Seznam kulturních památek v okrese Cheb

Seznam kulturních památek v okrese Cheb

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Cheb vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

KrásnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 89 (Q33524416)


   
45533/4-4279
Pam. katalog
MIS
Krásná Krásná 89
50°14′9,21″ s. š., 12°10′27,75″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KřižovatkaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q37336907)


 
   
11508/4-5087
Pam. katalog
MIS
Křižovatka 50°11′38,9″ s. š., 12°23′37,22″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Památkově chráněno od 22. listopadu 1996.

Usedlost čp. 8 (Q33325586)


 
   
102065
Pam. katalog
MIS
Nová Ves Nová Ves 8
50°10′34,56″ s. š., 12°24′59,95″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 21. prosince 2006.

Boží muka (Q38035959)


 
   
11957/4-4768
Pam. katalog
MIS
Nová Ves 50°10′52,11″ s. š., 12°25′2,28″ v. d. Boží muka

Památkově chráněno od 2. srpna 1992.

LibáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Libá (Q2242167)


 
   
28395/4-46
Pam. katalog
MIS
Libá Libá 9, ostroh nad potokem
50°7′36,13″ s. š., 12°14′1,55″ v. d.
Zámek Libá

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kateřiny (Q37460642)


 
   
25098/4-47
Pam. katalog
MIS
Libá 50°7′34,97″ s. š., 12°13′59,61″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37460668)


 
   
102143
Pam. katalog
MIS
Libá v poli
50°7′29,77″ s. š., 12°14′37,24″ v. d.
Výklenková kaplička

Památkově chráněno od 24. ledna 2007.

Zemědělský dvůr čp. 26 (Q31737262)


   
102993
Pam. katalog
MIS
Libá Libá 26
50°7′9,62″ s. š., 12°13′58,58″ v. d.
Zemědělský dvůr

Památkově chráněno od 20. června 2008.

Smírčí kříž (Q37289412)


   
50553/4-5213
Pam. katalog
MIS
Hůrka V Rybnících
50°7′50,25″ s. š., 12°15′11,08″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 4. září 2000.

Mohylník (Q38489174)


   
46725/4-48
Pam. katalog
MIS
Lužná u Františkových Lázní 50°6′43,2″ s. š., 12°16′19,2″ v. d. Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Pomezná (Q12046315)


 
   
44706/4-106
Pam. katalog
MIS
Pomezná na západním břehu přehrady Skalka
50°6′8,32″ s. š., 12°15′13,93″ v. d.
Tvrz, zřícenina. Zřícenina čtyřhranné kamenné věže o půdorysných rozměrech 7,82 x 7,37 gotické tvrze Markhausen (Pomezná) pravděpodobně ze 2. poloviny 15. století. Jeden z mála alespoň částečně dochovaných dokladů tvrzí na území Chebska.

Památkově chráněno od 22. října 1963.

MilíkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Šimona a Judy (Q37820726)


 
   
50331/4-5201
Pam. katalog
MIS
Milíkov 50°3′26,76″ s. š., 12°32′50,73″ v. d. Kostel sv. Šimona a Judy

Památkově chráněno od 5. června 2000.

Usedlost čp. 18 (Q31745126)


 
   
101532
Pam. katalog
MIS
Milíkov Milíkov 18
50°3′28,45″ s. š., 12°32′52,46″ v. d.
Venkovská usedlost, chebský hrázděný statek: obytná budova, výměnek, stodola, kolna, brána s brankou

Památkově chráněno od 27. května 2005.

Usedlost čp. 6 (Q30868763)


 
   
32231/4-94
Pam. katalog
MIS
Velká Šitboř Velká Šitboř 6
50°3′20,67″ s. š., 12°31′17,44″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Usedlost čp. 7 (Q30868765)


 
   
23506/4-95
Pam. katalog
MIS
Velká Šitboř Velká Šitboř 7
50°3′15,92″ s. š., 12°31′23,11″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: ochrana zrušena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 21. září 2012.

NebaniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Osvalda s farou (Q13986559)


 
   
102152
Pam. katalog
MIS
Nebanice Nebanice 1
50°6′59,08″ s. š., 12°28′22,3″ v. d.
Kostel sv. Osvalda a fara

Památkově chráněno od 6. února 2007.

Boží muka (Q37271836)


 
   
51245/4-5265
Pam. katalog
MIS
Hartoušov při silnici z Hartoušova směrem na Vackovec
50°8′6,48″ s. š., 12°28′2,76″ v. d.
Boží muka

Památkově chráněno od 21. ledna 2002.

Smírčí kříž (Q38487744)


   
101105
Pam. katalog
MIS
Hněvín při čp. 20
50°7′43,34″ s. š., 12°27′16,54″ v. d.
Kříž smírčí

Poznámka: na soukromém oploceném pozemku, veřejnosti nepřístupném
Památkově chráněno od 14. července 2004.

OdravaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Mostov (Q12038767)


 
   
12292/4-4776
Pam. katalog
MIS
Mostov Mostov 1
50°6′46,56″ s. š., 12°29′23,94″ v. d.
Zámek

Poznámka: J část obce
Památkově chráněno od 8. června 1992.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37852974)


 
   
26691/4-76
Pam. katalog
MIS
Mostov 50°6′50,88″ s. š., 12°29′27,99″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 7 (Q33419959)


 
   
26788/4-4120
Pam. katalog
MIS
Mostov Mostov 7
50°6′55,22″ s. š., 12°29′25,88″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rovinné neopevněné sídliště (Q37852980)


   
38046/4-75
Pam. katalog
MIS
Mostov asi 0,6 km jižně od Mostova, při hranici k. ú.
50°6′32,4″ s. š., 12°29′27,6″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OkrouhláEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q33246346)


 
   
101935
Pam. katalog
MIS
Okrouhlá Okrouhlá 18
50°3′43,52″ s. š., 12°29′1,64″ v. d.
Tvrz

Památkově chráněno od 2. září 2006.

Boží muka (Q38039634)


 
   
100968
Pam. katalog
MIS
Okrouhlá 50°3′52,34″ s. š., 12°29′4,63″ v. d. Boží muka

Památkově chráněno od 24. února 2004.

Ovesné KladrubyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q13578639)


 
   
16104/4-96
Pam. katalog
MIS
Ovesné Kladruby st. 48, pp. 67
49°57′9,01″ s. š., 12°46′44,42″ v. d.
Barokní jednolodní kostel sv. Vavřince obdélného půdorysu s hranolovou věží pochází z roku 1748. Stojí na místě staršího kostela, který vyhořel. Areál tvoří kostel a ohradní zeď.

Památkově chráněno od 21. října 1963.

Fara s hospodářskými budovami (Q33310121)


 
   
50478/4-5262
Pam. katalog
MIS
Ovesné Kladruby Ovesné Kladruby 16, náměstí
49°57′9,24″ s. š., 12°46′45,93″ v. d.
Fara s hospodářskými budovami. Pozdně klasicistní budova fary s hospodářským objektem postavená roku 1830 stavitelem Antonem Thurnerem. Budova fary je orientovaná podélnou osou souběžně s komunikací, kolmo k ní směrem do dvora stojí hospodářské stavení. Na jižní straně původně uzavírala areál stodola, existující dnes již pouze ve zbytcích zdiva. Fara i hospodářská budova jsou zděné z cihel a kamene.

Památkově chráněno od 22. září 2000.

Smírčí kříž (Q38044975)


   
49650/4-5147
Pam. katalog
MIS
Ovesné Kladruby Na skalce, pří polní cestě do Výškovic, pp. 1868
49°56′38,29″ s. š., 12°48′5,18″ v. d.
Monolitický žulový kříž latinského tvaru s vytesaným písmenem F, nepravidelného tvaru o nestejných ramenech.

Poznámka: Parcelní číslo v Památkovém katalogu neuvedeno.
Památkově chráněno od 2. prosince 1998.

Smírčí kříž (Q38044980)


 
   
17857/4-97
Pam. katalog
MIS
Ovesné Kladruby při silnici do Mrázova, pp. 1460/4
49°57′15,62″ s. š., 12°48′4,92″ v. d.
Smírčí kříž. Žulový monolitický kříž, v regionu nezvyklého tvaru, prostý jakéhokoliv nápisu či reliéfu.

Památkově chráněno od 21. října 1963.

Usedlost Vysočany (Q38491820)


 
   
24159/4-4682
Pam. katalog
MIS
Vysočany st. 18/1, 18/2, bez domovního čísla
49°56′17,59″ s. š., 12°46′53,89″ v. d.
Venkovská usedlost: budova s arkádou, brána, sklep. Venkovská usedlost ze třetí čtvrtiny 19. století. Obytný dům je ojedinělým příkladem venkovského sídla s arkádou. Usedlost je tvořena dvěma objekty (obytným objektem a hospodářským objektem) orientovanými hlavními štíty do terénního amfiteátru. Oba objekty jsou spojeny zděnou branou, uzavírající dvorní trakt.

Památkově chráněno od 13. listopadu 1991.

PlesnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kammené kříže (Q38048016)


 
   
22866/4-4277
Pam. katalog
MIS
Plesná 50°13′14,78″ s. š., 12°20′26,15″ v. d. Kamenné kříže

Poznámka: Trojice kamenných (smírčích) křížů
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37468772)


   
27140/4-149
Pam. katalog
MIS
Lomnička u čp. 52
50°13′29,01″ s. š., 12°22′50,18″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Neuhaus (Q21708030)


 
   
41205/4-98
Pam. katalog
MIS
Plesná 1 km jihozápadně od nádraží v Plesné
50°12′8,76″ s. š., 12°20′19,94″ v. d.
Hrad Neuhaus, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PodhradíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Dobrého Pastýře (Q12030301)


 
   
17740/4-36
Pam. katalog
MIS
Podhradí 50°15′20,07″ s. š., 12°12′15,94″ v. d. Kostel Dobrého Pastýře

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38048673)


 
   
22084/4-37
Pam. katalog
MIS
Podhradí při čp. 297
50°15′19,04″ s. š., 12°12′11,26″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38048667)


   
31932/4-4255
Pam. katalog
MIS
Podhradí při čp. 314
50°14′45,67″ s. š., 12°11′30,51″ v. d.
Smírčí kříž

Poznámka: Monolitický kamenný hraniční kříž
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Neuberg (Q1013255)


 
   
35653/4-35
Pam. katalog
MIS
Podhradí skalnatý ostroh nad Ašským potokem
50°15′18,31″ s. š., 12°12′24,38″ v. d.
Hrad Neuberg, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomezí nad OhříEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rovinné neopevněné sídliště Rathsamer Flur (Q38050117)


   
16604/4-107
Pam. katalog
MIS
Pomezí nad Ohří terasa mezi Reslavou a Ohří
50°5′48,08″ s. š., 12°15′6,16″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště Rathsamer Flur, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba (Q13580231)


 
   
15887/4-102
Pam. katalog
MIS
Pomezí nad Ohří 50°5′11,28″ s. š., 12°17′5,61″ v. d. Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rovinné neopevněné sídliště Pomezí (Q38050121)


   
27654/4-103
Pam. katalog
MIS
Pomezí nad Ohří pískovna v poli severně od železničního přejezdu
50°5′18,14″ s. š., 12°16′20,46″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště Pomezí, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37293136)


   
14494/4-4268
Pam. katalog
MIS
Hraničná 50°3′58,4″ s. š., 12°17′18,74″ v. d. Smírčí kříž

Poznámka: Horní Hraničná
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37293124)


   
47627/4-4273
Pam. katalog
MIS
Hraničná 50°4′54,6″ s. š., 12°17′14,74″ v. d. Smírčí kříž

Poznámka: Dolní Hraničná
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hraniční kříž (Q38197272)


   
33410/4-4265
Pam. katalog
MIS
Hraničná na státní hranici
50°3′23,34″ s. š., 12°16′45,81″ v. d.
Hraniční kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rovinné neopevněné sídliště a pohřebiště (Q38491302)


   
33703/4-109
Pam. katalog
MIS
Tůně 50°5′3,74″ s. š., 12°18′26,44″ v. d. Rovinné neopevněné sídliště a pohřebiště, archeologické stopy

Poznámka: 2003: lokalizace nejasná
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Liebeneck (Q21693744)


   
46986/4-108
Pam. katalog
MIS
Tůně pravý břeh Ohře (vodní nádrže Skalka)
50°5′8,88″ s. š., 12°18′10,55″ v. d.
Hrad Liebeneck, zřícenina

Poznámka: Pouze terénní relikty opevnění
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PoustkaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Wolfganga (Q13593892)


 
   
23348/4-115
Pam. katalog
MIS
Ostroh 50°7′50,48″ s. š., 12°16′59,82″ v. d. Kostel sv. Wolfganga

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Ostroh, Seeberg (Q735077)


 
   
45571/4-114
Pam. katalog
MIS
Ostroh Ostroh 18
50°7′54,44″ s. š., 12°16′55,93″ v. d.
Hrad Ostroh, Seeberg

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stará VodaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q38136466)


 
   
29810/4-124
Pam. katalog
MIS
Stará Voda 49°59′33,79″ s. š., 12°35′25,44″ v. d. Kaple sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q20008644)


 
   
12105/4-4777
Pam. katalog
MIS
Vysoká 49°58′55,99″ s. š., 12°33′3,71″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Památkově chráněno od 3. června 1992.

TrstěniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q12031103)


 
   
14649/4-130
Pam. katalog
MIS
Trstěnice 49°55′8,07″ s. š., 12°40′32,59″ v. d. Kostel svatého Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámeček Berchenbogen (Q11131777)


 
   
46885/4-131
Pam. katalog
MIS
Trstěnice 49°54′44,95″ s. š., 12°41′28,6″ v. d. Zámek Berchenbogen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tři SekeryEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Čtrnácti svatých pomocníků (Q38146460)


 
   
38837/4-146
Pam. katalog
MIS
Tři Sekery 49°56′30,44″ s. š., 12°36′45,8″ v. d. Areál kostela Čtrnácti sv. pomocníků včetně sochy Archanděla Michaela a sochy sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q37820521)


   
18582/4-4276
Pam. katalog
MIS
Chodovská Huť 49°55′10,99″ s. š., 12°36′27,27″ v. d. Krucifix

Poznámka: Nepravidelný kříž zvaný velbloudí hlava stojí na soukromém pozemku v Chodovské Huti. V kříži je otvor o průměru 8 cm. Původně stával asi 1 km od východního okraje Milhostova, části obce Zádub-Závišín u torza božích muk při polní cestě do Ovesných Kladrub.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TuřanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 3 (Q31766147)


 
   
24738/4-148
Pam. katalog
MIS
Tuřany Tuřany 3
50°4′48,65″ s. š., 12°31′13,62″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q33426565)


 
   
17495/4-147
Pam. katalog
MIS
Tuřany Tuřany 1
50°4′56,24″ s. š., 12°30′57,47″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37463591)


   
51242/4-5263
Pam. katalog
MIS
Lipoltov u objektu čp. 1
50°5′11,79″ s. š., 12°29′52,9″ v. d.
Kaple

Památkově chráněno od 10. ledna 2002.

ValyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 33 (Q30787025)


 
   
26354/4-151
Pam. katalog
MIS
Valy Valy če. 33, ul. Borová
49°58′33,42″ s. š., 12°39′43,55″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q30787055)


 
   
46131/4-150
Pam. katalog
MIS
Valy Valy 3, ul. Pod Lesem
49°58′45,46″ s. š., 12°39′17,53″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Velká HleďsebeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q12030592)


 
   
101817
Pam. katalog
MIS
Velká Hleďsebe 49°57′39,64″ s. š., 12°40′17,76″ v. d. Kostel sv. Anny

Památkově chráněno od 30. května 2006.

Dům čp. 18 (Q33243497)


 
   
12461/4-4838
Pam. katalog
MIS
Klimentov Klimentov 18
49°57′56,7″ s. š., 12°39′44,41″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 17. února 1993.

Velký LuhEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38188665)


   
50171/4-5188
Pam. katalog
MIS
Velký Luh za obcí, směr Plesná
50°12′12,97″ s. š., 12°22′19,63″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 21. dubna 2000.

VlkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kříž (Q38191438)


   
12412/4-4872
Pam. katalog
MIS
Vlkovice 49°56′31,54″ s. š., 12°44′16,49″ v. d. Smírčí kříž

Památkově chráněno od 13. září 1993.

VojtanovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q30786971)


   
12465/4-4837
Pam. katalog
MIS
Vojtanov Vojtanov 12
50°9′47,41″ s. š., 12°18′57,96″ v. d.
Venkovská usedlost z přelomu 18. a 19. století skládající se z obytného stavení, kolny, chlévů, stodoly a dvou bran. V 1. polovině 19. století zde byly provedeny mladší úpravy a přístavby. Uzavřený statek. Západní stranu dvora usedlosti tvoří obytný dům. Na jižní straně stojí velká hrázděná kolna. Naproti kolně jsou zděné chlévy. Mezi chlévy a domem je zděná brána vjezdu.

Památkově chráněno od 12. února 1993.

  Usedlost čp. 14 (Q30787000)


   
12283/4-4793
Pam. katalog
MIS
Vojtanov Vojtanov 14
50°9′59,11″ s. š., 12°19′0,59″ v. d.
Venkovská usedlost pocházející z konce 18. století, z níž se dochoval zděný přízemní obytný dům s trojdílnou dispozicí chlévského typu, se sedlovou střechou a hrázděnými štíty. Roku 1994 majitelem zbourána brána, roku 1995 zřízena novými majiteli tržnice, objekt je do úrovně 2. nadzemního podlaží plně obestavěn prodejními stánky, pohledově přístupné jsou pouze štíty, interiér domu slouží jako sklad tržnice.

Památkově chráněno od 29. července 1992.
Památková ochrana zrušena 13. března 2019.

Zádub-ZávišínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kovárna (Q38229200)


 
   
11991/4-4727
Pam. katalog
MIS
Zádub 49°58′15,92″ s. š., 12°44′36,95″ v. d. Kovárna

Památkově chráněno od 13. ledna 1992.

Kříž (Q38229190)


 
   
24543/4-153
Pam. katalog
MIS
Zádub 49°58′25,7″ s. š., 12°44′42,04″ v. d. Kříž

Poznámka: původně v poli při silnici na Závišín, nyní v muzeu
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38229651)


 
   
15816/4-4262
Pam. katalog
MIS
Závišín křižovatka Mar. L. - Mnichov - Kladruby - Závišín
49°58′28,12″ s. š., 12°44′55,53″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Externí odkazyEditovat