Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v okrese Chrudim

Seznam kulturních památek v okrese Chrudim

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Chrudim vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BěstvinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Běstvina (Q30726420)


 
   
18841/6-803
Pam. katalog
MIS
Běstvina Běstvina 1
49°50′12,86″ s. š., 15°35′41,38″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q12028028)


 
   
30288/6-802
Pam. katalog
MIS
Běstvina před zámkem, st. 10/3
49°50′13,08″ s. š., 15°35′45,21″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Panský dům (Q36866912)


 
   
104120
Pam. katalog
MIS
Běstvina Běstvina 50
49°50′8,97″ s. š., 15°35′44,59″ v. d.
Jiná feudální stavba - panský dům

Památkově chráněno od 21. září 2010.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792368)


 
   
30678/6-801
Pam. katalog
MIS
Běstvina st. 44, 45, pp. 40
49°50′9,22″ s. š., 15°35′57,87″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele:
  • kostel, st. 44
  • márnice, st. 45
  • schodiště, ohradní zeď, pp. 40

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Maří Magdalény (Q26792362)


 
   
32773/6-804
Pam. katalog
MIS
Pařížov st. 27
49°50′7,03″ s. š., 15°33′58,69″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q38046555)


 
   
105818
Pam. katalog
MIS
Pařížov Pařížov 9
49°50′2,12″ s. š., 15°33′54,86″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 22. března 2016.

Pařížovská přehrada (Q773946)


 
   
28234/6-4750
Pam. katalog
MIS
Pařížov jižně od vsi
49°49′42,38″ s. š., 15°34′8,63″ v. d.
Přehrada - přehradní hráz včetně přepadového systému:
  • hráz, boční přeliv s kaskádou, přepadové koryto z elektrárny, pp. 419
  • ovládací domek, st. 45
  • obtoková štola, st. 44, pp. 265/1
  • limnigraf, pp. 346/1
  • koryto odtoku, pp. 414/1, 414/2, 420, 421, 422, 423
  • jízek, pp. 414/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BítovanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37027514)


   
17795/6-4988
Pam. katalog
MIS
Bítovany jižní okraj vsi
49°53′55,34″ s. š., 15°51′43,82″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q26792357)


 
   
101505
Pam. katalog
MIS
Bítovany 49°53′51,35″ s. š., 15°51′54,79″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Památkově chráněno od 17. května 2005.

BojanovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33325111)


 
   
16536/6-807
Pam. katalog
MIS
Bojanov Bojanov 36, náměstí
49°50′40,15″ s. š., 15°42′31,7″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Víta (Q26792349)


 
   
33375/6-805
Pam. katalog
MIS
Bojanov náměstí
49°50′38,71″ s. š., 15°42′31,07″ v. d.
Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q26792373)


 
   
105176
Pam. katalog
MIS
Hrbokov 49°52′0,27″ s. š., 15°41′27,4″ v. d.

Památkově chráněno od 26. srpna 2013.

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q37428850)


 
   
34732/6-890
Pam. katalog
MIS
Kovářov Holín
49°51′28,38″ s. š., 15°41′39,67″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BořiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37008830)


   
45098/6-4965
Pam. katalog
MIS
Bořice v zahradě čp. 48
49°58′34,33″ s. š., 15°55′24,03″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BylanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37025902)


 
   
104816
Pam. katalog
MIS
Bylany 49°57′30,01″ s. š., 15°44′0,27″ v. d. Krucifix

Památkově chráněno od 5. června 2012.

České LhoticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Oppidum (Q12042818)


 
   
37264/6-811
Pam. katalog
MIS
Hradiště Hradiště
49°51′33,68″ s. š., 15°46′48,61″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – oppidum, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní BezděkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37175681)


 
   
102076
Pam. katalog
MIS
Dolní Bezděkov při silnici z Kočí vlevo směrem do Bezděkova
49°57′26,61″ s. š., 15°52′12,29″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 2. ledna 2007.

DvakačoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37266847)


   
26830/6-1011
Pam. katalog
MIS
Dvakačovice les
49°58′45,15″ s. š., 15°54′21,57″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Evangelický kostel (Q27429840)


 
   
102023
Pam. katalog
MIS
Dvakačovice 49°58′41,24″ s. š., 15°53′47,92″ v. d. Kostel evangelický

Památkově chráněno od 14. listopadu 2006.

HamryEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 14 (Q33314940)


 
   
103708
Pam. katalog
MIS
Hamry Hamry 14
49°44′18,59″ s. š., 15°55′37,7″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 27. srpna 2009.

Dům čp. 25 (Q33314933)


 
   
20489/6-814
Pam. katalog
MIS
Hamry Hamry 25
49°44′22,11″ s. š., 15°55′29,16″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého zvaná Svatojanské lázně (Q37271607)


 
   
31800/6-815
Pam. katalog
MIS
Hamry 49°44′47,49″ s. š., 15°54′45,7″ v. d. Kaple sv. Jana Nepomuckého zv. Svatojanské lázně

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HodonínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37279689)


   
101258
Pam. katalog
MIS
Hodonín v lese u křižovatky obec Nasavrky
49°49′21,08″ s. š., 15°47′36,41″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 10. listopadu 2004.

HoletínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 35 (Q33245310)


 
   
35148/6-840
Pam. katalog
MIS
Dolní Holetín Dolní Holetín 35
49°48′22,2″ s. š., 15°55′15,81″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům č.ev. 4 (Q37283838)


 
   
37288/6-843
Pam. katalog
MIS
Horní Babákov Horní Babákov 4
49°47′15,65″ s. š., 15°53′28,12″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HonbiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník padlých (Q37281564)


   
68592/6-845
Pam. katalog
MIS
Honbice 49°56′0,02″ s. š., 15°53′30,19″ v. d. Pomník padlých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q26792336)


 
   
26632/6-844
Pam. katalog
MIS
Honbice 49°56′0,06″ s. š., 15°53′28,16″ v. d. Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní BradloEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37282981)


 
   
101248
Pam. katalog
MIS
Horní Bradlo 49°48′10,67″ s. š., 15°44′23,06″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 2. listopadu 2004.

Kaple Panny Marie s hrobkou rodiny Rücklů (Q22121487)


 
   
34444/6-847
Pam. katalog
MIS
Horní Bradlo 49°48′15,16″ s. š., 15°44′23,98″ v. d. Kaple P. Marie s hrobkou rod. Rücklů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q37306370)


   
16336/6-848
Pam. katalog
MIS
Javorné u čp. 9
49°49′2,49″ s. š., 15°45′59,01″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrobka rodiny Kustošů (Q37461473)


 
   
45279/6-850
Pam. katalog
MIS
Lipka nad zámkem
49°47′42,41″ s. š., 15°43′58,01″ v. d.
Hrobka rodiny Kustošů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q33250646)


 
   
37995/6-849
Pam. katalog
MIS
Lipka Lipka 1
49°47′48,83″ s. š., 15°44′0,74″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HošťaloviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Havla (Q26792376)


 
   
18295/6-852
Pam. katalog
MIS
Hošťalovice jižní okraj vsi
49°56′5,18″ s. š., 15°34′26,68″ v. d.
Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Stoupecké (Q36867710)


   
17967/6-851
Pam. katalog
MIS
Březinka v lese
49°55′8,5″ s. š., 15°34′21,58″ v. d.
Tvrz Stoupecké, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HrouboviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q37293956)


 
   
11367/6-5941
Pam. katalog
MIS
Hroubovice 49°53′11,38″ s. š., 15°59′26,05″ v. d. Židovský hřbitov

Památkově chráněno od 9. září 1996.

ChroustoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rozcestník (Q37161308)


 
   
104860
Pam. katalog
MIS
Chroustovice na křižovatce silnic Luže - Hrochův Týnec - Uhersko
49°57′14,22″ s. š., 15°59′44,95″ v. d.

Památkově chráněno od 29. srpna 2012.

Zámek Chroustovice (Q33322487)


 
   
50488/6-872
Pam. katalog
MIS
Chroustovice Chroustovice 1
49°57′12,29″ s. š., 15°59′35,46″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33322494)


 
   
14796/6-875
Pam. katalog
MIS
Chroustovice Chroustovice 52
49°57′18,26″ s. š., 15°59′29,18″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q37161328)


 
   
21741/6-874
Pam. katalog
MIS
Chroustovice náves
49°57′16,45″ s. š., 15°59′34,26″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba Většího (Q26792341)


 
   
26652/6-873
Pam. katalog
MIS
Chroustovice 49°57′16,41″ s. š., 15°59′31,85″ v. d. Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Březovice (Q33244677)


   
10265/6-5723
Pam. katalog
MIS
Březovice Březovice 1
49°57′25,96″ s. š., 15°58′9,91″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 25. srpna 1994.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36998464)


 
   
29084/6-4687
Pam. katalog
MIS
Březovice 49°57′37,61″ s. š., 15°58′14,21″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37280995)


   
38474/6-810
Pam. katalog
MIS
Holešovice hájek u Holešovic
49°57′45,93″ s. š., 15°58′50,96″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JenišoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37318163)


 
   
100117
Pam. katalog
MIS
Jenišovice před kostelem Nejsvětější Trojice
49°55′44,02″ s. š., 16°1′50,86″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 19. března 2003.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792337)


 
   
33473/6-877
Pam. katalog
MIS
Jenišovice 49°55′44,94″ s. š., 16°1′50,78″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q38236337)


   
42198/6-4984
Pam. katalog
MIS
Mravín na hradisku
49°56′33,95″ s. š., 16°3′13,85″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KameničkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792363)


 
   
32772/6-882
Pam. katalog
MIS
Kameničky severozápadní část obce, na hřbitově
49°44′21,72″ s. š., 15°58′26,8″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 97 (Q33317577)


 
   
14933/6-879
Pam. katalog
MIS
Kameničky Kameničky 97
49°44′2,43″ s. š., 15°58′27,1″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: Střed obce, při hlavní silnici
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 11 (Q33317571)


 
   
46861/6-878
Pam. katalog
MIS
Kameničky Kameničky 11
49°43′48″ s. š., 15°58′23,87″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Severovýchodní okraj obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37338720)


 
   
50361/6-6140
Pam. katalog
MIS
Kameničky u brány na hřbitov s kostelem
49°44′20,96″ s. š., 15°58′27,44″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 3. května 2000.

KladnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most přes Kladenský potok (Q37342744)


   
40918/6-5020
Pam. katalog
MIS
Kladno rozhraní obce Kladno a Vojtěchov
49°46′38,06″ s. š., 15°58′16,26″ v. d.
Silniční most přes Kladenský potok

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KněžiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37422871)


   
19883/6-4976
Pam. katalog
MIS
Kněžice při čp. 23
49°51′38,55″ s. š., 15°31′41,8″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KočíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q12030676)


 
   
15847/6-885
Pam. katalog
MIS
Kočí 49°56′51,35″ s. š., 15°51′21,46″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelec u Heřmanova MěstceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q26792351)


 
   
14764/6-888
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce 49°55′31,31″ s. š., 15°39′14,96″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 27 (Q31431974)


 
   
14127/6-887
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce Kostelec u Heřmanova Městce 27
49°55′39,79″ s. š., 15°39′5,47″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště s předhradím (Q37427567)


 
   
23881/6-4969
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Heřmanova Městce při kostele sv. Petra a Pavla
49°55′31,64″ s. š., 15°39′15,04″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště s předhradím, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KrounaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792367)


 
   
37526/6-891
Pam. katalog
MIS
Krouna severovýchodní část obce
49°46′26,56″ s. š., 16°1′39,18″ v. d.
Kostel sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 61 (Q33310246)


 
   
41976/6-893
Pam. katalog
MIS
Krouna Krouna 61, jižní část obce, při hlavní silnici
49°46′4,05″ s. š., 16°1′40,19″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Evangelický kostel (Q26792369)


 
   
14917/6-892
Pam. katalog
MIS
Krouna jižní část obce
49°46′12,05″ s. š., 16°1′43,94″ v. d.
Kostel evangelický

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 19 (Q33243474)


   
33088/6-809
Pam. katalog
MIS
Čachnov Čachnov 19, jihozápadní část obce
49°44′33,11″ s. š., 16°3′54,03″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost U Halámků (Q33243468)


   
46651/6-808
Pam. katalog
MIS
Čachnov Čachnov 12, severovýchodní část obce
49°44′38,36″ s. š., 16°4′3,02″ v. d.
Venkovská usedlost U Halámků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 36 (Q33255584)


   
24371/6-959
Pam. katalog
MIS
Rychnov Rychnov 36
49°46′23,78″ s. š., 16°4′24,34″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LicibořiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792339)


 
   
46697/6-899
Pam. katalog
MIS
Licibořice 49°52′38,47″ s. š., 15°45′34,28″ v. d. Kostel sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LipovecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37463612)


   
28873/6-4977
Pam. katalog
MIS
Lipovec před domem čp. 34
49°55′4,23″ s. š., 15°32′29,21″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kateřiny (Q26792377)


 
   
15313/6-901
Pam. katalog
MIS
Licoměřice 49°55′1,72″ s. š., 15°33′19,5″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník protifašistických bojovníků (Q37461005)


 
   
45236/6-903
Pam. katalog
MIS
Licoměřice 49°55′12,46″ s. š., 15°33′18,53″ v. d. Pomník protifašistických bojovníků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LoziceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q37806429)


 
   
17129/6-5019
Pam. katalog
MIS
Lozice 49°54′58,57″ s. š., 16°1′21,92″ v. d. Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vjezdová brána u čp. 16 (Q37806422)


 
   
102115
Pam. katalog
MIS
Lozice 49°55′2,42″ s. š., 16°1′15,18″ v. d. Venkovská usedlost, z toho jen: vjezdová brána u čp. 16

Památkově chráněno od 11. ledna 2007.

LukaviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Odvodňovací štola pyritových dolů (Q37806859)


   
38435/6-4624
Pam. katalog
MIS
Lukavice 49°53′47,52″ s. š., 15°49′28,8″ v. d. Rudný důl, z toho jen: odvodňovací štola pyritových dolů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q37469647)


 
   
50881/6-6049
Pam. katalog
MIS
Loučky Loučky 3, severozápadní okraj obce
49°51′54,03″ s. š., 15°50′47,03″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: zemědělský dům a zdobná část plotu v úseku 26 m a brána

Památkově chráněno od 27. července 1998.

Hrad Strádov (Q12056648)


 
   
17130/6-904
Pam. katalog
MIS
Výsonín na pravém břehu Chrudimky
49°52′15,33″ s. š., 15°49′2,12″ v. d.
Hrad Strádov, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q12031292)


   
47249/6-4970
Pam. katalog
MIS
Výsonín Kočičí hrádek
49°52′53,26″ s. š., 15°51′11,56″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MiřeticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Památník a pietní území Ležáků (Q647287)


 
   
11307/6-898
Pam. katalog
MIS
Miřetice Louky
49°49′55,13″ s. š., 15°53′57,75″ v. d.
Památník a pietní území Ležáků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MorašiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q26792348)


 
   
14944/6-876
Pam. katalog
MIS
Morašice 49°56′0,58″ s. š., 15°42′33,89″ v. d. Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q37851725)


   
23985/6-4971
Pam. katalog
MIS
Morašice Na hrádku
49°56′2,32″ s. š., 15°42′40,74″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Rozpakov (Q37304182)


   
16911/6-4972
Pam. katalog
MIS
Janovice Dolany
49°54′26,21″ s. š., 15°40′55,09″ v. d.
Tvrz Rozpakov, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NabočanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37853750)


 
   
102093
Pam. katalog
MIS
Nabočany 49°56′36,88″ s. š., 15°53′14,05″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 3. ledna 2007.

NačešiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37461027)


   
33667/6-4973
Pam. katalog
MIS
Licomělice při čp. 30
49°56′9,72″ s. š., 15°35′52,92″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OrelEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Polní opevnění (Q38041132)


 
   
44356/6-932
Pam. katalog
MIS
Orel poblíž kostela sv. Jiří
49°55′55,38″ s. š., 15°50′58,95″ v. d.
Polní opevnění, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 41 (Q31448337)


 
   
35890/6-931
Pam. katalog
MIS
Orel Orel 41
49°55′9,12″ s. š., 15°50′24,86″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiří (Q26792334)


 
   
36070/6-930
Pam. katalog
MIS
Orel 49°55′58,65″ s. š., 15°51′3,45″ v. d. Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OstrovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38044597)


   
23934/6-4975
Pam. katalog
MIS
Ostrov východní okraj vsi
49°58′17,84″ s. š., 16°2′1,07″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38044593)


   
104564
Pam. katalog
MIS
Ostrov 49°58′21,27″ s. š., 16°1′52,27″ v. d. Smírčí kříž

Památkově chráněno od 1. prosince 2011.

OtradovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Blažkův mlýn (Q33422122)


   
13943/6-933
Pam. katalog
MIS
Otradov Otradov 19
49°47′45,75″ s. š., 16°3′3,81″ v. d.
Vodní mlýn Blažkův

Poznámka: Východní část obce, na pravém břehu potoka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q27395805)


   
23510/6-934
Pam. katalog
MIS
Otradov severní okraj obce
49°47′48,53″ s. š., 16°2′59,45″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PerálecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792343)


 
   
19044/6-936
Pam. katalog
MIS
Perálec 49°49′33,94″ s. š., 16°4′53,43″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PrachoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník obětem II. světové války (Q38050913)


 
   
29074/6-4815
Pam. katalog
MIS
Prachovice naproti budově školy přes silnici, v parčíku
49°53′35,84″ s. š., 15°37′40,44″ v. d.
Pomník obětem II. světové války

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PředhradíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Panny Marie Bolestné (Q26792379)


 
   
33351/6-943
Pam. katalog
MIS
Předhradí 49°49′58,61″ s. š., 16°2′20,03″ v. d. Kostel P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31732740)


 
   
104733
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 2
49°50′0,56″ s. š., 16°2′25,12″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 6. dubna 2012.

Soubor soch krucifixu, svatého Jana Nepomuckého a svatého Josefa (Q38045236)


 
   
47743/6-4707
Pam. katalog
MIS
Předhradí 49°49′48,95″ s. š., 16°2′11,1″ v. d. Sochy - soubor soch krucifixu, sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Tadeáše (Q38045242)


 
   
100228
Pam. katalog
MIS
Předhradí 49°50′5,72″ s. š., 16°2′29,16″ v. d. Socha sv. Tadeáše

Památkově chráněno od 7. dubna 2003.

Kaple svatého Jana Nepomuckého se sochou svatého Antonína Paduánského (Q38045247)


 
   
105262
Pam. katalog
MIS
Předhradí rozcestí u čp. 107
49°50′0,02″ s. š., 16°2′3,73″ v. d.
Kaple svatého Jana Nepomuckého se sochou svatého Antonína Paduánského

Památkově chráněno od 6. ledna 2014.

Dům čp. 10 (Q31732691)


 
   
17679/6-5206
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 10
49°50′4,78″ s. š., 16°2′30,52″ v. d.
Měšťanský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 35 (Q33420107)


 
   
23533/6-946
Pam. katalog
MIS
Předhradí Kpt. Svatoně 35
49°50′4,05″ s. š., 16°2′29,13″ v. d.
Městský dům

Poznámka: pův. čp. 34, 35, 36
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 72 (Q31732785)


 
   
27471/6-945
Pam. katalog
MIS
Předhradí Dukelská 72
49°50′6,61″ s. š., 16°2′31,34″ v. d.
Městský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Rychmburk (Q1013771)


 
   
28477/6-947
Pam. katalog
MIS
Předhradí Předhradí 17
49°50′9,56″ s. š., 16°2′34,84″ v. d.
Hrad Rychmburk

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřestavlkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Přestavlky (Q31431729)


 
   
35072/6-4771
Pam. katalog
MIS
Přestavlky Přestavlky 2
49°56′23,1″ s. š., 15°55′32,92″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rabštejnská LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38090184)


 
   
32135/6-949
Pam. katalog
MIS
Rabštejnská Lhota náves
49°54′57,84″ s. š., 15°46′8,43″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Rabštejn (Q7278836)


 
   
16765/6-948
Pam. katalog
MIS
Rabštejnská Lhota v lese
49°54′16,7″ s. š., 15°45′10,6″ v. d.
Hrad Rabštejn, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RanáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q27355529)


 
   
30504/6-950
Pam. katalog
MIS
Raná 49°47′56,17″ s. š., 15°57′51,94″ v. d. Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RosiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38092056)


   
41496/6-4979
Pam. katalog
MIS
Rosice 49°55′10,54″ s. š., 15°57′2,23″ v. d. Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výšinné neopevněné sídliště Cihelna Rosice (Q38092060)


   
51350/6-6123
Pam. katalog
MIS
Rosice 2 katastrální území
49°54′39,17″ s. š., 15°56′27,08″ v. d.
Výšinné neopevněné sídliště Cihelna Rosice, archeologické stopy

Památkově chráněno od 4. ledna 2000.

Kostel svatého Václava (Q27429792)


 
   
25421/6-4516
Pam. katalog
MIS
Rosice Rosice 340
49°54′58,32″ s. š., 15°56′58,81″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Rosice (Q38092065)


 
   
30591/6-5024
Pam. katalog
MIS
Rosice 49°55′26,21″ s. š., 15°57′11,3″ v. d. Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RozhoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q26792350)


 
   
101350
Pam. katalog
MIS
Rozhovice 49°57′59,91″ s. š., 15°42′51,24″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Památkově chráněno od 12. ledna 2005.

ŘestokyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q38197507)


 
   
33212/6-961
Pam. katalog
MIS
Řestoky 49°55′11,17″ s. š., 15°54′29,93″ v. d. Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 61 (Q31448296)


 
   
11158/6-5913
Pam. katalog
MIS
Řestoky Řestoky 61
49°55′9,19″ s. š., 15°54′49,75″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 13. února 1996.

Kostel svatého Václava (Q26792335)


 
   
37329/6-962
Pam. katalog
MIS
Řestoky 49°55′26,98″ s. š., 15°54′45,02″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SmrčekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q26792380)


 
   
34273/6-846
Pam. katalog
MIS
Smrček st. 16
49°52′4,93″ s. š., 15°53′35,24″ v. d.
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SobětuchyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q26792338)


 
   
15066/6-986
Pam. katalog
MIS
Pouchobrady 49°56′7,4″ s. š., 15°45′46,17″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StolanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q26792346)


 
   
19430/6-985
Pam. katalog
MIS
Stolany 49°55′37,93″ s. š., 15°44′46,59″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StřemošiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha archanděla Michaela (Q38135737)


   
101509
Pam. katalog
MIS
Střemošice 49°53′32,42″ s. š., 16°4′15,56″ v. d. Socha archanděla Michaela

Památkově chráněno od 19. května 2005.

Výklenková kaplička - poklona (Q38135741)


 
   
34841/6-989
Pam. katalog
MIS
Střemošice severní strana návrší
49°53′40,21″ s. š., 16°4′22,33″ v. d.
Výklenková kaplička - poklona

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q37027405)


 
   
31767/6-990
Pam. katalog
MIS
Bílý Kůň 49°53′5,91″ s. š., 16°3′57,7″ v. d. Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StudniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště (Q38140160)


   
41644/6-4983
Pam. katalog
MIS
Studnice Hradiště
49°44′6,31″ s. š., 15°53′0,41″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SvídniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonička (Q38142434)


 
   
32581/6-993
Pam. katalog
MIS
Svídnice náves
49°53′25,89″ s. š., 15°48′49,98″ v. d.
Zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q38142424)


   
28264/6-4709
Pam. katalog
MIS
Svídnice 49°52′54,45″ s. š., 15°48′35,1″ v. d. Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba (Q26792353)


 
   
16746/6-992
Pam. katalog
MIS
Práčov 49°52′33,44″ s. š., 15°48′51,03″ v. d. Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště, benediktinské proboštství svatého Jakuba, tvrziště (Q38089278)


   
42053/6-991
Pam. katalog
MIS
Práčov 49°52′33,43″ s. š., 15°48′42,01″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště, benediktinské proboštství sv. Jakuba, tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SvratouchEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Modlitebna (Q38142110)


   
38704/6-997
Pam. katalog
MIS
Svratouch Svratouch 231
49°43′22,98″ s. š., 16°2′9,38″ v. d.
Modlitebna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 158 (Q31208102)


   
37150/6-998
Pam. katalog
MIS
Svratouch Svratouch 158
49°43′36,55″ s. š., 16°1′53,72″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lovecký zámeček Karlštejn (Q1505765)


 
   
18335/6-994
Pam. katalog
MIS
Karlštejn Karlštejn 1
49°42′51,8″ s. š., 16°3′50,08″ v. d.
Zámek - lovecký zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Trhová KameniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Filipa a Jakuba (Q26792352)


 
   
13140/6-999
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice 49°47′12,05″ s. š., 15°49′7,8″ v. d. Kostel sv. Filipa a Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž z polomského hřbitova (Q38148711)


   
50861/6-6041
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice v kostele sv. Filipa a Jakuba
49°47′11,97″ s. š., 15°49′7,16″ v. d.
Kříž - z polomského hřbitova, v depozitáři

Památkově chráněno od 29. dubna 1998.

Fara (Q33322328)


 
   
13141/6-1000
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Trhová Kamenice 1, náměstí
49°47′11,61″ s. š., 15°49′8,86″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radnice (Q33322307)


 
   
13142/6-1004
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Trhová Kamenice 49, náměstí
49°47′13,29″ s. š., 15°48′57,23″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38148716)


 
   
105260
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Raisovo náměstí
49°47′11,83″ s. š., 15°49′1,42″ v. d.
Kašna se sochou svatého Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 16. ledna 2014.

Šebkova hrobka (Q38148722)


 
   
13143/6-6040
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice hřbitov, Trhová kamenice
49°47′6,47″ s. š., 15°49′26,39″ v. d.
Hrobka Šebkova

Poznámka: Nachází se v západním rohu hřbitova.
Památkově chráněno od 29. dubna 1998.

Usedlost čp. 8 (Q38148729)


 
   
13145/6-1002
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Raisovo náměstí 8
49°47′11,02″ s. š., 15°49′2,4″ v. d.
Venkovská usedlost, část stojící a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 73 (Q33322300)


 
   
31536/6-1006
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Hlinecká 73
49°47′14,2″ s. š., 15°49′16,76″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 67 (Q33322314)


 
   
30464/6-1005
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Hlinecká 67
49°47′14,57″ s. š., 15°49′11,68″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn čp. 11 (Q33322321)


 
   
25195/6-4770
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice Mlýnská 11
49°47′3,41″ s. š., 15°49′6,77″ v. d.
Vodní mlýn

Poznámka: Zřejmě velmi přestavěn, nachází se nedaleko rybníka Loch.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník obětem fašismu (Q38149010)


 
   
26320/6-4817
Pam. katalog
MIS
Trhová Kamenice při základní škole
49°47′11,5″ s. š., 15°49′5,64″ v. d.
Pomník obětem fašismu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kunhuty (Q26792331)


 
   
100219
Pam. katalog
MIS
Hluboká 49°46′47,79″ s. š., 15°46′21,15″ v. d. Kostel sv. Kunhuty

Památkově chráněno od 27. března 2003.

Dům čp. 4 (Q33242932)


 
   
101121
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 4
49°46′42,63″ s. š., 15°48′8,65″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 4. srpna 2004.

Dům čp. 3 (Q33242924)


 
   
101547
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 3
49°46′38,86″ s. š., 15°48′5,16″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. června 2005.

Dům čp. 2 (Q33242917)


 
   
101548
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 2
49°46′38,12″ s. š., 15°48′5,1″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 16. června 2005.

Dům čp. 8 (Q33242911)


 
   
101549
Pam. katalog
MIS
Zubří Zubří 8
49°46′36,45″ s. š., 15°48′5,06″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. června 2005.

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38228578)


 
   
41814/6-1007
Pam. katalog
MIS
Zubří na návrší nad částí obce Zubří
49°46′42,2″ s. š., 15°47′54,01″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TrojoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q26792333)


 
   
101102
Pam. katalog
MIS
Trojovice 49°56′4,53″ s. š., 15°55′10,91″ v. d. Kostel sv. Michala

Památkově chráněno od 13. července 2004.

Tvrz (Q38149351)


   
38907/6-4985
Pam. katalog
MIS
Trojovice u rybníka
49°55′51,83″ s. š., 15°55′13,57″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TuněchodyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38149880)


   
25576/6-4986
Pam. katalog
MIS
Tuněchody při čp. 21
49°58′48,41″ s. š., 15°50′32,89″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q26792355)


 
   
34553/6-1009
Pam. katalog
MIS
Tuněchody 49°58′42,25″ s. š., 15°50′26,94″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ÚhřeticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rovinné neopevněné sídliště Cihelna Tuněchody (Q38234441)


   
50339/6-6144
Pam. katalog
MIS
Úhřetice Tuněchody
49°58′23,27″ s. š., 15°51′22,94″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště Cihelna Tuněchody, archeologické stopy

Památkově chráněno od 2. června 2000.

Výšinné neopevněné sídliště (Q38234444)


   
15042/6-4987
Pam. katalog
MIS
Úhřetice severně od bývalé Kopistovy cihelny
49°58′49,75″ s. š., 15°51′59,67″ v. d.
Výšinné neopevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vápenný PodolEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vápenka (Q38193708)


 
   
32533/6-1010
Pam. katalog
MIS
Vápenný Podol Vápenný Podol 13, na ohybu silnice
49°53′13,23″ s. š., 15°39′43,97″ v. d.
Vápenka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VčelákovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q26792374)


 
   
31048/6-729
Pam. katalog
MIS
Včelákov náves
49°49′4,81″ s. š., 15°53′16,68″ v. d.
Kostel svaté Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památník obětem druhé světové války (Q38185996)


   
18232/6-4818
Pam. katalog
MIS
Včelákov před ZŠ
49°49′4,33″ s. š., 15°53′13,47″ v. d.
Památník obětem II. světové války

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38185991)


 
   
19679/6-730
Pam. katalog
MIS
Včelákov při kostele
49°49′5,76″ s. š., 15°53′12,52″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VejvanoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q27378545)


 
   
32937/6-1012
Pam. katalog
MIS
Vejvanovice 49°58′12,88″ s. š., 15°52′39,96″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VšeradovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q31204076)


   
11083/6-5899
Pam. katalog
MIS
Všeradov Všeradov 10
49°44′49,56″ s. š., 15°50′8,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 3. ledna 1996.

Králova pila a mlýn (Q33251200)


 
   
24253/6-4358
Pam. katalog
MIS
Milesimov Milesimov 15, samota
49°45′22,34″ s. š., 15°51′23,29″ v. d.
Vodní mlýn - Králova pila a mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VysočinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q22222852)


 
   
22968/6-1019
Pam. katalog
MIS
Dřevíkov severně od obce
49°46′6,21″ s. š., 15°49′36,67″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovská ulička (Q37170255)


 
   
41842/6-1018
Pam. katalog
MIS
Dřevíkov Dřevíkov 45
49°45′53,44″ s. š., 15°49′46,16″ v. d.
Venkovský dům - soubor objektů "židovská ulička"

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.