Seznam kulturních památek v okrese Písek

Seznam kulturních památek v okrese Písek

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Písek vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Borovany Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37012508)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary in Borovany (Písek District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45126/3-2461
Pam. katalog
MIS
Borovany náves
49°20′31,47″ s. š., 14°23′36,79″ v. d.
Kaple Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz I (Q37012471)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30618/3-2462
Pam. katalog
MIS
Borovany jihozápadně od kaple
49°20′53,4″ s. š., 14°23′13,58″ v. d.
Tvrz I., zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz II (Q37012530)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16430/3-2462
Pam. katalog
MIS
Borovany západojihozápadně od kaple
49°20′58,56″ s. š., 14°23′16,44″ v. d.
Tvrz II., zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 67 (Q31873026)


 
 
 
Kategorie „Borovany 67 (Písek District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14574/3-2460
Pam. katalog
MIS
Borovany Borovany 67
49°20′43,76″ s. š., 14°23′25,01″ v. d.
Venkovská usedlost nepravidelného tvaru, datovaná do druhé poloviny 19. století, do začátku 19. století, do roku 1810 (údaje v Památkovém katalogu se liší). Areál tvoří obytné a hospodářské budovy a výklenková kaple z první poloviny 19. století ve východní ohradní zdi usedlosti. K památkovým hodnotám patřilo dochované uspořádání budov kolem dvora, jejich dispozice a drobné architektonické a historické prvky jako jsou historická kování. Mezi hodnotné části patřily zachované stavební konstrukce jako placková cihelná klenba sklepení obytného stavení, placková klenba do pasů v chlévech, kamenné zdivo stodoly. Obytné stavení má hodnotný východní štít s římsami a s polokruhovým ukončením a štukovým lemováním. Ve 20. století došlo k přestavbám a k modernizaci jednotlivých částí usedlosti a k postavení rodinného domu na zahradě usedlosti, ten nebyl předmětem památkové ochrany.
 • st. 57/1: obytná budova, chlév, stodola, brána (zbourána) s brankou
 • st. 57/2: hospodářská budova
 • pp. 82/6: výklenková kaplička ve východní ohradní zdi, s polokruhovou nikou uprostřed a s trojúhelným štítem s vpadlým polem, ohradní zeď, předzahrádka

Poznámka: Podle Památkového katalogu je chráněna jen výklenková kaple, a to jen do 21. 9. 2016. Podle MonumNetu je dosud chráněn celý areál usedlosti.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Kovárna u čp. 57 (Q37012486)


 
 
 
Kategorie „Forge in Borovany (Písek District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104464
Pam. katalog
MIS
Borovany u čp. 57
49°20′32,15″ s. š., 14°23′34,53″ v. d.
Kovárna

Památkově chráněno od 7. září 2011.

Boudy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37013475)


 
 
 
Kategorie „Mohylník Boudy “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41982/3-2468
Pam. katalog
MIS
Boudy pod vrchem Hrad
49°26′55,4″ s. š., 14°1′28,82″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Městský dvůr - bývalý pivovar (Q37013489)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39295/3-2465
Pam. katalog
MIS
Boudy Boudy 1
49°26′36,69″ s. š., 14°2′0,16″ v. d.
Jiná zemědělská stavba - obecní dvůr městský (býv. pivovar)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Boudy (Q37013507)


 
 
 
Kategorie „Boudy (hill fort) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20713/3-2467
Pam. katalog
MIS
Boudy při kótě 574
49°27′33,05″ s. š., 14°1′41,53″ v. d.
Halštatskolaténské hradiště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37013545)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Boudy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15761/3-2466
Pam. katalog
MIS
Boudy les u samoty U Nováků
49°28′12,72″ s. š., 14°1′6,84″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37013525)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Joseph (Boudy) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19275/3-2464
Pam. katalog
MIS
Boudy návrší ve vsi
49°27′6,26″ s. š., 14°2′6,32″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cerhonice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Cerhonice (Q31208777)


 
 
 
Kategorie „Cerhonice (castle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32970/3-2473
Pam. katalog
MIS
Cerhonice Cerhonice 1
49°25′8,08″ s. š., 14°3′24,52″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička I (Q37027770)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Cerhonice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29673/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice jihozápadní okraj vsi
49°24′56,68″ s. š., 14°3′12,08″ v. d.
Výklenková kaplička I.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička II (Q37027755)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27715/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice severozápadní okraj vsi, při silnici směr Mirotice
49°25′15,48″ s. š., 14°2′55,07″ v. d.
Výklenková kaplička II

