Seznam kulturních památek v Novém Strašecí

seznam

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Nové Strašecí v okrese Rakovník vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Nové StrašecíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q12030396)


 
   
20272/2-2688
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí st. 228, pp. 107/1
50°9′9,03″ s. š., 13°54′10,97″ v. d.
Kostel Narození Panny Marie, Areál kostela se rozkládá v severovýchodní části historického jádra města východně od náměstí. Cenný chrámový areál složitého stavebního vývoje od poloviny 14. století do poloviny 19. století.
 • Kostel je původně gotický (opěráky presbyteria), později upravovaný, zejména v baroku (interiér) a klasicismu (průčelí s věží).
 • Plocha areálu kolem kostela (zrušený hřbitov, změněný na neohrazené travnaté parkovitě upravené prostranství s několika vzrostlými stromy) je rovná, avšak na severní a východní straně se terén po několika metrech od paty zdí svažuje krátkými strmými srázy k severu směrem k faře a k východu do Tovární ul. Z někdejší ohradní zdi hřnitova se dochoval jen krátký úsek severovýchodně od kostela při hraně svahu.
 • socha sv. Jana Nepomuckého severně od kostela
 • socha sv. Jana Nepomuckého jižně od kostela
 • litinový kříž jihovýchodně od presbytáře
 • kamenný kříž jihozápadně od chrámové lodi (před domem čp. 125)
 • náhrobník kněze, zasazeného původně v jihozápadní zdi farní kolny (dnes v depozitáři)

Památkově chráněno od roku 1965.  

Karlovarská čp. 386 s hrnčířskou dílnou (Q30721515)


 
   
24799/2-3113
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí Karlovarská 386/29, Lipová
50°9′23,26″ s. š., 13°53′54,53″ v. d.
Městský dům s hrnčířskou dílnou. Přízemní předměstský dům z poloviny 19. století s dochovanou keramickou dílnou s funkčními pecemi. Nárožní přízemní dvoukřídlý dům je situován sverozápadně od historického jádra města na Karlovarském předměstí na rohu ulic Karlovarské a Lipové (dříve 1. pětiletky). Obě obdélná křídla nestejného stáří, vzájemně komunikačně nepropojená, na sebe navazují v pravém úhlu a tvoří v půdorysu podobu písmena L. Krátké přední obytné křídlo je orientováno delší stranou do hlavní Karlovarské ulice, zadní dvorní křídlo s keramickou dílnou je souběžné s osou boční Lipové uličky. Původní budova, postavená z opuky pravděpodobně před rokem 1875, představuje pouze severovýchodní třetinu křídla, střední část je novostavba z roku 1926, zadní jihozápadní část byla přistavěna až v roce 1945 stavitelem Jelínkem z neomítaných cihel, zčásti pálených, zčásti bílých strusko-cementových. Přibližně uprostřed dvorního křídla vystupuje mohutný široký, z režných pálených cihel vyzděný kónicky se mírně zužující komín, vysoký asi 13 m.

Památkově chráněno od roku 1987.  

Kaple svatého Isidora (Q8410638)


 
   
22935/2-2689
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí křižovatka ul. Čsl. armády a Křivoklátské, st. 312
50°8′57,4″ s. š., 13°54′13,73″ v. d.
Kaple sv. Isidora. Barokní kaple mírně podélného půdorysu, situovaná při silnici na předměstí. Nároží na oltářní straně jsou zkosená. Sedlová střecha nese sanktusník zastřešený špicí. Prostý interiér je valeně zaklenutý.

Památkově chráněno od roku 1965.  

Kaplička Nejsvětější Trojice (Q38037415)


   
12885/2-4354
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí na Mackově hoře, pp. 2168/2
50°9′41,22″ s. š., 13°52′48,12″ v. d.
Kaplička Nejsvětější Trojice. Pozdně barokní trojboká pilířová kaple s výklenky ve všech třech stranách, architektonicky členěná, vrcholící jehlancovou stříškou. Situovaná je na návrší v dominantní poloze (dříve s trojicí lip).

Památkově chráněno od 23. června 1997.

Fara (Q29398753)


 
   
10208/2-4289
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí U školy 124
50°9′10,98″ s. š., 13°54′11,92″ v. d.
Fara. Pozdně barokní areál s patrovou budovou fary, ohradní zdí a hospodářskými budovami, situovaný na východním okraji historické zástavby v severním sousedství areálu kostela. Jednotlivé budovy jsou seskupeny po obvodu poměrně rovného travnatého dvora nepravidelně lichoběžníkového půdorysu. Na západní straně dvora stojí vlastní obytná farní budova, protější východní stranu zaujímá budova chlévů, k nimž se na jihu připojuje v mírně šikmém úhlu stodola. Další stodola na jižní straně byla již dávno zbořena, zůstal z ní pouze zbytek obvodové zdi. V jihozápadním koutě dvora stojí malá kolna. Západní část areálu tvoří větší převážně ovocná zahrada, svažující se poměrně strmě k severovýchodu. Areál je obehnán ohradní zdí s branou, část zřícené zdi je nahrazena plotem. Přístup k farnímu areálu, situovanému proti kostelu ve značně snížené poloze, je od jihozápadu svažitou cestou, která je přímým pokračováním ulice U školy.

Památkově chráněno od 30. října 1994.

Venkovský dům malíře Františka Skály (Q30721536)


 
   
104434
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí Nádražní 289/14
50°9′16,16″ s. š., 13°53′32,68″ v. d.
Venkovský dům malíře Františka Skály. Venkovský dům s hospodářským zázemím vznikl jako součást větrného mlýna z roku 1831, částečně stržený v roce 1889 – současný objekt je totožný s původním vedlejším stavením mlýna. Dnešní dům je přízemní stavení postavené na obdélném půdorysu. Do nynější podoby byl upraven ve 20. letech 20. století. Má tradiční podélnou dipozici s navazující stodolou. Vybavení objektu doplňuje řada cenných prvků staveb z okolí.
 • z demolované usedlosti čp. 1 na Rudě se zájezdní hospodou byly přeneseny a následně použity v interiéru dvoje dveře s původními zámky včetně dubových zárubní a záklopový strop sálu.
 • z usedlosti tzv. hraběcího domu v Novém Strašecí zvaného Koňasovna se podařilo zachránit jednu profilovanou zárubeň a část parketové podlahy
 • ze staré pošty v Kamenných Žehrovicích byly přeneseny troje dubové dveře z 18. století s původním kováním a malovaná stropní záklopová prkna, šest kusů, pravděpodobně ze 16. století.
 • z demolovanéo špýcharu z Kutné Hory, části Karlov, přeneseny dva dřevěné nosné sloupy. Jeden podpírá stropní průvlak.
 • Malý strop s osmi záklopovými prkny bez trámků v menší místnosti přístupné vpravo z chodbičky je rovněž z Kutné Hory z blíže neurčené demolice objektu z přelomu 16. a 17. století.

Památkově chráněno od 10. srpna 2011.

Synagoga – Husův sbor


 
   
106403
Pam. katalog
MIS
Nové Strašecí Okružní 432
50°9′6,9″ s. š., 13°53′57,13″ v. d.
Jednoduchá stavba na půdorysu pravoúhlého obdélníku blízkého čtverci, s vpadlými zaoblenými nárožími, umístěná ve vnitrobloku. Pozdně klasicistní synagoga z roku 1858 byla vystavěna na místě starší stavby, podle projektu dosud neznámého architekta.

Památkově chráněno od 29. srpna 2019.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat