Dům čp. 10 (Q31732691)


 
   
17679/6-5206
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 10
49°50′4,78″ s. š., 16°2′30,52″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 35 (Q33420107)


 
   
23533/6-946
Pam. katalog
MIS
Předhradí Kpt. Svatoně 35
Městský dům

Poznámka: pův. čp. 34, 35, 36
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 72 (Q31732785)


 
   
27471/6-945
Pam. katalog
MIS
Předhradí Dukelská 72
49°50′6,61″ s. š., 16°2′31,34″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Rychmburk (Q1013771)


 
   
28477/6-947
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 17
49°50′9,56″ s. š., 16°2′34,84″ v. d.
Hrad Rychmburk

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřestavlkyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Přestavlky (Q31431729)


 
   
35072/6-4771
Pam. katalog
MIS
Přestavlky Přestavlky 2
49°56′23,1″ s. š., 15°55′32,92″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rabštejnská LhotaEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38090184)


 
   
32135/6-949
Pam. katalog
MIS
Rabštejnská Lhota náves
49°54′57,84″ s. š., 15°46′8,43″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Rabštejn (Q7278836)


 
   
16765/6-948
Pam. katalog
MIS
Rabštejnská Lhota v lese
49°54′16,7″ s. š., 15°45′10,6″ v. d.
Hrad Rabštejn, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RanáEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q27355529)


 
   
30504/6-950
Pam. katalog
MIS
Raná Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RosiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38092056)


   
41496/6-4979
Pam. katalog
MIS
Rosice Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výšinné neopevněné sídliště Cihelna Rosice (Q38092060)


   
51350/6-6123
Pam. katalog
MIS
Rosice 2 katastrální území
Výšinné neopevněné sídliště Cihelna Rosice, archeologické stopy

Památkově chráněno od 4. ledna 2000.

Kostel svatého Václava (Q27429792)


 
   
25421/6-4516
Pam. katalog
MIS
Rosice Rosice 340
49°54′58,32″ s. š., 15°56′58,81″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Rosice (Q38092065)


 
   
30591/6-5024
Pam. katalog
MIS
Rosice Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RozhoviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q26792350)


 
   
101350
Pam. katalog
MIS
Rozhovice Kostel sv. Petra a Pavla

Památkově chráněno od 12. ledna 2005.

ŘestokyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q38197507)


 
   
33212/6-961
Pam. katalog
MIS
Řestoky Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 61 (Q31448296)


 
   
11158/6-5913
Pam. katalog
MIS
Řestoky Řestoky 61
49°55′9,19″ s. š., 15°54′49,75″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 13. února 1996.

Kostel svatého Václava (Q26792335)


 
   
37329/6-962
Pam. katalog
MIS
Řestoky Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SmrčekEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q26792380)


 
   
34273/6-846
Pam. katalog
MIS
Smrček st. 16
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SobětuchyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792338)


 
   
15066/6-986
Pam. katalog
MIS
Pouchobrady Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StolanyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q26792346)


 
   
19430/6-985
Pam. katalog
MIS
Stolany Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StřemošiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha archanděla Michaela (Q38135737)


   
101509
Pam. katalog
MIS
Střemošice Socha archanděla Michaela

Památkově chráněno od 19. května 2005.

Výklenková kaplička - poklona (Q38135741)


 
   
34841/6-989
Pam. katalog
MIS
Střemošice severní strana návrší
Výklenková kaplička - poklona

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrziště Žižkův stůl (Q37027405)


 
   
31767/6-990
Pam. katalog
MIS
Bílý Kůň pp. 986
Tvrz, archeologické stopy. Archeologická lokalita se stopami po tvrzi, zřejmě ze 14. století, zaniklé snad za husitských válek roku 1421. Téměř přesně kruhové tvrziště, s opevněním s valem a vodním příkopem. Terénní relikty jsou jediným spolehlivým zdrojem informací o tomto feudálním sídle.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

StudniceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště (Q38140160)


   
41644/6-4983
Pam. katalog
MIS
Studnice Hradiště
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SvídniceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonička (Q38142434)


 
   
32581/6-993
Pam. katalog
MIS
Svídnice náves
Zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q38142424)


