Seznam kulturních památek v Buštěhradě

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Buštěhrad v okrese Kladno vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BuštěhradEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svaté Anny (Q37023656)


 
   
24765/2-468
Pam. katalog
MIS
Buštěhrad proti hřbitovu u silnice na Lidice, u křižovatky Kladenské a Lidické, parc. 233
50°9′11,2″ s. š., 14°11′41,3″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Anny. Drobná výklenková klasicistní kaple, postavená kolem roku 1800. Výklenková pravoúhlá kaple je ukončená odstupňovanou římsou, na kterou dosedá segmentový fronton, rámovaný mohutnou odstupňovanou a profilovanou římsou. Fronton kryjí tašky bobrovky. Pravoúhlý výklenek má půlkruhově sklenutý záklenek s konkávně projmutými a odsazenými náběhy. Výklenek rámují pilastry. Kaple vrcholí jednoduchým křížem. Po stranách kříže byly původně umístěné kamenné koule, zachovaly se však jen jejich podstavce.

Památkově chráněno od roku 1967.  

Sloup s reliéfem Panny Marie (Q37023677)


 
   
19892/2-469
Pam. katalog
MIS
Buštěhrad křižovatka ul. Kladenská a Revoluční, parc. 275
50°9′15,3″ s. š., 14°11′26,8″ v. d.
Pískovcový sloup s bohatou reliéfní deskou s vyobrazením Panny Marie Staroboleslavské (Palladiem země české) vynášenou dvojicí andílků, pochází z doby vrcholného baroka. Sokl zdobí reliéf znaku Anny Marie Františky coby vévodkyně sasko-lauenburské.

Památkově chráněno od roku 1967.  

Zámek Buštěhrad (Q11706272)


 
   
46728/2-467
Pam. katalog
MIS
Buštěhrad Revoluční 1/4, 900
50°9′17,64″ s. š., 14°11′28,03″ v. d.
Centrem areálu (zámek, kostel a park vymezený ohradními zdmi) je monumentální dvoupatrové šlechtické sídlo vystavěné na starších základech v letech 1747–1753 Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem a Anselmem Luragem, na počátku 19. století klasicistní úpravy. Rozsáhlý trojkřídlý zámek je situovaný na hraně svahu. Hlavní severní křídlo je orientované směrem k návsi historické obce, rozkládající se v údolí pod svahem. Západní dlouhé křídlo stojí podél ulice Revoluční. Jižní konec tohoto křídla tvoří farní kostel Povýšení svatého Kříže, původní zámecká kaple. Přístup do areálu vede pilířovou branou situovanou při nároží kostela v jihozápadním rohu areálu. Jižně a východně od zámku se původně rozkládal hospodářský dvůr, z kterého se dochovalo jen torzo (východně od zámku). Jižní hranici areálu vymezuje ohradní zeď. Na východní straně areál rovněž vymezuje zeď, která je naproti krátkému křídlu zámku prolomena pilířovou branou do bývalého hospodářského dvora. Prudký svah severně od zámku byl původně upraven jako park. Jeho plochu z větší části vymezuje ohradní zeď, pouze na jihozápadní straně je park ohraničen plotem z drátěného pletiva. V těchto místech stojí i mladší pilířová brána a při ní malá zděná stavba (asi pokladna kina). Na jihovýchodní straně, na hraně svahu, tvoří hranici areálu dlouhé patrové hospodářské křídlo bývalého dvora, které přibližně lícuje s hlavním křídlem zámku. V parku se nacházejí zbytky novodobých utilitárních staveb (letní kino). Hospodářský dvůr ani utilitární stavby nejsou předmětem ochrany.
 • budova zámku čp. 900, parc. 2/1
 • budova zámku čp. 1, parc. 2/2
 • kostel Povýšení sv. Kříže, parc. 1
 • parc. 3, 4
 • bez staveb: parc. 5/1, 5/2, 40
 • park, parc. 10, 41, bez staveb parc. 8, 9
 • ohradní zeď, parc. 8, 9, 10

Památkově chráněno od roku 1967.  

Hrad Buštěhrad (Q19305492)


 
   
40023/2-466
Pam. katalog
MIS
Buštěhrad Starý hrad 11/2, 13/13, Hradní 25/6
50°9′19″ s. š., 14°11′21″ v. d.
Zřícenina hradu částečně pohlcená mladší zástavbou. Pozůstatky rozsáhlého, fragment. chráněného, pozdně gotického hradu vypleněného za třicetileté války. Na jeho místě vystavěny rodinné domy, v jejichž základech a zdivu je dodnes patrná hradní dispozice; vnější a vnitřní opevnění, dva hradní paláce, kaple.
 • čp. 11, parc. 1445, Starý hrad 11/2
 • čp. 13, parc. 1468, Starý hrad 13/13
 • čp. 25, parc. 1474, Hradní 25/6

Památkově chráněno od roku 1967.  

Pranýř (Q37023695)


 
   
38069/2-471
Pam. katalog
MIS
Buštěhrad Palackého, parc. 1675
50°9′21,5″ s. š., 14°11′24,3″ v. d.
Barokní hranolový pískovcový pranýř z roku 1752, na volném prostranství před městským úřadem. V horní části průčelí jsou vyvrtány dva otvory, pod nimi je vyryt nečitelný nápis. V části při zemi zdobí průčelí rytá kartuše s vykrojenými rohy a datací. Dvojice otvorů je vyvrtaná i na pravém boku pranýře (v nižší úrovni než na průčelní straně).

Poznámka: MonumNet neuvádí adresu
Památkově chráněno od roku 1967.  

Kaple svaté Maří Magdalény (Q37023613)


 
   
40157/2-4003
Pam. katalog
MIS
Buštěhrad Náměstí, parc. 1673, 164, 1675
50°9′23″ s. š., 14°11′27″ v. d.
Kaple sv. Maří Magdalény: z roku 1848, prostor dotváří raně barokní sloup se sochou Panny Marie a terasy s jednotně upravenými propojenými schodišti. Na jižní straně původní návsi, na vyvýšené terase při úpatí zámeckého návrší.
 • kaple, parc. 1673
 • parc. 164
 • sloup se sochou Panny Marie, parc. 1675, původně zapsán samostatně pod číslem 44126/2-470 (PkMISSezObrWD).

Památkově chráněno od 17. prosince 1987.

Sloup se sochou Panny Marie (Q37023714)


 
   
44126/2-470
Pam. katalog
MIS
Buštěhrad Náměstí
50°9′23,1″ s. š., 14°11′27,6″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie, tzv. "toskánský" sloup

Poznámka: Z MonumNetu a Památkového katalogu pod tímto rejstříkovým číslem záznam zmizel, sloučeno s památkou 40157/2-4003 (PkMISSezObrWD).
Památkově chráněno od roku 1967.  

Administrativní budova pivovaru (Q37023636)


 
   
102807
Pam. katalog
MIS
Buštěhrad Náměstí 111/3
50°9′24,3″ s. š., 14°11′26,8″ v. d.
Pivovar, z toho jen: administrativní budova. Dům klasicistního původu s typově ojedinělým skružovým krovem z poslední třetiny 19. století. Jednopatrový objekt, situovaný ve výrazné nárožní poloze, má delší fasádu orientovanou do návsi. Dům zděný z kamene, krytý mansardovou střechou s plechovou krytinou, postavený na obdélném půdorysu.

Památkově chráněno od 29. prosince 2008.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat