Seznam kulturních památek v okrese Tachov

Seznam kulturních památek v okrese Tachov

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Tachov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Benešovice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37004570)


 
 
 
Kategorie „Virgin Mary chapel in Benešovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45610/4-1686
Pam. katalog
MIS
Benešovice náves
49°43′38,08″ s. š., 12°54′2,51″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brod nad Tichou

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohyla (Q37021957)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30887/4-1717
Pam. katalog
MIS
Brod nad Tichou 49°50′16,99″ s. š., 12°45′10,86″ v. d. Mohyla, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37021921)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32408/4-1714
Pam. katalog
MIS
Brod nad Tichou u mostu
49°50′5,23″ s. š., 12°44′40,33″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba (Q37021937)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Brod nad Tichou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19573/4-1712
Pam. katalog
MIS
Brod nad Tichou ve východní části obce
49°50′6,42″ s. š., 12°44′48,5″ v. d.
Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Broumov

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Broumov (Q12057383)


 
 
 
Kategorie „St. Vitus Castle (Broumov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40853/4-1980
Pam. katalog
MIS
Broumov Broumov 30, pod vsí, nedaleko zaniklého mlýna
49°53′34,44″ s. š., 12°34′56,28″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jánský zámeček (Q15304253)


 
 
 
Kategorie „Jánský zámek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34304/4-1979
Pam. katalog
MIS
Broumov Broumov 1, při silnici na Zadní Chodov
49°53′24,9″ s. š., 12°36′46,14″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Panny Marie (Q37027630)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35521/4-1719
Pam. katalog
MIS
Cebiv náves
49°49′44,53″ s. š., 12°58′40,08″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Cebiv (Q11722513)


 
 
 
Kategorie „Cebiv Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17759/4-1718
Pam. katalog
MIS
Cebiv Cebiv 1
49°49′45,32″ s. š., 12°58′45,45″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37027617)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45454/4-1720
Pam. katalog
MIS
Cebiv na mostě
49°49′49,68″ s. š., 12°58′49,15″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště a mohylové pohřebiště (Q27644503)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29690/4-1985
Pam. katalog
MIS
Bezemín nad soutokem Hadovky a Úterského potoka
49°51′19,94″ s. š., 13°1′36,51″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště – hradiště a mohylové pohřebiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Částkov

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q36864081)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Částkov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44334/4-4736
Pam. katalog
MIS
Částkov Částkov
49°45′22,86″ s. š., 12°40′29,41″ v. d.
Kostel svaté Anny

Památkově chráněno od 15. ledna 1992.

Boží muka (Q36864062)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103428
Pam. katalog
MIS
Částkov Částkov
49°45′31,53″ s. š., 12°40′4,49″ v. d.
Boží muka

Památkově chráněno od 20. ledna 2009.

Zámek Částkov (Q28887088)


 
 
 
Kategorie „Částkov (castle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11226/4-5066
Pam. katalog
MIS
Částkov Částkov 1
49°45′23,84″ s. š., 12°40′32,26″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 15. března 1996.

Boží muka (Q36864046)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25206/4-1722
Pam. katalog
MIS
Částkov jihovýchodní okraj obce
49°45′19,7″ s. š., 12°40′46,56″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 28 (Q33251068)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16509/4-1724
Pam. katalog
MIS
Maršovy Chody Maršovy Chody 28
49°45′11,51″ s. š., 12°39′0,99″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q37818785)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35547/4-1723
Pam. katalog
MIS
Maršovy Chody Maršovy Chody 1
49°45′13,39″ s. š., 12°39′1,81″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37818777)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39266/4-1725
Pam. katalog
MIS
Maršovy Chody náves
49°45′13,48″ s. š., 12°38′53,79″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka na místě bývalé tvrze, zbytky příkopu a valu (Q38047369)


 
 
 
Kategorie „Granary in Pernolec “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29907/4-1726
Pam. katalog
MIS
Pernolec Pernolec
49°46′26,8″ s. š., 12°40′50,62″ v. d.
Sýpka na místě býv. tvrze, zbytky příkopu a valu, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Anny Samétřetí (Q38047374)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Pernolec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103077
Pam. katalog
MIS
Pernolec severně od obce
49°46′54,73″ s. š., 12°40′44,44″ v. d.
Kostel sv. Anny Samétřetí

Památkově chráněno od 23. července 2008.

Dlouhý Újezd

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q37172798)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50159/4-5184
Pam. katalog
MIS
Dlouhý Újezd Dlouhý Újezd 12
49°45′59,51″ s. š., 12°37′31,29″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 18. dubna 2000.

Erpužice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Markéty (Q37268180)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Margaret (Erpužice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27331/4-1738
Pam. katalog
MIS
Erpužice náves
49°48′25,87″ s. š., 13°2′6,58″ v. d.
Kostel sv. Markéty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37817578)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18123/4-1988
Pam. katalog
MIS
Malovice v lese cca 1,9 km severovýchodně od obce
49°48′10,2″ s. š., 13°3′42,7″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37817570)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16125/4-1993
Pam. katalog
MIS
Malovice v lese cca 1 km jižně od obce
49°46′47,16″ s. š., 13°3′23,97″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Jana a Pavla (Q37271500)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints John and Paul (Halže) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14650/4-1740
Pam. katalog
MIS
Halže 49°49′52,03″ s. š., 12°34′43,6″ v. d. Kostel sv. Jana a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37271486)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Halže) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10212/4-4948
Pam. katalog
MIS
Halže 49°49′38,82″ s. š., 12°34′57,37″ v. d. Kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1855.

Památkově chráněno od 24. října 1994.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38141897)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44349/4-4723
Pam. katalog
MIS
Svobodka 49°48′48,29″ s. š., 12°35′0,55″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 19. prosince 1991.

Horní Kozolupy

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q38038354)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34247/4-1821
Pam. katalog
MIS
Očín při silnici do H. Kozolup
49°50′34,59″ s. š., 12°56′42,62″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q38096172)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44346/4-4769
Pam. katalog
MIS
Slavice Slavice
49°49′17,8″ s. š., 12°56′51,89″ v. d.
Kaple

Památkově chráněno od 8. dubna 1992.

Zámek Slavice (Q33256100)


 
 
 
Kategorie „Slavice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44347/4-4722
Pam. katalog
MIS
Slavice Slavice 1
49°49′5,72″ s. š., 12°57′2,21″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 19. prosince 1991.

Mohylník (Q38096177)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30267/4-1982
Pam. katalog
MIS
Slavice v lese 1,6 km jihovýchodně od Slavic
49°48′35,99″ s. š., 12°57′59,93″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q38096181)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Slavice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14747/4-1898
Pam. katalog
MIS
Slavice návrší na severovýchodním okraji obce
49°49′13,75″ s. š., 12°57′0,6″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38138942)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26382/4-1910
Pam. katalog
MIS
Strahov Strahov
49°51′9,92″ s. š., 12°57′20,31″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q38138935)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24880/4-1911
Pam. katalog
MIS
Strahov při silnici k Očínu
49°50′55,73″ s. š., 12°57′1,7″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hošťka

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Markéty (Q37278599)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Margaret (Hošťka) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100613
Pam. katalog
MIS
Hošťka 49°41′46,03″ s. š., 12°35′48,84″ v. d. Kostel sv. Markéty

Památkově chráněno od 17. října 2003.

Židovský hřbitov (Q10289772)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Pořejov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102105
Pam. katalog
MIS
Pořejov 49°43′27,31″ s. š., 12°35′31,67″ v. d. Hřbitov židovský

Památkově chráněno od 14. prosince 2006.

Kostel svaté Anny (Q28364181)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Anne (Pořejov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12420/4-4840
Pam. katalog
MIS
Pořejov 49°44′1,37″ s. š., 12°35′21,56″ v. d. Kostel sv. Anny

Památkově chráněno od 17. února 1993.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště (Q37423135)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23191/4-1989
Pam. katalog
MIS
Kočov jižní část obce
49°48′32,06″ s. š., 12°44′7,21″ v. d.
Tvrz - tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q18746096)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Kočov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10444/4-4811
Pam. katalog
MIS
Kočov Kočov
49°47′37,3″ s. š., 12°44′8,04″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele, zřícenina a archeologické stopy

Památkově chráněno od 25. listopadu 1992.

Kříž (Q37423122)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103219
Pam. katalog
MIS
Kočov napravo od silnice Bor - Planá
49°47′39,34″ s. š., 12°45′28,87″ v. d.
Kříž

Památkově chráněno od 6. října 2008.

Zvonička (Q37423143)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44337/4-4770
Pam. katalog
MIS
Kočov Kočov
49°48′33,73″ s. š., 12°44′5,58″ v. d.
Zvonička

Památkově chráněno od 9. dubna 1992.

Socha svaté Rodiny (Q37422554)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22168/4-1776
Pam. katalog
MIS
Klíčov Klíčov
49°48′13,29″ s. š., 12°42′36,29″ v. d.
Socha sv. Rodiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kokašice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Bavůrkův smírčí kříž (Q37424211)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104706
Pam. katalog
MIS
Kokašice 49°52′44,57″ s. š., 12°56′38,96″ v. d. Smírčí kříž tzv. Bavůrkův

Památkově chráněno od 21. března 2012.

Usedlost čp. 22 (Q33317456)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15697/4-1778
Pam. katalog
MIS
Kokašice Kokašice 22
49°52′45,41″ s. š., 12°56′55,49″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Krasíkov / Švamberk s kostelem svaté Maří Magdaleny (Q10502205)


 
 
 
Kategorie „Castle Krasíkov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45531/4-1781
Pam. katalog
MIS
Krasíkov 3,5 km západně od Konstantinových Lázní
49°52′40,15″ s. š., 12°55′51,73″ v. d.
Hrad Krasíkov (Švamberk) s kostelem sv. Maří Magdaleny, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hospodářský dvůr Krasíkov (Švamberk) (Q124084194)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
107110
Pam. katalog
MIS
Krasíkov Krasíkov 1
49°52′50,7″ s. š., 12°56′8,41″ v. d.
Rozlehlý pozdně barokní hospodářský dvůr pod hradem Krasíkov (Švamberk) snad již pozdně středověkého založení.

Památkově chráněno od 13. prosince 2023.

Boží muka (Q37424198)


 
 
 
Kategorie „Column shrine in Krasíkov (Kokašice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28544/4-1779
Pam. katalog
MIS
Krasíkov při vjezdu do bývalého hospodářského dvora pod hradem Švamberk
49°52′50,01″ s. š., 12°56′7,15″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník selské vzpoury - pylon a kaple (Q37424236)


 
 
 
Kategorie „Pomník selské vzpoury - pylon a kaple (Krasíkov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15213/4-1782
Pam. katalog
MIS
Krasíkov Ovčí vrch
49°53′15,93″ s. š., 12°55′51,71″ v. d.
Pomník selské vzpoury - pylon a kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Milkovské Čihadlo (Q37424224)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17260/4-3792
Pam. katalog
MIS
Krasíkov 49°53′20,3″ s. š., 12°55′8,21″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště Milkovské Čihadlo, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Konstantinovy Lázně

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vila Käthi (Q61780100)


 
 
 
Kategorie „Municipal office (Konstantinovy Lázně) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106229
Pam. katalog
MIS
Konstantinovy Lázně Lázeňská 27
49°52′49,6″ s. š., 12°58′43,41″ v. d.
Vila z počátku 20. století ovlivněná modernismem s prvky secese. Původně letní vila plzeňského notáře Josefa Bindera, člena významné plzeňské rodiny. Pojmenování vily zřejmě zvolil její stavebník po své matce Katharině. Nejlépe dochovaná vila z období stavebního rozmachu obce. Od 90. let 20. století zde sídlí obecní úřad, předtím zde byla školka.

Památkově chráněno od 8. srpna 2018.

Smírčí kříž (Q37425846)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29209/4-5138
Pam. katalog
MIS
Konstantinovy Lázně lázeňský park, Plzeňská, parc. 575/1
49°52′57,62″ s. š., 12°58′32,26″ v. d.
Smírčí kříž. Mohutný a vysoký monolitický latinský kříž na nepůvodním místě. Na kameni provedeno několik reliéfů řeckého kříže v kruhu. Objekt patrně patří do nejstarší skupiny smírčích křížů a je jedním z největších v Plzeňském kraji.

Poznámka: Původně stával v polích za starým lázeňským domem stojícím u cesty do Bezdružic (dnes dům zbořen). Po 2. světové válce přemístěn na dnešní místo. Dnes solitérní objekt v lázeňském parku, nedaleko severozápadním směrem od Prusíkova pramene, vlevo Plzeňské ul. (při příjezdu od Bezdužic).
Památkově chráněno od 23. června 1998.

Lázeňský dům Mír (Q108805911)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106591
Pam. katalog
MIS
Konstantinovy Lázně Nádražní 68
49°53′2,52″ s. š., 12°58′34,43″ v. d.
Lázeňský dům Mír. Zděný patrový dům s mansardovou střechou lze kvalifikovat jako kvalitní moderní architekturu s kubistickými a pseudobarokními vlivy. Nejhodnotnější zástupce kubistické architektury v lokalitě.

Památkově chráněno od 11. prosince 2020.

Zámek Daňkov (Q30794014)


 
 
 
Kategorie „Daňkov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21919/4-1823
Pam. katalog
MIS
Okrouhlé Hradiště Okrouhlé Hradiště 32, 75, 110
49°51′18,17″ s. š., 13°0′51,93″ v. d.
Zámek Daňkov. Zemědělský dvůr, původně poplužní dvůr Gutštejn, který plnil hospodářskou funkci k nedalekému hradu Gutštejnu. Jednoduchá stavba zámečku je příkladem drobné zámecké stavby, vzniklé počátkem 19. století pro potřeby hostů okolní obory. Roku 1816 zde založena dančí obora (odtud název Daňkov) a při té příležitosti vybudován nový lovecký zámeček, jehož konečná podoba pochází z roku 1879. V roce 1938 byla obora zrušena.
  • zámek čp. 32
  • kolny
  • chlévy
  • obytné stavení, bývalé šafářství čp. 75
  • vila čp. 110

Památkově chráněno od 25. května 1964.

Kostel svatého Jana Křtitele (Q38039646)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Okrouhlé Hradiště) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10328/4-4902
Pam. katalog
MIS
Okrouhlé Hradiště východní část návsi, st. 2/1, 2/2
49°51′58,5″ s. š., 12°59′37,68″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele. Původem středověký, barokně a v historizujícím slohu přestavěný kostel. Ve zdivu lodi asi pozůstatek středověké stavby, presbytář raně barokní. Dnešní podoba výsledkem historizující přestavby v 2. polovině 19. století. Architektonicky nenáročná stavba.

Památkově chráněno od 7. února 1994.

Hrad Gutštejn (Q12018569)


 
 
 
Kategorie „Gutštejn “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18179/4-1822
Pam. katalog
MIS
Okrouhlé Hradiště na skále nad potokem Hadovkou, st. 135
49°51′6,33″ s. š., 13°0′58,26″ v. d.
Hrad Gutštejn, zřícenina. Jedna z nejpůsobivějších hradních zřícenin a současně spolu s přilehlou scenérií potoka Hadovky a okolních strání jeden z nejkrásnějších krajinných celků v západních Čechách.

Památkově chráněno od 25. května 1964.

Hradiště Hradištský vrch (Q27634394)


 
 
 
Kategorie „Hradištský vrch (nature reserve) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46589/4-1824
Pam. katalog
MIS
Okrouhlé Hradiště Hradišťský kopec, pp. 173/1
49°52′24,8″ s. š., 12°59′20,25″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – hradiště Hradištský vrch, archeologické stopy. Druhé největší hradiště v západních Čechách, v době své existence centrum širší oblasti. Významné jak svou rozlohou a dominantní polohou, tak i hustotou nálezů a jednofázovým osídlením, jehož stopy nejsou porušeny osídlením pozdějším. Hradiště po celé ploše rozsáhlého vrcholku čedičové stolové hory, tvar hradiště kopíruje okraje vrcholové plošiny a je nepravidelně oválný o rozměrech 1,7 km x 0,55 km. Plocha přes 50 ha je obklopena jednoduchým valem při hraně plošiny, dlouhým 3,7 km. Místy val převyšuje okolní plochu o 1 m, jindy se jeví jen jako ostřejší zalomení na hraně svahu. Zbudován byl z kamene a hlíny, místy je jen kamenný. Do valu byly začleněny i přírodní skalní výchozy. Val byl budován ze dvou souběžných řad velkých kamenů vzdálených 2,5 - 2,75 m a prostor mezi nimi byl vyplněn menším kamením a hlínou. Přístup do hradiště byl zajištěn pěti branami. Uvnitř opevněné plochy dodnes dochovány tři prameny vody. V západní části prostor lomu, který odtěžil značnou část hradiště. Na ostatní ploše občasné jámy a vkopy, a to i nedávného data.

Památkově chráněno od 25. května 1964.

Hrad Falštejn (Q11990202)


 
 
 
Kategorie „Falštejn Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21900/4-1994
Pam. katalog
MIS
Poloučany cca 1 km jihovýchodně od obce Potín
49°53′11,74″ s. š., 13°1′4,06″ v. d.
Hrad Falkenstein (Falštejn), zřícenina. Pozůstatky středověkého menšího hradu, dosud nepříliš poznaného, v působivé poloze. Vznik snad ve 14. století, jako pustý zmiňován roku 1567. Na ostrohu ukončeném skalkou spadající strmě do potočního údolí. Hlavní menší jádro na dvou sousedních skaliskách odděleno od většího předhradí příkopem. Zbytky staveb patrny jako terénní relikty a stopy ve skále na zadní skalisku, přední nese stopy záměrného upravení. Samotné předhradí odděleno od ostatního terénu předpolí hlubokým příkopem s valy po obou stranách.

Památkově chráněno od 26. února 1964.

Hradiště Šipín (Q27644603)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102016
Pam. katalog
MIS
Šipín Šipín
49°51′24,84″ s. š., 13°2′0,41″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště. Lokalita představuje spolu se starším hradištěm Bezemín dvě nejzápadnější výspy opevněných slovanských hradišť. Celý areál je důležitý pro poznání středo- a mladohradištního období, následovalo tu nepřetržité osídlení po celé středověké období. Pp. 1456/1–3, 1556/4, 1455/3, 1626, 1567, 1512/1–2, 1470, 1462, 1460/1, 1627, st. 144, 59/2, 58, 57/3, 57/1, 56. Hradiště se nachází na výšinné poloze nad soutokem Úterského potoka a Hadovky. Kostel sv. Barbory, fara, hájovna, dříve i hostinec, škola zaujímají jihovýchodní část plochy hradiště, severozápadní část hradiště je porostlá zplanělým sadem, půda není obdělávána. Boky ostrohu na severu, západě a jihu jsou strmé, místy skalnaté, pouze na východě navazuje ostrožna zúženou šíjí na okolní terén. Ze samotného hradiště se zachoval 10–14 m široký příkop vyhloubený v úzké šíji na východě ostrožny. Dnes je částečně zasypaný tělesem recentní přístupové cesty. Z valového opevnění na východě hradiště jsou zřetelné dva valy, z nichž je lépe zachován mohutný vnější přepažující val (dochované převýšení 1,5 m). Délka tohoto valu je 40–45 m a je narušen přístupovou cestou. Vnitřní val je vzdálen od vnějšího asi 15–20 m a jeví se pouze jako mírná terénní vlna.

Památkově chráněno od 6. listopadu 2006.

Kostel svaté Barbory (Q38230019)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Barbara (Šipín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24815/4-1568
Pam. katalog
MIS
Šipín vrcholek kopce, st. 57/1–3
49°51′24,12″ s. š., 13°1′56,86″ v. d.
Kostel sv. Barbory, ohradní zeď. Zděný orientovaný kostel obklopený hřbitovem je součástí malé osady na ploše bývalého slovanského hradiště. Kostel je patrně pozdně barokní novostavba v místě staršího kostela zmiňovaného ve 14. století. Poutní místo a mimořádně působivá krajinná dominanta. Márnice v severozápadním nároží areálu není památkově chráněna.

Památkově chráněno od 19. února 1964.

Kaplička Panny Marie (Q38230011)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Šipín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34883/4-1569
Pam. katalog
MIS
Šipín v lese nad vsí, pp. 1507/1
49°51′27,75″ s. š., 13°2′6,21″ v. d.
Kaplička Panny Marie. Volně stojící roubená kaple nad obdélným půdorysem a polovalbovou střechou se sanktuskou, vystavěná u zázračného pramene pod hradištěm Šipín. V nadpraží vstupu datace do roku 1892. Postavena na místě původní malé poutní kaple, vedle níž se nalézal pramen zvaný Svatá studánka. Její vody se užívalo k léčení nemocných očí. V roce 1892 postavil na jejím místě kníže Karel z Lowensteinu novou stylovou kapli mající tvar blokového domku.

Památkově chráněno od 19. února 1964.

Boží muka (Q38230024)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26980/4-1570
Pam. katalog
MIS
Šipín u lesa, pp. 1470
49°51′24,24″ s. š., 13°2′4,08″ v. d.
Boží muka zhotovená z jednoho kusu hrubozrného pískovce, situovaná u příkopu šipínského hradiště při přístupové cestě ke kostelu. Kámen hrubě opracovaný, dle celkového charakteru lze řadit tato boží muka do období pozdního středověku.

Památkově chráněno od 19. února 1964.

Kostelec

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rovinné opevněné sídliště (Q37426937)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31268/4-1990
Pam. katalog
MIS
Kostelec východně od dvora Alfrédov, na březích Touškovského potoka
49°41′7,7″ s. š., 13°2′0,16″ v. d.
Rovinné opevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr Alfrédov (Q33321876)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20195/4-4679
Pam. katalog
MIS
Kostelec Kostelec 42
49°41′6,67″ s. š., 13°1′54,53″ v. d.
Zemědělský dvůr Alfrédov

Památkově chráněno od 11. listopadu 1991.

Mohylník (Q37426928)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42193/4-4065
Pam. katalog
MIS
Kostelec severovýchodně od obce, lokalita Farský les
49°40′50,4″ s. š., 13°1′57,96″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q37426949)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Kostelec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46149/4-1787
Pam. katalog
MIS
Kostelec Kostelec
49°40′26,46″ s. š., 13°1′29,62″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Žentour (Q37990478)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24588/4-3558
Pam. katalog
MIS
Nedražice Nedražice
49°39′21,6″ s. š., 13°1′55,56″ v. d.
Jiná zemědělská stavba - žentour

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Nedražice (Q33253254)


 
 
 
Kategorie „Castle Nedražice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14899/4-1789
Pam. katalog
MIS
Nedražice Nedražice 1
49°39′20,77″ s. š., 13°1′59,83″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37990471)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Nedražice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20233/4-1790
Pam. katalog
MIS
Nedražice Nedražice
49°39′22,65″ s. š., 13°2′20,39″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38044679)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42140/4-4070
Pam. katalog
MIS
Ostrov u Stříbra v lese cca 0,7 km jihozápadně od obce
49°41′41,13″ s. š., 13°2′21,28″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatých Václava a Vojtěcha (Q12028053)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslas and Adalbert in Ostrov u Stříbra “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41459/4-1827
Pam. katalog
MIS
Ostrov u Stříbra Ostrov u Stříbra
49°41′59,49″ s. š., 13°2′38,47″ v. d.
Kaple sv. Václava a Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38192891)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44720/4-1995
Pam. katalog
MIS
Vrhaveč v lese 0,6 km západně od obce
49°41′14,48″ s. š., 13°2′51,49″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník Stelka (Q37341643)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22061/4-1991
Pam. katalog
MIS
Kšice v lese cca 1,2-1,5 km severozápadně od obce Záchlumí
49°48′6″ s. š., 12°59′1,6″ v. d.
Mohylník Stelka, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37341626)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Kšice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20132/4-1791
Pam. katalog
MIS
Kšice Kšice
49°48′8,29″ s. š., 12°59′50,57″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník Čertův kámen (Q37341615)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32607/4-1991
Pam. katalog
MIS
Kšice v lese cca 0,75 km východně od obce Záchlumí
49°47′53,8″ s. š., 12°58′38,04″ v. d.
Mohylník Čertův kámen, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pohřebiště Na Žalostném (Q37341657)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17509/4-4069
Pam. katalog
MIS
Kšice v lese cca 1,5 km severozápadně od obce
49°48′45,42″ s. š., 12°58′57,09″ v. d.
Mohylník - pohřebiště Na Žalostném, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q37454993)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Lesná) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44339/4-4735
Pam. katalog
MIS
Lesná Lesná
49°45′13,54″ s. š., 12°32′11,28″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše

Památkově chráněno od 16. ledna 1992.

Zámek Lesná (Q35823489)


 
 
 
Kategorie „Lesná (castle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44340/4-4734
Pam. katalog
MIS
Lesná Lesná 1
49°45′12,82″ s. š., 12°32′7,58″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 15. ledna 1992.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37454972)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10306/4-4915
Pam. katalog
MIS
Lesná Lesná
49°45′14,97″ s. š., 12°32′40,89″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 14. dubna 1994.

Kaple (Q38490115)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29742/4-4036
Pam. katalog
MIS
Ostrůvek u loveckého zámečku
49°45′15,26″ s. š., 12°28′21,52″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lestkov

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Dominika (Q37455338)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Dominic (Lestkov)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34718/4-1797
Pam. katalog
MIS
Lestkov náves
49°52′58,7″ s. š., 12°52′18,88″ v. d.
Socha sv. Dominika

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka u čp. 84 (Q37455317)


 
 
 
Kategorie „Granary in the Lestkov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27034/4-1800
Pam. katalog
MIS
Lestkov u čp. 84
49°52′56,62″ s. š., 12°52′21,57″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Antonína Paduánského (Q37455361)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Anthony of Padua in Lestkov‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44341/4-4724
Pam. katalog
MIS
Lestkov náves, u školy
49°52′58,44″ s. š., 12°52′15,69″ v. d.
Socha sv. Antonína Paduánského

Památkově chráněno od 18. prosince 1991.

Kostel svatého Prokopa (Q19305514)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Procopius (Lestkov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39084/4-1795
Pam. katalog
MIS
Lestkov Lestkov
49°52′57,68″ s. š., 12°52′14,66″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba (Q37179351)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Domaslav) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36688/4-1801
Pam. katalog
MIS
Domaslav Domaslav
49°52′37,92″ s. š., 12°54′39,6″ v. d.
Kostel sv. Jakuba s kovaným křížem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38192650)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15602/4-2000
Pam. katalog
MIS
Vrbice u Bezdružic Vrbice u Bezdružic
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Návesní kaple (Q38193408)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50342/4-5206
Pam. katalog
MIS
Vysoké Jamné Vysoké Jamné
49°52′55,13″ s. š., 12°50′38,11″ v. d.
Kaple návesní

Památkově chráněno od 14. června 2000.

Lom u Tachova

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kříž (Q37468581)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21981/4-1804
Pam. katalog
MIS
Lom u Tachova Lom u Tachova
49°49′20,28″ s. š., 12°42′8,16″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37468561)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29480/4-1803
Pam. katalog
MIS
Lom u Tachova náves
49°49′7,18″ s. š., 12°41′36,16″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37468616)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44343/4-4731
Pam. katalog
MIS
Lom u Tachova u čp. 47
49°49′10,65″ s. š., 12°41′37,73″ v. d.
Boží muka

Památkově chráněno od 11. listopadu 1991.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37468596)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44344/4-4732
Pam. katalog
MIS
Lom u Tachova u Lomského mlýna čp. 33, na rozhraní parcel 1229/2 a 2470
49°48′23,29″ s. š., 12°42′7,08″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 14. ledna 1992.

Milíře

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q37820708)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Milíře) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13020/4-4966
Pam. katalog
MIS
Milíře Milíře 119, 121
49°47′56,26″ s. š., 12°33′19,29″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla (st. 48), pamětní kříž (pp. 467/6), památník obětem 1. svět. války (pp. 467/6), fara čp. 119, škola čp. 121

Památkově chráněno od 16. listopadu 1994.

Olbramov

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38039783)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Olbramov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12432/4-5115
Pam. katalog
MIS
Olbramov Olbramov
49°50′43,54″ s. š., 12°52′0,98″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 24. listopadu 1997.

Sousoší svaté Rodiny (Q38039788)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31609/4-1825
Pam. katalog
MIS
Olbramov náves
49°50′34,73″ s. š., 12°52′2,41″ v. d.
Sousoší sv. Rodiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37423194)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Kořen) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11450/4-5086
Pam. katalog
MIS
Kořen Kořen
49°51′7,8″ s. š., 12°50′36,27″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 21. října 1996.

Židovský hřbitov (Q10288027)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Kořen “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102096
Pam. katalog
MIS
Kořen Kořen
49°51′8,67″ s. š., 12°50′45,4″ v. d.
Židovský hřbitov

Památkově chráněno od 22. prosince 2006.

Ošelín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q38038383)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Ošelín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29614/4-1832
Pam. katalog
MIS
Ošelín Ošelín
49°46′17,67″ s. š., 12°51′9,92″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q38038390)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103150
Pam. katalog
MIS
Ošelín centrum obce, jižně od kostela
49°46′16,99″ s. š., 12°51′9,13″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 20. srpna 2008.

Prostiboř

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most přes Úhlavku (Q38089077)


 
 
 
Kategorie „The stone bridge in Prostiboř “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100693
Pam. katalog
MIS
Prostiboř přes řeku Úhlavku
49°39′25,72″ s. š., 12°54′37,52″ v. d.
Silniční most

Památkově chráněno od 3. prosince 2003.

Zámek Prostiboř (Q21653136)


 
 
 
Kategorie „Castle Kopec “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27183/4-1880
Pam. katalog
MIS
Kopec na skalnatém návrší
49°39′28,69″ s. š., 12°54′45,33″ v. d.
Hrad přestavěný na zámek

Poznámka: Zámek Prostiboř se též nazývá Kopec
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka u čp. 72 (Q38089066)


 
 
 
Kategorie „Granary by the house No. 72 in Prostiboř “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31129/4-1879
Pam. katalog
MIS
Prostiboř u čp. 72
49°39′20,41″ s. š., 12°54′5,26″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Mikuláše (Q38089072)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Prostiboř) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30016/4-1877
Pam. katalog
MIS
Prostiboř náves
49°39′15,18″ s. š., 12°53′49,02″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q35823212)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35448/4-1878
Pam. katalog
MIS
Prostiboř Prostiboř 1
49°39′14,85″ s. š., 12°53′46,65″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stodola (Q38089083)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45830/4-1881
Pam. katalog
MIS
Prostiboř návrší pod zámkem
49°39′24,57″ s. š., 12°54′45,24″ v. d.
Stodola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q10290339)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Telice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103982
Pam. katalog
MIS
Telice Telice
49°39′14,87″ s. š., 12°55′29,12″ v. d.
Židovský hřbitov

Památkově chráněno od 25. června 2010.

Zemědělský dvůr čp. 1 (Q33257714)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102195
Pam. katalog
MIS
Telice Telice 1
49°38′57,05″ s. š., 12°55′36,65″ v. d.
Zemědělský dvůr

Památkově chráněno od 28. února 2007.

Kaple Panny Marie Pomocné (Q38147862)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Mary of Help (Telice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24037/4-1958
Pam. katalog
MIS
Telice západní kraj vsi
49°38′55,68″ s. š., 12°55′38,59″ v. d.
Kaple Panny Marie Pomocné

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38147858)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36177/4-1959
Pam. katalog
MIS
Telice při silnici u rybníka
49°38′54,33″ s. š., 12°55′45,48″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q38095497)


 
 
 
Kategorie „Holy_Trinity_church_in_Skapce “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33490/4-1894
Pam. katalog
MIS
Skapce Skapce
49°39′24,17″ s. š., 12°59′26,41″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33518816)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31785/4-1895
Pam. katalog
MIS
Skapce Skapce 1
49°39′23,74″ s. š., 12°59′26,9″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Staré Sedliště

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Zámek (Q38137914)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52946/4-1901
Pam. katalog
MIS
Staré Sedliště Staré Sedliště 1
49°44′38,36″ s. š., 12°41′34,03″ v. d.
Zámek

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 15. října 1964.

Kostel svatého Prokopa a Oldřicha (Q38137905)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Procopius and Ulrich in Staré Sedliště “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45664/4-1902
Pam. katalog
MIS
Staré Sedliště st. 41
49°44′30,81″ s. š., 12°41′27,29″ v. d.
Kostel sv. Prokopa a Oldřicha

Poznámka: MonumNet uvádí chybně parcelu pp. 41 (ta neexistuje) místo st. 41
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31846279)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51505/4-5271
Pam. katalog
MIS
Staré Sedliště Staré Sedliště 178
49°44′30,54″ s. š., 12°41′24,51″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 28. března 2002.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38137919)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20210/4-4990
Pam. katalog
MIS
Staré Sedliště u domu čp. 78 (proti poště), pp. 2926/37
49°44′43,08″ s. š., 12°41′38,44″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: dříve bylo v MonumNetu pod číslem 68403/4-4990 (PkMISSezObrWD)
Památkově chráněno od 13. března 1995.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37819449)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32991/4-3554
Pam. katalog
MIS
Mchov ve vsi u rybníka, pp. 1658/1
49°43′23,81″ s. š., 12°42′58,36″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: MonumNet uvádí „při cestě na Staré Sedliště“, dle MIS a dle parcelního čísla v MonumNetu přímo ve vsi u rybníka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Smírčí kříž (Q37819442)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
53435/4-1812
Pam. katalog
MIS
Mchov Smírčí kříž

Poznámka: nenalezen, parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 22. ledna 1970.

Zámek Nové Sedliště (Q30895158)


 
 
 
Kategorie „Nové Sedliště (castle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24460/4-1903
Pam. katalog
MIS
Nové Sedliště Nové Sedliště 1
49°43′46,58″ s. š., 12°40′33,62″ v. d.
Zámek:
  • zámek, st. 8
  • skleník, st. 7
  • park, ohrazení, pp. 10, 12
  • část pp. 1972/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrziště (Q38037388)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47613/4-4209
Pam. katalog
MIS
Nové Sedliště západní břeh rybníka na návsi, pp. 106/2
49°43′48,61″ s. š., 12°40′31,43″ v. d.
Tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Boží muka (Q38037395)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52938/4-1904
Pam. katalog
MIS
Nové Sedliště náves
Boží muka

Poznámka: parcelní číslo neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 22. ledna 1970.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q26933310)


 
 
 
Kategorie „Church of Holy Trinity (Nové Sedliště) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24626/4-1905
Pam. katalog
MIS
Nové Sedliště 49°43′55,45″ s. š., 12°40′11,24″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Staré Sedlo

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38137964)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36426/4-1907
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo na mostě
49°39′49,53″ s. š., 12°51′49,28″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38137957)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Staré Sedlo) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22160/4-1906
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo střed obce
49°39′52,8″ s. š., 12°51′50,4″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q33244449)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10633/4-4057
Pam. katalog
MIS
Darmyšl Darmyšl 51
49°39′16,39″ s. š., 12°53′12,51″ v. d.
Vodní mlýn U Vavartů

Poznámka: Na říčce Úhlava, 1,5 km S od vsi
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q37171266)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12460/4-4823
Pam. katalog
MIS
Darmyšl Darmyšl
49°38′29,96″ s. š., 12°52′28,09″ v. d.
Sýpka ?

Památkově chráněno od 27. ledna 1993.

Smírčí kříž (Q38090220)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11853/4-5110
Pam. katalog
MIS
Racov u hřbitova
49°38′16,06″ s. š., 12°50′50,48″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 20. srpna 1997.

Smírčí kříž (Q38090233)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11854/4-5111
Pam. katalog
MIS
Racov při cestě na Darmyšl, proti čp. 25
49°38′25,46″ s. š., 12°50′48,6″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 20. srpna 1997.

Kostel svatého Martina (Q38090225)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Racov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17787/4-1909
Pam. katalog
MIS
Racov Racov
49°38′20,8″ s. š., 12°50′46,65″ v. d.
Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Studánka

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší svaté Rodiny (Q38140197)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15651/4-1947
Pam. katalog
MIS
Studánka jižní okraj obce, šikmo proti čp. 4
49°46′34,38″ s. š., 12°36′22,59″ v. d.
Sousoší sv. Rodiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38140203)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18610/4-1949
Pam. katalog
MIS
Studánka jižní strana návsi
49°46′39,86″ s. š., 12°36′17,4″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jiří (Q38140189)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103083
Pam. katalog
MIS
Studánka náves
49°46′50,18″ s. š., 12°36′11,67″ v. d.
Socha sv. Jiří

Památkově chráněno od 30. července 2008.

Sulislav

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38140878)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104714
Pam. katalog
MIS
Sulislav Sulislav
49°44′55,79″ s. š., 13°4′22,15″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 22. března 2012.

Kostel svatého Vavřince s ohradní zdí a branou (Q38140873)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Sulislav) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30992/4-1950
Pam. katalog
MIS
Sulislav Sulislav
49°44′56,51″ s. š., 13°4′18,52″ v. d.
Kostel sv. Vavřince s ohradní zdí a branou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 26 (Q33317383)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102192
Pam. katalog
MIS
Sulislav Sulislav 26
49°44′55,98″ s. š., 13°4′25,21″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. února 2007.

Svojšín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Svojšín (Q30868464)


 
 
 
Kategorie „Svojšín (castle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40608/4-1951
Pam. katalog
MIS
Svojšín Svojšín 1
49°46′1,06″ s. š., 12°54′39,64″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kašna (Q38142008)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25239/4-1954
Pam. katalog
MIS
Svojšín náves
49°45′59,08″ s. š., 12°54′37,88″ v. d.
Kašna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q38142019)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Svojšín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17318/4-1952
Pam. katalog
MIS
Svojšín mezi farou a zámkem v severní části obce
49°46′2,06″ s. š., 12°54′37,48″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33310015)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40065/4-1953
Pam. katalog
MIS
Svojšín Svojšín 36, západně od kostela
49°46′3,59″ s. š., 12°54′36,1″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr če. 2 (Q38038059)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103655
Pam. katalog
MIS
Nynkov Nynkov
49°45′37,3″ s. š., 12°53′48,23″ v. d.
Zemědělský dvůr če. 2, z toho jen: sýpka a chlévy

Památkově chráněno od 29. července 2009.

Židovský hřbitov (Q10289397)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Ošelín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102422
Pam. katalog
MIS
Řebří severozápadně od obce - cca 300 m, v lese nad potokem Šárka
49°45′53,93″ s. š., 12°52′34,63″ v. d.
Židovský hřbitov, jenž je uváděn také pod názvy Židovský hřbitov Svojšín či Ošelín.

Památkově chráněno od 9. července 2007.

Tisová

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kříž (Q38148388)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky