Bentonit

chemická sloučenina

Bentonit je hornina vznikající zvětráváním mateční horninyčediče (třetihorní hornina). Je charakteristická vysokým obsahem jílových minerálů.

Jedná se o reziduální a nepřemístěnou jílovitou horninu, která má velmi dobrou sorpční vlastnost, vysokou schopnost výměny kationtů. Je to tvárná hornina. Typickou vlastností je, že při styku s vodou intenzivně bobtná. Chemické i minerální složení horniny je velmi proměnlivé a závislé na vzniku ložiska. Nejvýznamnější částí horniny je montmorillonit, tvoří 60 až 80 procent. Světové zásoby bentonitu jsou odhadovány na více než 1 400 milionů tun a počítá se s objevem dalších lokalit.

HistorieEditovat

Termín bentonit jako první použil Wilbur C. Knight v roce 1887. Horninu pojmenoval podle města Fort Bentonamerickém státě Montana,[1] kde bylo v roce 1881 nalezeno jedno z prvních ložisek. Od té doby přicházely informace o objevech nových ložisek z různých částí USA i z Evropy.

Historie v ČREditovat

První ložisko v Čechách bylo nalezeno u obce Braňany u Mostu v roce 1941. Následovala těžba a budování provozu pro úpravu bentonitu v nedalekých Libkovicích v roce 1953. Dnes už obec neexistuje, protože byla likvidována v letech 1990 až 1993 v důsledku postupu státního podniku Doly Hlubina při honbě za hnědým uhlím, fungovala do roku 1969, kdy ji nahradil provoz Obrnice. Druhé nalezené ložisko bylo Černý vrch, kde se těží dodnes. Mezi další významnou těžební lokalitu patří ložisko RokleKadaně.

Vznik a vlastnostiEditovat

Bentonit vzniká mechanickým a chemickým zvětráváním v alkalickém prostředí. Kromě montmorillonitu obsahuje i kaolinit, illit, beidellit, nontronit. Dalšími minerály mohou být křemen, slída, živec, pyrit nebo kalcit.

Bentonity vznikají rozpadem vulkanického skla a popela v alkalickém, nejčastěji mořském nebo jezerním prostředí za vzniku smektitových minerálů. Pokud rozpad pokračuje, dochází i k vzniku illitu (K-bentonity). Často se nacházejí v relativně tenkých vrstvách, které však mohou mít obrovský plošný rozsah. Tím se stávají vhodnou horninou pro stratigrafickou korelaci. Jsou často doprovázeny jílovitými břidlicemi nebo uhlím[2].

DěleníEditovat

Existují 2 typy bentonitů:

 • silně bobtnavé – sodný bentonit (wyomingský typ), pouze ložiska v USA,
 • méně bobtnavé – obsahující převážně draslík, vápník a hořčík. Obohacují se průmyslově sodíkem a dochází k aktivaci bobtnací schopnosti. Bohužel i po této úpravě nedosahují kvality silně bobtnavých bentonitů.

VyužitíEditovat

První použití našel bentonit ve Velké Británii, kde byl nejprve využit pro odbarvování jedlých tuků a olejů. Pro své zajímavé technické vlastnosti a bělost má bentonit široké technické využití. Používá se jako bělicí látka v naftařském, textilním a potravinářském průmyslu. Plnidlo a pojivo v chemickém a gumárenském průmyslu. Dále se využívá jako součást výplachu při hlubinném vrtání, jako těsnicí látka při stavbě skládek komunálního a nebezpečného odpadu a k mnoha dalším účelům[3]. Těží se povrchovým způsobem.

Využit bývá ve slévárenství, keramickém, stavebním, chemickém i potravinářském průmyslu, čištění odpadních vod, těsnící vrstva při stavbě rybníků.

 • Domácí chovatelství – vyrábění podestýlky pro domácí zvířata, tzv. „kočkolit“ (váže vlhkost z exkrementů a zápach)
 • Čištění odpadních vod – sorbent ropných nečistot a těžkých kovů.
 • Slévárenství – základní pojivo pro formovací směsi (největší odběratel bentonitů je právě slévárenský průmysl)
 • Stavebnictví – převážně těsnící využití (skládky, tunely, vodní díla – rybníky, přehrady), je to také přísada do vyráběných omítek
 • Keramika – plastifikátor (zlepšení plastických vlastností materiálu)
 • Nátěrové hmoty – zahušťovadlo (zahuštění nátěrových barev)
 • Farmaceutika – plastifikátor při výrobě mastí, krémů prášků a léčiv
 • Zemědělství – zúrodňovaní lehkých písčitých půd, které jsou příliš propustné
 • Potravinářství – čištění, odbarvování a stabilizaci rostlinných a živočišných tuků a olejů (kód přídatné látky E 558).
  • Výroba nápojů – čeření vín, moštů, při stabilizaci piva a při čištění cukerných šťáv

ProdukceEditovat

Největší světový producent – USA s odhadem cca 2 mil. tun ročně. Produkují nejkvalitnější bentonity s vysokým obsahem sodíku. Česká produkce se pohybuje kolem 70 kt. Hlavní firma zabývající se těžbou bentonitu u nás je KERAMOST, a.s. dále pak LB MINERALS, s.r.o., Sedlecký kaolin, a. s.

Výskyt v ČREditovat

Bentonit je doprovodná surovina při těžbě uhelných slojí nebo kaolinu.

 • Lokality: Kadaňsko a Podbořansko, Mostecko, Karlovarsko, Hroznětínsko + podstatně méně pak jižní Morava: hlavně Ivančicko, dále pak Plzeňsko či Chebsko.

ReferenceEditovat

 1. ROJKOVIČ, I., LINTNEROVÁ, O., UHLÍK, P., KRAUS, I. Nerastné suroviny. Bratislava : Univerzita Komenského, 2006. 179 s.
 2. SPEARS, D. A. Bentonites and tonsteins. in MIDDLETON, G. V. (Editor), Encyclopedia of Sediments and Sedimentary Rocks. Dordrecht : Kluwer Academic Press, 2003. S. 61-66.
 3. VEĽKÝ, J. a kolektív. Encyklopédia Slovenska I. zväzok A-D. Bratislava : Veda, 1977. S. 181.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat