Seznam kulturních památek v Kovářově

Seznam kulturních památek v obci Kovářov (okres Písek) v okrese Písek

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Kovářov v okrese Písek vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

KovářovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q37428900)


 
   
25166/3-2575
Pam. katalog
MIS
Kovářov v severozápadním koutu návsi
49°31′5,95″ s. š., 14°16′37,97″ v. d.
Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37428870)


 
   
27379/3-2577
Pam. katalog
MIS
Kovářov náves
49°31′4,93″ s. š., 14°16′39,35″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33324443)


 
   
29111/3-2574
Pam. katalog
MIS
Kovářov Kovářov 1, náves
49°31′8,6″ s. š., 14°16′50,76″ v. d.
Fara, původně tvrz Nový Kovářov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Kalvárie (Q37428917)


 
   
14027/3-2576
Pam. katalog
MIS
Kovářov u fary čp. 1
49°31′7,81″ s. š., 14°16′51,5″ v. d.
Sousoší Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 28 (Q37428934)


 
   
15106/3-2573
Pam. katalog
MIS
Kovářov Kovářov 28, severní okraj obce
49°31′7,7″ s. š., 14°16′42,92″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q37428886)


 
   
25733/3-2572
Pam. katalog
MIS
Kovářov Kovářov 25, náves
49°31′5,37″ s. š., 14°16′38,45″ v. d.
Tvrz, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q28758353)


 
   
106397
Pam. katalog
MIS
Kovářov 500 m severozápadně od centra obce, při jihovýchodní patě Kovářovské hůrky, st. 66, pp. 104/5
49°31′21,87″ s. š., 14°16′28,63″ v. d.
Židovský hřbitov založený v první polovině 19. století. Nachází se zde okolo 120 náhrobků z 19. století a z první poloviny 20. století. Hřbitov je ohraničen zdí s torzem márnice. Náhrobní kameny od doby založení do roku 1940 jsou v počtu okolo 120 kusů umístěny pouze v jedné čtvrtině hřbitovní plochy, zbytek je nevyužitý. Z obřadní síně (márnice) v severozápadním rohu areálu je dochováno obvodové zdivo.

Památkově chráněno od 19. srpna 2019.

Kovářovské BřezíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Usedlost čp. 1 (Q33244697)


 
   
15007/3-2714
Pam. katalog
MIS
Březí Březí 1
Venkovská usedlost. obytné stavení, stodola, ohradní zeď, roubené stavení zdemolováno.

Poznámka: MonumNet užívá název Kovářovské Březí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 13. ledna 2014.

Usedlost čp. 7 (Q33244704)


 
   
46018/3-2715
Pam. katalog
MIS
Březí Březí 7, jih vsi, při hlavní silnici
49°32′0,33″ s. š., 14°16′37,86″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: MonumNet užívá název Kovářovské Březí.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChrástEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička svatého Jana Nepomuckého, svatého Václava (Q37162175)


 
   
30393/3-2518
Pam. katalog
MIS
Chrást náves
49°31′33,41″ s. š., 14°11′57,01″ v. d.
Kaplička sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 17 (Q33244843)


 
   
17767/3-2517
Pam. katalog
MIS
Chrást Chrást 17
49°31′35,1″ s. š., 14°11′54,54″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Náves uprostřed obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz s hospodářským dvorem (Q33244852)


 
   
41029/3-2516
Pam. katalog
MIS
Chrást Chrást 15, st. 20/1, 20/2, pp. 984
49°31′58,92″ s. š., 14°11′23,62″ v. d.
Tvrz s hospodářským dvorem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Holešice (Q12019985)


 
   
45702/3-2515
Pam. katalog
MIS
Chrást Holešice, severně od čp. 15
49°32′1,11″ s. š., 14°11′22,9″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Poznámka: parcelní čísla neuvedena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LašoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Navštívení Panny Marie (Q37452574)


 
   
22249/3-2816
Pam. katalog
MIS
Lašovice severovýchodní okraj obce
49°33′15,64″ s. š., 14°14′26,1″ v. d.
Kostel Navštívení P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník obětem nacismu (Q37452602)


 
   
37336/3-2817
Pam. katalog
MIS
Lašovice náves, před budovou školy
49°33′13,47″ s. š., 14°14′22,7″ v. d.
Pomník obětem nacismu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PředbořiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Filipa a Jakuba (Q38045224)


 
   
15473/3-2702
Pam. katalog
MIS
Předbořice náves
49°32′56,07″ s. š., 14°16′22,64″ v. d.
Kostel sv. Filipa a Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VepiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q38188909)


 
   
46816/3-2578
Pam. katalog
MIS
Vepice na ostrově v Novém rybníce
49°31′24,66″ s. š., 14°18′15,83″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VesecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38189007)


 
   
18297/3-2801
Pam. katalog
MIS
Vesec v zahradě domu čp. 11
49°30′55,18″ s. š., 14°15′5,5″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

VladyčínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 2 (Q33246171)


 
   
46484/3-2806
Pam. katalog
MIS
Vladyčín Vladyčín 2
49°32′37,9″ s. š., 14°18′23,55″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 5 (Q33246178)


 
   
27846/3-2805
Pam. katalog
MIS
Vladyčín Vladyčín 5
49°32′33,1″ s. š., 14°18′26,11″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Jihozápadní část obce, u rybníčku
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ZahořanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 26 (Q33242613)


 
   
22413/3-6025
Pam. katalog
MIS
Zahořany Zahořany 26
49°32′49,69″ s. š., 14°13′52,52″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 1. července 1991.

Boží muka (Q38197677)


 
   
45344/3-2815
Pam. katalog
MIS
Zahořany vrch Babiny severně od obce
49°33′1,07″ s. š., 14°13′44,22″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat