Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v okrese Liberec

Seznam kulturních památek v okrese Liberec

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Liberec vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Bílý Kostel nad NisouEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Raimund (Q1013715)


 
   
42103/5-4180
Pam. katalog
MIS
Bílý Kostel nad Nisou severozápadní výběžek Vápenného vrchu
50°47′53,36″ s. š., 14°53′27,22″ v. d.
Hrad Raimund (nebo Roimund), zřícenina

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37027371)


 
   
37874/5-4179
Pam. katalog
MIS
Bílý Kostel nad Nisou východně od kostela - pp. 2294/1
50°49′27,27″ s. š., 14°55′31,65″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel svatého Mikuláše s farou (Q19660696)


 
   
36765/5-4178
Pam. katalog
MIS
Bílý Kostel nad Nisou střed obce
50°49′25,54″ s. š., 14°55′27,63″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše s farou

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Bílý PotokEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nejsvětější Trojice (Q15586678)


 
   
49791/5-5856
Pam. katalog
MIS
Bílý Potok střed obce
50°52′21,04″ s. š., 15°13′9,51″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 21. prosince 1998.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q18882849)


 
   
27306/5-4181
Pam. katalog
MIS
Bílý Potok střed obce, východně od kostela
50°52′21,16″ s. š., 15°13′16,82″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Přádelna firmy Karl Bienert junior (Q15642628)


 
   
104326
Pam. katalog
MIS
Bílý Potok Bílý Potok 295
50°52′26,95″ s. š., 15°13′6,18″ v. d.
Přádelna firmy Karl Bienert junior

Památkově chráněno od 28. dubna 2011.

BulovkaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37025778)


 
   
25868/5-4183
Pam. katalog
MIS
Bulovka střed obce
50°57′59,62″ s. š., 15°7′13,59″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel Archanděla Michaela s farou (Q14184023)


 
   
19908/5-4182
Pam. katalog
MIS
Bulovka střed obce
50°58′7,4″ s. š., 15°7′14,92″ v. d.
Kostel Archanděla Michaela s farou

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Krucifix (Q36865703)


 
   
33247/5-4186
Pam. katalog
MIS
Arnoltice západní část obce, před čp. 26
50°57′43,2″ s. š., 15°5′26,13″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel svaté Máří Magdaleny (Q13360336)


 
   
33906/5-4184
Pam. katalog
MIS
Arnoltice severní okraj obce, vlevo od státní silnice na Habartice
50°57′51,2″ s. š., 15°5′45,17″ v. d.
Kostel sv. Maří Magdalény

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Usedlost čp. 48 (Q31783812)


 
   
27108/5-4185
Pam. katalog
MIS
Arnoltice Arnoltice 48, střed obce
50°57′47,76″ s. š., 15°5′38,83″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Mostek (Q36865724)


 
   
101379
Pam. katalog
MIS
Arnoltice přes Arnoltický potok, pp. 715, 718/1 a 1305
50°57′45,11″ s. š., 15°5′48,9″ v. d.
Lávka - mostek

Památkově chráněno od 31. ledna 2005.

Kostel svatého Martina (Q19636943)


 
   
18647/5-4187
Pam. katalog
MIS
Dolní Oldřiš střed obce
51°0′17,62″ s. š., 15°9′18,14″ v. d.
Kostel sv. Martina

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Smírčí kříž (Q37177447)


 
   
32047/5-4188
Pam. katalog
MIS
Dolní Oldřiš východně od kostela, vně hřbitovní zdi
51°0′18,26″ s. š., 15°9′19,06″ v. d.
Smírčí kříž

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Dům če. 3 (Q37177425)


 
   
105075
Pam. katalog
MIS
Dolní Oldřiš Dolní Oldříš če. 3
51°0′9,81″ s. š., 15°9′27,27″ v. d.
obytná budova, hospodářská budova

Památkově chráněno od 19. dubna 2013.

CetenovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie (Q37027909)


 
   
18114/5-4282
Pam. katalog
MIS
Cetenov severní okraj osady Vystrkov, při cestě na Hrubý Lesnov - pp. 189/3
50°38′44,65″ s. š., 14°55′24,12″ v. d.
Sloup se sochou Panny Marie

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Krucifix (Q37179083)


 
   
14399/5-4189
Pam. katalog
MIS
Dolánky v Dolánkách na rozcestí proti čp. 8 - pp. 457/1
50°39′38,1″ s. š., 14°54′53,86″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kaple svatého Linharta (Q37294865)


 
   
28230/5-4510
Pam. katalog
MIS
Hrubý Lesnov střed vsi
50°38′57,37″ s. š., 14°55′40,96″ v. d.
Kaple sv. Linharta

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

ČernousyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q12425652)


 
   
24992/5-4192
Pam. katalog
MIS
Černousy severovýchodní část obce, st. 6
51°0′19,06″ s. š., 15°3′12,36″ v. d.
Kaple sv. Jana Nepomuckého. Klasicistní kaple z roku 1797, postavená stavitelem Frantzem Thunem (Thumem) podle návrhu Antona Otta, se nachází severovýchodně od středu obce při cestě vedoucí do bývalého zámku. Zděná budova má kruhový půdorys s obdélnými přístavky předsíně a presbytáře v severojižním směru. Vstupní průčelí vrcholí zaoblenou atikou, ve které se nad segmentově zakončeným oknem nachází obdélný otvor pro zavěšení zvonu. Kaple byla zřejmě součástí širšího zámeckého areálu, neboť písemné prameny ji uvádějí jako zámeckou kapli.

