Seznam přídatných látek

seznam na projektech Wikimedia

Tento seznam obsahuje přídatné látky používané v potravinářství. Používání některých látek z tohoto seznamu může být v některých státech zakázáno.

Číslo Názvy
E 100 kurkumin
E 101 riboflavin, riboflavin-5'-fosfát
E 102 tartrazin
E 104 chinolinová žluť
E 110 žluť SY
E 120 košenila, kyselina karmínová, karmíny
E 122 azorubin
E 123 amarant
E 124 ponceau 4R
E 127 erythrosin
E 128 červeň 2G
E 129 červeň Allura AC
E 131 patentní modř V
E 132 indigotin
E 133 brilantní modř
E 140 chlorofyly a chlorofyliny
E 141 měďnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů
E 142 zeleň S
E 150a karamel
E 150b kaustický sulfitový karamel
E 150c amoniakový karamel
E 150d amoniak-sulfitový karamel
E 151 čerň BN
E 153 medicinální uhlí (z rostlinné suroviny)
E 154 hněď FK
E 155 hněď HT
E 160a karoteny
E 160b annato, bixin, norbixin
E 160c paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 160d lykopen
E 160e beta-apo-8'-karotenal
E 160f ethylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové
E 161b lutein
E 161c kryptoxantin
E 161d rubixantin
E 161e violoxantin
E 161f rhodoxantin
E 161g kanthaxanthin
E 162 betalainová červeň, betanin
E 163 anthokyany
E 170 uhličitany vápenaté – uhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan vápenatý
E 171 oxid titaničitý (titanová běloba)
E 172 oxidy a hydroxidy železa
E 173 hliník (v podobě pigmentu)
E 174 stříbro (v podobě pigmentu)
E 175 zlato (v podobě pigmentu)
E 180 litholrubin BK
E 200 kyselina sorbová
E 202 sorbát draselný
E 203 sorbát vápenatý
E 210 kyselina benzoová
E 211 benzoát sodný
E 212 benzoát draselný
E 213 benzoát vápenatý
E 214 ethylparahydroxybenzoát
E 215 ethylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 216 propylparahydroxybenzoát
E 217 propylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 218 metylparaben
E 219 methylparahydroxybenzoát sodná sůl
E 220 oxid siřičitý
E 221 siřičitan sodný
E 222 hydrogensiřičitan sodný
E 223 disiřičitan sodný
E 224 disiřičitan draselný
E 226 siřičitan vápenatý
E 227 hydrogensiřičitan vápenatý
E 228 hydrogensiřičitan draselný
E 230 bifenyl
E 231 2-fenylfenol
E 232 orthofenylfenolát sodný
E 234 nisin
E 235 natamycin
E 236 kyselina mravenčí
E 239 urotropin
E 240 formaldehyd
E 242 dimethyldikarbonát
E 249 dusitan draselný
E 250 dusitan sodný
E 251 dusičnan sodný
E 252 dusičnan draselný
E 260 kyselina octová
E 261 octan draselný
E 262 octany sodné – octan sodný, hydrogenoctan sodný (diacetát sodný)
E 263 octan vápenatý
E 270 kyselina mléčná
E 280 kyselina propionová
E 281 propionát sodný
E 282 propionát vápenatý
E 283 propionát draselný
E 284 kyselina boritá
E 285 tetraboritan sodný
E 290 oxid uhličitý
E 296 kyselina jablečná
E 297 kyselina fumarová
E 300 kyselina askorbová
E 301 askorbát sodný
E 302 askorbát vápenatý
E 304 estery kyselin askorbové kyseliny – askorbylpalmitát, askorbylstearát
E 306 přírodní extrakt s vysokým obsahem tokoferolů
E 307 alfa-tokoferol
E 308 gama-tokoferol
E 309 delta-tokoferol
E 310 propylgallát
E 311 oktylgallát
E 312 dodecylgallát
E 315 kyselina erythorbová
E 316 erythorban sodný
E 320 butylhydroxyanisol (BHA)
E 321 butylhydroxytoluen (BHT)
E 322 lecitiny
E 325 mléčnan sodný
E 326 mléčnan draselný
E 327 mléčnan vápenatý
E 330 kyselina citronová
E 331 citráty sodné – dihydrogencitronan sodný, hydrogencitronan sodný, citronan sodný
E 332 citráty draselné – dihydrogencitronan draselný, citronan draselný
E 333 citráty vápenaté – dihydrogencitronan vápenatý, hydrogencitronan vápenatý, citronan vápenatý
E 334 kyselina vinná
E 335 vinany sodné – hydrogenvinan sodný, vinan sodný
E 336 vinany draselné – hydrogenvinan draselný, vinan draselný
E 337 vinan sodno-draselný
E 338 kyselina fosforečná
E 339 fosforečnany sodné – dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan sodný, fosforečnan sodný
E 340 fosforečnany draselné – dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan draselný, fosforečnan draselný
E 341 fosforečnany vápenaté – hydrogenfosforečnan vápenatý, dihydrogenfosforečnan vápenatý, fosforečnan vápenatý
E 342 fosforečnany amonné – hydrogenfosforečnan amonný, dihydrogenfosforečnan amonný, fosforečnan amonný
E 343 fosforečnany hořečnaté – dihydrogenfosforečnan hořečnatý, hydrogenfosforečnan hořečnatý
E 350 jablečnany sodné – jablečnan sodný, hydrogenjablečnan sodný
E 351 jablečnan draselný
E 352 jablečnany vápenaté – jablečnan vápenatý, hydrogenjablečnan vápenatý
E 353 kyselina metavinná
E 354 vinan vápenatý
E 355 kyselina adipová
E 356 adipát sodný
E 357 adipát draselný
E 363 kyselina jantarová
E 380 citrát amonný
E 385 disodno-vápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové
E 400 kyselina alginová
E 401 alginát sodný
E 402 alginát draselný
E 403 alginát amonný
E 404 alginát vápenatý
E 405 propan-1,2-diol-alginát
E 406 agar
E 407 karagenan
E 407a guma Euchema
E 410 karubin
E 412 guma guar
E 413 tragant
E 414 arabská guma
E 415 xanthan
E 416 guma karaya
E 417 guma tara
E 418 guma gellan
E 420 sorbitol
E 421 mannitol
E 422 glycerol
E 425 konjak
E 430 polyoxyethylenstearát
E 431 polyoxyethylenmonostearát
E 432 polyoxyethylensorbitanmonolaurát
E 433 polyoxyethylensorbitanmonooleát
E 434 polyoxyethylensorbitanmonopalmitát
E 435 polyoxyethylensorbitanmonostearát
E 436 polyoxyethylensorbitantristearát
E 440 pektiny – pektin, amidovaný pektin
E 441 želatina
E 442 amonné soli fosfatidových kyselin
E 444 acetát isobutyrátsacharosy
E 445 glycerolester borovicové pryskyřice
E 450 difosforečnany
E 450 (i) dihydrogendifosforečnan sodný
E 450 (ii) monohydrogendifosforečnan sodný
E 450 (iii) difosforečnan sodný
E 450 (iv) dihydrogendifosforečnan raselný
E 450 (v) difosforečnan draselný
E 450 (vi) difosforečnan vápenatý (dříve E 540)
E 450 (vii) dihydrogendifosforečnan vápenatý
E 451 trifosforečnany
E 452 polyfosforečnany
E 459 beta-cyklodextrin
E 460 celulosymikrokrystalická celulosa, prášková celulosa
E 461 methylcelulóza
E 462 ethylcelulóza
E 463 hydroxypropylcelulóza
E 464 hydroxypropylmethylcelulóza
E 465 ethylmethylcelulóza
E 466 karboxymethylcelulóza
E 468 zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulózy
E 469 enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulóza
E 470a soli (sodné, draselné a vápenaté) mastných kyselin z jedlých tuků
E 470b hořečnaté soli mastných kyselin z jedlých tuků
E 471 mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků
E 472a estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou octovou
E 472b estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mléčnou
E 472c estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citrónovou
E 472d estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou vinnou
E 472e estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou
E 472f směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou
E 472a směsné estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinami octovou a vinnou
E 473 estery sacharózy s mastnými kyselinami
E 474 cukroglyceridy
E 475 estery polyglycerolu s mastnými kyselinami
E 476 polyglycerolpolyricinoleát
E 477 estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami
E 478 laktylované estery glycerolu a propandiolu
E 479b směsný produkt intrakce tepelně oxidovaného sojového oleje s mono- a diglyceridy mastných kyselin z jedlých tuků
E 481 stearoyl-2-laktylát sodný
E 482 stearoyl-2-laktylát vápenatý
E 483 stearyltartarát
E 491 sorbitanmonostearát
E 492 sorbitantristearát
E 493 sorbitanmonolaurát
E 494 sorbitanmonooleát
E 495 sorbitanmonopalmitát
E 500 uhličitany sodné – uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, seskvikarbonát sodný
E 501 uhličitany draselné – uhličitan draselný, hydrogenuhličitan draselný
E 503 uhličitany amonné – uhličitan amonný, hydrogenuhličitan amonný
E 504 uhličitany hořečnaté – uhličitan hořečnatý, hydrogenuhličitan hořečnatý
E 507 kyselina chlorovodíková
E 508 chlorid draselný
E 509 chlorid vápenatý
E 510 chlorid amonný
E 511 chlorid hořečnatý
E 512 chlorid cínatý
E 513 kyselina sírová
E 514 sírany sodné – síran sodný, hydrogensíran sodný
E 515 sírany draselné – síran draselný, hydrogensíran draselný
E 516 síran vápenatý
E 517 síran amonný
E 518 síran hořečnatý
E 520 síran hlinitý
E 521 síran sodno-hlinitý
E 522 síran draselno-hlinitý
E 523 síran amonno-hlinitý
E 524 hydroxid sodný
E 525 hydroxid draselný
E 526 hydroxid vápenatý
E 527 hydroxid amonný
E 528 hydroxid hořečnatý
E 529 oxid vápenatý
E 530 oxid hořečnatý
E 535 hexakyanoželeznatan sodný (ferrokyanid sodný)
E 536 hexakyanoželeznatan draselný (ferrokyanid draselný)
E 538 hexakyanoželeznatan vápenatý (ferrokyanid vápenatý)
E 540 přečíslováno na E 450 (vi)t
E 541 hydrogenfosforečnan sodno-hlinitý
E 542 jedlá kostní moučka
E 551 oxid křemičitý
E 552 křemičitan vápenatý
E 553a křemičitany hořečnaté – křemičitan hořečnatý, trisilikát hořečnatý
E 553b talek (mastek)
E 554 křemičitan sodno-hlinitý
E 555 křemičitan draselno-hlinitý
E 556 křemičitan vápenato-hlinitý
E 558 bentonit
E 559 křemičitan hlinitý (kaolin)
E 570 mastné kyseliny (z jedlých tuků)
E 572 Stearan hořečnatý
E 574 kyselina glukonová
E 575 glukono-delta-lakton
E 576 glukonát sodný
E 577 glukonát draselný
E 578 glukonát vápenatý
E 579 glukonát železnatý
E 585 mléčnan železnatý
E 620 kyselina glutamová
E 621 glutaman sodný
E 622 glutaman draselný
E 623 glutaman vápenatý
E 624 glutaman amonný
E 625 glutaman hořečnatý
E 626 kyselina guanylová
E 627 guanylát sodný
E 628 guanylát sodný
E 629 guanylát draselný
E 630 kyselina inosinová
E 631 inosinát sodný
E 632 inosinát draselný
E 633 inosinát vápenatý
E 634 vápenaté soli 5'-ribonukleotidů
E 635 sodné soli 5'-ribonukeotidů
E 640 glycin a jeho sodná sůl
E 641 leucin
E 650 octan zinečnatý
E 900 polydimethylsiloxan
E 901 včelí vosk
E 902 kandelinový vosk
E 903 karnaubský vosk
E 904 šelak
E 905 mikrokrystalický vosk
E 912 estery montanových kyselin
E 914 oxidovaný polyethylenový vosk
E 920 L-cystein
E 924 Bromičnan draselný
E 927b močovina
E 938 argon
E 939 helium
E 941 dusík
E 942 oxid dusný
E 943a butan
E 943b isobutan
E 944 propan
E 948 kyslík
E 949 vodík
E 950 acesulfam K
E 951 aspartam
E 952 kyselina cyklamová a její sodná a vápenatá sůl
E 953 isomalt
E 954 sacharin a jeho sodná, draselná a vápenatá sůl
E 957 thaumatin
E 959 neohesperidin DC
E 965 maltitol
E 966 laktitol
E 967 xylitol
E 999 extrakt z kvilaje
E 1102 glukosooxidasa
E 1103 invertáza
E 1105 lysozym
E 1200 polydextrosy
E 1201 polyvinylpyrrolidon
E 1202 polyvinylpolypyrrolidon
E 1404 oxidovaný škrob
E 1410 fosforečnanový monoester škrobu
E 1412 fosforečnanový diester škrobu
E 1413 monofosforečnan škrobového difosforečnanu
E 1414 acetylovaný škrobový difosforečnan
E 1420 acetylovaný škrob
E 1422 acetylovaný škrobový adipan
E 1440 hydroxypropylškrob
E 1442 hydroxypropylškrobový disfosforečnan
E 1450 škrobový oktenyljantaran sodný
E 1451 acetylovaný oxidovaný škrob
E 1505 triethylcitrát
E 1518 glyceryltriacetát
E 1520 propylenglykol

Bez kódu

editovat

Externí odkazy

editovat