Seznam kulturních památek ve Vidimi

Seznam kulturních památek v obci Vidim v okrese Mělník

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Vidim v okrese Mělník vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

VidimEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q24282780)


 
   
15045/2-1427
Pam. katalog
MIS
Vidim Horní Vidim, st. 1, pp. 1
50°28′3,8″ s. š., 14°31′35,88″ v. d.
Kostel sv. Martina, ohradní zeď s branou, socha sv. Anny, socha sv. Augustina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38190485)


 
   
105591
Pam. katalog
MIS
Vidim náves, pp. 1796/1
50°28′1,23″ s. š., 14°31′35,3″ v. d.
Socha svatého Jana Nepomuckého

Památkově chráněno od 30. března 2015.

Zámek Vidim (Q2243861)


 
   
26418/2-1428
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 1, 51, Horní Vidim
50°28′0,23″ s. š., 14°31′34,29″ v. d.
Zámek
 • zámek, st. 10/1
 • brána, st. 8
 • hospodářská budova I., hospodářská budova II., brána, st. 10/2
 • budova zámeckého správce čp. 51, st. 123
 • vodojem, st. 131
 • park, pp. 21, 24/2, 24/3
 • zahradní pavilon, kašna, boží muka, socha antického boha I, socha antického boha II., pp. 24/3
 • zahrada, pp. 34
 • výklenková kaplička, pp. 34
 • ohradní zeď s plotem, pp. 24/3, 34, 36, 39/1, 39/2
 • st. 19/1, 130, pp. 17, 38/2, 38/3

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 3 (Q31203883)


 
   
27423/2-3893
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 3
50°28′1,45″ s. š., 14°31′36,48″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31203887)


 
   
30340/2-3894
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 4
50°28′2,21″ s. š., 14°31′36,8″ v. d.
Bývalá fara, dnes knihovna, st. 5/1. Hospodářská budova – špýchar na st. 5/3.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 7 (Q31203891)


 
   
21886/2-3895
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 7
50°28′4,91″ s. š., 14°31′34,75″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 15 (Q31203895)


 
   
25150/2-3897
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 15
50°28′11,32″ s. š., 14°31′38,39″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, sklep.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Skalní obydlí (Q38190474)


 
   
18857/2-3914
Pam. katalog
MIS
Vidim při čp. 17, st. 183, pp. 96/3, pp. 1885/2
50°28′12,36″ s. š., 14°31′36,43″ v. d.
Skalní obydlí

Poznámka: jižně od hřbitova
Památkově chráněno od 2. ledna 1992.

Skalní obydlí (Q38190479)


 
   
24154/2-3915
Pam. katalog
MIS
Vidim severní strana Horní Vidimi, pp. 398/3
50°28′14,05″ s. š., 14°31′32,32″ v. d.
Skalní obydlí

Poznámka: Při pravé straně silnice z Horní do Dolní Vidimi, pod serpentinou, západně od hřbitova
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 32 (Q31203900)


 
   
30292/2-3898
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 32
50°28′6,92″ s. š., 14°31′29,03″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 34 (Q31203864)


 
   
39884/2-3899
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 34
50°28′6,38″ s. š., 14°31′26,76″ v. d.
Venkovská usedlost: obytný dům, brána.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 67 (Q31203851)


 
   
19117/2-3900
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 67
50°28′17,54″ s. š., 14°31′44,18″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 70 (Q38190468)


 
   
41589/2-3901
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim čp. 70
50°28′20,81″ s. š., 14°31′56,51″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova I, obytná budova II

Poznámka: MonumNet uvádí če. 70, ale na uvedené parcele st. 155/2 se nacházejí domy čp. 70 (menší a západnější z dvojice domů) a čp. 71. Objekt če. 70 v RÚIAN existuje, ale nemá zadanou polohu.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 72 (Q31203847)


 
   
46964/2-3902
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 72
50°28′20,21″ s. š., 14°31′48,76″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodůlka.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 73 (Q31203843)


 
   
14346/2-3903
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 73
50°28′22,73″ s. š., 14°31′49,58″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, špýchar, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 74 (Q31203840)


 
   
18191/2-3904
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 74
50°28′22,66″ s. š., 14°31′48,11″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, kolna.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 76 (Q31203836)


 
   
34393/2-3905
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 76, Dolní Vidim
50°28′30,04″ s. š., 14°31′48,65″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, hospodářská budova, sklepy a sklípky.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 77 (Q31203833)


 
   
35635/2-3906
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 77
50°28′31,08″ s. š., 14°31′49,44″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 78 (Q31203908)


 
   
18650/2-3907
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 78
50°28′33,17″ s. š., 14°31′51,71″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 80 (Q31203858)


 
   
38091/2-3908
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 80
50°28′33,85″ s. š., 14°31′53,65″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 85 (Q31203869)


 
   
35054/2-3909
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 85
50°28′17,08″ s. š., 14°31′7,64″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 86 (Q31203877)


 
   
45544/2-3910
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 86
50°28′16,82″ s. š., 14°31′6,17″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova s chlévy, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 87 (Q31203873)


 
   
34112/2-3911
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 87
50°28′15,71″ s. š., 14°31′0,44″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 162 (Q31203829)


 
   
21875/2-3912
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 162
50°28′37,88″ s. š., 14°31′50,81″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova, stodola.

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 170 (Q31203854)


 
   
18005/2-3913
Pam. katalog
MIS
Vidim Vidim 170
50°28′18,52″ s. š., 14°31′46,96″ v. d.
Venkovská usedlost: obytná budova I., obytná budova II., hospodářská budova

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svatého Václava (Q38190490)


 
   
23625/2-3916
Pam. katalog
MIS
Vidim jižní okraj Horní Vidimi, po pravé straně silnice Tupadly – Vidim, pp. 749/1
50°27′54,51″ s. š., 14°31′25,99″ v. d.
Kaple sv. Václava

Poznámka: Uvedená parcela pp. 749/1 neexistuje. Kaplička se dle mapy nachází u rozmezí parcel 2102, 2078, 2079.
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Starý zámek (Q20058172)


 
   
46194/2-3924
Pam. katalog
MIS
Vidim západně od obce, pp. 207/1
50°28′7,68″ s. š., 14°30′49,6″ v. d.
Tvrz Starý zámek, zřícenina a archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat