Seznam kulturních památek v okrese Sokolov

Seznam kulturních památek v okrese Sokolov

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Sokolov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Březová Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q31747636)


 
 
 
Kategorie „Bezejmenná 10 (Březová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31672/4-562
Pam. katalog
MIS
Březová Březová 10
50°8′44,52″ s. š., 12°38′38″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zájezdní hostinec Spiegel (Q36865772)


 
 
 
Kategorie „Zájezdní hostinec Spiegel “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11318/4-5077
Pam. katalog
MIS
Arnoltov Arnoltov 52, při silnici na rozcestí k Arnoltovu
50°7′30,15″ s. š., 12°35′26,68″ v. d.
Zájezdní hostinec Spiegel

Památkově chráněno od 24. června 1996.

Zámecký park Kostelní Bříza (Q37427672)


 
 
 
Kategorie „Kostelní Bříza Castle Park “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31899/4-619
Pam. katalog
MIS
Kostelní Bříza Kostelní Bříza 1
50°6′53,43″ s. š., 12°37′11,85″ v. d.
Zámek, z toho jen: zámecký park s ohradní zdí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37427692)


 
 
 
Kategorie „Column shrine in Kostelní Bříza “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12425/4-4821
Pam. katalog
MIS
Kostelní Bříza náves
50°6′58,15″ s. š., 12°37′19,09″ v. d.
Boží muka

Památkově chráněno od 18. února 1993.

Tvrziště (Q29126190)


 
 
 
Kategorie „Fortress in Kostelní Bříza “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45684/4-622
Pam. katalog
MIS
Kostelní Bříza při západní zdi hřbitova
50°7′1,51″ s. š., 12°37′17,77″ v. d.
Tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zartnerův hostinec (Q37427654)


 
 
 
Kategorie „House Nr. 16 in Kostelní Bříza “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38835/4-620
Pam. katalog
MIS
Kostelní Bříza Kostelní Bříza 16, náves
50°6′59,12″ s. š., 12°37′18,54″ v. d.
Jiná stavba - Zartnerův hostinec (nesprávně Panský dům)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q25455048)


 
 
 
Kategorie „Saints Peter and Paul church (Kostelní Bříza) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35652/4-621
Pam. katalog
MIS
Kostelní Bříza uprostřed obce
50°7′0,07″ s. š., 12°37′19,83″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37427636)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Kostelní Bříza “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47628/4-4331
Pam. katalog
MIS
Kostelní Bříza severozápadně od kostela
50°7′1,63″ s. š., 12°37′17,39″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38093023)


 
 
 
Kategorie „Penitence cross in Rudolec “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10688/4-5010
Pam. katalog
MIS
Rudolec 0,5 km jihovýchodně od Rudolce
50°7′27,55″ s. š., 12°37′19,36″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 28. června 1995.

Smírčí kříž (Q38491138)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50205/4-5175
Pam. katalog
MIS
Studánka uprostřed lesa uvnitř obory nad lesní silnicí z bývalé obce Studánka do Týmova
50°5′19,89″ s. š., 12°36′12,08″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 22. února 2000.

Bublava Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník obětem fašismu (Q37024088)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31245/4-563
Pam. katalog
MIS
Bublava Uprostřed obce
50°22′27,43″ s. š., 12°30′9,93″ v. d.
Pomník obětem fašismu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Citice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník hornické stávky (Q37168609)


 
 
 
Kategorie „Monument of mining strike in Citice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17106/4-564
Pam. katalog
MIS
Citice při hlavní silnici
50°9′45,3″ s. š., 12°36′47,71″ v. d.
Pomník hornické stávky

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dasnice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka – bývalá tvrz (Q31503247)


 
 
 
Kategorie „Granary in Chlumek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15283/4-566
Pam. katalog
MIS
Dasnice Chlumek 97
50°8′14,39″ s. š., 12°34′38,72″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Starý zámek Dasnice (Q31503109)


 
 
 
Kategorie „Old castle in Chlumek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14526/4-567
Pam. katalog
MIS
Dasnice Chlumek 91
50°8′14,54″ s. š., 12°34′41,89″ v. d.
Zámek Starý

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37171305)


 
 
 
Kategorie „Penitence cross in Dasnice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10510/4-4999
Pam. katalog
MIS
Dasnice u zahrady čp. 69
50°8′54,77″ s. š., 12°33′42,69″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 3. dubna 1995.