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Zámek Černousy (Q36856433)


 
   
46664/5-4191
Pam. katalog
MIS
Černousy st. 2/3
51°0′21,97″ s. š., 15°3′18,32″ v. d.
Zemědělský dvůr bývalého zámku, z toho jen: hospodářská budova a sýpka. Areál nacházející se severovýchodně od středu obce tvoří objekty hospodářské budovy, sýpky a správní budovy uskupené po obvodu obdélného dvora. Prostoru dominoval barokní zámek postavený majitelem panství Filipem Josefem Clam-Gallasem v roce 1793. Zámek, který po roce 1945 přešel do majetku státního statku, byl v roce 1984 zcela zdemolován. Od roku 1886 zde Německý horský spolek pro Ještědské a Jizerské a hory pořádal chlapecké tábory. Ze zachovalých budov jsou nejpozoruhodnější dvě polygonální sýpky ve východním křídle na parcelách st. 2/4 a 2/5, tyto parcely však nejsou uvedeny jako součást památky. Rovněž budova čp. 50 na západní straně dvora není zmíněna, jižní křídlo dvora neexistuje.
 • hospodářská budova
 • stodoly

Poznámka: původně údajně čp. 22, 23, zámek údajně měl čp. 24. (čp. 23 však je jinde, čp. 22 a 24 neexistuje). Nyní má budova na západní straně dvora čp. 60.
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel svatého Vavřince s farou (Q19800588)


 
   
16335/5-4193
Pam. katalog
MIS
Ves st. 39, 40, 41, pp. 384
51°0′57,49″ s. š., 15°1′47,59″ v. d.
Areál kostela sv. Vavřince se hřbitovem a farou. Kostel středověkého původu obklopuje hřbitov obehnaný po celém obvodu ohradní zdí se vsazenými náhrobníky. Součástí komplexu umístěného na exponovaném návrší je fara s hospodářskou budovou, márnice a brána.
 • kostel sv. Vavřince s náhrobky
 • fara čp. 28 (bez hospodářských budov)
 • hřbitov, ohradní zeď s náhrobky a hřbitovní brána na pp. 384. Ohradní zeď s branou byla do Památkového katalogu zapsaná jako nově chráněná od 4. 6. 2019, ačkoliv byla uvedena jako součásti již v MonumNetu.
 • parcela st. 41 (bez budovy márnice)

Poznámka: Památkový katalog odkazuje na dvojí rozšíření ochrany, k 22. 5. 2019 a k 6. 6. 2019, ale není zřejmé, kdy o jakou část byla ochrana rozšířena.
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

ČtveřínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sousoší kalvárie (Q36863463)


 
   
19894/5-4465
Pam. katalog
MIS
Čtveřín u křižovatky v jižní části obce
50°35′26,78″ s. š., 15°6′7,6″ v. d.
Sousoší kalvárie pravděpodobně z první poloviny 19. století

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Kříž (Q36863487)


 
   
21521/5-4464
Pam. katalog
MIS
Čtveřín v zahradě čp. 33
50°35′29,81″ s. š., 15°5′55,8″ v. d.
Krucifix na kamenném soklu z roku 1854

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

  Dům čp. 19 (Q36863423)


 
   
52379/5-4466
Pam. katalog
MIS
Čtveřín Čtveřín 19
50°35′36,33″ s. š., 15°6′3,66″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Památka zanikla. Na jejím místě stojí patrně novostavba.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 7. března 1966.

  Studna - pumpa (Q36863385)


 
   
54659/5-4467
Pam. katalog
MIS
Čtveřín při čp. 26
50°35′35,64″ s. š., 15°5′56,36″ v. d.
Studna - pumpa

Poznámka: Památka zanikla. Záznam již v Monumnetu nefiguruje. Údaj o poloze je jen orientační.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1988.  

DětřichovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 67 (Q31953678)


 
   
27129/5-4204
Pam. katalog
MIS
Dětřichov Dětřichov 67, východně od středu obce
50°53′39,65″ s. š., 15°2′38,17″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel svaté Anny (Q15269176)


 
   
32477/5-4205
Pam. katalog
MIS
Dětřichov severozápadně od středu obce
50°53′34,74″ s. š., 15°2′11,15″ v. d.
Areál kostela sv. Anny (v jádru gotického) s márnicí a kostnicí, výklenkovou kapličkou, ohradní zdí s náhrobníkem a zastaveními křížové cesty, s bránou

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kamenný podstavec kříže (Q37169683)


 
   
28180/5-4203
Pam. katalog
MIS
Dětřichov vpravo od st. silnice na Frýdlant
50°53′10,45″ s. š., 15°2′31,89″ v. d.
Kříž, z toho jen: kamenný podstavec

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37169704)


 
   
39121/5-4206
Pam. katalog
MIS
Dětřichov křižovatka u silnice od Frýdlantu
50°53′46,43″ s. š., 15°3′7,61″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Dlouhý MostEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q18603845)


 
   
18200/5-4216
Pam. katalog
MIS
Dlouhý Most 50°42′49,38″ s. š., 15°4′25,96″ v. d. Kostel sv. Vavřince

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

  Dům čp. 193 (Q37172779)


 
   
14959/5-4217
Pam. katalog
MIS
Dlouhý Most Dlouhý Most 193, st. 160/1
50°42′39,67″ s. š., 15°4′36,08″ v. d.
Městský dům

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 14. května 1998.

Dolní ŘasniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kovárna (Q31448506)


 
   
14557/5-4219
Pam. katalog
MIS
Dolní Řasnice Dolní Řasnice 27
50°56′45,74″ s. š., 15°10′3,77″ v. d.
Kovárna

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Krucifix (Q37178592)


 
   
44948/5-4218
Pam. katalog
MIS
Dolní Řasnice při čp. 319
50°56′39,02″ s. š., 15°9′29,44″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

HabarticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 70 (Q30868795)


 
   
34522/5-4273
Pam. katalog
MIS
Habartice Habartice 70, severní okraj obce
51°1′15,61″ s. š., 15°3′45,83″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

  Hrob Franze Neumanna (Q37271086)


   
53692/5-4995
Pam. katalog
MIS
Habartice na hřbitově
51°0′53,15″ s. š., 15°4′6,03″ v. d.
Hrob

Poznámka: Německý komunista Franz Neumann byl umučen nacisty dne 19. července 1935.[1] Hrob se nachází na hřbitově, souřadnice jsou pouze orientační.
Památkově chráněno od 28. listopadu 1979.
Památková ochrana zrušena 10. listopadu 1995.

HejniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kamenný barokní most přes Smědou se dvěma oblouky (Q15729134)


 
   
44093/5-5412
Pam. katalog
MIS
Hejnice silnici III/29016 směr Ferdinandov, přes řeku Smědou
50°52′35,28″ s. š., 15°10′51,11″ v. d.
Silniční most

Památkově chráněno od 8. listopadu 1991.

Klášter Hejnice (Q60146145)


 
   
46793/5-4274
Pam. katalog
MIS
Hejnice Hejnice 1
50°52′31,15″ s. š., 15°10′56,97″ v. d.
Klášter s omezením: bez prodejních stánků a části zahrady
 • františkánský klášter čp. 1, st. 169
 • bazilika Navštívení Panny Marie, st. 170
 • vstupní prostranství před bazilikou, pp. 1250
 • Mariánský sloup, terasní zeď, kaple sv. Antonína, zídka se sochami, zídka, socha sv. Václava, sochy sv. J. Nepomuckého, sv. Jakuba Marchia, sv. Fr. ze Solana, socha světce, kašna (pp. 1251)
 • ambity, st. 171
 • klášterní zahrada, vodní nádrž, ohradní zeď, pp. 257/1

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Boží muka (Q37273693)


 
   
46203/5-4275
Pam. katalog
MIS
Hejnice Jizerská
50°52′45,94″ s. š., 15°10′50,81″ v. d.
Barokní boží muka z roku 1673

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

HeřmaniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 29 (Q30896614)


 
   
45746/5-4210
Pam. katalog
MIS
Heřmanice Heřmanice 29, střed obce
50°53′49″ s. š., 15°0′24,87″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

  Dům čp. 78 (Q30896587)


 
   
39210/5-4214
Pam. katalog
MIS
Heřmanice Heřmanice 78, střed obce
50°53′49,39″ s. š., 15°0′21,62″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: Objekt zanikl po povodni v roce 2010, na snímku dům čp. 77, na prázdné ploše před ním stával čp. 78.
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 31. srpna 2010.

Bývalá škola (Q30896549)


 
   
32847/5-4212
Pam. katalog
MIS
Heřmanice Heřmanice 39, střed obce
50°53′46,08″ s. š., 15°0′15,9″ v. d.
Škola - bývalá

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Dům čp. 6 (Q30896508)


 
   
27547/5-4213
Pam. katalog
MIS
Heřmanice Heřmanice 6, východní okraj obce
50°53′36,58″ s. š., 15°0′57,4″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Dům čp. 77 (Q30896643)


 
   
26191/5-4209
Pam. katalog
MIS
Heřmanice Heřmanice 77, střed obce
50°53′50,23″ s. š., 15°0′19,74″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

  Usedlost čp. 12 (Q30896474)


 
   
53541/5-4211
Pam. katalog
MIS
Heřmanice Heřmanice 12, st. 17
50°53′37,59″ s. š., 15°0′44,23″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Adresa dnes již neexistuje, záznam z Monumnetu zmizel. Na snímku parcela, kde dům stával.
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.
Památková ochrana zrušena 31. prosince 1976.  

Větrný mlýn (Q12003482)


 
   
20498/5-4215
Pam. katalog
MIS
Vysoký osamocená stavba v bývalé osadě Vysoký jižně od Heřmanic
50°51′56,08″ s. š., 15°0′13,93″ v. d.
Větrný mlýn holandského typu z let 1828–1830

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

HlaviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37274295)


 
   
27586/5-4279
Pam. katalog
MIS
Hlavice při místní komunikaci, západně od návsi, pp. 179/2
50°37′53,37″ s. š., 14°55′24,72″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Linharta s farou (Q18746097)


 
   
26169/5-4277
Pam. katalog
MIS
Hlavice 50°37′52,66″ s. š., 14°55′30,1″ v. d. Kostel sv. Linharta s areálem
 • kostel sv. Linharta
 • fara čp. 2
 • sýpka na parcele st. 2/1
 • socha sv. Linharta na parcele pp. 702/9

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37274316)


 
   
16710/5-4278
Pam. katalog
MIS
Hlavice pp. 725/2
50°37′53,05″ s. š., 14°55′27,31″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q37454902)


 
   
35619/5-4280
Pam. katalog
MIS
Lesnovek pp. 310/1
50°38′28,23″ s. š., 14°55′59,08″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37454876)


 
   
14184/5-4281
Pam. katalog
MIS
Lesnovek při čp. 21, pp. 677/3
50°38′29,9″ s. š., 14°55′59,73″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní ŘasniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Q15926304)


 
   
16255/5-4297
Pam. katalog
MIS
Horní Řasnice 50°57′48,7″ s. š., 15°11′59,5″ v. d. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Krucifix (Q37287038)


 
   
53266/5-4296
Pam. katalog
MIS
Horní Řasnice před čp. 79
50°57′55,46″ s. š., 15°12′7,97″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Panský dům (Q38135498)


 
   
17629/5-4298
Pam. katalog
MIS
Srbská Srbská 62
50°59′26,61″ s. š., 15°13′59,99″ v. d.
Jiná feudální stavba - panský dům

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Pomník Stráže obrany státu (Q38135505)


 
   
23250/5-4996
Pam. katalog
MIS
Srbská poblíž hranice s Polskem
50°59′49,45″ s. š., 15°14′30,66″ v. d.
Pomník Stráže obrany státu

Památkově chráněno od 28. listopadu 1979.

ChotyněEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kříž (Q37160566)


 
   
30458/5-4316
Pam. katalog
MIS
Chotyně pp. 425/3 (odpovídá zahradě domu čp. 45)
50°50′20,59″ s. š., 14°51′59,09″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad a zámek Grabštejn (Q603303)


 
   
32126/5-4317
Pam. katalog
MIS
Grabštejn Grabštejn 16, 17, 18, 19, 20 a 21
50°50′46,03″ s. š., 14°52′33,94″ v. d.
Hrad a zámek Grabštejn
 • hrad čp. 21
 • úřednická budova s branou čp. 19
 • Kavalierhaus čp. 20
 • hospodářské budovy čp. 16, 17 a 18
 • vodárna (st. 23)
 • kaplička (na pp. 284/5)
 • park se zbytky opevnění hradu, nádrží na vodu, bazénkem, pomníkem papouška aj. (pp. 24/1, 24/2, 27, 33, 34/1, 34/2, 34/3, 35, 39/3, 339)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr, bažantnice a zásobní zahrada (Q38487612)


 
   
29821/5-4318
Pam. katalog
MIS
Grabštejn Grabštejn 13, 14, 26
50°50′57,86″ s. š., 14°52′39,66″ v. d.
Zemědělský dvůr se souborem staveb a pozemků bažantnice a zásobní zahrady
 • zemědělský dvůr - hospodářské budovy I., II., III., IV. (st. 9)
 • sýpka (st. 8)
 • čp. 13 (st. 14)
 • čp. 14 (st. 11)
 • kaple a kůlna (st. 15)
 • myslivna čp. 26 (st. 16)
 • zásobní zahrada (pp. 6, 11, 13, 30/1)
 • bažantnice (pp. 161/1, 161/2, 161/4, 161/5, 163, 164/1, 168/2, 172/7, 172/9, 172/10, 191, 192/5, 207/1, 207/2, 209, 314/1, 314/2)
 • ohradní zeď (pp. 210/1)

Poznámka: Bez stavby čp. 34 na parcele st. 10.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Janovice v PodještědíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 29 (Q31145136)


 
   
27981/5-3019
Pam. katalog
MIS
Janovice v Podještědí Janovice v Podještědí 29
50°45′46,48″ s. š., 14°49′27,77″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 75 (Q31145125)


 
   
22845/5-3020
Pam. katalog
MIS
Janovice v Podještědí Janovice v Podještědí 75
50°45′50,98″ s. š., 14°49′17,47″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JeřmaniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Anny (Q24091504)


 
   
32574/5-4337
Pam. katalog
MIS
Jeřmanice 50°41′54,12″ s. š., 15°5′40,41″ v. d. Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Dům če. 65 (Q37306752)


   
31145/5-4338
Pam. katalog
MIS
Jeřmanice parcela st. 86
50°41′47,34″ s. š., 15°6′1,69″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Hodnotný objekt lidové architektury (původně čp. 65) zanikl po r. 2006, če. 65 již v Jeřmanicích neexistuje. Dnes na jeho místě stojí novostavba če. 512.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 10. června 2008.

Jindřichovice pod SmrkemEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q12030744)


 
   
32158/5-4339
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice pod Smrkem 50°57′21,48″ s. š., 15°15′42,57″ v. d. Kostel sv. Jakuba, zřícenina

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q21027127)


 
   
24418/5-4340
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice pod Smrkem 50°57′42,14″ s. š., 15°15′0,91″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Bývalá škola (Q31145360)


 
   
103916
Pam. katalog
MIS
Jindřichovice pod Smrkem Jindřichovice pod Smrkem 83
50°57′42,02″ s. š., 15°14′53,18″ v. d.
Bývala škola

Památkově chráněno od 9. dubna 2010.

KobylyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Laténské pohřebiště (Q37423686)


 
   
24691/5-4341
Pam. katalog
MIS
Kobyly jižní svah nad vesnicí Kobyly, za čp. 25 - pp. 184/1 až 184/15 (vyjma 184/10)
50°36′57,38″ s. š., 15°0′9,13″ v. d.
Laténské pohřebiště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům če. 2 (Q37271994)


 
   
14080/5-4342
Pam. katalog
MIS
Havlovice Havlovice če. 2, osada Kojecko
50°35′40,15″ s. š., 15°0′50,36″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: Původně čp. 20.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krásný LesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Heleny s farou (Q20950176)


 
   
15124/5-4343
Pam. katalog
MIS
Krásný Les 50°56′32,99″ s. š., 15°8′50,73″ v. d. Kostel sv. Heleny s farou

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Boží muka (Q37446795)


   
23362/5-4346
Pam. katalog
MIS
Krásný Les pp. 1946/4 (odpovídá louce naproti čp. 26 a 35 až k trati)
50°56′2,42″ s. š., 15°7′11,53″ v. d.
Boží muka - základový kámen

Poznámka: Památka je nezvěstná
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Krucifix (Q37446731)


 
   
29700/5-4347
Pam. katalog
MIS
Krásný Les 50°55′54,41″ s. š., 15°6′41,52″ v. d. Krucifix

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Boží muka (Q37446763)


 
   
32365/5-4344
Pam. katalog
MIS
Krásný Les st. 271/1 (odpovídá pozemku domu čp. 250)
50°56′14,04″ s. š., 15°7′18,87″ v. d.
Boží muka

Poznámka: V publikaci Soupis nemovitých kulturních památek – okres Liberec (Lu-Ž) (ed. P. Šternová, 2014) je nepřesně uvedeno, že stojí „naproti domu čp. 3, vpravo od hlavní komunikace směřující do Frýdlantu“. Naproti čp. 3 je však jiná drobná památka - kříž, který není oficiálně chráněn.
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Výklenková kaplička se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37446815)


 
   
37587/5-4345
Pam. katalog
MIS
Krásný Les při čp. 248
50°55′56,3″ s. š., 15°6′46,84″ v. d.
Výklenková kaplička se sousoším Nejsvětější Trojice

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

KunraticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Bolestné Panny Marie (Q37448773)


 
   
53116/5-4374
Pam. katalog
MIS
Kunratice pp. 1251/1
50°55′15,01″ s. š., 15°2′37,63″ v. d.
Kaple Bolestné Panny Marie

Poznámka: Kaple je v torzálním stavu a stojí v tzv. Tongrundu v polích, východně od vsi směrem na Frýdlant, nedaleko návrší U kapličky. V r. 2013 proběhla její částečná rekonstrukce.[2]
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Krucifix (Q37448794)


