Seznam kulturních památek v okrese Domažlice

Seznam kulturních památek v okrese Domažlice

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Domažlice vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BlížejovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q37008544)


 
   
24194/4-2034
Pam. katalog
MIS
Blížejov střed obce, jihovýchodně od návsi
49°30′0,36″ s. š., 12°59′24,36″ v. d.
Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q28960870)


 
   
14876/4-2137
Pam. katalog
MIS
Lštění Lštění 18
49°28′59,02″ s. š., 13°2′40,27″ v. d.
Tvrz

Poznámka: pův. čp. 1
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámecká kaple svatého Jana Nepomuckého a zámecký park (Q28961035)


 
   
22488/4-2035
Pam. katalog
MIS
Chotiměř zámek, parc. 473, 474, 475
49°30′18,41″ s. š., 13°1′19,37″ v. d.
zámecká kaple sv. Jana Nepomuckého, park, ohradní zeď

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37160340)


 
   
16455/4-2037
Pam. katalog
MIS
Chotiměř při zámecké procházkové cestě, parc. 894
49°30′17,07″ s. š., 13°1′25,18″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kalvárie (Q37160324)


 
   
24976/4-2036
Pam. katalog
MIS
Chotiměř na konci zámecké procházkové cesty, parc. 568
49°30′13,93″ s. š., 13°1′31″ v. d.
Architektonizované sochařské dílo – Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BukovecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q2240452)


 
   
46990/4-2046
Pam. katalog
MIS
Bukovec Bukovec 1
49°35′11,79″ s. š., 12°59′44,8″ v. d.
Fara

Poznámka: nyní zámek
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030321)


 
   
25474/4-2045
Pam. katalog
MIS
Bukovec v obci
49°35′12,21″ s. š., 12°59′42″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ČečoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Čečovice (Q16765428)


 
   
31104/4-2049
Pam. katalog
MIS
Čečovice Čečovice 1
49°34′57,4″ s. š., 13°1′12,29″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Mikuláše (Q2285904)


 
   
18508/4-2048
Pam. katalog
MIS
Čečovice v obci
49°35′6″ s. š., 13°1′21″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ČermnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 34 (Q33405949)


   
21353/4-2052
Pam. katalog
MIS
Čermná Čermná 34
49°31′56,12″ s. š., 13°6′54,36″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q33405960)


 
   
23425/4-2051
Pam. katalog
MIS
Čermná Čermná 10
49°31′53,55″ s. š., 13°6′51,54″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q36855919)


 
   
25114/4-2050
Pam. katalog
MIS
Čermná uprostřed návsi
49°31′54,21″ s. š., 13°6′52,89″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Česká KubiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Antonína Paduánského (Q37283702)


 
   
10353/4-4887
Pam. katalog
MIS
Horní Folmava 49°20′56,68″ s. š., 12°51′22,35″ v. d. Kostel sv. Antonína Paduánského

Památkově chráněno od 11. listopadu 1993.

DílyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Venkovská usedlost - dvojdům čp. 82, če. 1 (Q37267962)


 
   
28199/4-2055
Pam. katalog
MIS
Díly Díly čp. 82, če. 1
49°26′40,62″ s. š., 12°47′6″ v. d.
Venkovská usedlost - dvojdům

Poznámka: Původně čp. 33. Parcelní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 44 (Q31783572)


 
   
32728/4-2056
Pam. katalog
MIS
Díly Díly 44, vlevo při silnici směrem na Výhledy
49°26′54,34″ s. š., 12°47′6,9″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tři alegorické sochy (Q37267981)


   
28736/4-4015
Pam. katalog
MIS
Díly na zahradě u čp. 60
49°26′54,11″ s. š., 12°47′3,16″ v. d.
Sochy - tři alegorie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 48 (Q31783612)


 
   
15951/4-2057
Pam. katalog
MIS
Díly Díly 48
49°26′46,32″ s. š., 12°47′4,27″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DraženovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar usedlosti čp. 5 (Q37181363)


 
   
46136/4-2059
Pam. katalog
MIS
Draženov Draženov 5
49°27′14,96″ s. š., 12°52′24,42″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník padlých (Q37181342)


 
   
36959/4-2064
Pam. katalog
MIS
Draženov 49°27′19,92″ s. š., 12°52′15,42″ v. d. Pomník padlých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q31207782)


 
   
32931/4-2060
Pam. katalog
MIS
Draženov Draženov 8
49°27′21,78″ s. š., 12°52′19,63″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37181387)


 
   
17088/4-2062
Pam. katalog
MIS
Draženov náves
49°27′21,1″ s. š., 12°52′18,42″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chodská rychta (Q33323121)


 
   
22394/4-2061
Pam. katalog
MIS
Draženov Draženov 128 a 127
49°27′21,64″ s. š., 12°52′20,76″ v. d.
Venkovská usedlost Chodská rychta

Poznámka: pův. čp. 9
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HlohováEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn Paseka s kapličkou v oplocení (Q33521399)


 
   
12590/4-4880
Pam. katalog
MIS
Hlohová Hlohová 44
49°32′20,73″ s. š., 13°3′34,54″ v. d.
Vodní mlýn Paseka s kapličkou v oplocení

Poznámka: 1, 5 km od vsi
Památkově chráněno od 13. září 1993.

Kostel svatého Jiljí (Q37274625)


 
   
31528/4-2066
Pam. katalog
MIS
Hlohová 49°32′6,72″ s. š., 13°4′21,72″ v. d. Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HolýšovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q37281505)


 
   
10578/4-2070
Pam. katalog
MIS
Holýšov náměstí 5. května, Jiráskova třída, st. 20, pp. 1483/2
49°35′36,11″ s. š., 13°5′49,59″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla, schodiště, tarasní zídka. Gotický kostel ze 14. století, upravený v 18. a 19. století. K obdélné lodi připojený užší trojboce ukončený přesbytář s věží po severní straně. V západním průčelí lodi předsíň.

Památkově chráněno od 3. března 1964.

Usedlost čp. 18 (Q31030026)


   
29987/4-2072
Pam. katalog
MIS
Holýšov náměstí 5. května 18
49°35′34,21″ s. š., 13°5′47,61″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova čp. 18, chlévy I., sýpka, kolna, chlévy II., brána, branka, výklenková kaplička. Původně dvůr na západě uzavírala stodola, zbořena před r. 1969. Soubor venkovské usedlosti z 1. poloviny 19. století. Obytné stavení i hospodářské budovy jsou zděné se sedlovými střechami a nečleněnými fasádami. Interiéry převážně plochostropé. Dům dějin Holýšovska.

Památkově chráněno od 3. března 1964.

Komín s ochrannou zdí a památníkem obětem 2. světové války (Q37281486)


   
105873
Pam. katalog
MIS
Holýšov Tovární, areál bývalých skláren, pp. 100/1
49°35′39,46″ s. š., 13°5′59,09″ v. d.
Komín s ochrannou zdí a památníkem obětem 2. světové války. Komín strojovny bývalé sklárny z roku 1907, po uzavření sklárny (1934) nevyužívaný. upravený roku 1943 na protileteckou pozorovatelnu německé muniční továrny Metallwerke Holleischen G.m.b.H. Původní komín o výšce 65 metrů byl v rámci přestavby ubourán na 19,5 metru a na zbylý dřík bylo posazeno železobetonové zastřešení ve tvaru kužele do celkové výšky 22,1 m. V interiéru zachována dobová schodiště a původní vybavení (zvukovod, teplovod, pozorovací průzory). Na čelní straně zdi umístěn památník obětem 2. světové války s pamětní deskou připomínající trojici italských zajatců zastřelených 26. 4. 1945.

Památkově chráněno od 19. července 2016.

Bývalý koncentrační tábor ve statku - pamětní deska (Q37281529)


   
37095/4-2073
Pam. katalog
MIS
Holýšov Nový Dvůr, Politických vězňů 33, 293, 678
49°36′21,54″ s. š., 13°5′53,15″ v. d.
Pamětní místo - bývalý koncentrační tábor ve statku (pamětní deska). V hospodářském dvoře byl v letech 1943–1945 koncentrační tábor. Minulost připomíná žulová pamětní deska zasazená na hranolovém betonovém soklíku na ploše dlážděné betonovou zámkovou dlažbou před ohradní zdí dvora, vpravo od vjezdu. Na desce osmijazyčný text: „pamětní deska / v těchto budovách byl v době druhé světové války koncentrační tábor pro muže a ženy ruské, polské, holandské, italské a francouzské národnosti.“ Při vjezdu do dvora je ve zdi zasazena drobná deska obdélného obrysu s vloženým rytým obvodem štítového erbu s majuskulním nápisem: „tento objekt, bývalý německý odloučený ženský koncentrační tábor, osvobodila 5 V. 1945 Brygada swietokryzska národní ozbrojené síly Polska / 2006“.
 • parcely pp. 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/7, pamětní deska na pp. 639

Památkově chráněno od 3. března 1964.

Hora Svatého VáclavaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q14094396)


 
   
30625/4-2074
Pam. katalog
MIS
Hora Svatého Václava Hora Svatého Václava 1
49°31′12″ s. š., 12°44′36,6″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní KameniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Lacembok (Q21584722)


 
   
41904/4-2225
Pam. katalog
MIS
Horní Kamenice východně od Staňkova u Srbického potoka
49°33′5,64″ s. š., 13°6′2,79″ v. d.
Terénní pozůstatky hradu Lacembok ze druhé poloviny 13. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChocomyšlEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q31507779)


 
   
23894/4-2092
Pam. katalog
MIS
Chocomyšl Chocomyšl 10
49°28′2,06″ s. š., 13°7′51,96″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37150623)


 
   
33547/4-4021
Pam. katalog
MIS
Chocomyšl náves
49°28′1,01″ s. š., 13°7′51,18″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChodovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 40 (Q30732147)


 
   
51967/4-5280
Pam. katalog
MIS
Chodov Chodov 40
49°25′4,58″ s. š., 12°49′46,2″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 13. května 2002.

Usedlost čp. 70 (Q30732175)


 
   
26883/4-2096
Pam. katalog
MIS
Chodov Chodov 70
49°25′5,45″ s. š., 12°49′49,15″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 71 (Q30732198)


 
   
27012/4-2097
Pam. katalog
MIS
Chodov Chodov 71
49°25′5,02″ s. š., 12°49′48,94″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Křížový kámen (Q37150667)


 
   
29975/4-4022
Pam. katalog
MIS
Chodov náves, při čp. 42
49°25′5,26″ s. š., 12°49′47,69″ v. d.
Pamětní kámen - křížový kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Křížový kámen (Q37150684)


 
   
15174/4-2098
Pam. katalog
MIS
Chodov při cestě
49°24′58,48″ s. š., 12°49′35,64″ v. d.
Pamětní kámen - křížový kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chodská LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Václava (Q37150819)


 
   
51785/4-5302
Pam. katalog
MIS
Chodská Lhota 49°21′29,23″ s. š., 13°4′53,36″ v. d. Kaple sv. Václava

Památkově chráněno od 16. srpna 2002.

ChrastaviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylová pohřebiště (Q37161089)


   
18793/4-4033
Pam. katalog
MIS
Chrastavice k. ú. Chrastavice a k. ú. Milavče
49°28′14,72″ s. š., 12°57′30,01″ v. d.
Mohylník - mohylová pohřebiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37161077)


   
103151
Pam. katalog
MIS
Chrastavice 49°27′12,4″ s. š., 12°57′22,4″ v. d. Smírčí kříž

Památkově chráněno od 27. srpna 2008.

KaničkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q31212517)


 
   
19167/4-2108
Pam. katalog
MIS
Kaničky Kaničky 8
49°28′29,6″ s. š., 13°8′36,78″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 9 (Q61976202)


   
18286/4-2109
Pam. katalog
MIS
Kaničky Kaničky 9
49°28′30,95″ s. š., 13°8′37,18″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 1 (Q37339500)


   
46777/4-2107
Pam. katalog
MIS
Kaničky Kaničky 1
49°28′27,16″ s. š., 13°8′45,67″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KvíčoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q37451469)


 
   
40827/4-2131
Pam. katalog
MIS
Kvíčovice náves
49°35′24,94″ s. š., 13°4′18,19″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LibkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 9 (Q35823032)


   
21955/4-2132
Pam. katalog
MIS
Libkov Libkov 9
49°21′58,95″ s. š., 13°8′6,84″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LoučimEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33317663)


 
   
100633
Pam. katalog
MIS
Loučim Loučim 1, u kostela Panny Marie
49°22′1,86″ s. š., 13°6′36,99″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 4. listopadu 2003.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37469622)


 
   
31844/4-4025
Pam. katalog
MIS
Loučim na západním okraji obce
49°21′57,64″ s. š., 13°6′36,78″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Narození Panny Marie (Q17269213)


 
   
27637/4-2133
Pam. katalog
MIS
Loučim 49°21′59,51″ s. š., 13°6′37,09″ v. d. Kostel Narození P. Marie

Poznámka: Nanebevzetí?
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q1716355)


 
   
36002/4-2136
Pam. katalog
MIS
Loučim v lese severovýchodně od vsi
49°22′20,99″ s. š., 13°7′36,99″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q31147063)


 
   
38868/4-2134
Pam. katalog
MIS
Loučim Loučim 3
49°22′1,74″ s. š., 13°6′42,95″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LuženičkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník husitského vítězství roku 1431 - základní kámen (Q37812690)


 
   
46024/4-2029
Pam. katalog
MIS
Luženičky 49°27′42,12″ s. š., 12°54′57,77″ v. d. Pomník husitského vítězství r. 1431 - základní kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 2 (Q30791913)


 
   
45294/4-2138
Pam. katalog
MIS
Luženice Luženice 2
49°27′59,81″ s. š., 12°53′30,12″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MeclovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Archanděla Michaela (Q37819558)


 
   
46079/4-2141
Pam. katalog
MIS
Meclov 49°30′32,95″ s. š., 12°52′41,2″ v. d. Kostel Archanděla Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q36998744)


   
42156/4-2142
Pam. katalog
MIS
Březí náves
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q38145068)


 
   
37229/4-2243
Pam. katalog
MIS
Třebnice 49°28′57,92″ s. š., 12°55′53,41″ v. d. Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MilavčeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vojtěcha (Q37820251)


 
   
46692/4-2143
Pam. katalog
MIS
Milavče 49°27′59,62″ s. š., 12°58′53,35″ v. d. Kostel sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Vojtěcha (Q37820262)


   
23531/4-2144
Pam. katalog
MIS
Milavče 49°27′55,2″ s. š., 12°58′59,19″ v. d. Kaple sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola (Q31877015)


 
   
25179/4-2145
Pam. katalog
MIS
Milavče Milavče 1
49°27′55,01″ s. š., 12°58′57,32″ v. d.
Škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 24 (Q33255153)


   
15563/4-2198
Pam. katalog
MIS
Radonice Radonice 24
49°27′24″ s. š., 13°0′3,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 9 (Q33255161)


   
25037/4-2196
Pam. katalog
MIS
Radonice Radonice 9
49°27′26,95″ s. š., 13°0′1,64″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MířkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q37853334)


 
   
15927/4-2146
Pam. katalog
MIS
Mířkov 49°35′23,16″ s. š., 12°52′49,1″ v. d. Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 23 (Q31463968)


 
   
104314
Pam. katalog
MIS
Mířkov Mířkov 23
49°35′24,07″ s. š., 12°52′55,38″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 22. dubna 2011.

Kostel svatého Václava (Q37335575)


 
   
32093/4-2204
Pam. katalog
MIS
Křakov 49°35′22,71″ s. š., 12°54′33,21″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MnichovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nejsvětější Trojice (Q37821534)


 
   
36933/4-2147
Pam. katalog
MIS
Mnichov 49°29′53,28″ s. š., 12°45′55,24″ v. d. Kaple Nejsvětější Trojice

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37821528)


 
   
17874/4-2148
Pam. katalog
MIS
Mnichov při silnici na Pivoň
49°29′48,06″ s. š., 12°45′51,09″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášter (Q33254620)


 
   
20767/4-2149
Pam. katalog
MIS
Pivoň Pivoň 1
49°29′11,35″ s. š., 12°44′16,06″ v. d.
klášter augustiniánů s kostelem Zvěstování Panny Marie:
 • klášter a hospodářská budova, st. 7/1
 • kostel Zvěstování Panny Marie, st. 8
 • opěrná zeď, pp. 88
 • ohradní zeď s portálem, pp. 519
 • st. 7/2, pp. 59, 87/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sochy svatého Cyriaka a svatého Jana Nepomuckého (Q38047920)


 
   
29048/4-2150
Pam. katalog
MIS
Pivoň při vjezdu do bývalého pivovaru
49°29′18,36″ s. š., 12°44′22,63″ v. d.
Sochy sv. Cyriaka a sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Parcelní číslo neuvedeno.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Starý Herštejn (Q1014062)


 
   
24139/4-2151
Pam. katalog
MIS
Vranov 3 km jihozápadně od kláštera v Pivoni, pp. 182/5, část pp. 182/2
49°28′19,83″ s. š., 12°42′50,46″ v. d.
Hrad Starý Herštejn, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MrákovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q38236377)


 
   
19415/4-2152
Pam. katalog
MIS
Mrákov 49°24′12,48″ s. š., 12°57′0,65″ v. d. Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q38236385)


 
   
44699/4-4026
Pam. katalog
MIS
Mrákov mezi kostelem a čp. 78
49°24′13,16″ s. š., 12°56′59,77″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Václava (Q38138236)


 
   
49620/4-5117
Pam. katalog
MIS
Starý Klíčov náves
49°23′59,95″ s. š., 12°57′32,8″ v. d.
Kaple sv. Václava

Památkově chráněno od 2. února 1998.

MutěnínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q37853192)


 
   
44700/4-2153
Pam. katalog
MIS
Mutěnín 49°32′41,14″ s. š., 12°44′36,93″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37853201)


 
   
35315/4-2158
Pam. katalog
MIS
Mutěnín před vsí
49°32′49,5″ s. š., 12°45′1,12″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NemaniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q37990616)


 
   
34155/4-2159
Pam. katalog
MIS
Nemanice 49°26′2,16″ s. š., 12°43′14,18″ v. d. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NěmčiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Nový Herštejn (Q12041391)


 
   
38356/4-2160
Pam. katalog
MIS
Nový Herštejn 1,5 km jihozápadně od obce, v lese, pp. 1484/2
49°24′54″ s. š., 13°3′55″ v. d.
Hrad Nový Herštejn, zřícenina. Poměrně rozlehlá zřícenina hradu patrně z 1. poloviny 14. století. Dochovalo se zdivo donjonu, části hradeb, valy a příkopy. Objekt byl ještě přestavěn v pozdní gotice, ale zanedlouho opuštěn.

Památkově chráněno od 4. března 1964.

NeuměřEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka u čp. 2 (Q61788928)


   
106205
Pam. katalog
MIS
Neuměř Neuměř 2, st. 8
49°35′48,76″ s. š., 13°3′49,47″ v. d.
Drobná roubená hospodářská stavba, která původně tvořila součást hospodářského zázemí usedlosti čp. 2. V současné době volně stojící roubený objekt v kožichu se sedlovou střechou původně tvořil součást mladší zděné hospodářské zástavby jižní strany dvora usedlosti čp. 2, která v roce 2015 podlehla demolici. Podsklepěná jednoprostorová stavba na vysoké podezdívce, sroubená z hraněných trámů a opatřená hliněnými omítkami (na kolíčkovou armaturu) s vrstvami vápenných nátěrů. Pokácení dřeva použitého na výstavbu objektu bylo datováno pomocí dendrochronologie do let 1753–1755.

Památkově chráněno od 26. května 2018.

Nový KramolínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38037803)


   
34070/4-2164
Pam. katalog
MIS
Nový Kramolín za vsí
49°28′41,02″ s. š., 12°48′34,52″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q38037798)


 
   
23210/4-2165
Pam. katalog
MIS
Nový Kramolín směrem k Vlkanovu
49°28′44,84″ s. š., 12°48′11,15″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q38037791)


 
   
16066/4-2163
Pam. katalog
MIS
Nový Kramolín náves
49°28′38,38″ s. š., 12°48′18,97″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OsvračínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Osvračín (Q17516204)


 
   
12422/4-4820
Pam. katalog
MIS
Osvračín Osvračín 1
49°30′45,61″ s. š., 13°2′45,89″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 18. února 1993.

Kostel Narození Panny Marie (Q38044787)


 
   
12423/4-4819
Pam. katalog
MIS
Osvračín 49°30′47,28″ s. š., 13°2′49,69″ v. d. Kostel Narození Panny Marie

Památkově chráněno od 18. února 1993.

Hrad Osvračín (Q21584615)


 
   
34002/4-4032
Pam. katalog
MIS
Osvračín Východní okraj vesnice nad fotbalovým hřištěm
49°30′46,69″ s. š., 13°3′9,02″ v. d.
Hrad Osvračín, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OtovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38044853)


   
35459/4-4027
Pam. katalog
MIS
Otov při polní cestě k mlýnu
49°28′57,56″ s. š., 12°50′28,11″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník (Q38044858)


   
36910/4-2166
Pam. katalog
MIS
Otov při mlýně
49°28′45,97″ s. š., 12°50′34,49″ v. d.
Pomník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PasečniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38046838)


   
18584/4-2170
Pam. katalog
MIS
Pasečnice vrch před vsí
49°23′52,49″ s. š., 12°53′39,56″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 38 (Q33325511)


   
27606/4-2169
Pam. katalog
MIS
Pasečnice Pasečnice 38
49°23′34,07″ s. š., 12°53′35,12″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 17 (Q30871629)


   
34822/4-2172
Pam. katalog
MIS
Pec Pec 17
49°23′55,96″ s. š., 12°49′48,7″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PocinoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q38048479)


 
   
26096/4-2183
Pam. katalog
MIS
Pocinovice náves
49°20′36,54″ s. š., 13°8′2,46″ v. d.
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 123 (Q31877066)


 
   
23716/4-2186
Pam. katalog
MIS
Pocinovice Pocinovice 123
49°20′38,54″ s. š., 13°8′1,54″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 47 (Q31877116)


 
   
28172/4-2184
Pam. katalog
MIS
Pocinovice Pocinovice 47
49°20′35,84″ s. š., 13°8′5,28″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Bolestné Panny Marie s křížovou cestou (Q21150715)


 
   
12429/4-4822
Pam. katalog
MIS
Pocinovice severně od obce v lese Dobrá Voda
49°21′20,1″ s. š., 13°8′15,33″ v. d.
Kaple Bolestné P. Marie, s kříž. cestou

Památkově chráněno od 18. února 1993.

PoděvousyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q31464042)


 
   
40512/4-2053
Pam. katalog
MIS
Poděvousy Poděvousy 8
49°31′40,98″ s. š., 13°7′43,5″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PostřekovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jakuba (Q38050393)


 
   
10360/4-4886
Pam. katalog
MIS
Postřekov 49°27′28,06″ s. š., 12°48′19,09″ v. d. Kaple sv. Jakuba

Památkově chráněno od 27. října 1993.

Usedlost čp. 47 (Q31208089)


 
   
36154/4-2189
Pam. katalog
MIS
Postřekov Postřekov 47
49°27′29,52″ s. š., 12°48′13,14″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PucliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q31206168)


 
   
32569/4-2193
Pam. katalog
MIS
Puclice Puclice 1
49°33′12,56″ s. š., 13°1′10,49″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého s profilovanou římsou (Q38089411)


 
   
101976
Pam. katalog
MIS
Puclice při polní cestě do lesa Strachotína
49°33′28,52″ s. š., 13°1′29,25″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého s profilovanou římsou

Památkově chráněno od 19. září 2006.

Zemědělský dvůr čp. 2 (Q31206165)


 
   
21618/4-4214
Pam. katalog
MIS
Puclice Puclice 2
49°33′16,99″ s. š., 13°1′16,14″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svaté Maří Magdalény (Q38089416)


 
   
22315/4-2194
Pam. katalog
MIS
Puclice u rybníka
49°33′13,68″ s. š., 13°1′7,09″ v. d.
Kaplička sv. Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q37818540)


 
   
25285/4-2195
Pam. katalog
MIS
Malý Malahov při silnici
49°34′12,6″ s. š., 13°0′13,59″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RybníkEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q37852925)


 
   
100951
Pam. katalog
MIS
Mostek přes řeku Radbuzu
49°32′34,13″ s. š., 12°40′22,86″ v. d.
Silniční most

Památkově chráněno od 15. března 2004.

Lovecký zámeček Diana (Q38492051)


 
   
29252/4-5179
Pam. katalog
MIS
Švarcava 3 km jihozápadně od obce
49°29′20,91″ s. š., 12°39′1,8″ v. d.
Zámek - lovecký zámeček Diana, zřícenina a archeologické stopy

Památkově chráněno od 29. března 2000.

SemněviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31212367)


 
   
20136/4-2200
Pam. katalog
MIS
Semněvice Semněvice 4
49°35′47,29″ s. š., 12°55′43,97″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 12 (Q31212374)


 
   
36325/4-2201
Pam. katalog
MIS
Semněvice Semněvice 12
49°35′53,56″ s. š., 12°55′39,76″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiří (Q38094981)


 
   
36664/4-2199
Pam. katalog
MIS
Semněvice 49°35′47,16″ s. š., 12°55′45,7″ v. d. Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SrbiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q38135480)


 
   
22985/4-2206
Pam. katalog
MIS
Srbice návrší severozápadně od vsi
49°30′44,6″ s. š., 13°7′25,26″ v. d.
Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SrbyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q38135515)


 
   
28589/4-2207
Pam. katalog
MIS
Srby 49°32′10,38″ s. š., 12°51′57,65″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38135521)


 
   
29631/4-2208
Pam. katalog
MIS
Srby náves
49°32′10,98″ s. š., 12°52′5,36″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37819607)


   
41569/4-4030
Pam. katalog
MIS
Medná v lese, 1 km severozápadně od obce
49°32′21,35″ s. š., 12°50′16,26″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q33254878)


 
   
34833/4-2212
Pam. katalog
MIS
Polžice Polžice 8, náves
49°32′12,46″ s. š., 12°53′13,78″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Petra (Q38050082)


 
   
34676/4-2209
Pam. katalog
MIS
Polžice náves
49°32′11,18″ s. š., 12°53′13,95″ v. d.
Kaple sv. Petra

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 17 (Q33254887)


 
   
45047/4-2213
Pam. katalog
MIS
Polžice Polžice 17, náves
49°32′10,25″ s. š., 12°53′12,26″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 6 (Q33254897)


 
   
28158/4-2211
Pam. katalog
MIS
Polžice Polžice 6, náves
49°32′12,47″ s. š., 12°53′15,9″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33254907)


 
   
14525/4-2210
Pam. katalog
MIS
Polžice Polžice 4, náves
49°32′12,73″ s. š., 12°53′17,78″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StaňkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 70 (Q33257116)


 
   
41060/4-2221
Pam. katalog
MIS
Staňkov I 28. října 70
49°33′6,86″ s. š., 13°4′10,59″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba Většího (Q38136033)


 
   
41599/4-2217
Pam. katalog
MIS
Staňkov II Staňkov
49°33′3,63″ s. š., 13°4′21,37″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Radnice (Q33257125)


 
   
42065/4-2218
Pam. katalog
MIS
Staňkov I náměstí T. G. Masaryka 1
49°33′12,67″ s. š., 13°4′11,07″ v. d.
Radnice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most (Q38136027)


 
   
101659
Pam. katalog
MIS
Staňkov I přes řeku Radbuzu, 28. října, Nádražní
49°33′4,47″ s. š., 13°4′14,47″ v. d.
Silniční most

Památkově chráněno od 17. prosince 2005.

Dům čp. 27 (Q33257136)


 
   
23677/4-2220
Pam. katalog
MIS
Staňkov I Plzeňská 27
49°33′18,4″ s. š., 13°4′12,97″ v. d.
Rodinný dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

StrážEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38139690)


   
30320/4-2226
Pam. katalog
MIS
Stráž náves
49°24′53,11″ s. š., 12°54′45,9″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 35 (Q33322540)


   
19549/4-2229
Pam. katalog
MIS
Stráž Stráž 35
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

TlumačovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q38148418)


 
   
32522/4-2233
Pam. katalog
MIS
Tlumačov náves
49°24′14,78″ s. š., 12°55′44,65″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38148425)


 
   
103510
Pam. katalog
MIS
Tlumačov východní konec návsi
49°24′14,14″ s. š., 12°55′50,03″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 25. března 2009.

TrhanovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38148680)


   
16137/4-2241
Pam. katalog
MIS
Trhanov nad vsí při silnici k Domažlicím
49°25′13,53″ s. š., 12°51′2,36″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38148672)


 
   
17087/4-2240
Pam. katalog
MIS
Trhanov na rozcestí
49°25′11,75″ s. š., 12°50′39,28″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Trhanov (Q27626664)


 
   
25217/4-2238
Pam. katalog
MIS
Trhanov Trhanov 1
49°25′16,46″ s. š., 12°50′45,28″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ÚbočEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 33 (Q31212602)


 
   
42130/4-2246
Pam. katalog
MIS
Úboč Úboč 33
49°26′36,02″ s. š., 13°5′9,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Mikuláše (Q38234312)


 
   
29632/4-2244
Pam. katalog
MIS
Úboč náves
49°26′40,33″ s. š., 13°5′14,4″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrziště (Q38234317)


   
20112/4-4035
Pam. katalog
MIS
Úboč v zahradě fary čp. 1
49°26′41,5″ s. š., 13°5′11,45″ v. d.
Tvrz - tvrziště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q31212607)


 
   
18934/4-2245
Pam. katalog
MIS
Úboč Úboč 4
49°26′43,15″ s. š., 13°5′13,78″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ÚsilovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38234771)


   
32570/4-4564
Pam. katalog
MIS
Úsilov 49°23′47,7″ s. š., 13°7′35,88″ v. d. Tvrz

Památkově chráněno od 12. srpna 1991.

VidiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Apolonie (Q38190456)


 
   
30087/4-2256
Pam. katalog
MIS
Vidice severně od vsi
49°36′57,77″ s. š., 12°49′50,83″ v. d.
Kostel sv. Apolonie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 5 (Q33324034)


 
   
35162/4-2257
Pam. katalog
MIS
Vidice Vidice 5
49°36′50,91″ s. š., 12°49′55,41″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VšekaryEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Barbory (Q38186711)


 
   
36835/4-4028
Pam. katalog
MIS
Všekary při silnici nad vsí
49°36′17,04″ s. š., 13°1′42,61″ v. d.
Kaple sv. Barbory

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VšepadlyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38186755)


   
32411/4-2258
Pam. katalog
MIS
Všepadly náves
49°27′2,42″ s. š., 13°6′19,18″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VšerubyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33420437)


 
   
29244/4-5173
Pam. katalog
MIS
Všeruby Všeruby 85
49°20′24,9″ s. š., 12°58′55,2″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 11. února 2000.

Kostel svatého archanděla Michaela (Q38186772)


 
   
14788/4-4568
Pam. katalog
MIS
Všeruby 49°20′25,77″ s. š., 12°58′54,61″ v. d. Kostel sv. archanděla Michaela

Památkově chráněno od 28. května 1991.

Kaple svatého Václava (Q37022314)


 
   
33569/4-2044
Pam. katalog
MIS
Brůdek na západě vsi poblíž cesty k zaniklé osadě Studánky
49°21′50,52″ s. š., 13°0′17,2″ v. d.
Kaple sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Anny (Q37302418)


 
   
37209/4-2259
Pam. katalog
MIS
Hájek návrší severovýchodně od vsi
49°21′20,4″ s. š., 13°0′46,46″ v. d.
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q37819281)


   
100281
Pam. katalog
MIS
Maxov 49°21′12,56″ s. š., 12°55′49,09″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Památkově chráněno od 19. května 2003.

ZahořanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 30 a 82 (Q31449692)


   
22145/4-2264
Pam. katalog
MIS
Zahořany Zahořany 30, 82
49°26′2,83″ s. š., 12°59′59,53″ v. d.
Venkovská usedlost, čp. 30 udržováno, čp. 82 neudržováno.
 • obytné stavení čp. 82 s chlévem
 • obytné stavení čp. 30
 • stodola u čp. 82
 • stodola u čp. 30

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od 4. března 1964.

Špýchar usedlosti čp. 16 (Q38197687)


 
   
26044/4-2261
Pam. katalog
MIS
Zahořany Zahořany 16, st. 29
49°26′6,05″ s. š., 13°0′10,76″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Památkově chráněno od 4. března 1964.

Špýchar usedlosti čp. 19 (Q38197682)


 
   
35359/4-2263
Pam. katalog
MIS
Zahořany Zahořany 19, st. 32
49°26′7,05″ s. š., 13°0′13,23″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Památkově chráněno od 4. března 1964.

Usedlost čp. 17 (Q31449725)


 
   
45002/4-2262
Pam. katalog
MIS
Zahořany Zahořany 17
49°26′6,94″ s. š., 13°0′11,99″ v. d.
Venkovská usedlost
 • obytné stavení
 • chlévy I
 • stodola
 • chlévy II

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od 4. března 1964.

Kostel svaté Kunhuty (Q38136174)


 
   
41436/4-2214
Pam. katalog
MIS
Stanětice náves, st. 33, pp. 20/1, 20/2
49°26′31,17″ s. š., 13°1′31,95″ v. d.
Kostel sv. Kunhuty, ohradní zeď, schodiště, branka. Kostel postavený v období vrcholné gotiky, dílčí úpravy a přestavby proběhly v baroku a v 19. století. K obdélné lodi připojený trojboce ukončený presbytář s věží po severní straně; při západním průčelí předsíň. V presbytáři zachovaná původní klenba.

Památkově chráněno od 4. března 1964.

Špýchar usedlosti čp. 23 (Q38136181)


 
   
15409/4-2215
Pam. katalog
MIS
Stanětice Stanětice 23, st. 22
49°26′29,25″ s. š., 13°1′29,35″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Klasicistní volně stojící zděný špýchar. Krytý sedlovou střechou ohraničenou trojúhelnými štíty.

Památkově chráněno od 4. března 1964.

Hrobka rodiny Nicolai (Q38041122)


   
105837
Pam. katalog
MIS
Oprechtice severozápadně od hospodářského dvora Prudice, pp. 268/5
49°25′32,38″ s. š., 13°2′29,87″ v. d.
Hrobka rodiny Nicolai

Památkově chráněno od 18. května 2016.

ŽdánovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek - bývalý dvorec kláštera augustiniánů v Pivoni (Q33325177)


 
   
25831/4-2266
Pam. katalog
MIS
Ždánov Ždánov 1, v obci
49°27′43,71″ s. š., 12°51′20,12″ v. d.
Zámek - býv. dvorec kláštera augustiniánů v Pivoni

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Augustina (Q38233044)


 
   
39849/4-4215
Pam. katalog
MIS
Ždánov 49°27′43,31″ s. š., 12°51′21,46″ v. d. Socha sv. Augustina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Externí odkazyEditovat