Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v okrese Rakovník

Seznam kulturních památek v okrese Rakovník

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Rakovník vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BranovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kouřimecká rybárna (Q12031218)


   
12277/2-4224
Pam. katalog
MIS
Branov Branov 55
49°59′29,65″ s. š., 13°47′19,94″ v. d.
Venkovská usedlost - Kouřimecká rybárna

Památkově chráněno od 24. července 1992.

Propadený zámek (Q37014758)


   
33725/2-2768
Pam. katalog
MIS
Branov jihozápadně od vsi
50°0′23,48″ s. š., 13°49′53,63″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Zpropadený zámek, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stodola a sklípek u čp. 2 (Q37014775)


 
   
105118
Pam. katalog
MIS
Branov Branov 2
50°0′52,33″ s. š., 13°50′31,04″ v. d.

Poznámka: V areálu stavení čp. 2 je několik stodol (resp. hospodářských budov), není zcela zřejmé, o kterou z nich se jedná.
Památkově chráněno od 2. května 2013.

BřežanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Markéty (Q36999189)


 
   
35819/2-2635
Pam. katalog
MIS
Břežany náves
50°0′23,3″ s. š., 13°34′59,75″ v. d.
Kostel sv. Markéty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ČistáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sbor Husův dům (Q31212421)


 
   
10065/2-4269
Pam. katalog
MIS
Čistá Nádražní 283
50°1′49,98″ s. š., 13°34′14,45″ v. d.
Sbor Husův dům

Památkově chráněno od 4. srpna 1994.

Kostel svatého Václava (Q36863177)


 
   
19027/2-2636
Pam. katalog
MIS
Čistá návrší ve středu obce
50°1′42,19″ s. š., 13°34′14,05″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svaté Anny (Q36863126)


 
   
25763/2-2637
Pam. katalog
MIS
Čistá jihovýchodně od vsi
50°1′31,05″ s. š., 13°34′45,84″ v. d.
Kaple sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Prokopa (Q38227685)


 
   
31699/2-3111
Pam. katalog
MIS
Zdeslav 50°2′43,44″ s. š., 13°33′39,1″ v. d. Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Hluboký (Q28808371)


 
   
34679/2-2775
Pam. katalog
MIS
Lhota 800 m jižně od Lhoty, Zelený důl, Lhota
50°2′25,83″ s. š., 13°29′17,69″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DěkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q37169582)


 
   
20174/2-3064
Pam. katalog
MIS
Děkov střed vsi
50°10′14,34″ s. š., 13°33′15,1″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička pod lipami (Q38191379)


 
   
105451
Pam. katalog
MIS
Vlkov jihozápadně za Vlkovem u silnice do Děkova, pp. 19/8
50°11′1,06″ s. š., 13°33′56,65″ v. d.
kaple tzv. Kaplička pod lipami

Památkově chráněno od 10. července 2014.

DrahoušEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz Hradiště u Smrku (Q28830627)


 
   
30967/2-2776
Pam. katalog
MIS
Drahouš severovýchodně od Smrku
50°3′24,72″ s. š., 13°31′36,51″ v. d.
Tvrz Hradiště u Smrku, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37181219)


 
   
28854/2-3065
Pam. katalog
MIS
Drahouš náves
50°4′48,48″ s. š., 13°28′32,88″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámeček Svatý Hubert s loveckým pavilonem Plaveč (Q16765386)


 
   
16334/2-2638
Pam. katalog
MIS
Svatý Hubert jihovýchodně od vsi
50°4′14,94″ s. š., 13°30′42,7″ v. d.
Zámeček s loveckým pavilonem Plaveč.
 • Zámeček, hospodářská budova, sušárna, hájovna čp. 2, hospodářská budova. (Budova čp. 5 na parcele st. 46 a budovy bez čp. na parcelách st. 37, 77 nejsou do památky zahrnuty.)
 • jako lovecký pavilon Plaveč je v MonumNetu označen objekt na parcele st. 31, v mapě označený jako kaple, asi 1,6 km severozápadně od zámečku

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Jména Panny Marie (Q38148403)


 
   
100600
Pam. katalog
MIS
Tlestky 50°4′29,32″ s. š., 13°27′51,75″ v. d. Kaple Jména P. Marie

Památkově chráněno od 14. října 2003.

Tvrziště Zámek (Q28472921)


 
   
30888/2-2769
Pam. katalog
MIS
Tlestky severovýchodně od vsi
50°4′28,14″ s. š., 13°27′57,12″ v. d.
Tvrziště Zámek, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HořesedlyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q37276255)


 
   
24150/2-3067
Pam. katalog
MIS
Hořesedly náves
50°9′49,09″ s. š., 13°36′14,85″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HořovičkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha císaře Josefa II. (Q37278265)


 
   
12094/2-4222
Pam. katalog
MIS
Hořovičky náves
50°9′19,7″ s. š., 13°31′49,41″ v. d.
Socha císaře Josefa II.

Památkově chráněno od 13. května 1992.

Pravoslavný kostel svatých Cyrila a Metoděje s farou (Q37278240)


 
   
12095/2-4213
Pam. katalog
MIS
Hořovičky při silnici Praha – Karlovy Vary
50°9′22,22″ s. š., 13°31′57,77″ v. d.
Kostel pravoslavný sv. Cyrila a Metoděje s farou

Památkově chráněno od 23. dubna 1992.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q37278214)


 
   
35092/2-3068
Pam. katalog
MIS
Hořovičky 50°9′19,2″ s. š., 13°31′46,37″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q38192619)


 
   
46061/2-3109
Pam. katalog
MIS
Vrbice 50°10′5,12″ s. š., 13°31′34,33″ v. d. Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička se zvoničkou (Q37279919)


 
   
12097/2-4212
Pam. katalog
MIS
Hokov u rybníka proti škole
50°9′22,98″ s. š., 13°33′42,48″ v. d.
Kaplička se zvoničkou

Památkově chráněno od 23. dubna 1992.

