Seznam kulturních památek v okrese Písek

Seznam kulturních památek v okrese Písek

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Písek vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BorovanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37012508)


 
   
45126/3-2461
Pam. katalog
MIS
Borovany náves
49°20′31,47″ s. š., 14°23′36,79″ v. d.
Kaple Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz I (Q37012471)


   
30618/3-2462
Pam. katalog
MIS
Borovany jihozápadně od kaple
49°20′53,4″ s. š., 14°23′13,58″ v. d.
Tvrz I., zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz II (Q37012530)


   
16430/3-2462
Pam. katalog
MIS
Borovany západojihozápadně od kaple
49°20′58,56″ s. š., 14°23′16,44″ v. d.
Tvrz II., zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 67 (Q31873026)


 
   
14574/3-2460
Pam. katalog
MIS
Borovany Borovany 67
49°20′43,76″ s. š., 14°23′25,01″ v. d.
Venkovská usedlost nepravidelného tvaru, datovaná do druhé poloviny 19. století, do začátku 19. století, do roku 1810 (údaje v Památkovém katalogu se liší). Areál tvoří obytné a hospodářské budovy a výklenková kaple z první poloviny 19. století ve východní ohradní zdi usedlosti. K památkovým hodnotám patřilo dochované uspořádání budov kolem dvora, jejich dispozice a drobné architektonické a historické prvky jako jsou historická kování. Mezi hodnotné části patřily zachované stavební konstrukce jako placková cihelná klenba sklepení obytného stavení, placková klenba do pasů v chlévech, kamenné zdivo stodoly. Obytné stavení má hodnotný východní štít s římsami a s polokruhovým ukončením a štukovým lemováním. Ve 20. století došlo k přestavbám a k modernizaci jednotlivých částí usedlosti a k postavení rodinného domu na zahradě usedlosti, ten nebyl předmětem památkové ochrany.
 • st. 57/1: obytná budova, chlév, stodola, brána (zbourána) s brankou
 • st. 57/2: hospodářská budova
 • pp. 82/6: výklenková kaplička ve východní ohradní zdi, s polokruhovou nikou uprostřed a s trojúhelným štítem s vpadlým polem, ohradní zeď, předzahrádka

Poznámka: Podle Památkového katalogu je chráněna jen výklenková kaple, a to jen do 21. 9. 2016. Podle MonumNetu je dosud chráněn celý areál usedlosti.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Kovárna u čp. 57 (Q37012486)


 
   
104464
Pam. katalog
MIS
Borovany u čp. 57
49°20′32,15″ s. š., 14°23′34,53″ v. d.
Kovárna

Památkově chráněno od 7. září 2011.

BoudyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37013475)


   
41982/3-2468
Pam. katalog
MIS
Boudy pod vrchem Hrad
49°26′55,4″ s. š., 14°1′28,82″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Městský dvůr - bývalý pivovar (Q37013489)


 
   
39295/3-2465
Pam. katalog
MIS
Boudy Boudy 1
49°26′36,69″ s. š., 14°2′0,16″ v. d.
Jiná zemědělská stavba - obecní dvůr městský (býv. pivovar)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Boudy (Q37013507)


 
   
20713/3-2467
Pam. katalog
MIS
Boudy při kótě 574
49°27′33,05″ s. š., 14°1′41,53″ v. d.
Halštatskolaténské hradiště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37013545)


 
   
15761/3-2466
Pam. katalog
MIS
Boudy les u samoty U Nováků
49°28′12,72″ s. š., 14°1′6,84″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37013525)


 
   
19275/3-2464
Pam. katalog
MIS
Boudy návrší ve vsi
49°27′6,26″ s. š., 14°2′6,32″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

CerhoniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Cerhonice (Q31208777)


 
   
32970/3-2473
Pam. katalog
MIS
Cerhonice Cerhonice 1
49°25′8,08″ s. š., 14°3′24,52″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička I (Q37027770)


 
   
29673/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice jihozápadní okraj vsi
49°24′56,68″ s. š., 14°3′12,08″ v. d.
Výklenková kaplička I.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička II (Q37027755)


 
   
27715/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice severozápadní okraj vsi, při silnici směr Mirotice
49°25′15,48″ s. š., 14°2′55,07″ v. d.
Výklenková kaplička II

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička III. (Q37027783)


 
   
16279/3-2474
Pam. katalog
MIS
Cerhonice severovýchodní okraj vsi, při silnici směr Smetanova Lhota
49°25′14,56″ s. š., 14°3′29,92″ v. d.
Výklenková kaplička III.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38039065)


 
   
30567/3-2475
Pam. katalog
MIS
Obora u Cerhonic za obcí při silnici Cerhonice - Obora
49°24′38,37″ s. š., 14°3′21,48″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DobevEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most č. 139-004 (Q38035754)


 
   
27386/3-2502
Pam. katalog
MIS
Nová Dobev přes Brložský potok, západní část obce
49°17′42,69″ s. š., 14°2′40,66″ v. d.
Silniční most č.139-004

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Usedlost čp. 6 (Q38039883)


   
14847/3-2646
Pam. katalog
MIS
Oldřichov Oldřichov 6, náves
49°19′3,75″ s. š., 14°6′23,69″ v. d.
obytné stavení čp. 6, stodola, hospodářská budova-chlévy; bez novodobých přístavků (v poslední fázi ochrany byl chráněn už jen štít)

Poznámka: ochrana zrušena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 22. června 2013.

