Seznam kulturních památek ve Mšenu

Seznam kulturních památek v obci Mšeno v okrese Mělník

Tento seznam nemovitých kulturních památek ve městě Mšeno v okrese Mělník vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

K. ú. MšenoEditovat

MšenoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sokolovna (Q37819338)


 
   
105152
Pam. katalog
MIS
Mšeno náměstí Míru 22, Na Skaličkách
50°26′18,73″ s. š., 14°37′59,86″ v. d.
Patrová zděná budova sokolovny s mansardovou střechou byla postavena ve stylu geometrické moderny v letech 1915–1918 podle projektu mělnického stavitele Karla Nováka.

Památkově chráněno od 15. srpna 2013.

Sousoší Panny Marie se sochami svatého Rocha a Šebestiána (Q37819367)


 
   
26084/2-1384
Pam. katalog
MIS
Mšeno náměstí Míru, pp. 3341/2
50°26′16,79″ s. š., 14°37′59,12″ v. d.
Sousoší P. Marie se sochami sv. Rocha a Šebestiána. Pískovcové sousoší situované na náměstí se skládá z podstavce s kartušemi, na němž stojí uprostřed na vyvýšeném soklu socha Panny Marie, vedle ní sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha. Barokní sochařská práce z počátku 18. století.

Poznámka: MonumNet dříve uváděl prvorepublikový název Riegrovo náměstí
Památkově chráněno od roku 1966.  

Radnice (Q29398486)


 
   
101722
Pam. katalog
MIS
Mšeno náměstí Míru 1
50°26′16,12″ s. š., 14°37′57,65″ v. d.
Zděná dvoupatrová budova radnice s vystupujícím středovým rizalitem s věží byla postavena v novogotickém slohu v roce 1842 a v roce 1864 zvýšena o patro. Součástí budovy radnice je kamenná ohradní zeď na jihozápadní straně.

Památkově chráněno od 15. února 2006.

Kostel svatého Martina (Q20982272)


 
   
41873/2-3773
Pam. katalog
MIS
Mšeno Masarykova, náměstí Míru, st. 1
50°26′16,02″ s. š., 14°37′55,45″ v. d.
Kostel sv. Martina. Trojlodní kostel s půlkruhově zakončeným presbytářem, sakristií, oratoří po stranách a hranolovou věží v průčelí, krytý sedlovou, v závěru půlkuželovou střechou. Pseudorománký kostel z let 1876–1878 od stavitele J. Kaury.

Poznámka: MonumNet neuvádí adresu
Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Masarykova čp. 260 (Q55023906)


 
   
106187
Pam. katalog
MIS
Mšeno Masarykova čp. 260
50°26′18,56″ s. š., 14°37′50,73″ v. d.
Maloměstská usedlost s patrovým roubeným domem z roku 1790, branami a hospodářskými objekty z počátku 19. století. Podle dendrochronologického datování postaven v letech 1789–1790, zřejmě jako celý roubený, pouze se zděnými konstrukcemi kuchyní. Majitelem byl v letech byl v letech 1777–1793 František Kozlík. Původně měšťanský dům s perníkářskou dílnou, později upravený na obchod a šenk. Areál v historii zřejmě sloužil jako sídlo radního, sídlo a sklad obchodníka s chmelem a zároveň jako spediční zázemí pro transport plodin do blízkých center. Ve 20. století zde hospodařilo JZD a v domě byly byty. V roce 2016 probíhala adaptace na penzion. Areál má nepravidelně obdélný tvar, protáhlý ve směru východ–západ. Dům a klenutá brána na severovýchodní straně areálu jsou součást uliční fronty v ústí Masarykovy ulice do náměstí Míru. Pilířová brána na západním konci areálu se obrací do Mělnické ulice. Patrový dům čp. 260 stojí na severovýchodní straně areálu a k jeho jižnímu průčelí je kolmo přisazena klenutá brána. Hospodářský objekt se nachází na jihovýchodní straně dvora proti domu a přiléhá k sousednímu čp. 261. Na objekt navazuje západním směrem kamenná tarasní zeď vymezující plochu dvora od jihu. Severní stranu dvora ohraničuje kamenná ohradní zeď. Stodola, umístěná kolmo na osu hospodářského objektu, uzavírá západní stranu dvora a její severní štítová stěna stojí v linii ohradní zdi. Na západní stranu stodoly kolmo navazuje úsek tarasní zdi vymezující nájezd k zadní pilířové bráně. Jižně od stodoly na pozemku parc. č. 36 se nachází zahrada s ovocným sadem, ohraničeným plotem na kamenné podezdívce.

Památkově chráněno od 20. března 2018.

Mělnická čp. 255 (Q30720286)


 
   
11084/2-4322
Pam. katalog
MIS
Mšeno Mělnická 255
50°26′19,07″ s. š., 14°37′47,6″ v. d.
Městský dům. Patrový dům kombinující roubenou, hrázděnou i zděnou konstrukci stěn s pavlačí ve dvorním průčelí, krytý sedlovou střechou, v hlavním průčelí s valbou. Jádro domu pochází z konce 18. či počátku 19. století, mladší úpravy.

Poznámka: neoficiálně Václavské náměstí
Památkově chráněno od 18. prosince 1995.

Městské lázně (Q29398502)


 
   
37659/2-3774
Pam. katalog
MIS
Mšeno Cinibulkova 372
50°26′31,78″ s. š., 14°37′45,66″ v. d.
Městské lázně: budova lázní čp. 372, bazén, brouzdaliště, ozdobná architektura bazénu, fontány, 18 kusů laviček. Areál městských lázní postavený v roce 1932 ve stylu art deco sestává z přízemní převážně dřevěné budovy lázní s předstupující prosklenou apsidou, bazénu s fontánkami, brouzdaliště a laviček. Stavba je dílem neznámého architekta, stylově se blíží k architektům Františku Jandovi, Čeňku Vořechovi, Jindřichu Freiwaldovi a jiným z Kotěrových žáků.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Skalní obydlí (Q37819359)


 
   
31055/2-3775
Pam. katalog
MIS
Mšeno skalní stěna pod obcí Romanov, údolí Debř, pp. 1683
50°26′48,08″ s. š., 14°37′40,02″ v. d.
Skalní obydlí tesané do skalního bloku s prostory vysekanými ve skále, ve kterých jsou patrné kapsy po dřevěné konstrukci. Obydlí vzniklo pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Švédský val (Q37819348)


 
   
36139/2-3920
Pam. katalog
MIS
Mšeno vrch Rovina, cca 700 m západně od hájovny Na rovinách a od silnice Mšeno - Dubá, pp. 1568/1
50°27′4,08″ s. š., 14°37′1,93″ v. d.
Polní opevnění - Švédský val, archeologické stopy. Předpokládaná zemní fortifikace z doby třicetileté války, situovaná na ostrožně přepažené příkopem a valem. Lokalita se nachází v rozsáhlém polesí severozápadně od osady Romanov, asi 700 m západně od hájovny Na rovinách, vlevo od silnice Mšeno–Dubá. Skrz památku prochází zelená a modrá turistická trasa. Ostrožna je přepažena příkopem a valem. Toto opevnění je spojováno se švédskými vojsky generála Tortensona, která krajem táhla v roce 1643.

Památkově chráněno od 2. prosince 1987.

K. ú. Sedlec u MšenaEditovat

SedlecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 1 (Q30857334)


   
22194/2-3808
Pam. katalog
MIS
Sedlec Sedlec 1
50°26′24,73″ s. š., 14°36′27,66″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola. Usedlost tvoří patrové roubené omítnuté stavení s pavlačí ve dvorním průčelí, kryté sedlovou střechou a roubená průjezdná stodola. Jádro usedlosti pochází z konce 18. století, mladší a novodobé stavební úpravy.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Usedlost čp. 29 (Q33255819)


 
   
18426/2-3810
Pam. katalog
MIS
Sedlec Sedlec 29
50°26′19,84″ s. š., 14°36′37,02″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova s hospodářským křídlem, sýpka, chlév. Usedlost tvoří patrové obytné stavení s navazující hospodářskou částí, roubené a zděné konstrukce, s pavlačí, kryté sedlovou střechou, drobný patrový objekt sýpky a zděná budova chlévů. Jádro usedlosti pochází z přelomu 18. a 19. století, mladší stavební úpravy.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Usedlost čp. 23 (Q33255828)


 
   
17451/2-3809
Pam. katalog
MIS
Sedlec Sedlec 23
50°26′15,57″ s. š., 14°36′31,07″ v. d.
Venkovská usedlost: obytný dům s chlévy, výměnek, stodola, vstupní brána. Usedlost tvoří patrové zděné obytné stavení s pavlačí, patrový zděný objekt výměnku půdorysu písmene L, zděný objekt výměnku s půdním polopatrem a kolnou, zděná stodola a zděná náročně pojatá klenutá brána s brankou s nástavci. Usedlost z 1. poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Usedlost čp. 14 (Q33255838)


 
   
10613/2-4303
Pam. katalog
MIS
Sedlec Sedlec 14
50°26′14,92″ s. š., 14°36′26,55″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, hospodářská budova, stodola, ohradní zeď s branou. Usedlost tvoří patrové převážně zděné obytné stavení s pavlačí, kryté sedlovou střechou, v úhlové dispozici navazující patrový hospodářský objekt v přízemí zděný, v patře roubený s pavlačí, zděná dvoumlatá stodola a ohradní zeď s bránou. Usedlost z počátku 19. století.

Památkově chráněno od 6. června 1995.

HradskoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jiří (Q24877427)


 
   
16241/2-1413
Pam. katalog
MIS
Hradsko v jihozápadní části obce, na vrcholu kopce, st. 73, pp. 509
50°25′49,36″ s. š., 14°35′11,42″ v. d.
Kostel sv. Jiří, ohradní zeď. Jednolodní orientovaný kostel s užším pravoúhlým presbytářem a navazující sakristií, krytý sedlovou střechou. Nnad hlavním průčelím se zvedá hranolová věžička krytá jehlancovou střechou. Původně gotický kostel byl nově postaven v roce 1874. Stavba z 19. století se zbytky staršího gotického kostela.

Památkově chráněno od roku 1966.  

Hradiště Hradsko (Q21039092)


 
   
27051/2-1452
Pam. katalog
MIS
Hradsko 50°25′52,88″ s. š., 14°35′2,56″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště Hradsko, archeologické stopy. St. 68/1 až 68/4, 71 až 76, 96, pp. 505, 506/1, 506/2, 509 až 512, 514 až 517, 521, 523, 524/1, 524/2, 525 až 527, 530, 542. V terénu patrné pozůstatky raně středověkého hradiště; dobře dochované jsou obvodové valy. Hradiště se nachází nad údolím Pšovky, v sousedství vesnice Hradsko. Poloha byla opevněna v době bronzové, nejvýraznější osídlení je z doby raného středověku.

Památkově chráněno od roku 1966.  

SkramoušEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost čp. 2 (Q33256029)


 
   
22418/2-3811
Pam. katalog
MIS
Skramouš Skramouš 2
50°26′45,43″ s. š., 14°40′8,86″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova s chlévy a sýpkou, hospodářská budova se sýpkou, chlévy a kolnou, brána. Usedlost tvoří patrové obytné stavení s hospodářskou částí zděné a roubené konstrukce, s pavlačí, kryté sedlovou střechou s polovalbou, přízemní zděná hospodářská budova s krátkou pavlačí a zděná brána s bohatým dekorem, datovaná rokem 1802. Usedlost z 1. poloviny 19. století.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Usedlost čp. 18 (Q38095607)


 
   
37636/2-3814
Pam. katalog
MIS
Skramouš Skramouš 18
50°26′44,63″ s. š., 14°40′3,66″ v. d.
Venkovská usedlost, hospodářská budova, stodola, brána s brankou. Usedlost tvoří zděné, částečně roubené patrové hospodářské stavení, kryté sedlovou asymetrickou střechou s polovalbou, zděná průjezdná stodola uzavírající dvůr a zděná klenutá brána s brankou. Jádro usedlosti pochází z 1. poloviny 19. století, mladší úpravy.

Poznámka: původně v MonumNetu nebylo vyplněno popisné číslo a nebyla uvedena stodola.
Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Dům čp. 10 (Q33256038)


 
   
33463/2-3812
Pam. katalog
MIS
Skramouš Skramouš 10
50°26′46,31″ s. š., 14°39′53,95″ v. d.
Patrový převážně roubený venkovský dům s krátkou pavlačí nad vstupem, zdobně řešenou lomenicí, krytý sedlovou střechou s polovalbou. Kolmo k zadní části domu přiléhá zděná stodola s půdním polopatrem. Jádro domu je z počátku 19. století, mladší stavební úpravy.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Usedlost čp. 28 (Q33256048)


 
   
20431/2-3815
Pam. katalog
MIS
Skramouš Skramouš 28
50°26′46,47″ s. š., 14°39′51,66″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola. Usedlost tvoří zděné patrové omítnuté obytné stavení úhlové dispozice s pavlačí v patře hospodářské části, kryté sedlovou asymetrickou střechou s polovalbou a zděná neprůjezdná stodola. Jádro usedlosti je pravděpodobně z poloviny 19. století, mladší úpravy.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Usedlost čp. 11 (Q33256059)


 
   
30430/2-3813
Pam. katalog
MIS
Skramouš Skramouš 11
50°26′47,7″ s. š., 14°39′47,43″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola. Usedlost tvoří patrové obytné stavení s přístavkem roubené a zděné konstrukce, pavlačí, kryté sedlovou asymetrickou prodlouženou střechou a v úhlové dispozici na dům navazující zdění průjezdná stodola. Jádro usedlosti je z počátku 19. století, mladší úpravy

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Usedlost čp. 32 (Q33256020)


 
   
24311/2-3816
Pam. katalog
MIS
Skramouš Skramouš 32
50°26′48,4″ s. š., 14°39′47,12″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola. Usedlost tvoří patrové zděné obytné stavení s pavlačí ve dvorním průčelí, kryté sedlovou střechou a přízemní zděná omítnutá dvoumlatá stodola s půdním polopatrem. Jádro usedlosti pochází pravděpodobně z poloviny 19. století, mladší stavební úpravy.

Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

K. ú. OlešnoEditovat

OlešnoEditovat

RájEditovat

Brusné 2.dílEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 13 (Q33244217)


 
   
26941/2-3763
Pam. katalog
MIS
Brusné 2.díl Brusné 2.díl 13
50°27′46,97″ s. š., 14°37′34,41″ v. d.
Venkovský dům. Patrový, převážně roubený dům trojdílné dispozice s přístavkem z první poloviny 19. století, krytý asymetricky posazenou sedlovou střechou. Přízemí lemované vyřezávanou podstávkou, v patře bedněná pavlač, zadní komorová část v „kožichu“.

Poznámka: MonumNet uvádí část obce Brusné 2.díl, sídelní útvar Ráj a parcelu st. 78/1 v katastrálním území Olešno. Parcela st. 78/1 v k. ú. Olešno neexistuje. Dům čp. 13 v části Brusné 2.díl se nachází na parcele st. 78.
Památkově chráněno od 3. prosince 1987.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat