Seznam kulturních památek v okrese Mladá Boleslav

Seznam kulturních památek v okrese Mladá Boleslav

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Mladá Boleslav vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Bakov nad Jizerou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37001601)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Bakov nad Jizerou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25870/2-1456
Pam. katalog
MIS
Bakov nad Jizerou před severním průčelím kostela sv. Bartoloměje
50°28′56,05″ s. š., 14°56′9,97″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Bartoloměje (Q24074497)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Bartholomew (Bakov nad Jizerou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29384/2-1453
Pam. katalog
MIS
Bakov nad Jizerou Mírové náměstí
50°28′55,48″ s. š., 14°56′9,78″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (Q37001619)


 
 
 
Kategorie „Holy Trinity column in Bakov nad Jizerou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30948/2-1455
Pam. katalog
MIS
Bakov nad Jizerou Mírové náměstí
50°28′52,5″ s. š., 14°56′11,62″ v. d.
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Barbory (Q24074530)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Barbara (Bakov nad Jizerou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32742/2-1454
Pam. katalog
MIS
Bakov nad Jizerou Boleslavská
50°28′48,68″ s. š., 14°56′17,87″ v. d.
Kostel sv. Barbory

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37162531)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Chudoplesy “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27436/2-1576
Pam. katalog
MIS
Chudoplesy jižní část vsi, mezi čp. 27 a 14
50°27′25,5″ s. š., 14°55′48,26″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Zvířetice (Q1014692)


 
 
 
Kategorie „Zvířetice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29299/2-1769
Pam. katalog
MIS
Podhradí západně od vsi
50°28′5,12″ s. š., 14°54′56,98″ v. d.
Hrad Zvířetice, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 1 (Q38228744)


 
 
 
Kategorie „Zvířetice - usedlost čp. 1 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20960/2-1770
Pam. katalog
MIS
Zvířetice Zvířetice 1
50°28′37,61″ s. š., 14°54′38,76″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: obytná budova, chlévy, brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Studénka (Q38140215)


 
 
 
Kategorie „Cultural monuments in Studénka (Bakov nad Jizerou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27452/2-3558
Pam. katalog
MIS
Studénka severní část vsi
50°27′16,08″ s. š., 14°58′22,17″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Lovecký zámeček Klokočka (Q33245927)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39189/2-1646
Pam. katalog
MIS
Klokočka Klokočka 1
50°30′29,97″ s. š., 14°54′32,32″ v. d.
Zámek - lovecký zámeček čp. 1, hospodářská budova

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Štěpána / Stapina (Q18340212)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Stapinus at Klokočka “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25656/2-1645
Pam. katalog
MIS
Klokočka Klokočka
50°30′24,89″ s. š., 14°54′28,15″ v. d.
Kaple sv. Štěpána (Stapina)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Bítouchov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q26700349)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary in Dalešice (Bítouchov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25857/2-1528
Pam. katalog
MIS
Dalešice náves, při čp. 4, st. 114
50°27′38,16″ s. š., 14°54′26,97″ v. d.
Drobná empírová kaple se zvonicí, z roku 1830 s výmalbou z roku 1851.

Památkově chráněno od roku 1967.  

Boreč Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 2 (Q31872160)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100394
Pam. katalog
MIS
Boreč Boreč 2
50°24′28,73″ s. š., 14°43′54,26″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 15. července 2003.

Brána usedlosti čp. 4 (Q37011823)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46667/2-1495
Pam. katalog
MIS
Boreč Boreč 4
50°24′29,06″ s. š., 14°43′56,78″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Branžež Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Hynšta (Q14929159)


 
 
 
Kategorie „Hynšta “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26459/2-1790
Pam. katalog
MIS
Branžež 1,5 km severně od obce
50°31′20,31″ s. š., 15°3′53,3″ v. d.
Pozůstatky malého skalního hradu ze 13. století

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brodce Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pohřebiště z doby bronzové (Q37021996)


 
 
 
Kategorie „Pohřebiště z doby bronzové (Brodce) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35269/2-1778
Pam. katalog
MIS
Brodce severně od městečka
50°20′30,19″ s. š., 14°51′42,85″ v. d.
Pohřebiště doby bronzové, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Březina Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q33406473)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Březina (Mladá Boleslav District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14088/2-1505
Pam. katalog
MIS
Březina Březina 47
50°32′58,21″ s. š., 15°1′59,77″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q18599869)


 
 
 
Kategorie „Saint Lawrence Church in Březina “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20011/2-1503
Pam. katalog
MIS
Březina severní část vsi
50°32′59,35″ s. š., 15°2′0,64″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q36867558)


 
 
 
Kategorie „Chapel-shrine of John of Nepomuk in Březina (Mladá Boleslav District)‎ “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31973/2-3570
Pam. katalog
MIS
Březina západní strana návsi, při čp. 26, 27, pp. 695/2
50°32′52,86″ s. š., 15°1′57,52″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 33 (Q33406460)


 
 
 
Kategorie „Březina 33 (Mladá Boleslav District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35599/2-1506
Pam. katalog
MIS
Březina Březina 33
50°32′58,75″ s. š., 15°1′58,12″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hraniční kámen - mezník (Q37281610)


 
 
 
Kategorie „Border stone in Honsob “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21061/2-3571
Pam. katalog
MIS
Honsob při silnici na Březinu, pp. 313
50°32′26,3″ s. š., 15°1′19,08″ v. d.
Hraniční kámen - mezník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Březno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Václava (Q36868179)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Wenceslaus in Březno (Mladá Boleslav District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14621/2-1517
Pam. katalog
MIS
Březno při čp. 116
50°24′13,48″ s. š., 15°0′35,08″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Prokopa (Q36868199)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Procopius in Březno (Mladá Boleslav District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16538/2-1515
Pam. katalog
MIS
Březno při kostele na návsi
50°24′24,34″ s. š., 15°0′20,32″ v. d.
Socha sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33243786)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Březno (Mladá Boleslav District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15727/2-3573
Pam. katalog
MIS
Březno Březno 20
50°24′23,8″ s. š., 15°0′17,83″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q20755213)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Březno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22140/2-1512
Pam. katalog
MIS
Březno náves
50°24′24,04″ s. š., 15°0′21,97″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Isidora - podstavec (Q36868161)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23754/2-1516
Pam. katalog
MIS
Březno pole, východně od vsi
50°24′28,21″ s. š., 15°1′23,01″ v. d.
Socha sv. Isidora - podstavec

Poznámka: Socha zničena v 70. letech 20. století. V rozsáhlém poli v poloze Pod hřbitovem dlouho stával podstavec, v současnosti (2023) se tam již nenachází. Ze srovnání leteckých snímků na Mapách.cz plyne, že zmizel neznámo kam někdy mezi léty 2012 a 2015. Snímek zachycuje celkový pohled na pole, kde socha stávala, od severu od Mlýnského náhonu.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Floriána (Q36868142)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Florian in Březno (Mladá Boleslav District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28656/2-1514
Pam. katalog
MIS
Březno náves, při čp. 20
50°24′23,59″ s. š., 15°0′19,25″ v. d.
Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Březno (Q33243774)


 
 
 
Kategorie „Březno chateau “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33498/2-1513
Pam. katalog
MIS
Březno Březno 51
50°24′25,95″ s. š., 15°0′18,61″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

  Usedlost čp. 12 (Q33243781)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52302/2-1520
Pam. katalog
MIS
Březno Březno 12
Venkovská usedlost

Poznámka: Přízemní roubená usedlost z konce 18. století byla zbořena v 70. letech 20. století. Snímek zachycuje dům čp. 12 v současnosti (2023).
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  
Památková ochrana zrušena 4. prosince 1987.

Bukovno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha Panny Marie (Q37025569)


 
 
 
Kategorie „Virgin Mary Statue in Bukovno “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22494/2-1526
Pam. katalog
MIS
Bukovno náves při kostele
50°26′47,07″ s. š., 14°50′22,66″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q24282902)


 
 
 
Kategorie „John of Nepomuk church in Bukovno “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46751/2-1525
Pam. katalog
MIS
Bukovno náves
50°26′47,53″ s. š., 14°50′24,73″ v. d.
Kostel sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 24 (Q31208684)


 
 
 
Kategorie „Bukovno No 24 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51364/2-4448
Pam. katalog
MIS
Bukovno Bukovno 24
50°26′53,74″ s. š., 14°50′32,39″ v. d.
Zemědělský dvůr

Památkově chráněno od 30. ledna 2002.

Usedlost čp. 26 (Q33250875)


 
 
 
Kategorie „Líny No. 26 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30005/2-1624
Pam. katalog
MIS
Líny Líny 26
50°27′1,03″ s. š., 14°48′38,39″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Čachovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q38139280)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Struhy “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27079/2-1744
Pam. katalog
MIS
Struhy střed vsi
50°17′11,92″ s. š., 14°56′9,27″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Čistá Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vavřince (Q23766325)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Lawrence (Čistá) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24867/2-1527
Pam. katalog
MIS
Čistá jižní okraj vsi
50°28′7,28″ s. š., 14°50′44,94″ v. d.
Kostel sv. Vavřince

Poznámka: kostel sv. Vavřince, ohradní zeď s branou, krucifix
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Bousov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup se sochou Panny Marie s Jezulátkem (Q37175843)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17272/2-1542
Pam. katalog
MIS
Dolní Bousov náměstí T. G. Masaryka
50°26′18,87″ s. š., 15°7′39,63″ v. d.
Sloup se sochou P. Marie s Jezulátkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kateřiny (Q24459553)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Catherine (Dolní Bousov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47185/2-1541
Pam. katalog
MIS
Dolní Bousov západně od náměstí T. G. Masaryka
50°26′21,16″ s. š., 15°7′36,16″ v. d.
Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37175860)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15966/2-1543
Pam. katalog
MIS
Dolní Bousov při čp. 157
50°26′13,1″ s. š., 15°7′28,58″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31953137)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10051/2-4286
Pam. katalog
MIS
Dolní Bousov Kostelní 141
50°26′20,62″ s. š., 15°7′34,72″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 19. října 1994.

Socha svatého Isidora - podstavec (Q37282945)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29894/2-1540
Pam. katalog
MIS
Horní Bousov při silnici na Dobšín
50°28′7,58″ s. š., 15°6′42,49″ v. d.
Socha sv. Isidora - podstavec

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37282962)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104894
Pam. katalog
MIS
Horní Bousov 50°27′41,91″ s. š., 15°7′2,23″ v. d.

Památkově chráněno od 11. října 2012.

Krucifix (Q38038395)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104216
Pam. katalog
MIS
Ošťovice 50°27′55,56″ s. š., 15°7′56,41″ v. d. Krucifix

Památkově chráněno od 19. ledna 2011.

Vodní mlýn čp. 1 (Q33257343)


 
 
 
Kategorie „Střehomský mlýn “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
40669/2-3587
Pam. katalog
MIS
Střehom Střehom 1
50°28′28,17″ s. š., 15°7′55,58″ v. d.
Vodní mlýn

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33257332)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20430/2-1560
Pam. katalog
MIS
Střehom Střehom 3
50°28′18,81″ s. š., 15°7′56,89″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 7 (Q33257323)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25041/2-1561
Pam. katalog
MIS
Střehom Střehom 7
50°28′20,93″ s. š., 15°8′7,3″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 11 (Q33257314)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29659/2-3588
Pam. katalog
MIS
Střehom Střehom 11
50°28′26,14″ s. š., 15°8′1,55″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38141933)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint John of Nepomuk (Svobodín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35401/2-3589
Pam. katalog
MIS
Svobodín jižní část vsi
50°26′6,96″ s. š., 15°5′20,25″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Šimona a Judy (Q25455078)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Simon and Jude (Vlčí Pole) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15725/2-1759
Pam. katalog
MIS
Vlčí Pole východní část vsi, při zámku
50°24′50,33″ s. š., 15°8′19,38″ v. d.
Kostel sv. Šimona a Judy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Krupá Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q37176699)


 
 
