Kyselina mravenčí

chemická sloučenina

Kyselina mravenčí (lat. acidum formicicum, též acidum formicum), methanová kyselina je nejjednodušší karboxylovou kyselinou. Z jejího vzorce vyplývá, že na karboxylovou skupinu —COOH je vázán pouze jeden atom vodíku. Je to bezbarvá, na vzduchu dýmající, ostře páchnoucí kapalina s leptavými účinky. Její teplota tání a hlavně teplota varu jsou podobně vysoké jako u vody díky vlivu vodíkových vazeb. Má silné redukční účinky.

Kyselina mravenčí
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Prostorový model

Prostorový model

Prostorový model molekuly kyseliny mravenčí

Prostorový model molekuly kyseliny mravenčí

Obecné
Systematický název methanová kyselina
Triviální název kyselina mravenčí
Latinský název acidum formicicum;
acidum formicum
Anglický název formic acid
Německý název Ameisensäure
Funkční vzorec HCOOH
Sumární vzorec CH2O2
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 200-579-1
Indexové číslo 607-001-00-0
Vlastnosti
Molární hmotnost 46,024 8 g/mol
Teplota tání 8,4 °C (281,6 K)
Teplota varu 100,8 °C (374,0 K)
Hustota 1,22 g/cm³ (kapalina)
Viskozita 1,57 cP (26 °C)
Disociační konstanta pKa 3,75
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H314
R-věty R35
S-věty (S1/2) S23 S26 S45
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Kyselina mravenčí

Tvoří soli, které se nazývají mravenčany, převládá však označení formiáty. Stejné označení se používá i pro látky, vznikající esterifikací – tzn. reakcíalkoholy. Nejjednodušším esterem je methylformiát.

Výskyt a použitíEditovat

Kyselina mravenčí je obsažena v mravenčím jedu, odtud pochází její název. Dále je obsažena např. v jedu včel. [2] Používá se především v organické technologii.

Vyskytuje se v žahadlech kopřivy, avšak není hlavní složkou způsobující příznaky popálení.[3]

Syntetická kyselina mravenčí se užívá k výrobě barviv, na odstraňování bradavic, v gumárenském průmyslu a v koželužstvíodvápnění kůže, též jako přídatná látka do potravin pod označením E 236. Používá se také do přípravků na čištění vodního a močového kamene v toaletní míse.

laboratoři slouží k přípravě oxidu uhelnatého pomocí kyseliny sírové, která odštěpí z kyseliny mravenčí vodu. HCOOH → CO + H2O

Ve včelařské chovatelské praxi se páry kyseliny mravenčí používají jako účinný prostředek k tlumení varroázy. Varroáza je onemocnění způsobené roztočem kleštíkem včelím.

Účinek na člověkaEditovat

Na kůži: Při dotyku s lidskou kůží ji začíná okamžitě leptat, čemuž se lidské tělo začíná bránit tak, že začíná červenat, což ale způsobí pouze svědění a účinek je pomíjivý.

V krevním oběhu: Zásadní úlohu hraje při otravách methanolem, který se nejprve metabilizuje na formaldehyd a ten zas na kyselinu mravenčí. Její vyšší koncentrace pak vede k rozvoji metabolické acidózy, která může končit smrtí.

Akutní toxicita spočívá v tom, že kyselina mravenčí inhibuje cytochromoxidázu a tím i mitochondriální respiraci, podobně jako kyanidy a oxid uhelnatý. Rozvoj acidózy je doprovázen tvorbou mravenčanů a laktátů. Acidóza také usnadňuje průnik kyseliny do buněk. Hromadí se zejména v sítnici, očním nervu a bazálních gangliích.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b Formic acid. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. OTLES, Semih. Phenolic compounds analysis of root, stalk, and leaves of nettle. S. 564367.Chybí název periodika! ScientificWorldJournal, 19. dubna. Roč. 2012, s. 564367. PMID 22593694. (anglicky) 
  3. FU, Han Yi; CHEN, Shiang Jiuun; CHEN, Ruei Feng; DING, Wang Hsien; KUO-HUANG, Ling Long; HUANG, Rong Nan. Identification of Oxalic Acid and Tartaric Acid as Major Persistent Pain-inducing Toxins in the Stinging Hairs of the Nettle, Urtica thunbergiana. S. 57–65. Annals of Botany [online]. 2006-07-01. Roč. 98, čís. 1, s. 57–65. Dostupné online. DOI 10.1093/aob/mcl089. 

Externí odkazyEditovat