Seznam kulturních památek v okrese Praha-západ

Seznam kulturních památek v okrese Praha-západ

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Praha-západ vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Buš Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Boží muka (Q37023526)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28221/2-2401
Pam. katalog
MIS
Buš při silnici k Slapům
49°48′15,44″ s. š., 14°23′12,43″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Černošice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q24877385)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary in Černošice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17981/2-2218
Pam. katalog
MIS
Černošice Komenského, parc. 1, 2
49°57′48,62″ s. š., 14°19′21,74″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie s věží, ohradní zeď.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vila čp. 215 (Q31489671)


 
 
 
Kategorie „Poštovní 215 (Černošice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20520/2-3378
Pam. katalog
MIS
Černošice Poštovní 215
49°57′38,2″ s. š., 14°19′21,9″ v. d.
Vila letní, zahrada.

Poznámka: MonumNet uvádí též čp. 251, dům toho čísla se však nachází zcela jinde a jeho umístění neodpovídá výčtu parcel.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hořejšova vila (Q31489589)


 
 
 
Kategorie „Hořejšova vila “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101411
Pam. katalog
MIS
Černošice Karlštejnská 274, V dolích
49°57′25,92″ s. š., 14°18′53,71″ v. d.
Vila, skleník, stavba pro vodní čerpadlo, oplocení.

Památkově chráněno od 2. února 2005.

Kratochvílova vila (Q31489495)


 
 
 
Kategorie „Kratochvílova vila (Černošice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15679/2-3376
Pam. katalog
MIS
Černošice Karlštejnská 282, 283
49°57′20,41″ s. š., 14°18′38,41″ v. d.
Vila čp. 282, dům zahradníka čp. 283, zahrada.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Myslivna Na Stráži (Q31489401)


 
 
 
Kategorie „Myslivna Na Stráži (Černošice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14762/2-3416
Pam. katalog
MIS
Černošice Na stráži 351
49°57′53,71″ s. š., 14°18′17,03″ v. d.
Myslivna Na Stráži, zahrada.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fröhlichova vila (Q38487290)


 
 
 
Kategorie „Fröhlichova vila “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21968/2-3377
Pam. katalog
MIS
Dolní Mokropsy Střední 360
49°57′21,71″ s. š., 14°19′23,59″ v. d.
Vila letní, zahradní domek na parc. 2456, zahrada.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 405 (Q38487310)


 
 
 
Kategorie „Dr. Janského 405 (Černošice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17003/2-3379
Pam. katalog
MIS
Dolní Mokropsy Střední, Dr. Janského 405
49°57′19,37″ s. š., 14°19′28,02″ v. d.
Rodinný dům (vila), zahrada.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemanův letohrádek (Q38487272)


 
 
 
Kategorie „Zemanův letohrádek (Černošice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102382
Pam. katalog
MIS
Dolní Mokropsy Střední 403, Dr. Janského
49°57′19,37″ s. š., 14°19′28,02″ v. d.
Vila, oplocení, zahrada.

Památkově chráněno od 11. dubna 2007.

Červený Újezd Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Smírčí kříž (Q36858332)


 
 
 
Kategorie „Penitence cross at the house nr 4 (Červený Újezd) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22481/2-479
Pam. katalog
MIS
Červený Újezd ve zdi u stodoly domu čp. 4, pp. 71/3
50°4′18,99″ s. š., 14°10′2,82″ v. d.
Smírčí kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Smírčí kámen (Q38185807)


 
 
 
Kategorie „Penitence cross from Červený Újezd (Unhošť) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
54128/2-480
Pam. katalog
MIS
Unhošť deponován v Melicharově muzeu v Unhošti
50°4′19,34″ s. š., 14°9′29,63″ v. d.
Smírčí kámen

Poznámka: Původně stával v Červeném Újezdě při silnici na Unhošť.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q36858306)


 
 
 
Kategorie „Wayside cross (Červený Újezd, Prague-West District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40860/2-481
Pam. katalog
MIS
Červený Újezd u Merhautovy zahrady, pp. 436/1
50°4′2,77″ s. š., 14°9′37,22″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple poutní cesty z Prahy do Hájku (Q12046556)


 
 
 
Kategorie „Pilgrim trail Prague Loreta - Hájek Loreta “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26307/2-483
Pam. katalog
MIS
Klášter Hájek Hájek, též Hostivice, Litovice, pokrač. na území hl. m. Prahy. Na území Hájku v katastrálním území Červený Újezd: Kaple - soubor kaplí poutní cesty z Prahy do Hájku II

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášter svatého Františka v Hájku (Q12029507)


 
 
 
Kategorie „Hájek Monastery “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36769/2-482
Pam. katalog
MIS
Klášter Hájek Hájek 43
50°4′10,29″ s. š., 14°11′9,38″ v. d.
Klášter sv. Františka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Číčovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr čp. 19 (Q38489564)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14819/2-2220
Pam. katalog
MIS
Malé Číčovice Malé Číčovice 19, západně od kaple sv. Kříže
50°9′15,94″ s. š., 14°14′58,01″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q24022242)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence of Rome (Černovičky) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44926/2-2311
Pam. katalog
MIS
Malé Číčovice u Černoviček
50°8′41,12″ s. š., 14°15′11,24″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Kříže (Q38489549)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Holy Cross in Malé Číčovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35852/2-2219
Pam. katalog
MIS
Malé Číčovice návrší nad vsí
50°9′17,16″ s. š., 14°15′2,43″ v. d.
Kaple sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Soubor památek při historické cestě z Tuchoměřic do Malých Číčovic (Q38149763)


 
 
 
Kategorie „Soubor památek na cestě z Tuchoměřic do Malých Číčovic “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13822/2-3411
Pam. katalog
MIS
Malé Číčovice cesta z Tuchoměřic do Malých Číčovic
50°8′48,39″ s. š., 14°16′0,92″ v. d.
Cesta - soubor památek při historické cestě z Tuchoměřic do Malých Číčovic. Na území Malých Číčovic:
 • pp. 194: podstavec sochy sv. Salvátora
 • pp. 210/1: pamětní kříž (zničen)
 • pp. 247: umělá jeskyně sv. Františka
 • pp. 286: kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Čisovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Navštívení Panny Marie (Q36863071)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Visitation (Čisovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36620/2-2221
Pam. katalog
MIS
Čisovice horní část obce, st. 143
49°51′51,92″ s. š., 14°18′50,06″ v. d.
Kaple Navštívení Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Davle Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Navštívení Panny Marie (Q37171328)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Visitation of the Virgin Mary in Davle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104135
Pam. katalog
MIS
Davle 49°53′30,72″ s. š., 14°24′1,98″ v. d. Kaple Navštívení Panny Marie

Památkově chráněno od 27. listopadu 2010.

Usedlost čp. 2 (Q33257683)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35725/2-3556
Pam. katalog
MIS
Sázava Sázava 2
49°53′4,56″ s. š., 14°23′45,11″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ostrovský klášter (Q596055)


 
 
 
Kategorie „Benedictine monastery Ostrov in Davle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33081/2-2353
Pam. katalog
MIS
Svatý Kilián Ostrov u Davle
49°52′49,08″ s. š., 14°23′26,67″ v. d.
Klášter benediktýnů Ostrov u Davle (Ostrovský klášter), archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Kiliána (Q38491147)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Kilian (Davle) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41382/2-2222
Pam. katalog
MIS
Svatý Kilián Kiliánská
49°52′44,44″ s. š., 14°23′20,43″ v. d.
Kostel sv. Kiliána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobřichovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pelléova vila (Q31029194)


 
 
 
Kategorie „Pelléova vila (Dobřichovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49525/2-4360
Pam. katalog
MIS
Dobřichovice Svážná 105
49°55′32,48″ s. š., 14°16′59,99″ v. d.
Vila Pellé

Památkově chráněno od 25. listopadu 1997.

Zámek Dobřichovice (Q33315190)


 
 
 
Kategorie „Zámek Dobřichovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39063/2-2226
Pam. katalog
MIS
Dobřichovice Dobřichovice 1
49°55′33,26″ s. š., 14°16′27,98″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Kalvárie (Q37173317)


 
 
 
Kategorie „Calvary in Dobřichovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35821/2-2229
Pam. katalog
MIS
Dobřichovice na rozcestí do Řevnic a Karlíka
49°55′40,92″ s. š., 14°16′15,84″ v. d.
Sousoší Kalvárie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vila čp. 143 (Q33315198)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18466/2-2228
Pam. katalog
MIS
Dobřichovice Pod Pensionátem 143
49°55′33,67″ s. š., 14°17′21,74″ v. d.
Vila

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Břežany Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Dolní Břežany (Q31461870)


 
 
 
Kategorie „Dolní Břežany Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32647/2-2232
Pam. katalog
MIS
Dolní Břežany 5. května 1, na návsi
49°57′45,67″ s. š., 14°27′25,4″ v. d.
Zámek
 • zámek čp. 1 s kaplí, st. 64
 • ohradní zeď s branou, st. 60
 • ohradní zeď, st. 86, pp. 88/1
 • park, st. 423 (bez staveb), st. 424 (bez stavby), pp. 89

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Kalvárie (Q37175563)


 
 
 
Kategorie „Calvary in Dolní Břežany “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46137/2-2233
Pam. katalog
MIS
Dolní Břežany podstavec s kopií při škole; originál sousoší přemístěn do lapidária
49°57′48,28″ s. š., 14°27′20,3″ v. d.
Sousoší Kalvárie:
 • podstavec, kopie sousoší, Dolní Břežany, pp. 490/2
 • sousoší Kalvárie se sv. Máří Magdalenou, Praha-Bubeneč, parc. 1855

Poznámka: sousoší dočasně v rest. dílně, na místo bude osazena kopie
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradišťátko (Q37175546)


 
 
 
Kategorie „Hradišťátko (Dolní Břežany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29357/2-2355
Pam. katalog
MIS
Dolní Břežany při silnici do Lhoty, pp. 383/1, 383/2, 384
49°57′46,25″ s. š., 14°26′42,37″ v. d.
Raně středověké hradiště

Poznámka: V MIS přiřazen přírůstkový bod se souřadnicemi na okraji obce Srbsko v okrese Beroun.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37456190)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Lhota (Dolní Břežany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46174/2-2234
Pam. katalog
MIS
Lhota náves, st. 13
49°57′21,6″ s. š., 14°25′55,41″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Vítězslava Hálka (Q37456160)


 
 
 
Kategorie „Hálkův pomník (Dolní Břežany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11755/2-2345
Pam. katalog
MIS
Lhota pod Závistí, Břežanské údolí, st. 323
49°58′1,06″ s. š., 14°24′30,24″ v. d.
Pomník Vítězslava Hálka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště nad Závistí (Q12042817)


 
 
 
Kategorie „Oppidum Závist “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11739/1-1879
Pam. katalog
MIS
Lhota k. ú. Lhota u Dolních Břežan, Točná, Zbraslav
49°57′44,41″ s. š., 14°24′30,42″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště nad Závistí, archeologické stopy.
 • k. ú. Lhota u Dolních Břežan:
  • st. 271–275, pp. 40/1 (část), 43 (část), 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 262 (část), 294/16, 294/38, 294/97, 294/98, 294/100, 294/101, 294/102, 294/113, 320, 322/1–322/3, 323–325, 328, 339/1, 339/3, 339/4, 350, 351/1, 352, 383/1, 391/1 – národní kulturní památka
  • st. 27, 398, 412 (část), 433, 435, 438 (část), 478–484, pp. 34, 37/1, 37/2 (část), 39/1, 39/2, 190, 193/1, 193/2, 193/5, 195, 199, 199/2, 294/1 (část), 294/32, 294/34, 294/42, 294/76, 294/77, 294/78, 294/80, 294/84, 318/1, 318/2, 329, 337 (část)
 • k. ú. Točná: parc. 397/1 (část), 824/1 (část), 826 (část), 827/1, 827/2–827/7 (bez staveb), 828 (část), 829, 830, 831 (část), 832 (část), vše národní kulturní památka. Šance: 49°58′13,11″ s. š., 14°24′52,85″ v. d.
 • k. ú. Zbraslav: parc. 3092/1, národní kulturní památka

Poznámka: Část kulturní památky je chráněna jako národní kulturní památka
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Holubice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q37281311)


 
 
 
Kategorie „Rotunda of the Nativity of the Virgin Mary in Holubice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37349/2-2236
Pam. katalog
MIS
Holubice návrší ve vsi
50°12′10,95″ s. š., 14°17′35,79″ v. d.
Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 6 (Q33407625)


 
 
 
Kategorie „Holubice 6 (Prague-West District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49661/2-4380
Pam. katalog
MIS
Holubice Holubice 6
50°12′12,65″ s. š., 14°17′35,06″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 10. února 1999.

Sýpka u čp. 1 (Q37281293)


 
 
 
Kategorie „Granary at the house nr 1 in Holubice (Prague-West District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26346/2-2238
Pam. katalog
MIS
Holubice u čp. 1
50°12′8,1″ s. š., 14°17′35,74″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlosti čp. 10 a 12 s výměnkem čp. 11 (Q33407640)


 
 
 
Kategorie „Holubice 10, 11, 12 (Prague-West District)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100038
Pam. katalog
MIS
Holubice Holubice 10, 11, 12
50°12′15,56″ s. š., 14°17′39,06″ v. d.
Venkovská usedlost:
 • obytná budova čp. 10, hospodářská budova, ohradní zeď
 • výměnek čp. 11
 • obytná budova čp. 12, stodola s cihlovou zdí, kovárna

Památkově chráněno od 24. ledna 2003.

Kaple svatého Michaela (Q37429033)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Michael the Archangel (Kozinec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14827/2-2239
Pam. katalog
MIS
Kozinec u silnice od Holubic k Tursku
50°11′46,67″ s. š., 14°17′46,35″ v. d.
Kaple sv. Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník Ers (Q37429021)


 
 
 
Kategorie „Mohylník Ers “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25320/2-2370
Pam. katalog
MIS
Kozinec Ers
50°11′13,74″ s. š., 14°18′25,21″ v. d.
Mohylník Ers, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horoměřice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Horoměřice – křídlo s kaplí (Q37287355)


 
 
 
Kategorie „Horoměřice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18033/2-3390
Pam. katalog
MIS
Horoměřice Horoměřice 1
50°8′0,92″ s. š., 14°20′15,69″ v. d.
Zámek s omezením: bez části areálu. Zámecké křídlo s kaplí (parc. st. 70/1).

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hostivice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q37288848)


 
 
 
Kategorie „Kostel svatého Jakuba Většího (Hostivice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36158/2-2240
Pam. katalog
MIS
Hostivice Husovo náměstí
50°4′50,73″ s. š., 14°15′28,95″ v. d.
Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31030245)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Hostivice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37006/2-2244
Pam. katalog
MIS
Hostivice Husovo náměstí 5
50°4′49,33″ s. š., 14°15′26,82″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Hostivice (Q37288809)


 
 
 
Kategorie „Hostivice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29764/2-2241
Pam. katalog
MIS
Hostivice Husovo náměstí 13
50°4′49,69″ s. š., 14°15′20,01″ v. d.
Zámek s omezením: bez jižního křídla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou Panny Marie (Q37288829)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Hostivice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24824/2-2242
Pam. katalog
MIS
Hostivice Husovo náměstí
50°4′49,46″ s. š., 14°15′23,61″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Litovice (Q38489125)


 
 
 
Kategorie „Litovická tvrz “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17142/2-2246
Pam. katalog
MIS
Litovice Litovice 8
50°4′32,51″ s. š., 14°14′8,68″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38489115)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Litovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17583/2-2247
Pam. katalog
MIS
Litovice 50°4′35,75″ s. š., 14°14′19,91″ v. d. Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple poutní cesty z Prahy do Hájku (Q12046556)


 
 
 
Kategorie „Pilgrim trail Prague Loreta - Hájek Loreta “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26307/2-483
Pam. katalog
MIS
Hostivice Hájek, Hostivice, Litovice, pokračuje na území hl. m. Prahy Kaple - soubor kaplí poutní cesty z Prahy do Hájku II

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradištko Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Hradištko (Q37293013)


 
 
 
Kategorie „Hradištko Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31468/2-2248
Pam. katalog
MIS
Hradištko Hradištko 1
49°52′2,56″ s. š., 14°24′37,57″ v. d.
Zámek s omezením: bez budovy ovčína čp. 36

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Městiště Sekanka (Q22694897)


 
 
 
Kategorie „Sekanka “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31789/2-2357
Pam. katalog
MIS
Hradištko ostroh na soutoku Sázavy s Vltavou
49°52′48,05″ s. š., 14°23′39,38″ v. d.
Městiště Sekanka, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník masakru vězňů (Q37293032)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17049/2-2897
Pam. katalog
MIS
Hradištko při silnici na Třebšín
49°51′41,06″ s. š., 14°25′29,41″ v. d.
Pomník masakru vězňů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Choteč Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q37160265)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Catherine in Choteč “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25106/2-2250
Pam. katalog
MIS
Choteč za vsí směrem na Kuchařík
49°59′1,88″ s. š., 14°16′48,64″ v. d.
Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svaté Kateřiny (Q37160286)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Catherine in Choteč “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36865/2-2252
Pam. katalog
MIS
Choteč náves
49°59′7,43″ s. š., 14°16′57,84″ v. d.
Socha sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 30 (Q33407654)


 
 
 
Kategorie „Choteč 30 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25575/2-2251
Pam. katalog
MIS
Choteč Choteč 30
49°59′7,84″ s. š., 14°16′56,12″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Na zámkách (Q37160247)


 
 
 
Kategorie „Na zámkách (Choteč) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29578/2-2358
Pam. katalog
MIS
Choteč Škrábek
49°59′29,53″ s. š., 14°16′23,64″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Na zámkách, archeologické stopy

Poznámka: Na snímku celkový pohled na vrch Škrábek s hradištěm.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chrášťany Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 27 (Q31208404)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26223/2-3391
Pam. katalog
MIS
Chrášťany V Chaloupkách 27
50°2′42,53″ s. š., 14°15′37,07″ v. d.
Hmotově tradiční venkovský domek s jádrem z 1. poloviny 19. století. Příklad chudého obydlí domkáře nebo bezzemka.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice, místo toho uvádí „střed obce“
Památkově chráněno od 17. listopadu 1987.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37162068)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18230/2-3392
Pam. katalog
MIS
Chrášťany Jana Nepomuckého, parčík, parc. 173/1
50°2′39,01″ s. š., 14°15′40,58″ v. d.
Klasicistní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1804.

Poznámka: MonumNet neuvádí název ulice, místo toho uvádí „střed obce“
Památkově chráněno od 17. listopadu 1987.

Jeneč Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dvůr čp. 7, 8, 106 (Q33324965)


 
 
 
Kategorie „Hospodářský dvůr čp. 7, 8 a 106 (Jeneč) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16257/2-2253
Pam. katalog
MIS
Jeneč Karlovarská 7, 8, 106
50°5′15,53″ s. š., 14°12′57,03″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Poštovní stanice (Q33324972)


 
 
 
Kategorie „Post station in Jeneč “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37795/2-2254
Pam. katalog
MIS
Jeneč Karlovarská 21
50°5′13,08″ s. š., 14°12′54,87″ v. d.
Poštovní stanice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jesenice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 37 (Q31212529)


 
 
 
Kategorie „Zbraslavská 37 (Jesenice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14960/2-3393
Pam. katalog
MIS
Jesenice Jesenice 37
49°57′57,24″ s. š., 14°30′36,72″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, špýchar, stodola, ohradní zeď s branou a brankou.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Maxmiliány Alsterlové z Astfeldu (Q23773138)


 
 
 
Kategorie „Památník Maxmiliány Alsterlové z Astfeldu “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16193/2-2255
Pam. katalog
MIS
Jesenice Budějovická (II/603), mezi Jesenicí a Horními Jirčany po pravé straně, pp. 365
49°57′34,19″ s. š., 14°31′38,46″ v. d.
Pomník Maxmiliány Alsterlové z Astfeldu

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Boží muka (Q38227700)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52451/2-2280
Pam. katalog
MIS
Zdiměřice Hrnčířská, vyústění ul. Ke Kapli, pp. 403/2
49°58′50,09″ s. š., 14°31′45,98″ v. d.
Boží muka

Poznámka: Dle MIS zbořeny při dopravní nehodě a zbytek byl odstraněn pracovníky místního JZD na skládku (v roce 1985).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 1. ledna 1986.  

Jíloviště Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Kazín (Q37335365)


 
 
 
Kategorie „Kazín Hill “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36355/2-2359
Pam. katalog
MIS
Jíloviště severně od obce, východně nad Berounkou, pp. 370, část pp. 371/1
49°56′52,18″ s. š., 14°20′20,63″ v. d.
Na skalním ostrohu Kazín. Výšinné opevněné sídliště - hradiště Kazín (Hrádek, Na Hrádku), archeologické stopy. Stopy opevnění středověké tvrze, staršího neolitického osídlení (pozdní doba kamenná) a halštatského hradiště ze starší doby železné. Legendární slovanské osídlení nebylo archeologicky potvrzeno. Hradiště Kazín leží na ostrohu táhnoucím se ve směru východ-západ v blízkosti toku Berounky, severní svahy ostrožny přímo sousedí se zástavbou chatové kolonie. Úzká západní strana se tyčí nad řekou Berounkou, na jihu je ostrožna vymezena roklí kterou protéká (Kazínský) potok vlévající se do Berounky. Hradiště sestává ze dvou částí - jádra (hrádku) a předhradí. Předhradí je od planiny na východě odděleno širokým příkopem, zčásti zaplněným, příkop pokračuje podél severního boku předhradí, zde je na jeho vnější straně patrný val. Předhradí je úzkou šíjí přeťatou širokým příkopem spojeno s jádrem oválného půdorysu. Jádro svou podobou připomíná středověký hrádek, jeho plocha je rozbrázděna několika depresemi.

Památkově chráněno od roku 1965.  

Hradiště Pod Humenskou (Q37335346)


 
 
 
Kategorie „Humensko “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26852/2-2360
Pam. katalog
MIS
Jíloviště severně od obce, východně nad Berounkou, pp. 373/1
49°56′43,04″ s. š., 14°20′24,71″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Pod Humenskou, archeologické stopy. Archeologické nálezy dokazují přítomnost lidí v neolitu, eneolitu, době bronzové i v raném středověku. Mohutný šíjový val byl považován za mohylu kněžny Kazi. Není zřejmé, ze které doby pochází opevnění. Hradiště se rozkládá na trojúhelníkové ostrožně nad pravým břehem Berounky naproti Mokropsům, je přístupná jen úzkou šíjí od jihu, západní strana je chráněna prudkým srázem k řece, ostatní boky ostrožny chrání svahy spadající do údolí Humenského potoka. Šíji přepažuje krátký mohutný val, dodnes dobře dochovaný. Místy lze pozorovat i relikty bočního opevnění nad svahy potoka. Na jih od valu se táhne úzká rovná plošina, kde mohlo osídlení hradiště pokračovat.

Poznámka: Uváděno též pod názvem Humensko.
Památkově chráněno od roku 1965.  

Kamenný Přívoz Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Ludmily (Q37339216)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Ludmila in Kamenný Přívoz “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32550/2-2260
Pam. katalog
MIS
Kamenný Přívoz 49°51′39,65″ s. š., 14°30′22,95″ v. d. Kostel sv. Ludmily

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Karlík Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina a svatého Prokopa (Q17138639)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Martin and Procopius in Karlík “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29358/2-2230
Pam. katalog
MIS
Karlík náves
49°56′8,19″ s. š., 14°15′40,65″ v. d.
Kostel sv. Martina a sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klínec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Rudný důl (Q37422567)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34373/2-2362
Pam. katalog
MIS
Klínec východně od obce, ostroh nad Bojovským potokem
49°53′39,66″ s. š., 14°21′26,3″ v. d.
Rudný důl, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kněževes Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 10 (Q33325010)


 
 
 
Kategorie „Kněževes č. p. 10 (Prague-West District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34591/2-3397
Pam. katalog
MIS
Kněževes U Ouvalky 10
50°7′10,75″ s. š., 14°15′39,95″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37422640)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Kněževes “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38070/2-3399
Pam. katalog
MIS
Kněževes jižní část obce, při hlavní komunikaci
50°7′3,99″ s. š., 14°15′44,01″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brána zemědělského dvora čp. 36 (Q37422655)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46046/2-3398
Pam. katalog
MIS
Kněževes Na Slovance 36
50°7′10,98″ s. š., 14°15′46,97″ v. d.
Zemědělský dvůr, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hospoda (Q33325001)


 
 
 
Kategorie „Kněževes č. p. 4 (Prague-West District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40806/2-3396
Pam. katalog
MIS
Kněževes U Školy 4
50°7′7,95″ s. š., 14°15′42,24″ v. d.
Hospoda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kosoř Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svaté Anny (Q37426561)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Anne (Kosoř) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22838/2-2263
Pam. katalog
MIS
Kosoř Kosoř 1
49°59′12,44″ s. š., 14°19′37,14″ v. d.
Zemědělský dvůr zv. Kosořský, z toho jen: kaple sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37426549)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100541
Pam. katalog
MIS
Kosoř severozápadně od kaple sv. Anny
49°59′13,65″ s. š., 14°19′33,33″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 10. září 2003.

Kytín Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37452083)


 
 
 
Kategorie „Church of Assumption of Mary in Kytín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15930/2-3407
Pam. katalog
MIS
Kytín náves
49°51′0,77″ s. š., 14°13′5,56″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Libčice nad Vltavou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q37457531)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew in Libčice nad Vltavou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20342/2-2267
Pam. katalog
MIS
Libčice nad Vltavou Vltavská, Pod Kostelem
50°11′59,67″ s. š., 14°21′47,14″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Evangelický kostel (Q37457504)


 
 
 
Kategorie „Evangelický kostel (Libčice nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103925
Pam. katalog
MIS
Libčice nad Vltavou 5. května, proti čp. 99
50°11′54,54″ s. š., 14°21′52,31″ v. d.
Evangelický kostel

Památkově chráněno od 18. května 2010.

Náhrobek rodiny Fischerovy na katolickém hřbitově se sochou Krista (Q37457558)


 
 
 
Kategorie „Grave of Fischer family with statue of Christ in Libčice nad Vltavou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22106/2-2268
Pam. katalog
MIS
Libčice nad Vltavou katolický hřbitov, Hřbitovní
50°11′53,35″ s. š., 14°21′37,5″ v. d.
Hrob, z toho jen: náhrobek rodiny Fischerovy se sochou Krista

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náhrobek rodiny Fischerovy na evangelickém hřbitově s reliéfem (Q37457477)


 
 
 
Kategorie „Grave of Fišer family at the evangelical cemetery in Libčice nad Vltavou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35060/2-3402
Pam. katalog
MIS
Libčice nad Vltavou evangelický hřbitov, návrší Na hrádku
50°12′16,6″ s. š., 14°21′32,54″ v. d.
Hrob, z toho jen: náhrobek rodiny Fischerovy s reliéfem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Náhrobek na evangelickém hřbitově (Q37457461)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
68696/2-3403
Pam. katalog
MIS
Libčice nad Vltavou evangelický hřbitov, návrší Na hrádku
50°12′16,36″ s. š., 14°21′30,5″ v. d.
Hrob, z toho jen: náhrobek

Poznámka: Bronzová plastika Nářek Proroka od Františka Bílka z roku 1937 byla dle Památkového katalogu NPÚ v roce 1999 zničena.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrádek-Liběhrad (Q12033454)


 
 
 
Kategorie „Liběhrad “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46695/2-2363
Pam. katalog
MIS
Libčice nad Vltavou návrší Na hrádku
50°12′14,05″ s. š., 14°21′44,29″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Hrádek, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník (Q38487086)


 
 
 
Kategorie „Mohylník v Chýnovském háji “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22753/2-3404
Pam. katalog
MIS
Chýnov Chýnovský háj (Libčický háj), parc. 496/1
50°11′35,01″ s. š., 14°20′37,83″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Libeř Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiljí (Q13407828)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Giles in Libeř “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35094/2-2269
Pam. katalog
MIS
Libeř za vsí na kraji lesa
49°55′15,74″ s. š., 14°28′43,54″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most (Q37458429)


 
 
 
Kategorie „Stone bridge over the Zahořanský potok in Libeř “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29765/2-2270
Pam. katalog
MIS
Libeř Zahořanský potok
49°55′21,53″ s. š., 14°28′48,03″ v. d.
Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lichoceves Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození svatého Jana Křtitele (Q38035524)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of Saint John the Baptist in Noutonice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23622/2-2271
Pam. katalog
MIS
Noutonice 50°9′51,59″ s. š., 14°17′10,87″ v. d. Kostel Narození sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Železniční most u Nového mlýna přes údolí Zákolanského potoka (Q38035515)


 
 
 
Kategorie „Railway bridge over the Zákolanský potok at Nový mlýn “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101446
Pam. katalog
MIS
Noutonice Noutonice-Nový Mlýn a Svrkyně, na 34,941 km traťového úseku Středokluky–Podlešín
50°10′18,75″ s. š., 14°15′52,87″ v. d.
Železniční most přes údolí Zákolanského potoka

Památkově chráněno od 11. března 2005.

Líšnice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 58 (Q33325304)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101895
Pam. katalog
MIS
Líšnice Líšnice 58
49°53′22,8″ s. š., 14°19′16,93″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 24. května 2006.

Kostel Všech svatých (Q37813238)


 
 
 
Kategorie „Church of All Saints (Líšnice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16173/2-2273
Pam. katalog
MIS
Líšnice 49°53′20,26″ s. š., 14°19′4,58″ v. d. Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ohrobec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Stodola u čp. 12 (Q38039550)


 
 
 
Kategorie „Ohrobec 12 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32648/2-2276
Pam. katalog
MIS
Ohrobec severovýchodní roh zahrady usedlosti U Rybníků I čp. 12, st. 6
49°56′34,67″ s. š., 14°26′3,03″ v. d.
Osmiboká roubená jednomlatá stodola se zděnou částí, osazená na podezdívce z lomového kamene, ze druhé poloviny 19. století.

Poznámka: Vyhořela v červnu 2016 a pozůstatky strženy.[1] Snímek zachycuje místo, kde stodola stávala, v roce 2019.
Památkově chráněno od roku 1965.  
Památková ochrana zrušena 21. června 2017.

Zvonička (Q38039556)


 
 
 
Kategorie „Belfry (Ohrobec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29287/2-3408
Pam. katalog
MIS
Ohrobec náves, U Rybníků II, pp. 506/7
49°56′30,86″ s. š., 14°26′1,5″ v. d.
Žulová sloupová zvonička osazená na nízkém hranolovém podstavci; hladký sokl ukončený římsovou hlavicí nese čtyřbokou lucernu zakončenou železným krucifixem. Zvonek chybí. Uvnitř nástavce zvoničky zůstala zachována dřevěná hlava zvonku. Na podstavci je vyryta datace 1868.

Památkově chráněno od 17. listopadu 1987.

Okoř Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Okoř (Q956766)


 
 
 
Kategorie „Castle Okoř “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27089/2-2272
Pam. katalog
MIS
Okoř Okoř 13, 14, 18, 19, 26, západní okraj vsi
50°9′49,75″ s. š., 14°15′18,14″ v. d.
Hrad Okoř, zřícenina rozsáhlého hradu budovaného v 13.–15. století. V době 30leté války hrad zpustl, poslední stavební úpravy proběhly v 18. století. Z původní dispozice jsou dochována torza gotického opevnění, paláců a kaple.
 • věž s kaplí, jižní palác, západní palác, brána IV., hradební zeď horního hradu, studniční věž, refektář, st. 24
 • budova v hradbě dolního hradu, st. 21
 • hradba s baštami dolního hradu: parc. st. 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, pp. 96, 98, 100, 101, 102
 • pp. 51, 89/1, 90, 94, 95/1, 99, 389/1, 389/2

Památkově chráněno od roku 1965.  

Okrouhlo Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 32 (Q33406582)


 
 
 
Kategorie „Okrouhlo 32 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38876/2-2277
Pam. katalog
MIS
Okrouhlo Okrouhlo 32, jižní strana obce
49°55′3,59″ s. š., 14°26′47,73″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ořech Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Stětí svatého Jana Křtitele s farou (Q23712791)


 
 
 
Kategorie „Kostel Stětí svatého Jana Křitele (Ořech) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22352/2-2278
Pam. katalog
MIS
Ořech Baarovo náměstí 10, st. 2
50°1′17,88″ s. š., 14°17′47,27″ v. d.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele: * jednolodní orientovaný kostel, původně středověká stavba byla barokně upravena, st. 2* socha sv. Jana Nepomuckého, pp. 19* ohradní zeď, severně od kostela, pp. 20* pp. 18, část st. 4* patrová, volně stojící fara čp. 10, z 1. poloviny 18. století, západně od kostela, na jihozápadní straně ohradní zeď s pilířovou branou, pp. 325

Památkově chráněno od roku 1965.  

Petrov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Stodola usedlosti čp. 2 (Q38486526)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
53557/2-2281
Pam. katalog
MIS
Bohuliby I Bohuliby I 2
49°53′1,39″ s. š., 14°27′28″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: stodola

Poznámka: Objekt zanikl. Souřadnice odkazují k poloze stavení čp. 2. Stodola se nejspíš nacházela v zahradě jižně od domu.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q38486538)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10120/2-2282
Pam. katalog
MIS
Bohuliby I Bohuliby I 3, západní část obce
49°52′59,96″ s. š., 14°27′34,35″ v. d.
Venkovská usedlost s omezením: bez stodoly

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q38486550)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10093/2-4250
Pam. katalog
MIS
Bohuliby I Bohuliby I 10
49°52′58,87″ s. š., 14°27′34,36″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Z část obce
Památkově chráněno od 11. srpna 1993.

Pohoří Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pinkoviště Halíře (Q38049555)


 
 
 
Kategorie „Pinkoviště Halíře “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103232
Pam. katalog
MIS
Pohoří les, v terénu vrchu Halíře
49°53′3,76″ s. š., 14°30′47,66″ v. d.
Rudný důl – pinkoviště Halíře, archeologické stopy

Památkově chráněno od 13. října 2008.

Tvrziště Na zámku (Q19831859)


 
 
 
Kategorie „Na zámku (Skalsko) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39670/2-2364
Pam. katalog
MIS
Skalsko jižní břeh rybníka Trdlač
49°53′27,45″ s. š., 14°32′16,79″ v. d.
Tvrziště na někdejším ostrůvku v rybníku Trdlač

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Průhonice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Průhonice (Q10968666)


 
 
 
Kategorie „Průhonice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33728/2-2285
Pam. katalog
MIS
Průhonice Průhonice, Osnice, Zdiměřice, Dobřejovice
50°0′1,78″ s. š., 14°33′28,42″ v. d.
Zámek se zámeckým parkem
 • V Průhonicích jsou adresy přiřazeny ke Květnovému náměstí.
  • Č. p. 1 (zámek)
  • Č. p. 2 (vrátnice)
  • Č. p. 31 (rybárna na parcele č. 38)
  • Č. p. 58 (hájovna na parcele 1029, bez hospodářského objektu)
  • Č. p. 64 (hájovna na parcele 1023 a 1024, chráněna bez hospodářských objektů)
  • Č. p. 90 (hájovna na parcele 766/2)
  • Č. p. 792 (herbáře, parcela č. 17)
  • kostel Narození Panny Marie na parcele č. 1,
  • zámek, bašta, studna, terasa se schodištěm na parcele č. 2,
  • kašna na parcele č. 5
  • vrátnice a ohradní zeď s bránou na parcele č. 7
  • ohradní zeď a socha sv. Jana Nepomuckého na parcele č. 8
  • alpský srub na parcele č. 775
  • gloriet na parcele č. 783
  • bývalá hájovna Welzovna na parcele č. 990
  • Česká chalupa na parcele č. 1055
  • Wachhaus (strážní domek) na parcele č. 1104
  • komunikace na parcele č. 724
  • Botič na parcelách č. 780/1, 780/2, 1063, vodní toky na parcelách č. 35, 1120, vodní plochy na parcelách č. 760, 773, 779, 780, 997, 1010, Podzámecký rybník na parcele č. 762, rybník na parcele č. 1051, rybník a zeď na hrázi rybníka na parcele č. 1111.
 • Na území Zdiměřic kromě parku též kaple Jména Panny Marie (parcela č. 15)
 • Na území Dobřejovic park na parcele č. 701

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Psáry Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37176394)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Dolní Jirčany) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21254/2-2288
Pam. katalog
MIS
Dolní Jirčany 49°56′53,93″ s. š., 14°31′9,39″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ptice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 122 (Q31207765)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25685/2-2800
Pam. katalog
MIS
Ptice Ptice 122, náves
50°3′7,32″ s. š., 14°10′30,99″ v. d.
Venkovská usedlost: obytně hospodářská budova, brána I., brána II., špýchar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Roblín Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38091401)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Roblín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24839/2-2290
Pam. katalog
MIS
Roblín náves
49°57′42,84″ s. š., 14°14′53,53″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rudná Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Hořelice (Q38487757)


 
 
 
Kategorie „Hořelice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30412/2-377
Pam. katalog
MIS
Hořelice 5. května 554/18, Pod Můstkem
50°1′28,53″ s. š., 14°12′48,76″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Q12030537)


 
 
 
Kategorie „Church of the Beheading of Saint John the Baptist in Hořelice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37096/2-378
Pam. katalog
MIS
Hořelice 5. května, st. 36, pp. 72, pp. 277/18
50°1′33,09″ s. š., 14°12′46,75″ v. d.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Husův sbor (Q38487770)


 
 
 
Kategorie „Husův sbor (Hořelice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101498
Pam. katalog
MIS
Hořelice Masarykova 798/127
50°1′44,7″ s. š., 14°13′11,78″ v. d.
Sbor Husův

Památkově chráněno od 27. dubna 2005.

Řitka Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Řitka (Q31208123)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20624/2-2298
Pam. katalog
MIS
Řitka Všenorská 1
49°53′46,32″ s. š., 14°17′30,91″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Slapy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Slapy (Q33417073)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30586/2-2300
Pam. katalog
MIS
Slapy Slapy 55, jižní část obce
49°48′43,27″ s. š., 14°23′49,06″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q11774938)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Slapy “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21620/2-2299
Pam. katalog
MIS
Slapy střed obce
49°48′50,75″ s. š., 14°23′53,57″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička Nanebevzetí Panny Marie (Q38490205)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Assumption (Přestavlky) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26088/2-2301
Pam. katalog
MIS
Přestavlky u Slap Rovínek
49°48′26,04″ s. š., 14°24′21,85″ v. d.
Kaplička Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Statenice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Statenice (Q33406569)


 
 
 
Kategorie „Statenice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45990/2-2304
Pam. katalog
MIS
Statenice Statenice 1
50°8′34,05″ s. š., 14°19′3,1″ v. d.
Zámek

Poznámka: SZ část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Svrkyně Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michala (Q38142130)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Michael in Svrkyně “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31499/2-2313
Pam. katalog
MIS
Svrkyně náves
50°10′16,36″ s. š., 14°17′35,26″ v. d.
Kostel sv. Michala

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Svrkyňský mohylník (Q37280194)


 
 
 
Kategorie „Svrkyňský mohylník “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41642/2-2368
Pam. katalog
MIS
Hole Nad osadou Podholí, východně od vsi Libochovičky a západně od železniční trati, v listnatém lese nad hranou údolí Zákolanského potoka, pp. 316/1
50°10′36,69″ s. š., 14°14′58,23″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Poznámka: Mohyly jsou prakticky neznatelné, souřadnice Památkového katalogu odkazují na příkrý sráz, kde se však zjevně žádné nenacházely a nenachází. Patrně jde o nepřesnou lokalizaci - prostor mohylníku je nepochybně na plošině cca 50 metrů nad místem, které udávají.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Železniční most u Nového mlýna přes údolí Zákolanského potoka (Q38035515)


 
 
 
Kategorie „Railway bridge over the Zákolanský potok at Nový mlýn “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101446
Pam. katalog
MIS
Svrkyně Noutonice-Nový Mlýn a Svrkyně, na 34,941 km traťového úseku Středokluky–Podlešín
50°10′18,75″ s. š., 14°15′52,87″ v. d.
Železniční most přes údolí Zákolanského potoka

Památkově chráněno od 11. března 2005.

Štěchovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Most Dr. Edvarda Beneše (Q12038721)


 
 
 
Kategorie „Most Dr. Edvarda Beneše (Štěchovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28618/2-2317
Pam. katalog
MIS
Štěchovice přes Vltavu, pp. 700/1, 700/9, 711, 712, 713/1
49°51′10,84″ s. š., 14°24′14,53″ v. d.
Silniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.