Kategorie „Zvonice (Dolní Krupá) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47296/2-1545
Pam. katalog
MIS
Dolní Krupá náves, jižně od kostela
50°32′42,87″ s. š., 14°52′5,38″ v. d.
Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q18642609)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Dolní Krupá) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35666/2-1544
Pam. katalog
MIS
Dolní Krupá při silnici
50°32′45,72″ s. š., 14°52′6,95″ v. d.
Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37176713)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Dolní Krupá “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32341/2-1546
Pam. katalog
MIS
Dolní Krupá při silnici, při škole, pp. 74/2
50°32′46,74″ s. š., 14°51′59,79″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q30860036)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25413/2-1547
Pam. katalog
MIS
Dolní Krupá Dolní Krupá 15
50°32′45,17″ s. š., 14°52′4,66″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Slivno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Františka Serafinského (Q24237148)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Francis of Assisi (Dolní Slivno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36555/2-1548
Pam. katalog
MIS
Dolní Slivno náves
50°18′31,86″ s. š., 14°43′59,99″ v. d.
Kostel sv. Františka Serafinského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Stakory Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37178135)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Dolní Stakory) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37759/2-1549
Pam. katalog
MIS
Dolní Stakory náves
50°26′19,79″ s. š., 14°58′25,05″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Domousnice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Domousnice (Q31208677)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15448/2-1550
Pam. katalog
MIS
Domousnice Domousnice 1
50°23′35,09″ s. š., 15°6′30,06″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q38095746)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32849/2-3590
Pam. katalog
MIS
Skyšice naproti čp. 19 a čp. 2
50°25′13,51″ s. š., 15°6′21,06″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horky nad Jizerou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q21019573)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Nicholas (Horky nad Jizerou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22879/2-1556
Pam. katalog
MIS
Horky nad Jizerou východní část vsi, ostrožna
50°19′40,89″ s. š., 14°51′24,93″ v. d.
Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Narození Panny Marie (Q21019484)


 
 
 
Kategorie „Chapel of the Nativity of the Virgin Mary (Horky nad Jizerou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29180/2-1558
Pam. katalog
MIS
Horky nad Jizerou 50°19′37,05″ s. š., 14°51′23,03″ v. d. Kaple Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Horky nad Jizerou (Q30861021)


 
 
 
Kategorie „Horky nad Jizerou Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39076/2-1559
Pam. katalog
MIS
Horky nad Jizerou Horky nad Jizerou 34, severní část vsi
50°19′38,46″ s. š., 14°51′26,24″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní Bukovina Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr Kristiánov (Q31030120)


 
 
 
Kategorie „Kristiánov (Horní Bukovina) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41222/2-1562
Pam. katalog
MIS
Horní Bukovina Horní Bukovina 13
50°32′32,14″ s. š., 14°55′31,87″ v. d.
Zemědělský dvůr Kristiánov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní Slivno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q25106970)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Martin (Horní Slivno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20154/2-1563
Pam. katalog
MIS
Horní Slivno náves
50°18′16,95″ s. š., 14°42′18,22″ v. d.
Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrdlořezy Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Předliška (Q37293507)


 
 
 
Kategorie „Hrdlořezy (hill fort) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32004/2-1782
Pam. katalog
MIS
Hrdlořezy severně od vsi, východně od dvora Předliška
50°27′20,16″ s. š., 14°53′3,29″ v. d.
V terénu dobře patrné pozůstatky hradiště pravěkého stáří. Hradiště zaujímá ostrožnu nad soutokem Jizery a dvou bezejmenných vodotečí. Po obvodu je zčásti patrný val a vnější příkop. Val je dnes z větší části rozvezen, zachované úseky mají výšku 1,5 až 3 m. Větší část plochy hradiště je pokryta ornou půdou, okrajové části jsou porostlé stromy.

Památkově chráněno od roku 1967.  

Hrušov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37294197)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Hrušov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24144/2-1567
Pam. katalog
MIS
Hrušov jižně od vsi, při silnici na Horky
50°20′12,81″ s. š., 14°51′11,53″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz Nad Čertůvkou (Q37294217)


 
 
 
Kategorie „Tvrziště Nad Čertůvkou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20939/2-1783
Pam. katalog
MIS
Hrušov na ostrohu mezi tokem Jizery a roklí Čertůvka
50°21′1,41″ s. š., 14°51′23,26″ v. d.
Tvrz Nad Čertůvkou, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pohřebiště únětické kultury (Q37294183)


 
 
 
Kategorie „Pohřebiště únětické kultury (Hrušov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31836/2-1784
Pam. katalog
MIS
Hrušov severovýchodně od obce
50°20′34,96″ s. š., 14°51′8,86″ v. d.
Pohřebiště únětické kultury, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chocnějovice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Havla (Q24877388)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Gall (Chocnějovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25719/2-1568
Pam. katalog
MIS
Chocnějovice severozápadní část vsi
50°34′37,32″ s. š., 14°58′7,12″ v. d.
Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 69 (Q33256196)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24207/2-3593
Pam. katalog
MIS
Sovenice Sovenice 69
50°34′59,33″ s. š., 14°59′41,18″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kříž (Q38092091)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104999
Pam. katalog
MIS
Rostkov jižně od obce, u silnice na Podhoru, pp. 746/1
50°35′10,1″ s. š., 14°56′55,51″ v. d.
kříž, podstavec s reliéfy

Památkově chráněno od 17. prosince 2012.

Krucifix u kapličky (Q37181150)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104969
Pam. katalog
MIS
Drahotice u kapličky v jihovýchodní části návsi
50°34′50,78″ s. š., 14°58′58,91″ v. d.

Památkově chráněno od 16. listopadu 2012.

Chotětov Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Prokopa (Q24352658)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Procopius (Chotětov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34343/2-1569
Pam. katalog
MIS
Chotětov jižní strana náměstí
50°20′12,17″ s. š., 14°48′4,71″ v. d.
Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37160166)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk (Chotětov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37722/2-1573
Pam. katalog
MIS
Chotětov jižní část návsi při kostele
50°20′13,2″ s. š., 14°48′4,96″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sousoší Korunování Panny Marie (Q37160145)


 
 
 
Kategorie „Statue of the Coronation of Mary (Chotětov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36798/2-1572
Pam. katalog
MIS
Chotětov severní část náměstí
50°20′15,89″ s. š., 14°48′4,15″ v. d.
Sousoší Korunování P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q33322499)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Chotětov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28906/2-3594
Pam. katalog
MIS
Chotětov Palackého 22
50°20′10,18″ s. š., 14°48′5,74″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička svatého Prokopa (Q37160124)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Procopius (Chotětov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20736/2-1570
Pam. katalog
MIS
Chotětov západně od náměstí, při čp. 18
50°20′11,04″ s. š., 14°48′0,46″ v. d.
Kaplička sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37160184)


 
 
 
Kategorie „Column shrine in Chotětov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14244/2-1574
Pam. katalog
MIS
Chotětov severní okraj městyse
50°20′26,35″ s. š., 14°48′10,46″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chudíř Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Krucifix (Q37162580)


 
 
 
Kategorie „Krucifix in Chudíř “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26925/2-1575
Pam. katalog
MIS
Chudíř severovýchodní část vsi při čp. 13
50°18′30,94″ s. š., 15°0′38,72″ v. d.
Krucifix

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jabkenice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q21534308)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Jabkenice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31806/2-1577
Pam. katalog
MIS
Jabkenice jižní část návsi
50°19′29,32″ s. š., 15°0′48,26″ v. d.
Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37302889)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18813/2-1578
Pam. katalog
MIS
Jabkenice severní okraj vsi
50°19′46,22″ s. š., 15°0′44,43″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jabkenická obora (Q37302859)


 
 
 
Kategorie „Jabkenická obora “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32744/2-1580
Pam. katalog
MIS
Jabkenice východně od vsi
Obora Jabkenická

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Hrádek (Q37302874)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17503/2-1787
Pam. katalog
MIS
Jabkenice při Hrádeckém rybníku, v oboře
50°18′54,49″ s. š., 15°1′58,15″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Hrádek, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Myslivna (Q28970880)


 
 
 
Kategorie „Jabkenická myslivna “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45243/2-1579
Pam. katalog
MIS
Jabkenice Jabkenice 33
50°19′34,25″ s. š., 15°1′29,6″ v. d.
Myslivna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Jizerní Vtelno Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Stránov (Q3501132)


 
 
 
Kategorie „Stránov Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15874/2-1582
Pam. katalog
MIS
Jizerní Vtelno severozápadní okraj vsi
50°22′21,55″ s. š., 14°51′20,85″ v. d.
Zámek Stránov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Josefův Důl Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Josefův Důl (Q37335139)


 
 
 
Kategorie „Josefův Důl Chateau “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15683/2-3614
Pam. katalog
MIS
Josefův Důl severní část vsi
50°27′23,39″ s. š., 14°53′43,78″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Katusice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 12 (Q31845544)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10515/2-4299
Pam. katalog
MIS
Katusice náměstí Budovatelů 12
50°26′47,76″ s. š., 14°46′45,23″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 4. dubna 1995.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q24755283)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Katusice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36606/2-3597
Pam. katalog
MIS
Katusice severní strana návsi
50°26′46,73″ s. š., 14°46′45,29″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37341547)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38018/2-1583
Pam. katalog
MIS
Katusice 50°26′44,73″ s. š., 14°46′42,9″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého z méně kvalitního jílovito-vápnitého jemnozrnného pojizerského pískovce z roku 1727, autorem je Josef Jiří Jelínek z Kosmonos.

Poznámka: Do roku 2008 východní strana návsi, parc. 1/2, poté na doporučení NPÚ kvůli svému stavu uložena v obřadní síni obecního úřadu, na náves má být umístěna kopie.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Doubravice-Nosálov (Q37180255)


 
 
 
Kategorie „Sellnerovo hradiště “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34330/2-1780
Pam. katalog
MIS
Doubravice východně od vsi
50°27′41,32″ s. š., 14°43′14,36″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště Hradiště, archeologické stopy

Poznámka: Také označováno jako Sellnerovo hradiště, podle školního inspektora, amatérského archeologa a spisovatele Karla Sellnera, který hradiště na přelomu 19. a 20. století objevil.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 11 (Q33256206)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45657/2-3598
Pam. katalog
MIS
Spikaly Spikaly 11
50°26′8,77″ s. š., 14°46′0,43″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášter Hradiště nad Jizerou Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q20046303)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Klášter Hradiště nad Jizerou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45622/2-1585
Pam. katalog
MIS
Klášter Hradiště nad Jizerou východní část vsi, severně od kláštera
50°31′30,59″ s. š., 14°56′55,23″ v. d.
Kostel Narození Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášter (Q1775370)


 
 
 
Kategorie „Monastery in Klášter Hradiště nad Jizerou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13978/2-1584
Pam. katalog
MIS
Klášter Hradiště nad Jizerou Klášter Hradiště nad Jizerou 16, východní část vsi
50°31′28,67″ s. š., 14°56′51,76″ v. d.
pozůstatky cisterciáckého kláštera

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37422228)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Klášter Hradiště nad Jizerou “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19298/2-1587
Pam. katalog
MIS
Klášter Hradiště nad Jizerou východní část vsi, severně od kostela, pp. 111/2
50°31′30,97″ s. š., 14°56′56,67″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kluky Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 7 (Q33324959)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49753/2-4383
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 7
50°26′22,51″ s. š., 14°43′15,7″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 25. února 1999.

Usedlost čp. 12 (Q31432061)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
101430
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 12
50°26′23,75″ s. š., 14°43′24,78″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 11. března 2005.

Usedlost čp. 18 (Q31432060)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34702/2-3632
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 18
50°26′23,75″ s. š., 14°43′26,8″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 29 (Q33324948)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22336/2-3633
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 29
50°26′30,72″ s. š., 14°43′29,58″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 30 (Q33324954)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
102877
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 30
50°26′30,09″ s. š., 14°43′30,23″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: SV část obce
Památkově chráněno od 29. února 2008.

Usedlost čp. 39 (Q31432059)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
49752/2-4382
Pam. katalog
MIS
Kluky Kluky 39
50°26′24,65″ s. š., 14°43′23,52″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 25. února 1999.

Kněžmost Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům U Cerhů (Q31148349)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39592/2-1590
Pam. katalog
MIS
Kněžmost Na Rynku 7
50°29′20,83″ s. š., 15°2′16,08″ v. d.
Měšťanský dům U Cerhů

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37422912)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39833/2-1593
Pam. katalog
MIS
Kněžmost západní část vsi, při hřbitově, pp. 24/4
50°29′18,97″ s. š., 15°2′9,56″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Františka Serafinského (Q18523924)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Francis of Assisi (Kněžmost) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
31019/2-1588
Pam. katalog
MIS
Kněžmost střed vsi
50°29′20,23″ s. š., 15°2′22,09″ v. d.
Kostel sv. Františka Serafinského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 59 (Q31148351)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28789/2-1591
Pam. katalog
MIS
Kněžmost Branžežská 59
50°29′25,98″ s. š., 15°2′20,8″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38232598)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29309/2-1594
Pam. katalog
MIS
Žantov náves, pp. 1159
50°29′5,3″ s. š., 15°2′38,05″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hospodářská budova usedlosti čp. 18 (Q37817517)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46106/2-3601
Pam. katalog
MIS
Malobratřice Malobratřice 18
50°28′21,01″ s. š., 15°4′44,16″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: hospodářská budova

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q24755287)


 
 
 
Kategorie „Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Solec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22335/2-1734
Pam. katalog
MIS
Solec střed vsi
50°28′27,15″ s. š., 15°4′15,56″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrziště (Q38134985)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20938/2-3600
Pam. katalog
MIS
Solec jihovýchodní část vsi
50°28′24,9″ s. š., 15°4′21,54″ v. d.
Tvrz - tvrziště, archeologické stopy

Poznámka: Srbsko 3 (Kněžmost)‎
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33256283)


 
 
 
Kategorie „Srbsko 3 (Kněžmost) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23483/2-1735
Pam. katalog
MIS
Srbsko Srbsko 3
50°30′26,73″ s. š., 15°5′59,39″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kochánky Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 10 (Q37423871)


 
 
 
Kategorie „Kochánky 10 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46434/2-3602
Pam. katalog
MIS
Kochánky Kochánky 10, severovýchodní část vsi
50°16′40,34″ s. š., 14°46′52,69″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kolomuty Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Josefa (Q37424801)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Joseph in Kolomuty “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41871/2-1595
Pam. katalog
MIS
Kolomuty náves
50°24′8,31″ s. š., 14°58′41,29″ v. d.
Socha sv. Josefa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kosořice Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37426575)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Kosořice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35261/2-1607
Pam. katalog
MIS
Kosořice u mostu poblíže návsi
50°20′2,37″ s. š., 14°58′3,09″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Košátky Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrz (Q26215796)


 
 
 
Kategorie „Košátky Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46514/2-1609
Pam. katalog
MIS
Nové Košátky Nové Košátky 14
50°19′4,32″ s. š., 14°39′58,66″ v. d.
Tvrz

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38489981)


 
 
 
Kategorie „Statue of John of Nepomuk in Košátky “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45077/2-1610
Pam. katalog
MIS
Nové Košátky před tvrzí naproti mlýnu
50°19′3,33″ s. š., 14°40′9,98″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kováň Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Františka Serafinského (Q24237156)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Francis of Assisi (Kováň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33257/2-1612
Pam. katalog
MIS
Kováň severozápadní část vsi
50°25′26,95″ s. š., 14°46′40,7″ v. d.
Kostel sv. Františka Serafinského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara s pamětní deskou Karla Aloise Vinařického (Q31208159)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16121/2-1613
Pam. katalog
MIS
Kováň Kováň 9
50°25′25,86″ s. š., 14°46′37,6″ v. d.
Fara s pamětní deskou Karla Aloise Vinařického

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kovanec Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Evangelický kostel (Q37428806)


 
 
 
Kategorie „Evangelical church (Kovanec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10049/2-4291
Pam. katalog
MIS
Kovanec 50°24′50,26″ s. š., 14°46′54,77″ v. d. Kostel evangelický

Památkově chráněno od 14. listopadu 1994.

Výklenková kaplička (Q37428791)


 
 
 
Kategorie „Chapel-shrine in Kovanec “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33146/2-3634
Pam. katalog
MIS
Kovanec okraj vsi, při silnici na Dolní Cetno
50°24′46,93″ s. š., 14°46′58,27″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krásná Ves Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q37446477)


 
 
 
Kategorie „Barn (Krásná Ves) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14089/2-1611
Pam. katalog
MIS
Krásná Ves východní okraj vsi, za čp. 2
50°25′27,29″ s. š., 14°47′38,44″ v. d.
Sýpka ?

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krnsko Editovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří (Q24282922)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint George (Krnsko) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18899/2-1614
Pam. katalog
MIS
Dolní Krnsko severně od silnice
50°22′19,81″ s. š., 14°51′56,08″ v. d.
Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q38487219)


 
 
 
Kategorie „Bell tower in Krnsko “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
10090/2-4252
Pam. katalog
MIS
Dolní Krnsko 50°22′23,72″ s. š., 14°51′51,55″ v. d. Zvonice

Památkově chráněno od 6. října 1993.

Fara (Q38487228)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Krnsko “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29951/2-1616
Pam. katalog
MIS
Dolní Krnsko Krnsko 44
50°22′20,57″ s. š., 14°51′53,24″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.