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička III. (Q37027783)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16279/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice severovýchodní okraj vsi, při silnici směr Smetanova Lhota
49°25′14,56″ s. š., 14°3′29,92″ v. d.
Výklenková kaplička III.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38039065)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30567/3-2475
Pam. katalog
MIS
Obora u Cerhonic za obcí při silnici Cerhonice - Obora
49°24′38,37″ s. š., 14°3′21,48″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobev Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most č. 139-004 (Q38035754)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge over the Brložský potok in Dobev “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27386/3-2502
Pam. katalog
MIS
Nová Dobev přes Brložský potok, západní část obce
49°17′42,69″ s. š., 14°2′40,66″ v. d.
Silniční most č.139-004

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Usedlost čp. 6 (Q38039883)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14847/3-2646
Pam. katalog
MIS
Oldřichov Oldřichov 6, náves
49°19′3,75″ s. š., 14°6′23,69″ v. d.
obytné stavení čp. 6, stodola, hospodářská budova-chlévy; bez novodobých přístavků (v poslední fázi ochrany byl chráněn už jen štít)

Poznámka: ochrana zrušena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 22. června 2013.

Mohylník (Q38136327)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36281/3-2501
Pam. katalog
MIS
Stará Dobev les Ohraženice
49°17′34,85″ s. š., 14°4′24,21″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Brixí (Q38136332)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Brice (Dobev) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21301/3-2498
Pam. katalog
MIS
Stará Dobev střed vsi
49°17′43,73″ s. š., 14°2′56,03″ v. d.
Kostel sv. Brixí či Brikcí (Brice de Tours)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Zvěstování Panny Marie (Q38188559)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Annunciation (Velké Nepodřice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45756/3-2658
Pam. katalog
MIS
Velké Nepodřice náves
49°19′5,03″ s. š., 14°4′29,23″ v. d.
Kaple Zvěstování P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Novosedly Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 1 (Q31431741)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11404/3-6120
Pam. katalog
MIS
Dolní Novosedly Dolní Novosedly 1
49°19′45,84″ s. š., 14°11′48,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 30. září 1996.

Drhovle Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Vojtěcha (Q37181668)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Procopius (Drhovle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23952/3-2647
Pam. katalog
MIS
Drhovle Ves polní cesta směr Mladotické Mlaky
49°19′44,76″ s. š., 14°2′35,14″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Vojtěcha

Poznámka: 2001: soška sv. Vojtěcha nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Drhovle (Q33245681)


 
 
 
Kategorie „Zámek Drhovle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41455/3-2506
Pam. katalog
MIS
Drhovle Zámek Drhovle Zámek 44
49°20′14,14″ s. š., 14°2′55,73″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 11 (Q33244136)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40036/3-2470
Pam. katalog
MIS
Brloh Brloh 11
49°19′41,19″ s. š., 14°1′13,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q33244141)


 
 
 
Kategorie „Brloh Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16526/3-2469
Pam. katalog
MIS
Brloh Brloh 1
49°19′36,84″ s. š., 14°0′54,69″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37015332)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Gunther of Bohemia (Brloh) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21031/3-2471
Pam. katalog
MIS
Brloh za obcí při silnici směr Drhovle
49°19′45,44″ s. š., 14°1′42,29″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Žižkův vrch (Q37015321)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27778/3-2472
Pam. katalog
MIS
Brloh jihozápadně od vsi
49°19′17,08″ s. š., 14°0′43,13″ v. d.
Dvojice opevnění pravěkého a nejasného stáří na Žižkově vrchu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 16 (Q33244750)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45289/3-2643
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 16, náves
49°20′10,33″ s. š., 14°4′29,45″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33244741)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36449/3-2642
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 3, náves
49°20′7,06″ s. š., 14°4′29,62″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchárek a brána s brankou usedlosti čp. 8 (Q37029022)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14194/3-2641
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 8, náves
49°20′5,16″ s. š., 14°4′25,22″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchárek, brána s brankou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37029008)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18700/3-2645
Pam. katalog
MIS
Chlaponice při staré silnici k Dobešicům
49°20′12,43″ s. š., 14°4′39,75″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 35 (Q33254504)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22392/3-5802
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 35
49°20′30,85″ s. š., 14°2′0,61″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 14 (Q33254513)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28421/3-5801
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 14
49°20′31,07″ s. š., 14°2′1,41″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 22 (Q33254496)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19263/3-2677
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 22
49°20′25,7″ s. š., 14°2′0,15″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q33254522)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45627/3-2678
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 10, náves
49°20′29,63″ s. š., 14°2′2,43″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Heřmaň Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 33 (Q33316060)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31993/3-5784
Pam. katalog
MIS
Heřmaň Heřmaň 33
49°13′57,9″ s. š., 14°8′1,76″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q37273307)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Giles (Heřmaň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29473/3-2509
Pam. katalog
MIS
Heřmaň náves
49°13′58,33″ s. š., 14°8′4,46″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horosedly Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q33325525)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37578/3-2511
Pam. katalog
MIS
Horosedly Horosedly 12, náves
49°30′50,7″ s. š., 14°3′15,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37287375)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saints Cyril and Methodius (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39477/3-2512
Pam. katalog
MIS
Horosedly náves
49°30′50,31″ s. š., 14°3′11,81″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 1 (Q31446814)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47162/3-5783
Pam. katalog
MIS
Horosedly Horosedly 1
49°30′51,41″ s. š., 14°3′5,47″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámecká kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37287401)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45643/3-2510
Pam. katalog
MIS
Horosedly 49°30′51,58″ s. š., 14°3′7,43″ v. d. Kaple - zámecká sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník pozemkové reformy 1924 (Q37287420)


 
 
 
Kategorie „Památník pozemkové reformy (Horosedly) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18026/3-2513
Pam. katalog
MIS
Horosedly západně od vsi u silnice k Mirovicům
49°30′54,77″ s. š., 14°2′43,77″ v. d.
Pomník pozemkové reformy 1924

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37287386)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Horosedly “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100969
Pam. katalog
MIS
Horosedly 49°30′42,98″ s. š., 14°3′6,09″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 30. března 2004.

Hrejkovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Poloroubené chlévy usedlosti čp. 6, st. 7 (Q38047101)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105615
Pam. katalog
MIS
Pechova Lhota Pechova Lhota 6
49°29′39″ s. š., 14°17′12,76″ v. d.
venkovská usedlost, z toho jen: poloroubené chlévy

Památkově chráněno od 23. dubna 2015.

Chyšky Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q37168321)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Procopius (Chyšky) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36852/3-2529
Pam. katalog
MIS
Chyšky st. 16
49°31′22,79″ s. š., 14°25′36,58″ v. d.
Románsko–gotický kostel sv. Prokopa s přestavbami ze 17. a 18. století. V kostele se dochovaly významné prvky a konstrukce z doby výstavby a přestavby. Původně románský kostel (zbytek apsidy), přestavěno raně goticky (portálek na jižní straně lodi), vypálen kolem roku 1420, v roce 1610 přistavěna kaple Nejsvětější Trojice, roce 1678 přestavěna loď, vyhořel v roce 1708 a 1775 obnoven, věž přistavěna 1778. Jednolodní kostel s obdélnou zaklenutou lodí, na kterou navazuje na východě zúžený presbytář s apsidiálním závěrem. Nepravidelně šestiboce ukončená sakristie (původně kaple Nejsvětější Trojice) je umístěna na východě a je poposunuta mimo východní osu. Mezi loď a sakristii je na severu vklíněna hranolová věž. Malá drobná předsíňka je předsazena před jižní fasádu lodi. Západně od kostela je situovaný rozsáhlý hřbitov, který není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Srubová komora usedlosti čp. 14, st. 9/2 (Q37014587)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17042/3-2723
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 14
49°31′3,82″ s. š., 14°22′25,65″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: srubová komora. Roubená komora je datována do poloviny 19. století a její hodnota spočívá především v roubené konstrukci a v dřevěných konstrukcích. Přízemní budova na půdorysu mírného obdélníka se sedlovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 3 (Q33243936)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33942/3-5780
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 3
49°30′59,2″ s. š., 14°22′20,76″ v. d.
Venkovská usedlost tvořená patrně poloroubeným domem a hospodářskými budovami se nachází nedaleko od návsi ve svahu v obci Branišovice, na jejím západním konci. Usedlost je datována do 19. století. Usedlost nepravidelného tvaru má tři samostatně stojící objekty nepravidelně rozmístěné po dvoře. Na severu je obytné stavení s navazující vybetonovanou částí, které bylo ve 20. století nevhodně zrekonstruováno a obestavěno cihelnou stěnou a na západě zkráceno oproti původnímu stavení. Na západě je areál dvora uzavřen průjezdnou stodolou a na východě je hospodářská budova.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 4 (Q33243929)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34954/3-5781
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 4
49°31′0,9″ s. š., 14°22′20,02″ v. d.
Venkovská usedlost ve své tradiční rozloze s cennými roubenými stavbami - obytným stavením, špýcharem a komorou a zděnými hospodářskými objekty. Usedlost nepravidelného tvaru se skládá ze čtyř samostatně stojících objektů nepravidelně rozmístěných po dvoře. Na severu je obdélná budova roubeného špýcharu se sedlovou střechou a za ním je hospodářská budova, která ustupuje skoro o celou hloubku budovy. Na západě je dvůr uzavřen roubenou stodolou s přístavkem. Na její jihozápadní a severozápadní roh navazuje nízká kamenná zídka. Na jihu areálu je obdélné obytné stavení se sedlovou střechou. Mezi stodolou a hospodářským objektem je přístavek dřevníku, který není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 1 (Q33251183)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14970/3-2530
Pam. katalog
MIS
Mezný Mezný 1
49°33′8,38″ s. š., 14°24′42,92″ v. d.
Venkovská usedlost z poloviny 19. století je tvořena obytnými a hospodářskými budovami s dochovanými historickými konstrukcemi - zděnými i dřevěnými. Architektura je jednoduchá. Usedlost nepravidelného tvaru, s budovami seskupenými kolem dvora.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 2 (Q33254186)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17190/3-2725
Pam. katalog
MIS
Nálesí Nálesí 2, samota nad vsí
49°32′27,37″ s. š., 14°23′28,74″ v. d.
Venkovská usedlost s roubenými budovami je datována snad již do 18. století. Dochovala se hmota budov, interiér, historické konstrukce - roubení, trámové stropy. Jednotlivé samostatně stojící budovy se rozkládají kolem dvora. Obytné zmodernizované stavení se sedlovou střechou je situováno na západě areálu. Naproti obytnému stavení na východě je umístěn roubený špýchar na vysoké podezdívce s valbovou střechou s navazujícím přístavkem na severu (zřejmě zbytek obvodových zdí nebo podezdívky budovy špýchárku). Na jihovýchodě areálu, pod špýcharem, jsou umístěny stáje se sedlovou střechou. Na severozápadě areálu stojí roubená obdélná stodola s valbovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 10 (Q33253379)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11518/3-6121
Pam. katalog
MIS
Nosetín Nosetín 10
49°31′51,53″ s. š., 14°26′33,36″ v. d.
Areál usedlosti s roubenými samostatně stojícími objekty je datována do 18. a nebo počátku 19. století. Na stabilním katastru z roku 1830 je usedlost již zachycena. Cenný je interiér budov včetně konstrukcí - roubení, zděné stěny, trámové stropy, klenby. Areál usedlosti je tvořen čtyřmi samostatně stojícími budovami – obytným stavením, komorou, stájemi a stodolou. V izolované poloze asi 300 m jižně od vsi Nosetín, vedle silnice spojující obce Nosetín a Chyšky.

Památkově chráněno od 29. listopadu 1996.

Židovský hřbitov (Q10288263)


 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Květuš “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106396
Pam. katalog
MIS
Nosetín 1 km jihovýchodně od Nosetína, při silnici do Květuše, st. 73, pp. 363
49°31′37,66″ s. š., 14°26′52,77″ v. d.
Židovský hřbitov je situovaný cca 1 km jihovýchodně od vsi Nosetín, při silnici do vsi Květuš. Založen byl patrně na počátku 18. století. Na hřbitově se dochovalo kolem 100 náhrobků od doby založení do počátku 20. století. Hřbitov je vymezen zdí. Dochováno 45 náhrobků od roku 1722, část z nich je povalena. Z márnice zůstalo jen obvodové zdivo. Hřbitov je volně přístupný.

Památkově chráněno od 19. srpna 2019.

Kaple (Q38048607)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Podchýšská Lhota) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15735/3-2773
Pam. katalog
MIS
Podchýšská Lhota vrch cca 200 m severovýchodně za vsí, pp. 66
49°30′52,11″ s. š., 14°25′25,3″ v. d.
Barokně-klasicistní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1816 se nachází cca 200 m nad obcí. Masivní archaicky působící zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k severu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Tvrz Tetourů z Tetova (Q33254705)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16177/3-2772
Pam. katalog
MIS
Podchýšská Lhota Podchýšská Lhota 3, 15, 16
49°30′44,86″ s. š., 14°25′7,05″ v. d.
Tvrz Tetourů z Tetova. Z tvrze, připomínané poprvé v písemných pramenech v roce 1538, jsou pravděpodobně dochované fragmenty v obvodovém zdivu přízemního stavení čp. 3, které se spolu se sousedními objekty čp. 15 a čp. 16 nachází na území bývalého tvrziště. Nápadná je v této souvislosti masivní východní obvodová zeď stavení čp. 3.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Špýchar usedlosti čp. 7 (Q38091212)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31670/3-5808
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 7, st. 54
49°31′28,27″ s. š., 14°23′13,67″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Usedlost se ke komunikaci otevírá srubovým špýchárkem. Přízemní budova na půdorysu mírného obdélníka se sedlovou střechou. Srubový špýchar venkovské usedlosti u čp. 7 prošel v roce 2000 celkovou rekonstrukcí. Byly vyměněny dřevěné konstrukce, střešní konstrukce, rovněž okna a dveře. Původní špýchar byl postaven patrně v první polovině 19. století.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 5 (Q33255222)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34230/3-2720
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 5
49°31′29,72″ s. š., 14°23′10,28″ v. d.
Venkovská usedlost tvořena poloroubeným obytným stavením s lomenicí a zděnými hospodářskými objekty. Datována pravděpodobně do 18. století. V 80. letech 20. století došlo k modernizaci obytného domu, bylo nevhodně nastaveno o patrovou přístavbu. Usedlost nepravidelného zvláštně zalomeného tvaru, kde stodola je předsazena před průčelí obytného stavení o celou svoji hloubku blíže k silnici. Na ní navazuje obytné stavení, které tvoří hranici areálu na severovýchodě. Na jihovýchodě je dvůr uzavřen dřevěnými vraty s plotem, jež nejsou předmětem památkové ochrany. Na jihozápadě je situovaný chlév s přístavkem. Podél obvodové stěny sousedního objektu jsou drobné hospodářské objekty, které nejsou předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Špýchar usedlosti čp. 36 (Q38091223)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40683/3-5810
