Mateční hornina

Mateční hornina nebo matečná hornina je pojem, kterým se v pedologii určuje hornina, která dala vzniknout dané půdě. Je nutné si ale uvědomit, že u některých půd dochází k transportu. Pak to znamená, že hornina nacházející se pod touto půdou není mateční.

Odolnější vrstva nad městem je v podstatě obnažená mateční hornina

V obecnějším smyslu se v geologii používá termín mateční hornina pro označení veškerých druhů hornin, které tvoří podkladový skalní masív. V některých případech může dojít k jejímu obnažení, kdy se pak mateční hornina objevuje i na zemském povrchu. Nejčastěji se jedná o vyvřelou horninu, která je nejčastěji zastoupena ve spodních partiích zemské kůry.

DefiniceEditovat

Matečná hornina je pevná, přírodními činiteli nenarušená hornina magmatického, metamorfovaného či sedimentárního původu.

Rozdělení podle minerální sílyEditovat

  1. horniny minerálně velmi bohaté
  2. horniny minerálně bohaté
  3. horniny minerálně středně bohaté
  4. horniny minerálně slabé