Dusičnan draselný

chemická sloučenina

Dusičnan draselný (KNO3), archaicky ledek draselný, nebo také salnytr (někdy sanytr, nebo sa(l)nitr) draselný, je draselná sůl kyseliny dusičné. Používá se jako dusíkaté hnojivo, stejně jako další dusičnany. Vzhledem k jeho povaze silného oxidačního činidla je součástí mnoha pyrotechnických výrobků jako např. střelného prachu nebo dýmovnic. Při jeho rozpouštění ve vodě dochází k silnému ochlazení roztoku (ΔHrozp = 345,1 kJ·mol−1).[2] Vlhké směsi dusičnanu draselného s hliníkem nebo hořčíkem jsou samozápalné.

Dusičnan draselný
Prášková forma

Prášková forma

Vzorec

Vzorec

Obecné
Systematický název Dusičnan draselný
Triviální název Ledek draselný
Ostatní názvy Salnytr draselný
Sanytr draselný
Sanitr draselný
Anglický název Potassium nitrate
Německý název Kaliumnitrat
Sumární vzorec KNO3
Vzhled bílé krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 101,103 g/mol
Teplota tání 334 °C
Teplota rozkladu 400 °C
Teplota změny krystalové modifikace 128 °C (β→α)
Hustota 2,110 g/cm3 (16 °C)
2,105 g/cm3 (16 °C)
Dynamický viskozitní koeficient 2,73 cP (350 °C)
2,09 cP (400 °C)
Index lomu 1,335 (hrana a)
1,505 (hrana b)
1,506 (hrana c)
Rozpustnost ve vodě 13,63 g/100 g (0 °C)
21,2 g/100 g (10 °C)
31,87 g/100 g (20 °C)
37,9 g/100 g (25 °C)
46 g/100 g (30 °C)
63,9 g/100 g (40 °C)
83,99 g/100 g (50 °C)
108,98 g/100 g (60 °C)
168,8 g/100 g (80 °C)
242,39 g/100 g (100 °C)
Relativní permitivita εr 5 (20 °C)
Měrná magnetická susceptibilita −4,13 Sm−1
Povrchové napětí 111 mN/m (340 °C)
Struktura
Krystalová struktura klencová (α)
kosočtverečná (β)
klencová (γ)
Hrana krystalové mřížky a= 450 pm (α modifikace)
a= 540 pm (β modifikace)
b= 914 pm (β modifikace)
c= 641 pm (β modifikace)
a= 437 pm (γ modifikace)
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −493,2 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 116 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp 345,1 J/g
Standardní molární entropie S° 132,93 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −393,1 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,952 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Varování[1]
R-věty R8
S-věty S17, S24/25
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
OX
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Krystalická struktura KNO3.

VýrobaEditovat

Dusičnan draselný lze připravit z dusičnanu sodného tzv. konverzí. Laboratorně je možné ho vyrábět neutralizací hydroxidu draselného kyselinou dusičnou dle následující rovnice:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

PotravinářstvíEditovat

V potravinářství je ukryt pod kódem E252 a řadí se mezi konzervanty. Využívá se při výrobě masných a rybích výrobků a sýrů. Do jídelníčku se tento minerál dostává hlavně vodou a konzumací zeleniny. Dusičnany nejsou příliš toxické, ale v těle se mohou přeměňovat na jedovatější dusitany, které mohou dále reagovat a tvořit karcinogenní látky (nitrosaminy). V ČR je povoleno používat dusičnan draselný v konzervách, tvrdých a polotvrdých sýrech, sledích a šprotech atd.

Dříve se hojně využíval ve směsi s NaCl jako „rychlosůl“, která sloužila k nakládání masa do slaného láku (nejdříve „za sucha“, po týdnu až dvou na týden s vodou) před uzením. Nyní se používá spíše v malých výrobnách a domácím použití. Jeho využití směřuje např. k potlačení otrav botulotoxinem.[3]

ReferenceEditovat

  1. a b Potassium nitrate. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 
  3. HYYTIÄ, Eija; EEROLA, Susanna; HIELM, Sebastian; KORKEALA, Hannu. Sodium nitrite and potassium nitrate in control of nonproteolytic Clostridium botulinum outgrowth and toxigenesis in vacuum-packed cold-smoked rainbow trout. S. 63–72. International Journal of Food Microbiology [online]. 1997-06-17. Roč. 37, čís. 1, s. 63–72. Dostupné online. DOI 10.1016/s0168-1605(97)00051-2. PMID 9237123. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat