Otevřít hlavní menu

Seznam kulturních památek v okrese Louny

Seznam kulturních památek v okrese Louny

Tento seznam nemovitých kulturních památek v okrese Louny vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

BitozevesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička svatého Vojtěcha (Q37006675)


 
   
42414/5-1054
Pam. katalog
MIS
Bitozeves u čp. 52 nedaleko břehu Chomutovky, st. 110
50°22′26,62″ s. š., 13°38′26,09″ v. d.
Výklenková kaplička svatého Vojtěcha

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Michaela archanděla (Q22961936)


 
   
42425/5-1052
Pam. katalog
MIS
Bitozeves st. 18, pp. 46
50°22′30,22″ s. š., 13°38′36,77″ v. d.
Kostel svatého Michaela archanděla, ohradní zeď, brána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q31870305)


 
   
43179/5-1053
Pam. katalog
MIS
Bitozeves Bitozeves 12
50°22′28,13″ s. š., 13°38′42,5″ v. d.
Tvrz čp. 12, hospodářská budova

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Panny Marie (Q22967260)


 
   
43478/5-1281
Pam. katalog
MIS
Nehasice st. 8, pp. 3
50°23′9,41″ s. š., 13°35′41,04″ v. d.
Kostel Panny Marie, ohradní zeď, schodiště

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BlatnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Michaela (Q37007793)


 
   
43291/5-1055
Pam. katalog
MIS
Blatno západní část návsi
50°5′50,35″ s. š., 13°23′23,06″ v. d.
Kostel sv. Michaela

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Portál sklepu v hospodářském objektu čp. 11 (Q37007780)


   
42527/5-1056
Pam. katalog
MIS
Blatno Blatno 11
50°5′46,85″ s. š., 13°23′21″ v. d.
Sklep v hospodářském objektu čp. 11, z toho jen: portál

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie Immaculaty (Q37007818)


 
   
43722/5-1058
Pam. katalog
MIS
Blatno jihozápadní část návsi
50°5′48,98″ s. š., 13°23′22,47″ v. d.
Socha P. Marie Immaculaty

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Anny (Q20057665)


 
   
42305/5-1059
Pam. katalog
MIS
Malměřice 50°7′0,17″ s. š., 13°23′4,93″ v. d. Kostel sv. Anny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BlažimEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q31768667)


 
   
42853/5-1061
Pam. katalog
MIS
Blažim Blažim 58
50°24′32,08″ s. š., 13°37′27,26″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37008091)


 
   
42587/5-1063
Pam. katalog
MIS
Blažim střed obce
50°24′27,91″ s. š., 13°37′28,62″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr (Q37008110)


 
   
43588/5-1062
Pam. katalog
MIS
Blažim 50°24′29,34″ s. š., 13°37′34,9″ v. d. Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Prokopa (Q20644127)


 
   
43123/5-1060
Pam. katalog
MIS
Blažim 50°24′29,8″ s. š., 13°37′31,72″ v. d. Kostel sv. Prokopa

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Blšany u LounEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Blšany u Loun (Q28156112)


 
   
42653/5-1149
Pam. katalog
MIS
Blšany u Loun Blšany u Loun 1
50°20′47,87″ s. š., 13°51′6,3″ v. d.
Barokní zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

BřvanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Brána usedlosti čp. 4 (Q37000997)


 
   
43203/5-1079
Pam. katalog
MIS
Břvany Břvany 4, st. 6
50°23′59,28″ s. š., 13°43′14,01″ v. d.
Venkovská usedlost, z toho jen: brána. Zděná a omítaná zeď z 18. století vymezující areál zemědělského dvora je přerušena vjezdem a vchodem zaklenutými stlačenými oblouky. Štít nad vjezdem s proláklými, nízkými boky, střed s polosloupy a nikou uprostřed.

Poznámka: Původně zapsáno jako zděná brána JZD čp. 2.
Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Usedlost čp. 22 (Q30726549)


 
   
43213/5-1077
Pam. katalog
MIS
Břvany Dlouhá 22
50°24′9,72″ s. š., 13°43′32,74″ v. d.
Venkovská usedlost. Prostor zemědělské usedlosti, pocházející z roku 1906, je situován vpravo u silnice od Rané. Areál obsahuje statek uzavřené dispozice a v něm obytné stavení, výměnek, stodolu a hospodářský objekt. Obytné stavení završuje pseudobarokní štít s volutami.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Socha svatého Rocha (Q37000984)


 
   
43039/5-1075
Pam. katalog
MIS
Břvany střed obce, Dlouhá, pp. 747/1, jižně od dětského hřiště
50°23′58,75″ s. š., 13°43′15,81″ v. d.
Socha sv. Rocha. Pískovcová plastika na dvojstupňovém fundamentu a soklu. Na přední stěně vyrytá datace 1820, na bocích soklu reliéfy světců. Sv. Roch byl v dlouhé suknici, pravou ruku přitisknutou k hrudi, levou měl uraženou, nyní nepřítomen. U levé nohy mu seděl pes.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q36999264)


 
   
42513/5-1076
Pam. katalog
MIS
Břvany střed obce, Dlouhá, pp. 747/1, západně od čp. 57
50°23′55,49″ s. š., 13°43′13,17″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Pískovcová plastika z 18. století, na masivním dvojitém fundamentu čtverhranný dvojitý sokl. Světec je v kanovnickém rouchu s biretem na hlavě, v obou rukou drží kříž s korpusem, ke kterému sklání hlavu.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Usedlost čp. 34 (Q30726565)


 
   
42454/5-1078
Pam. katalog
MIS
Břvany Dlouhá 34
50°24′7,52″ s. š., 13°43′31,3″ v. d.
Venkovská usedlost. Zemědělský statek uzavřené dispozice pocházející z 19. století, situovaný vlevo u silnice z Rané. Areál je tvořen zemědělským dvorem s obytným domem, bránou s brankou, stodolou a sýpkou.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Kostel svatého Martina (Q23018508)


 
   
42296/5-1074
Pam. katalog
MIS
Břvany Dlouhá, st. 1, 2, pp. 11
50°23′53,57″ s. š., 13°43′11,57″ v. d.
Kostel svatého Martina. Areál pozdně gotického kostela sv. Martina z roku 1501 (oprava v roce 1720) obehnaného kamennou ohradní zdí, jejíž součástí je i márnice. Kostel je jednolodní, obdélný, se sedmi opěrnými sloupy, má jehlancovitou střechu s lucernou a cibulkou s křížem.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

ČeradiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jana Nepomuckého (Q23054657)


 
   
43668/5-1103
Pam. katalog
MIS
Kličín 50°17′23,54″ s. š., 13°27′23,97″ v. d. Kostel svatého Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ČernčiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr čp. 1 (Q33412919)


 
   
42408/5-1109
Pam. katalog
MIS
Černčice Václavské náměstí 1, Žižkova
50°21′41,51″ s. š., 13°50′39,29″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Vavřince (Q21034344)


 
   
42442/5-1104
Pam. katalog
MIS
Černčice 50°21′40,79″ s. š., 13°50′32,55″ v. d. Kostel sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pomník obětem II. odboje (Q36855994)


 
   
42600/5-4981
Pam. katalog
MIS
Černčice 50°21′41,2″ s. š., 13°50′53,35″ v. d. Pomník obětem II. odboje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 26 (Q31489907)


 
   
43377/5-1108
Pam. katalog
MIS
Černčice Žižkova 26
50°21′45,79″ s. š., 13°50′37,72″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 13 (Q33412906)


 
   
43193/5-1105
Pam. katalog
MIS
Černčice Černčice 13
50°21′47,25″ s. š., 13°50′39,26″ v. d.
Venkovský dům

Poznámka: V severní části obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dům čp. 25 (Q31489827)


 
   
43181/5-1107
Pam. katalog
MIS
Černčice Komenského náměstí 25
50°21′43,52″ s. š., 13°50′43,8″ v. d.
Venkovský dům

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DobroměřiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Václava (Q37174070)


 
   
42682/5-1116
Pam. katalog
MIS
Dobroměřice v severovýchodní části obce
50°22′18,62″ s. š., 13°47′45,02″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Matouše (Q24558254)


 
   
43200/5-1114
Pam. katalog
MIS
Dobroměřice Pražská
50°22′10,33″ s. š., 13°47′38,84″ v. d.
Kostel sv. Matouše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 112 (Q31208034)


 
   
43382/5-1117
Pam. katalog
MIS
Dobroměřice Dobroměřice 112
50°22′12,18″ s. š., 13°47′37,1″ v. d.
Venkovská usedlost

Poznámka: Pražská, JV část obce
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Milník (Q37174087)


 
   
43764/5-1145
Pam. katalog
MIS
Dobroměřice severně od obce
50°23′21,63″ s. š., 13°47′15,37″ v. d.
Milník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Škola (Q31208029)


 
   
43645/5-1115
Pam. katalog
MIS
Dobroměřice Příční 5
50°22′12,18″ s. š., 13°47′37,1″ v. d.
Škola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

DomoušiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Hradiště Na Rovinách (Q22905670)


 
   
42837/5-1124
Pam. katalog
MIS
Domoušice pp. 1867, 1866, 1865, 1819/2, 1800/1
50°13′57,04″ s. š., 13°41′30,74″ v. d.
Výšinné opevněné sídliště - hradiště, archeologické stopy. Valy tvoří obraz obdélníku a byly budovány z kamene a hlíny. Opevnění ze starší doby železné (600 př. Kr.). Nenalezly se stopy obydlí ani kosterní pozůstatky, pouze bronz, nůž a keramické zlomky, proto se předpokládá, že šlo o hradiště kultovná.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Kostel svatého Martina (Q24083976)


 
   
42287/5-1121
Pam. katalog
MIS
Domoušice st. 64, 63, pp. 120
50°13′47,95″ s. š., 13°43′59,52″ v. d.
Kostel svatého Martina. Barokní kostel z roku 1754 je prostý, jednolodní, typ „Il Gesu“. Hřeben střechy nad presbyteriem osedlává malá oplechovaná zvonička. Prostor okolo kostela a zvonice ze 16. století. je ohraničený neomítanou ohradní zdí s branou a výklenkovými kaplemi.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Fara


   
106301
Pam. katalog
MIS
Domoušice Domoušice 128
50°13′53,15″ s. š., 13°43′47,88″ v. d.
Areál fary čp. 128, situovaný v jižní části obce, severně od silnice do Filipova, vznikl v roce 1904. Sjednocujícím prvkem budovy fary a hospodářských objektů je provedení fasád, kde dominující režný kámen doplňuje hladká a hrubá omítka. Celek je výrazným prvkem jižní části obce. U silnice stojí budova fary, severně od ní je hospodářská budova, k níž je na jižní straně u jihozápadního nároží připojená kůlna, celek ohraničuje oplocení s dvěma bránami, na které navazuje ohradní zeď.
  • Fara má půdorys tvaru písmene T, východní část je patrová, západní přízemní s podkrovní nástavbou. Fasády jsou poměrně bohatě členěné, se střídáním režného kamenného zdiva s omítnutými částmi. Ve štítu je socha Krista, pod ní pak nápisová deska.
  • Drobná obdélná kůlna je přistavěna k hospodářské budově u jejího severozápadního nároží.
  • Ohradní zeď z lomového kamene má korunu zdiva krytou cihlami. Na uliční straně na ni navazuje oplocení. Ohradní zeď vede od východní stěny hospodářské budovy východním, poté jižním a západním směrem, před farou je nahrazena oplocením, aby na něj ještě na jižní straně opět navázala. Poté směřuje k severu, kde se napojuje na hospodářskou budovu.

Památkově chráněno od 15. listopadu 2018.

Kaplička/zvonička (Q37179985)


 
   
43487/5-1123
Pam. katalog
MIS
Domoušice v centru obce, pp. 1824/1
50°14′0″ s. š., 13°43′44,71″ v. d.
Kaplička (zvonička). Jednoduchá nedatovaná lidová stavba na čtvercovém půdorysu. Vstup do vnitřního prostoru obdélný, do oblouku zaklenutý. Zastřešena stanově s dřevěnou lucernovou zvoničkou ukončenou cibulí. Krytina šindelová.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Kultovní místo Kounovské řady (Q37180000)


 
   
43221/5-1125
Pam. katalog
MIS
Domoušice pp. 1815/1, 1786, 1815/4, 1800/1, 1787/63, 1787/62, 1815/11
50°13′30,21″ s. š., 13°41′36,54″ v. d.
Kultovní místo Kounovské řady, archeologické stopy. Kamenné řady z křemencových balvanů, snesených z blízkého okolí, kde se řídce vyskytují. Jejich účel je dodnes neznámý, možná se jednalo o formu lunárního kalendáře obyvatel doby kamenné, možná měly náboženský nebo obranný význam.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Zámek Domoušice (Q22666892)


 
   
43029/5-1122
Pam. katalog
MIS
Domoušice Domoušice 1
50°13′57,13″ s. š., 13°43′43,81″ v. d.
Barokní zámek z počátku 18. století. Prostor tvoří budova zámku z počátku 18. století s pozdně barokní úpravou, sušárna chmele, sýpka, dvě hospodářské budovy a dále zahrada s předzahrádkou, zahradní zídkou a ohradní zdí okolo celého areálu. Hlavním akcentem zámku je štít s hodinami.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

HoledečEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Bartoloměje (Q24143515)


 
   
43565/5-1132
Pam. katalog
MIS
Holedeček ve středu obce
50°17′1,52″ s. š., 13°33′37,26″ v. d.
Kostel sv. Bartoloměje

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 8 (Q30787725)


 
   
42820/5-1133
Pam. katalog
MIS
Holedeček Holedeč 8
50°17′3,35″ s. š., 13°33′36,08″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38139633)


 
   
42752/5-1134
Pam. katalog
MIS
Stránky při silnici Veletice - Holedeček
50°17′31,96″ s. š., 13°34′7,29″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple se zvonem (Q38139639)


 
   
50050/5-5865
Pam. katalog
MIS
Stránky střed obce
50°17′21,27″ s. š., 13°34′37,5″ v. d.
Kaple se zvonem

Památkově chráněno od 23. srpna 1999.

Usedlost čp. 36 (Q30784942)


 
   
42591/5-1135
Pam. katalog
MIS
Veletice Veletice 36
50°17′47,45″ s. š., 13°34′22,26″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HříškovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaple Nejsvětější Trojice (Q37270976)


 
   
43174/5-1138
Pam. katalog
MIS
Hříškov na návsi
50°17′29,52″ s. š., 13°51′42,87″ v. d.
Kaple Nejsvětější Trojice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 54 (Q31463175)


 
   
43667/5-1137
Pam. katalog
MIS
Hříškov Hříškov 54
50°17′27,02″ s. š., 13°51′44,96″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

HřiviceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Jakuba Apoštola (Q24069246)


 
   
42847/5-1142
Pam. katalog
MIS
Hřivice 50°17′17,4″ s. š., 13°43′46,92″ v. d. Kostel svatého Jakuba Apoštola

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonice (Q37270874)


 
   
43574/5-1143
Pam. katalog
MIS
Hřivice 50°17′19,56″ s. š., 13°43′47,13″ v. d. Zvonice

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple (Q38148546)


 
   
42659/5-1451
Pam. katalog
MIS
Touchovice střed obce
50°18′10,73″ s. š., 13°43′50,92″ v. d.
Kaple

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChlumčanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37029247)


 
   
43060/5-1148
Pam. katalog
MIS
Chlumčany u čp. 66
50°20′6,06″ s. š., 13°50′38,45″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Klimenta (Q24188511)


 
   
43087/5-1146
Pam. katalog
MIS
Chlumčany 50°20′6,06″ s. š., 13°50′38,45″ v. d. Kostel svatého Klimenta

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Cukrovar (Q37029226)


 
   
42327/5-1147
Pam. katalog
MIS
Chlumčany Chlumčany 59, 94
50°20′20,76″ s. š., 13°50′19,28″ v. d.
Cukrovar

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

ChožovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Mikuláše (Q37160758)


 
   
53971/5-1154
Pam. katalog
MIS
Chožov při cestě na Orasice
50°23′29,88″ s. š., 13°53′6,19″ v. d.
Socha sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Panny Marie (Q37160773)


 
   
53975/5-1152
Pam. katalog
MIS
Chožov 50°23′40,44″ s. š., 13°52′5,48″ v. d. Socha P. Marie

Poznámka: pouze podstavec
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sbor a fara Církve československé husitské (Q30732522)


 
   
103656
Pam. katalog
MIS
Chožov Chožov 115
50°24′7,6″ s. š., 13°51′36,43″ v. d.
Sbor a fara Církve československé husitské

Památkově chráněno od 8. června 2009.

Zemědělský dvůr čp. 22 (Q30732495)


 
   
42444/5-1153
Pam. katalog
MIS
Chožov Chožov 22
50°23′51,94″ s. š., 13°51′37,3″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Místo dělnických srazů a slavností (Q37160790)


 
   
42671/5-4865
Pam. katalog
MIS
Chožov pod Chožovkým vrchem
50°24′5,57″ s. š., 13°51′27,18″ v. d.
Jiná sportovní stavba - místo dělnických srazů a slavností

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hüttichův statek s kaplí (Q33258006)


 
   
42422/5-1454
Pam. katalog
MIS
Třtěno Třtěno 22
50°25′14,84″ s. š., 13°52′13,67″ v. d.
Venkovská usedlost - Hüttichův statek s kaplí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38146557)


 
   
43387/5-1455
Pam. katalog
MIS
Třtěno 50°25′15,83″ s. š., 13°52′13,36″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

JimlínEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Nový hrad (Q1362932)


 
   
42390/5-1155
Pam. katalog
MIS
Jimlín Jimlín 220
50°19′10,45″ s. š., 13°45′1,08″ v. d.
Zámek Nový hrad

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svaté Anny Samétřetí (Q37323857)


 
   
42572/5-1158
Pam. katalog
MIS
Jimlín 50°19′0,64″ s. š., 13°44′39,95″ v. d. Socha sv. Anny Samétřetí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Tvrz (Q37323887)


 
   
43548/5-1159
Pam. katalog
MIS
Jimlín Jimlín 1
50°19′5,16″ s. š., 13°44′42,75″ v. d.
Tvrz - bez archeologického průzkumu, nejednoznačné, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37323923)


 
   
43100/5-1157
Pam. katalog
MIS
Jimlín u čp. 225
50°19′13,71″ s. š., 13°44′33,22″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37323905)


 
   
43766/5-1156
Pam. katalog
MIS
Jimlín před zámkem
50°19′11,92″ s. š., 13°44′52,3″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha lva (Q37323874)


   
43790/5-3553
Pam. katalog
MIS
Jimlín nádvoří Nového hradu,
50°19′10,52″ s. š., 13°45′0,22″ v. d.
Socha lva

Poznámka: MonumNet uvádí: nenalezena
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38227913)


 
   
43090/5-1163
Pam. katalog
MIS
Zeměchy severní část obce
50°19′46,7″ s. š., 13°44′56,72″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrob Karla Líma (Q38227917)


 
   
43055/5-4986
Pam. katalog
MIS
Zeměchy hřbitov, hrob č. 143
50°19′42,78″ s. š., 13°45′39,99″ v. d.
Hrob Karla Líma, hrob č. 143

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KošticeEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37423282)


 
   
43012/5-1190
Pam. katalog
MIS
Koštice 50°24′9,81″ s. š., 13°56′34,21″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Antonína Paduánského (Q24074513)


 
   
43271/5-1189
Pam. katalog
MIS
Koštice 50°24′9,66″ s. š., 13°56′28,45″ v. d. Kostel sv. Antonína Paduánského

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zvonička - vidlák (Q38191635)


 
   
42800/5-1478
Pam. katalog
MIS
Vojničky proti čp. 23
50°25′41,89″ s. š., 13°55′49,51″ v. d.
Zvonička - vidlák

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou svatého Vavřince (Q38191640)


 
   
42704/5-1191
Pam. katalog
MIS
Vojničky při silnici Koštice - Hnojnice
50°25′0,57″ s. š., 13°55′1,47″ v. d.
Sloup se sochou sv. Vavřince

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38191630)


 
   
43109/5-1477
Pam. katalog
MIS
Vojničky severozápadní okraj obce
50°25′41,49″ s. š., 13°55′41,19″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Václava (Q38191631)


 
   
43096/5-1476
Pam. katalog
MIS
Vojničky proti čp. 23
50°25′41,21″ s. š., 13°55′47,52″ v. d.
Socha sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

KozlyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q24263016)


 
   
43403/5-1192
Pam. katalog
MIS
Kozly 50°27′24,29″ s. š., 13°47′2,15″ v. d. Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q37429194)


 
   
42677/5-1193
Pam. katalog
MIS
Kozly 50°27′25,28″ s. š., 13°47′3,38″ v. d. Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LenešiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Fara (Q30868779)


 
   
42651/5-1220
Pam. katalog
MIS
Lenešice Lenešice 35
50°22′30,86″ s. š., 13°46′7,46″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sloup se sochou svatého Václava (Q37454678)


 
   
42955/5-1217
Pam. katalog
MIS
Lenešice 50°22′36,39″ s. š., 13°45′39,68″ v. d. Sloup se sochou sv. Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého (Q37454652)


 
   
42923/5-1219
Pam. katalog
MIS
Lenešice 50°22′45,14″ s. š., 13°45′34,96″ v. d. Výklenková kaplička sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatých Šimona a Judy (Q24056712)


 
   
43217/5-1216
Pam. katalog
MIS
Lenešice 50°22′36,52″ s. š., 13°45′39,26″ v. d. Farní kostel svatých Šimona a Judy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q37454703)


 
   
43674/5-1218
Pam. katalog
MIS
Lenešice 50°22′46,37″ s. š., 13°45′35,85″ v. d. Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Lenešice (Q21809904)


 
   
43634/5-1221
Pam. katalog
MIS
Lenešice Knížete Václava 1
50°22′32,63″ s. š., 13°45′40,93″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LibočanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Libočany (Q22669356)


 
   
43015/5-1239
Pam. katalog
MIS
Libočany Libočany 1
50°20′5,21″ s. š., 13°30′51,95″ v. d.
Barokní zámek z doby okolo roku 1770

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Všech svatých (Q22806804)


 
   
42540/5-1238
Pam. katalog
MIS
Libočany 50°19′59,67″ s. š., 13°30′53,85″ v. d. Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kovárna (Q31740520)


 
   
42736/5-1240
Pam. katalog
MIS
Libočany Libočany 13
50°19′59,88″ s. š., 13°30′44,57″ v. d.
Kovárna

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31740574)


 
   
43703/5-3532
Pam. katalog
MIS
Libočany Libočany 32
50°19′58,8″ s. š., 13°30′53,71″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q37459814)


 
   
43663/5-1241
Pam. katalog
MIS
Libočany 50°20′9,54″ s. š., 13°30′47,17″ v. d. Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LibořiceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Libořice (Q26708586)


 
   
43653/5-1243
Pam. katalog
MIS
Libořice Libořice 1
50°15′13,57″ s. š., 13°30′48,85″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31149776)


 
   
42873/5-1244
Pam. katalog
MIS
Libořice Libořice 31
50°15′3,46″ s. š., 13°31′12,72″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q24013789)


 
   
42967/5-1242
Pam. katalog
MIS
Libořice 50°15′18,95″ s. š., 13°30′53,26″ v. d. Kostel Nanebevzetí P. Marie

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q38233269)


 
   
43523/5-1247
Pam. katalog
MIS
Železná náves
50°15′35,18″ s. š., 13°31′26,36″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Železniční most (Q38233276)


 
   
42356/5-1246
Pam. katalog
MIS
Železná přes Blšanku
50°15′35,72″ s. š., 13°31′29,48″ v. d.
Železniční most

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q38233282)


 
   
42610/5-1245
Pam. katalog
MIS
Železná na silnici k Milčevsi
50°15′36,8″ s. š., 13°30′55,4″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LipnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zámek Lipno (Q26708814)


 
   
42554/5-1259
Pam. katalog
MIS
Lipno Lipno 1
50°18′4,57″ s. š., 13°40′56,1″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Václava (Q24542594)


 
   
42601/5-1257
Pam. katalog
MIS
Lipenec 50°18′58,06″ s. š., 13°42′5,66″ v. d. Kostel svatého Václava

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Poplužní dvůr (Q30791425)


 
   
43568/5-1258
Pam. katalog
MIS
Lipenec Lipenec čp. 45, 113 a 114
50°18′59,48″ s. š., 13°42′10,48″ v. d.
Zemědělský dvůr poplužní

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LíšťanyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Zemědělský dvůr čp. 1 s kaplí (Q35823444)


 
   
43533/5-1260
Pam. katalog
MIS
Líšťany Líšťany 1
50°18′43,21″ s. š., 13°48′2,36″ v. d.
Zemědělský dvůr s kaplí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

LubenecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Floriána (Q37806538)


 
   
42362/5-1263
Pam. katalog
MIS
Lubenec u hřbitova
50°7′48,07″ s. š., 13°18′47,15″ v. d.
Socha sv. Floriána

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Šebestiána a podstavec sochy svatého Řehoře (Q37806518)


 
   
42899/5-1261
Pam. katalog
MIS
Lubenec při kostele sv. Vavřince, Lubenec
50°7′55,43″ s. š., 13°18′53,09″ v. d.
Sochy - sv. Šebestián a podstavec sochy sv. Řehoře s omezením: bez sochy sv. Řehoře

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Porcelánka (Q37806524)


 
   
43136/5-1262
Pam. katalog
MIS
Lubenec Lubenec 254
50°7′59,36″ s. š., 13°19′1,11″ v. d.
Porcelánka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Dřevěný kříž s plechovým korpusem (Q37806530)


 
   
43351/5-1264
Pam. katalog
MIS
Lubenec 50°7′46,84″ s. š., 13°18′42,62″ v. d. Kříž dřevěný, s plech. korpusem

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Panny Marie (Q37455896)


 
   
102441
Pam. katalog
MIS
Ležky 50°7′26,69″ s. š., 13°21′18,98″ v. d. Kaple Panny Marie

Památkově chráněno od 2. srpna 2007.

Kříž (Q37455869)


 
   
105891
Pam. katalog
MIS
Ležky pp. 34/2
50°7′19,95″ s. š., 13°21′27,74″ v. d.
Kříž

Poznámka: Parcelní číslo odpovídá sadu jižně od čp. 29. MonumNet neuvádí charakteristiku ani umístění kříže. Mapy.cz uvádějí u rozcestí 120 cm vysoký kamenný smírčí kříž.
Památkově chráněno od 19. srpna 2016.

Hospoda (Q33250515)


 
   
43304/5-1266
Pam. katalog
MIS
Libkovice Libkovice 10
50°8′9,45″ s. š., 13°15′59,76″ v. d.
Hospoda

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiljí (Q12030823)


 
   
43363/5-1265
Pam. katalog
MIS
Libyně 50°8′50,22″ s. š., 13°18′50,59″ v. d. Kostel sv. Jiljí

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

NepomyšlEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Mikuláše (Q23007438)


 
   
42850/5-1283
Pam. katalog
MIS
Nepomyšl střed obce
50°13′1,61″ s. š., 13°18′42,4″ v. d.
Kostel svatého Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37990735)


 
   
42401/5-1286
Pam. katalog
MIS
Nepomyšl Nad silnicí u hájovny mezi Nepomyšlí a Dvérci
50°12′28,69″ s. š., 13°19′6,72″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Nepomyšl (Q18603841)


 
   
43372/5-1282
Pam. katalog
MIS
Nepomyšl Nepomyšl 1
50°13′4,65″ s. š., 13°18′43,89″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q37169764)


 
   
43004/5-1285
Pam. katalog
MIS
Dětaň náves
50°11′39,93″ s. š., 13°18′31,36″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q37150332)


 
   
10242/5-5566
Pam. katalog
MIS
Chmelištná 50°14′8,15″ s. š., 13°16′29,45″ v. d. Kaplička

Památkově chráněno od 29. září 1994.

Nová VesEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kaplička (Q38036081)


 
   
43682/5-1139
Pam. katalog
MIS
Nová Ves náves
50°17′10,03″ s. š., 13°50′33,07″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OboraEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Výklenková kaplička (Q38038552)


 
   
42784/5-1469
Pam. katalog
MIS
Obora po pravé straně silnice z Černčic do Veltěží
50°21′16,96″ s. š., 13°52′7,26″ v. d.
Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Fara (Q31738987)


 
   
43059/5-1111
Pam. katalog
MIS
Obora Obora 1
50°22′24,82″ s. š., 13°51′42,19″ v. d.
Fara

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 6 (Q33422105)


 
   
43273/5-1112
Pam. katalog
MIS
Obora Obora 6
50°22′26,84″ s. š., 13°51′44,84″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Kateřiny (Q21034359)


 
   
43326/5-1110
Pam. katalog
MIS
Obora 50°22′25,49″ s. š., 13°51′41,18″ v. d. Kostel sv. Kateřiny

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OčihovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Martina (Q24453758)


 
   
43006/5-1292
Pam. katalog
MIS
Očihov střed
50°11′53,62″ s. š., 13°27′44,19″ v. d.
Kostel sv. Martina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q38038339)


 
   
42476/5-1293
Pam. katalog
MIS
Očihov střed obce
50°11′54,91″ s. š., 13°27′40,09″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Řopík (Q38038345)


 
   
43465/5-1294
Pam. katalog
MIS
Očihovec v poli
50°11′23,91″ s. š., 13°28′14,23″ v. d.
Pevnost - řopík

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

OpočnoEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Q24013792)


 
   
42888/5-1161
Pam. katalog
MIS
Opočno st. 85
50°18′39,91″ s. š., 13°44′7,35″ v. d.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně gotický kostel byl zbarokizován v letech 1710–1713 a znovu přestavěn 1802–1803. Má bezvěžové průčelí s edikulovým volutovým štítem, uprostřed desky nika se sochou. Robustnější věž je přičleněna k presbytáři ze severu, je zakončena stanovou mansardou.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38041089)


 
   
43120/5-1162
Pam. katalog
MIS
Opočno pp. 836/3
50°18′41,34″ s. š., 13°44′6,53″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého. Světec stojí na dvoustupňovém soklu podloženém dvojstupňovým stylobatem. V rukou má krucifix s korpusem, podložený rouškou či částí vlastního kanovnického pláště. Na hlavě má biret (kvadrátek), okolo kovovou obruč stavozáře s pěti šesticípými hvězdami.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Fara (Q61872066)


 
   
106104
Pam. katalog
MIS
Opočno Opočno 1, 58
50°18′39,09″ s. š., 13°44′6,74″ v. d.
Areál fary navazuje na jihu na areál kostela Nanebevzetí Panny Marie. Fara pochází zřejmě z první třetiny 17. století, doplňují ji dvě budovy hospodářského zázemí. Vlastní budovu fary čp. 1, stojící na jižní straně, doplňují objekty hospodářského zázemí – na východě je to dnešní dům čp. 58 (hospodářská budova s kaplankou) a na západě kolna. Mezi farou a kolnou a farou a domem čp. 58 se nachází ohradní zeď (areál uzavírá ještě pozůstatek nedochované hospodářské budovy, napojující se na dům čp. 58 a na severní straně pak ohradní zeď kostela).

Památkově chráněno od 27. října 2017.

Panenský TýnecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Milník (Q38046740)


 
   
43314/5-1297
Pam. katalog
MIS
Panenský Týnec na cestě do Loun
50°17′50,7″ s. š., 13°54′28,76″ v. d.
Milník

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Klášter (Q28968202)


 
   
43571/5-1295
Pam. katalog
MIS
Panenský Týnec Panenský Týnec 10
50°17′45,52″ s. š., 13°54′59,11″ v. d.
Klášter s omezením: bez budovy zámku

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Jiří (Q28332064)


 
   
42498/5-1296
Pam. katalog
MIS
Panenský Týnec 50°17′43,2″ s. š., 13°54′57,49″ v. d. Kostel sv. Jiří

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PetrohradEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38047526)


 
   
42374/5-1318
Pam. katalog
MIS
Petrohrad směrem k Jesenici
50°7′7,97″ s. š., 13°26′37,38″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zámek Petrohrad (Q28151198)


 
   
42329/5-1312
Pam. katalog
MIS
Petrohrad Petrohrad 1
50°7′34″ s. š., 13°26′35,07″ v. d.
Zámek

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha svatého Jana Nepomuckého (Q38047544)


 
   
42672/5-1316
Pam. katalog
MIS
Petrohrad náves
50°7′38,62″ s. š., 13°26′48,31″ v. d.
Socha sv. Jana Nepomuckého

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Petrohrad (Q12045172)


 
   
43040/5-1313
Pam. katalog
MIS
Petrohrad jižně od zámku
50°7′12,27″ s. š., 13°26′21,97″ v. d.
Hrad Petrohrad, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Pivovar (Q31208268)


 
   
42965/5-1315
Pam. katalog
MIS
Petrohrad Petrohrad 17
50°8′8,16″ s. š., 13°26′31,09″ v. d.
Pivovar

Poznámka: S od obce při silnici na Černčice
Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple Všech svatých (Q38047550)


 
   
43492/5-1314
Pam. katalog
MIS
Petrohrad na kopci jihozápadně od obce
50°7′14,24″ s. š., 13°26′22,73″ v. d.
Kaple Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Zemědělský dvůr čp. 5 (Q33323405)


 
   
43768/5-1321
Pam. katalog
MIS
Petrohrad Petrohrad 5, proti zámku
50°7′36,87″ s. š., 13°26′41,02″ v. d.
Zemědělský dvůr

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Boží muka (Q38047531)


 
   
53923/5-1320
Pam. katalog
MIS
Petrohrad na hranici k. ú. Bílenec a k. ú. Petrohrad
50°7′48,71″ s. š., 13°27′20,47″ v. d.
Boží muka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaplička (Q38047538)


 
   
53933/5-1317
Pam. katalog
MIS
Petrohrad směrem k Jesenici
50°6′53,25″ s. š., 13°27′20,76″ v. d.
Kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Výklenková kaplička (Q37026747)


 
   
43431/5-1324
Pam. katalog
MIS
Bílenec 50°8′11,16″ s. š., 13°28′4,28″ v. d. Výklenková kaplička

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svaté Maří Magdalény (Q22829164)


 
   
42741/5-1323
Pam. katalog
MIS
Bílenec 50°8′10,88″ s. š., 13°28′7,68″ v. d. Kostel svaté Maří Magdalény

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hradiště Šprymberk (Q18642619)


 
   
43684/5-1322
Pam. katalog
MIS
Bílenec 50°8′6,54″ s. š., 13°28′43,71″ v. d. Výšinné opevněné sídliště - hradiště Šprymberk, archeologické stopy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PnětlukyEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Sýpka (Q38048206)


 
   
43312/5-1327
Pam. katalog
MIS
Pnětluky nad rybníkem u čp. 108
50°15′0,07″ s. š., 13°42′13,38″ v. d.
Sýpka

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Matouše (Q24067224)


 
   
42371/5-1325
Pam. katalog
MIS
Pnětluky 50°15′3,64″ s. š., 13°42′15,06″ v. d. Kostel svatého Matouše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Pravda (Q7238843)


 
   
43094/5-1326
Pam. katalog
MIS
Konětopy 50°14′28″ s. š., 13°42′41″ v. d. Hrad Pravda, zřícenina

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

PočeděliceEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel svatého Havla (Q21034360)


 
   
43705/5-1328
Pam. katalog
MIS
Počedělice jihozápadní část obce
50°22′15″ s. š., 13°53′10,05″ v. d.
Kostel sv. Havla

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Pieta (Q38041127)


 
   
104350
Pam. katalog
MIS
Orasice 50°23′27,76″ s. š., 13°54′23,57″ v. d. Socha Pieta

Památkově chráněno od 30. května 2011.