Hrázděný obytný dům usedlosti čp. 17 (Q37279935)


 
   
14016/2-3066
Pam. katalog
MIS
Hokov Hokov 17
50°9′25,33″ s. š., 13°33′40,43″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: hrázděný obytný dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HřebečníkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37270699)


 
   
38696/2-2639
Pam. katalog
MIS
Hřebečníky jižní část vsi, před čp. 10, pp. 460/3
49°59′2,87″ s. š., 13°45′11,02″ v. d.
Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století při cestě ve vsi. Kamenná socha světce v charakteristické formě s krucifixem přidržovaným před tělem. Vysoký kamenný podstavec má profilovaný sokl a římsu.

Památkově chráněno od roku 1965.  

Lovecký srub (Q37270686)


   
49794/2-4373
Pam. katalog
MIS
Hřebečníky Písařův vrch, pp. 199/1
49°59′25,18″ s. š., 13°46′26,12″ v. d.
Lovecká chata - lovecký srub. Ojediněle zachovaná drobná roubená stavba přibližně čtvercového půdorysu pocházející snad z 19. století nejspíše sloužila jako úkryt lovců.

Památkově chráněno od 14. prosince 1998.

Dům čp. 42 z Vejvanova (Q37270715)


 
   
22944/2-4440
Pam. katalog
MIS
Hřebečníky proti čp. 87, pp. 291/2
49°58′58,87″ s. š., 13°45′23,7″ v. d.
Venkovský dům. Roubená stavba asi z konce 18. nebo začátku 19. stol. je obytnou částí usedlosti, přenesenou z obce Vejvanov (okr. Rokycany) v roce 1992. Původní objekt je na evidenčním listu zobrazen a popsán jako úhlová usedlost, ke které kolmo přiléhají rovněž roubené chlévy.

Poznámka: Usedlost čp. 42 ve Vejvanově měla rejstříkové číslo 4-2620, sýpka z této usedlosti byla přenesena k domu čp. 27 v sousední vsi Újezdec. Pod novým rejstříkovým číslem zapsáno k 31. 12. 2001. Parcelní číslo v Památkovém katalogu neuvedeno. V novém umístění nemá dům přiděleno domovní číslo.
Památkově chráněno od 16. března 1964.

Zámeček Hřebečníky (Q31953626)


 
   
23268/2-3069
Pam. katalog
MIS
Hřebečníky Hřebečníky 1
49°59′2,27″ s. š., 13°45′12,49″ v. d.
Zámek - zámeček. Patrový barokní zámeček z 18. století sloužil především jako sídlo správy rozlehlého přiléhajícího hospodářského dvora, od poloviny 20. století do značné míry narušeného. Areál leží v jižní části obce po obou stranách silnice na Šlovice. Vlastní zámeček je dnes izolovaný jižně od silnice, v mírně vyvýšené poloze. Dvůr, položený severně od silnice, tvoří lichoběžníkový útvar, který je delší osou orientovaný ve směru východ–západ. Sestává ze špýcharu a tří chlévů, středem dvora, do kterého je vestavěna otevřená kolna, prochází od severu k jihu průjezdná komunikace. Vedle vlastních památkových objektů byl v areálu dodatečně zbudován hospodářský objekt, rodinný domek, otevřená kolna a několik drobných přístavků při těchto budovách (vše bez ochrany). V minulém období byl hospodářský dvůr dále doplněn o podzemní nádrže, pumpu, váhu a pásový dopravník (vše bez památkové ochrany).
 • zámek
 • chlév I
 • chlév II
 • chlév III
 • špýchar
 • pozemky vymezeného areálu

Památkově chráněno od roku 1987.  

Usedlost čp. 3 (Q61780204)


   
106233
Pam. katalog
MIS
Hřebečníky Hřebečníky 3
49°59′0,4″ s. š., 13°45′11,14″ v. d.
Usedlost s přízemním roubeným domem z přelomu 18. a 19. století, roubenou stodolou s navazující kolnou a zděnými chlévy, částečně ohrazená kamennou ohradní zdí. Roubení domu dendrochronologicky datované do zimy 1809/1810.
 • Standardní drobný objekt vesnické usedlosti s trojdílnou dispozicí. Ještě před polovinou 19. století byla ke světnici na jižní straně připojena další roubená prostora, zachycená na mapě Stabilního katastru z roku 1841. Je možné předpokládat, že toto rozšíření souviselo s umístěním jednotřídní školy v tomto objektu. K síni byla později přistavěna kuchyně, původně nejspíše jako černá. S ní pak byla provozně spojena ještě místnost s dochovanou pecí na východní straně.
 • Ve 20.–30. letech 20. století byla na východní straně budova prodloužena v šíři obou traktů o přístavbu kolny.
 • Roubená stodola je zachycena na mapě z roku 1841.
 • Chlévy byly vystavěny po roce 1900 nově na místě původní dřevěné budovy.

Památkově chráněno od 19. července 2018.

Vodní mlýn a vodní elektrárna (Q18193572)


 
   
103782
Pam. katalog
MIS
Šlovice Šlovice 8, údolí Berounky pod vesnicí
49°58′5,45″ s. š., 13°44′52,56″ v. d.
Vodní mlýn a vodní elektrárna s technologickým vybavením strojovny. Patrová obytná budova z 19. století, s mlýnicí a s dochovanou strojovnou upravenou pro výrobu elektřiny v roce 1911. Součástí technického vybavení je i vodní náhon.

Památkově chráněno od 4. prosince 2009.

Usedlost čp. 22 (Q33257935)


 
   
24377/2-2642
Pam. katalog
MIS
Týřovice Týřovice 22
49°58′49,63″ s. š., 13°47′6,93″ v. d.
Venkovská usedlost z počátku 19. století s obytným domem a hospodářským zázemím je situována na úzké hloubkové parcele. Obytná část domu je roubená. Statek je tvořen úzkou parcelou obdélníkového tvaru, orientovanou kolmo ke komunikaci. Vlastní obytný dům, ke kterému jsou v zadní části přistavěny hospodářské budovy, tuto orientaci sleduje. Uzavírá tak z jedné strany hospodářský dvůr, který je z čelní strany vymezen pilířovou bránou s vraty a vstupní brankou.
 • obytný dům s hospodářskými budovami
 • pilířová brána
 • pozemek vymezeného areálu

Památkově chráněno od roku 1965.  

Sýpka u čp. 6 (Q38150318)


 
   
18432/2-3107
Pam. katalog
MIS
Týřovice u čp. 6, st. 31
49°58′48,53″ s. š., 13°47′10,76″ v. d.
Sýpka. Roubený patrový špýchar v zadní části parcely, ve směru zhruba rovnoběžném s objektem obytného domu, jehož je součástí.

Památkově chráněno od roku 1987.  

Sýpka u čp. 27 (Q38234620)


 
   
27197/2-4251
Pam. katalog
MIS
Újezdec u čp. 27, pp. 13/2
49°59′42,27″ s. š., 13°44′6,53″ v. d.
Sýpka. Roubený špýchárek patrně z konce 18. nebo z počátku 19. století. Pochází z Vejvanova (okres Rokycany), odkud byl transferován v roce 1989, rekonstruován v letech 1990–1991. Stojí, orientovaná okapově k úzké místní komunikaci k severu, na severní straně malé zahrady, navazující na dvůr usedlosti čp. 27.

Poznámka: Usedlost čp. 42 ve Vejvanově měla rejstříkové číslo 4-2620, obytný dům byl přesunut do Hřebečníků a je zapsán pod rejstříkovým číslem 22944/2-4440. Pod novým rejstříkovým číslem zapsáno k 2. 9. 1993. Kromě tohoto srubu stojí na dvoře roubená sýpka obdobného typu, velikosti i stáří, která byla přemístěna v 90. letech z Roztok u Křivoklátu a měla být rovněž navržena na prohlášení za památku, dosud však chráněna není.
Památkově chráněno od 16. března 1964.

HředleEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q37270785)


 
   
23205/2-2643
Pam. katalog
MIS
Hředle u silnice na Krupou
50°11′14,32″ s. š., 13°45′1,56″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HvozdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q37296382)


 
   
40180/2-2644
Pam. katalog
MIS
Hvozd 50°3′8,37″ s. š., 13°41′54,38″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChrášťanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Prokopa (Q37162104)


 
   
46172/2-2645
Pam. katalog
MIS
Chrášťany při hřbitově, jižně od vsi
50°8′20,19″ s. š., 13°40′18,84″ v. d.
Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Aloise (Q37162087)


 
   
20149/2-2646
Pam. katalog
MIS
Chrášťany východně od návsi, před čp. 7
50°8′45,61″ s. š., 13°40′11,57″ v. d.
Socha sv. Aloise

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou svatého Isidora (Q37162120)


 
   
17595/2-2647
Pam. katalog
MIS
Chrášťany náves
50°8′46,76″ s. š., 13°39′54,4″ v. d.
Sloup se sochou sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KalivodyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Roubený dům u usedlosti čp. 6 (Q37338641)


 
   
18182/2-3072
Pam. katalog
MIS
Kalivody 50°12′28,97″ s. š., 13°50′29,26″ v. d. Venkovská usedlost

Poznámka: s omezením: roubený dům u čp. 6
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Karlova VesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Týřov (Q1014317)


 
   
24615/2-2640
Pam. katalog
MIS
Karlova Ves ostrožna asi 2 km severovýchodně od Skryjí
49°58′24,54″ s. š., 13°47′24,24″ v. d.
Hrad Týřov, zřícenina. Významný středověký hrad a jeho zázemí. Areál hradu je tvořen třemi vzájemně izolovanými jednotkami – vlastním hradem, předsunutou baštou a podhradním mlýncem.
 • st. 55/1, 55/2, 56/1, 56/2, 57–65, 67, 68/1, 68/2, 69, 116
 • pp. 90/1: zřícenina hradu,
 • pp. 90/1: předsunutá bašta. V poloze značně převyšující samotný hrad, několik set metrů severovýchodně od něj, jihozápadně od kóty Vysoký 510 m.
 • pp 97/4: podhradní mlýnec. Na jižním úpatí hradní ostrožny, na pravém břehu Úpořského potoka.
 • pp. 97/8, 98/3–98/10, 98/12, 99/2, 99/3, 99/6, 99/10, 99/11, 102, 103, 106, 108, část 109, 123, 124/1, 124/4, 555/2, 555/9–555/11

Památkově chráněno od roku 1965.  

KněževesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hospoda (Q30768313)


 
   
12907/2-3074
Pam. katalog
MIS
Kněževes Václavské náměstí 102
50°8′45,75″ s. š., 13°38′12,42″ v. d.
Hospoda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba Většího (Q37422702)


 
   
19153/2-2653
Pam. katalog
MIS
Kněževes náves
50°8′46,98″ s. š., 13°38′7,44″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q37422686)


 
   
45027/2-2654
Pam. katalog
MIS
Kněževes severozápadně od vsi
50°9′11,29″ s. š., 13°37′28,4″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (Q37422670)


 
   
41963/2-2656
Pam. katalog
MIS
Kněževes Václavské náměstí, před farní budovou čp. 26
50°8′48,34″ s. š., 13°38′9,7″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q30768278)


 
   
34627/2-2655
Pam. katalog
MIS
Kněževes Václavské náměstí 26
50°8′48,82″ s. š., 13°38′9,97″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KounovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Vojtěcha (Q37428508)


 
   
16670/2-2663
Pam. katalog
MIS
Kounov severovýchodně od vsi
50°13′31,8″ s. š., 13°40′58,37″ v. d.
Kaple sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Víta (Q37428490)


 
   
16997/2-2661
Pam. katalog
MIS
Kounov návrší severovýchodně od rybníka
50°12′45,74″ s. š., 13°40′42,4″ v. d.
Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KozojedyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr Dřevíč (Q33324003)


 
   
11962/2-4207
Pam. katalog
MIS
Kozojedy Kozojedy 30
50°14′56,89″ s. š., 13°49′53,65″ v. d.
Zemědělský dvůr Dřevíč

Památkově chráněno od 27. ledna 1992.

Hradiště Dřevíč s kostelem svatého Václava (Q11863138)


 
   
41536/2-2770
Pam. katalog
MIS
Kozojedy jihovýchodně nad vsí
50°14′52,03″ s. š., 13°49′35,87″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Dřevíč s kostelem sv. Václava, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KrakovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hospoda (Q30768244)


 
   
12464/2-4243
Pam. katalog
MIS
Krakov Krakov 41
50°2′20,87″ s. š., 13°39′2,35″ v. d.
Hospoda

Památkově chráněno od 26. dubna 1993.

KrakovecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Krakovec (Q366439)


 
   
28738/2-2664
Pam. katalog
MIS
Krakovec jihozápadní část vsi, na ostrohu
50°1′1,2″ s. š., 13°38′21,45″ v. d.
Hrad Krakovec, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KroučováEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Markéty (Q18193541)


 
   
12102/2-4214
Pam. katalog
MIS
Kroučová náves
50°12′25,77″ s. š., 13°46′54,48″ v. d.
Kostel sv. Markéty

Památkově chráněno od 23. dubna 1992.

KrtyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vojtěcha (Q37442487)


 
   
33960/2-2665
Pam. katalog
MIS
Krty náves
50°5′32,72″ s. š., 13°25′55,6″ v. d.
Kostel sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KrupáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Gottharda (Q20925641)


 
   
22727/2-2667
Pam. katalog
MIS
Krupá jihozápadně od vsi
50°9′57,38″ s. š., 13°43′34,4″ v. d.
Kostel sv. Gottharda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KrušoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q37442535)


 
   
103387
Pam. katalog
MIS
Krušovice 50°10′28,35″ s. š., 13°46′23,03″ v. d. Sýpka

Památkově chráněno od 8. prosince 2008.

Zámek Krušovice (Q31745238)


 
   
36328/2-3077
Pam. katalog
MIS
Krušovice Krušovice 1
50°10′25,71″ s. š., 13°46′24,68″ v. d.
Zámek se zámeckou kaplí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KřivoklátEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Křivoklát (Q1012808)


 
   
11751/2-2668
Pam. katalog
MIS
Křivoklát Křivoklát 47, 48, 114, 132, 133, 134, 135, 136, 137
50°2′16″ s. š., 13°52′19″ v. d.
Hrad Křivoklát
 • st. 1/1: palác čp. 47, Velká věž, Prochoditá věž, opevnění - parkán, Pruhovaná brána, terasa, pivovar, studna, kašna
 • st. 1/2: manský domek čp. 132
 • st. 1/3: čp. 133
 • st. 1/4: manský domek čp. 134
 • st. 1/5: věž Huderka čp. 135
 • st. 1/6: purkrabství čp. 136, opevnění - Zlatá bašta, parkán
 • st. 1/7: čp. 137
 • st. 2: kaple čp. 114
 • st. 3: dům čp. 48
 • pp. 157/1: Liščí bašta
 • pp. 158: bollwerk
 • pp. 161/1. ohrazení přístupové cesty
 • st. 19 (část), pp. 80, 147, 148, 157/4, 159, 164, 168, 198

Poznámka: celá kulturní památka je zároveň národní kulturní památkou, NKP přesahuje i na parcely pp. 79/1, 157/2 a 157/3, které nejsou součástí KP.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q31029492)


 
   
29986/2-3078
Pam. katalog
MIS
Křivoklát Křivoklát 88
50°2′16,93″ s. š., 13°52′12,78″ v. d.
Vodní mlýn

Poznámka: V centru obce, západně od hradu. Původně bylo v MonumNetu chybně uvedeno čp. 117, což je budova s muzeem motocyklů.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička Panny Marie (Q37336523)


 
   
12103/2-4218
Pam. katalog
MIS
Křivoklát ve středu obce, pp. 252
50°2′11,1″ s. š., 13°52′17,27″ v. d.
Výklenková kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Karla Egona Fürstenbergra (Q37336563)


 
   
17002/2-2670
Pam. katalog
MIS
Křivoklát na vyhlídce jihovýchodně od hradu, pp. 188/6
50°2′11,9″ s. š., 13°52′29,61″ v. d.
Pomník Karla Egona Fürstenbergra

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q37336543)


 
   
21296/2-2671
Pam. katalog
MIS
Křivoklát na cestě ke hradu, pp. 175/4
50°2′13,48″ s. š., 13°52′19,22″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38486271)


 
   
104234
Pam. katalog
MIS
Amalín Křivoklát 123, v zahradě mateřské školy, Amalín, pp. 271/1
50°2′15,69″ s. š., 13°52′52,34″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 9. února 2011.

Kostel svatého Petra (Q38486285)


 
   
20044/2-2669
Pam. katalog
MIS
Amalín st. 158
50°2′13,81″ s. š., 13°52′52,04″ v. d.
Kostel sv. Petra

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q33243680)


 
   
100963
Pam. katalog
MIS
Častonice Častonice 1
50°1′14,96″ s. š., 13°53′2,59″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, špýchar, hospodářská budova, chlév, ovčín, stodola s kolnou, chlévy, zvonička.

Památkově chráněno od 22. března 2004.

LašoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37452550)


 
   
22671/2-2674
Pam. katalog
MIS
Lašovice západní okraj vsi
50°3′19,81″ s. š., 13°46′37,62″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LišanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37457137)


 
   
100040
Pam. katalog
MIS
Lišany Rakovnická
50°8′55,08″ s. š., 13°44′30,54″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 4. února 2003.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q12030340)


 
   
47183/2-2675
Pam. katalog
MIS
Lišany 50°8′49″ s. š., 13°44′30″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LubnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří (Q37806572)


 
   
15539/2-2676
Pam. katalog
MIS
Lubná návrší, proti čp. 59
50°4′39,95″ s. š., 13°42′3,59″ v. d.
Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LužnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Husův sbor (Q31204126)


 
   
101758
Pam. katalog
MIS
Lužná 9. května 502
50°8′40,47″ s. š., 13°45′56,76″ v. d.
Sbor Husův

Památkově chráněno od 3. března 2006.

Pozůstatky dehtářských pecí (Q37812745)


 
   
24189/2-2772
Pam. katalog
MIS
Lužná Krásná Dolina, východně od Lužné
50°7′26,02″ s. š., 13°47′55,34″ v. d.
Dehtařská pec - pozůstatky dehtářských pecí, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hlavačov (Q13433945)


 
   
45255/2-2771
Pam. katalog
MIS
Lužná v lese, západně od Lužné
50°7′33,72″ s. š., 13°44′6,02″ v. d.
Hradiště a zaniklý hrad, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Barbory (Q37812750)


 
   
29701/2-2677
Pam. katalog
MIS
Lužná náves
50°7′29,36″ s. š., 13°46′6,96″ v. d.
Kostel sv. Barbory

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MěstečkoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stodola u čp. 24 (Q37813783)


 
   
32436/2-3081
Pam. katalog
MIS
Městečko při čp. 24, Malá Strana
50°3′2,37″ s. š., 13°52′1,3″ v. d.
Stodola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba Většího (Q37813790)


 
   
37648/2-2678
Pam. katalog
MIS
Městečko 50°3′1,52″ s. š., 13°51′45,96″ v. d. Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka u čp. 2 (Q37813776)


   
20910/2-3082
Pam. katalog
MIS
Městečko u čp. 2, Ohnivcova náves
50°3′0,71″ s. š., 13°51′49,17″ v. d.
Sýpka

Poznámka: památka zřejmě již neexistuje/dle informací od majitele prodána do Holandska
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr Požáry (Q38490381)


 
   
35395/2-3083
Pam. katalog
MIS
Požáry Požáry 56
50°4′17,98″ s. š., 13°53′31,62″ v. d.
Zemědělský dvůr Požáry

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MilýEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Michala (Q37820744)


   
18258/2-3084
Pam. katalog
MIS
Milý náves
50°13′57,33″ s. š., 13°52′3,14″ v. d.
Kaple sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MšecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské s farou (Q37819302)


 
   
26758/2-2680
Pam. katalog
MIS
Mšec 50°12′16,68″ s. š., 13°54′1,1″ v. d. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské s farou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Mšec (Q28658286)


 
   
16849/2-2681
Pam. katalog
MIS
Mšec Mšec 46
50°12′20,11″ s. š., 13°54′7,4″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 51 (Q31207565)


 
   
12447/2-4241
Pam. katalog
MIS
Mšec Mšec 51
50°12′18,23″ s. š., 13°53′55,03″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 11. března 1993.

Mšecké ŽehroviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kultovní místo Viereckschanze (Q37819323)


   
14843/2-2773
Pam. katalog
MIS
Mšecké Žehrovice jihozápadně od vsi
50°10′13,7″ s. š., 13°55′13,5″ v. d.
Kultovní místo Viereckschanze, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Martina (Q37819313)


 
   
47035/2-3085
Pam. katalog
MIS
Mšecké Žehrovice 50°10′43,94″ s. š., 13°55′26,27″ v. d. Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ovčín (Q37819330)


 
   
51240/2-4446
Pam. katalog
MIS
Mšecké Žehrovice Mšecké Žehrovice 127
50°10′33,38″ s. š., 13°55′8,62″ v. d.
Ovčín

Památkově chráněno od 9. ledna 2002.

MutějoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q12031000)


 
   
50557/2-4418
Pam. katalog
MIS
Mutějovice Lidická
50°11′48,2″ s. š., 13°42′24,1″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Památkově chráněno od 12. října 2000.

Hrad Džbán (Q11863555)


 
   
16457/2-2684
Pam. katalog
MIS
Mutějovice jihozápadně od Lhoty, k. ú. Mutějovice a k. ú. Lhota pod Džbánem
50°12′54,41″ s. š., 13°42′49,72″ v. d.
Hrad Džbán se zbytky hradiště, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q12031070)


 
   
23469/2-2682
Pam. katalog
MIS
Mutějovice 50°11′36,79″ s. š., 13°42′31,84″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q38236411)


 
   
21397/2-2683
Pam. katalog
MIS
Mutějovice při čp. 276
50°11′46,65″ s. š., 13°42′42,48″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Vojtěcha (Q37456490)


 
   
25809/2-2685
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Džbánem 50°13′8,45″ s. š., 13°43′34,27″ v. d. Socha sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NesuchyněEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Markéty (Q21704551)


 
   
33552/2-2686
Pam. katalog
MIS
Nesuchyně náves
50°10′45,96″ s. š., 13°41′11,57″ v. d.
Kostel sv. Markéty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NezabudiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q38035176)


 
   
37002/2-2687
Pam. katalog
MIS
Nezabudice 50°0′47,5″ s. š., 13°49′17,42″ v. d. Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nové StrašecíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q12030396)


 
   
20272/2-2688
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí st. 228, pp. 107/1
50°9′9,03″ s. š., 13°54′10,97″ v. d.
Kostel Narození Panny Marie, Areál kostela se rozkládá v severovýchodní části historického jádra města východně od náměstí. Cenný chrámový areál složitého stavebního vývoje od poloviny 14. století do poloviny 19. století.
 • Kostel je původně gotický (opěráky presbyteria), později upravovaný, zejména v baroku (interiér) a klasicismu (průčelí s věží).
 • Plocha areálu kolem kostela (zrušený hřbitov, změněný na neohrazené travnaté parkovitě upravené prostranství s několika vzrostlými stromy) je rovná, avšak na severní a východní straně se terén po několika metrech od paty zdí svažuje krátkými strmými srázy k severu směrem k faře a k východu do Tovární ul. Z někdejší ohradní zdi hřnitova se dochoval jen krátký úsek severovýchodně od kostela při hraně svahu.
 • socha sv. Jana Nepomuckého severně od kostela
 • socha sv. Jana Nepomuckého jižně od kostela
 • litinový kříž jihovýchodně od presbytáře
 • kamenný kříž jihozápadně od chrámové lodi (před domem čp. 125)
 • náhrobník kněze, zasazeného původně v jihozápadní zdi farní kolny (dnes v depozitáři)

Památkově chráněno od roku 1965.  

Karlovarská čp. 386 s hrnčířskou dílnou (Q30721515)


 
   
24799/2-3113
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí Karlovarská 386/29, Lipová
50°9′23,26″ s. š., 13°53′54,53″ v. d.
Městský dům s hrnčířskou dílnou. Přízemní předměstský dům z poloviny 19. století s dochovanou keramickou dílnou s funkčními pecemi. Nárožní přízemní dvoukřídlý dům je situován sverozápadně od historického jádra města na Karlovarském předměstí na rohu ulic Karlovarské a Lipové (dříve 1. pětiletky). Obě obdélná křídla nestejného stáří, vzájemně komunikačně nepropojená, na sebe navazují v pravém úhlu a tvoří v půdorysu podobu písmena L. Krátké přední obytné křídlo je orientováno delší stranou do hlavní Karlovarské ulice, zadní dvorní křídlo s keramickou dílnou je souběžné s osou boční Lipové uličky. Původní budova, postavená z opuky pravděpodobně před rokem 1875, představuje pouze severovýchodní třetinu křídla, střední část je novostavba z roku 1926, zadní jihozápadní část byla přistavěna až v roce 1945 stavitelem Jelínkem z neomítaných cihel, zčásti pálených, zčásti bílých strusko-cementových. Přibližně uprostřed dvorního křídla vystupuje mohutný široký, z režných pálených cihel vyzděný kónicky se mírně zužující komín, vysoký asi 13 m.

Památkově chráněno od roku 1987.  

Kaple svatého Isidora (Q8410638)


 
   
22935/2-2689
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí křižovatka ul. Čsl. armády a Křivoklátské, st. 312
50°8′57,4″ s. š., 13°54′13,73″ v. d.
Kaple sv. Isidora. Barokní kaple mírně podélného půdorysu, situovaná při silnici na předměstí. Nároží na oltářní straně jsou zkosená. Sedlová střecha nese sanktusník zastřešený špicí. Prostý interiér je valeně zaklenutý.

Památkově chráněno od roku 1965.  

Kaplička Nejsvětější Trojice (Q38037415)


   
12885/2-4354
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí na Mackově hoře, pp. 2168/2
50°9′41,22″ s. š., 13°52′48,12″ v. d.
Kaplička Nejsvětější Trojice. Pozdně barokní trojboká pilířová kaple s výklenky ve všech třech stranách, architektonicky členěná, vrcholící jehlancovou stříškou. Situovaná je na návrší v dominantní poloze (dříve s trojicí lip).

Památkově chráněno od 23. června 1997.

Fara (Q29398753)


 
   
10208/2-4289
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí U školy 124
50°9′10,98″ s. š., 13°54′11,92″ v. d.
Fara. Pozdně barokní areál s patrovou budovou fary, ohradní zdí a hospodářskými budovami, situovaný na východním okraji historické zástavby v severním sousedství areálu kostela. Jednotlivé budovy jsou seskupeny po obvodu poměrně rovného travnatého dvora nepravidelně lichoběžníkového půdorysu. Na západní straně dvora stojí vlastní obytná farní budova, protější východní stranu zaujímá budova chlévů, k nimž se na jihu připojuje v mírně šikmém úhlu stodola. Další stodola na jižní straně byla již dávno zbořena, zůstal z ní pouze zbytek obvodové zdi. V jihozápadním koutě dvora stojí malá kolna. Západní část areálu tvoří větší převážně ovocná zahrada, svažující se poměrně strmě k severovýchodu. Areál je obehnán ohradní zdí s branou, část zřícené zdi je nahrazena plotem. Přístup k farnímu areálu, situovanému proti kostelu ve značně snížené poloze, je od jihozápadu svažitou cestou, která je přímým pokračováním ulice U školy.

Památkově chráněno od 30. října 1994.

Venkovský dům malíře Františka Skály (Q30721536)


 
   
104434
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí Nádražní 289/14
50°9′16,16″ s. š., 13°53′32,68″ v. d.
Venkovský dům malíře Františka Skály. Venkovský dům s hospodářským zázemím vznikl jako součást větrného mlýna z roku 1831, částečně stržený v roce 1889 – současný objekt je totožný s původním vedlejším stavením mlýna. Dnešní dům je přízemní stavení postavené na obdélném půdorysu. Do nynější podoby byl upraven ve 20. letech 20. století. Má tradiční podélnou dipozici s navazující stodolou. Vybavení objektu doplňuje řada cenných prvků staveb z okolí.
 • z demolované usedlosti čp. 1 na Rudě se zájezdní hospodou byly přeneseny a následně použity v interiéru dvoje dveře s původními zámky včetně dubových zárubní a záklopový strop sálu.
 • z usedlosti tzv. hraběcího domu v Novém Strašecí zvaného Koňasovna se podařilo zachránit jednu profilovanou zárubeň a část parketové podlahy
 • ze staré pošty v Kamenných Žehrovicích byly přeneseny troje dubové dveře z 18. století s původním kováním a malovaná stropní záklopová prkna, šest kusů, pravděpodobně ze 16. století.
 • z demolovanéo špýcharu z Kutné Hory, části Karlov, přeneseny dva dřevěné nosné sloupy. Jeden podpírá stropní průvlak.
 • Malý strop s osmi záklopovými prkny bez trámků v menší místnosti přístupné vpravo z chodbičky je rovněž z Kutné Hory z blíže neurčené demolice objektu z přelomu 16. a 17. století.

Památkově chráněno od 10. srpna 2011.

Synagoga – Husův sbor


 
   
106403
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí Okružní 432
50°9′6,9″ s. š., 13°53′57,13″ v. d.
Jednoduchá stavba na půdorysu pravoúhlého obdélníku blízkého čtverci, s vpadlými zaoblenými nárožími, umístěná ve vnitrobloku. Pozdně klasicistní synagoga z roku 1858 byla vystavěna na místě starší stavby, podle projektu dosud neznámého architekta.

Památkově chráněno od 29. srpna 2019.

Nový DůmEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q38037533)


 
   
17612/2-3086
Pam. katalog
MIS
Nový Dům 50°5′23,47″ s. š., 13°49′39,62″ v. d. Kostel sv. Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OlešnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Olešná (Q31207754)


 
   
21702/2-2692
Pam. katalog
MIS
Olešná Olešná 1
50°7′48,14″ s. š., 13°41′49,13″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sousoším Piety (Q38040028)


 
   
16441/2-2693
Pam. katalog
MIS
Olešná před čp. 21
50°7′42,65″ s. š., 13°41′49,01″ v. d.
Sloup se sousoším Piety

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Martina (Q30118519)


 
   
38104/2-2691
Pam. katalog
MIS
Olešná 50°7′45,57″ s. š., 13°41′42,23″ v. d. Kostel sv. Martina

Poznámka: Kostel, ohradní zeď se 14 výklenkovými kaplemi, zvonice.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou svatého Jana Nepomuckého (Q38040018)


 
   
31039/2-2694
Pam. katalog
MIS
Olešná u kostela
50°7′45,78″ s. š., 13°41′43,72″ v. d.
Sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie s Jezulátkem (Q38040024)


 
   
29147/2-2696
Pam. katalog
MIS
Olešná severozápadně od vsi
50°8′10,2″ s. š., 13°41′11,44″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie s Jezulátkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Josefa (Q38040032)


 
   
28612/2-2695
Pam. katalog
MIS
Olešná jihovýchodně od vsi
50°7′29,79″ s. š., 13°42′17,66″ v. d.
Socha sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OráčovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Většího (Q38041184)


 
   
33662/2-2697
Pam. katalog
MIS
Oráčov náves
50°6′39,56″ s. š., 13°32′53,8″ v. d.
Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Českobratrské církve evangelické (Q31212463)


 
   
50808/2-4435
Pam. katalog
MIS
Oráčov Oráčov 82
50°6′42,26″ s. š., 13°32′40,09″ v. d.
Kostel Českobratrské církve evangelické

Památkově chráněno od 23. února 2001.

Hrad Oráčov (Q18761838)


 
   
23890/2-2777
Pam. katalog
MIS
Oráčov jihozápadně od vsi
50°6′9,91″ s. š., 13°32′13,77″ v. d.
Zaniklý hrad Oráčov na Zámeckém vrchu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37343238)


   
18765/2-2699
Pam. katalog
MIS
Klečetné náves
50°5′17,69″ s. š., 13°33′44,65″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stodola za čp. 17 (Q37343246)


   
14034/2-3073
Pam. katalog
MIS
Klečetné za čp. 17
50°5′20,24″ s. š., 13°33′47,51″ v. d.
Stodola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Panoší ÚjezdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q38046745)


 
   
17773/2-2700
Pam. katalog
MIS
Panoší Újezd 50°2′11,21″ s. š., 13°43′7,06″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PavlíkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q38047010)


 
   
40687/2-2701
Pam. katalog
MIS
Pavlíkov 50°3′25,69″ s. š., 13°44′14,16″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Štěpána (Q38095356)


 
   
20101/2-2743
Pam. katalog
MIS
Skřivaň jihovýchodní část obce
50°1′22,72″ s. š., 13°45′53,41″ v. d.
Kostel sv. Štěpána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chlév u čp. 4 (Q38095362)


 
   
22760/2-3099
Pam. katalog
MIS
Skřivaň u čp. 4
50°1′24,74″ s. š., 13°45′40,59″ v. d.
Jiná zemědělská stavba - chlév

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou svatého Isidora (Q38095349)


 
   
15125/2-3100
Pam. katalog
MIS
Skřivaň severozápadně od vsi
50°1′38,23″ s. š., 13°45′28,89″ v. d.
Sloup se sochou sv. Isidora

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámeček Skřivaň (Q30857459)


 
   
35494/2-3098
Pam. katalog
MIS
Skřivaň Skřivaň 13
50°1′25,2″ s. š., 13°45′53,65″ v. d.
Zámek - zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PetroviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31208432)


 
   
33225/2-2703
Pam. katalog
MIS
Petrovice Petrovice 31
50°3′36,26″ s. š., 13°38′28,46″ v. d.
Fara

Poznámka: JV okraj obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hospoda (Q31208428)


 
   
44925/2-3088
Pam. katalog
MIS
Petrovice Petrovice 10
50°4′0,3″ s. š., 13°38′16,16″ v. d.
Hospoda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 2 (Q38047739)


 
   
20635/2-2704
Pam. katalog
MIS
Petrovice Petrovice 2, při silnici z Petrovice do Příčiny
50°4′3,66″ s. š., 13°38′24,53″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: pův. čp. 20
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Navštívení Panny Marie (Q38047742)


 
   
26100/2-2702
Pam. katalog
MIS
Petrovice 50°3′36,23″ s. š., 13°38′24,38″ v. d. Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Petrovice (Q31208421)


 
   
14445/2-3087
Pam. katalog
MIS
Petrovice Petrovice 1
50°4′1,42″ s. š., 13°38′8,74″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PochvalovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Prokopa (Q38048473)


 
   
12098/2-4216
Pam. katalog
MIS
Pochvalov 50°13′42,9″ s. š., 13°47′41,3″ v. d. Kaple sv. Prokopa

Památkově chráněno od 23. dubna 1992.

PšovlkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stodola u čp. 23 (Q38047042)


 
   
30461/2-3091
Pam. katalog
MIS
Pšovlky u čp. 23
50°6′27,5″ s. š., 13°35′41,04″ v. d.
Stodola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q38047036)


   
26443/2-3090
Pam. katalog
MIS
Pšovlky 50°6′32,27″ s. š., 13°35′31,34″ v. d. Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PustovětyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn (Q33524277)


 
   
104665
Pam. katalog
MIS
Pustověty Pustověty 7
50°3′19,43″ s. š., 13°48′51,96″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 21. února 2012.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38487492)


 
   
19919/2-2690
Pam. katalog
MIS
Emilov jihovýchodně od vsi, Emilov, Pustověty
50°5′14,03″ s. š., 13°51′4,8″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RačiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar a ohradní zeď s branou usedlosti čp. 2 (Q38089990)


   
101310
Pam. katalog
MIS
Račice u čp. 2
50°1′31,26″ s. š., 13°55′29,81″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar, ohradní zeď s branou

Památkově chráněno od 9. prosince 2004.

Obytný dům usedlosti čp. 3 (Q38089994)


   
17141/2-3092
Pam. katalog
MIS
Račice Račice 3
50°1′33,52″ s. š., 13°55′29,65″ v. d.
Venkovská usedlost s omezením: obytný dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RoztokyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Václava (Q38488993)


 
   
12632/2-4246
Pam. katalog
MIS
Leontýn u loveckého zámečku Obora - Leontýn
49°59′45,94″ s. š., 13°53′37,34″ v. d.
Kaple

Památkově chráněno od 4. května 1993.

Lovecký zámeček Leontýn s angl. parkem Leontýn (Q12032970)


 
   
28858/2-2729
Pam. katalog
MIS
Leontýn Leontýn 84
49°59′46,08″ s. š., 13°53′41,18″ v. d.
Zámek - lovecký zámeček Leontýn s angl. parkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 54 (Q19970468)


 
   
42275/2-3096
Pam. katalog
MIS
Karlov Karlov 54
49°58′47,16″ s. š., 13°53′35,87″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RudaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Anděla Strážce (Q38092895)


 
   
14544/2-2730
Pam. katalog
MIS
Ruda jihovýchodní část obce při silnici na Pecínov
50°8′20,6″ s. š., 13°52′43,61″ v. d.
Kaple sv. Anděla Strážce

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr Amálie (Q38486298)


 
   
31248/2-3097
Pam. katalog
MIS
Amálie Ruda 51, 105, 106, 107
50°6′22,34″ s. š., 13°50′47,12″ v. d.
Zemědělský dvůr Amalie:
 • dům správce, dvojice sýpek, chlévy s obytnou částí, konírna s volskou stájí a obytnou částí, stodola s branou, ohradní zeď, st. 64/1
 • budova konírny s volskou stájí a obytnou částí, ohradní zeď, st. 64/2
 • budova chlévů s obytnou částí, ohradní zeď, st. 64/3
 • ohradní zeď, st. 64/4

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RynholecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 56 (Q31212658)


 
   
12635/2-4355
Pam. katalog
MIS
Rynholec náměstí 1. máje 56
50°8′17,09″ s. š., 13°55′20,46″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 24. června 1997.

Sobín / Starý zámek (Q18915696)


   
37773/2-2778
Pam. katalog
MIS
Rynholec jihovýchodně od vsi
50°7′54,08″ s. š., 13°56′11,59″ v. d.
Zaniklý hrad Sobín z 15. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ŘevničovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q21946186)


 
   
29505/2-2731
Pam. katalog
MIS
Řevničov náves
50°11′8,68″ s. š., 13°48′31,75″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svaté Anny (Q21992955)


 
   
24161/2-2732
Pam. katalog
MIS
Řevničov Tyršovo náměstí
50°11′13,36″ s. š., 13°48′31,78″ v. d.
Kaple sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 101 (Q30767412)


 
   
25276/2-2903
Pam. katalog
MIS
Řevničov Palackého 101
50°11′12,52″ s. š., 13°48′20,34″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SenomatyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Judy Tadeáše (Q38095116)


 
   
17483/2-2737
Pam. katalog
MIS
Senomaty před mostkem u silnice na Hostokryje před čp. 79
50°5′55,66″ s. š., 13°39′16,18″ v. d.
Socha sv. Judy Tadeáše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Prokopa (Q38095122)


 
   
16423/2-2736
Pam. katalog
MIS
Senomaty před čp. 102, na konci obce při silnici do Rakovníka
50°6′4,84″ s. š., 13°39′35,33″ v. d.
Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 66 (Q33325043)


 
   
102712
Pam. katalog
MIS
Senomaty Senomaty 66
50°5′58,16″ s. š., 13°39′9,03″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 11. ledna 2008.

Kostel svatého Vavřince (Q38095127)


 
   
28608/2-2734
Pam. katalog
MIS
Senomaty jižní část obce
50°5′49,7″ s. š., 13°39′13,43″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Štěpána (Q38095140)


 
   
40394/2-2735
Pam. katalog
MIS
Senomaty na návrší jižně nad obcí
50°5′43,61″ s. š., 13°39′16,42″ v. d.
Kostel sv. Štěpána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38095134)


 
   
42000/2-2738
Pam. katalog
MIS
Senomaty před čp. 131
50°6′3,68″ s. š., 13°39′31,02″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SkryjeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 4 (Q33407607)


 
   
41681/2-2740
Pam. katalog
MIS
Skryje Skryje 4
49°57′53,78″ s. š., 13°45′48,44″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Archanděla Michaela (Q38095637)


 
   
29703/2-2739
Pam. katalog
MIS
Skryje 49°57′53,56″ s. š., 13°46′1,61″ v. d. Kostel Archanděla Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 7 (Q33407590)


 
   
25819/2-2741
Pam. katalog
MIS
Skryje Skryje 7
49°57′55,35″ s. š., 13°45′51,23″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 13 (Q33407578)


 
   
22809/2-2742
Pam. katalog
MIS
Skryje Skryje 13
49°57′52,49″ s. š., 13°45′57,66″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SmiloviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38096806)


 
   
10115/2-4231
Pam. katalog
MIS
Smilovice v návesním průčelí usedlosti čp. 15