Seznam kulturních památek v okrese Ústí nad Labem

Seznam kulturních památek v okrese Ústí nad Labem

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Ústí nad Labem vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Dolní Zálezly Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Ecce Homo (Q37178665)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42727/5-162
Pam. katalog
MIS
Dolní Zálezly park u nádraží
50°35′49,86″ s. š., 14°2′52,76″ v. d.
Socha Ecce Homo

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nádraží Dolní Zálezly (Q19400583)


 
 
 
Kategorie „Dolní Zálezly (train station) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43444/5-163
Pam. katalog
MIS
Dolní Zálezly U Trati 77
50°35′48,19″ s. š., 14°2′54,13″ v. d.
Železniční stanice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37178649)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51925/5-5939
Pam. katalog
MIS
Dolní Zálezly 50°35′45,44″ s. š., 14°2′29,71″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 5. září 2002.

Homole u Panny Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Pia V. (Q23925765)


 
 
 
Kategorie „St. Pius V. Church (Homole u Panny) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10222/5-5599
Pam. katalog
MIS
Homole u Panny 50°37′42,85″ s. š., 14°11′9,06″ v. d. klasicistní sakrální stavba

Památkově chráněno od 14. října 1994.

Dům čp. 18 se sochou sv. Prokopa (Q37008517)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44013/5-5299
Pam. katalog
MIS
Bláhov Bláhov 18
50°38′1,93″ s. š., 14°12′5,36″ v. d.
Venkovský dům se sochou sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chuderov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q25106971)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Lipová) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42338/5-203
Pam. katalog
MIS
Lipová 50°42′59,08″ s. š., 14°5′18,6″ v. d. Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 11 (Q30857004)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42612/5-204
Pam. katalog
MIS
Radešín Radešín 11
50°42′8,93″ s. š., 14°4′5,77″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q24352646)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Žežice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42337/5-184
Pam. katalog
MIS
Žežice 50°41′8,16″ s. š., 14°4′14,12″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38233528)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47719/5-4770
Pam. katalog
MIS
Žežice Krucifix

Poznámka: zanikl
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Libouchec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q21102649)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42552/5-195
Pam. katalog
MIS
Libouchec 50°45′39,71″ s. š., 14°3′26,6″ v. d. Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q37460408)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12908/5-201
Pam. katalog
MIS
Libouchec na silnici do Tisé
50°46′23,7″ s. š., 14°2′22,52″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Dům čp. 53 (Q31149771)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42846/5-197
Pam. katalog
MIS
Libouchec Libouchec 53
50°45′33,88″ s. š., 14°3′52,7″ v. d.
Venkovský z přelomu 18. a 19. století, obdélného půdorysu se sedlovou střechou. Obytná část přízemí roubená, hospodářská část zděná. Patro hrázděné. Po požáru v roce 2013 bez snahy vlastníka o opravu.

Památkově chráněno od 17. června 1963.
Památková ochrana zrušena 30. srpna 2018.

Kostel svatých Tří králů (Q21102642)


 
 
 
Kategorie „Church of Three Wise Men (Libouchec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43635/5-193
Pam. katalog
MIS
Libouchec 50°45′38,84″ s. š., 14°2′36,06″ v. d. Kostel sv. Tří králů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Libouchec (Q28053440)


 
 
 
Kategorie „Libouchec (castle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44040/5-5347
Pam. katalog
MIS
Libouchec Libouchec 343
50°45′33,84″ s. š., 14°2′17,56″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 11. prosince 1989.

Kostel svatého Mikuláše (Q24282810)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Čermná) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102693
Pam. katalog
MIS
Čermná 50°44′24,4″ s. š., 14°5′1,46″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Památkově chráněno od 28. prosince 2007.

Mostek (Q36855895)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge over the Červený potok in Čermná “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43056/5-202
Pam. katalog
MIS
Čermná 50°44′25,22″ s. š., 14°5′0,06″ v. d. Silniční most - mostek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Čtyři smírčí kříže (Q37423080)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43253/5-295
Pam. katalog
MIS
Knínice u pomníku padlých
50°44′7,8″ s. š., 14°0′2,12″ v. d.
Smírčí kříž - čtyři

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q23927364)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Telnice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43458/5-256
Pam. katalog
MIS
Knínice při Černém potoce
50°43′54,92″ s. š., 13°58′6,23″ v. d.
Neogotická kaple byla postavena z kamenných kvádrů v 40. letech 19. století. Je obdélného půdorysu s polygonálně uzavřeným presbytářem pod sedlovou střechou. Před hlavní průčelí předstupuje hranolová věž ukončená valbovou střechou.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Malé Březno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37818244)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42315/5-211
Pam. katalog
MIS
Malé Březno 50°40′17,62″ s. š., 14°10′7,97″ v. d. Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Malečov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q31206161)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43212/5-213
Pam. katalog
MIS
Malečov Malečov 8
50°37′52,83″ s. š., 14°7′15,26″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 30 (Q31206164)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42538/5-214
Pam. katalog
MIS
Malečov Malečov 30
50°37′53,57″ s. š., 14°7′7,65″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37287117)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42294/5-255
Pam. katalog
MIS
Horní Zálezly při silnici na Proboštov, parc. 612
50°38′1,2″ s. š., 14°8′44,85″ v. d.
Krucifix – kamenný kříž z roku 1831.

Poznámka: MonumNet uvádí neexistující parcelu 98, GIS má zakresleno na parcele 612.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 1 (Q30804593)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43613/5-3491
Pam. katalog
MIS
Pohoří Pohoří 1
50°37′38,13″ s. š., 14°7′55,38″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 2 (Q30804567)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43101/5-3492
Pam. katalog
MIS
Pohoří Pohoří 2
50°37′38,8″ s. š., 14°7′56,88″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 5 (Q30804618)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43049/5-3494
Pam. katalog
MIS
Pohoří Pohoří 5
50°37′38,45″ s. š., 14°8′0,33″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q20861021)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42979/5-252
Pam. katalog
MIS
Proboštov Proboštov če. 16
50°37′33,97″ s. š., 14°9′0,94″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele
  • kostel, parc. 1
  • ohradní zeď s branami, parc. 2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q30856867)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11232/5-5747
Pam. katalog
MIS
Proboštov Proboštov 1
50°37′32,51″ s. š., 14°9′5,14″ v. d.
Fara, hospodářská budova, stodola.

Památkově chráněno od 2. dubna 1996.

Milník (Q38051055)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42654/5-3507
Pam. katalog
MIS
Proboštov křižovatka v západní části vsi, před domy če. 6 a čp. 22, parc. 16/2
50°37′32,38″ s. š., 14°8′59,18″ v. d.
Milník

Poznámka: MonumNet uvádí „pod kostelem“
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38051050)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50940/5-5892
Pam. katalog
MIS
Proboštov u mostu přes Proboštovský potok, parc. 67
50°37′29,05″ s. š., 14°9′4,72″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 18. dubna 2001.

Milník (Q38051045)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42481/5-254
Pam. katalog
MIS
Proboštov křižovatka ve východní části vsi, parc. 131
50°37′29,01″ s. š., 14°9′22,65″ v. d.
Milník

Poznámka: MonumNet uvádí „u rybníka“
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Q18746091)


 
 
 
Kategorie „Church of Our Lady Help of Christians (Čeřeniště) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105736
Pam. katalog
MIS
Čeřeniště parc. 1
50°36′13,41″ s. š., 14°7′3,05″ v. d.
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Památkově chráněno od 20. října 2015.

Petrovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q18564509)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas in Petrovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42729/5-224
Pam. katalog
MIS
Petrovice Petrovice 48
50°47′22,76″ s. š., 13°58′28,58″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q38047771)


 
 
 
Kategorie „Statue of Madonna and Child in Petrovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42673/5-226
Pam. katalog
MIS
Petrovice v zahradě čp. 15
50°47′38,08″ s. š., 13°58′38,96″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38047766)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43167/5-225
Pam. katalog
MIS
Petrovice západně od vsi
50°47′19,5″ s. š., 13°58′18,6″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030339)


 
 
 
Kategorie „Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Krásný Les) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42714/5-186
Pam. katalog
MIS
Krásný Les st. 214
50°46′17,34″ s. š., 13°55′23,87″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jednolodní kostel obdélného půdorysu se zaoblenými nárožími a půlkruhově ukončeným presbytářem postavený v letech 1790–1795 na místě staršího kostela zničeného v roce 1639 Švédy. K severozápadnímu průčelí přiložena hranolová věž ukončená cibulí.

Památkově chráněno od 17. června 1963.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37446665)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Krásný Les (Petrovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43408/5-189
Pam. katalog
MIS
Krásný Les na cestě ke kostelu, pp. 2884/2
50°46′16,5″ s. š., 13°55′28,09″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Na třikrát odstupněném fundamentu a vysokém dvojnásobném hranolovém podstavci je postavena volná plastika světce v životní velikosti v tradičním ikonografickém pojetí. Na soklu vyryt nápis s datací k roku 1720.

Památkově chráněno od 17. června 1963.

Vodní mlýn (Q31148563)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42443/5-188
Pam. katalog
MIS
Krásný Les Krásný Les 207
50°46′17,48″ s. š., 13°55′42,26″ v. d.
Venkovská usedlost, tzv. Grizzlochův mlýn. Dům obdélného půdorysu se sedlovou střechou postavený kolem poloviny 19. století. Přízemí zděné omítnuté, patro hrázděné. Před jižní průčelí předstupuje zděná předsíň. První zmínku o mlýnu v tomto místě nacházíme v berní rule z roku 1654. Obdélný patrový podsklepený dům trojdílné pravé dispozice, završený sedlovou střechou. K hlavní hmotě je přistavěno obdélné přízemní zádveří před druhým a třetím dílem a za zadní štít mlýnice pro mlýnské kolo, dnes částečně rozpadlá.

Památkově chráněno od 17. června 1963.

Zámek Krásný Les (Q12031788)


 
 
 
Kategorie „Krásný Les Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106114
Pam. katalog
MIS
Krásný Les Krásný Les 1
50°45′59,39″ s. š., 13°56′15,42″ v. d.
Drobné panské sídlo obdélného půdorysu s valbovou střechou bylo dokončeno v roce 1708. Patrová budova je zděná, původně v celém rozsahu omítaná. Na stěnách se nacházejí jeden renesanční erb pánů Sobotendorfu a barokní erb pánů z Mitrovic.

Památkově chráněno od 21. listopadu 2017.

Kleistův pomník bitvy roku 1813 (Q23825035)


 
 
 
Kategorie „Kleistův pomník (Nakléřov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42891/5-191
Pam. katalog
MIS
Nakléřov 50°44′36,71″ s. š., 13°58′40,66″ v. d. Pomník bitvy r. 1813 - Kleistův

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38489762)


 
 
 
Kategorie „Krucifix (Nakléřov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43604/5-192
Pam. katalog
MIS
Nakléřov při silnici na Panenskou
50°44′53,43″ s. š., 13°58′39,94″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Povrly Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q38486185)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42787/5-228
Pam. katalog
MIS
Český Bukov Český Bukov 222
50°42′0,65″ s. š., 14°9′2,38″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 220 (Q38486197)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42566/5-229
Pam. katalog
MIS
Český Bukov Český Bukov 220
50°42′6,34″ s. š., 14°9′7,7″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q38489182)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10295/5-5559
Pam. katalog
MIS
Lysá náves
50°42′12,49″ s. š., 14°7′30,58″ v. d.
Kaple

Památkově chráněno od 12. května 1994.

Hrad Blansko (Q1011076)


 
 
 
Kategorie „Blansko Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43115/5-227
Pam. katalog
MIS
Blansko Mírkov
50°41′52,01″ s. š., 14°5′56,44″ v. d.
Hrad Blansko, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost če. 208 (Q38486505)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42628/5-4827
Pam. katalog
MIS
Blansko Mírkov, Blansko če. 208
50°41′52,31″ s. š., 14°6′7,91″ v. d.
Venkovská usedlost: dům, torzo hospodářského objektu.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Q24045368)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of Saint John the Baptist in Roztoky (Povrly) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10693/5-5642
Pam. katalog
MIS
Roztoky 50°41′13,06″ s. š., 14°10′49,58″ v. d. Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Památkově chráněno od 25. července 1995.

Roztoky 28 (Q33255543)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43432/5-233
Pam. katalog
MIS
Roztoky Roztoky 28, nábřeží
50°41′14,81″ s. š., 14°10′51,21″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q30857267)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43460/5-232
Pam. katalog
MIS
Roztoky Roztoky 38, nábřeží
50°41′11,65″ s. š., 14°11′0,64″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Přestanov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Juchtová kaple (Q38045630)


 
 
 
Kategorie „Juchtová kaple (Přestanov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10267/5-5561
Pam. katalog
MIS
Přestanov křižovatka u francouzského pomníku
50°41′25,4″ s. š., 13°54′39,85″ v. d.
Výklenková kaplička Juchtová

Památkově chráněno od 11. srpna 1994.

Kaple svatého Antonína Paduánského (Q38045638)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Anthony of Padua (Přestanov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11228/5-5746
Pam. katalog
MIS
Přestanov 50°41′11,83″ s. š., 13°55′12,36″ v. d. Kaple sv. Antonína Paduánského

Památkově chráněno od 15. března 1996.

Hromadný hrob vojáků z bitvy roku 1813 (Q38045646)


 
 
 
Kategorie „Památník 10 000 padlých během bojů o Chlumec “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42884/5-235
Pam. katalog
MIS
Přestanov za ruským pomníkem v polích
50°41′6,36″ s. š., 13°54′45,76″ v. d.
Hrob - hromadný hrob vojáků z bitvy r. 1813

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ruský pomník bitvy roku 1813 se strážním domkem (Q38045651)


 
 
 
Kategorie „Ruský pomník bitvy roku 1813 (Přestanov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43360/5-234
Pam. katalog
MIS
Přestanov 50°40′57,83″ s. š., 13°54′49,21″ v. d. Pomník bitvy r. 1813 - ruský, se strážním domkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník bitvy roku 1813 (Q38045659)


 
 
 
Kategorie „Památník zlomové situace během bitvy u Chlumce “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
85886/5-248
Pam. katalog
MIS
Přestanov 50°41′25,26″ s. š., 13°54′41,54″ v. d. Pomník bitvy r. 1813

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ryjice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dělnická ozdravovna (Q38093598)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42343/5-4893
Pam. katalog
MIS
Ryjice Ryjice 1
50°41′5,46″ s. š., 14°5′31,99″ v. d.
Sanatorium - dělnická ozdravovna s omezením: bez budovy čp. 46

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Řehlovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38197387)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43301/5-245
Pam. katalog
MIS
Řehlovice u kostela Nejsvětější Trojice
50°36′26,09″ s. š., 13°57′11,55″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nejsvětější Trojice (Q24045332)


 
 
 
Kategorie „Church of Holy Trinity (Řehlovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44009/5-5295
Pam. katalog
MIS
Řehlovice 50°36′26,17″ s. š., 13°57′12,67″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Barbory (Q20057666)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Barbara (Dubice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42606/5-165
Pam. katalog
MIS
Dubice 50°35′23,98″ s. š., 14°1′21,58″ v. d. Kostel sv. Barbory

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Nejsvětější Trojice, nyní kaple Jana Nepomuckého (Q37271038)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Habří) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50868/5-5905
Pam. katalog
MIS
Habří náves
50°37′16,13″ s. š., 13°56′42,68″ v. d.
Kaple Nejsvětější Trojice, nyní kaple Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 12. července 2001.