Mohylník (Q38136327)


   
36281/3-2501
Pam. katalog
MIS
Stará Dobev les Ohraženice
49°17′34,85″ s. š., 14°4′24,21″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Brixí (Q38136332)


 
   
21301/3-2498
Pam. katalog
MIS
Stará Dobev střed vsi
49°17′43,73″ s. š., 14°2′56,03″ v. d.
Kostel sv. Brixí či Brikcí (Brice de Tours)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Zvěstování Panny Marie (Q38188559)


 
   
45756/3-2658
Pam. katalog
MIS
Velké Nepodřice náves
49°19′5,03″ s. š., 14°4′29,23″ v. d.
Kaple Zvěstování P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní NovosedlyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 1 (Q31431741)


 
   
11404/3-6120
Pam. katalog
MIS
Dolní Novosedly Dolní Novosedly 1
49°19′45,84″ s. š., 14°11′48,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 30. září 1996.

DrhovleEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Vojtěcha (Q37181668)


 
   
23952/3-2647
Pam. katalog
MIS
Drhovle Ves polní cesta směr Mladotické Mlaky
49°19′44,76″ s. š., 14°2′35,14″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Vojtěcha

Poznámka: 2001: soška sv. Vojtěcha nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Drhovle (Q33245681)


 
   
41455/3-2506
Pam. katalog
MIS
Drhovle Zámek Drhovle Zámek 44
49°20′14,14″ s. š., 14°2′55,73″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 11 (Q33244136)


 
   
40036/3-2470
Pam. katalog
MIS
Brloh Brloh 11
49°19′41,19″ s. š., 14°1′13,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q33244141)


 
   
16526/3-2469
Pam. katalog
MIS
Brloh Brloh 1
49°19′36,84″ s. š., 14°0′54,69″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37015332)


 
   
21031/3-2471
Pam. katalog
MIS
Brloh za obcí při silnici směr Drhovle
49°19′45,44″ s. š., 14°1′42,29″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Žižkův vrch (Q37015321)


   
27778/3-2472
Pam. katalog
MIS
Brloh jihozápadně od vsi
49°19′17,08″ s. š., 14°0′43,13″ v. d.
Dvojice opevnění pravěkého a nejasného stáří na Žižkově vrchu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 16 (Q33244750)


 
   
45289/3-2643
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 16, náves
49°20′10,33″ s. š., 14°4′29,45″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33244741)


 
   
36449/3-2642
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 3, náves
49°20′7,06″ s. š., 14°4′29,62″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchárek a brána s brankou usedlosti čp. 8 (Q37029022)


 
   
14194/3-2641
Pam. katalog
MIS
Chlaponice Chlaponice 8, náves
49°20′5,16″ s. š., 14°4′25,22″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchárek, brána s brankou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37029008)


 
   
18700/3-2645
Pam. katalog
MIS
Chlaponice při staré silnici k Dobešicům
49°20′12,43″ s. š., 14°4′39,75″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 35 (Q33254504)


 
   
22392/3-5802
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 35
49°20′30,85″ s. š., 14°2′0,61″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 14 (Q33254513)


 
   
28421/3-5801
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 14
49°20′31,07″ s. š., 14°2′1,41″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 22 (Q33254496)


 
   
19263/3-2677
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 22
49°20′25,7″ s. š., 14°2′0,15″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q33254522)


 
   
45627/3-2678
Pam. katalog
MIS
Pamětice Pamětice 10, náves
49°20′29,63″ s. š., 14°2′2,43″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HeřmaňEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 33 (Q33316060)


 
   
31993/3-5784
Pam. katalog
MIS
Heřmaň Heřmaň 33
49°13′57,9″ s. š., 14°8′1,76″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q37273307)


 
   
29473/3-2509
Pam. katalog
MIS
Heřmaň náves
49°13′58,33″ s. š., 14°8′4,46″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HorosedlyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q33325525)


 
   
37578/3-2511
Pam. katalog
MIS
Horosedly Horosedly 12, náves
49°30′50,7″ s. š., 14°3′15,34″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37287375)


 
   
39477/3-2512
Pam. katalog
MIS
Horosedly náves
49°30′50,31″ s. š., 14°3′11,81″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 1 (Q31446814)


 
   
47162/3-5783
Pam. katalog
MIS
Horosedly Horosedly 1
49°30′51,41″ s. š., 14°3′5,47″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámecká kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37287401)


 
   
45643/3-2510
Pam. katalog
MIS
Horosedly Kaple - zámecká sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník pozemkové reformy 1924 (Q37287420)


 
   
18026/3-2513
Pam. katalog
MIS
Horosedly západně od vsi u silnice k Mirovicům
49°30′54,77″ s. š., 14°2′43,77″ v. d.
Pomník pozemkové reformy 1924

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37287386)


 
   
100969
Pam. katalog
MIS
Horosedly 49°30′42,98″ s. š., 14°3′6,09″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 30. března 2004.

HrejkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Poloroubené chlévy usedlosti čp. 6, st. 7 (Q38047101)


   
105615
Pam. katalog
MIS
Pechova Lhota Pechova Lhota 6
49°29′39″ s. š., 14°17′12,76″ v. d.
venkovská usedlost, z toho jen: poloroubené chlévy

Památkově chráněno od 23. dubna 2015.

ChyškyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q37168321)


 
   
36852/3-2529
Pam. katalog
MIS
Chyšky st. 16
49°31′22,79″ s. š., 14°25′36,58″ v. d.
Románsko–gotický kostel sv. Prokopa s přestavbami ze 17. a 18. století. V kostele se dochovaly významné prvky a konstrukce z doby výstavby a přestavby. Původně románský kostel (zbytek apsidy), přestavěno raně goticky (portálek na jižní straně lodi), vypálen kolem roku 1420, v roce 1610 přistavěna kaple Nejsvětější Trojice, roce 1678 přestavěna loď, vyhořel v roce 1708 a 1775 obnoven, věž přistavěna 1778. Jednolodní kostel s obdélnou zaklenutou lodí, na kterou navazuje na východě zúžený presbytář s apsidiálním závěrem. Nepravidelně šestiboce ukončená sakristie (původně kaple Nejsvětější Trojice) je umístěna na východě a je poposunuta mimo východní osu. Mezi loď a sakristii je na severu vklíněna hranolová věž. Malá drobná předsíňka je předsazena před jižní fasádu lodi. Západně od kostela je situovaný rozsáhlý hřbitov, který není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Srubová komora usedlosti čp. 14, st. 9/2 (Q37014587)


 
   
17042/3-2723
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 14
49°31′3,82″ s. š., 14°22′25,65″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: srubová komora. Roubená komora je datována do poloviny 19. století a její hodnota spočívá především v roubené konstrukci a v dřevěných konstrukcích. Přízemní budova na půdorysu mírného obdélníka se sedlovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 3 (Q33243936)


 
   
33942/3-5780
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 3
49°30′59,2″ s. š., 14°22′20,76″ v. d.
Venkovská usedlost tvořená patrně poloroubeným domem a hospodářskými budovami se nachází nedaleko od návsi ve svahu v obci Branišovice, na jejím západním konci. Usedlost je datována do 19. století. Usedlost nepravidelného tvaru má tři samostatně stojící objekty nepravidelně rozmístěné po dvoře. Na severu je obytné stavení s navazující vybetonovanou částí, které bylo ve 20. století nevhodně zrekonstruováno a obestavěno cihelnou stěnou a na západě zkráceno oproti původnímu stavení. Na západě je areál dvora uzavřen průjezdnou stodolou a na východě je hospodářská budova.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 4 (Q33243929)


 
   
34954/3-5781
Pam. katalog
MIS
Branišovice Branišovice 4
49°31′0,9″ s. š., 14°22′20,02″ v. d.
Venkovská usedlost ve své tradiční rozloze s cennými roubenými stavbami - obytným stavením, špýcharem a komorou a zděnými hospodářskými objekty. Usedlost nepravidelného tvaru se skládá ze čtyř samostatně stojících objektů nepravidelně rozmístěných po dvoře. Na severu je obdélná budova roubeného špýcharu se sedlovou střechou a za ním je hospodářská budova, která ustupuje skoro o celou hloubku budovy. Na západě je dvůr uzavřen roubenou stodolou s přístavkem. Na její jihozápadní a severozápadní roh navazuje nízká kamenná zídka. Na jihu areálu je obdélné obytné stavení se sedlovou střechou. Mezi stodolou a hospodářským objektem je přístavek dřevníku, který není předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 1 (Q33251183)


 
   
14970/3-2530
Pam. katalog
MIS
Mezný Mezný 1
49°33′8,38″ s. š., 14°24′42,92″ v. d.
Venkovská usedlost z poloviny 19. století je tvořena obytnými a hospodářskými budovami s dochovanými historickými konstrukcemi - zděnými i dřevěnými. Architektura je jednoduchá. Usedlost nepravidelného tvaru, s budovami seskupenými kolem dvora.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 2 (Q33254186)


 
   
17190/3-2725
Pam. katalog
MIS
Nálesí Nálesí 2, samota nad vsí
49°32′27,37″ s. š., 14°23′28,74″ v. d.
Venkovská usedlost s roubenými budovami je datována snad již do 18. století. Dochovala se hmota budov, interiér, historické konstrukce - roubení, trámové stropy. Jednotlivé samostatně stojící budovy se rozkládají kolem dvora. Obytné zmodernizované stavení se sedlovou střechou je situováno na západě areálu. Naproti obytnému stavení na východě je umístěn roubený špýchar na vysoké podezdívce s valbovou střechou s navazujícím přístavkem na severu (zřejmě zbytek obvodových zdí nebo podezdívky budovy špýchárku). Na jihovýchodě areálu, pod špýcharem, jsou umístěny stáje se sedlovou střechou. Na severozápadě areálu stojí roubená obdélná stodola s valbovou střechou.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Usedlost čp. 10 (Q33253379)


 
   
11518/3-6121
Pam. katalog
MIS
Nosetín Nosetín 10
49°31′51,53″ s. š., 14°26′33,36″ v. d.
Areál usedlosti s roubenými samostatně stojícími objekty je datována do 18. a nebo počátku 19. století. Na stabilním katastru z roku 1830 je usedlost již zachycena. Cenný je interiér budov včetně konstrukcí - roubení, zděné stěny, trámové stropy, klenby. Areál usedlosti je tvořen čtyřmi samostatně stojícími budovami – obytným stavením, komorou, stájemi a stodolou. V izolované poloze asi 300 m jižně od vsi Nosetín, vedle silnice spojující obce Nosetín a Chyšky.

Památkově chráněno od 29. listopadu 1996.