   
28264/6-4709
Pam. katalog
MIS
Svídnice Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba (Q26792353)


 
   
16746/6-992
Pam. katalog
MIS
Práčov Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště, benediktinské probošství svatého Jakuba, tvrziště (Q38089278)


   
42053/6-991
Pam. katalog
MIS
Práčov Výšinné opevněné sídliště - hradiště, benediktinské probošství sv. Jakuba, tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SvratouchEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Modlitebna (Q38142110)


   
38704/6-997
Pam. katalog
MIS
Svratouch Svratouch 231
49°43′22,98″ s. š., 16°2′9,38″ v. d.
Modlitebna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 158 (Q31208102)


   
37150/6-998
Pam. katalog
MIS
Svratouch Svratouch 158
49°43′36,55″ s. š., 16°1′53,72″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lovecký zámeček Karlštejn (Q1505765)


 
   
18335/6-994
Pam. katalog
MIS
Karlštejn Karlštejn 1
Zámek - lovecký zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Trhová KameniceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Filipa a Jakuba (Q26792352)


 
   
13140/6-999
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Kostel sv. Filipa a Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž z polomského hřbitova (Q38148711)


   
50861/6-6041
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice v kostele sv. Filipa a Jakuba
Kříž - z polomského hřbitova, v depozitáři

Památkově chráněno od 29. dubna 1998.

Fara (Q33322328)


 
   
13141/6-1000
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Trhová Kamenice 1, náměstí
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radnice (Q33322307)


 
   
13142/6-1004
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Trhová Kamenice 49, náměstí
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38148716)


 
   
105260
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Raisovo náměstí
49°47′11,83″ s. š., 15°49′1,42″ v. d.
Kašna se sochou svatého Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 16. ledna 2014.

Šebkova hrobka (Q38148722)


 
   
13143/6-6040
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice hřbitov, Trhová kamenice
Hrobka Šebkova

Poznámka: Nachází se v západním rohu hřbitova.
Památkově chráněno od 29. dubna 1998.

Usedlost čp. 8 (Q38148729)


 
   
13145/6-1002
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Raisovo náměstí 8
Venkovská usedlost, část stojící a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 73 (Q33322300)


 
   
31536/6-1006
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Hlinecká 73
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 67 (Q33322314)


 
   
30464/6-1005
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Hlinecká 67
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn čp. 11 (Q33322321)


 
   
25195/6-4770
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Mlýnská 11
Vodní mlýn

Poznámka: Zřejmě velmi přestavěn, nachází se nedaleko rybníka Loch.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník obětem fašismu (Q38149010)


 
   
26320/6-4817
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice při základní škole
Pomník obětem fašismu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kunhuty (Q26792331)


 
   
100219
Pam. katalog
MIS
Hluboká Kostel sv. Kunhuty

Památkově chráněno od 27. března 2003.

Dům čp. 4 (Q33242932)


 
   
101121
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 4
Venkovský dům

Památkově chráněno od 4. srpna 2004.

Dům čp. 3 (Q33242924)


 
   
101547
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 3
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. června 2005.

Dům čp. 2 (Q33242917)


 
   
101548
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 2
Venkovský dům

Památkově chráněno od 16. června 2005.

Dům čp. 8 (Q33242911)


 
   
101549
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 8
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. června 2005.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38228578)


 
   
41814/6-1007
Pam. katalog
MIS
Zubří na návrší nad částí obce Zubří
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TrojoviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792333)


 
   
101102
Pam. katalog
MIS
Trojovice Kostel sv. Michala

Památkově chráněno od 13. července 2004.

Tvrz (Q38149351)


   
38907/6-4985
Pam. katalog
MIS
Trojovice u rybníka
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TuněchodyEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38149880)


   
25576/6-4986
Pam. katalog
MIS
Tuněchody při čp. 21
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792355)


 
   
34553/6-1009
Pam. katalog
MIS
Tuněchody Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ÚhřeticeEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rovinné neopevněné sídliště Cihelna Tuněchody (Q38234441)


   
50339/6-6144
Pam. katalog
MIS
Úhřetice Tuněchody
Rovinné neopevněné sídliště Cihelna Tuněchody, archeologické stopy

Památkově chráněno od 2. června 2000.

Výšinné neopevněné sídliště (Q38234444)


   
15042/6-4987
Pam. katalog
MIS
Úhřetice severně od bývalé Kopistovy cihelny
Výšinné neopevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vápenný PodolEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vápenka (Q38193708)


 
   
32533/6-1010
Pam. katalog
MIS
Vápenný Podol Vápenný Podol 13, na ohybu silnice
49°53′13,23″ s. š., 15°39′43,97″ v. d.
Vápenka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VčelákovEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q26792374)


 
   
31048/6-729
Pam. katalog
MIS
Včelákov náves
49°49′4,81″ s. š., 15°53′16,68″ v. d.
Kostel svaté Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památník obětem druhé světové války (Q38185996)


   
18232/6-4818
Pam. katalog
MIS
Včelákov před ZŠ
Památník obětem II. světové války

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38185991)


 
   
19679/6-730
Pam. katalog
MIS
Včelákov při kostele
Socha svatého Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VejvanoviceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q27378545)


 
   
32937/6-1012
Pam. katalog
MIS
Vejvanovice Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně gotický jednolodní venkovský kostel ze 14. století, s polygonálním presbytářem a středověkou sakristií, barokně upravený roku 1724. Ve štítu průčelí vložen odlitek sochy Panny Marie, kopie původní sochy od kostela sv. Kateřiny v Chrudimi.
 • zvonice. Hranolová, samostatná věžová zvonice, postavená jako doplněk areálu v letech 1920–1921 na místě starší zvonice podle návrhu pardubického architekta Boži Dvořáka. Socha sv. Jeronýma je kopií z Vysokomýtského kostela sv. Vavřince.

Památkově chráněno od 24. ledna 1964.

VšeradovEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q31204076)


   
11083/6-5899
Pam. katalog
MIS
Všeradov Všeradov 10
49°44′49,56″ s. š., 15°50′8,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 3. ledna 1996.

Králova pila a mlýn (Q33251200)


 
   
24253/6-4358
Pam. katalog
MIS
Milesimov Milesimov 15, samota
Vodní mlýn - Králova pila a mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VysočinaEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q22222852)


 
   
22968/6-1019
Pam. katalog
MIS
Dřevíkov severně od obce
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovská ulička (Q37170255)


 
   
41842/6-1018
Pam. katalog
MIS
Dřevíkov Dřevíkov 45
Venkovský dům - soubor objektů "židovská ulička"

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola (Q33251583)


 
   
23499/6-4692
Pam. katalog
MIS
Možděnice Možděnice 37
Škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kovárna (Q33251576)


 
   
37652/6-1020
Pam. katalog
MIS
Možděnice Možděnice 3
Kovárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Mikuláše (Q19800584)


 
   
35339/6-1021
Pam. katalog
MIS
Svatý Mikuláš Rváčov
Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hamr a mlýn (Q38141921)


 
   
13008/6-5625
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Hamr a mlýn vč. technického vybavení

Památkově chráněno od 26. května 1993.

Dům čp. 9 (Q33257630)


   
102892
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Svobodné Hamry 9, v obci
Venkovský dům

Památkově chráněno od 7. dubna 2008.

Dům čp. 26 (Q33257635)


   
17387/6-4945
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Svobodné Hamry 26
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hamerská hospoda (Q33257644)


 
   
14989/6-4691
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Svobodné Hamry 4
Hospoda Hamerská

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Svobodné Hamry (Q33257654)


 
   
42169/6-1022
Pam. katalog
MIS
Svobodné Hamry Svobodné Hamry 1
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33246058)


 
   
33104/6-1024
Pam. katalog
MIS
Veselý Kopec Veselý Kopec 4
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Soubor lidových staveb skanzen Vysočina (Q12054420)


 
   
100721
Pam. katalog
MIS
Veselý Kopec 49°45′43,11″ s. š., 15°50′19,37″ v. d. Jiná obytná stavba - soubor lidových staveb skanzen Vysočina - Veselý Kopec

Památkově chráněno od 9. prosince 2003.

ZaječiceEdit

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q30870043)


 
   
39252/6-1025
Pam. katalog
MIS
Zaječice Zaječice 64
49°54′37,76″ s. š., 15°52′55,13″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38197820)