 
   
19677/5-4371
Pam. katalog
MIS
Kunratice u vstupu na hřbitov
50°55′14,35″ s. š., 15°1′32,41″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Všech svatých (Q12030556)


 
   
15866/5-4372
Pam. katalog
MIS
Kunratice střed obce
50°55′14,76″ s. š., 15°1′30,92″ v. d.
Kostel Všech svatých

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Usedlost čp. 77 (Q33311010)


   
54223/5-4373
Pam. katalog
MIS
Kunratice Kunratice 77
Venkovská usedlost

Poznámka: Adresa neexistuje. Dle císařských povinných otisků stál dům č. 77 severně dnešního čp. 20 přes ulici (souřadnice: 50.9233494N, 15.0288722E), později však zřejmě došlo k přečíslování, není tedy vyloučeno, že se čp. 77 nacházelo mezi současným čp. 76 a 78, tedy pravděpodobně v místě dnešního domu čp. 149.
Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

LažanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar a stodola usedlosti čp. 20 (Q37453488)


 
   
32041/5-4470
Pam. katalog
MIS
Lažany Lažany 20
50°35′59,59″ s. š., 15°6′43,04″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar a stodola – zanikly

Poznámka: zanikly
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37453531)


 
   
45232/5-4468
Pam. katalog
MIS
Lažany při čp. 35, střed obce, jihovýchodně od návsi
50°36′1,36″ s. š., 15°6′38,77″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Dům čp. 8 (Q37453509)


 
   
20077/5-4469
Pam. katalog
MIS
Lažany Lažany 8, parcela st. 14
50°36′4,35″ s. š., 15°6′32,75″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 20. března 2007.

MníšekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37821614)


 
   
32100/5-4390
Pam. katalog
MIS
Mníšek 50°50′24,86″ s. š., 15°2′22,25″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Kostel svatého Mikuláše (Q24282813)


 
   
39901/5-4388
Pam. katalog
MIS
Mníšek 50°49′54,02″ s. š., 15°3′19,42″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Liniové opevnění (Q37821607)


 
   
43805/5-4857
Pam. katalog
MIS
Mníšek severozápadní okraj vsi - st. 712, 726, 727, pp. 289/10, 289/11
50°50′38,53″ s. š., 15°2′10,53″ v. d.
Liniové opevnění

Památkově chráněno od 26. června 1973.

Fara (Q31207482)


 
   
16744/5-4389
Pam. katalog
MIS
Mníšek Mníšek 41
50°49′52,62″ s. š., 15°3′22,21″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 6. dubna 1966.

Zvonice (Q19660692)


 
   
51357/5-5919
Pam. katalog
MIS
Fojtka střed obce
50°49′8″ s. š., 15°4′24,52″ v. d.
Zvonice

Památkově chráněno od 23. ledna 2002.

Dům če. 4 (Q37268325)


 
   
46648/5-4391
Pam. katalog
MIS
Fojtka Jizerská če. 4
50°49′16,94″ s. š., 15°4′3,72″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: původně čp. 73; Umístění nejasné - ve fojtecké Jizerské ul. se nachází dům če. 73, zatímco dům če. 4 stojí ve Fojtce v ul. V Úvoze.
Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Nová VesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr - stáje (Q38036074)


 
   
16313/5-4394
Pam. katalog
MIS
Nová Ves st. 1/1
50°49′39,01″ s. š., 14°59′32,26″ v. d.
Zemědělský dvůr - stáje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q19305547)


 
   
29144/5-4393
Pam. katalog
MIS
Nová Ves 50°49′55,23″ s. š., 15°0′1,05″ v. d. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Milník (Q37821427)


   
36840/5-4395
Pam. katalog
MIS
Mlýnice Milník

Poznámka: Poloha není nikterak upřesněna. Otázkou je, zda se nejedná o duplicitní zápis památky č. 47196/5-4207, tj. milníku v Albrechticích u Frýdlantu, který se nachází při silnici v dolní části uvedené vsi nedaleko osady Mlýnice?
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Oldřichov v HájíchEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zájezdní hostinec (Q38039895)


 
   
10556/5-5622
Pam. katalog
MIS
Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích 5, v jižní části obce, vlevo od silnice na Raspenavu
50°50′27,23″ s. š., 15°4′7,52″ v. d.
Zájezdní hostinec

Památkově chráněno od 21. dubna 1995.

OsečnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mariánský sloup (Q38041205)


 
   
15338/5-4403
Pam. katalog
MIS
Osečná náměstí
50°41′41,63″ s. š., 14°55′14,06″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie Immaculaty a sochy světců

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Víta (Q21035921)


 
   
21386/5-4402
Pam. katalog
MIS
Osečná 50°41′39,78″ s. š., 14°55′17,19″ v. d. Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Víry se sochami svatých Jana a Pavla (Q38041200)


 
   
38532/5-4404
Pam. katalog
MIS
Osečná jihovýchodní okraj obce, v březovém hájku
50°41′29,32″ s. š., 14°55′35,26″ v. d.
Sousoší Víry se sochami sv. Jana a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q19941739)


 
   
32894/5-4221
Pam. katalog
MIS
Druzcov severovýchodní strana průjezdní komunikace
50°43′14,44″ s. š., 14°55′28,96″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Linharta a brána (Q37161101)


 
   
15229/5-4405
Pam. katalog
MIS
Chrastná při čp. 17
50°42′6,55″ s. š., 14°53′36,12″ v. d.
Socha sv. Linharta a brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37428031)


 
   
10165/5-5613
Pam. katalog
MIS
Kotel severozápadně od vsi, na severní straně komunikace
50°41′16,95″ s. š., 14°56′10,9″ v. d.
Výklenková kaplička

Památkově chráněno od 23. března 1995.

Kaplička svaté Anny (Q37428014)


 
   
11137/5-5737
Pam. katalog
MIS
Kotel při silnici, jihovýchodně od obce
50°40′52,3″ s. š., 14°56′58,12″ v. d.
Kaplička sv. Anny

Památkově chráněno od 2. února 1996.

Dům čp. 22 (Q30789646)


 
   
12688/5-5593
Pam. katalog
MIS
Kotel Kotel 22, centrální část obce
50°41′5,79″ s. š., 14°56′48,83″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 24. října 1994.

Usedlost če. 47 (Q37428049)


 
   
12689/5-5603
Pam. katalog
MIS
Kotel Kotel če. 47, severovýchodní část obce
50°41′6,57″ s. š., 14°56′53,63″ v. d.
Venkovská usedlost. obytná budova, stodola

Poznámka: původně čp. 47
Památkově chráněno od 24. října 1994.

Vodní mlýn (Q31204141)


 
   
11694/5-5612
Pam. katalog
MIS
Lázně Kundratice Lázně Kundratice 37, severní strana silnice na Osečnou
50°41′54,39″ s. š., 14°54′21,65″ v. d.
Vodní mlýn

Poznámka: Současná adresa je Českolipská 37.
Památkově chráněno od 6. března 1995.

Usedlost če. 17 (Q38229123)


 
   
10187/5-5602
Pam. katalog
MIS
Zábrdí Zábrdí če. 17
50°40′15,77″ s. š., 14°55′47,31″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 30. listopadu 1994.

Kaplička (Q38229116)


 
   
10202/5-5601
Pam. katalog
MIS
Zábrdí na severním okraji vsi
50°40′23,67″ s. š., 14°55′33,49″ v. d.
Kaplička

Památkově chráněno od 10. listopadu 1994.

Dům če. 34 (Q38229108)


 
   
10774/5-5629
Pam. katalog
MIS
Zábrdí Zábrdí če. 34, na severním okraji vsi
50°40′25,67″ s. š., 14°55′33,71″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 17. července 1995.

Krucifix (Q38229103)


 
   
33640/5-4190
Pam. katalog
MIS
Zábrdí 50°40′18,82″ s. š., 14°55′46,8″ v. d. Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost če. 101 (Q38229096)


 
   
50665/5-5877
Pam. katalog
MIS
Vlachové Horní Vlachové če. 101
50°39′55,02″ s. š., 14°55′21,41″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Chráněn venkovský dům če. 101 na st. 69, sýpka na st. 70, stodola na st. 71 a dále pp. 504 a 507 (sklep).
Památkově chráněno od 7. srpna 2000.

PaceřiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 1 (Q31208155)


 
   
37304/5-4519
Pam. katalog
MIS
Paceřice Paceřice 1, ve středu obce
50°37′6,64″ s. š., 15°6′51,48″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38046582)


 
   
23945/5-4471
Pam. katalog
MIS
Paceřice severně od obce
50°37′27,46″ s. š., 15°6′35,94″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PěnčínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q38045058)


 
   
47123/5-4407
Pam. katalog
MIS
Pěnčín jihovýchodní okraj obce
50°35′38,08″ s. š., 15°4′47,82″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q38045076)


 
   
35620/5-4406
Pam. katalog
MIS
Pěnčín náves
50°35′40,01″ s. š., 15°4′38,85″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rovinné neopevněné sídliště a pohřebiště z mladší doby bronzové (Q38045064)


 
   
18645/5-4409
Pam. katalog
MIS
Pěnčín na severnmí okraji vsi, východně od cesty do Vitanovic - pp. 118/1, 118/3, 119/1 a 119/2
50°35′43,18″ s. š., 15°4′20,27″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště a pohřebiště z mladší doby bronzové, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rovinné neopevněné sídliště (Q38045070)


 
   
17762/5-4408
Pam. katalog
MIS
Pěnčín na východním okraji vsi, jižně od silnice do Čtveřína - pp. 172, 174, 182/3, 955/2, 961/2 a 981
50°35′38,1″ s. š., 15°4′46,23″ v. d.
Rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svaté Barbory (Q37339433)


 
   
28604/5-4410
Pam. katalog
MIS
Kamení jižně od Červenice, při křižovatce silnic
50°37′26,79″ s. š., 15°4′24,17″ v. d.
Socha sv. Barbory

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PertolticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jošta - areál se hřbitovem (Q20977812)


 
   
51053/5-5908
Pam. katalog
MIS
Dolní Pertoltice st. 8, pp. 495, pp. 1235
50°58′56,85″ s. š., 15°4′43,86″ v. d.
Areál kostela sv. Jošta se hřbitovem.
 • kostel sv. Jošta
 • márnice na st. 7, resp. pp. 1235
 • ohradní zeď hřbitova s branami na pp. 495

Poznámka: márnice původně na parcele st. 7, nyní na pp. 1235
Památkově chráněno od 1. srpna 2001.

Usedlost čp. 198 (Q37177682)


 
   
104794
Pam. katalog
MIS
Dolní Pertoltice Dolní Pertoltice 198
50°58′45,44″ s. š., 15°4′34,28″ v. d.
Venkovská usedlost: dům, stodola.

Památkově chráněno od 7. května 2012.

Proseč pod JeštědemEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník dělnické manifestace roku 1870 (Q38046683)


 
   
46847/5-4414
Pam. katalog
MIS
Padouchov na Ještědském hřebeni, při modré turistické stezce z Plání pod Ještědem k hostinci U Šámalů
50°42′54,61″ s. š., 15°0′37,1″ v. d.
Pomník dělnické manifestace r. 1870

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RadimoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sochy svatého Vavřince, svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána (Q38090419)


 
   
17160/5-4472
Pam. katalog
MIS
Radimovice 50°37′32,76″ s. š., 15°5′10,46″ v. d. Sochy sv. Vavřince, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SoběslaviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q38134715)


 
   
12920/5-4448
Pam. katalog
MIS
Soběslavice 50°36′17,43″ s. š., 15°2′3,9″ v. d. Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 18 (Q30860097)


 
   
11984/5-5443
Pam. katalog
MIS
Soběslavice Soběslavice 18
50°36′15,59″ s. š., 15°2′12,52″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 27. dubna 1992.

  Dům čp. 5 (Q38134717)


   
11983/5-5442
Pam. katalog
MIS
Soběslavice Soběslavice 5, st. 4/3
50°36′14,82″ s. š., 15°2′4,67″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: Adresa ani parcela dnes v Soběslavicích neexistuje, objekt se však nepochybně nacházel mezi domy čp. 4 a čp. 6. Zanikl nejspíš v roce 2008, kdy byla zrušena jeho ochrana.
Památkově chráněno od 27. dubna 1992.
Památková ochrana zrušena 8. září 2008.

Stráž nad NisouEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q24459557)


 
   
26975/5-4450
Pam. katalog
MIS
Stráž nad Nisou 50°47′27,52″ s. š., 15°1′34,84″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Loučení Ježíše Krista s Pannou Marií (Q38139802)


 
   
102581
Pam. katalog
MIS
Stráž nad Nisou 50°47′44,61″ s. š., 15°2′10,89″ v. d. Sousoší Loučení Ježíše Krista s Pannou Marií

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrob F. Schwarze (Q38139795)


 
   
32620/5-4997
Pam. katalog
MIS
Stráž nad Nisou na hřbitově
50°47′35,27″ s. š., 15°1′28,25″ v. d.
Hrob Ferdinanda Schwarze

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Dům čp. 66 (Q38139787)


 
   
28204/5-4449
Pam. katalog
MIS
Stráž nad Nisou Studánecká 66
50°47′30,64″ s. š., 15°1′31,03″ v. d.
Venkovský dům - rodný dům Ferdinanda Schwarze

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 26. května 1998.

  Dům čp. 225 (Q38139809)


 
   
52566/5-4941
Pam. katalog
MIS
Stráž nad Nisou Bilejova 225, Nová Stráž
50°47′26,12″ s. š., 15°2′24,17″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 3. prosince 1991.

Světlá pod JeštědemEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q18915442)


 
   
26663/5-4451
Pam. katalog
MIS
Světlá pod Ještědem st. 62
50°42′41,65″ s. š., 14°59′7,11″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Areál domu čp. 2 (Q38140941)


 
   
105986
Pam. katalog
MIS
Světlá pod Ještědem Světlá pod Ještědem 2
50°42′39,82″ s. š., 14°59′6,05″ v. d.
Areál domu čp. 2. Kontinuita zástavby místa sahá před rok 1752. Obytný patrový a částečně roubený dům byl v minulosti upraven pro hostinské a společenské účely. Areál usedlosti doplňuje stodola s chlévy. Někdejší zemědělská usedlost s hostincem a pozdějším společenským sálem představovala středobod společenského života širokého okolí. Odehrává se zde děj Vesnického románu Karoliny Světlé. Zmiňován jako Antošův statek (podle literární postavy Antoše Jírovce) či hostinec U Richtrů. V roce 1752 jej koupil od svého otce Martin Kabátek, v roce 1794 jeho zeť Karel Sluka, v roce 1834 jej koupil Václav Paulů.

Památkově chráněno od 31. března 2017.

Pomník Karoliny Světlé (Q38140933)


 
   
45516/5-4453
Pam. katalog
MIS
Světlá pod Ještědem severozápadní část obce, nad kostelem, pp. 596/1
50°42′42,51″ s. š., 14°59′6,33″ v. d.
Pomník Karoliny Světlé, broznová socha na kamenném podstavci. V letech 1930–1931 jej zhotovili sochař Josef Bílek a pražský architekt Vilém Kvasnička.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38140947)


 
   
38902/5-4452
Pam. katalog
MIS
Světlá pod Ještědem západně od obce, při cestě na Rozstání, pp. 559/3
50°42′42,13″ s. š., 14°58′56,94″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. V roce 1836 ji nechal zhotovit rolník Václav Paulů z domu čp. 2.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Usedlost čp. 1 (Q30788438)


 
   
44071/5-5389
Pam. katalog
MIS
Hoření Paseky Hoření Paseky 1
50°43′9,78″ s. š., 14°57′52,32″ v. d.
Venkovská usedlost: dům, stodola. Roubený dům se zvoničkou z 18. století, jehož přízemní stěna jihovýchodního průčelí je krytá svislým bedněním a opatřená podstávkou s jednoduchým vyřezáváním, byl dějištěm románu Karoliny Světlé Kantůrčice. V lomenici jsou jednoručičkové hodiny.

Památkově chráněno od 22. dubna 1991.

Slukův statek (Q31786609)


 
   
19072/5-4438
Pam. katalog
MIS
Rozstání Rozstání 4
50°42′10,64″ s. š., 14°58′31,3″ v. d.
Venkovský dům, dle dendrochronologického datování z počátku 18. století. Do domu zasadila Karolina Světlá dějiště románu U sedmi javorů.

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Svijanský ÚjezdEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 1 (Q38141413)


 
   
20150/5-4454
Pam. katalog
MIS
Svijanský Újezd Svijanský Újezd če. 1, jihovýchodní část obce
50°35′11,12″ s. š., 15°2′41,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: původně čp. 32
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 2 (Q31431888)


 
   
38228/5-4455
Pam. katalog
MIS
Svijanský Újezd Svijanský Újezd 2
50°35′18,71″ s. š., 15°2′24,43″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova čp. 2, stodola, stáj, sklep

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SychrovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Sychrov (Q1755820)


 
   
23838/5-4463
Pam. katalog
MIS
Sychrov Sychrov 1
50°37′35,04″ s. š., 15°5′21,52″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Krucifix (Q38094640)


 
   
35463/5-4426
Pam. katalog
MIS
Sedlejovice 50°38′16,82″ s. š., 15°5′46,75″ v. d. Krucifix

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Sloup se sochou Panny Marie (Q38146579)


 
   
26986/5-4427
Pam. katalog
MIS
Třtí ve středu obce, náves
50°38′9,25″ s. š., 15°4′5,87″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

Krucifix (Q38192857)


 
   
46642/5-4428
Pam. katalog
MIS
Vrchovina ve středu obce, u domu čp. 15
50°38′50,01″ s. š., 15°4′20,67″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 7. dubna 1966.

ŠimonoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům če. 9 (?) (Q38090069)


 
   
23793/5-4475
Pam. katalog
MIS
Rašovka Na Výhledí če. 9 (?)
50°41′53,38″ s. š., 15°2′47,16″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: MonumNet i Metainformační systém sice shodně uvádějí, že se památková ochrana vztahuje na rašovský s adresou Na Výhledí če. 8, tomu odpovídá i uvedené parcelní číslo st. 9. Publikace ed. P. Šternové „Soupis nemovitých kulturních památek – okres Liberec“. Lu-Ž (vyd. Knihy 555, Liberec 2014) ovšem uvádí, že památkově chráněn je dům če. 9 (na parcele st. 2), tedy starobylá chalupa U Kotků (U Gawora), přiřazená k ulici Na Rašovce. Uvádějí to i některé starší populárně-naučné zdroje.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Kaple svatého Vavřince (Q38230007)


   
54660/5-4474
Pam. katalog
MIS
Šimonovice v ul. V zatáčkách, zhruba proti domu čp. 87
50°42′27,35″ s. š., 15°3′9,48″ v. d.
Kaple svatého Vavřince

Poznámka: Kaple sv. Vavřince z r. 1734, barokní stavba čtvercového půdorysu, krytá cibulovitou střechou a opatřená zvoničkou, se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Pavla při vstupu a mědirytinami od M. Engelbrechta v interiéru, byla zbytečně zbořena v 70. letech při výstavbě předimenzovaného kravína přímo ve středu vsi.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 22. září 1976.

VlastibořiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38191292)


 
   
35203/5-4498
Pam. katalog
MIS
Vlastibořice na návsi
50°37′7,98″ s. š., 15°3′7,04″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kateřiny (Q24282778)


 
   
32702/5-4497
Pam. katalog
MIS
Vlastibořice st. 1, 2, 3, pp. 30
50°37′5,26″ s. š., 15°3′10,61″ v. d.
Areál kostela sv. Kateřiny se hřbitovem
 • kostel sv. Kateřiny
 • zvonice na parcele st. 3
 • márnice na parcele st. 2
 • hřbitov s roubeným ohrazením na pp. 30

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q31431909)


 
   
34622/5-4496
Pam. katalog
MIS
Vlastibořice Vlastibořice 39, severně od Sedlíšťky, cca 1 km na řece Mohelce
50°37′41,14″ s. š., 15°2′9,57″ v. d.
Vodní mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37327610)


 
   
41140/5-4499
Pam. katalog
MIS
Jivina severně od středu vsi
50°37′48,64″ s. š., 15°3′29,93″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brána se sochou svatého Pavla (Q38094783)


 
   
16943/5-4500
Pam. katalog
MIS
Sedlíšťka na návsi, u čp. 9
50°37′22,36″ s. š., 15°2′8,74″ v. d.
Brána se sochou sv. Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Petra (Q38094776)


 
   
14185/5-4501
Pam. katalog
MIS
Sedlíšťka u čp. 18 nedaleko rybníčku, st. 34
50°37′17,11″ s. š., 15°2′10,26″ v. d.
Kaple sv. Petra

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VšelibiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kříž (Q38186713)


 
   
28582/5-4508
Pam. katalog
MIS
Všelibice při če. 7 (pův. čp. 28), pp. 801
50°38′52,67″ s. š., 14°56′56,06″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Nejsvětější Trojice (Q37025298)


 
   
29442/5-4509
Pam. katalog
MIS
Budíkov při čp. 34, pp. 343
50°39′33,28″ s. š., 14°56′58,12″ v. d.
Sousoší Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 3 (Q30768779)


 
   
13455/5-5461
Pam. katalog
MIS
Budíkov Budíkov 3, střední část obce, západně od hlavní komunikace
50°39′15,15″ s. š., 14°56′55,96″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: Publikace Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji – Okres Liberec (A-Le) (ed. P. Šternová, 2010) uvádí, že jde o stavení v Budíkově čp. 3, nikoli ve Všelibicích
Památkově chráněno od 2. listopadu 1992.

Usedlost čp. 1 (Q30767088)


 
   
11042/5-5702
Pam. katalog
MIS
Benešovice Benešovice 1, severovýchodní část obce
50°36′34,29″ s. š., 14°57′54,62″ v. d.
Areál venkovské usedlosti
 • dům čp. 1 s chlévy, sýpkou, branou a kůlnou na parcele st. 90
 • torzo stodoly na parcele st. 91

Památkově chráněno od 19. prosince 1995.

  Dům čp. 45 (Q38092334)


   
25617/5-4853
Pam. katalog
MIS
Roveň Roveň 45, st. 211
50°39′21,01″ s. š., 14°57′35,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Později dům získal če. 14 a parcelní číslo 1131. Stával jižně od novostavby čp. 58 a zbořen byl někdy po roce 2012. Adresa ani parcelní číslo dnes neexistují.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 12. května 1998.

ZdislavaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Křtitele (Q19602294)


 
   
14442/5-4515
Pam. katalog
MIS
Zdislava 50°45′43,84″ s. š., 14°52′29,51″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kříž (Q38227724)


 
   
17283/5-4511
Pam. katalog
MIS
Zdislava západně od komunikace na Jitravu
50°46′4,21″ s. š., 14°52′28,63″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38227718)


 
   
16940/5-4514
Pam. katalog
MIS
Zdislava jižní část obce, proti areálu kostela
50°45′44,82″ s. š., 14°52′33,53″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38227710)


 
   
27008/5-4513
Pam. katalog
MIS
Zdislava před čp. 9
50°45′47,42″ s. š., 14°52′31″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q38227714)


 
   
28717/5-4512
Pam. katalog
MIS
Zdislava severovýchodní část obce, na křižovatce - pp. 1413/6
50°45′53,12″ s. š., 14°52′35,78″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.