Seznam kulturních památek v okrese Tábor

Seznam kulturních památek v okrese Tábor

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Tábor vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BečiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kovárna s chlévem (Q33406201)


 
   
44693/3-4901
Pam. katalog
MIS
Bečice Bečice 16
49°22′57,35″ s. š., 14°33′10,93″ v. d.
Kovárna s chlévem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zídka u domu čp. 11 (Q37002359)


   
52704/3-4900
Pam. katalog
MIS
Bečice Bečice 11
49°22′58,25″ s. š., 14°33′12,46″ v. d.
Venkovský dům, z toho jen: zídka u čp. 11

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BělečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Šelmberk s myslivnou (Q10396968)


 
   
40173/3-4725
Pam. katalog
MIS
Běleč Běleč 3, st. 44, 48, pp. 499, 500/1–3, 501, 502, 515/2, 1649/1
49°32′59″ s. š., 14°49′35″ v. d.
Areál hradu a myslivny.
 • Zřícenina hradu Šelmberk z počátku 14. století. Rozsáhlé zříceniny hradu na ostrohu nad údolím řeky Blanice. Hrad je situován na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Blanice. Na jeho nejvyšším místě stojí doposud zachovalá 26 m vysoká válcová věž (bergfrit). Hrad založený pány ze Šelmberka před rokem 1318, v 16. století proběhla renesanční přestavba, v 17. století je hrad pustý.
 • Pozdně klasicistní budova myslivny leží na rovinatém návrší pod hradem. Za budovou (směrem ke hradu) jsou zčásti zachované drobné hospodářské budovy. Mezi nimi a myslivnou je oplocení sestávající z podezdívky z režného kamenného zdiva a zděných omítnutých pilířů s šišticí na vrcholu. Původní dřevěné výplně mezi pilíři chybí. Myslivna byla postavena kolem roku 1840 jako sídlo lesní správy Khuenburgů, kteří sídlili na zámku v Mladé Vožici. Po konfiskaci jejich majetku bylo několik let po válce v objektu muzeum, později byl objekt využíván k rekreačním účelům KSČ, později pionýrskou organizací.

Poznámka: Myslivna má čp. 3, tento údaj se však v Památkovém katalogu ani na evidenčním listu památky neuvádí.
Památkově chráněno od roku 1963.  

Zámeček Elbančice (Q33321899)


 
   
50456/3-6188
Pam. katalog
MIS
Elbančice Elbančice 3
49°32′54,85″ s. š., 14°51′25,52″ v. d.
Barokní zámek v blízkosti lázní dal postavit roku 1740 F. J. Khuenburg pro svou ženu Terezii. Zámek sloužil jako letohrádek do 70. let 18. století. Dochovala se osová barokní dispozice včetně konstrukcí a prvků. Zámeček je postupně opravován. Původní přístup k zámečku byl cestou s alejí od jihu. Z aleje se zachoval malý zbytek. Na sever od zámečku se zachovalo torzo zdiva kaple sv. Antonína, hospodářských objektů a bývalých sirných lázní. Zámek je barokní přízemní budova s mansardovou střechou. Obdélný půdorys je prolomen dvěma symetricky osazenýmí rizality v předním i zadním průčelí. Rizality jsou ukončeny štítky. Přední i zadní průčelí je desetiosé, boční průčelí jsou dvouosá, uprostřed rizalitů předního průčelí jsou umístěny vchodové dveře.

Památkově chráněno od 12. července 2000.

Židovský hřbitov (Q10286497)


 
   
26910/3-4728
Pam. katalog
MIS
Elbančice u silnice z Elbančic do Vilic, na okraji lesa, pp. 1004
49°33′27,95″ s. š., 14°51′32,31″ v. d.
Židovský hřbitov s márnicí ohraničený ohradní zdí se nachází na okraji lesa. Hřbitov byl založený před rokem 1723, v 19. století rozšířen, rekonstrukce v 21. století. Dochovalo se kolem 180 náhrobků, nejstarší pocházejí z 1. poloviny 18. století. V západní ohradní zdi je situována márnice. Nejmladší část hřbitova byla v poválečném období devastována, část novodobých náhrobních kamenů byla rozprodána.

Památkově chráněno od roku 1963.  

BřezniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 17 (Q33521194)


   
21814/3-4749
Pam. katalog
MIS
Březnice Březnice 17
49°14′56,33″ s. š., 14°31′3,71″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 5 (Q33521199)


 
   
20084/3-4748
Pam. katalog
MIS
Březnice Březnice 5
49°15′7″ s. š., 14°30′46,44″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q36867978)


 
   
22270/3-4751
Pam. katalog
MIS
Březnice na konci vsi u čp. 41
49°15′28,89″ s. š., 14°30′22,05″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q36867960)


 
   
31127/3-4750
Pam. katalog
MIS
Březnice směr Hodonice
49°15′6,41″ s. š., 14°30′33,27″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BudislavEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33405909)


 
   
27699/3-4753
Pam. katalog
MIS
Budislav Budislav 2
49°17′39,65″ s. š., 14°50′23,25″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q37024866)


 
   
37827/3-4754
Pam. katalog
MIS
Budislav náves
49°17′38,49″ s. š., 14°50′23,09″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37024878)


 
   
18488/3-4752
Pam. katalog
MIS
Budislav 49°17′40,38″ s. š., 14°50′21,96″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ČernýšoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice s kaplí (Q36857498)


 
   
29800/3-4755
Pam. katalog
MIS
Černýšovice náves
49°19′30,39″ s. š., 14°31′14,71″ v. d.
Zvonice s kaplí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dobronice u BechyněEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q37174166)


 
   
25513/3-4774
Pam. katalog
MIS
Dobronice u Bechyně u mlýna
49°20′18,26″ s. š., 14°30′3,98″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník v Kukle (Q37174202)


   
19344/3-5171
Pam. katalog
MIS
Dobronice u Bechyně les Kukle
49°20′57,19″ s. š., 14°32′39,52″ v. d.
Mohylník v Kukle, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 7 (Q33258242)


 
   
37847/3-4772
Pam. katalog
MIS
Dobronice u Bechyně Dobronice u Bechyně 7
49°20′37,95″ s. š., 14°29′45,63″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37174183)


 
   
37272/3-4773
Pam. katalog
MIS
Dobronice u Bechyně severní okraj obce
49°20′42,71″ s. š., 14°29′40,01″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q20901894)


 
   
27035/3-4771
Pam. katalog
MIS
Dobronice u Bechyně 49°20′41,35″ s. š., 14°30′4,31″ v. d. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Dobronice (Q1011476)


 
   
41820/3-4770
Pam. katalog
MIS
Dobronice u Bechyně nad Lužnicí
49°20′21,33″ s. š., 14°30′2,49″ v. d.
Hrad, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní HořiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q11815915)


   
19400/3-5173
Pam. katalog
MIS
Dolní Hořice severní okraj vsi, u čp. 4
49°26′14,29″ s. š., 14°51′0,75″ v. d.
Tvrz, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q37271857)


 
   
22498/3-4942
Pam. katalog
MIS
Hartvíkov 49°27′14,04″ s. š., 14°51′54,84″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33248212)


 
   
20943/3-4941
Pam. katalog
MIS
Hartvíkov Hartvíkov 1
49°27′12,88″ s. š., 14°51′57,54″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37342805)


 
   
46538/3-4876
Pam. katalog
MIS
Kladruby náves
49°25′4,3″ s. š., 14°50′42,71″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q33254024)


 
   
29032/3-5025
Pam. katalog
MIS
Nové Dvory Nové Dvory 10
49°25′26,01″ s. š., 14°29′54,3″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mlýn Kredle (Q33254017)


   
103995
Pam. katalog
MIS
Nové Dvory Nové Dvory 6, u rybníka Na Kredlích
49°23′45,76″ s. š., 14°52′6,96″ v. d.
Vodní mlýn zv. Kredle

Památkově chráněno od 29. června 2010.

Železniční most (Q38048359)


   
47571/3-5916
Pam. katalog
MIS
Pořín trať H. Cerekev - Tábor, 51.719 km
49°25′19,94″ s. š., 14°52′18,9″ v. d.
Železniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Bartoloměje (Q38048364)


 
   
18563/3-4967
Pam. katalog
MIS
Pořín náves
49°24′41,51″ s. š., 14°52′47,51″ v. d.
Kaple sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rozcestník (Q38050929)


 
   
18137/3-4889
Pam. katalog
MIS
Prasetín křižovatka Chýnov - Pacov - Pelhřimov
49°26′2,33″ s. š., 14°54′23,72″ v. d.
Původně se jednalo o pilířkový rozcestník z první poloviny 19. století, z kterého se do denšních dnů dochoval jen hranolový základ s talířkovým soklem. Rozcestník stával na křižovatce cest do Chýnova, Pacova a Pelhřimova. Na hranolové základně byl usazen talířový sokl, z kterého vyrůstal sloup krytý hranolovou deskou ve vrcholu. Ve vpadlém poli v horní části sloupu býval orientační nápis. Rozcestník je zachycen ještě na fotografii z roku 1986. V roce 2006 zbyl z rozcestníku na místě jen hranolový základ s talířovým soklem. O jeho odstranění či zániku se NPÚ nepodařilo nic zjistit.

Poznámka: 2006: dochováno torzo (základ a patka)
Památkově chráněno od roku 1963.  

DrahovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37181272)


 
   
19149/3-4777
Pam. katalog
MIS
Drahov 49°10′38,51″ s. š., 14°45′13,65″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37181258)


   
22082/3-4778
Pam. katalog
MIS
Drahov 49°10′40,73″ s. š., 14°45′15,06″ v. d. Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mostek (Q37181244)


   
30256/3-4779
Pam. katalog
MIS
Drahov 49°10′28,75″ s. š., 14°44′34,25″ v. d. Silniční most - mostek

Poznámka: boží muka a parapety odstraněny
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DráchovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Václava (Q37182322)


 
   
37249/3-4781
Pam. katalog
MIS
Dráchov 49°13′43,7″ s. š., 14°42′26,07″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q37182306)


 
   
21870/3-4780
Pam. katalog
MIS
Dráchov severovýchodně od vsi
49°13′48,05″ s. š., 14°42′35,22″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Rozcestník (Q37182294)


   
25528/3-4782
Pam. katalog
MIS
Dráchov na jihozápadním okraji obce, u křižovatky
49°13′31,63″ s. š., 14°43′13,38″ v. d.
Rozcestník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DražiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37181420)


 
   
23584/3-4785
Pam. katalog
MIS
Dražice náves, západní strana u rybníka
49°25′45,62″ s. š., 14°35′20,84″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Křtitele (Q12030776)


 
   
22651/3-4783
Pam. katalog
MIS
Dražice 49°25′42,2″ s. š., 14°35′2,17″ v. d. Kostel sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33325018)


 
   
28554/3-4784
Pam. katalog
MIS
Dražice Dražice 30
49°25′41,39″ s. š., 14°35′7,48″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DražičkyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37181408)


   
29801/3-5174
Pam. katalog
MIS
Dražičky jihozápadně od vsi
49°23′31,54″ s. š., 14°35′8,51″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HlasivoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q37274119)


 
   
22588/3-4793
Pam. katalog
MIS
Hlasivo 49°29′53,71″ s. š., 14°45′2,81″ v. d. Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 15 (Q33324425)


 
   
100022
Pam. katalog
MIS
Hlasivo Hlasivo 15
49°29′56,92″ s. š., 14°45′1,89″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 20. ledna 2003.

HodětínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 19 (Q33316158)


 
   
37087/3-4802
Pam. katalog
MIS
Hodětín Hodětín 19, náves
49°15′7,65″ s. š., 14°32′50,47″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 12 (Q33316173)


 
   
32792/3-4800
Pam. katalog
MIS
Hodětín Hodětín 12
49°15′1,1″ s. š., 14°32′52,03″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Jižní část obce, při silnici
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 24 (Q33316183)


 
   
34757/3-4801
Pam. katalog
MIS
Hodětín Hodětín 24
49°15′9,4″ s. š., 14°32′54,82″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 5 (Q33316165)


 
   
34299/3-4799
Pam. katalog
MIS
Hodětín Hodětín 5, náves
49°15′6,61″ s. š., 14°32′58,3″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most č. 13717-2 (Q38488221)


   
47573/3-5951
Pam. katalog
MIS
Jamník I na silnici ve směru na Březnici za obcí Blatec
49°15′54,93″ s. š., 14°31′53,57″ v. d.
Silniční most č. 13717 - 2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HodoniceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 30 (Q33316124)


 
   
33050/3-4809
Pam. katalog
MIS
Hodonice Hodonice 30
49°16′4,67″ s. š., 14°29′18,82″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 7 (Q33316115)


 
   
37319/3-4805
Pam. katalog
MIS
Hodonice Hodonice 7
49°16′9,13″ s. š., 14°29′15,2″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q33316073)


 
   
26197/3-4803
Pam. katalog
MIS
Hodonice Hodonice 1
49°16′10,45″ s. š., 14°29′21,69″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33316103)


 
   
18832/3-4804
Pam. katalog
MIS
Hodonice Hodonice 3
49°16′10,58″ s. š., 14°29′20,07″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 20 (Q33316135)


 
   
16638/3-4808
Pam. katalog
MIS
Hodonice Hodonice 20
49°16′1,58″ s. š., 14°29′17″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 9 (Q33316095)


 
   
14094/3-4807
Pam. katalog
MIS
Hodonice Hodonice 9
49°16′10,28″ s. š., 14°29′12,13″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q33316084)


 
   
45166/3-4806
Pam. katalog
MIS
Hodonice Hodonice 8
49°16′8,98″ s. š., 14°29′13,93″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChotovinyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Chotoviny (Q27974476)


 
   
21635/3-4833
Pam. katalog
MIS
Chotoviny Na Nádvoří 1, Rudé armády 1, Družstevní 57, Na Nádvoří 58, 61
49°28′44,33″ s. š., 14°40′52″ v. d.
zámek čp. 1, vstupní brána, nádvoří, hospodářské budovy čp. 57 a 58, domek zahradníka čp. 61, ohradní zeď, park, sklep, kašna I. v parteru, kašna II., bývalý ovocný sad, park, psí hřbitov, brána do parku, ohradní zeď, výklenková kaple, kamenný objekt zv. Poustevník, klenuté mostky I. - III., Parkovský rybník, dvě jezírka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Petra a Pavla (Q37160449)