Kostel svatého Mikuláše (Q21035920)


 
   
43364/5-1329
Pam. katalog
MIS
Orasice 50°23′10,13″ s. š., 13°54′6,92″ v. d. Kostel sv. Mikuláše

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Sýpka (Q38191765)


 
   
42817/5-1479
Pam. katalog
MIS
Volenice 50°23′27,5″ s. š., 13°55′51,51″ v. d. Sýpka s omezením: bez brány

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Podbořanský RohozecEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Tvrziště Budiš (Q21405431)


 
   
43043/5-1330
Pam. katalog
MIS
Podbořanský Rohozec 50°12′41,37″ s. š., 13°14′45,41″ v. d. Tvrziště Budiš (archeologické stopy)

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kaple svaté Notburgy (Q23005624)


 
   
43014/5-1331
Pam. katalog
MIS
Podbořanský Rohozec střed obce
50°12′59,26″ s. š., 13°15′42,66″ v. d.
Kaple svaté Notburgy

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Hrad Křečov (Q12032250)


 
   
43228/5-1332
Pam. katalog
MIS
Podbořanský Rohozec 1 km od jihovýchodně od obce Podbořanský Rohozec
50°12′32,1″ s. š., 13°16′48,36″ v. d.
Zřícenina hradu Křečov

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel svatého Michala (Q14329789)


 
   
51025/4-5247
Pam. katalog
MIS
Bukovina k. ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II, parc. 98
50°13′4,52″ s. š., 13°13′10,28″ v. d.
Kostel sv. Michala, částečná zřícenina

Poznámka: MonumNet uvádí sídelní útvar Mětikalov, část obce Hradiště. Památkový katalog řadí k torzální vsi Bukovina. MonumNet uvádí k. ú. Tureč u Hradiště, Památkový katalog uvádí k. ú. Podbořanský Rohozec u Hradiště II. Do roku 2015 vojenský újezd Hradiště.
Památkově chráněno od 14. června 2001.

RanáEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kříž (Q38091105)


 
   
42775/5-1144
Pam. katalog
MIS
Raná jihovýchodně od obce, křižovatka silnice č. 28 a staré cesty
50°24′31,93″ s. š., 13°46′58,31″ v. d.
Kříž

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Socha Ecce Homo (Q38091108)


 
   
42614/5-1385
Pam. katalog
MIS
Raná před čp. 20
50°24′44,77″ s. š., 13°46′38,83″ v. d.
Socha Ecce Homo

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Kostel Všech svatých (Q24256556)


 
   
43358/5-1384
Pam. katalog
MIS
Raná 50°24′40,27″ s. š., 13°46′44,84″ v. d. Kostel Všech svatých

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

Usedlost čp. 32 (Q33420797)


 
   
43519/5-1386
Pam. katalog
MIS
Raná Raná 32
50°24′39,74″ s. š., 13°46′46,84″ v. d.
Venkovská usedlost

Zapsáno do státního seznamu před rokem 1988.  

RočovEditovat

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Narození Panny Marie (Q24045372)


 
   
106058
Pam. katalog
MIS
Horní Ročov st. 45/1, 45/2
50°15′8,43″ s. š., 13°46′24,64″ v. d.
Kostel byl postaven v letech 1876-1883 na místě původní barokní stavby. Neogotická jednolodní stavba s věží v hlavní ose vstupního průčelí je dochována včetně vnitřního vybavení a původní výmalby interiéru.

Památkově chráněno od 13. dubna 2017.

Socha Panny Marie (Q38488048)


 
   
43305/5-1387
Pam. katalog
MIS
Horní Ročov v parku, pp. 703/1
50°15′9,47″ s. š., 13°46′22,93″ v. d.
Socha Panny Marie. Barokní práce datovaná do r. 1713. Na vyšším trojitém soklu nápis o donátorovi M. F. Trinklovi, zpředu česky, zezadu německy, na bocích z každé rozety vyrůstají dva akantové listy. Socha madony s dítětem je spíše statická. Na hlavách obou jsou korunky.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Výklenková kaplička svatého Vojtěcha (Q38488063)


 
   
42326/5-1388
Pam. katalog
MIS
Horní Ročov proti domu čp. 101, pp. 75/12
50°15′18,35″ s. š., 13°46′29,76″ v. d.
Výklenková kaplička sv. Vojtěcha. Drobná kaple na obdélném půdorysu. V nárožích má pilastry, zezadu plochá. Nad římsou je do vlny prohnutá stříška, dopředu se projevuje jako fronton resp. štít edikuly. Vše završuje kamenný profilovaný kříž na drobném podstavci. Uvnitř obraz sv. Vojtěcha.

Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Klášter Dolní Ročov (Q12029508)


 
   
43254/5-1389
Pam. katalog
MIS
Dolní Ročov Ročov 201
50°14′54,33″ s. š., 13°46′45,76″ v. d.
Klášter s omezením: bez zbytku ohradní zdi. Prostor augustiniánského kláštera, kostela Nanebevzetí Panny Marie, zahrady, hřbitova, márnice a ohradní zdi. Na místě gotického kostela z r. 1373, postaven v letech 1746-65 K. I. Dienzenhoferem a od r. 1759 Luragem. Klášter doplňován v r. 1846.

Dolní Ročov:

  • klášter čp. 201, st. 1/1, 1/2
  • kostel Nanebevzetí Panny Marie, st. 2
  • zahrada, ohradní zeď, pp. 1
  • hřbitov, ohradní zeď, pp. 3

Horní Ročov:

  • st. 95 bez staveb (márnice)
  • hřbitov, pp. 487/1, 487/5, ohradní zeď, pp. 487/5

Poznámka: MonumNet uvádí parcely s čísly st. 95, pp. 487/1 a 487/5 v k. ú. Dolní Ročov i v k. ú. Horní Ročov.
Památkově chráněno od 17. ledna 1964.

Pivovar (Q38487354)