Kostel svatého Václava (Q25455095)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Brozánky) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43572/5-238
Pam. katalog
MIS
Brozánky 50°36′28,21″ s. š., 13°56′11,93″ v. d. Kostel svatého Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Piety (Q37022277)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42346/5-239
Pam. katalog
MIS
Brozánky 50°36′22,83″ s. š., 13°56′13,08″ v. d. Socha Piety

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most přes Bílinu (Q37022294)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge over the Bílina in Brozánky “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11461/5-5604
Pam. katalog
MIS
Brozánky přes řeku Bílinu
50°36′32,98″ s. š., 13°56′12,81″ v. d.
Silniční most

Památkově chráněno od 6. prosince 1994.

Litinový kříž (Q37851743)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42728/5-166
Pam. katalog
MIS
Moravany 50°36′8,12″ s. š., 14°1′25,96″ v. d. Kříž litinový

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka při čp. 1 (Q30856986)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49971/5-5862
Pam. katalog
MIS
Radejčín Radejčín 1
50°35′28,15″ s. š., 13°59′47,36″ v. d.
Sýpka při čp. 1

Památkově chráněno od 3. června 1999.

Zvonička vidlák (Q38136162)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42772/5-3505
Pam. katalog
MIS
Stadice Na návsi
50°37′4,73″ s. š., 13°58′4,62″ v. d.
Zvonička vidlák

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Královský pramen (Q38136151)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42903/5-244
Pam. katalog
MIS
Stadice na břehu Bíliny
50°37′12,58″ s. š., 13°58′21,36″ v. d.
Studánka - Královský pramen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční mostek přes Bílinu (Q38136157)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge over the Bílina in Stadice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43384/5-243
Pam. katalog
MIS
Stadice přes Bílinu
50°37′7,75″ s. š., 13°58′0,96″ v. d.
Silniční most - mostek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Myslivna - hájenka (Q31845151)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42375/5-5043
Pam. katalog
MIS
Stadice Stadice 37
50°36′48,28″ s. š., 13°57′49,03″ v. d.
Myslivna - hájenka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Přemysla Oráče a Královské pole (Q753515)


 
 
 
Kategorie „Royal field with the monument to Přemysl, the Ploughman “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11776/5-1
Pam. katalog
MIS
Stadice u vsi při státní silnici
50°36′52,52″ s. š., 13°57′47,63″ v. d.
Pomník Přemysla Oráče a Královské pole

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q38136169)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50938/5-5891
Pam. katalog
MIS
Stadice 50°37′4,73″ s. š., 13°58′4,62″ v. d. Socha P. Marie (Immaculata)

Památkově chráněno od 18. dubna 2001.

Stebno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Šimona a Judy (Q24352694)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Simon and Jude (Stebno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44109/5-5503
Pam. katalog
MIS
Stebno 50°36′55,15″ s. š., 14°1′1,56″ v. d. Kostel sv. Šimona a Judy

Památkově chráněno od 21. června 1993.

Kaple svatého Prokopa (Q37163130)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Procopius in Chvalov (Stebno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43706/5-164
Pam. katalog
MIS
Chvalov 50°36′8,5″ s. š., 14°3′28,04″ v. d. Kaple sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tašov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 4 (Q31783661)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43546/5-251
Pam. katalog
MIS
Tašov Tašov 4
50°36′54″ s. š., 14°8′5,96″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svaté Maří Magdalény (Q27899050)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Mary Magdalene (Tašov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11207/5-5743
Pam. katalog
MIS
Tašov při silnici do Rýdče
50°36′36,65″ s. š., 14°8′32,35″ v. d.
Kaple sv. Maří Magdalény

Památkově chráněno od 5. března 1996.

Telnice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 34 (Q30871722)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42548/5-257
Pam. katalog
MIS
Telnice Telnice 34
50°44′9,64″ s. š., 13°56′43,8″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stará pošta (Q31465031)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43738/5-260
Pam. katalog
MIS
Varvažov Varvažov 114
50°42′44,86″ s. š., 13°57′22,18″ v. d.
Pošta Stará pošta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pruský pomník bitvy roku 1813 (Q15127453)


 
 
 
Kategorie „Schinkel-Tabernakel von Kulm “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42318/5-258
Pam. katalog
MIS
Varvažov 50°42′41,72″ s. š., 13°57′20,02″ v. d. Pomník pruský, bitvy 1813

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rakouský pomník bitvy roku 1813 se strážním domkem (Q38186616)


 
 
 
Kategorie „Austrian monument to the Battle of Kulm in Varvažov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42301/5-259
Pam. katalog
MIS
Varvažov 50°42′46,3″ s. š., 13°57′25,38″ v. d. Pomník bitvy r. 1813 - rakouský, se strážním domkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Velké Březno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Starý zámek Velké Březno (Q28790838)


 
 
 
Kategorie „Velké Březno Old Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42687/5-285
Pam. katalog
MIS
Velké Březno Klášterní 1
50°39′58,25″ s. š., 14°8′25,15″ v. d.
Zámek starý

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Petra (Q38188275)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50950/5-5895
Pam. katalog
MIS
Velké Březno Velichov
50°39′8,86″ s. š., 14°8′39,39″ v. d.
Socha sv. Petra

Památkově chráněno od 2. května 2001.

Železniční trať Velké Březno - Lovečkovice (Q877743)


 
 
Kategorie „Railway line Velké Březno - Zubrnice - Verneřice - Úštěk “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51003/5-5837
Pam. katalog
MIS
Velké Březno 50°39′30,61″ s. š., 14°11′53,76″ v. d. Železniční trať Velké Březno - Lovečkovice

Památkově chráněno od 18. června 1998.

Zámek Velké Březno (Q2243834)


 
 
 
Kategorie „Velké Březno Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43685/5-284
Pam. katalog
MIS
Velké Březno Velké Březno 63
50°39′44,89″ s. š., 14°8′18,82″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q19602300)


 
 
 
Kategorie „Kostel svatého Václava (Valtířov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43081/5-282
Pam. katalog
MIS
Valtířov 50°40′22,87″ s. š., 14°7′11,68″ v. d. Kostel sv. Václava

Poznámka: včetně ohradní zdi s brankou a portály I-II
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sousoším Čtrnácti svatých Pomocníků (Q38186458)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47648/5-483
Pam. katalog
MIS
Valtířov 50°40′23,45″ s. š., 14°7′14,77″ v. d. Sloup se sousoším Čtrnácti sv. Pomocníků

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrobka (Q38186464)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
86103/5-283
Pam. katalog
MIS
Valtířov 50°40′24,28″ s. š., 14°7′12,72″ v. d. Hrobka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Varta (Q1014360)


 
 
 
Kategorie „Varta Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43603/5-286
Pam. katalog
MIS
Vítov 50°39′30,45″ s. š., 14°7′23,82″ v. d. Zřícenina hradu Varta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Velké Chvojno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38188306)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43531/5-294
Pam. katalog
MIS
Velké Chvojno při silnici na Žďár
50°43′45,3″ s. š., 14°1′35,72″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Všech svatých (Q25455166)


 
 
 
Kategorie „Church of All Saints (Arnultovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42896/5-209
Pam. katalog
MIS
Arnultovice 50°42′47,23″ s. š., 14°2′44,63″ v. d. Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q36865820)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47643/5-210
Pam. katalog
MIS
Arnultovice u hřbitovní zdi
50°42′46,55″ s. š., 14°2′44,2″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Výklenková kaplička se sochou svatého Antonína (Q37806506)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
43336/5-208
Pam. katalog
MIS
Luční Chvojno za obcí, přes silnici
Výklenková kaplička se sochou sv. Antonína

Poznámka: neexistuje
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1981.  

Externí odkazy Editovat