Seznam kulturních památek v okrese Praha-východ

Seznam kulturních památek v okrese Praha-východ

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Praha-východ vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Babice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zaniklá ves Janovičky (též Janovice) (Q37001175)


 
 
 
Kategorie „Janovice (Babice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17144/2-4121
Pam. katalog
MIS
Babice les jihozápadně od vsi
49°59′54,53″ s. š., 14°43′23,07″ v. d.
Zaniklá ves Janovičky, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bašť Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Panská sýpka (Q37001133)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13033/2-1987
Pam. katalog
MIS
Bašť náves, st. 1/1
50°12′14,45″ s. š., 14°28′29,72″ v. d.
Sýpka panská

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q38486310)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38727/2-4122
Pam. katalog
MIS
Baštěk st. 69 a 70, pp. 418/1, 418/2
50°12′19,71″ s. š., 14°27′43,65″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy: tvrziště: st. 69 a 70 (bez staveb), pp. 418/1, 418/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bořanovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Bořanovice (Q33521227)


 
 
 
Kategorie „Pakoměřice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28468/2-1989
Pam. katalog
MIS
Pakoměřice Pakoměřice 1, (7)
50°10′53,7″ s. š., 14°28′45,31″ v. d.
Zámek:
 • zámek čp. 1, most, st. 45
 • kostel Narození Panny Marie, márnice, ohradní zeď, st. 44
 • fara čp. 7, st. 43/1
 • pp. 167, 169/2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Březí Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Šance (Q36998854)


 
 
 
Kategorie „Hradiště Šance (Březí u Říčan) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35298/2-2207
Pam. katalog
MIS
Březí severně nad vsí
50°1′21,15″ s. š., 14°41′59,43″ v. d.
Hradiště z doby halštatské

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36998838)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Březí u Říčan) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29161/2-2029
Pam. katalog
MIS
Březí při čp. 48
50°0′59,49″ s. š., 14°41′42,39″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q28822984)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Březí u Říčan) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36383/2-2028
Pam. katalog
MIS
Březí Březí
50°0′58,74″ s. š., 14°42′4,28″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Černé Voděrady Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Polotovary mlecích kamenů (Q36857211)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23878/2-3425
Pam. katalog
MIS
Černé Voděrady Zvánovický potok, Černé Voděrady
49°56′32,12″ s. š., 14°47′33,26″ v. d.
Jiné dílo s přírodními prvky - polotovary mlecích kamenů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Čestlice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Václava (Q36862674)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Wenceslaus in Čestlice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21002/2-2038
Pam. katalog
MIS
Čestlice náves
50°0′2,3″ s. š., 14°35′1,81″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Prokopa (Q12031002)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Procopius (Čestlice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40693/2-2037
Pam. katalog
MIS
Čestlice náves
50°0′11,48″ s. š., 14°35′0,75″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobročovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Isidora (Q37173964)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Isidore the Laborer (Dobročovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45750/2-2041
Pam. katalog
MIS
Dobročovice náves
50°3′21,72″ s. š., 14°41′54,61″ v. d.
Kaple sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mostek přes Výmolu (Q37173945)


 
 
 
Kategorie „Bridge over the Výmola (Dobročovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102304
Pam. katalog
MIS
Dobročovice přes potok Výmola
50°3′52,37″ s. š., 14°41′43,42″ v. d.
Silniční most - mostek

Památkově chráněno od 4. dubna 2007.

Krucifix (Q37173985)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16480/2-2042
Pam. katalog
MIS
Dobročovice u silnice do Úval
50°3′24,91″ s. š., 14°42′7,68″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobřejovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q37173108)


 
 
 
Kategorie „Granary in Dobřejovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20391/2-4126
Pam. katalog
MIS
Dobřejovice na kraji obce, severozápadně od zámku
49°59′0,85″ s. š., 14°34′33,38″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Dobřejovice (Q30859703)


 
 
 
Kategorie „Dobřejovice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46974/2-2043
Pam. katalog
MIS
Dobřejovice U Zámku 1
49°58′57,43″ s. š., 14°34′45,19″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dřevčice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 29 (Q31208786)


 
 
 
Kategorie „Dřevčice 29 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26026/2-2055
Pam. katalog
MIS
Dřevčice Dřevčice 29
50°10′7,38″ s. š., 14°37′50,85″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: S část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37170014)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25390/2-2781
Pam. katalog
MIS
Dřevčice náves, při čp. 9
50°10′4,08″ s. š., 14°37′40,96″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q37170032)


 
 
 
Kategorie „Bell tower (Dřevčice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20187/2-2051
Pam. katalog
MIS
Dřevčice při silnici do Brandýsa
50°10′7,72″ s. š., 14°37′54,56″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje s farou (Q37170054)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Dřevčice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37438/2-2050
Pam. katalog
MIS
Dřevčice náves
50°10′5,71″ s. š., 14°37′44,57″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q33323831)


 
 
 
Kategorie „Tvrz Dřevčice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44865/2-2052
Pam. katalog
MIS
Dřevčice Dřevčice 1
50°10′10,39″ s. š., 14°37′49,28″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 28 (Q31208783)


 
 
 
Kategorie „Dřevčice 28 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31620/2-2054
Pam. katalog
MIS
Dřevčice Dřevčice 28
50°10′6,97″ s. š., 14°37′49,36″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: S část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dřísy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Václava (Q37170333)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Wenceslaus (Dřísy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39803/2-1301
Pam. katalog
MIS
Dřísy na rozcestí za vsí, severně od čp. 43
50°15′29,34″ s. š., 14°38′35,84″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Stětí svatého Jana Křtitele (Q37170346)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Beheading of Saint John the Baptist (Dřísy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20869/2-1300
Pam. katalog
MIS
Dřísy Dřísy
50°15′41,22″ s. š., 14°38′9,66″ v. d.
Kaple Stětí sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlavenec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník císaře Karla VI. (Q29639674)


 
 
 
Kategorie „Charles VI Memorial in Hlavenec “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46604/2-1555
Pam. katalog
MIS
Hlavenec severovýchodně od vsi
50°14′29,97″ s. š., 14°42′23,24″ v. d.
Pomník císaře Karla VI.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brána usedlosti čp. 13 (Q37274283)


 
 
 
Kategorie „Gate at the house No. 13 (Hlavenec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33379/2-1554
Pam. katalog
MIS
Hlavenec Hlavenec 13
50°14′17,44″ s. š., 14°42′5,79″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horoušany Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37287440)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45860/2-2068
Pam. katalog
MIS
Horoušany náves
50°6′21,91″ s. š., 14°44′26,5″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hovorčovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Q37289367)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of Saint John the Baptist (Hovorčovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23106/2-2069
Pam. katalog
MIS
Hovorčovice Hovorčovice
50°10′45,13″ s. š., 14°31′7,94″ v. d.
Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrusice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37294889)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslas in Hrusice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15233/2-2070
Pam. katalog
MIS
Hrusice náves
49°54′34,8″ s. š., 14°44′15,47″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jenštejn Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Jenštejn (Q12024521)


 
 
 
Kategorie „Jenštejn Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22288/2-2072
Pam. katalog
MIS
Jenštejn Jenštejn
50°9′13″ s. š., 14°36′40″ v. d.
Zřícenina hradu z první poloviny 14. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jevany Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost Josefa Fanty (Q106627923)


 
 
 
Kategorie „Usedlost Josefa Fanty (Jevany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106636
Pam. katalog
MIS
Jevany Rekreační 39
49°58′8,8″ s. š., 14°48′58,23″ v. d.
 • dům. Jednoduchá usedlost z poslední třetiny 19. století s úpravami z počátku 20. století podle návrhu architekta Josefa Fanty.
 • hospodářské stavení. Jednoduché hospodářské stavení na půdorysu písmene L.
 • výměnek. Konstrukce výměnku byla přenesená z Národopisné výstavy českoslovanské z roku 1895 nejprve do Ondřejova a posléze do Jevan.
 • ohrazení. Ohrazení usedlosti tvoří nejen ohradní zeď s pilířovou branou, ale také tarasní zeď a laťkový plot.

Památkově chráněno od 24. března 2021.

Kostel svatého Jiří a zaniklá ves Aldašín (Q37319258)


 
 
 
Kategorie „Aldašín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35419/2-3124
Pam. katalog
MIS
Jevany 49°58′2,24″ s. š., 14°49′56,01″ v. d.
 • kostel svatého Jiří, pravděpodobně z roku 1729, stojí na místě gotického kostela. Kostelní věž pochází z roku 1771. Kostel se hřbitovem, který se dnes nachází v lese, je jediným viditelným stavebním pozůstatkem středověké vsi Aldašín, zaniklé za třicetileté války.
 • márnice
 • ohradní zeď
 • zaniklá ves Aldašín, terénní relikty v okolí areálu hřbitova
 • st. 36, 37, pp. 387/1, 392, 393/1, 393/3, 396/1–2, 397/3–5, 402, 409, 497/1, 531, 532/2

Památkově chráněno od 30. října 1986.

Zaniklá ves Dubina (Q37319244)


 
 
 
Kategorie „Dubina (Jevany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29555/2-3430
Pam. katalog
MIS
Jevany st. 340, 660, pp. 300/1 část, 300/138, 300/143
49°58′46,17″ s. š., 14°48′2,3″ v. d.
Zaniklá ves Dubina (dříve MonumNet uváděl Rovinné neopevněné sídliště), archeologické stopy. Terénní pozůstatky zaniklé osady ze 13.–14. století v lese při severovýchodním okraji vilové čtvrti v Jevanech. Pozůstatky zástavby jsou dobře patrné v okolí nevelkého rybníčka. Je možné rozpoznat půdorysy několika domů. Relikty někdejší zástavby jsou z části obemknuty nízkým valem.

Památkově chráněno od 23. listopadu 1987.

Jirny Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q37325041)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Jirny “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26943/2-2073
Pam. katalog
MIS
Jirny Jirny
50°6′51,7″ s. š., 14°41′58,6″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Jirny (Q37325062)


 
 
 
Kategorie „Zámek Jirny “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24355/2-2074
Pam. katalog
MIS
Jirny Jirny 1, náves
50°7′1,04″ s. š., 14°41′24,6″ v. d.
Zámek s omezením: bez ovčína čp. 125, kočárovny, dílen čp. 123 a zahradního domku čp. 126

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaliště Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 14 (Q33250418)


 
 
 
Kategorie „Lensedly 14 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18321/2-4129
Pam. katalog
MIS
Lensedly Lensedly 14
49°53′37,18″ s. š., 14°45′12,55″ v. d.
Venkovská usedlost - předměstská

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka u čp. 2 (Q37454778)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100492
Pam. katalog
MIS
Lensedly u čp. 2
49°53′39,13″ s. š., 14°45′15,49″ v. d.
Sýpka

Poznámka: Dřevěná sýpka je ze silnice špatně vidět. Nachází se na levém okraji snímku.
Památkově chráněno od 25. srpna 2003.

Dům čp. 13 (Q33250408)


 
 
 
Kategorie „Lensedly 13 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46206/2-4128
Pam. katalog
MIS
Lensedly Lensedly 13
49°53′36,41″ s. š., 14°45′13,57″ v. d.
Rodinný dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kamenice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Kamenice (Q33406640)


 
 
 
Kategorie „Kamenice Castle (Prague-East District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36188/2-2075
Pam. katalog
MIS
Kamenice Kamenice 62
49°53′54,03″ s. š., 14°35′1,94″ v. d.
Zámek

Poznámka: J od obce, pod Hamerským rybníkem
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník a hrobka Ringhofferů (Q19602633)


 
 
 
Kategorie „Hrobka rodiny Ringhofferů “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38034/2-2076
Pam. katalog
MIS
Kamenice Zaječí vrch
49°53′53,59″ s. š., 14°34′19,4″ v. d.
Pomník a hrobka Ringhofferů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37812913)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Ládví “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27478/2-4130
Pam. katalog
MIS
Ládví při čp. 172
49°53′35,94″ s. š., 14°36′59,29″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Vojtěcha (Q38035759)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Adalbert in Nová Hospoda “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41337/2-2077
Pam. katalog
MIS
Nová Hospoda při silnici do Benešova
49°54′32,51″ s. š., 14°35′12,59″ v. d.
Socha sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Štiřín (Q27507556)


 
 
 
Kategorie „Štiřín Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18807/2-2078
Pam. katalog
MIS
Štiřín Štiřín 711
49°54′59,66″ s. š., 14°35′57,38″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Káraný Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q37452423)


 
 
 
Kategorie „Káraný tvrz “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33609/2-4140
Pam. katalog
MIS
Káraný Káraný
50°11′17,78″ s. š., 14°44′38,28″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hospoda U vodárny (Q33405722)


 
 
 
Kategorie „Káraný 29 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12463/2-4238
Pam. katalog
MIS
Káraný Káraný 29
50°10′39,67″ s. š., 14°43′56,35″ v. d.
Hospoda U vodárny

Památkově chráněno od 12. února 1993.

Zaniklá ves Opočno (Q37452451)


 
 
 
Kategorie „Opočno (Káraný) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45517/2-4140
Pam. katalog
MIS
Káraný Káraný
50°11′20,91″ s. š., 14°44′44,03″ v. d.
Zaniklá ves Opočno, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klecany Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník Václava Beneše Třebízského (Q37343258)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45380/2-4132
Pam. katalog
MIS
Klecany v parku u kostela
50°10′35,43″ s. š., 14°24′38,54″ v. d.
Pomník Václava Beneše Třebízského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž na paměť Václava Beneše Třebízského (Q37343290)


 
 
 
Kategorie „Pamětní kříž Václava Beneše Třebízského “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35735/2-2084
Pam. katalog
MIS
Klecany střed obce naproti zámku
50°10′38,69″ s. š., 14°24′36,62″ v. d.
Kříž na paměť Václava Beneše Třebízského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Klecany (Q33407933)


 
 
 
Kategorie „Klecany Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35766/2-4131
Pam. katalog
MIS
Klecany Klecany 1
50°10′41,1″ s. š., 14°24′36,27″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37343271)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary in Klecany “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16460/2-2083
Pam. katalog
MIS
Klecany Klecany
50°10′38,18″ s. š., 14°24′38,97″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33407918)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Klecany “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25467/2-2085
Pam. katalog
MIS
Klecany Klecany 4
50°10′37,86″ s. š., 14°24′31,96″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pravý Hradec (Q12046884)


 
 
 
Kategorie „Pravý Hradec “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39560/2-2210
Pam. katalog
MIS
Klecánky Klecánky
50°10′24,18″ s. š., 14°24′11,14″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Na valech, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 1 (Q33245658)


 
 
 
Kategorie „Farmyard in Drasty “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24169/2-4133
Pam. katalog
MIS
Drasty Drasty 1
50°11′49,81″ s. š., 14°24′1,03″ v. d.
Zemědělský dvůr, v jehož areálu vzniká klášter bosých karmelitek s kaplí sv. Terezie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 161 s věží (Q33242756)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30856/2-4157
Pam. katalog
MIS
Zdibsko Zdibsko 161
50°10′46,82″ s. š., 14°26′27,52″ v. d.
Měšťanský dům s věží

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Konojedy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37425829)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Konojedy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36322/2-799
Pam. katalog
MIS
Konojedy st. 2, pp. 123, 958/9
49°56′57,38″ s. š., 14°51′5,55″ v. d.
Barokní kostel sv. Václava z 2. poloviny 18. století stojí na místě středověkého farního kostela na vyvýšenině uprostřed obce. Stavba je pravděpodobně dílem lichtenštejnského stavitele Jana Václava Smutného podle upraveného projektu architekta Josefa Jägera. Kostel je obklopený bývalým hřbitovem, vymezeným ohradní zdí s bránou, situovanou na jižní straně areálu směrem k návsi. Před jižním průčelím, poblíž brány, stojí kamenný kříž. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď s bránou, kříž a pozemky areálu.

Památkově chráněno od roku 1965.  

Fara (Q62820497)


 
 
 
Kategorie „Rectory (Konojedy, Prague-East District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106511
Pam. katalog
MIS
Konojedy Konojedy 43
49°56′58,57″ s. š., 14°51′5,95″ v. d.
Areál fary (hospodářské zázemí se zahradou vymezuje ohr. zeď) z 60. let 19. století na starších základech s ojediněle dochovanou dispozicí, vybavením (kachlová kamna, okenice, kované kličky atp.) i výzdobou domu (výmalba z 90. let 19. st.).

Památkově chráněno od 3. března 2020.

Kostelec u Křížků Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q37427606)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Martin in Kostelec u Křížků “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21555/2-2095
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Křížků náves
49°54′35,62″ s. š., 14°33′46,86″ v. d.
Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q10287907)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Kostelec u Křížků “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42277/2-2096
Pam. katalog
MIS
Kostelec u Křížků 750 m jihojihozápadně od kostela
49°54′30,17″ s. š., 14°33′10,37″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelní Hlavno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Petra v okovech (Q37427708)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Peter (Kostelní Hlavno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30559/2-1608
Pam. katalog
MIS
Kostelní Hlavno náves, st. 7
50°15′28,86″ s. š., 14°41′53,2″ v. d.
Kostel sv. Petra v okovech, empírová stavba s barokním vybavením, na místě zbořeného gotického kostela, z něhož se zachovala dolní část věže s valenou klenbou v přízemí.

Poznámka: MonumNet uvádí parcelu st. 1, na ní se však nachází jen dům čp. 31. Památkový katalog uvádí parcelu st. 7.
Památkově chráněno od roku 1967.  

Sýpka u čp. 11 (Q37427729)


 
 
 
Kategorie „Granary at the house No. 11 (Kostelní Hlavno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105841
Pam. katalog
MIS
Kostelní Hlavno u čp. 11, st. 34
50°15′23,6″ s. š., 14°41′58,93″ v. d.
Roubená patrová sýpka s pavlačí z přelomu 18. a 19. století. Sýpka stojí údajně na místě bývalé tvrze z konce 13. století, která zanikla v období třicetileté války.

Památkově chráněno od 26. května 2016.

