Seznam kulturních památek v Kraslicích

Seznam kulturních památek v obci Kraslice (okres Sokolov) v okrese Sokolov

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Kraslice v okrese Sokolov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

KrasliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Hausberg (Q21683220)


 
   
28085/4-638
Pam. katalog
MIS
Kraslice vrch Hradiště, pp. 1682/1
50°20′17,11″ s. š., 12°30′57,99″ v. d.
Hrad Hausberg, zřícenina a archeologické stopy. Zbytky hrádku s rozpoznatelnými fragmenty nadzemního zdiva. Zbytek okrouhlé bašty či věže o vnitřním průměru 1,9 m a síle zdi 1,2 m a pravděpodobně zasypané cisterny. Existence patrně v 14.–16.století.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Továrna Bohland a Fuchs (Q37431326)


 
   
17819/4-635
Pam. katalog
MIS
Kraslice Lipová cesta 625/19
50°19′59,59″ s. š., 12°30′59,62″ v. d.
Továrna Bohland a Fuchs, Areál továrny postavený na počátku 20. století v historizujícím neorománském slohu s prvky secese představuje hlavní budovu o třech patrech s výtvarně hodnotným exteriérem z ostře pálených cihel a samostatně stojící komín. Dochována je téměř v původním stavu. Původně továrna na žesťové nástroje. Po polovině 20. století využívána jako dílny ČSAD. V současnosti bez využití. Plánováno využití pro městské technické služby.

Poznámka: Název, pod nímž NPÚ v rejstříku památku vede, je chybný – nejedná se o textilní továrnu, nýbrž o bývalou továrnu na výrobu hudebních nástrojů. Je možné, že NPÚ danou továrnu zaměnil s továrnou J. L. de Ball & Comp. Na vyobrazení NPÚ je bývalá továrna na výrobu hudebních nástrojů Bohland & Fuchs.
Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Vila Lipová cesta 17 (Q37431233)


 
   
104805
Pam. katalog
MIS
Kraslice Lipová cesta 1091/17
50°19′57,38″ s. š., 12°30′55,08″ v. d.
Vila, oplocení. Výjimečně dochovaná vila z počátku 20. století. Návrh stavby pochází od architekta Otto Steinla, realizována v roce 1903. Dodnes se dochovaly původní dispozice, množství interiérových uměleckořemeslných prvků a secesní fasáda. Investorem byl průmyslník Anton Richard Breinl, který dům postavil jako reprezentativní sídlo, vazba na místní hudební průmysl se odrazila v celkovém pojetí budovy, zejména štukové výzdobě. Autorem vily je městský stavitel z Teplic Otto Steinl, který postavil i druhou secesní vilu v Kraslicích – vilu továrníka W. Fuchse z roku 1904 v Dukelské ulici.

Památkově chráněno od 7. června 2012.

Kostel Nejsvětější svátosti oltářní (Q26213007)


 
   
31871/4-4002
Pam. katalog
MIS
Kraslice st. 519
50°19′45,86″ s. š., 12°30′32,21″ v. d.
Kostel Nejsvětější svátosti oltářní, schodiště. Trojlodní bazilika s krátkým transeptem, apsidovým závěrem a v průčelí výraznou věží. Postavena v letech 1893–1896 v novorománském stylu. Fasády člení nejen typická obloučková římsa, ale i červeno-okrové pásování připomínající katedrály v Sieně. Byl vystavěn na místě menšího, původně luteránského, kostela pocházejícího z roku 1619. Původní kostel byl zbořen na jaře roku 1892 z důvodu havarijního stavu a z důvodu nedostatečné kapacity.

Památkově chráněno od 15. srpna 1972.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37431377)


 
   
35201/4-636
Pam. katalog
MIS
Kraslice u kostela Nejsvětější svátosti oltářní, pp. 6742/1
50°19′44,96″ s. š., 12°30′33,02″ v. d.
Pozdně barokní polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého v přirozené velikosti, ze 2. poloviny 18. století, na hranolovém podstavci.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Mariánský sloup (Q37431299)


 
   
21217/4-637
Pam. katalog
MIS
Kraslice u kostela Nejsvětější svátosti oltářní, pp. 6742/1
50°19′45,23″ s. š., 12°30′33,55″ v. d.
Sloup se sochou - Mariánský sloup. Barokní mariánský sloup na zdvojeném soklu, jehož spodní část je zdobena reliéfy evangelistů, pochází z let 1715–1730. Na vrcholu je umístěna socha Neposkvrněné Panny Marie (Immaculaty) stojící na zeměkouli obtočené hadem.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Dvojdům čp. 217 (Q30713017)


 
   
25145/4-634
Pam. katalog
MIS
Kraslice Kraslice 217/25
50°19′38,75″ s. š., 12°30′36,1″ v. d.
Měšťanský (předměstský) patrový dvojdům roubený a zděný, v patře hrázděný, zakrytý sedlovou střechou, s trámovými stropy. Uliční průčelí domu pův. čp. 218 je pobité bedněním. Průčelí domu pův. čp. 217 je v přízemí roubené v kožichu v patře hrázděné.

Poznámka: Pův. čp. 217, 218
Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Vila továrníka Wilhelma Fuchse (Q37431203)


 
   
104810
Pam. katalog
MIS
Kraslice Dukelská 1128/37
50°19′34,49″ s. š., 12°30′50,71″ v. d.
Vila továrníka Wilhelma Fuchse. Vila ve stylu romantizující secese, postavena dle projektu architekta Otto Stainla na počátku 20. století. Objekt má dvě nadzemní podlaží s obytným podkrovím a sklep. Objekt je postaven na bosovaném soklu. 1. nadzemní podlaží je částečně hrázděné s věžicemi.

Památkově chráněno od 15. června 2012.

Hřbitovní kaple s rozlučkovou síní (Q29397562)


 
   
104670
Pam. katalog
MIS
Kraslice Hřbitovní 800
50°19′25,68″ s. š., 12°30′43,81″ v. d.
Hřbitovní kaple s rozlučkovou síní. Hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže, na obdélném půdorysu s polygonálním závěrem, byla postavena roku 1885 v neogotickém stylu. Po roce 1936 byla ke kapli přistavěna slohově shodná rozlučková síň podle návrhu Antona Köstlera.

Památkově chráněno od 21. února 2012.

Náhrobek Jana Viléma a Davida Jindřicha (Q37431357)


   
12641/4-4869
Pam. katalog
MIS
Kraslice hřbitov, u ohradní zdi
50°19′26,07″ s. š., 12°30′44,47″ v. d.
Hrob - náhrobek 2 synů horního hejtmana v Kraslicích Jana Viléma a Davida Jindřicha. Pískovec, 150 x 200 cm, datace nápisem 1667, pův. umístění za hlavním oltářem městského kostela, nyní ve zdi hřbitova.

Poznámka: z MonumNetu i Památkového katalogu položka pod daným rejstříkovým číslem zmizela
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Městská jatka (Q37431266)


 
   
100974
Pam. katalog
MIS
Kraslice U elektrárny 1928, 636
50°19′5,97″ s. š., 12°31′3,83″ v. d.
Městská jatka s omezením: bez objektu trafostanice postavené na místě bývalé elektrárny na parc. č. 3110. Areál bývalých městských jatek postavený v letech 1903–1904 podle návrhu varnsdorfského architekta Antona Möllera v secesním stylu.
  • hlavní provozní budova čp. 1928, st. 1312
  • obytná budova čp. 636, st. 1311
  • pomocný provozní objekt, st. 1313
  • objekt se sociálním zařízením, st. 1314
  • st. 1315, pp. 3852/1, 3852/3, 3852/5

Památkově chráněno od 26. března 2004.

SklenáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Vojtěcha (Q61788771)


 
   
106182
Pam. katalog
MIS
Sklená st. 173, proti domu čp. 48
50°19′21,22″ s. š., 12°31′42,46″ v. d.
Kaple svatého Vojtěcha. Původní stavba z roku 1718, nynější kaple klasicistní. Zvonice dodatečná. Kaple stojí ve svahu na vysokém návrší na kraji lesa při staré cestě z Kraslic do Rotavy. Obdélná stavba, k jejímuž průčelí připojena užší, ale stejně vysoká zvonice se sanktusníkem. Stěny člení pilastry. Nízká, široká okna zaklenuta segmentem.

Památkově chráněno od 30. března 2018.

SněžnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Většího (Q25455385)


 
   
36207/4-703
Pam. katalog
MIS
Sněžná st. 1, 2, pp. 1233
50°18′23,74″ s. š., 12°29′29,24″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího. Protestantský kostel, později upravený na poutní kostel, z počátku 17. století. Podélná síňová stavba s trojbokým kněžištěm. Střecha je valbová se dvěma lucernami. Areál dále zahrnuje kapli Božího těla, ohradní zeď s brankami a zastavení křížové cesty.
  • kostel, st. 1
  • kaple Božího hrobu, st. 2
  • ohradní zeď s brankami, pp. 1233

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

Pamětní kříž (Q38097095)


   
41678/4-704
Pam. katalog
MIS
Sněžná při silnici směr Kraslice - Luby, pp. 1432
50°18′27,97″ s. š., 12°28′46,25″ v. d.
Pamětní kříž. Pozdně barokní železný kříž, na jehož přední straně se nachází monogram G.K. a datace 1778.

Památkově chráněno od 21. prosince 1963.

KostelníEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tři smírčí kříže (Q37427624)


   
15444/4-617
Pam. katalog
MIS
Kostelní Kostelní, pp. 335/1
50°18′8,6″ s. š., 12°25′17,85″ v. d.
Smírčí kříž - soubor tří křížů. Tři monolitické kamenné kříže bez jakéhokoliv nápisu či reliéfu. První, na jižní straně, je značně poškozený a po ramena zapadlý v zemi. Druhý, prostřední, je dosti mohutný, nakloněný a má poškozené rameno. Třetí je již jen torzo kamenného kříže.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

Kostel svatého Jiljí (Q25455210)


 
   
26773/4-616
Pam. katalog
MIS
Kostelní os. Kámen, st. 1, pp. 333/1
50°18′10,27″ s. š., 12°25′20,41″ v. d.
Kostel sv. Jiljí, ohradní zeď. Kostel je v jádře románský, postavený na obvodových zdech středověké stavby v 1. polovině 17. století. Další úpravy proběhly v 18. a 19. století. Součástí areálu je hřbitovní zeď.

Památkově chráněno od 20. prosince 1963.

KámenEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hraniční kámen (Q37452380)


   
32678/4-4003
Pam. katalog
MIS
Kámen státní hranice ČR, SRN, pp. 292/1
50°18′46,65″ s. š., 12°23′57,33″ v. d.
Středověký hraniční kámen s datací 1544 a erbovními štíty na obou stranách. Žulový, cca 1 m vysoký kvádr, zapuštěný do země mírně rozšířenou patkou, který má na stranu českého území v horní části letopočet 1544 a pod ním erbovní štít s jednoocasým nekorunovaným lvem, na opačnou stranu opět v horní části letopočet 1544 a pod ním erbovní štít svisle dělený se zkříženými meči. Při mezníku stojí hraniční znak č. 7, štíhlý hranolový sloupek, kamenný, s reliéfem CS do české a s reliéfem D do německé strany.

Památkově chráněno od 15. srpna 1972.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat