Seznam kulturních památek v okrese Rokycany

Seznam kulturních památek v okrese Rokycany

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Rokycany vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BřasyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výšinné neopevněné sídliště Křemenáč (Q38489754)


 
   
15227/4-4086
Pam. katalog
MIS
Na Křemenáči 49°49′47,86″ s. š., 13°35′10,75″ v. d. Výšinné neopevněné sídliště Křemenáč, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pohřební kaple Šternberků (Q38140255)


 
   
45574/4-2433
Pam. katalog
MIS
Stupno hájek za hřbitovem
49°49′22,73″ s. š., 13°34′20,64″ v. d.
Pohřební kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q12031041)


 
   
10427/4-4844
Pam. katalog
MIS
Stupno 49°49′27,58″ s. š., 13°34′30,33″ v. d. Kostel sv. Vavřince

Památkově chráněno od 20. května 1993.

Kaplička (Q38192330)


 
   
16414/4-2435
Pam. katalog
MIS
Vranovice náves
49°50′43,14″ s. š., 13°33′14,16″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BřezinaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Březina (Q11706935)


 
   
17789/4-2438
Pam. katalog
MIS
Březina Březina 34
49°48′48″ s. š., 13°36′18,4″ v. d.
Zámek Březina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Březina (Q29950783)


 
   
32449/4-2436
Pam. katalog
MIS
Březina Březina
49°48′40,23″ s. š., 13°37′12,08″ v. d.
Hrad – hradiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BujesilyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q33239330)


 
   
17978/4-2516
Pam. katalog
MIS
Bujesily Bujesily 10, severovýchodní strana návsi
49°54′56,2″ s. š., 13°34′27,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q37025332)


 
   
28425/4-2515
Pam. katalog
MIS
Bujesily náves
49°54′53,98″ s. š., 13°34′27,24″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BušoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Bušovice (Q28920811)


 
   
18523/4-3779
Pam. katalog
MIS
Bušovice stará náves
49°47′49,56″ s. š., 13°31′57,72″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 34 (Q31448557)


 
   
15513/4-4160
Pam. katalog
MIS
Bušovice Bušovice 34
49°48′34,53″ s. š., 13°32′40,97″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště a mohylové pohřebiště Na hradišti (Q29654605)


   
32259/4-4161
Pam. katalog
MIS
Střapole ostrožna nad Berounkou severozápadně od Střapole
49°48′46″ s. š., 13°31′48,61″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – hradiště a mohylové pohřebiště Na hradišti, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ČiláEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 98 (Q36862823)


 
   
42090/4-2442
Pam. katalog
MIS
Čilá Čilá če. 98
49°57′42,51″ s. š., 13°44′30,68″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, brána s brankou

Poznámka: původně čp. 1
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Drahoňův ÚjezdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33422627)


 
   
50886/4-5137
Pam. katalog
MIS
Drahoňův Újezd Drahoňův Újezd 1
49°52′39,91″ s. š., 13°43′27,97″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 23. června 1998.

Usedlost čp. 3 (Q33422647)


 
   
44922/4-2462
Pam. katalog
MIS
Drahoňův Újezd Drahoňův Újezd 3
49°52′37,03″ s. š., 13°43′25,69″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrziště Rovný (Q30128039)


 
   
14679/4-2466
Pam. katalog
MIS
Drahoňův Újezd les nad vsí
49°50′48,42″ s. š., 13°42′58,85″ v. d.
Tvrziště Rovný a zaniklá středověká vesnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba (Q37181020)


 
   
17609/4-2461
Pam. katalog
MIS
Drahoňův Újezd 49°52′39,77″ s. š., 13°43′30,6″ v. d. Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 6 (Q33422610)


 
   
29135/4-2463
Pam. katalog
MIS
Drahoňův Újezd Drahoňův Újezd 6
49°52′34,93″ s. š., 13°43′31,39″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

EjpoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37268128)


 
   
51214/4-5260
Pam. katalog
MIS
Ejpovice Hlavní, st. 274
49°44′54,5″ s. š., 13°30′53,93″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého. Zděná návesní kaplička nad čtvercovým půdorysem se stanovou střechou, ve vrcholu čtyřboká zvonička a lucernou a cibulovou bání s makovicí a křížkem, pokrytá měděným plechem. Jednoduchého pozdně barokního typu. Stojí na volném prostranství při průjezdné komunikaci. Patrně začátek 19. století.

Památkově chráněno od 30. listopadu 2001.

Usedlost čp. 1 (Q31846247)


 
   
38626/4-2467
Pam. katalog
MIS
Ejpovice Hlavní 1
49°44′47,45″ s. š., 13°30′49,87″ v. d.
Venkovská usedlost. Příklad zděné usedlosti s charakteristickým nástavcem nad branou, typickým pro rokycanský okrsek zděné lidové architektury. Tvoří celek s čp. 2 a 3. Datováno 1893, brána 1902. Zděná uzavřená hospodářská usedlost orientovaná štítem ke komunikaci, dům tvoří severní stranu dvora, vedle něj branka a brána. Dvůr uzavírá zděná stodola a naproti chlévům stojí zděné chlévce – obě stavby bez památkové ochrany.
 • obytné stavení s chlévy
 • branka s brankou

Památkově chráněno od 13. března 1964.

Usedlost čp. 2 (Q31846259)


 
   
15742/4-2468
Pam. katalog
MIS
Ejpovice Hlavní 2
49°44′49,55″ s. š., 13°30′50,59″ v. d.
Venkovská usedlost: zděná usedlost s charakteristickým nástavcem nad branou. Pozdně klasicistní lidová architektura charakteristická pro Plzeňsko. Spolu se sousední usedlostí čp. 3 nejhodnotnější součást kompaktní zástavby v západní frontě vsi. Zděná uzavřená hospodářská usedlost. Vlevo štítová sýpka, ve středu brána, vedle branka, za sýpkou v hloubce dvora navazuje hospodářské stavení a kolna, dvůr uzavírá rozlehlá zděná stodola.
 • obytné stavení, zděné, přízemní, průčelí s jednoduchým trojúhelníkovým štítem se dvěma okénky, z období kolem poloviny 19. století. K boční stěně ve dvoře nověji přistaven přístavek obdélného půdorysu.
 • sýpka, drobná zděná stavba datovaná v nadpraží do roku 1840, štítová, s pravoúhlými okénky ve štukových rámech. Po levé straně brány, štítem obrácena k silnici.
 • brána, zděná vjezdová brána s kamenným, půlkruhem uzavřeným vjezdem a se štítovým nástavcem s nikou uprostřed, datovaná na klenáku do roku 1855
 • branka, drobná branka pro pěší s půlkruhovým záklenkem doplněným rytým nápisem
 • stodola, chráněno od 27. 3. 2020. Zděná omítaná stodola se dvěma vjezdy a sedlovou střechou uzavírá dvůr ze západní strany. Prostá tradiční hospodářská stavba pocházející z druhé poloviny 19. století či přelomu 19. a 20. století. Na severní straně rozšířeno přístavbou asi z počátku 20. století.
 • hospodářské stavení I, chráněno od 27. 3. 2020. Zděné hospodářské stavení nad obdélným půdorysem, obsahující chlívky a komory, postavené pravděpodobně ve 2. polovině 19. století či na přelomu 19. a 20. století, autenticky dochované.
 • kolna, chráněno od 27. 3. 2020. Zděné hospodářské stavení, nejmladší v rámci usedlosti, postavené pravděpodobně kolem poloviny 20. století. Průčelí do dvora původně otevřené, se středovým pilířem. Novodobá vestavba garáže (asi 2. polovina 20. století) v západní části.

Památkově chráněno od 13. března 1964.

Usedlost čp. 3 (Q33521472)


 
   
30225/4-2469
Pam. katalog
MIS
Ejpovice Hlavní 3
49°44′50,63″ s. š., 13°30′51,37″ v. d.
Venkovská usedlost. Zděná usedlost s charakteristickým nástavcem nad branou, typickým pro rokycanský okrsek zděné lidové architektury. Tvoří celek s čp. 1 a 2. Zděná, omítaná, uzavřená usedlost. Vlevo patrový špýchar. Areál uzavírá vzadu stodola se sedlovou střechou, zmodernizovaná a sloužící jako garáž (není předmětem ochrany).
 • obytné stavení
 • sýpka
 • brána s brankou

Památkově chráněno od 13. března 1964.

HlohoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q37274608)


 
   
29919/4-2470
Pam. katalog
MIS
Hlohovice 49°53′24,66″ s. š., 13°38′24,95″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylové pohřebiště (Q37274595)


   
36235/4-2472
Pam. katalog
MIS
Hlohovičky 0,5 km od vsi, při cestě do Bílé Skály
49°53′31,83″ s. š., 13°40′43,55″ v. d.
Mohylové pohřebiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nový zámek (Q33257610)


 
   
14904/4-2474
Pam. katalog
MIS
Svinná Svinná 1
49°53′35,69″ s. š., 13°37′11,57″ v. d.
Zámek – Nový zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz – Starý zámek (Q38141619)


 
   
16703/4-2473
Pam. katalog
MIS
Svinná Svinná 2
49°53′38,15″ s. š., 13°37′12,38″ v. d.
Tvrz – Starý zámek, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HoloubkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha (Q37281214)


 
   
34127/4-2475
Pam. katalog
MIS
Holoubkov před zámkem
49°46′30,18″ s. š., 13°41′29,92″ v. d.
Socha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Markova vila (Q33324755)


 
   
13814/4-4089
Pam. katalog
MIS
Holoubkov Holoubkov 123
49°46′40,19″ s. š., 13°41′54,53″ v. d.
Vila Markova

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HrádekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 20 (Q31030427)


   
46557/4-2480
Pam. katalog
MIS
Hrádek Hutnická če. 20, Hrádek
49°42′56,25″ s. š., 13°39′18,49″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Pův. čp. 29
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

CheznoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 67 (Q37028991)


 
   
18506/4-2489
Pam. katalog
MIS
Cheznovice Cheznovice če. 67
49°46′46,39″ s. š., 13°47′1,99″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: původně čp. 70
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33426919)


 
   
14454/4-2486
Pam. katalog
MIS
Cheznovice Cheznovice 3
49°46′45,75″ s. š., 13°47′15,22″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChlumEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Ludmily (Q37149833)


 
   
100426
Pam. katalog
MIS
Chlum st. 36
49°56′7,04″ s. š., 13°39′33,73″ v. d.
Kaple sv. Ludmily, schodiště. Barokní kaple, pseudoslohová přestavba a úprava v roce 1869 manželi Kindlovými (gotizující okna). V přední části je zbudována zvonice na čtvercovém půdorysu, k níž na severní straně přiléhá těleso vlastní kaple téměř čtvercového půdorysu.

Památkově chráněno od 30. července 2003.

Dům čp. 31 (Q31734734)


 
   
19722/4-2491
Pam. katalog
MIS
Chlum Chlum 31, severní okraj obce
49°56′14,56″ s. š., 13°39′32,01″ v. d.
Venkovský dům. Přízemní roubená chalupa se zděnou chlévní částí, vše pod společnou sedlovou sřechou, patrně z počátku 19. století.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

Sýpka (Q37149818)


 
   
29976/4-2492
Pam. katalog
MIS
Chlum st. 55
49°56′1,49″ s. š., 13°39′28,58″ v. d.
Zděná jednopatrová volně stojící sýpka s valbovou střechou pocházející z první poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

ChomleEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník hornické katastrofy (Q37159333)


 
   
15973/4-2622
Pam. katalog
MIS
Chomle při silnici na Vejvanov
49°51′51,73″ s. š., 13°38′40,24″ v. d.
Pomník hornické katastrofy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Markéty (Q37159314)


 
   
20967/4-2621
Pam. katalog
MIS
Chomle 49°51′43,96″ s. š., 13°37′59,85″ v. d. Kostel sv. Markéty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenný ÚjezdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q33406654)


 
   
33221/4-2498
Pam. katalog
MIS
Kamenný Újezd Kamenný Újezd 12
49°43′28,25″ s. š., 13°37′17,64″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KařezEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Železniční stanice Zbiroh (Q2007519)


 
   
104780
Pam. katalog
MIS
Borek Borek 71
49°49′58,75″ s. š., 13°47′10,01″ v. d.
Železniční stanice Zbiroh, z toho jen: výpravní a obytná budova čp. 71

Památkově chráněno od 20. dubna 2012.

Smírčí kámen (Q38490126)


 
   
44325/4-4726
Pam. katalog
MIS
Pětidomí 49°50′9,99″ s. š., 13°47′7,24″ v. d. Smírčí kámen

Památkově chráněno od 16. prosince 1991.

Kařízek IEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště (Q37337218)


   
26597/4-2500
Pam. katalog
MIS
Kařízek zahrady domů čp. 14 a 19
49°48′49,86″ s. š., 13°48′0,05″ v. d.
Tvrz - tvrziště, archeologické stopy

Poznámka: MonumNet uvádí sídelní útvar Kařízek I
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 2 (Q33405626)


 
   
29566/4-2499
Pam. katalog
MIS
Kařízek Kařízek 2
49°48′47,13″ s. š., 13°47′56,42″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova čp. 2, chlévy, kolna, stodola, kolna.

Poznámka: MonumNet uvádí sídelní útvar Kařízek I.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KladrubyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Hřešihlavy (Q33249001)


 
   
35911/4-2482
Pam. katalog
MIS
Hřešihlavy Hřešihlavy 1
49°55′42,11″ s. š., 13°37′12,84″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Vojtěcha (Q37270644)


   
15864/4-2485
Pam. katalog
MIS
Hřešihlavy severovýchodně od vsi
49°55′51,06″ s. š., 13°37′26,07″ v. d.
Socha sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Všech svatých (Q37270606)


 
   
27340/4-2483
Pam. katalog
MIS
Hřešihlavy 49°55′40,9″ s. š., 13°37′10,93″ v. d. Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Piety (Q37270627)


 
   
22401/4-2484
Pam. katalog
MIS
Hřešihlavy před vjezdem do dvora zámku
49°55′41,7″ s. š., 13°37′8,66″ v. d.
Sousoší Piety

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q33258024)


 
   
27116/4-2612
Pam. katalog
MIS
Třímany Třímany 8
49°56′24,79″ s. š., 13°36′25,97″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 17 (Q33258014)


 
   
25876/4-2613
Pam. katalog
MIS
Třímany Třímany 17
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q38191584)


 
   
16106/4-2501
Pam. katalog
MIS
Vojenice 49°54′16,65″ s. š., 13°37′57,1″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KornaticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Javor (Q37426192)


   
27602/4-2529
Pam. katalog
MIS
Kornatice trať Na zámečku
49°40′8,35″ s. š., 13°35′21,76″ v. d.
Tvrziště Javor, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lhota pod RadčemEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Jakuba a Filipa (Q37456558)


 
   
45024/4-2502
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem 49°49′34,98″ s. š., 13°42′34,04″ v. d. Kostel sv. Jakuba a Filipa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33405594)


 
   
32333/4-2506
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem Lhota pod Radčem 3
49°49′41,65″ s. š., 13°42′35,9″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 30 (Q33405582)


 
   
44716/4-2507
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem Lhota pod Radčem 30
49°49′33,05″ s. š., 13°42′29,1″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 2 (Q33405570)


 
   
22643/4-2505
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem Lhota pod Radčem 2
49°49′40,93″ s. š., 13°42′34,77″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar s kůlnou usedlosti čp. 33 (Q37456534)


 
   
21795/4-2510
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem Lhota pod Radčem 33
49°49′35,78″ s. š., 13°42′29″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar s kůlnou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37456512)


 
   
20148/4-2503
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem náves
49°49′32,76″ s. š., 13°42′31,35″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 32 (Q33405546)


 
   
28420/4-2509
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem Lhota pod Radčem 32
49°49′34,96″ s. š., 13°42′28,73″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 31 (Q33405557)


 
   
26598/4-2508
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem Lhota pod Radčem 31
49°49′34,27″ s. š., 13°42′28,87″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 51 (Q33405537)


 
   
15842/4-2511
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem Lhota pod Radčem 51
49°49′39,28″ s. š., 13°42′38,71″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 70 (Q33405527)


 
   
18864/4-2512
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Radčem Lhota pod Radčem 70
49°49′39,22″ s. š., 13°42′37″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LiblínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Liblínský most


 
   
106365
Pam. katalog
MIS
Liblín pp. 1810/1 k. ú. Liblín, 4341 k. ú. Kozojedy u Kralovic
49°55′8,35″ s. š., 13°32′45,9″ v. d.
Přímý železobetonový obloukový silniční most (celková šířka = 7,5 m, délka = 138 m) silnice II/232 přes Berounku na hranici okresů Rokycany a Plzeň-sever. Dvě střední pole tvoří vetknuté železobetonové klenby o světlosti 50 metrů, vynášející na příčných stěnách horní mostovku, krajní pětimetrová pole pak přímé trámy. Projekt mostu vytvořil v roce 1926 inženýr technického oddělení zemského správního výboru Zdeněk Prošek. Byl slavnostně otevřen 28. září 1929. Nejstarší ze tří mostů spojujících oba břehy řeky Berounky v úseku mezi Plzní a Křivoklátem (Dolany, Liblín, Zvíkovec), přičemž všechny mosty byly postaveny jako železobetonové v období 1. republiky.

Památkově chráněno od 11. dubna 2019.

Zámek Liblín (Q31463361)


 
   
16091/4-2519
Pam. katalog
MIS
Liblín Liblín 1
49°55′0,01″ s. š., 13°32′39,01″ v. d.
Pozdně barokní zámek s fasádou členěnou sloupy a ozdobnými hlavicemi. Postaven v letech 1721–1725 Piem Montecuccoli v místě staré renesanční tvrze. V letech 1770–1780 Kašpar Benedikt Ledebur zámek výrazně rozšířil. Dnešní podoba je výsledkem pozdně klasicistní úpravy z roku 1854, kdy Kašparův vnuk Vilém Wurmbrand nechal budovu zvýšit o patro. Kolem zámku anglický park s barokními plastikami z 18. století. Nyní je v budově umístěn ústav sociální péče.
 • kostel sv. Jana Nepomuckého, st. 4, barokní novostavba z l. 1751–1752, nechal vystavět Alexandr Jan Ledebur. Se zámeckou budovou spojen mostem. Pp. 49, park kolem kostela.
 • uzavřená část parku kolem zámku, pp. 2/1 (západně od zámku), 2/3 (jižně a východně od zámku), 2/4 (kolem čp. 26), 2/2 a 2/5 (při severní hranici areálu):
  • spojovací most mezi kostelem a zámkem, pp. 2/3
  • zámek čp. 1, st. 1/1
  • socha lva I-II, pp. 2/1 (západní schodiště zámku)
  • sousoší Tří grácií, pp. 2/1 (u bazénku západně od zámku)
  • socha sfingy, pp. 2/3 (jihovýchodně od zámku)
  • st. 151, 152 (budovy bez čp. jižně od zámku, bez staveb)
  • st. 153 (čp. 26, jižně od zámku u hranic areálu, bez staveb)
  • st. 150 (domek bez čp. jižně od zámku na hranici areálu, bez staveb)
  • st. 164 (východně od severní části zámku, bez staveb)
  • st. 165 (východně od st. 164, v ohradní zdi, bez staveb)
 • park, pp. 2/7, 2/8 (západně od budovy čp. 67, kolem průchodu od návsi do parku)
 • veřejně přístupný park jihozápadně od zámku, pp. 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/11–3/15
  • socha sv. Jana Evangelisty, pp. 3/2
  • socha biskupa sv. Gotharda, pp. 3/2
  • socha sv. Josefa, pp. 3/2
  • sousoší Kalvárie, pp. 3/11
  • socha sv. Markéty, v západní části parku, jižně od brány II, , pp. 3/2
 • pp. 3/16, hřiště severozápadně od parku, bez staveb, pp. 1918 klínek území v areálu Sportovního areálu Berounka
 • severní ohradní zeď (u kostela), brána I, kapličky II-I, pp. 2/3
 • západní ohradní zeď, pp. 3/2, 3/3, brána II, pp. 3/3 (západní strana parku, k silnici II/232)
 • pás domků jižně od západní části parku: pp. 3/7–3/10, st. 142 (čp. 79), st. 143 (čp. 73), st. 144 (čp. 49), st. 145 (čp. 41) – vše bez staveb
 • brána III, pp. 1795, jižní strana areálu, východně od čp. 79, část pp. 1795 (cesta s alejí na jih od parku)

Památkově chráněno od 16. března 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37459627)


 
   
27569/4-2518
Pam. katalog
MIS
Liblín náves, pp. 11
49°55′0,74″ s. š., 13°32′33,06″ v. d.
Pozdně barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1753.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

Socha Ecce Homo (Q37459652)


 
   
31073/4-3568
Pam. katalog
MIS
Liblín při silnici z Radnic (podstavec), nám Olešná (socha, kopie celku)
Pískovcová barokní socha Ecce Homo datovaná 1722. Nechal postavit vlastník liblínského panství Pius Montecuccoli.
 • Původně do roku 1994 u dvora Zavadilka u Liblína, kde dnes u silnice (Liblín pp. 1435) je již jen původní sokl.
 • Socha sama byla restaurována a je umístěna v návesní kapli v obci Olešná, Olešná u Radnic st. 70.
 • Od roku 2005 stojí kopie díla, obsahující část originálního válcového dříku, na návsi poblíž kaple, Olešná u Radnic pp. 1277/2.

Poznámka: Památkový katalog zaměřuje pouze kapli v Olešné.
Památkově chráněno od 1. listopadu 1968.

Hrad Libštejn (Q202446)


 
   
45986/4-2520
Pam. katalog
MIS
Liblín na pravém břehu Berounky, jižně od Liblína, st. 70, pp. 313/1
49°54′1,2″ s. š., 13°32′51,01″ v. d.
Hrad - hrádek Libštejn, zřícenina. První zmínka z roku 1361, jako pustý 1590, definitivní zánik za třicetileté války.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

LíšnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Řebřík (Q15221043)


 
   
24897/4-2521
Pam. katalog
MIS
Letná 1,5 km na severozápad od obce, na kopci nad kostelem sv. Petra a Pavla
49°53′33,72″ s. š., 13°47′3,4″ v. d.
Hrad Řebřík, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q38489083)


 
   
45188/4-2522
Pam. katalog
MIS
Letná pod hradem Řebřík u silnice
49°53′30,36″ s. š., 13°47′0,15″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LitohlavyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q33406282)


 
   
20704/4-2523
Pam. katalog
MIS
Litohlavy Litohlavy 11
49°46′7,7″ s. š., 13°33′47,84″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Navštívení Panny Marie (Q20057605)


 
   
35972/4-2430
Pam. katalog
MIS
Litohlavy na Vršíčku, Litohlavy
49°45′31,48″ s. š., 13°33′53,62″ v. d.
Kaple Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Medový ÚjezdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Vimberk (Q11900869)


 
   
32430/4-2458
Pam. katalog
MIS
Medový Újezd 300 m na jihovýchod od hájovny Melmatěj
49°43′51″ s. š., 13°43′31″ v. d.
Zaniklý hrad ze druhé poloviny 13. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost če. 12 (Q37819638)


 
   
46677/4-2548
Pam. katalog
MIS
Medový Újezd Medový Újezd če. 12
49°46′27,23″ s. š., 13°43′16,85″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova s chlévem.

Poznámka: původně čp. 12
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 15 (Q33323080)


 
   
25387/4-2549
Pam. katalog
MIS
Medový Újezd Medový Újezd 15
49°46′26,21″ s. š., 13°43′11,57″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37819631)


 
   
26473/4-2545
Pam. katalog
MIS
Medový Újezd náves
49°46′25,15″ s. š., 13°43′9,39″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 9 (Q33323094)


 
   
15481/4-2547
Pam. katalog
MIS
Medový Újezd Medový Újezd 9
49°46′25,61″ s. š., 13°43′14,52″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33323087)


 
   
14064/4-2546
Pam. katalog
MIS
Medový Újezd Medový Újezd 4
49°46′24,76″ s. š., 13°43′10,15″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MešnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q37819506)


 
   
101260
Pam. katalog
MIS
Mešno 49°39′22,38″ s. š., 13°37′17,8″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 10. listopadu 2004.

Smírčí kříž (Q37819515)


 
   
37584/4-2525
Pam. katalog
MIS
Mešno v ohradní zdi hřbitova
49°39′21,88″ s. š., 13°37′18,33″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MlečiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q37821351)


 
   
34725/4-2538
Pam. katalog
MIS
Mlečice 49°55′11,93″ s. š., 13°41′52,98″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Svatohorské (Q37821358)


 
   
35788/4-2539
Pam. katalog
MIS
Mlečice náves
49°55′10,35″ s. š., 13°41′44,57″ v. d.
Socha P. Marie Svatohorské

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 1 (Q33254959)


 
   
101433
Pam. katalog
MIS
Prašný Újezd Prašný Újezd 1
49°54′55,16″ s. š., 13°39′40,29″ v. d.
Zemědělský dvůr

Památkově chráněno od 22. března 2005.

MýtoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Antonína Paduánského (Q37853570)


 
   
32593/4-2544
Pam. katalog
MIS
Mýto při cestě ke kostelu sv. Štěpána
49°47′33,36″ s. š., 13°44′38,01″ v. d.
Socha sv. Antonína Paduánského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Štěpána (Q15613847)


 
   
45726/4-2542
Pam. katalog
MIS
Mýto na návrší východně od města Mýto
49°47′38,76″ s. š., 13°45′4,61″ v. d.
Kostel sv. Štěpána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Vojtěcha (Q38236639)


 
   
50053/4-5161
Pam. katalog
MIS
Mýto severní část města
49°47′46,05″ s. š., 13°43′39,56″ v. d.
Kaple sv. Vojtěcha

Památkově chráněno od 20. srpna 1999.

Usedlost če. 154 (Q37853562)


 
   
50726/4-5074
Pam. katalog
MIS
Mýto Úzká če. 154
49°47′21,64″ s. š., 13°44′11,19″ v. d.
Venkovská usedlost, dříve čp. 105.

Památkově chráněno od 29. ledna 2002.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q38236645)


 
   
22826/4-2540
Pam. katalog
MIS
Mýto náměstí
49°47′20,04″ s. š., 13°44′3,84″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37853576)


 
   
21200/4-2543
Pam. katalog
MIS
Mýto náměstí
49°47′21,34″ s. š., 13°44′8,02″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33310851)


 
   
17105/4-2541
Pam. katalog
MIS
Mýto Mýto 7
49°47′19,42″ s. š., 13°44′4,06″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NěmčoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Ecce Homo (Q37459652)


 
   
31073/4-3568
Pam. katalog
MIS
Olešná kaple a náves u kaple
49°52′35,56″ s. š., 13°32′56,37″ v. d.
Pískovcová barokní socha Ecce Homo datovaná 1722. Nechal postavit vlastník liblínského panství Pius Montecuccoli.
 • Původně do roku 1994 u dvora Zavadilka u Liblína, kde dnes u silnice (Liblín pp. 1435) je již jen původní sokl.
 • Socha sama byla restaurována a je umístěna v návesní kapli v obci Olešná, Olešná u Radnic st. 70.
 • Od roku 2005 stojí kopie díla, obsahující část originálního válcového dříku, na návsi poblíž kaple, Olešná u Radnic pp. 1277/2.

Poznámka: Památkový katalog zaměřuje pouze kapli v Olešné.
Památkově chráněno od 1. listopadu 1968.

Hradiště Radná (Q26912264)


 
   
44861/4-1471
Pam. katalog
MIS
Olešná na ostrohu nad Berounkou
49°51′28,66″ s. š., 13°31′35,07″ v. d.
Pravěké ostrožné hradiště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OsekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Osek (Q12042954)


 
   
40463/4-2551
Pam. katalog
MIS
Osek Osek 1
49°46′44,63″ s. š., 13°35′46,39″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Isidora (Q38041235)


 
   
36431/4-2556
Pam. katalog
MIS
Osek při silnici do Stupna
49°47′3,97″ s. š., 13°35′29,27″ v. d.
Socha sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33324500)


 
   
31490/4-2554
Pam. katalog
MIS
Osek Osek 65
49°46′47,83″ s. š., 13°35′32,66″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Letohrádek Kamýk (Q38041228)


 
   
21363/4-2552
Pam. katalog
MIS
Osek jižní okraj obce
49°46′16,75″ s. š., 13°35′27,13″ v. d.
Letohrádek Kamýk, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38041222)


 
   
20851/4-2555
Pam. katalog
MIS
Osek náves
49°46′46,81″ s. š., 13°35′39,52″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38041214)


 
   
23537/4-2553
Pam. katalog
MIS
Osek 49°46′47,28″ s. š., 13°35′34,56″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ostrovec-LhotkaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38044701)


 
   
33738/4-2557
Pam. katalog
MIS
Ostrovec náves
49°55′5,81″ s. š., 13°43′34,18″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 3 (Q33254405)


 
   
28422/4-2559
Pam. katalog
MIS
Ostrovec Ostrovec 3
49°55′3,97″ s. š., 13°43′34,26″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33254414)


 
   
30657/4-2560
Pam. katalog
MIS
Ostrovec Ostrovec 4
49°55′6″ s. š., 13°43′36,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalý výměnek u čp. 6 (Q38044707)


 
   
40021/4-2561
Pam. katalog
MIS
Ostrovec u čp. 6
49°55′7,84″ s. š., 13°43′32,02″ v. d.
Venkovský dům - býv. výměnek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q33254423)


 
   
33885/4-2562
Pam. katalog
MIS
Ostrovec Ostrovec 8
49°55′6,81″ s. š., 13°43′30,17″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q33254431)


 
   
14297/4-2565
Pam. katalog
MIS
Ostrovec Ostrovec 12, východně od Zbirožského potoka
49°55′9,42″ s. š., 13°44′5″ v. d.
Vodní mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 14 (Q33254439)


 
   
35248/4-2564
Pam. katalog
MIS
Ostrovec Ostrovec 14, severovýchodní roh návsi
49°55′6,68″ s. š., 13°43′36,81″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Vojtěcha (Q37456766)


   
47121/4-2609
Pam. katalog
MIS
Lhotka les severně od obce
49°54′5,07″ s. š., 13°43′10,1″ v. d.
Kaple sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PlískovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 30 (Q31953719)


 
   
25538/4-2567
Pam. katalog
MIS
Plískov Plískov 30
49°50′36,7″ s. š., 13°43′58,71″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q38048205)


 
   
27572/4-2566
Pam. katalog
MIS
Plískov náves
49°50′36,33″ s. š., 13°44′8,5″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PodmoklyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší Kalvárie (Q38048933)


 
   
25395/4-2570
Pam. katalog
MIS
Podmokly návrší východně od obce
49°56′44,3″ s. š., 13°42′31,6″ v. d.
Sousoší Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Podmokly (Q33322918)


 
   
103828
Pam. katalog
MIS
Podmokly Podmokly 3
49°56′28,05″ s. š., 13°42′11,03″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 9. února 2010.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38048942)


 
   
18077/4-2569
Pam. katalog
MIS
Podmokly severozápadní okraj obce
49°56′43,54″ s. š., 13°42′7,64″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38237076)


 
   
49735/4-2571
Pam. katalog
MIS
Podmokly severně od obce, při cestě na Zvíkovec
49°56′55,61″ s. š., 13°41′56,69″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q38048947)


 
   
39457/4-2568
Pam. katalog
MIS
Podmokly před školou
49°56′27,44″ s. š., 13°42′7,66″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PříkosiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Homberk (Q12020054)


 
   
24211/4-2573
Pam. katalog
MIS
Příkosice na jihozápadním konci hřebene, asi 800 m severozápadně od obce Vísky
49°39′13,36″ s. š., 13°40′18,56″ v. d.
Hrad Homberk, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Antonína Paduánského (Q38046300)


   
41036/4-2572
Pam. katalog
MIS
Příkosice při cestě k Mirošovu
49°40′25,87″ s. š., 13°39′57,05″ v. d.
Socha sv. Antonína Paduánského

Poznámka: odcizena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřívěticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q38046507)


 
   
23759/4-2575
Pam. katalog
MIS
Přívětice 49°50′17,84″ s. š., 13°36′29,92″ v. d. Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Bílá skála (Q38095514)


 
   
24238/4-4088
Pam. katalog
MIS
Sklená Huť 1,2 km východně od obce
49°49′16,67″ s. š., 13°39′3,92″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – hradiště Bílá skála, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RakováEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka u čp. 10 (Q38490534)


   
105507
Pam. katalog
MIS
Raková Raková 10, st. 1/1
49°42′5,01″ s. š., 13°35′2,69″ v. d.

Památkově chráněno od 28. listopadu 2014.

SkořiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q38095549)


 
   
16531/4-2589
Pam. katalog
MIS
Skořice 49°40′43,74″ s. š., 13°42′3,78″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33322423)


 
   
41835/4-2590
Pam. katalog
MIS
Skořice Skořice 1
49°40′44,22″ s. š., 13°42′5,78″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SmědčiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q38096656)


   
33166/4-1224
Pam. katalog
MIS
Smědčice 49°47′12,67″ s. š., 13°30′30,87″ v. d. Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Václava (Q38096660)


 
   
102591
Pam. katalog
MIS
Smědčice 49°47′56,62″ s. š., 13°30′45,92″ v. d. Kaple sv. Václava

Památkově chráněno od 27. září 2007.

Tvrziště s mohylníkem (Q38096652)


   
28954/4-2439
Pam. katalog
MIS
Smědčice 49°47′53,67″ s. š., 13°30′30,07″ v. d. Tvrz - tvrziště s mohylníkem - neexistuje, archeologické stopy

Poznámka: 2005: neexistuje
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SvojkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q33323917)


 
   
20205/4-5172
Pam. katalog
MIS
Svojkovice Svojkovice 8
49°45′25,82″ s. š., 13°38′37,53″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 20. prosince 1999.

ŠtítovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38231801)


 
   
25137/4-2574
Pam. katalog
MIS
Štítov náves
49°40′4,09″ s. š., 13°40′51,11″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TěněEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38143165)


 
   
20934/4-2606
Pam. katalog
MIS
Těně 49°45′3,59″ s. š., 13°47′38,41″ v. d. Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TerešovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 4 (Q38148127)


 
   
19651/4-2607
Pam. katalog
MIS
Terešov Terešov če. 4
49°53′48,99″ s. š., 13°42′0,77″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: původně čp. 39
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q38148122)


 
   
101343
Pam. katalog
MIS
Terešov 49°53′42,56″ s. š., 13°42′5,02″ v. d. Sýpka

Památkově chráněno od 10. ledna 2005.

Silniční most (Q38148133)


 
   
50180/4-5203
Pam. katalog
MIS
Terešov 49°53′49,85″ s. š., 13°41′58,55″ v. d. Silniční most

Památkově chráněno od 8. června 2000.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38148117)


 
   
33803/4-2608
Pam. katalog
MIS
Terešov 49°53′44,01″ s. š., 13°42′2,52″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TěškovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 21 (Q31207785)


 
   
18332/4-2478
Pam. katalog
MIS
Těškov Těškov 21
49°48′8,89″ s. š., 13°41′47,31″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad na Radči (Mitervald) (Q12038242)


 
   
25584/4-2514
Pam. katalog
MIS
Těškov vedlejší vrchol hory Radeč, 1,8 km Z od Lhoty pod Radčem
49°49′26,78″ s. š., 13°41′15,72″ v. d.
Zaniklý hrad zvaný Mitervald ze 14. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q38142899)


 
   
27293/4-2476
Pam. katalog
MIS
Těškov náves
49°48′6,06″ s. š., 13°41′46,13″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TýčekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 28 (Q33323576)


 
   
13894/4-2639
Pam. katalog
MIS
Týček Týček 28
49°52′9,77″ s. š., 13°47′42,09″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 25 (Q33323570)


 
   
35393/4-2638
Pam. katalog
MIS
Týček Týček 25
49°52′9,59″ s. š., 13°47′40,47″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Újezd u Svatého KřížeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Kříže (Q38234608)


 
   
33642/4-2585
Pam. katalog
MIS
Újezd u Svatého Kříže 49°51′35,57″ s. š., 13°34′11,8″ v. d. Kostel sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38234603)


   
19623/4-2587
Pam. katalog
MIS
Újezd u Svatého Kříže při cestě na Vranov
49°51′28,49″ s. š., 13°34′22,19″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylové pohřebiště (Q38234597)


   
18570/4-2588
Pam. katalog
MIS
Újezd u Svatého Kříže 49°51′24,15″ s. š., 13°33′13,79″ v. d. Mohylové pohřebiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VejvanovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 35 (Q33324514)


 
   
22097/4-2619
Pam. katalog
MIS
Vejvanov Vejvanov 35
49°52′0,5″ s. š., 13°39′6,05″ v. d.
Venkovská usedlost. Regionálně typický rokycanský roubený dům se zvýšeným zděným přízemím, sedlovou střechou a lomenicí ve štítu. Přízemní roubené stavení vystavěné na vysoké kamenné podezdívce, v níž je umístěn sklep. Jižní okraj obce.

Poznámka: V MonumNetu dříve uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 16. března 1964.

Usedlost čp. 9


   
106420
Pam. katalog
MIS
Vejvanov Vejvanov 9
49°52′8,09″ s. š., 13°39′7,88″ v. d.
Usedlost v západní frontě silnicové návsi sestává z obytné patrové novostavby z druhé poloviny 20. století (není předmětem ochrany, původní roubené obytné stavení zbořeno ve druhé polovině 20. století, patrně v 60. letech) a historických roubených hospodářských staveb sýpky (jednokomorový přízemní roubený špýchar na cihelné podezdívce při jižní hranici dvora) a roubené stodoly na západní straně.

Památkově chráněno od 5. října 2019.

Usedlost čp. 18 (Q33324512)


 
   
22994/4-2618
Pam. katalog
MIS
Vejvanov Vejvanov 18
49°52′15,23″ s. š., 13°39′20,56″ v. d.
Venkovská usedlost s dobře dochovanou skladbou. Na severní straně dvora při silnici, vedle brány, leží obytné roubené stavení se zděnou hospodářskou částí (chlévy). Východní strana dvora je vymezena roubenou stodolou. Na jižní hranici stojí naproti obytnému stavení klenutý sklípek a jihovýchodní stranu uzavírají chlévy, které nejsou předmětem ochrany. Severní okraj obce.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

Usedlost čp. 15 (Q38186932)


 
   
32154/4-2617
Pam. katalog
MIS
Vejvanov Vejvanov 15
49°52′15,83″ s. š., 13°39′18,35″ v. d.
Venkovská usedlost čp. 15, z toho jen: kolna se špýchárkem, stodola s chlévy. Tradiční hospodářská usedlost sestávající z obytného stavení a hospodářského zázemí. Obytné stavení zcela znehodno přestavbami, jeho ochrana zrušena. Hospodářské stavby dochovány v historické podobě. V roce 2011 zjištěno postupné rozebírání stodoly. Po pravé straně dvora leží obytné stavení (památková ochrana zrušena roku 1991), na které navazují chlévy. Severní strana dvora je vymezena hospodářským stavením, které tvoří kolna se špýchárkem. Západní stranu uzavírá rozlehlá zděná stodola (bez památkové ochrany, v torzálním stavu). Severní strana obce.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

Usedlost čp. 14 (Q33324516)


 
   
36321/4-2616
Pam. katalog
MIS
Vejvanov Vejvanov 14
49°52′15,47″ s. š., 13°39′15,15″ v. d.
Venkovská usedlost. Částečně dochovaná tradiční zemědělská usedlost. Z původní skladby se dochovalo přízemní roubené obytné stavení s lomenicí a protějškové zděné hospodářské stavení. Nedochovala se roubená stodola v závěru dvora a roubený špýchar. Severní část obce.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

VískyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 27 (Q33405516)


 
   
33239/4-2611
Pam. katalog
MIS
Vísky Vísky 27
49°39′5,74″ s. š., 13°41′5,52″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: MonumNet uvádí Vísky I
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33405504)


 
   
14841/4-2610
Pam. katalog
MIS
Vísky Vísky 3
49°39′4,04″ s. š., 13°41′9,58″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: MonumNet uvádí Vísky I
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VolduchyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q38191759)


 
   
10197/4-4965
Pam. katalog
MIS
Volduchy 49°46′27,25″ s. š., 13°37′26,37″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Památkově chráněno od 14. listopadu 1994.

Usedlost če. 11 (Q38191749)


 
   
28432/4-2625
Pam. katalog
MIS
Volduchy Volduchy če. 11
49°46′25,78″ s. š., 13°37′25,75″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: původně čp. 21
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Bolestné (Q38191753)


 
   
38809/4-2624
Pam. katalog
MIS
Volduchy u kostela
49°46′27,4″ s. š., 13°37′27,06″ v. d.
Socha P. Marie Bolestné

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZvíkovecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Zvíkovec (Q31462099)


 
   
42274/4-2642
Pam. katalog
MIS
Zvíkovec Zvíkovec 1, 2, 3, 98
49°57′16,89″ s. š., 13°41′19,96″ v. d.
Dvoupatrový zděný barokně klasicistní zámek v místě středověké tvrze s dochovaným hospodářským příslušenstvím a parkem. Rozlehlý areál s přístupem od západu, z náměstí. Vlevo od brány obytná budova hospodářského dvora, za ní směrem k zámku novostavba, okraj terasy směřující k zámku lemuje zeď s balustrádou a brankou. Vpravo od brány dvoje chlévy kolmo na sebe a oddělené. Za druhými chlévy směrem do areálu obytná budova přestavěná z bývalého pivovaru. Proti bráně budova zámku a za ním park. Areál užívá Ústav sociální péče hl. m. Prahy.
 • zámek čp. 1, st. 66
 • budova čp. 3, st. 67
 • brána, st. 68/1
 • st. 68/2 a 69/1 bez staveb
 • chlévy I, st. 69/2
 • chlévy II, čp. 98, st. 69/3
 • býv. pivovar čp. 2, st. 69/4
 • st. 79 a a 81 bez staveb
 • park, pp. 85/1, 87/2, 91/1
 • tarasní zeď s balustrádou, pp. 87/2
 • pp. 85/2, 87/1, 88/1–88/3, 91/2–91/6, 92, 96, 662/2, 1117

Památkově chráněno od 16. března 1964.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38228769)


 
   
31847/4-2640
Pam. katalog
MIS
Zvíkovec st. 40
49°57′16,9″ s. š., 13°41′14,04″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie, krucifix. Zděný orientovaný jednolodní kostel, jehož podoba je výsledkem barokních přestaveb a obsahuje středověké zdivo. Založen ve 2. polovině 14. století, přestavěn koncem 17. století a ve 2. polovině 18. století, dílčí úpravy ve 20. století. Jižně od kostela datovaný železný pamětní kříž z roku 1866 na kamenném hranolovém podstavci.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

Socha svatého Františka Xaverského (Q38228777)


 
   
16552/4-2641
Pam. katalog
MIS
Zvíkovec náves, pp. 661/1
49°57′15,23″ s. š., 13°41′15,03″ v. d.
Pískovcová barokní plastika sv. Františka Xaverského v nadživotní velikosti, datovaná 1733. Podstavec stupňovitý, trojdílný.

Památkově chráněno od 16. března 1964.

Tvrziště Hamouz (Q38228784)


   
22212/4-2643
Pam. katalog
MIS
Zvíkovec 1,3 km západně od obce, v poloze Na Hrádku, Chlum nad Berounkou pp. 856
49°57′23,42″ s. š., 13°40′9,76″ v. d.
Tvrz - tvrziště Hamouz, archeologické stopy. Údajně pozůstatky středověké tvrze či hrádku. Lokalita umísťována na skalnatý ostroh vybíhající z pole a spadající na západní straně do údolí potoka Seč a nivy Berounky. Poloha je na severní straně vymezena ostrou upravenou hranou nad svahem, na východní cestou zařízlou do terénu a vytvářející další hranu. Dosud zde nebyly zjištěny žádné pozůstatky opevnění ani archeologické nálezy. Památka neprokázána, jen hypotetická. Ochrana podle Památkového katalogu nemá opodstatnění.

Poznámka: Původně zapsáno jako tvrziště Hamout.
Památkově chráněno od 16. března 1964.

Externí odkazyEditovat