Dusitan sodný

chemická sloučenina

Dusitan sodný NaNO2 je sodnou solí kyseliny dusité. Je to světle nažloutlá krystalická látka, hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě. Používá se ke konzervaci masa či jiných potravin (E 250), ale jelikož jde o prudký jed, který je zároveň v podezření, že jde i ve velmi malých dávkách o látku způsobující rakovinu[2] [3], bývá jeho doposud časté používání v potravinách považováno ze zdravotního hlediska za velmi nevhodné [4].

Dusitan sodný
Prášková forma
Prášková forma
Obecné
Systematický názevDusitan sodný
Anglický názevSodium nitrite
Německý názevNatriumnitrit
Sumární vzorecNaNO2
VzhledBílá práškovitá nebo krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS7632-00-0
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)231-555-9
Indexové číslo007-010-00-4
UN kód1500
Číslo RTECSRA1225000
Vlastnosti
Molární hmotnost68,996 g/mol
Teplota tání271 °C
Teplota rozkladu520 °C
Teplota změny krystalové modifikace520 °C (β → α)
Hustota2,168 g/cm3 (0 °C)
2,144 g/cm3 (25 °C)
2,04 g/cm3 (205 °C)
Dynamický viskozitní koeficient3,04 cP (197 °C)
2,31 cP (337 °C)
Rozpustnost ve vodě72,05 g/100 g (0 °C)
81,99 g/100 g (20 °C)
111,85 g/100 g (60 °C)
133,52 g/100 g (80 °C)
161,61 g/100 g (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Ethanol 1,42 g/100 g (20 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−2,635×10−6 cm3g−1
Povrchové napětí121 mN/m (280 °C)
113 mN/m (500 °C)
Struktura
Krystalová strukturakosočtverečná (α i β modifikace)
Hrana krystalové mřížkyα-modifikace
a= 357,4 pm
b= 558,4 pm
c= 539,9 pm
β-modifikace
a= 369,8 pm
b= 570,8 pm
c= 534,4 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−359,4 kJ/mol
Standardní molární entropie S°106 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−295 kJ/mol
Bezpečnost
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH272 H301 H400
R-větyR8, R25, R50
S-větyS1/2, S45, S61
Teplota vzníceníNehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

editovat

Dusitan sodný je oxidační činidlo hojně využívané v organické syntéze k tvorbě diazoniových solí. Je dobře rozpustný ve vodě a i v jiných polárních rozpouštědlech jako methanol, ethanol a glycerol. Je také mírně rozpustný v nepolárních rozpouštědlech jako například pyridinu. Požití 0,5 až 1 g dusitanu sodného vyvolává u dospělých osob lehčí otravu, 1 až 2 g těžkou otravu a asi 4 g smrt.

Výroba

editovat

Lze ho vyrobit například tepelným rozkladem dusičnanu sodného.

2 NaNO3 → 2 NaNO2 + O2

Dusitan sodný v potravinách

editovat

Dusitan sodný (E250) se používá jako konzervant v masných výrobcích (především uzeninách), kde má zajistit delší trvanlivost a stálost barvy. Spolu s ním nebo místo něj se k tomuto účelu používá ještě dusitan draselný (také pravděpodobně rakovinotvorný), dusičnan sodný a dusičnan draselný. Dusičnany se během pochodů v těle v dusitany přeměňují.

Reference

editovat
  1. a b Sodium nitrite. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Cancer Research Center of Hawaii and the University of Southern California, Ute Nöthlings, Lynne R. Wilkens, Suzanne P. Murphy, Jean H. Hankin, Brian E. Henderson, Laurence N. Kolonel. Meat and Fat Intake as Risk Factors for Pancreatic Cancer: The Multiethnic Cohort Study, [online]. National Cancer Institute, 2005-10-05 [cit. 2014-04-13]. (Journal of the National Cancer Institute. Svazek. 97). Kapitola č. 19. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Cured meat, vegetables, and bean-curd foods in relation to childhood acute leukemia risk: A population based case-control study [online]. BioMed Central, 2009-01-13 [cit. 2014-04-13]. (BMC Cancer, Ročník 2009. Svazek 9). Kapitola č. 15. Dostupné online. (anglicky) 
  4. E250 - Dusitan sodný [online]. Občanské združení Zdravá potravina [cit. 2014-04-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-14. 

Literatura

editovat
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

editovat