Kozojedy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina se zaniklou vsí (Q37429413)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Martin in Kozojedy “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26697/2-814
Pam. katalog
MIS
Kozojedy Kozojedy
50°0′7,28″ s. š., 14°48′24,73″ v. d.
Kostel sv. Martina se zaniklou vsí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Na starých zámkách a hrad Šember (Q37429439)


 
 
 
Kategorie „Staré zámky (Doubravčice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36638/2-902
Pam. katalog
MIS
Kozojedy k. ú. Doubravčice, Kozojedy
50°0′56,18″ s. š., 14°48′15,77″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Na starých zámkách a středověký hrad Šember, archeologické stopy

Poznámka: Rozsáhlé hradiště z pozdně halštatského období a z raného středověku, v cípu ostrožny dochováno torzo vrcholně středověkého hradu s relikty zdí
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Křenek Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána s brankou usedlosti čp. 2 (Q37335943)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27204/2-3754
Pam. katalog
MIS
Křenek Křenek 2
50°13′45,46″ s. š., 14°37′46,97″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána s brankou

Památkově chráněno od 29. ledna 1992.

Křenice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonička a krucifix (Q37335985)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46665/2-4150
Pam. katalog
MIS
Křenice náves, pp. 313/1
50°1′56,29″ s. š., 14°40′6,42″ v. d.
Kamenná zvonička, litinový krucifix na kamenném podstavci, lidové kamenické práce z 19. století.

Památkově chráněno od 21. prosince 1987.

Květnice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Květnice (Q20057690)


 
 
 
Kategorie „Květnice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35430/2-4149
Pam. katalog
MIS
Květnice Návrší jižně od Mlýnského rybníka
50°3′25,69″ s. š., 14°40′56,12″ v. d.
Zřícenina hradu z konce 14. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kunice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q13434568)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Mary Magdalene (Kunice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19485/2-2099
Pam. katalog
MIS
Kunice náves
49°56′9,64″ s. š., 14°40′11,58″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37176962)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint John of Nepomuk in Dolní Lomnice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24693/2-2046
Pam. katalog
MIS
Dolní Lomnice původně u jedné z hospodářských budov areálu čp. 1 (zámek Chlum)
49°54′52,6″ s. š., 14°41′30,46″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Litinová polychromovaná plastika z první půlky 19. století stávala před zámkem Chlum (čp. 1, zbořen roku 2012), v němž byla ještě v roce 2008 údajně deponována, dnes je evidována jako odcizená. Sochy uvedeného světce odlité podle téhož vzoru se dochovaly v Harrachově a Dolním Bousově. Zachráněný podstavec, zachycený na fotografii, byl přemístěn k rybníku proti domu čp. 18.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lhota Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 1 (Q37456332)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18846/2-3755
Pam. katalog
MIS
Lhota Lhota 1
50°14′35,95″ s. š., 14°39′19,08″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Památkově chráněno od 29. ledna 1992.

Líbeznice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33406604)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16984/2-2103
Pam. katalog
MIS
Líbeznice Líbeznice 6
50°11′33,84″ s. š., 14°29′39,47″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37813298)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Líbeznice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20855/2-2792
Pam. katalog
MIS
Líbeznice při rozcestí k Měšicům
50°11′44,06″ s. š., 14°29′47,39″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Martina (Q12030898)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Martin in Líbeznice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37836/2-2102
Pam. katalog
MIS
Líbeznice jádro obce
50°11′31,59″ s. š., 14°29′41,96″ v. d.
Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Měšice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Měšice (Q2242569)


 
 
 
Kategorie „Měšice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47039/2-2106
Pam. katalog
MIS
Měšice Měšice 1
50°11′44,45″ s. š., 14°31′19,93″ v. d.
Zámek

Poznámka: s omezením: bez budovy bývalé lednice
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mirošovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Ježov (Q19602168)


 
 
 
Kategorie „Ježov Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36493/2-4134
Pam. katalog
MIS
Mirošovice Mirošovice
49°54′0,91″ s. š., 14°43′41,49″ v. d.
Zaniklý hrad Ježov ze 14. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mnichovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie Svatohorské (Q37821553)


 
 
 
Kategorie „Sloup se sochou Panny Marie Svatohorské (Mnichovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32246/2-2109
Pam. katalog
MIS
Mnichovice Masarykovo náměstí
49°56′9,99″ s. š., 14°42′35,47″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie Svatohorské

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Narození Panny Marie (Q37821548)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary in Mnichovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34541/2-2107
Pam. katalog
MIS
Mnichovice Masarykovo náměstí
49°56′13,51″ s. š., 14°42′38,27″ v. d.
Kostel Narození Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37821540)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Mnichovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29938/2-2110
Pam. katalog
MIS
Mnichovice Jánské náměstí
49°55′59,85″ s. š., 14°42′46,07″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q30730355)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Mnichovice (Prague-East District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19143/2-2108
Pam. katalog
MIS
Mnichovice Masarykovo náměstí 1
49°56′14,53″ s. š., 14°42′38,38″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zittův mlýn (Q30730325)


 
 
 
Kategorie „Zittův mlýn (Mnichovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11433/2-4339
Pam. katalog
MIS
Mnichovice Mnichovice 69, severně od města, u potoka
49°56′14,53″ s. š., 14°42′38,38″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 15. října 1996.

Tvrz (Q37853239)


 
 
 
Kategorie „Myšlín Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25126/2-4135
Pam. katalog
MIS
Myšlín při dvoře Myšlín
49°56′14,13″ s. š., 14°44′29,46″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mochov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q33422290)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27253/2-2112
Pam. katalog
MIS
Mochov Mochov 10, náves
50°8′33,26″ s. š., 14°47′39,42″ v. d.
Venkovská usedlost. Areál v jádru barokní usedlosti s úpravami z druhé polovině 19. století. Situován na severozápadní straně návsi. Jižním směrem, orientovaný k návsi, stojí obytný dům a chlévy se špýcharem, mezi kterými je zděná brána s brankou. Obytný dům má na severozápadní straně přístavbu. Ohradní zeď byla již zbourána a nahrazena zcela novým, nevhodným oplocením. Na severní straně je areál uzavřen stodolou, která doznala radikálních stavebních úprav a přístaveb, čímž pozbyla památkovou hodnotu.
 • obytné stavení (parc. 76/1)
 • špýchar (parc. 76/2)
 • stodola (parc. 76/2)
 • brána s brankou (parc. 76/1, 76/2)
 • parc. 76/1, 76/2, 77

Památkově chráněno od roku 1966.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q17138637)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Mochov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46334/2-2111
Pam. katalog
MIS
Mochov parc. 1, 2, 3/1, 95
50°8′33,71″ s. š., 14°47′33,94″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje. Při hlavní cestě směrem na Čelákovice, spíše na okraji obce, na návrší. Architektonický soubor, původně pozdně gotický, s barokními úpravami. Areál kostela je důležitý též urbanisticky.
 • Jádro areálu tvoří orientovaný kostel se zvonicí na jižní straně. Parc. 1.
 • Jihovýchodním směrem od kostela, vně ohrazení, stojí dřevěná zvonička. Parc. 1.
 • Na jižní straně ohradní zdi, která obklopuje celý areál, je vstup s branou. Parc. 2.
 • Schodiště
 • Severozápadně od kostela, těsně u cesty, je situován jednoduchý kříž s plechovým korpusem Ukřižovaného. Parc. 3/1.
 • Součástí nemovitosti je hlavní oltář 32-5044, boční oltář Křtu Krista 32-5045, náhrobník I. 32-5046, náhrobník II. 32-5047, náhrobník III. 32-5048, fragment náhrobníku 32-5049 (vše zapsáno 1. 5. 1972).

Památkově chráněno od roku 1966.  

Mratín Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 1 (Q38236331)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16252/2-2114
Pam. katalog
MIS
Mratín Mratín 1
50°12′12,33″ s. š., 14°33′7,15″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Michaela (Q38236324)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Michael (Mratín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25939/2-2113
Pam. katalog
MIS
Mratín v centru obce
50°12′8,32″ s. š., 14°32′57,87″ v. d.
Kaple sv. Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Františka Serafinského (Q38236318)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Francis of Assisi [in fact: Francis Xavier] in Mratín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24886/2-2790
Pam. katalog
MIS
Mratín na návrší v lese na východ od obce
50°12′18,73″ s. š., 14°33′43,81″ v. d.
Kaplička sv. Františka Serafinského [ve skutečnosti Františka Xaverského]

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámeček Mratín (Q33518946)


 
 
 
Kategorie „Mratín Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22772/2-2791
Pam. katalog
MIS
Mratín Mratín 26
50°12′7,46″ s. š., 14°33′5,89″ v. d.
Zámek - zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mukařov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38236405)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary in Mukařov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38089/2-4136
Pam. katalog
MIS
Mukařov severní část obce
49°59′40,25″ s. š., 14°44′27,88″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nehvizdy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Brána a branka u dvora čp. 106 (Q37990509)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34388/2-4137
Pam. katalog
MIS
Nehvizdy Nehvizdy 106, st. 49/1
50°7′50,55″ s. š., 14°43′54,71″ v. d.
Zemědělský dvůr, z toho jen: brána a branka u čp. 106. Dobře dochovaný příklad okázalého vstupu se zděnou bránou a brankou do areálu barokní usedlosti. Plasticky zdobené kamenné ostění brány je doplněno bohatě členěnou korunní římsou a jemnou štukovou dekorací. V roce 2017 byla brána zbořena.

Památkově chráněno od 21. prosince 1987.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 2018.  

Sklep u čp. 266 (Q37990512)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46649/2-4138
Pam. katalog
MIS
Nehvizdy u čp. 266, pp. 58/7, 55/2
50°7′48,42″ s. š., 14°43′43,17″ v. d.
Rozsáhlé pozdně středověké sklepy s dochovaným mohutným kamenným vstupním portálem a prostorami s valenými klenbami. V areálu domu čp. 266 vzadu za domem. Vstup na severní straně je opatřen mohutným kamenným portálem. Zdivo je zpevněno nevhodnou betonovou „fasádou“. Po kamenných stupních se sejde do nástupní prostory, dále na sever navazuje zadní místnost se zazděným vstupem do chodby, kterou se zřejmě unikalo v případě nebezpečí. Směrem na východ je další místnost, která je cca do výšky 60 cm zalita vodou.

Poznámka: Vchod do sklepení je na soukromém pozemku a z ulice není vidět. Na snímku dům čp. 266 a okolních staveb, pod nimiž se pozdně středověké sklepy rozkládají.
Památkově chráněno od 21. prosince 1987.

Kostel svatého Václava (Q37990518)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Nehvizdy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45543/2-2115
Pam. katalog
MIS
Nehvizdy náves při Pražské ulici, st. 5, pp. 17
50°7′51,16″ s. š., 14°43′47,37″ v. d.
Kostel sv. Václava. Jednolodní orientovaný kostel s pětibokým presbytářem a hranolovou věží. Pohledově výraznou součástí areálu je zvonice. Původně románský kostel byl upraven na konci 13. století, v 16. století byla přistavěna zvonice, barokní úpravy. Kostel, uprostřed areálu, je spojen krytou předsíní s hranolovou stavbou zvonice na jižní straně. Pozůstatky ohradní zdi se zachovaly na západní straně areálu. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na jihovýchodní straně areálu.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Panská sýpka (Q33253331)


 
 
 
Kategorie „Granary in Nehvizdky “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21685/2-4139
Pam. katalog
MIS
Nehvízdky Nehvízdky 6, st. 82
50°8′25,89″ s. š., 14°44′37,53″ v. d.
Zděná dvoupatrová barokní panská sýpka obdélného půdorysu, zděná z lomového kamene, s hladkou zdobnou fasádou je krytá valbovou střechou.

Poznámka: jižní část osady
Památkově chráněno od 21. prosince 1987.

Nučice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38037938)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25743/2-3454
Pam. katalog
MIS
Nučice Nučice
49°57′20,54″ s. š., 14°53′2,67″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Odolena Voda Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q38039102)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Odolena Voda “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21704/2-2118
Pam. katalog
MIS
Odolena Voda náměstí
50°14′3,47″ s. š., 14°24′40,52″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q10285995)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Odolena Voda “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20441/2-2117
Pam. katalog
MIS
Odolena Voda za obcí, vpravo při silnici na Úžice
50°13′48,06″ s. š., 14°23′46,68″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Klimenta (Q28779428)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Clemens (Odolena Voda) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15781/2-2116
Pam. katalog
MIS
Odolena Voda Odolena Voda
50°13′54,52″ s. š., 14°24′35,36″ v. d.
Kostel sv. Klimenta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q12042209)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35763/2-4175
Pam. katalog
MIS
Odolena Voda Odolena Voda 1, na návsi
50°14′2,33″ s. š., 14°24′42,75″ v. d.
Tvrz

Památkově chráněno od 15. února 1990.

Rodný dům Vítězslava Hálka (Q33245599)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36247/2-2119
Pam. katalog
MIS
Dolínek Dolínek 3
50°13′33,12″ s. š., 14°25′23,86″ v. d.
Venkovský dům - rodný dům V. Hálka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Vítězslava Hálka (Q37179181)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18909/2-2120
Pam. katalog
MIS
Dolínek Dolínek
50°13′32,78″ s. š., 14°25′19,17″ v. d.
Pomník V. Hálka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Oleška Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q38039918)


 
 
 
Kategorie „All Saints church (Oleška) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36062/2-827
Pam. katalog
MIS
Oleška náves
49°58′19,23″ s. š., 14°55′3,8″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ondřejov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Šimona a Judy (Q38040692)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Simon and Jude in Ondřejov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25642/2-2121
Pam. katalog
MIS
Ondřejov u náměstí
49°54′15,95″ s. š., 14°46′58,44″ v. d.
Kostel sv. Šimona a Judy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 15 (Q31208071)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25963/2-2123
Pam. katalog
MIS
Ondřejov Ondřejov 15, náves
49°54′14,22″ s. š., 14°46′55,85″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 16 (Q31208067)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21420/2-2124
Pam. katalog
MIS
Ondřejov Ondřejov 16, náves
49°54′14,22″ s. š., 14°46′55,85″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Ondřeje (Q38040699)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24521/2-4141
Pam. katalog
MIS
Ondřejov severozápadní část náměstí
49°54′15,81″ s. š., 14°47′6,8″ v. d.
Socha sv. Ondřeje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31208063)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Ondřejov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25116/2-2122
Pam. katalog
MIS
Ondřejov náměstí 9. května 7
49°54′14,22″ s. š., 14°46′55,85″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník dobrovolné studentské legie (Q38040703)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17163/2-2128
Pam. katalog
MIS
Ondřejov na vrchu Žalov
49°54′28,63″ s. š., 14°46′53,22″ v. d.
Pomník dobrovolné studentské legie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 26 (Q31208075)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14775/2-2125
Pam. katalog
MIS
Ondřejov Choceradská 26
49°54′9,14″ s. š., 14°47′10,93″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 38 (Q33323318)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100334
Pam. katalog
MIS
Ondřejov Ondřejov 38
49°54′15,07″ s. š., 14°47′12,2″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 24. června 2003.

Sýpka u čp. 10 (Q38149931)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26667/2-4142
Pam. katalog
MIS
Turkovice při usedlosti čp. 10
49°54′5,87″ s. š., 14°45′15,13″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Panenské Břežany Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Panenské Břežany s kaplí, parkem a sochami (Q12028000)


 
 
 
Kategorie „Panenské Břežany Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41314/2-2129
Pam. katalog
MIS
Panenské Břežany Hlavní 11, 12
50°12′46,01″ s. š., 14°26′15,95″ v. d.
Zámek s kaplí sv. Anny, parkem a sochami. Jádrem komplexu je jednopatrová budova zámku z 18. st., krytá valbovou střechou se středovým ozdobným vikýřem. Trojúhelná centrální kaple z let 170507 je postavená projektu J. B. Santiniho.
 • zámek čp. 11, st. 11/1
 • zahradní vázy, ohradní zeď s branami, st. 11/1
 • dům čp. 12, st. 11/2
 • st. 11/3 bez staveb
 • kaple sv. Anny, st. 12
 • park, pp. 6/2, 6/6, 6/8,
 • cesta v parku, pp. 459
 • sochy a drobné plastiky v parku, bazén s dvojicí altánů a pergolou, ohradní zdi, (bez stavby zahradního domku), pp. 6/2
 • socha sv. Vavřince, socha Nejsvětější Trojice a sv. Floriana, pp. 6/8

Památkově chráněno od roku 1966.  

Dolní zámek Panenské Břežany (Q38046731)


 
 
 
Kategorie „Lower Castle (Panenské Břežany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106073
Pam. katalog
MIS
Panenské Břežany Hlavní 50, 84
50°12′57,86″ s. š., 14°26′32,94″ v. d.
Areál Dolního zámku z roku 1840 s domkem čp. 84, vstupní bránou, vinárnou a anglickým parkem, postavený ve stylu pozdního klasicismu.

Památkově chráněno od 6. března 2017.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38046736)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30194/2-2131
Pam. katalog
MIS
Panenské Břežany Hlavní, Na Návsi, pp. 472/1
50°12′51,57″ s. š., 14°26′27,91″ v. d.
Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1724 na hranolovém podstavci.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Pětihosty Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q38045082)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Pětihosty “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22720/2-4148
Pam. katalog
MIS
Pětihosty náves
49°53′12,19″ s. š., 14°42′17,92″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Podolanka Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána s brankou usedlosti čp. 11 (Q38048988)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32652/2-2135
Pam. katalog
MIS
Podolanka Podolanka 11
50°9′35,55″ s. š., 14°36′5,86″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána s brankou u čp. 11

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Staroboleslavská Svatá cesta (Q38048975)


 
 
 
Kategorie „Staroboleslavská poutní cesta “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30788/2-2136
Pam. katalog
MIS
Podolanka Podolanka
50°7′22,74″ s. š., 14°31′7,76″ v. d.
Křížová cesta Svatá cesta, Staroboleslavská

Poznámka: Na území obce Podolanka se nachází kaple č. 30 (tzv. Svatojakubská)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38048982)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28253/2-2140
Pam. katalog
MIS
Podolanka náves, před čp. 44/19
50°9′35,59″ s. š., 14°36′7,02″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38487093)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15848/2-2142
Pam. katalog
MIS
Cvrčovice severozápadně od vsi
50°10′6,09″ s. š., 14°36′19,77″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Q12030536)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Cvrčovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16631/2-2141
Pam. katalog
MIS
Cvrčovice Cvrčovice
50°9′54,76″ s. š., 14°36′32,31″ v. d.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Polerady Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38049635)


 
 
 
Kategorie „Column shrine near Polerady “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19045/2-2143
Pam. katalog
MIS
Polerady severozápadně od obce, u křižovatky silnic do Kostelce n. L. a do Brázdimi
50°12′6,83″ s. š., 14°35′23,33″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Popovičky Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q38050314)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Popovičky) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33840/2-2144
Pam. katalog
MIS
Popovičky náves
49°57′45,27″ s. š., 14°35′49,36″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.