Sloj je ložisko jakéhokoliv nerostu sedimentárního původu, většinou plošné rozlohy, deskovitého tvaru, je to vlastně vrstva hornin stejného nebo podobného složení. Sloj je ohraničena nadložím, které tvoří strop sloje a podložím tvořící dno sloje. Používá se při označení uhelných slojí. Sloje mohou být přerušeny tektonickými poruchami a jejich uspořádání může být ovlivněno přesmyky nebo propady a dalšími geologickými poruchami.

Ukázka vrstev hornin

Uhelné slojeEditovat

Externí odkazyEditovat