Židovský hřbitov


   
106396
Pam. katalog
MIS
Nosetín 1 km jihovýchodně od Nosetína, při silnici do Květuše, st. 73, pp. 363
49°31′37,66″ s. š., 14°26′52,77″ v. d.
Židovský hřbitov je situovaný cca 1 km jihovýchodně od vsi Nosetín, při silnici do vsi Květuš. Založen byl patrně na počátku 18. století. Na hřbitově se dochovalo kolem 100 náhrobků od doby založení do počátku 20. století. Hřbitov je vymezen zdí. Dochováno 45 náhrobků od roku 1722, část z nich je povalena. Z márnice zůstalo jen obvodové zdivo. Hřbitov je volně přístupný.

Památkově chráněno od 19. srpna 2019.

Kaple (Q38048607)


 
   
15735/3-2773
Pam. katalog
MIS
Podchýšská Lhota vrch cca 200 m severovýchodně za vsí, pp. 66
49°30′52,11″ s. š., 14°25′25,3″ v. d.
Barokně-klasicistní kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1816 se nachází cca 200 m nad obcí. Masivní archaicky působící zděná stavba postavená na mírně obdélném půdorysu s rovným závěrem, orientovaná k severu.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Tvrz Tetourů z Tetova (Q33254705)


 
   
16177/3-2772
Pam. katalog
MIS
Podchýšská Lhota Podchýšská Lhota 3, 15, 16
49°30′44,86″ s. š., 14°25′7,05″ v. d.
Tvrz Tetourů z Tetova. Z tvrze, připomínané poprvé v písemných pramenech v roce 1538, jsou pravděpodobně dochované fragmenty v obvodovém zdivu přízemního stavení čp. 3, které se spolu se sousedními objekty čp. 15 a čp. 16 nachází na území bývalého tvrziště. Nápadná je v této souvislosti masivní východní obvodová zeď stavení čp. 3.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Špýchar usedlosti čp. 7 (Q38091212)


 
   
31670/3-5808
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 7, st. 54
49°31′28,27″ s. š., 14°23′13,67″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Usedlost se ke komunikaci otevírá srubovým špýchárkem. Přízemní budova na půdorysu mírného obdélníka se sedlovou střechou. Srubový špýchar venkovské usedlosti u čp. 7 prošel v roce 2000 celkovou rekonstrukcí. Byly vyměněny dřevěné konstrukce, střešní konstrukce, rovněž okna a dveře. Původní špýchar byl postaven patrně v první polovině 19. století.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Usedlost čp. 5 (Q33255222)


 
   
34230/3-2720
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 5
49°31′29,72″ s. š., 14°23′10,28″ v. d.
Venkovská usedlost tvořena poloroubeným obytným stavením s lomenicí a zděnými hospodářskými objekty. Datována pravděpodobně do 18. století. V 80. letech 20. století došlo k modernizaci obytného domu, bylo nevhodně nastaveno o patrovou přístavbu. Usedlost nepravidelného zvláštně zalomeného tvaru, kde stodola je předsazena před průčelí obytného stavení o celou svoji hloubku blíže k silnici. Na ní navazuje obytné stavení, které tvoří hranici areálu na severovýchodě. Na jihovýchodě je dvůr uzavřen dřevěnými vraty s plotem, jež nejsou předmětem památkové ochrany. Na jihozápadě je situovaný chlév s přístavkem. Podél obvodové stěny sousedního objektu jsou drobné hospodářské objekty, které nejsou předmětem památkové ochrany.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Špýchar usedlosti čp. 36 (Q38091223)


 
   
40683/3-5810
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 36, st. 29
49°31′36,9″ s. š., 14°23′11,79″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Původní podsklepený srubový špýchar na kamenné podezdívce byl patrně postaven v první polovině 19. století. Špýchar byl počátkem 21. století rekonstruován. Obdélná budova se sedlovou střechou a s pavláčkou na západní straně.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

Špýchar usedlosti čp. 11 (Q38091218)


 
   
42118/3-5809
Pam. katalog
MIS
Ratiboř Ratiboř 11, st. 44
49°31′32,18″ s. š., 14°23′11,73″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar. Srubový špýchar při usedlosti čp. 11, v intravilánu obce, byl pravděpodobně postaven v 18. století. Jedná se o obdélnou budovu se sedlovou střechou na kamenné podezdívce. Dochovaly se hodnotné zděné i dřevěné konstrukce.

Památkově chráněno od 3. února 1988.

JickoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q37322747)


 
   
31094/3-2540
Pam. katalog
MIS
Jickovice jihozápadní okraj vsi, při silnici na Zvíkov, st. 136
49°26′59,28″ s. š., 14°12′38,2″ v. d.
Barokní zděná kaple čtvercového půdorysu z konce 18. až počátku 19. století s dochovaným selskobarokním štukovým dekorem a volutovým štítkem. Kaple je situována na terénním travnatém předělu mezi dvěma starými lipami.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Dům čp. 60 (Q37322727)


 
   
105092
Pam. katalog
MIS
Jickovice Jickovice 60
49°27′2,35″ s. š., 14°12′43,25″ v. d.
Dům s dochovaným selskobarokním štítem, z druhé poloviny 19. století, z doby kolem roku 1860. Budova se dochovala v intaktním stavu z doby její výstavby, včetně hmotové skladby a dispozičního řešení. Původně se jednalo o rozlehlý schwarzenberský hospodářský dvůr, který byl po 2. polovině 19. století rozdělen hlavní komunikací na několik samostatných čísel popisných – čp. 60, 62 a hájenka čp. 3 včetně několika budov bez domovního čísla.

Památkově chráněno od 15. května 2013.

KestřanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dvě tvrze a areál zámku (Q12029180)


 
   
34860/3-2544
Pam. katalog
MIS
Kestřany čp. 1, náves
49°16′11,82″ s. š., 14°4′27,1″ v. d.
Tvrz - dvě tvrze a areál zámku
 • Horní tvrz, parc. st. 40
 • Dolní tvrz, parc. st. 39
 • zámek Kestřany, parc. st. 38/4
 • hospodářská budova, stodola, parc. st. 38/1
 • hospodářská budova a ohradní zeď, parc. st. 38/7
 • kravín, parc. st. 38/10
 • rizalit, parc. st. 264
 • náhon
 • zahrada, ohradní zeď, brána na parc. pp. 1272, torzo brány na parc. st. 38/1

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kateřiny (Q37342294)


 
   
16180/3-2546
Pam. katalog
MIS
Kestřany náves
49°16′10,25″ s. š., 14°4′28,57″ v. d.
Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37342273)


 
   
17117/3-2550
Pam. katalog
MIS
Kestřany za fotbalovým hřištěm
49°16′16,35″ s. š., 14°4′33,63″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: Podle poznámky v MonumNetu roku 2007 soška světce nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kalvárie (Q37342238)


 
   
23914/3-2547
Pam. katalog
MIS
Kestřany jižní část obce, poblíž řeky Otavy, východně od mostu
49°15′50,12″ s. š., 14°4′34,14″ v. d.
Kaple - Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37342218)


 
   
32348/3-2548
Pam. katalog
MIS
Kestřany severozápadní okraj obce směrem na Dobev, pp. 1227/9
49°16′15,78″ s. š., 14°4′9,17″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37342196)


 
   
85339/3-2548
Pam. katalog
MIS
Kestřany za obcí severozápadně, při polní cestě na Vachtův vršek, pp. 762
49°16′22,4″ s. š., 14°3′39,31″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Floriána (Q37342178)


 
   
42268/3-2549
Pam. katalog
MIS
Kestřany jižní část obce, na křižovatce mezi čp. 7 a 8
49°16′4,92″ s. š., 14°4′21,02″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Floriána

Poznámka: V MonumNetu poznámka: 2001: soška sv. Floriána nedohledána
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37342162)


   
25523/3-2552
Pam. katalog
MIS
Kestřany les Pod Čihadlem, severně od vsi
49°17′12,93″ s. š., 14°5′3,81″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37342259)


   
44851/3-2551
Pam. katalog
MIS
Kestřany les Ohraženice - Čihadlo, severně od vsi
49°17′31,64″ s. š., 14°4′38,31″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38229601)


   
31631/3-2832
Pam. katalog
MIS
Zátaví les Vápenice
49°17′37,13″ s. š., 14°6′23,17″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: parcely nespecifikovány
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KlukyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Průčelí a brána s brankou usedlosti čp. 18 (Q37421915)


 
   
31228/3-2553
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 18
49°18′53,31″ s. š., 14°14′53,39″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: z toho jen: průčelí, brána s brankou
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 7 (Q33245222)


 
   
16388/3-2554
Pam. katalog
MIS
Dobešice Dobešice 7, náves
49°19′37,51″ s. š., 14°15′32,99″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohyla (Q37173750)


   
14350/3-2558
Pam. katalog
MIS
Dobešice les Kolomazná
49°19′56,8″ s. š., 14°15′27,46″ v. d.
Mohyla, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37173738)


   
19607/3-2557
Pam. katalog
MIS
Dobešice les Kolomazná
49°20′7,26″ s. š., 14°15′5,27″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37173709)


   
27996/3-2556
Pam. katalog
MIS
Dobešice Slavná hora
49°20′0,97″ s. š., 14°14′54,76″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37173720)


 
   
34347/3-2555
Pam. katalog
MIS
Dobešice náves
49°19′37,16″ s. š., 14°15′35,76″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostelec nad VltavouEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špitál (Q31212237)


 
   
35082/3-2560
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 19
49°29′57,84″ s. š., 14°12′42,73″ v. d.
Špitál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37427554)


   
35545/3-2563
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou směru Žďákov
49°30′3,38″ s. š., 14°12′29,15″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37427502)


 
   
36583/3-2559
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou jihovýchodní okraj vsi
49°29′57,91″ s. š., 14°12′45,44″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31212241)


 
   
45448/3-2561
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 20
49°29′58,56″ s. š., 14°12′42,37″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37427519)


   
46055/3-2566
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Panský les
49°29′2,63″ s. š., 14°12′1,16″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 22 (Q31212248)


 
   
22788/3-5787
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 22
49°30′0,86″ s. š., 14°12′38,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší svatého Jana Nepomuckého (Q37427529)


 
   
19369/3-2564
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou při bývalé příjezdové silnici
49°29′58,53″ s. š., 14°12′44,7″ v. d.
Sousoší sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q37427543)


   
13921/3-2565
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou při zámečku Písky
49°29′27,59″ s. š., 14°11′11,81″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Základní škola (Q31212245)


 
   
14092/3-2562
Pam. katalog
MIS
Kostelec nad Vltavou Kostelec nad Vltavou 21
49°29′59,24″ s. š., 14°12′42,05″ v. d.
Základní škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38197717)


 
   
30910/3-2571
Pam. katalog
MIS
Zahrádka směr Milevsko
49°29′30,6″ s. š., 14°14′4,64″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 5 (Q33242652)


 
   
39323/3-2568
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 5
49°29′33,19″ s. š., 14°13′37,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 15 (Q33242661)


 
   
38120/3-2570
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 15
49°29′34,53″ s. š., 14°13′37,2″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q33242670)


 
   
16146/3-2569
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 8
49°29′32,78″ s. š., 14°13′44,67″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 6 (Q33242679)


 
   
17618/3-2567
Pam. katalog
MIS
Zahrádka Zahrádka 6
49°29′32,33″ s. š., 14°13′39,06″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Králova LhotaEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 8 (Q31208043)


 
   
11227/3-6111
Pam. katalog
MIS
Králova Lhota Králova Lhota 8
49°29′48,55″ s. š., 14°6′43,49″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 15. března 1996.

KřenoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého (Q37336174)


 
   
45367/3-2585
Pam. katalog
MIS
Křenovice v severní části vsi, při domu čp. 9, pp. 425/1
49°22′10,05″ s. š., 14°20′40,58″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého. Lidová barokně-klasicistní kaple datovaná do 18. století.

Památkově chráněno od roku 1963.  

Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice (Q37336160)


   
105898
Pam. katalog
MIS
Křenovice Křenovický les, u cesty k hájovně Jižiny, p. 2286/1
49°22′27,13″ s. š., 14°19′37,6″ v. d.
Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice. Zděná výklenková kaple typově na rozhraní mezi božími muky a výklenkovou kaplí, na obdélném půdorysu, zakončená trojúhelníkovým štítem a sedlovou stříškou, průčelí vyplňuje hluboký, segmentově zaklenutý výklenek. Ve štítu datovaná 1882. Pojmenována podle starého obrazu Nejsvětější Trojice, který byl zavěšen na blízké lípě hajným z revíru Jižíny. Bývalo zde zastavení při tradiční křenovické pouti s Křenovickou Madonou.

Památkově chráněno od 14. září 2016.

KřižanovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice - kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37336703)


 
   
18474/3-2586
Pam. katalog
MIS
Křižanov náves
49°23′52,27″ s. š., 14°22′34,34″ v. d.
Zvonice - kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q37336718)


 
   
15476/3-2587
Pam. katalog
MIS
Křižanov jihovýchodní okraj obce
49°23′47,4″ s. š., 14°22′44,18″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KučeřEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37447020)


 
   
23745/3-2588
Pam. katalog
MIS
Kučeř náves
49°26′6,95″ s. š., 14°14′39,46″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Obrovy hory (Q37446996)


 
   
47014/3-2589
Pam. katalog
MIS
Kučeř 49°27′8,83″ s. š., 14°14′53,01″ v. d. Tvrz Obrovy hory, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KvětovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tyrolský dům (Q15132723)


 
   
34909/3-2590
Pam. katalog
MIS
Květov silnice k Bránicům
49°25′9,74″ s. š., 14°18′15,06″ v. d.
Zámek - lovecký zámeček Tyrolský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele a Panny Marie (Q37451092)


 
   
31364/3-2594
Pam. katalog
MIS
Květov severně od vsi
49°26′18,41″ s. š., 14°16′38,51″ v. d.
Kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Huberta (Q37451063)


 
   
31924/3-2595
Pam. katalog
MIS
Květov les u Tyrolského domu
49°25′9,89″ s. š., 14°18′11,6″ v. d.
Kaplička sv. Huberta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 2 (Q33406772)


 
   
36031/3-2591
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 2, náves
49°25′34,93″ s. š., 14°16′30,29″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33406788)


 
   
24855/3-2592
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 3, náves
49°25′34,5″ s. š., 14°16′28,71″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33406752)


 
   
17474/3-2593
Pam. katalog
MIS
Květov Květov 4, náves
49°25′34,8″ s. š., 14°16′28,27″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q38191896)


 
   
25492/3-2539
Pam. katalog
MIS
Vůsí 49°24′4,77″ s. š., 14°14′25,83″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Poznámka: přenesen ze vsi Červená (pův. Jetětice)
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LetyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Schwanzenberský dvůr (Q31149653)


 
   
15294/3-2596
Pam. katalog
MIS
Lety Lety 30
49°31′3,9″ s. š., 14°5′13,85″ v. d.
Zemědělský dvůr Schwanzenberský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cikánský hřbitov koncentračního tábora s pomníkem (Q474310)


 
   
12806/3-6151
Pam. katalog
MIS
Lety 49°30′27,33″ s. š., 14°7′18,75″ v. d. Hřbitov cikánský (koncentračního tábora) s pomníkem

Památkově chráněno od 23. dubna 1998.

MiniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q37820805)


 
   
41762/3-2541
Pam. katalog
MIS
Minice náves, u rybníka
49°29′23,32″ s. š., 14°0′46,36″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MišoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37819874)


 
   
37888/3-2542
Pam. katalog
MIS
Mišovice u domu čp. 34
49°29′39,37″ s. š., 14°0′18,22″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q33245651)


 
   
20775/3-2776
Pam. katalog
MIS
Draheničky Draheničky 1
49°30′26,77″ s. š., 13°58′35,13″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q38049249)


 
   
31543/3-2685
Pam. katalog
MIS
Pohoří východní část obce
49°29′10,8″ s. š., 14°0′53,23″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38096317)


 
   
25649/3-2687
Pam. katalog
MIS
Slavkovice střed obce, u domu čp. 1
49°29′29,49″ s. š., 14°1′11,01″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Vavřince (Q38142142)


 
   
15802/3-2775
Pam. katalog
MIS
Svučice východně od obce, při silnici do Mišovic
49°29′54,89″ s. š., 13°59′25,42″ v. d.
Kaplička sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MyslínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q31464900)


 
   
27789/3-2648
Pam. katalog
MIS
Myslín Myslín 4
49°31′58,15″ s. š., 14°1′24,28″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NerestceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most (Q37177377)


 
   
23019/3-2660
Pam. katalog
MIS
Dolní Nerestce při Pasovské silnici, přes Skalici
49°29′43,75″ s. š., 14°4′17,09″ v. d.
Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámeček Dolní Nerestce (Q33323366)


 
   
14770/3-2659
Pam. katalog
MIS
Dolní Nerestce Dolní Nerestce 9, jihovýchodní okraj vsi
49°30′1,19″ s. š., 14°3′46,65″ v. d.
Zámek - zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NevěziceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Oppidum Nevězice (Q12042816)


 
   
34464/3-2661
Pam. katalog
MIS
Nevězice JV od vsi nad Vltavou, Nevězice
49°27′56,81″ s. š., 14°10′14,83″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště – oppidum, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OkrouhláEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38039639)


 
   
15923/3-2669
Pam. katalog
MIS
Okrouhlá při ostrovském rybníku
49°24′31,87″ s. š., 14°20′44,99″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OlešnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Silniční most č. 10558-2 (Q38040012)


 
   
23522/3-5923
Pam. katalog
MIS
Olešná přes Velký potok
49°20′36,69″ s. š., 14°18′16,5″ v. d.
Silniční most č. 10558-2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Orlík nad VltavouEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička Panny Marie (Q38041177)


 
   
24368/3-5799
Pam. katalog
MIS
Orlík nad Vltavou při komunikaci do Kožlí
49°30′36,96″ s. š., 14°9′40,6″ v. d.
Výklenková kaplička P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Orlík (Q1013458)


 
   
18885/3-2763
Pam. katalog
MIS
Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 112
49°30′46,73″ s. š., 14°10′13,55″ v. d.
Zámek Orlík

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Prokopa (Q38137926)


 
   
31600/3-2760
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo jihovýchodní část náměstí
49°30′16,09″ s. š., 14°10′7,57″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most Žďákovský č. 19-028 (Q770940)


 
   
30619/3-5929
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo přes Orlickou přehradu
49°30′15,5″ s. š., 14°11′0″ v. d.
Silniční most Žďákovský č. 19-028

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 21 (Q33257042)


 
   
33916/3-2758
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo Staré Sedlo 21, náves
49°30′19,94″ s. š., 14°10′0,05″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38137933)


 
   
45221/3-2764
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo při čp. 125
49°30′34,89″ s. š., 14°9′56,67″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brzdový kámen (Q38137938)


 
   
25324/3-2761
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo při staré cestě k Žďákovu
49°30′21,82″ s. š., 14°10′13,65″ v. d.
Brzdový kámen

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Prokopa (Q38137945)


 
   
27397/3-2762
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo náměstí
49°30′15,89″ s. š., 14°10′4,95″ v. d.
Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33257033)


 
   
30251/3-2759
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo Staré Sedlo 1
49°30′15,27″ s. š., 14°10′5,71″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pranýř (Q38137951)


 
   
29665/3-2760
Pam. katalog
MIS
Staré Sedlo na návsi před severovýchodním rohem fary
49°30′15,23″ s. š., 14°10′5,94″ v. d.
Pranýř

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OsekEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q38041210)


 
   
19595/3-2670
Pam. katalog
MIS
Osek západní okraj obce, křižovatka cest
49°26′34,46″ s. š., 14°17′50,08″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OslovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 64 (Q38042712)


 
   
31230/3-2671
Pam. katalog
MIS
Oslov Oslov 64
49°24′0,58″ s. š., 14°12′41,07″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána u čp. 64

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Železniční most (Q38042717)


 
   
17916/3-5942
Pam. katalog
MIS
Oslov přes Vltavu, k. ú. Oslov a k. ú. Jetětice, osada Červená
49°22′53,45″ s. š., 14°15′10,22″ v. d.
Ocelový železniční příhradový most o délce 284 metrů, vystavěný v letech 1886–1889 nad Orlickou přehradou (?) jako součást Českomoravské transverzálky. První železniční most na území ČR, který byl vystavěn bez lešení pouze letmou montáží. Ve své době byl druhou nejvyšší mostní stavbou v celém Rakousku.
 • k. ú. Jetětice: pp. 1314/7
 • k. ú. Oslov: pp. 1047/1, 1051/1

Památkově chráněno od roku 1988.  
Památková ochrana zrušena 20. října 2016.

Boží muka (Q38042736)


 
   
21292/3-2673
Pam. katalog
MIS
Oslov poblíž budovy čp. 69
49°24′3,3″ s. š., 14°12′34,79″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Anny (Q38042724)


 
   
22338/3-2674
Pam. katalog
MIS
Oslov osada Sv. Anna, na ostrohu nad řekou
49°25′1,87″ s. š., 14°11′21,9″ v. d.
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Linharta (Q38042729)


 
   
22358/3-2672
Pam. katalog
MIS
Oslov náves
49°23′59,63″ s. š., 14°12′40,32″ v. d.
Kostel sv. Linharta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33244473)


 
   
31453/3-2783
Pam. katalog
MIS
Tukleky Tukleky 4
49°23′4,27″ s. š., 14°12′1,8″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OstrovecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37169544)


   
18041/3-2497
Pam. katalog
MIS
Dědovice při Novovrážském rybníce
49°23′34,25″ s. š., 14°8′25,72″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33245466)


 
   
17189/3-2675
Pam. katalog
MIS
Dolní Ostrovec Dolní Ostrovec 4
49°25′13,49″ s. š., 14°6′58,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33245459)


 
   
17741/3-5782
Pam. katalog
MIS
Dolní Ostrovec Dolní Ostrovec 3
49°25′13,76″ s. š., 14°6′58,94″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník padlým (Q37285278)


 
   
29851/3-2676
Pam. katalog
MIS
Horní Ostrovec vrch mezi osadami
49°25′17,75″ s. š., 14°6′59,77″ v. d.
Pomník padlým

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PasekyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Špýchar usedlosti čp. 23 (Q38046848)


 
   
16643/3-2679
Pam. katalog
MIS
Paseky Paseky 23
49°15′6,25″ s. š., 14°15′16,35″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: zděný podsklepený špýchar se sedlovou taškovou střechou na západní straně nepravidelného trojúhelného dvora. Špýchar byl spojen s obytným stavením ohradní zdí s bránou a brankou. Špýchar byl v 80. letech 20. století zbourán, památka zanikla. V roce 2008 byl na MK ČR podán návrh na zrušení památkové ochrany.

Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno.
Památkově chráněno od roku 1963.  
Památková ochrana zrušena 13. února 2017.

Mohylník (Q38046853)


   
20039/3-2680
Pam. katalog
MIS
Paseky les Nad Beránkem
49°16′8,4″ s. š., 14°17′16,8″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy. Mohylové pohřebiště na východním svahu návrší Matka.
 • skupina ve vzrostlém smrkovém lese 200 metrů severozápadně od samoty U Beránka, tři mohyly narušeny staršími výkopy, pohřebištěm prochází ve směru sever-jih několik úzkých stok.
 • Dvě mohyly 500 m západně od samoty U Beránka v bukovém lese, jižně od zarostlé paseky osázené smrčky, jedna z mohyl narušena lesní cestou, která přes ni přechází.
 • Skupina 800–900 m západně od samoty U Beránka ve smíšeném smrkovo-bukovém lese, částečně též v hustém nízkém smrkovém lese. Dvě z mohyl jsou neporušené, zbývající nesou stopy starších výkopů, nejčastěji ve formě prokopaných středů.
 • Skupina mohyl 550 m jižně od samoty U Beránka ve vzrostlém smrkovo-bukovém lese, severně od paseky osázené smrčky, jedna z mohyl leží na opačném, východním okraji paseky. Všechny mohyly byly v minulosti prokopány, středové trychtýřovité vkopy zůstaly nezasypány.

Již v polovině 19. století byla v jedné z mohyl nalezena bronzová nádoba, v další pak popelovitá vrstva a zlomky dvou keramických nádob. Později byla kompletně prozkoumána skupina sedmi mohyl ležící 550 m J od samoty „U Beránka“. Jako první zde v roce 1894 kopal prof. J. L. Píč. Archeologické výzkumy prokázaly několik mohylových pohřebišť z různých pravěkých období - starší a střední doba bronzová, doba halštatská a doba laténská, přičemž pohřby z mladších období byly běžně ukládány do již stojících starších mohyl. Několik malých až středně velkých mohylových skupin, na nichž jsou zastoupeny mohyly různých typů a velikostí. Početné milodary z pohřbů, mezi nimiž vyniká časně laténský hrob bojovníka se zbraněmi.
Poznámka: Parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno. Souřadnice v Památkovém katalogu zaměřeny na skupinu 550 metrů jižně od samoty U Beránka,
Památkově chráněno od roku 1963.  

ProbulovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38051060)


 
   
32005/3-2688
Pam. katalog
MIS
Probulov severní okraj obce, při silnici na Staré Sedlo
49°29′41,3″ s. š., 14°8′50,28″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PředoticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q37429638)


 
   
41562/3-2579
Pam. katalog
MIS
Kožlí u Čížové náves
49°22′19,31″ s. š., 14°1′11,26″ v. d.
Kaple sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37817056)


 
   
47256/3-2601
Pam. katalog
MIS
Malčice severozápadní okraj Malčic při křižovatce polních cest
49°23′27,62″ s. š., 14°2′31,67″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřeštěniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 1 (Q33257924)


 
   
16320/3-2784
Pam. katalog
MIS
Týnice Týnice 1
49°28′31,74″ s. š., 14°24′8,12″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PutimEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q38089611)


 
   
100324
Pam. katalog
MIS
Putim 49°16′5,3″ s. š., 14°7′7,93″ v. d. Kaple sv. Anny

Památkově chráněno od 16. června 2003.

Kaplička svatého Jana (Q38089606)


 
   
14337/3-2708
Pam. katalog
MIS
Putim proti čp. 72 u mostu
49°15′52,33″ s. š., 14°6′56,75″ v. d.
Kaplička sv. Jana

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 15 (Q38089601)


 
   
18756/3-2704
Pam. katalog
MIS
Putim Putim 15, náves
49°15′46,55″ s. š., 14°7′13,21″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most Zoréz (Q38089595)


 
   
17887/3-5927
Pam. katalog
MIS
Putim 49°15′51,55″ s. š., 14°6′52,52″ v. d. Silniční most Zoréz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince se hřbitovem (Q38089590)


 
   
21492/3-2707
Pam. katalog
MIS
Putim náves, u kostela
49°15′56,22″ s. š., 14°7′9,35″ v. d.
Kostel sv. Vavřince se hřbitovem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33322693)


 
   
32032/3-2706
Pam. katalog
MIS
Putim Putim 1, proti kostelu
49°15′55,94″ s. š., 14°7′6,28″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.