Seznam kulturních památek v okrese Mělník

Seznam kulturních památek v okrese Mělník

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Mělník vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Seznamy památek
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Byšice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Byšice (Q29017170)


 
 
 
Kategorie „Byšice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36110/2-1285
Pam. katalog
MIS
Byšice Tyršovo náměstí 25, 5. května
50°18′35,32″ s. š., 14°36′46,37″ v. d.
Barokní čtyřkřídlý patrový zámek s arkádovým nádvořím, vstupní fasáda s plochým rizalitem převýšeným o patro. Areál zámku byl přestavěný z tvrze kolem roku 1700, úpravy ve 2. třetině 18. století a v 19. století. V současnosti je ve špatném stavu. Na hlavní objekt zámku v severozápadním rohu areálu navazuje od východu hospodářský dvůr, tvořený párem podélných staveb a uzavřený na V konci kolmo umístěnou budovou chlévů. Jižní část areálu tvoří rozsáhlý zámecký park, sahající až ke Košáteckému potoku. Ve střední části parku obnovil majitel rybník.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Hřbitovní kostel svatého Jana Křtitele (Q24877390)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint John the Baptist in Byšice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46302/2-1284
Pam. katalog
MIS
Byšice st. 14, 271, pp. 1171
50°18′46,7″ s. š., 14°36′50,4″ v. d.
Hřbitovní orientovaný jednolodní kostel protáhlého půdorysu s užším presbytářem, valbovou střechou a vížkou ve vrcholu. Barokní areál z let 1690–1693, upravený v první polovině 18. století. Součástí areálu je márnice a ohradní zeď s branami. Jihozápadně od kostela vysoká pilířová brána, od níž stoupá zapuštěné schodiště. Severně od kostela, vedle márnice, další pilířová brána.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Boží muka (Q37025808)


 
 
 
Kategorie „Boží muka (Byšice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28323/2-1286
Pam. katalog
MIS
Byšice u zámku, pp. 1132/15
50°18′36,42″ s. š., 14°36′45,67″ v. d.
Pseudogotická pískovcová boží muka z roku 1882, vysoká asi 4 m. Ohraničená čtyřmi osmibokými sloupky spojenými řetězem.

Poznámka: V roce 1982 zamítnuto zrušení památkové ochrany.
Památkově chráněno od roku 1966.  

  Židovský hřbitov (Q10286389)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Byšice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
52872/2-1287
Pam. katalog
MIS
Byšice Hřbitovní
50°18′40,68″ s. š., 14°36′46,63″ v. d.
Židovský hřbitov založený v roce 1607, rozšířený směrem k severu v letech 1725 a 1791, po druhé světové válce zdevastován, v 90. letech 20. století opraven a obehnán novou ohradní zdí a vraty. Se 197 náhrobky a jejich torzy, nejstarší z roku 1723, nejmladší z 30. let 20. století.

Poznámka: Nově chráněno pod rejstříkovým číslem 106638 (PkMISSezObrWD).
Památkově chráněno od roku 1966.  
Památková ochrana zrušena 13. prosince 1988.

Židovský hřbitov (Q10286389)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Byšice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106638
Pam. katalog
MIS
Byšice Hřbitovní
50°18′40,68″ s. š., 14°36′46,63″ v. d.
Židovský hřbitov založený v roce 1607, rozšířený směrem k severu v letech 1725 a 1791, po druhé světové válce zdevastován, v 90. letech 20. století opraven a obehnán novou ohradní zdí a vraty. Se 197 náhrobky a jejich torzy, nejstarší z roku 1723, nejmladší z 30. let 20. století.

Poznámka: V minulosti chráněno pod rejstříkovým číslem 52872/2-1287 (PkMISSezObrWD).
Památkově chráněno od 20. března 2021.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q30769185)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Cítov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29184/2-1292
Pam. katalog
MIS
Cítov Cítov 2
50°22′20,85″ s. š., 14°23′50,52″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q37169279)


 
 
 
Kategorie „Maria column in Cítov “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22454/2-1293
Pam. katalog
MIS
Cítov před kostelem
50°22′20,62″ s. š., 14°23′49,83″ v. d.
Socha P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Linharta (Q20428091)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Leonard (Cítov) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46768/2-1291
Pam. katalog
MIS
Cítov náves
50°22′21,96″ s. š., 14°23′47,82″ v. d.
Kostel sv. Linharta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Čečelice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31876951)


 
 
 
Kategorie „Čečelice 60 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11164/2-4328
Pam. katalog
MIS
Čečelice Školní 60
50°17′40,27″ s. š., 14°37′9,01″ v. d.
Fara

Památkově chráněno od 15. února 1996.

Kostel svatého Havla (Q24237160)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Gall (Čečelice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15827/2-1294
Pam. katalog
MIS
Čečelice 50°17′38,27″ s. š., 14°37′7,54″ v. d. Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr čp. 6 (Q33245049)


 
 
 
Kategorie „Debrno čp. 6 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100941
Pam. katalog
MIS
Debrno Debrno 6
50°13′0,76″ s. š., 14°19′24,94″ v. d.
Zemědělský dvůr

Památkově chráněno od 5. března 2004.

Usedlost čp. 1 (Q33245063)


 
 
 
Kategorie „Debrno čp. 1 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23186/2-3388
Pam. katalog
MIS
Debrno Debrno 1
50°13′2,57″ s. š., 14°19′29,1″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Václava (Q37171694)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Wenceslaus in Debrno “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22182/2-3389
Pam. katalog
MIS
Debrno náves
50°13′1,79″ s. š., 14°19′25,72″ v. d.
Kaple sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 3 (Q33245055)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25540/2-2231
Pam. katalog
MIS
Debrno Debrno 3
50°13′1,68″ s. š., 14°19′27,87″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Gottharda (Q37171710)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Saint Godehard (Debrno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38262/2-2237
Pam. katalog
MIS
Debrno U Gottharda
50°12′32,07″ s. š., 14°18′35,47″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Gottharda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dolní Beřkovice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple (Q37175609)


 
 
 
Kategorie „Chapel (Dolní Beřkovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26174/2-3678
Pam. katalog
MIS
Dolní Beřkovice náměstí Míru, před zámkem
50°23′32,93″ s. š., 14°27′19,55″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Dolní Beřkovice (Q30860021)


 
 
 
Kategorie „Dolní Beřkovice Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36470/2-1298
Pam. katalog
MIS
Dolní Beřkovice náměstí Míru 1
50°23′35,81″ s. š., 14°27′16,88″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele (Q38191343)


 
 
 
Kategorie „Church of the Beheading of Saint John the Baptist (Vliněves) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37242/2-1299
Pam. katalog
MIS
Vliněves náves
50°22′25,62″ s. š., 14°26′59,81″ v. d.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hřbitov (Q38191336)


 
 
 
Kategorie „Cemetery in Vliněves “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17939/2-3680
Pam. katalog
MIS
Vliněves 50°22′37,36″ s. š., 14°26′56,66″ v. d. Hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Horní Počaply

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37285614)


 
 
 
Kategorie „Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Horní Počaply) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18401/2-1303
Pam. katalog
MIS
Horní Počaply 50°25′29,54″ s. š., 14°23′29,26″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonička se zvonem (Q37336492)


 
 
 
Kategorie „Belfry (Křivenice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50742/2-4434
Pam. katalog
MIS
Křivenice v areálu dětského hřiště za čp. 43
50°24′31,3″ s. š., 14°25′53,56″ v. d.
Zvonička se zvonem

Poznámka: Na jaře 2018 zvon chyběl.
Památkově chráněno od 8. února 2001.

Hořín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svaté Anny (Q37278582)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17041/2-1308
Pam. katalog
MIS
Hořín u školy
50°20′43,43″ s. š., 14°27′49,92″ v. d.
Socha sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Hořín (Q27728186)


 
 
 
Kategorie „Zámek Hořín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16564/2-1304
Pam. katalog
MIS
Hořín Hořín 1
50°20′33,58″ s. š., 14°27′46,84″ v. d.
Zámek; vodní mlýn č.p. 2

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice (Q37278561)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Holy Trinity (Hořín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37197/2-1305
Pam. katalog
MIS
Hořín náves
50°20′37,88″ s. š., 14°27′53,52″ v. d.
Výklenková kaplička Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pohřební kaple Lobkoviců (Q37278539)


 
 
 
Kategorie „Cemetery chapel of the Holy Name of Jesus in Hořín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32343/2-1306
Pam. katalog
MIS
Hořín na hřbitově
50°20′35,56″ s. š., 14°27′46,31″ v. d.
Pohřební kaple Lobkoviců

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Myslivna (Q31740815)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35113/2-3684
Pam. katalog
MIS
Hořín Hořín 40
50°20′57,55″ s. š., 14°27′0,61″ v. d.
Myslivna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Povýšení svatého Kříže (Q12030522)


 
 
 
Kategorie „Church of the Exaltation of the Holy Cross (Vrbno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34239/2-1309
Pam. katalog
MIS
Vrbno 50°19′25,04″ s. š., 14°27′0,63″ v. d. Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 21 (Q31846333)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103075
Pam. katalog
MIS
Vrbno Vrbno 21
50°19′23,65″ s. š., 14°27′10,24″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 1. července 2008.

Hostín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka u čp. 51 (Q37289133)


 
 
 
Kategorie „Granary (Hostín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25741/2-1310
Pam. katalog
MIS
Hostín Hostín 51
50°20′23,21″ s. š., 14°35′17,06″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost če. 11 (Q37289113)


 
 
 
Kategorie „Hostín če. 11 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
28526/2-3676
Pam. katalog
MIS
Hostín Hostín če. 11
50°20′27,89″ s. š., 14°35′18,44″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Dříve čp. 57.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hostín u Vojkovic

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pohřební kaple Božího těla (Q37289175)


 
 
 
Kategorie „Funeral chapel of Corpus Christi (Hostín u Vojkovic) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16750/2-1312
Pam. katalog
MIS
Hostín u Vojkovic západní část obce
50°17′37,38″ s. š., 14°23′33,21″ v. d.
Pohřební kaple Božího těla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37289157)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Hostín u Vojkovic) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20335/2-1311
Pam. katalog
MIS
Hostín u Vojkovic náves
50°17′50,67″ s. š., 14°23′41,42″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chlumín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svaté Maří Magdalény (Q37150189)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Mary Magdalene in Chlumín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23146/2-1313
Pam. katalog
MIS
Chlumín 50°17′15,77″ s. š., 14°27′6,94″ v. d. Kostel sv. Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Chlumín (Q31459873)


 
 
 
Kategorie „Chlumín Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22248/2-1314
Pam. katalog
MIS
Chlumín Chlumín 3
50°17′18,64″ s. š., 14°27′9″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Morový mariánský sloup (Q37150208)


 
 
 
Kategorie „Maria plague column in Chlumín “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36728/2-1315
Pam. katalog
MIS
Chlumín náves, při čp. 49
50°17′17,35″ s. š., 14°27′1,09″ v. d.
Sloup se sousoším - Morový sloup

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chorušice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q18718618)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption (Chorušice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27195/2-1316
Pam. katalog
MIS
Chorušice náves
50°23′24,45″ s. š., 14°40′28,95″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q31736206)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27868/2-3687
Pam. katalog
MIS
Chorušice Chorušice 4
50°23′25,98″ s. š., 14°40′26,29″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31736051)


 
 
 
Kategorie „Rectory in Chorušice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34143/2-1317
Pam. katalog
MIS
Chorušice Chorušice 1
50°23′23,32″ s. š., 14°40′30,72″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 24 (Q31736153)


 
 
 
Kategorie „Chorušice čp. 24 a 109 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30909/2-3688
Pam. katalog
MIS
Chorušice Chorušice 24
50°23′23,46″ s. š., 14°40′13,48″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37159666)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Chorušice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37131/2-1318
Pam. katalog
MIS
Chorušice náves
50°23′25,55″ s. š., 14°40′20,87″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 37 (Q31736105)


 
 
 
Kategorie „Chorušice čp. 37 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46732/2-3689
Pam. katalog
MIS
Chorušice Chorušice 37
50°23′27,71″ s. š., 14°40′21,36″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q30769930)


 
 
 
Kategorie „Choroušky čp. 8 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33771/2-3686
Pam. katalog
MIS
Choroušky Choroušky 8, při hlavní silnici
50°23′56,97″ s. š., 14°39′51,09″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 5 (Q30769895)


 
 
 
Kategorie „Choroušky čp. 5 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25836/2-3685
Pam. katalog
MIS
Choroušky Choroušky 5
50°23′54,28″ s. š., 14°39′54″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník a hrob komisaře Oskara Beneše (Q38197793)


 
 
 
Kategorie „Memorial of Oskar Beneš in Zahájí “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46301/2-2888
Pam. katalog
MIS
Zahájí pod návsí u cesty
50°22′28″ s. š., 14°40′0,33″ v. d.
Pomník a hrob komisaře Oskara Beneše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Chvatěruby

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatých Petra a Pavla (Q37168067)


 
 
 
Kategorie „Church of Saints Peter and Paul in Chvatěruby “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16285/2-1319
Pam. katalog
MIS
Chvatěruby st. 13, pp. 14
50°13′56,72″ s. š., 14°20′33,34″ v. d.
Kostel sv. Petra a Pavla, ohradní zeď.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Chvatěruby (Q11730725)


 
 
 
Kategorie „Chvatěruby Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16299/2-1320
Pam. katalog
MIS
Chvatěruby Chvatěruby 1
50°13′57,22″ s. š., 14°20′31,81″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Krucifix (Q37168049)


 
 
 
Kategorie „Cross at the cemetery in Chvatěruby “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100971
Pam. katalog
MIS
Chvatěruby v západní části hřbitova
50°13′55,14″ s. š., 14°20′44,58″ v. d.
Krucifix

Památkově chráněno od 25. března 2004.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37168038)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104991
Pam. katalog
MIS
Chvatěruby nad obcí, východně od kostela, pp. 27/1
50°13′58,43″ s. š., 14°20′41,22″ v. d.

Památkově chráněno od 3. ledna 2013.

Jeviněves

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hrad Hrádek (Jevín) (Q37319455)


 
 
 
Kategorie „Jevín Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33756/2-1450
Pam. katalog
MIS
Jeviněves na ostrohu nad vsí v lese
50°20′42,43″ s. š., 14°20′2,68″ v. d.
Hrad - hradiště Hrádek (Jevín), archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kadlín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 2 (Q37338170)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
13905/2-3764
Pam. katalog
MIS
Kadlín u čp. 2
50°24′0,07″ s. š., 14°42′3,45″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána s brankou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jakuba Většího (Q24282887)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint James the Greater (Kadlín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
23165/2-1417
Pam. katalog
MIS
Kadlín 50°23′49,92″ s. š., 14°41′54,81″ v. d. Kostel sv. Jakuba Většího

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 9 (Q31737211)


 
 
 
Kategorie „Kanina čp. 9 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15301/2-3765
Pam. katalog
MIS
Kanina Kanina 9
50°25′28,16″ s. š., 14°35′54,02″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 18 (Q31737142)


 
 
 
Kategorie „Kanina čp. 18 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16485/2-3766
Pam. katalog
MIS
Kanina Kanina 18
50°25′24,38″ s. š., 14°36′17,71″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 17 (Q31737177)


 
 
 
Kategorie „Kanina čp. 17 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37176/2-1321
Pam. katalog
MIS
Kanina Kanina 17
50°25′24,92″ s. š., 14°36′19,12″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple svatého Václava (Q37421935)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Kly “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104217
Pam. katalog
MIS
Kly 50°18′31,51″ s. š., 14°30′13,22″ v. d. Kaple sv. Václava

Památkově chráněno od 20. ledna 2011.

Štěpánský most (Q10499418)


 
 
 
Kategorie „Štěpánský most “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24439/2-3690
Pam. katalog
MIS
Kly přes Labe, k. ú. Kly a k. ú. Obříství
50°17′28,66″ s. š., 14°29′49,56″ v. d.
Silniční most Štěpánský

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Labský jez (Q37421956)


 
 
 
Kategorie „Jez (Obříství) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24559/2-1405
Pam. katalog
MIS
Kly 50°17′53,33″ s. š., 14°28′52,63″ v. d. Labský jez

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Narození Panny Marie (Q24045382)


 
 
 
Kategorie „Church of the Nativity of the Virgin Mary (Záboří) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35111/2-1322
Pam. katalog
MIS
Záboří 50°18′35″ s. š., 14°31′33,58″ v. d. Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kojetice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Víta (Q28171991)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Vitus in Kojetice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18634/2-2086
Pam. katalog
MIS
Kojetice náves, východní část obce
50°14′15,65″ s. š., 14°30′33,31″ v. d.
Kostel sv. Víta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31738225)


 
 
 
Kategorie „Rectory (Kojetice, Mělník District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21905/2-2087
Pam. katalog
MIS
Kojetice Moravcova 6, Kojetice
50°14′15,03″ s. š., 14°30′31,29″ v. d.
Fara

Poznámka: Náves, V část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Brána s brankou usedlosti čp. 10 (Q37424058)


 
 
 
Kategorie „Gate at the house No. 10 (Kojetice, Mělník District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25149/2-2088
Pam. katalog
MIS
Kojetice Moravcova 10, Kojetice
50°14′16,81″ s. š., 14°30′26,24″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána s brankou

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kozomín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sloup s reliéfem Panny Marie (Q37429457)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47266/2-1330
Pam. katalog
MIS
Kozomín u silnice Úžice - Kozomín
50°14′16,94″ s. š., 14°22′20,69″ v. d.
Sloup s reliéfem Panny Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Ledčice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 15 (Q31149441)


 
 
 
Kategorie „Ledčice 15 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
100067
Pam. katalog
MIS
Ledčice Ledčice 15
50°20′23,93″ s. š., 14°17′27,74″ v. d.
Venkovský dům

Památkově chráněno od 21. února 2003.

Kostel svatého Václava (Q37454204)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus in Ledčice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27403/2-1336
Pam. katalog
MIS
Ledčice 50°20′20,58″ s. š., 14°17′29,28″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Skalní obydlí (Q37456918)


 
 
 
Kategorie „Rock dwelling (Lhotka, Mělník District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18472/2-1338
Pam. katalog
MIS
Lhotka Lhotka 1
50°22′10,85″ s. š., 14°32′54,94″ v. d.
Skalní obydlí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 18 (Q31212613)


 
 
 
Kategorie „Lhotka 18 (Mělník District) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36897/2-3830
Pam. katalog
MIS
Lhotka Lhotka 18
50°22′22,28″ s. š., 14°32′51,76″ v. d.
Venkovská usedlost

Památkově chráněno od 3. února 1992.

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba (Q26710198)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint James (Libiš) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27984/2-1393
Pam. katalog
MIS
Libiš Libušino náměstí
50°16′48,43″ s. š., 14°30′5,65″ v. d.
Kostel sv. Jakuba

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Toleranční kostel (Q37459343)


 
 
 
Kategorie „Toleranční kostel (Libiš) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41103/2-1394
Pam. katalog
MIS
Libiš Jiskrova
50°16′36,85″ s. š., 14°29′59,51″ v. d.
Toleranční kostel

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Liblice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 60 (Q37459595)


 
 
 
Kategorie „Liblice 60 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45662/2-3677
Pam. katalog
MIS
Liblice Liblice 60
50°18′42,5″ s. š., 14°35′17,23″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Liblice (Q12033349)


 
 
 
Kategorie „Liblice Chateau “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
41791/2-1290
Pam. katalog
MIS
Liblice Liblice 63
50°18′38,41″ s. š., 14°35′1,68″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q24576354)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Wenceslaus (Liblice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22291/2-1288
Pam. katalog
MIS
Liblice 50°18′42,41″ s. š., 14°35′20,38″ v. d. Kostel sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q37459561)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Liblice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21149/2-1289
Pam. katalog
MIS
Liblice 50°18′46,99″ s. š., 14°35′26,53″ v. d. Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Povýšení svatého Kříže (Q24877363)


 
 
 
Kategorie „Church of the Exaltation of the Holy Cross (Lobeč) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
33930/2-1351
Pam. katalog
MIS
Lobeč 50°27′36,07″ s. š., 14°40′13,13″ v. d. Kostel Povýšení sv. Kříže

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 37 (Q30869185)


 
 
 
Kategorie „Lobeč 37 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
37511/2-3772
Pam. katalog
MIS
Lobeč Lobeč 37
50°27′39,35″ s. š., 14°40′3,9″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pivovar (Q30869148)


 
 
 
Kategorie „Lobeč Brewery “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
103535
Pam. katalog
MIS
Lobeč Lobeč 34
50°27′39,49″ s. š., 14°40′0,48″ v. d.
Pivovar

Památkově chráněno od 20. května 2009.

Zámek Lobeč (Q30148468)


 
 
 
Kategorie „Lobeč Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15612/2-1352
Pam. katalog
MIS
Lobeč Lobeč 1
50°27′42,01″ s. š., 14°40′1,13″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 7 (Q30869109)


 
 
 
Kategorie „Lobeč 7 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15638/2-3771
Pam. katalog
MIS
Lobeč Lobeč 7
50°27′38,3″ s. š., 14°39′51,59″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q117883398)


 
 
 
Kategorie „Granary (Lobeč) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
106622
Pam. katalog
MIS
Lobeč u čp. 84, st. 3
50°27′36,26″ s. š., 14°40′9,72″ v. d.
Zděná patrová barokní panská sýpka z první poloviny 18. století.

Památkově chráněno od 7. ledna 2021.

Lužec nad Vltavou

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiljí (Q37812682)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Giles (Lužec nad Vltavou) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24224/2-1353
Pam. katalog
MIS
Lužec nad Vltavou 1. máje
50°19′13,49″ s. š., 14°24′1,88″ v. d.
Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Mělnické Vtelno

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Evangelický kostel (Q37813648)


 
 
 
Kategorie „Protestant church (Mělnické Vtelno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
51979/2-4458
Pam. katalog
MIS
Mělnické Vtelno 50°21′6,21″ s. š., 14°41′59,32″ v. d. Kostel evangelický

Památkově chráněno od 17. května 2002.

Kostel svatého Michaela archanděla (Q25455025)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Michael (Mělnické Vtelno) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38647/2-1354
Pam. katalog
MIS
Mělnické Vtelno náves
50°21′7,71″ s. š., 14°41′52,78″ v. d.
Kostel sv. Michaela Archanděla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Havla (Q24877389)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Gall (Radouň) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47204/2-1438
Pam. katalog
MIS
Radouň náves
50°21′1,04″ s. š., 14°40′40,84″ v. d.
Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nebužely

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Vodní mlýn Kroužek (Q33407281)


 
 
 
Kategorie „Mlýn Kroužek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36801/2-3819
Pam. katalog
MIS
Nebužely Nebužely 3, v údolí Pšovky, v Kokořínském dole
50°24′16,38″ s. š., 14°34′3,89″ v. d.
Vodní mlýn Kroužek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Českobratrské církve evangelické (Q37990353)


 
 
 
Kategorie „Evangelical church (Nebužely) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
22081/2-1387
Pam. katalog
MIS
Nebužely 50°23′28,6″ s. š., 14°35′33,55″ v. d. Někdejší kostel Českobratrské církve evangelické

Památkově chráněno od roku 1966.  

Kostel svatého Jiljí (Q24282913)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Giles (Nebužely) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16507/2-1386
Pam. katalog
MIS
Nebužely 50°23′29,3″ s. š., 14°35′19,93″ v. d. Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nelahozeves

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Nelahozeves (Q1633104)


 
 
 
Kategorie „Nelahozeves Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26806/2-1390
Pam. katalog
MIS
Nelahozeves Nelahozeves 1
50°15′42,23″ s. š., 14°18′3,24″ v. d.
Zámek
 • zámek, trojkřídlý dvoupatrový renesanční zámek s nárožními bastiony, arkádový dvůr z jihu uzavřený zdí dosahující úrovně prvního patra, vnější fasádu severního křídla pokrývají figurální sgrafita, štíhlá hodinová vížka
 • most se schodištěm: renesanční kamenný most přes příkop z 50. let 16. století na západní straně zámku, na západním konci připojena dvojice mladších schodišť
 • ohradní zeď ohrazující pozemky jižně od zámku je zčásti tesaná ve skále, zčásti kamenná, nejmladší úseky jsou cihlové s pilířky
 • park: anglický park z poloviny 19. století ve svahu podél břehu Vltavy jižně od zámku
 • eskarpová zeď s brankou: kamenná zeď s renesanční brankou lemuje jižní příkop podél zámku

Na pozemcích kulturní památky se nacházejí nechráněné budovy:

 • konírna a jízdárna čp. 62 (dnes apartmán Skála)
 • správní domek čp. 43 zvaný Fara

Poznámka: 28. 2. 1961 a 14. 3. 1962 bylo upuštěno od památkové ochrany u části památky, tyto dokumenty nejsou v Památkovém katalogu přístupné
Památkově chráněno od roku 1966.  

Bývalý hostinec – památník Antonína Dvořáka (Q29018403)


 
 
 
Kategorie „Birth house of Antonín Dvořák “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26728/2-1391
Pam. katalog
MIS
Nelahozeves Nelahozeves 12, 4
50°15′44,89″ s. š., 14°18′5,19″ v. d.
Památník Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, rodný dům, bývalý hostinec s řeznictvím
 • obytná budova čp. 12 se sklepy, patrový barokní dům s jádrem ze 17. století a klasicistní fasádou, v patře mezi okny bronzová pamětní deska Antonína Dvořáka
 • severní hospodářská budova, čp. 4, štítově orientovaný přízemní objekt, ve štítovém průčelí vstup do bývalého obchodu
 • západní hospodářská budova, nízká přízemní budova za dvorem, nyní upravena na návštěvnické toalety
 • západní ohradní zeď s branou
 • barokní pískovcová socha ve výklenku v dělicí zdi mezi přední a zadní částí dvora: v Památkovém katalogu uváděna nejednotně jako socha sv. Jana Nepomuckého nebo sv. Václava; nalezena při rekonstrukci objektu v roce 1951
 • klenutá klasicistní brána na jihovýchodní straně dvora (z Kralupské ulice)

Památkově chráněno od roku 1966.  

Kostel svatého Ondřeje (Q37990601)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Andrew in Nelahozeves “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
35414/2-1389
Pam. katalog
MIS
Nelahozeves u vlakové zastávky Nelahozeves zámek, st. 14
50°15′45,12″ s. š., 14°18′7,61″ v. d.
Kostel sv. Ondřeje
 • kostel, gotický z roku 1352, upravený v 19. století
 • dřevěná zvonice
 • mřížový litinový plot s brankami

Památkově chráněno od roku 1966.  

Vodní elektrárna Miřejovice s jezem a mostem (Q10816466)


 
 
 
Kategorie „Sluice Miřejovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25133/2-1424
Pam. katalog
MIS
Nelahozeves Nelahozeves, Zagarolská čp. 145, a Veltrusy
50°16′40,53″ s. š., 14°18′40,83″ v. d.
Vodní elektrárna Miřejovice, s omezením: bez čtyř turbogenerátorů (TG1-TG4). Součástí památky je i most, jez a jeřábovna.

Poznámka: Některá parcelní čísla pozemkových parcel uvedená v MonumNetu neexistují
Památkově chráněno od roku 1966.  

Neratovice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Vojtěcha (Q37990764)


 
 
 
Kategorie „Church of Saint Adalbert of Prague (Neratovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
29395/2-1392
Pam. katalog
MIS
Neratovice Vojtěšská
50°15′42,43″ s. š., 14°30′20,23″ v. d.
Kostel sv. Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q37025813)


 
 
 
Kategorie „Chapel in Byškovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
26419/2-3820
Pam. katalog
MIS
Byškovice 50°15′21,79″ s. š., 14°29′33,63″ v. d. Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q37466556)


 
 
 
Kategorie „Church of the Assumption of the Virgin Mary (Lobkovice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25845/2-1395
Pam. katalog
MIS
Lobkovice náměstí 9. května
50°15′9,45″ s. š., 14°31′59,06″ v. d.
Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Lobkovice (Q33413561)


 
 
 
Kategorie „Zámecký areál Lobkovice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39805/2-1396
Pam. katalog
MIS
Lobkovice K zámku 20
50°15′6,77″ s. š., 14°32′29,17″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Nová Ves

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zvonice (Q38036087)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21857/2-3821
Pam. katalog
MIS
Nová Ves 50°18′44,79″ s. š., 14°18′30,22″ v. d. Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q38188896)


 
 
 
Kategorie „Belfry in Vepřek “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
50323/2-3822
Pam. katalog
MIS
Vepřek 50°18′20,12″ s. š., 14°19′16,25″ v. d. Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Narození Panny Marie (Q38188903)


 
 
 
Kategorie „Kostel Narození Panny Marie (Vepřek) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16612/2-1414
Pam. katalog
MIS
Vepřek 50°18′19,23″ s. š., 14°19′13,04″ v. d. Kostel Narození P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Vodní mlýn (Q33245934)


 
 
 
Kategorie „Vodní mlýn ve Vepřku “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
104219
Pam. katalog
MIS
Vepřek Vepřek 19
50°18′38,23″ s. š., 14°19′22,73″ v. d.
Vodní mlýn

Památkově chráněno od 27. ledna 2011.

Olovnice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Pomník Josefa Jungmanna (Q38040639)


 
 
 
Kategorie „Statue of Josef Jungmann in Olovnice “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
15111/2-553
Pam. katalog
MIS
Olovnice parčík při potoce
50°14′3,76″ s. š., 14°14′30,42″ v. d.
Pomník Josefa Jungmanna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Řepín

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 55 (Q31953177)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25954/2-3827
Pam. katalog
MIS
Řepín Libeňská 55
50°21′55,69″ s. š., 14°38′2,98″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 61 (Q31953291)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17846/2-3828
Pam. katalog
MIS
Řepín Libeňská 61
50°21′52,16″ s. š., 14°38′6,94″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Panny Marie Vítězné (Q20977005)


 
 
 
Kategorie „Church of Our Lady of Victories (Řepín) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11421/2-4343
Pam. katalog
MIS
Řepín v centru u hlavní silnice
50°22′1,07″ s. š., 14°38′4,94″ v. d.
Kostel P. Marie Vítězné

Památkově chráněno od 7. října 1996.

Usedlost čp. 20 (Q31953217)


 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14087/2-3826
Pam. katalog
MIS
Řepín Radouňská 20
50°22′3,72″ s. š., 14°38′26,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Řepín (Q31953255)


 
 
 
Kategorie „Řepín Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
16446/2-2890
Pam. katalog
MIS
Řepín Řepín 1
50°22′6,02″ s. š., 14°37′23,7″ v. d.
Zámek s anglickým parkem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Spomyšl

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Židovský hřbitov (Q10291261)


 
 
 
Kategorie „Jewish cemetery in Spomyšl “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30202/2-3829
Pam. katalog
MIS
Spomyšl 50°20′36,11″ s. š., 14°21′32,92″ v. d. Židovský hřbitov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Stránka

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Stránka (Q33317257)


 
 
 
Kategorie „Stránka Castle “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
30904/2-1415
Pam. katalog
MIS
Stránka Stránka 1, u cesty Kadlín - Chorušice
50°25′14,26″ s. š., 14°39′33,89″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Václava (Q38139626)


 
 
 
Kategorie „Statue of Saint Wenceslaus in Stránka “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21579/2-1416
Pam. katalog
MIS
Stránka rozcestí Chorušice - Kadlín
50°25′9,8″ s. š., 14°39′32,92″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Nejsvětější Trojice (Q38146903)


 
 
 
Kategorie „Holy Trinity Chapel (Tajná) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
38823/2-1418
Pam. katalog
MIS
Tajná u čp. 6
50°25′5,91″ s. š., 14°40′49,74″ v. d.
Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 15 (Q33257694)


 
 
 
Kategorie „Tajná 15 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
36895/2-3818
Pam. katalog
MIS
Tajná Tajná 15
50°25′3,35″ s. š., 14°40′53,77″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: obytný dům se sýpkou a chlévy, stáje, stodola
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 4 (Q33257703)


 
 
 
Kategorie „Tajná 4 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18369/2-3817
Pam. katalog
MIS
Tajná Tajná 4
50°25′4,62″ s. š., 14°40′54,47″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: stodola, obytná budova, brána s brankou
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Střemy

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 24 (Q31461002)


 
 
 
Kategorie „Střemy čp. 24 “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11418/2-4337
Pam. katalog
MIS
Střemy Střemy 24, náves
50°23′3,37″ s. š., 14°33′55,74″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Součástí je snad i čp. 23, neboť mapy.cz ukazující čp. 24 pouze jako dvorní trakt tohoto objektu. V MISu je vyfotografováno průčelí čp. 23.
Památkově chráněno od 7. října 1996.

Vodní mlýn Štampach (Q31460920)


 
 
 
Kategorie „Mlýn Štampach “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32741/2-3831
Pam. katalog
MIS
Střemy Střemy 59
50°23′45,88″ s. š., 14°33′22,82″ v. d.
Vodní mlýn Štampach

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tišice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Všech svatých (Q37429170)


 
 
 
Kategorie „All saints church in Kozly (Tišice) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44582/2-1419
Pam. katalog
MIS
Kozly 50°15′18,98″ s. š., 14°33′5,06″ v. d. Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Blatné hradiště (Q37429152)


 
 
 
Kategorie „Blatné hradiště Kozly “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
27794/2-3922
Pam. katalog
MIS
Kozly Na levém břehu Labe, mezi Jiřicemi a Lobkovicemi
50°14′44,06″ s. š., 14°33′14,78″ v. d.
Pravěké nebo raně středověké hradiště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Újezdec

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Panny Marie (Q38234638)


 
 
 
Kategorie „Chapel of Virgin Mary (Újezdec) “ na Wikimedia Commons
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
25094/2-3681
Pam. katalog
MIS
Újezdec 50°17′2,82″ s. š., 14°25′16,21″ v. d. Kaple P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Úžice

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Základní škola (Q31208126)


 
 
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
 
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
11976/2-4233
Pam. katalog
MIS
Úžice Kralupská 48
50°15′16,99″ s. š., 14°22′42,13″ v. d.
Základní škola

Památkově chráněno od 14. prosince 1992.

Velký Borek

editovat
Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 11 (Q30793033)