Hydrogensíran sodný

chemická sloučenina

Hydrogensíran sodný je bílá krystalická anorganická látka se vzorcem NaHSO4. Jedná se o sodnou sůl kyseliny sírové, kde je nahrazen jen jeden ze dvou vodíků sodíkem, což způsobuje, že pH jeho vodných roztoků je kyselé (1molární roztok dosahuje pH cca 1).

Hydrogensíran sodný
Vzorec

Vzorec

Model

Model

Vzhled, je přiložen i pH papírek dokazující nízké pH

Vzhled, je přiložen i pH papírek dokazující nízké pH

Obecné
Systematický název Hydrogensíran sodný
Ostatní názvy Bisulfát sodný (zastaralý název)
Sumární vzorec NaHSO4
Vzhled Bílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 120,06 g/mol (bezvodý)
138,07 g/mol (monohydrát)
Teplota tání 58,5 °C; tj. 331,5 K (monohydrát)
315 °C; tj. 558 K (bezvodý)
Teplota rozkladu 315 °C; 588 K (na H2O a Na2S2O7)
Hustota 2,742 g/cm3 (bezvodý)
1,8 g/cm3 (monohydrát)
Disociační konstanta pKa 1,99
Rozpustnost ve vodě 50 g/100 ml (0 °C)
100 g/100 ml (100 °C)
Struktura
Krystalová struktura jednoklonná (monohydrát); trojklonná (bezvodý)
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
H-věty H318
Žíravý
Žíravý (C)
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
R-věty R34 R37 R41
S-věty S26 S36 S37 S39 S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
1
 
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VýrobaEditovat

Tato látka je obvykle vyráběna reakcí hydroxidu sodného a kyseliny sírové, dle rovnice:

 

Důležité pro tuto reakci je, že není použito velké množství hydroxidu sodného, aby nedocházelo ke vzniku síranu sodného. Reakce probíhá se zředěnými, zahřátými roztoky, které jsou v průběhu míchány. Obdobně lze použít místo hydroxidu chlorid. Reakce pak probíhá následně:

 

Vzniklý produkt je obvykle kontaminovanější (v porovnání s hydroxidovou výrobou), avšak je mnohem levnější díky nízké ceně a vysoké dostupnosti chloridu sodného.

ReakceEditovat

Tato látka se chová velice obdobně jako kyselina sírová. Z mnoha látek (kupříkladu z octanu sodného) přebíhá sodný iont a nahrazuje ho svým vodíkovým iontem, reaguje tedy:

 

Tato reakce může probíhá obdobně s uhličitanem, chloridem, fosforečnanem, dusičnanem, a jinými látkami. Tato látka se při zahřívání na vysokou teplotu (t>315 °C) rozkládá, vzniká disíran sodný a voda, dle rovnice:

 

Tato reakce je však vratná.

PoužitíEditovat

Tato látka se běžně používá na snižování pH, je totiž méně nebezpečná v porovnání třeba s kyselinou sírovou. Hydrogensíran sodný se používá jako přídatná látka (spolu se síranem sodným pod označením E 514). Dále bývá používán jako dezinfekce bazénů, zabraňuje totiž množení bakterií.