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 36, st. 29
49°31′36,9″ s. š., 14°23′11,79″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Původní podsklepený srubový špýchar na kamenné podezdívce byl patrně postaven v první polovině 19. století. Špýchar byl počátkem 21. století rekonstruován. Obdélná budova se sedlovou střechou a s pavláčkou na západní straně.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Špýchar usedlosti čp. 11 (Q38091218)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42118/3-5809
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 11, st. 44
49°31′32,18″ s. š., 14°23′11,73″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Srubový špýchar při usedlosti čp. 11, v intravilánu obce, byl pravděpodobně postaven v 18. století. Jedná se o obdélnou budovu se sedlovou střechou na kamenné podezdívce. Dochovaly se hodnotné zděné i dřevěné konstrukce.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Jickovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37322747)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Jickovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31094/3-2540
Pam. katalog
MIS
Jickovice jihozápadní okraj vsi, při silnici na Zvíkov, st. 136
49°26′59,28″ s. š., 14°12′38,2″ v. d.
Barokní zděná kaple čtvercového půdorysu z konce 18. až počátku 19. století s dochovaným selskobarokním štukovým dekorem a volutovým štítkem. Kaple je situována na terénním travnatém předělu mezi dvěma starými lipami.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Dům čp. 60 (Q37322727)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105092
Pam. katalog
MIS
Jickovice Jickovice 60
49°27′2,35″ s. š., 14°12′43,25″ v. d.
Dům s dochovaným selskobarokním štítem, z druhé poloviny 19. století, z doby kolem roku 1860. Budova se dochovala v intaktním stavu z doby její výstavby, včetně hmotové skladby a dispozičního řešení. Původně se jednalo o rozlehlý schwarzenberský hospodářský dvůr, který byl po 2. polovině 19. století rozdělen hlavní komunikací na několik samostatných čísel popisných – čp. 60, 62 a hájenka čp. 3 včetně několika budov bez domovního čísla.

Památkově chráněno od 15. května 2013.

Kestřany Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dvě tvrze a areál zámku (Q12029180)


 
 
 
Kategorie „Kestřany Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34860/3-2544
Pam. katalog
MIS
Kestřany čp. 1, náves
49°16′11,82″ s. š., 14°4′27,1″ v. d.
Tvrz - dvě tvrze a areál zámku
 • Horní tvrz, parc. st. 40
 • Dolní tvrz, parc. st. 39
 • zámek Kestřany, parc. st. 38/4
 • hospodářská budova, stodola, parc. st. 38/1
 • hospodářská budova a ohradní zeď, parc. st. 38/7
 • kravín, parc. st. 38/10
 • rizalit, parc. st. 264
 • náhon
 • zahrada, ohradní zeď, brána na parc. pp. 1272, torzo brány na parc. st. 38/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kateřiny (Q37342294)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Catherine of Alexandria (Kestřany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16180/3-2546
Pam. katalog
MIS
Kestřany náves
49°16′10,25″ s. š., 14°4′28,57″ v. d.
Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37342273)


 
 
 
Kategorie „Niche chapel of Saint John of Nepomuk in Kestřany “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17117/3-2550
Pam. katalog
MIS
Kestřany za fotbalovým hřištěm
49°16′16,35″ s. š., 14°4′33,63″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Podle poznámky v MonumNetu roku 2007 soška světce nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kalvárie (Q37342238)


 
 
 
Kategorie „Kestřany, Kalvárie “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23914/3-2547
Pam. katalog
MIS
Kestřany jižní část obce, poblíž řeky Otavy, východně od mostu
49°15′50,12″ s. š., 14°4′34,14″ v. d.
Kaple - Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37342218)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32348/3-2548
Pam. katalog
MIS
Kestřany severozápadní okraj obce směrem na Dobev, pp. 1227/9
49°16′15,78″ s. š., 14°4′9,17″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37342196)


 
 
 
Kategorie „Boží muka svatého Matěje (Kestřany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
85339/3-2548
Pam. katalog
MIS
Kestřany za obcí severozápadně, při polní cestě na Vachtův vršek, pp. 762
49°16′22,4″ s. š., 14°3′39,31″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Floriána (Q37342178)


 
 
 
Kategorie „Niche chapel of Saint Florian in Kestřany “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
42268/3-2549
Pam. katalog
MIS
Kestřany jižní část obce, na křižovatce mezi čp. 7 a 8
49°16′4,92″ s. š., 14°4′21,02″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Floriána

Poznámka: V MonumNetu poznámka: 2001: soška sv. Floriána nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37342162)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25523/3-2552
Pam. katalog
MIS
Kestřany les Pod Čihadlem, severně od vsi
49°17′12,93″ s. š., 14°5′3,81″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37342259)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44851/3-2551
Pam. katalog
MIS
Kestřany les Ohraženice - Čihadlo, severně od vsi
49°17′31,64″ s. š., 14°4′38,31″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38229601)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31631/3-2832
Pam. katalog
MIS
Zátaví les Vápenice
49°17′37,13″ s. š., 14°6′23,17″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kluky Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Průčelí a brána s brankou usedlosti čp. 18 (Q37421915)


 
 
 
Kategorie „Kluky-house.jpg “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31228/3-2553
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 18
49°18′53,31″ s. š., 14°14′53,39″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: z toho jen: průčelí, brána s brankou
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 7 (Q33245222)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16388/3-2554
Pam. katalog
MIS
Dobešice Dobešice 7, náves
49°19′37,51″ s. š., 14°15′32,99″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohyla (Q37173750)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14350/3-2558
Pam. katalog
MIS
Dobešice les Kolomazná
49°19′56,8″ s. š., 14°15′27,46″ v. d.
Mohyla, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37173738)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19607/3-2557
Pam. katalog
MIS
Dobešice les Kolomazná
49°20′7,26″ s. š., 14°15′5,27″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37173709)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27996/3-2556
Pam. katalog
MIS
Dobešice Slavná hora
49°20′0,97″ s. š., 14°14′54,76″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37173720)


 
 
 
Kategorie „Návesní kaplička (Dobešice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34347/3-2555
Pam. katalog
MIS
Dobešice náves
49°19′37,16″ s. š., 14°15′35,76″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelec nad Vltavou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špitál (Q31212237)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35082/3-2560
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 19
49°29′57,84″ s. š., 14°12′42,73″ v. d.
Špitál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37427554)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35545/3-2563
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou směru Žďákov
49°30′3,38″ s. š., 14°12′29,15″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37427502)


 
 
 
Kategorie „Kostel Narození Panny Marie (Kostelec nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36583/3-2559
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou jihovýchodní okraj vsi
49°29′57,91″ s. š., 14°12′45,44″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31212241)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45448/3-2561
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 20
49°29′58,56″ s. š., 14°12′42,37″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37427519)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46055/3-2566
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Panský les
49°29′2,63″ s. š., 14°12′1,16″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 22 (Q31212248)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22788/3-5787
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 22
49°30′0,86″ s. š., 14°12′38,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q37427529)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19369/3-2564
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou při bývalé příjezdové silnici
49°29′58,53″ s. š., 14°12′44,7″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37427543)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13921/3-2565
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou při zámečku Písky
49°29′27,59″ s. š., 14°11′11,81″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Základní škola (Q31212245)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14092/3-2562
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 21
49°29′59,24″ s. š., 14°12′42,05″ v. d.
Základní škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38197717)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30910/3-2571
Pam. katalog
MIS
Zahrádka směr Milevsko
49°29′30,6″ s. š., 14°14′4,64″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 5 (Q33242652)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39323/3-2568
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 5
49°29′33,19″ s. š., 14°13′37,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 15 (Q33242661)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38120/3-2570
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 15
49°29′34,53″ s. š., 14°13′37,2″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q33242670)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16146/3-2569
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 8
49°29′32,78″ s. š., 14°13′44,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 6 (Q33242679)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17618/3-2567
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 6
49°29′32,33″ s. š., 14°13′39,06″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Králova Lhota Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q31208043)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11227/3-6111
Pam. katalog
MIS
Králova Lhota Králova Lhota 8
49°29′48,55″ s. š., 14°6′43,49″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 15. března 1996.

Křenovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého (Q37336174)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Křenovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45367/3-2585
Pam. katalog
MIS
Křenovice v severní části vsi, při domu čp. 9, pp. 425/1
49°22′10,05″ s. š., 14°20′40,58″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého. Lidová barokně-klasicistní kaple datovaná do 18. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice (Q37336160)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
105898
Pam. katalog
MIS
Křenovice Křenovický les, u cesty k hájovně Jižiny, p. 2286/1
49°22′27,13″ s. š., 14°19′37,6″ v. d.
Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice. Zděná výklenková kaple typově na rozhraní mezi božími muky a výklenkovou kaplí, na obdélném půdorysu, zakončená trojúhelníkovým štítem a sedlovou stříškou, průčelí vyplňuje hluboký, segmentově zaklenutý výklenek. Ve štítu datovaná 1882. Pojmenována podle starého obrazu Nejsvětější Trojice, který byl zavěšen na blízké lípě hajným z revíru Jižíny. Bývalo zde zastavení při tradiční křenovické pouti s Křenovickou Madonou.

Památkově chráněno od 14. září 2016.

Křižanov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice - kaple Panny Marie Sepekovské (Q37336703)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Křižanov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18474/3-2586
Pam. katalog
MIS
Křižanov náves, st. 48
49°23′52,27″ s. š., 14°22′34,34″ v. d.
Zvonice - kaple Panny Marie Sepekovské. Lidová barokní zvonice je datována do 2. poloviny 18. století. Jde o zděnou hranolovou stavbu s lizénovými rámy a zaoblenými nárožími, která je završena jehlancovou střechou vrcholící šindelovou osmihranou lucernou.

Poznámka: Dříve v MonumNetu uváděno jako kaple sv. Jana Nepomuckého
Památkově chráněno od roku 1963.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q37336718)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Křižanov (Písek District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15476/3-2587
Pam. katalog
MIS
Křižanov jihovýchodní okraj obce, pp. 71/1
49°23′47,4″ s. š., 14°22′44,18″ v. d.
Barokní sloup se sochou Panny Marie, datovaný do roku 1678.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Kučeř Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37447020)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23745/3-2588
Pam. katalog
MIS
Kučeř náves
49°26′6,95″ s. š., 14°14′39,46″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Obrovy hory (Q37446996)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47014/3-2589
Pam. katalog
MIS
Kučeř 49°27′8,83″ s. š., 14°14′53,01″ v. d. Tvrz Obrovy hory, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Květov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tyrolský dům (Q15132723)


 
 
 
Kategorie „Tyrolský dům “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34909/3-2590
Pam. katalog
MIS
Květov silnice k Bránicům
49°25′9,74″ s. š., 14°18′15,06″ v. d.
Zámek - lovecký zámeček Tyrolský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie (Q37451092)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist (Květov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31364/3-2594
Pam. katalog
MIS
Květov severně od vsi
49°26′18,41″ s. š., 14°16′38,51″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Huberta (Q37451063)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Hubertus (Rukáveč) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31924/3-2595
Pam. katalog
MIS
Květov les u Tyrolského domu
49°25′9,89″ s. š., 14°18′11,6″ v. d.
Kaplička sv. Huberta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 2 (Q33406772)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36031/3-2591
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 2, náves
49°25′34,93″ s. š., 14°16′30,29″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33406788)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24855/3-2592
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 3, náves
49°25′34,5″ s. š., 14°16′28,71″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33406752)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17474/3-2593
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 4, náves
49°25′34,8″ s. š., 14°16′28,27″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q38191896)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Červená “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25492/3-2539
Pam. katalog
MIS
Vůsí 49°24′4,77″ s. š., 14°14′25,83″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Poznámka: přenesen ze vsi Červená (pův. Jetětice)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lety Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Schwanzenberský dvůr (Q31149653)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15294/3-2596
Pam. katalog
MIS
Lety Lety 30
49°31′3,9″ s. š., 14°5′13,85″ v. d.
Zemědělský dvůr Schwanzenberský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cikánský hřbitov koncentračního tábora s pomníkem (Q474310)


 
 
 
Kategorie „Lety concentration camp “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
12806/3-6151
Pam. katalog
MIS
Lety 49°30′27,33″ s. š., 14°7′18,75″ v. d. Hřbitov cikánský (koncentračního tábora) s pomníkem

Památkově chráněno od 23. dubna 1998.

Minice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37820805)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41762/3-2541
Pam. katalog
MIS
Minice náves, u rybníka
49°29′23,32″ s. š., 14°0′46,36″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mišovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37819874)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37888/3-2542
Pam. katalog
MIS
Mišovice u domu čp. 34
49°29′39,37″ s. š., 14°0′18,22″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q33245651)


 
 
 
Kategorie „Draheničky (fort) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20775/3-2776
Pam. katalog
MIS
Draheničky Draheničky 1
49°30′26,77″ s. š., 13°58′35,13″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q38049249)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul (Pohoří) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31543/3-2685
Pam. katalog
MIS
Pohoří východní část obce
49°29′10,8″ s. š., 14°0′53,23″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38096317)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25649/3-2687
Pam. katalog
MIS
Slavkovice střed obce, u domu čp. 1
49°29′29,49″ s. š., 14°1′11,01″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Vavřince (Q38142142)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Lawrence (Svučice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15802/3-2775
Pam. katalog
MIS
Svučice východně od obce, při silnici do Mišovic
49°29′54,89″ s. š., 13°59′25,42″ v. d.
Kaplička sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Myslín Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q31464900)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27789/3-2648
Pam. katalog
MIS
Myslín Myslín 4
49°31′58,15″ s. š., 14°1′24,28″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nerestce Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q37177377)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge in Nerestce “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23019/3-2660
Pam. katalog
MIS
Dolní Nerestce při Pasovské silnici, přes Skalici
49°29′43,75″ s. š., 14°4′17,09″ v. d.
Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámeček Dolní Nerestce (Q33323366)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14770/3-2659
Pam. katalog
MIS
Dolní Nerestce Dolní Nerestce 9, jihovýchodní okraj vsi
49°30′1,19″ s. š., 14°3′46,65″ v. d.
Zámek - zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nevězice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Oppidum Nevězice (Q12042816)


 
 
 
Kategorie „Nevězice (oppidum) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34464/3-2661
Pam. katalog
MIS
Nevězice JV od vsi nad Vltavou, Nevězice
49°27′56,81″ s. š., 14°10′14,83″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – oppidum, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Okrouhlá Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38039639)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15923/3-2669
Pam. katalog
MIS
Okrouhlá při ostrovském rybníku
49°24′31,87″ s. š., 14°20′44,99″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Olešná Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most č. 10558-2 (Q38040012)


 
 
 
Kategorie „Bridge of road III/10558 over the Velký potok in Olešná “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23522/3-5923
Pam. katalog
MIS
Olešná přes Velký potok
49°20′36,69″ s. š., 14°18′16,5″ v. d.
Silniční most č. 10558-2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Orlík nad Vltavou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička Panny Marie (Q38041177)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Assumption (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24368/3-5799
Pam. katalog
MIS
Orlík nad Vltavou při komunikaci do Kožlí
49°30′36,96″ s. š., 14°9′40,6″ v. d.
Výklenková kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Orlík (Q1013458)


 
 
 
Kategorie „Orlík Chateau “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18885/3-2763
Pam. katalog
MIS
Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 112
49°30′46,73″ s. š., 14°10′13,55″ v. d.
Zámek Orlík

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Prokopa (Q38137926)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Procopius in Orlík nad Vltavou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31600/3-2760
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo jihovýchodní část náměstí
49°30′16,09″ s. š., 14°10′7,57″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most Žďákovský č. 19-028 (Q770940)


 
 
 
Kategorie „Žďákovský most “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30619/3-5929
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo přes Orlickou přehradu
49°30′15,5″ s. š., 14°11′0″ v. d.
Silniční most Žďákovský č. 19-028

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 21 (Q33257042)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33916/3-2758
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo Staré Sedlo 21, náves
49°30′19,94″ s. š., 14°10′0,05″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38137933)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45221/3-2764
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo při čp. 125
49°30′34,89″ s. š., 14°9′56,67″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brzdový kámen (Q38137938)


 
 
 
Kategorie „Brzdový kámen (Staré Sedlo) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25324/3-2761
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo při staré cestě k Žďákovu
49°30′21,82″ s. š., 14°10′13,65″ v. d.
Brzdový kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Prokopa (Q38137945)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Procopius in Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27397/3-2762
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo náměstí
49°30′15,89″ s. š., 14°10′4,95″ v. d.
Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33257033)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Staré Sedlo (Orlík nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30251/3-2759
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo Staré Sedlo 1
49°30′15,27″ s. š., 14°10′5,71″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pranýř (Q38137951)