 
   
46606/3-4834
Pam. katalog
MIS
Chotoviny 49°28′44,84″ s. š., 14°40′30,18″ v. d. Kostel sv. Petra a Pavla, hrobka baronů Nádherných, hřbitov s úsekem ohradní zdi

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sochy svatých Aloise a Gotharda (Q37160481)


 
   
87453/3-4837
Pam. katalog
MIS
Chotoviny před kostelem, pp. 357/2
49°28′43,67″ s. š., 14°40′31,62″ v. d.
Sochy sv. Aloise a Gotharda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37160496)


 
   
45432/3-4838
Pam. katalog
MIS
Chotoviny před kostelem, pp. 357/2
49°28′44,58″ s. š., 14°40′31,62″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Poznámka: dříve byla uvedena poloha „naproti zámku“
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33242238)


 
   
30441/3-4835
Pam. katalog
MIS
Chotoviny Chotoviny 2
49°28′43,53″ s. š., 14°40′30,16″ v. d.
Fara, ohradní zeď s bránou, stodola, kolna a chlév

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Železniční most (Q37160467)


   
47580/3-5958
Pam. katalog
MIS
Chotoviny trať Tábor - Praha
49°29′1,29″ s. š., 14°39′52,4″ v. d.
Železniční most

Poznámka: Zaniklo, ochrana zrušena. Parcelní číslo ani jiná specifikace místa neuvedeny.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 8. listopadu 2012.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36858071)


 
   
47393/3-5643
Pam. katalog
MIS
Červené Záhoří při cestě od nádraží do vsi, pp. 500/7
49°28′26,27″ s. š., 14°40′27,33″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 12 (Q33251332)


 
   
30573/3-4839
Pam. katalog
MIS
Moraveč Moraveč 12
49°29′0,96″ s. š., 14°39′8,27″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChoustníkEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q37160676)


 
   
50474/3-6191
Pam. katalog
MIS
Choustník na okraji obce, u cesty ke hradu
49°20′0,28″ s. š., 14°50′40,54″ v. d.
Sýpka

Památkově chráněno od 30. srpna 2000.

Výklenková kaplička (Q37160659)


 
   
47394/3-5644
Pam. katalog
MIS
Choustník při silnici mezi Choustníkem a Krtovem
49°20′21,61″ s. š., 14°50′1,93″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Choustník (Q1011349)


 
   
28387/3-4840
Pam. katalog
MIS
Choustník Choustník
49°19′51,54″ s. š., 14°51′8,98″ v. d.
Hrad, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Choustník (Q33323781)


 
   
101071
Pam. katalog
MIS
Choustník Choustník 1
49°19′58,98″ s. š., 14°50′15,93″ v. d.
Zámek

Památkově chráněno od 18. června 2004.

Kostel Navštívení Panny Marie (Q37160689)


 
   
14784/3-4841
Pam. katalog
MIS
Choustník 49°20′0,97″ s. š., 14°50′11,77″ v. d. Kostel P. Marie (dříve sv. Václava)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KlenoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka se studnou u čp. 15 (Q37343385)


 
   
102460
Pam. katalog
MIS
Klenovice Klenovice 15
49°16′47,47″ s. š., 14°42′45,94″ v. d.
Sýpka se studnou

Památkově chráněno od 21. srpna 2007.

KošiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hospoda (Q33321892)


 
   
45569/3-4882
Pam. katalog
MIS
Košice Košice 2
49°19′32,23″ s. š., 14°44′46,65″ v. d.
Hospoda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KrtovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Návesní kaple (Q37442467)


 
   
41764/3-4885
Pam. katalog
MIS
Krtov náves
49°20′53,83″ s. š., 14°49′58,5″ v. d.
Kaple návesní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LomEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 33 (Q33324221)


 
   
44154/3-6020
Pam. katalog
MIS
Lom Lom 33
49°21′50,71″ s. š., 14°37′46,52″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 6. března 1991.

Zvonička (Q37468543)


   
39600/3-4985
Pam. katalog
MIS
Lom náves
49°21′48,44″ s. š., 14°37′45,36″ v. d.
Zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MažiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Most s výklenkovou kapličkou svatého Jana Nepomuckého (Q37819293)


 
   
45759/3-4905
Pam. katalog
MIS
Mažice 49°12′45,18″ s. š., 14°36′35,62″ v. d. Silniční most č. 14718-5, s výklenkovou kapličkou sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 33 (Q33525864)


 
   
35128/3-4904
Pam. katalog
MIS
Mažice Mažice 33
49°12′42,29″ s. š., 14°36′38,24″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 10 (Q33525873)


 
   
35717/3-4903
Pam. katalog
MIS
Mažice Mažice 10, náves
49°12′50,41″ s. š., 14°36′41,49″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kovárna (Q33525881)


 
   
12047/3-6041
Pam. katalog
MIS
Mažice Mažice 24
49°12′46,39″ s. š., 14°36′42,17″ v. d.
Kovárna

Památkově chráněno od 13. května 1991.

Usedlost čp. 5 (Q33525857)


 
   
14138/3-4902
Pam. katalog
MIS
Mažice Mažice 5, náves
49°12′47,58″ s. š., 14°36′36,91″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MeziříčíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 39 (Q33323744)


 
   
22576/3-4908
Pam. katalog
MIS
Meziříčí Meziříčí 39
49°26′14,37″ s. š., 14°34′25,79″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MlýnyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q37821439)


 
   
14757/3-4918
Pam. katalog
MIS
Mlýny 49°20′14,16″ s. š., 14°52′29,42″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

MyslkoviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Myslkovice (Q38236474)


 
   
105778
Pam. katalog
MIS
Myslkovice Myslkovice 7
49°17′55,54″ s. š., 14°44′50,29″ v. d.
Jednopatrový zámek, na konci 17. století přestavěný z původní pozdně gotické tvrze, s přestavbami v 19. století.
 • zámek čp. 7, kašna, pp. 22/26
 • altán, pp. 3/13
 • ohradní zeď, pp. 3/1, 3/14
 • st. 1/6, pp. 22/27, pp. 23

Památkově chráněno od 1. ledna 2016.

Židovský hřbitov (Q28759990)


 
   
19302/3-4920
Pam. katalog
MIS
Myslkovice severovýchodně od vsi
49°18′17,91″ s. š., 14°45′5,87″ v. d.
Hřbitov založený před rokem 1750. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z konce 18. století. Z márnice se zachovalo torzo, které slouží jako vstupní brána. Umístěn asi 600 m severovýchodním směrem od obce Myslkovice, na okraji místního lesa, při modře značené turistické trase.

Poznámka: parcelní číslo v MonumNetu neuvedeno
Památkově chráněno od roku 1963.  

NadějkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37990152)


 
   
20316/3-2654
Pam. katalog
MIS
Nadějkov u silnice na Petříkovice
49°30′0,55″ s. š., 14°28′50,49″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník Prokopa Chocholouška (Q37990146)


 
   
10862/3-6093
Pam. katalog
MIS
Nadějkov 49°30′19,29″ s. š., 14°28′42,2″ v. d. Pomník Prokopa Chocholouška

Památkově chráněno od 16. října 1995.

Kostel Nejsvětější Trojice (Q37853766)


 
   
15624/3-2652
Pam. katalog
MIS
Nadějkov náměstí
49°30′8,58″ s. š., 14°28′42,33″ v. d.
Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Nadějkov (Q33322596)


 
   
35378/3-2651
Pam. katalog
MIS
Nadějkov Nadějkov 1
49°30′7,96″ s. š., 14°28′36,83″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q33243510)


 
   
25789/3-2757
Pam. katalog
MIS
Pohořelice Pohořelice 1
49°31′27,58″ s. š., 14°29′26,35″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Stodola usedlosti čp. 5 (Q37150267)


   
31435/3-5786
Pam. katalog
MIS
Chlístov Chlístov 5
49°32′19,37″ s. š., 14°29′8,03″ v. d.
Venkovská usedlost - zbořena 1989, z toho jen: stodola. Parc. pp. 10.

Poznámka: Zaniklo, ochrana zrušena.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 31. srpna 2012.

Usedlost čp. 3 (Q33244787)


   
29344/3-5785
Pam. katalog
MIS
Chlístov Chlístov 3
49°32′21,6″ s. š., 14°29′3,42″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33248817)


   
103426
Pam. katalog
MIS
Hronova Vesec Hronova Vesec 4
49°30′27,02″ s. š., 14°27′32,48″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. ledna 2009.

NemyšlEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Nemyšl (Q33322551)


 
   
24226/3-4932
Pam. katalog
MIS
Nemyšl Nemyšl 1
49°30′48,57″ s. š., 14°41′31,79″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička se zvoničkou v ohradní zdi zámeckého pivovaru (Q37990646)


 
   
47398/3-5648
Pam. katalog
MIS
Nemyšl 49°30′47,61″ s. š., 14°41′34,07″ v. d. Výklenková kaplička se zvoničkou, v ohradní zdi zámeckého pivovaru

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hřbitov s kaplí (Q37278784)


 
   
68470/3-4826
Pam. katalog
MIS
Hoštice 49°31′28,42″ s. š., 14°41′11,87″ v. d. Hřbitov s kaplí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Q37278796)


 
   
24235/3-4824
Pam. katalog
MIS
Hoštice 49°31′38,69″ s. š., 14°41′3,39″ v. d. Kostel Neposkvrněného Početí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bývalá fara (Q33248716)


 
   
32226/3-4825
Pam. katalog
MIS
Hoštice Hoštice 1
49°31′39,95″ s. š., 14°41′4,64″ v. d.
Fara - bývalá

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Špýchar usedlosti čp. 4 (Q38089237)


 
   
19063/3-4934
Pam. katalog
MIS
Prudice Prudice 4
49°30′47,82″ s. š., 14°40′48,58″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar?

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Židovský hřbitov (Q28761902)


 
   
47408/3-5670
Pam. katalog
MIS
Prudice na mírném návrší cca 600 m západně od vsi, pp. 682
49°30′41,25″ s. š., 14°40′15,62″ v. d.
Židovský hřbitov byl založen pravděpodobně v první třetině 18. století, nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1780. Dochovalo se zde zhruba 230 náhrobků, torzo ohradní zdi a márnice. Dominantou bývala cihelná márnice, z níž zůstaly jen zbytky obvodového zdiva.

Poznámka: Nově chráněno pod číslem 106470 (PkMISSezObr).
Památkově chráněno od 29. ledna 1988.
Památková ochrana zrušena 27. listopadu 2019.

Židovský hřbitov (Q28761902)


 
   
106470
Pam. katalog
MIS
Prudice na mírném návrší cca 600 m západně od vsi, pp. 682
49°30′41,25″ s. š., 14°40′15,62″ v. d.
Židovský hřbitov byl založen pravděpodobně v první třetině 18. století, nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1780. Dochovalo se zde zhruba 230 náhrobků, torzo ohradní zdi a márnice. Dominantou bývala cihelná márnice, z níž zůstaly jen zbytky obvodového zdiva.

Poznámka: Dříve chráněno pod číslem 47408/3-5670 (PkMISSezObr).
Památkově chráněno od 5. března 2020.

Usedlost - zámeček čp. 14 (Q33255001)


 
   
45201/3-4933
Pam. katalog
MIS
Prudice Prudice 14
49°30′47,75″ s. š., 14°40′46,42″ v. d.
Venkovská usedlost - zámeček

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nová Ves u Mladé VožiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Kateřiny (Q38036172)


 
   
16081/3-4940
Pam. katalog
MIS
Nová Ves u Mladé Vožice 49°32′33,43″ s. š., 14°44′49,55″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33405888)


 
   
26107/3-4939
Pam. katalog
MIS
Nová Ves u Mladé Vožice Nová Ves u Mladé Vožice 1
49°32′34,96″ s. š., 14°44′47,6″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OldřichovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q33325119)


 
   
22466/3-4943
Pam. katalog
MIS
Oldřichov Oldřichov 12
49°33′25,14″ s. š., 14°45′11,6″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Filipa a Jakuba (Q38039889)


 
   
27678/3-4944
Pam. katalog
MIS
Oldřichov 49°33′26,97″ s. š., 14°45′10,87″ v. d. Kostel sv. Filipa a Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OpařanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q38040740)


 
   
28403/3-4947
Pam. katalog
MIS
Opařany před kostelem
49°23′41,12″ s. š., 14°29′2,56″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38040735)


 
   
33407/3-4948
Pam. katalog
MIS
Opařany k Srlínu
49°22′57,15″ s. š., 14°27′23,25″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášter s kostelem svatého Františka Xaverského (Q26273782)


 
   
31869/3-4945
Pam. katalog
MIS
Opařany Opařany 80
49°23′43,89″ s. š., 14°28′59,1″ v. d.
Klášter s kostelem sv. Františka Xaverského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38040731)


 
   
25506/3-4949
Pam. katalog
MIS
Opařany ke Skrýchovu
49°24′8,02″ s. š., 14°28′54,95″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q37279772)


 
   
17376/3-5021
Pam. katalog
MIS
Hodušín 49°26′5,32″ s. š., 14°28′19,47″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33248261)


 
   
21186/3-5022
Pam. katalog
MIS
Hodušín Hodušín 6
49°26′3,82″ s. š., 14°28′21,29″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Jana Nepomuckého (Q37279753)


 
   
33795/3-5023
Pam. katalog
MIS
Hodušín 49°26′6,6″ s. š., 14°28′20,88″ v. d. Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Silniční most (Q38040646)


   
47577/3-5955
Pam. katalog
MIS
Oltyně směr Tábor
49°24′44,41″ s. š., 14°30′25,36″ v. d.
Silniční most ev. č. 29-010 (pův. č. 33-014)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonička (Q38095665)


 
   
38716/3-5020
Pam. katalog
MIS
Skrýchov u Opařan 49°25′27,43″ s. š., 14°28′56,17″ v. d. Zvonička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PohnáníEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa s areálem (Q38049150)


 
   
25902/3-4963
Pam. katalog
MIS
Pohnání ve vsi na parcele st. 15
49°28′38,26″ s. š., 14°48′41,63″ v. d.
Kostel sv. Prokopa s areálem
 • původně románský kostel sv. Prokopa
 • hřbitov
 • hřbitovní kaple z r. 1714
 • hřbitovní zeď s brankou
 • výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PojbukyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 17 (Q33426934)


 
   
27829/3-4966
Pam. katalog
MIS
Pojbuky Pojbuky 17
49°29′43,17″ s. š., 14°53′49,39″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Návesní kaple svaté Anny (Q38049562)


 
   
47399/3-5649
Pam. katalog
MIS
Pojbuky náves
49°29′47,08″ s. š., 14°53′43,27″ v. d.
Kaple sv. Anny, návesní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PřehořovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámecký park Přehořov (Q38045369)


   
18417/3-4968
Pam. katalog
MIS
Přehořov severovýchodní část obce
49°15′0,88″ s. š., 14°45′31,12″ v. d.
Zámek, z toho jen: park

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Židovský hřbitov (Q28762703)


 
   
30163/3-4970
Pam. katalog
MIS
Přehořov 1 km jihovýchodně od vsi
49°14′13,66″ s. š., 14°46′5,2″ v. d.
Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Anny (Q37451196)


 
   
29191/3-4969
Pam. katalog
MIS
Přehořov severovýchodně od Přehořova, jihozápadně od Kvasejovic
49°15′7,83″ s. š., 14°45′38,14″ v. d.
Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička Korunovace Panny Marie (Q37451213)


   
22983/3-4971
Pam. katalog
MIS
Kvasejovice západní okraj vsi směr Chlebov
49°15′14,55″ s. š., 14°45′42,34″ v. d.
Kaplička výklenková, Korunovace Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PsárovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q38089358)


 
   
18087/3-4972
Pam. katalog
MIS
Psárov náves
49°19′6,75″ s. š., 14°54′25,81″ v. d.
Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q38146596)


 
   
47400/3-5650
Pam. katalog
MIS
Tříklasovice 49°19′0,75″ s. š., 14°53′34,72″ v. d. Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RaděticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník - 100 mohyl (Q38090259)


 
   
37825/3-5170
Pam. katalog
MIS
Radětice les Soví
49°19′39,02″ s. š., 14°24′47,23″ v. d.
Mohylník - 100 mohyl, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mohylník - 14 mohyl (Q38090255)


   
37360/3-5169
Pam. katalog
MIS
Radětice les Poušť
49°18′34,01″ s. š., 14°27′24,1″ v. d.
Mohylník - 14 mohyl, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Panny Marie Na poušti (Q38090264)


   
19191/3-4716
Pam. katalog
MIS
Radětice v lese nad řekou Smutnou
49°18′24,9″ s. š., 14°27′41,65″ v. d.
Kostel P. Marie Na poušti

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 74 (Q33317721)


 
   
46214/3-4983
Pam. katalog
MIS
Radětice Radětice 74
49°19′14,41″ s. š., 14°26′24,56″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RadkovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 17 (Q33518830)


   
20619/3-4987
Pam. katalog
MIS
Radkov Radkov 17
49°28′0,24″ s. š., 14°36′48,35″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RatajeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
  Usedlost čp. 64 (Q33311031)


   
20607/3-4994
Pam. katalog
MIS
Rataje Rataje 64
Venkovská usedlost

Poznámka: Obytná budova s navazujícími hospodářskými budovami byla zbourána v 80. letech 20. století z důvodu výstavby nového patrového rodinného domu. Z původní usedlosti zůstala dochována pouze stodola.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 7. března 1988.

Hradiště Na vraníku (Q38091184)


   
23421/3-5175
Pam. katalog
MIS
Rataje při čp. 65
49°21′11,57″ s. š., 14°27′10,59″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Na vraníku, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sopečný mohylník (Q38091174)


   
34118/3-5176
Pam. katalog
MIS
Rataje jihovýchodně od vsi
49°20′41,47″ s. š., 14°28′11,52″ v. d.
Mohylník sopečný, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 9 (Q33311038)


 
   
25990/3-4990
Pam. katalog
MIS
Rataje Rataje 9
49°20′56,48″ s. š., 14°26′47,61″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 42 (Q33311049)


 
   
26813/3-4992
Pam. katalog
MIS
Rataje Rataje 42
49°21′2,68″ s. š., 14°27′2,66″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 45 (Q61767547)


 
   
52396/3-4993
Pam. katalog
MIS
Rataje Rataje 45
49°20′59,99″ s. š., 14°26′58,97″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nejsvětější Trojice (Q38091179)


 
   
46436/3-4995
Pam. katalog
MIS
Rataje 49°20′58,88″ s. š., 14°26′45,7″ v. d. Kostel Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ratibořské HoryEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 45 (Q33324727)


 
   
46982/3-4998
Pam. katalog
MIS
Ratibořské Hory Ratibořské Hory 45
49°27′47,48″ s. š., 14°46′11,59″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hornický rodinný dům čp. 18 (Q33324736)


 
   
25266/3-4999
Pam. katalog
MIS
Ratibořské Hory Ratibořské Hory 18
49°27′41,82″ s. š., 14°46′7,57″ v. d.
Rodinný dům hornický

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámeček Ohrazenice (Q33324747)


   
21325/3-5000
Pam. katalog
MIS
Ratibořské Hory Ratibořské Hory 128
49°27′44,59″ s. š., 14°46′18,63″ v. d.
Zámek - zámeček Ohrazenice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Soubor hald a šachet (Q38091260)


   
15876/3-5002
Pam. katalog
MIS
Ratibořské Hory 49°26′35,41″ s. š., 14°45′32,03″ v. d. Rudný důl - soubor hald a šachet

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vojtěcha (Q38091263)


 
   
15599/3-5001
Pam. katalog
MIS
Ratibořské Hory náměstí
49°27′45,53″ s. š., 14°46′8,32″ v. d.
Kostel sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Návesní kaple (Q37817420)


 
   
13802/3-4997
Pam. katalog
MIS
Malenín náves
49°28′51,1″ s. š., 14°46′6,42″ v. d.
Kaple návesní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q38091254)


 
   
44697/3-4996
Pam. katalog
MIS
Ratibořice 49°28′17,84″ s. š., 14°45′34,87″ v. d. Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RoudnáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37304010)


 
   
17620/3-5006
Pam. katalog
MIS
Janov při čp. 1
49°18′3,81″ s. š., 14°43′45,15″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q37304021)


 
   
14676/3-5003
Pam. katalog
MIS
Janov 49°18′0,41″ s. š., 14°43′45,19″ v. d. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33249120)


   
25603/3-5004
Pam. katalog
MIS
Janov Janov 2
49°18′2,67″ s. š., 14°43′44,43″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ŘemíčovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q37025639)


 
   
35447/3-5007
Pam. katalog
MIS
Buková 49°31′33,13″ s. š., 14°46′37,66″ v. d. Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ŘepečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mohylník (Q37452106)


   
13980/3-5177
Pam. katalog
MIS
Kášovice les Atlas východně od vsi
49°24′12,24″ s. š., 14°32′18,37″ v. d.
Mohylník, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sedlečko u SoběslavěEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Čtrnácti svatých pomocníků (Q38094503)


   
102383
Pam. katalog
MIS
Sedlečko u Soběslavě 49°17′0,2″ s. š., 14°45′29,43″ v. d. Kaple Čtrnácti sv. pomocníků

Památkově chráněno od 6. června 2007.

Sezimovo ÚstíEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Povýšení svatého Kříže (Q38095285)


 
   
45528/3-5015
Pam. katalog
MIS
Sezimovo Ústí 49°23′6,8″ s. š., 14°41′5,7″ v. d. Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Benešova vila se zahradou (Q30100351)


 
   
50504/3-6194
Pam. katalog
MIS
Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí 201
49°22′58,78″ s. š., 14°40′57,49″ v. d.
Vila Dr. Edvarda Beneše, Strimplova a Fierlingerova se zahradou

Památkově chráněno od 13. listopadu 2000.

Sklepení usedlosti čp. 118 (Q38095279)


   
31633/3-5178
Pam. katalog
MIS
Sezimovo Ústí Sezimovo Ústí 118
49°23′9,31″ s. š., 14°40′50,56″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: sklepení

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kozí Hrádek (Q1012713)


 
   
11763/3-5014
Pam. katalog
MIS
Sezimovo Ústí v lese severně od obce
49°23′23,73″ s. š., 14°43′23,44″ v. d.
Hrad - hrádek Kozí Hrádek, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SkaliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Šimona a Judy (Q38095404)


 
   
18944/3-5018
Pam. katalog
MIS
Skalice 49°18′8,42″ s. š., 14°41′50,14″ v. d. Kostel sv. Šimona a Judy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Skrýchov u MalšicEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Mezník (Q38095660)


   
35677/3-5019
Pam. katalog
MIS
Skrýchov u Malšic 49°20′13,76″ s. š., 14°35′53,32″ v. d. Hraniční kámen - mezník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

SlapskoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Špýchar usedlosti čp. 4 (Q37851767)


   
46724/3-5026
Pam. katalog
MIS
Moraveč Moraveč 4
49°34′18,9″ s. š., 14°46′18,83″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: špýchar?

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.