Dolní Nivy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště (Q37013451)


 
 
 
Kategorie „Fortress in Boučí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15037/4-570
Pam. katalog
MIS
Boučí při domě čp. 57
50°14′8,72″ s. š., 12°35′10,42″ v. d.
Tvrz - tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Habartov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Náhrobky Johanna a Gustava Hochbergerových (Q37271134)


 
 
 
Kategorie „Tombstones of Johann and Gustav Hochberger “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102465
Pam. katalog
MIS
Habartov městský hřbitov
50°10′46,94″ s. š., 12°33′4,53″ v. d.
Hrob - náhrobky Johanna a Gustava Hochbergerových

Památkově chráněno od 20. srpna 2007.

Pomník zastřelených četníků (Q37271147)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24798/4-4093
Pam. katalog
MIS
Habartov na volném prostranství u křižovatky ulic Čs. armády, 1. Máje a Karla Čapka
50°11′0,25″ s. š., 12°33′0,96″ v. d.
Pomník zastřelených četníků

Poznámka: odstraněn
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chlum Svaté Maří Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Proboštství svaté Maří Magdalény (Q12030378)


 
 
 
Kategorie „Church of Assumption and Saint Mary Magdalene (Chlum Svaté Maří) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21448/4-595
Pam. katalog
MIS
Chlum Svaté Maří nám. J. W. Goetheho 1
50°9′1,33″ s. š., 12°32′9,78″ v. d.
Proboštství sv. Maří Magdalény. Areál poutního kostela. Areál proboštství sv. Maří Magdaleny s kostelem byl vystaven v letech 1687–1728. Původním projektantem byl pravděpodobně J. B. Mathey, potom zde působil další významný barokní stavitel K. Dientzenhofer a stavbu dokončil Dientzenhoferův polír W. Braunbock. Poměrně uzavřený komplex budov má celkem pravidelné členění.
 • Jádrem je orientovaný podélný kostel. Věže kostela v jeho západním průčelí byly vystavěny v letech 1687–1691, prostor kostela 1692–1702.
 • do kostela je při hlavním západním průčelí kostela vestavěna či kostelem obestavěna oválná Milostná kaple z let 1691–1692.
 • kolem kostela (kromě západního průčelí, které vyčnívá) obíhá v půdoryse obdélný ambit s koutovými kaplemi v nárožích a dalšími dvěma podobnými kaplemi v ose obou delších stran ambitu. Vybudováno v letech 1705–1722 a 1725–1728
 • Na severní straně se na ambit napojuje v podstatě stejně široká budova proboštství, trojkřídlá, s dalším dvorem uvnitř, z let 1723–1728.
 • Hlavní západní průčelí komplexu rozšiřuje jižním směrem ještě poměrně krátká jednopatrová jednokřídlá barokní budova (pravděpodobně tzv. nová škola z roku 1722, nyní obvykle nazývána kostelní dům či prostě obytná budova).
 • Na východní straně je přistavěna terasa se schodištěm, které vyrovnává rozdíly v klesajícím terénu a jíž se vstupovalo z ambitu na hřbitov.
 • V celém areálu lze nalézt na původních místech množství architektonických a umělecko-řemeslných prvků.

Poznámka: Národní kulturní památka.
Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Smírčí kříž (Q37149875)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10188/4-4969
Pam. katalog
MIS
Chlum Svaté Maří na zahradě čp. 167, pp. 112/2
50°9′1,54″ s. š., 12°31′51,35″ v. d.
Smírčí kříž. Monolitický kamenný kříž prostý jakéhokoliv nápisu či reliéfu. Hrubě tesaný žulový prvek tvaru latinského kříže.

Památkově chráněno od 29. listopadu 1994.

Smírčí kříž (Q108615402)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106363
Pam. katalog
MIS
Chlum Svaté Maří 0,6 km severovýchodně od obce, při polní cestě do Bukovan, pp. 407/9
50°9′26,72″ s. š., 12°32′44,38″ v. d.
Kamenný smírčí kříž pozdně středověké či raně novověké provenience. žulový kříž, jehož tvar se výrazně blíží řeckému kříži. Daný prvek je prostý jakékoliv výzdoby či nápisových prvků. Okraje obou jeho břeven jsou lehce zakulaceny. Výše nadzemní části kříže je 69 cm, délka vodorovného břevna je 64 cm.

Památkově chráněno od 17. dubna 2019.

Pomník Johanna Michaela Kahlera (Q108615270)


 
 
 
Kategorie „Monument to Johann Michael Kahler “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106588
Pam. katalog
MIS
Chlum Svaté Maří pp. 577/1
50°8′28,4″ s. š., 12°31′2,1″ v. d.
Klasicistní pomník Johanna Michaela Kahlera je drobnou památkou sepulkrálního charakteru (memorabilie) vztahující se k tragické smrti majitele statků Lítova a Nového Dvora dne 22. srpna 1811.

Památkově chráněno od 10. prosince 2020.

Chodov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q19792322)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Chodov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31273/4-597
Pam. katalog
MIS
Chodov Staroměstská
50°14′25,6″ s. š., 12°44′56,06″ v. d.
Kostel sv. Vavřince byl postaven v letech 1725–1733 stavitelem W. Braunbockem místo zbořeného kostela z roku 1658, vybudovaného na místě zaniklé středověké cisterciácké stavby. Jednolodní stavba s průčelní hranolovou věží a čtyřstranným presbytářem.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Socha svatého Šebestiána (Q37150703)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Sebastian in Chodov (Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28119/4-600
Pam. katalog
MIS
Chodov Staroměstská (Chodov)
50°14′25,35″ s. š., 12°44′57,18″ v. d.
Raně barokní žulová socha sv. Šebestiána na hranolovém podstavci pravděpodobně z roku 1673. Nechal ji vytvořit tehdejší držitel panství Johann Wilhelm z Plankenheimu neznámým autorem. Dílo je druhotně umístěné.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Boží muka (Q37150731)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40193/4-598
Pam. katalog
MIS
Chodov Staroměstská, před kostelem sv. Vavřince, pp. 3/1
50°14′25,3″ s. š., 12°44′57,52″ v. d.
Boží muka, část stojící a archeologické stopy. Pozdně renesanční pískovcová boží muka z roku 1672 od neznámého autora nechal zřídit tehdejší držitel panství Johann Wilhelm z Plankenheimu. Roku 1898 byla přenesena na současné místo.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Mariánský sloup (Q37150716)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Chodov (Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28083/4-599
Pam. katalog
MIS
Chodov Staroměstská, pp. 195/1
50°14′20,78″ s. š., 12°44′55,96″ v. d.
Pískovcový, raně barokní sloup s kopií sochy Panny Marie (originál roku 1991 odcizen, roku 1994 vytvořil ak. sochař Jan Bredna kopii z umělého kamene) nechal v roce 1675 Johann Wilhelm z Plankenheimu vytvořit neznámým autorem. Dnes je dílo druhotně umístěná. 1994: zhotovena kopie sochy z umělého kamene.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Evangelický kostel (Q39145774)


 
 
 
Kategorie „Evangelical church (Chodov u Karlových Varů) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106289
Pam. katalog
MIS
Chodov Dukelských hrdinů, pp. 140
50°14′19,65″ s. š., 12°44′51,05″ v. d.
Evangelický kostel na obdélném půdorysu s čtyřbokým presbytářem a hranolovou věží, postavený v letech 1906–1907 podle návrhu lipského architekta Julia Zeissiga v dekorativním secesním stylu. Kostel byl vysvěcen jako „Kostel svatého Kříže“, tento název se však nikdy příliš neujal.

Památkově chráněno od 22. května 2018.

Jindřichovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37324193)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Jindřichovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40100/4-609
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice náves
50°16′53,55″ s. š., 12°36′18,63″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Martina (Q26159914)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Jindřichovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37517/4-607
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice 50°16′56,91″ s. š., 12°36′9,26″ v. d. Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mauzoleum (Q37324233)


 
 
 
Kategorie „Mausoleum in Jindřichovice (Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45129/4-610
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice západně nad vsí
50°16′43,79″ s. š., 12°36′7,08″ v. d.
Mauzoleum

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31145315)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Jindřichovice (Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36396/4-608
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice Jindřichovice 111
50°16′55,06″ s. š., 12°36′7″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37324214)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20208/4-4988
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice jihovýchodní okraj obce
50°16′32,14″ s. š., 12°36′56,17″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 3. března 1995.

Zámek Jindřichovice (Q29387909)


 
 
 
Kategorie „Jindřichovice (castle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17475/4-606
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice Jindřichovice 1
50°16′59,08″ s. š., 12°36′25,31″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Josefov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q37270762)


 
 
 
Kategorie „Granary in Hřebeny (Josefov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104010
Pam. katalog
MIS
Hřebeny 50°13′9,29″ s. š., 12°34′21,81″ v. d. Sýpka

Památkově chráněno od 23. července 2010.

Hrad a zámek Hartenberg (Q2244694)


 
 
 
Kategorie „Hartenberg “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36028/4-696
Pam. katalog
MIS
Hřebeny Hřebeny 1
50°13′18,14″ s. š., 12°34′31,74″ v. d.
Hrad Hartenberg a zámek, částečná zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37270744)


 
 
 
Kategorie „Penitence cross in Hřebeny “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50120/4-5168
Pam. katalog
MIS
Hřebeny západní břeh říčky Svatavy, u býv. mlýna čp. 28
50°13′27,24″ s. š., 12°35′3,04″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 19. listopadu 1999.

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37270729)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Hřebeny “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46874/4-697
Pam. katalog
MIS
Hřebeny Muzeum Sokolov
50°13′13,66″ s. š., 12°34′28,72″ v. d.
Socha Panny Marie Immaculaty, přemístěna do muzea

Poznámka: pův. před zámkem, 2007: Muzeum Sokolov
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaceřov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámeček Kaceřov (Q29107462)


 
 
 
Kategorie „Kaceřov (castle, Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17823/4-611
Pam. katalog
MIS
Kaceřov Kaceřov 1
50°8′54,97″ s. š., 12°30′21,5″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Reliéf svaté Trojice (Q37337707)


 
 
 
Kategorie „Statue of Holy Trinity (Kaceřov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18656/4-613
Pam. katalog
MIS
Kaceřov při čp. 26
50°8′52,72″ s. š., 12°30′20,65″ v. d.
Socha – reliéf svaté Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrziště (Q29107517)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14982/4-615
Pam. katalog
MIS
Kaceřov Ve východní části zámeckého parku ve svahu nad rybníkem
50°8′52,82″ s. š., 12°30′31,94″ v. d.
Tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Antonína Paduánského (Q37337687)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Anthony of Padua (Kaceřov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36735/4-614
Pam. katalog
MIS
Kaceřov při čp. 28
50°8′47,16″ s. š., 12°30′8,56″ v. d.
Socha svatého Antonína Paduánského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krajková Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 145 (Q31031553)


 
 
 
Kategorie „Homestead Nr. 145 in Krajková “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33141/4-4094
Pam. katalog
MIS
Krajková Krajková 145
50°12′53,15″ s. š., 12°32′0,9″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie a kašna (Q37430206)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Krajková “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36508/4-624
Pam. katalog
MIS
Krajková náměstí Karla IV.
50°12′57,19″ s. š., 12°32′2,87″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie a kašna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž a boží muka (Q37430222)


 
 
 
Kategorie „Column shrine in Krajková “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12398/4-4847
Pam. katalog
MIS
Krajková při silnici do vsi Květná
50°12′52,47″ s. š., 12°31′45,35″ v. d.
Smírčí kříž a boží muka

Památkově chráněno od 1. června 1993.

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37430191)


 
 
 
Kategorie „Statue of Immaculata in Krajková “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104022
Pam. katalog
MIS
Krajková v zahradě u čp. 329
50°13′4,82″ s. š., 12°32′21,53″ v. d.
Socha Panny Marie Immaculaty

Památkově chráněno od 19. srpna 2010.

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37430167)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Krajková) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10386/4-4868
Pam. katalog
MIS
Krajková pole
50°12′39,72″ s. š., 12°33′3,68″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 10. září 1993.

Kostel svatých Petra a Pavla (Q25906050)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Krajková) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22954/4-623
Pam. katalog
MIS
Krajková náměstí Karla IV.
50°12′57,69″ s. š., 12°32′0,46″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička Marie Pomocné (Q37459697)


 
 
 
Kategorie „Chapel on the Chlumek (Libnov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41850/4-625
Pam. katalog
MIS
Libnov na Chlumku
50°13′33,45″ s. š., 12°31′54,47″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Královské Poříčí Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 32 (Q31146838)


 
 
 
Kategorie „Homestead Nr. 32 in Královské Poříčí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30123/4-631
Pam. katalog
MIS
Královské Poříčí Dlouhá 32
50°11′16,73″ s. š., 12°40′16,82″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Parní těžní stroj dolu Marie Majerová (Q37443324)


 
 
 
Kategorie „Mine machine from Marie Majerová mine “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12824/4-4923
Pam. katalog
MIS
Královské Poříčí těžní stroj umístěn v hornickém muzeu v Krásně
50°6′58,73″ s. š., 12°47′47,05″ v. d.
Uhelný důl hlubinný Marie Majerová, z toho jen: parní těžní stroj

Památkově chráněno od 25. srpna 1994.

Usedlost čp. 7 (Q31146835)


 
 
 
Kategorie „Homestead Nr. 7 in Královské Poříčí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19358/4-627
Pam. katalog
MIS
Královské Poříčí Dlouhá 7
50°11′14,24″ s. š., 12°40′21,58″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 11 (Q31146836)


 
 
 
Kategorie „Homestead Nr. 11 in Královské Poříčí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37686/4-628
Pam. katalog
MIS
Královské Poříčí Dlouhá 11
50°11′16,15″ s. š., 12°40′18,05″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37443282)


 
 
 
Kategorie „Penitence cross in Královské Poříčí with a cross “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33717/4-605
Pam. katalog
MIS
Královské Poříčí 50°11′11,27″ s. š., 12°40′26,25″ v. d. Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kunhuty (Q24755350)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Cunigunde (Královské Poříčí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35999/4-626
Pam. katalog
MIS
Královské Poříčí náves
50°11′10,89″ s. š., 12°40′26,21″ v. d.
Kostel sv. Kunhuty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Burgberk (Q37443308)


 
 
 
Kategorie „Burgberk (Královské Poříčí) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45706/4-632
Pam. katalog
MIS
Královské Poříčí na ostrožně asi 0,5 km od kostela v obci
50°11′28,39″ s. š., 12°40′31,05″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Burgberk, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Libavské Údolí Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště a městiště Kolová (Q21809717)


 
 
 
Kategorie „Kager (Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45065/4-658
Pam. katalog
MIS
Libavské Údolí jižně od Libavského údolí, vrch Hradiště, kóta 511
50°7′16,9″ s. š., 12°33′13,31″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště a městiště Kolová, archeologické stopy

Poznámka: hradiště je též nazýváno Kager
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lomnice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiljí (Q27572105)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Giles (Lomnice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31431/4-692
Pam. katalog
MIS
Lomnice náves
50°12′43,41″ s. š., 12°37′50,98″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 52 (Q30871559)


 
 
 
Kategorie „Lomnice Pod Vrchem 52 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45250/4-693
Pam. katalog
MIS
Lomnice Pod Vrchem 52
50°12′44,46″ s. š., 12°37′56,6″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 19 (Q30857840)


 
 
 
Kategorie „Dvořákova 19 (Týn) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45090/4-4095
Pam. katalog
MIS
Týn Dvořákova 19
50°12′59,67″ s. š., 12°37′39,39″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrziště (Q38150332)


 
 
 
Kategorie „Fortress in Týn “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36952/4-694
Pam. katalog
MIS
Týn na pozemcích u domů čp. 15, 16, 17
50°12′58,03″ s. š., 12°37′37,49″ v. d.
Tvrz - tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nová Ves Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q27641987)


 
 
 
Kategorie „Holy Trinity Church in Nová Ves (Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21109/4-698
Pam. katalog
MIS
Nová Ves náves
50°5′2,57″ s. š., 12°46′25,82″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q38036092)


 
 
 
Kategorie „Holy Trinity Column in Nová Ves (Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104786
Pam. katalog
MIS
Nová Ves při cestě ke hřbitovu
50°5′8,05″ s. š., 12°46′24,03″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 5. května 2012.

Nové Sedlo Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevstoupení Páně (Q82657076)


 
 
 
Kategorie „Church of the Ascension of Christ (Nové Sedlo) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106907
Pam. katalog
MIS
Nové Sedlo na ulici Masarykova, vedle základní školy
50°12′22,86″ s. š., 12°44′12,53″ v. d.
Hrázděný kostel postavený v roce 1904 místním stavitelem Habererem podle návrhu pražského architekta Matěje Blechy v neogotickém stylu s prvky lidové architektury. Unikátní je, že kostel byl původně plánován pouze jako provizorní, s životností do 10 let.

Památkově chráněno od 29. března 2022.

Komín sklárny (Q107775244)


 
 
 
Kategorie „Factory chimney in Nové Sedlo “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106718
Pam. katalog
MIS
Nové Sedlo v areálu sklárny, pp. 358/16
50°12′41,53″ s. š., 12°44′27,64″ v. d.
Vysoký komín na oktogonálním půdorysu. Jeden z posledních dokladů původního areálu sklárny Friedricha Siemense z konce 70. let 19. století.

Památkově chráněno od 10. července 2021.

Oloví Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michaela archanděla (Q26972782)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Michael (Oloví) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50699/4-5223
Pam. katalog
MIS
Oloví 50°14′42,39″ s. š., 12°33′31,55″ v. d. Kostel sv. Michaela archanděla

Památkově chráněno od 14. prosince 2000.

Boží muka (Q38488091)


 
 
 
Kategorie „Column shrine in Horní Studenec “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17869/4-695
Pam. katalog
MIS
Studenec Horní Studenec, mezi če. 23 a 36
50°15′5,02″ s. š., 12°32′5,07″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Přebuz Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům če. 46 (Q38236931)


 
 
 
Kategorie „Přebuz če. 46 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102504
Pam. katalog
MIS
Přebuz Přebuz če. 46
50°22′8,4″ s. š., 12°37′4,83″ v. d.
Venkovský dům, bývalý zájezdní hostinec. Sklepení pochází z 16.–17. století, samotný dům z poloviny 18. století. Mohutný patrový dům zastřešený valbovou střechou. Částečně roubený a částečně hrázděný objekt s bedněním, jen na jižním štítu bez bednění.

Památkově chráněno od 6. září 2007.

Kostel svatého Bartoloměje (Q27030840)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Přebuz “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35421/4-700
Pam. katalog
MIS
Přebuz 50°21′54,29″ s. š., 12°37′10,32″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rovná Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Cínový důl Jeroným (Q19601829)


 
 
 
Kategorie „Důl Jeroným “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44326/4-4515
Pam. katalog
MIS
Čistá 50°6′7,26″ s. š., 12°42′44,03″ v. d. Rudný důl cínový, Jeroným

Poznámka: Parcelní číslo ani umístění neuvedeno.
Památkově chráněno od 16. února 1990.

Staré Sedlo Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Staré Sedlo (Q12056215)


 
 
 
Kategorie „Staré Sedlo Chateau “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29689/4-705
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo Staré Sedlo 100
50°10′59,71″ s. š., 12°42′53,42″ v. d.
Zámek, park, opěrná zeď, cesta. Zámecký areál stojí na skále nad řekou Ohře. Na počátku 19. století jej dal postavit Fr. Miessl. Jedná se o dvoupodlažní objekt obdélného půdorysu. Areál je tvořen budovou zámku, parkem a různě vysokou opěrnou zdí z kamenných kvádrů. Od 7. 11. 2017 byla do památkové ochrany zahrnuta socha sv. Floriána.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q100268153)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Staré Sedlo, Sokolov District “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106564
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo Sokolovská, Luční, Hřbitovní, pp. 170/1
50°10′57,11″ s. š., 12°43′20,42″ v. d.
Pískovcová pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti v klasickém ztvárnění. Vlastní socha světce je vysoká 1,26 m, celková výše díla je 2,94 m. Socha stojí na hranolovém podstavci s reliéfními zrcadly a římsou. Dílo je z roku 1819 od loketského sochaře Johanna Wildta. V roce 2019 byla socha z původního, historicky doloženého místa na prostranství u Šachetní ulice před čp. 125 odstraněna, restaurována a umístěna na nové místo do parčíku u křižovatek ulic Sokolovská, Luční a Hřbitovní na základ obložený leštěnými žulovými deskami.

Památkově chráněno od 18. září 2020.

Dědičná štola Jana Křtitele (Q29169714)


 
 
 
Kategorie „Dědičná štola Jana Křtitele “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50715/4-5221
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo parc. 586/1
50°11′1,18″ s. š., 12°42′50,42″ v. d.
Uhelný důl hlubinný Michal, z toho jen: dědičná štola Jana Křtitele - ústí s opěrnou zdí a odvodňovací štola v délce 950 m. Dědičná štola sv. Jana Křtitele byla ražena v letech 1815–1816 Johannem Davidem Starckem při nalezišti kyzů k odvedení důlní vody do Ohře. Vyzděné ústí štoly bylo nově upravováno v letech 1991–1992.

Památkově chráněno od 8. prosince 2000.

Svatava Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s farou (Q27522199)


 
 
 
Kategorie „Church of the Immaculate Conception (Svatava) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105341
Pam. katalog
MIS
Svatava Československé armády 273
50°11′31,9″ s. š., 12°37′35,35″ v. d.
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie s farou

Památkově chráněno od 5. dubna 2014.

Socha svatého Floriána (Q38141050)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Florian in Svatava “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11948/4-4680
Pam. katalog
MIS
Svatava 50°11′33,26″ s. š., 12°37′33,85″ v. d. Socha sv. Floriána

Poznámka: MonumNet v rubrice ulice uvádí parelní číslo 4, ale v přehledu parcel parcelní číslo 678.
Památkově chráněno od 11. listopadu 1991.

Pomník ženského koncentračního tábora (Q38141044)


 
 
 
Kategorie „Memorial of Subcamp of Flossenbürg concentration camp in Svatava “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19789/4-707
Pam. katalog
MIS
Svatava 50°11′58,85″ s. š., 12°37′7,09″ v. d. Pomník ženského koncentračního tábora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dědičná a těžní štola Hernych (Q38486207)


 
 
 
Kategorie „Štola Hernych “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50716/4-5222
Pam. katalog
MIS
Čistá severozápadně od Svatavy
50°11′51,98″ s. š., 12°35′55,88″ v. d.
Uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o délce 225 m

Památkově chráněno od 8. prosince 2000.

Šabina Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q31520564)


 
 
 
Kategorie „Tvrz Šabina “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23669/4-659
Pam. katalog
MIS
Šabina Šabina 20
50°8′4,77″ s. š., 12°34′50,15″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Šindelová Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vysoká huť (Q23425904)


 
 
 
Kategorie „Old ironworks in Šindelová “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20147/4-711
Pam. katalog
MIS
Šindelová 50°19′0,94″ s. š., 12°35′59,53″ v. d. Železárna - vysoká huť

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámeček Favorit (Q11997091)


 
 
 
Kategorie „Chateau Favorit “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38138/4-713
Pam. katalog
MIS
Šindelová Šindelová 87
50°18′12,7″ s. š., 12°36′16,14″ v. d.
Zámek - zámeček Favorit

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Josefa (Q26933309)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Joseph (Krásná Lípa) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32427/4-712
Pam. katalog
MIS
Krásná Lípa 50°19′28,83″ s. š., 12°36′29,24″ v. d. Kostel sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Morový smírčí kříž (Q37446433)


 
 
 
Kategorie „Penitence cross in Krásná Lípa “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10162/4-4993
Pam. katalog
MIS
Krásná Lípa v lese na sever od obce
50°19′58,19″ s. š., 12°36′28,3″ v. d.
Smírčí kříž - morový

Památkově chráněno od 23. března 1995.

Tatrovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Erharta (Q26207140)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Erhard (Tatrovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37366/4-718
Pam. katalog
MIS
Tatrovice st. 24
50°16′32,08″ s. š., 12°41′41,53″ v. d.
Kostel sv. Erharta:
 • kostel
 • kaple Olivetská Hora (Olivetská kaple) (severovýchodně od kostela)
 • Boží muka (severovýchodně od kostela, východně od kaple)
 • brána (severně od kostela), ohradní zeď hřbitova
 • kříž (na severní stěně kostela)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38147275)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Tatrovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105638
Pam. katalog
MIS
Tatrovice střed vsi, proti čp. 27, pp. 945/21
50°16′36,44″ s. š., 12°41′50,46″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 5. června 2015.

Těšovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38143016)


 
 
 
Kategorie „Těšovice čp. 1 (Sokolov District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39455/4-560
Pam. katalog
MIS
Těšovice Těšovice 1
50°10′52,48″ s. š., 12°40′34,17″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38143029)


 
 
 
Kategorie „Penitence cross in Těšovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10776/4-5017
Pam. katalog
MIS
Těšovice východně od obce
50°10′52,57″ s. š., 12°41′3,31″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 14. července 1995.

Vintířov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 19 (Q31488844)


 
 
 
Kategorie „Homestead Nr. 19 in Vintířov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18447/4-716
Pam. katalog
MIS
Vintířov Vintířov 19
50°14′11,24″ s. š., 12°42′49,04″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 25 (Q31488923)


 
 
 
Kategorie „Homestead Nr. 25 in Vintířov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34068/4-717
Pam. katalog
MIS
Vintířov Vintířov 25
50°14′7,23″ s. š., 12°42′51,94″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Externí odkazy Editovat