Dusitan sodný

chemická sloučenina

Dusitan sodný NaNO2 je sodnou solí kyseliny dusité. Je to světle nažloutlá krystalická látka, hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě. Používá se ke konzervaci masa či jiných potravin (E 250), ale jelikož jde o prudký jed, který je zároveň v podezření, že jde i ve velmi malých dávkách o látku způsobující rakovinu[1] [2], bývá jeho doposud časté používání v potravinách považováno ze zdravotního hlediska za velmi nevhodné [3].

Dusitan sodný
Prášková forma

Prášková forma

Obecné
Systematický název Dusitan sodný
Anglický název Sodium nitrite
Německý název Natriumnitrit
Sumární vzorec NaNO2
Vzhled Bílá práškovitá nebo krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 231-555-9
Indexové číslo 007-010-00-4
UN kód 1500
Číslo RTECS RA1225000
Vlastnosti
Molární hmotnost 68,996 g/mol
Teplota tání 271 °C
Teplota rozkladu 520 °C
Teplota změny krystalové modifikace 520 °C (β → α)
Hustota 2,168 g/cm3 (0 °C)
2,144 g/cm3 (25 °C)
2,04 g/cm3 (205 °C)
Dynamický viskozitní koeficient 3,04 cP (197 °C)
2,31 cP (337 °C)
Rozpustnost ve vodě 72,05 g/100 ml (0 °C)
81,99 g/100 ml (20 °C)
111,85 g/100 ml (60 °C)
133,52 g/100 ml (80 °C)
161,61 g/100 ml (100 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Ethanol 1,42 g/100 ml (20 °C)
Měrná magnetická susceptibilita -2,635×10−6 cm3g-1
Povrchové napětí 121 mN/m (280 °C)
113 mN/m (500 °C)
Struktura
Krystalová struktura kosočtverečná (α i β modifikace)
Hrana krystalové mřížky α-modifikace
a= 357,4 pm
b= 558,4 pm
c= 539,9 pm
β-modifikace
a= 369,8 pm
b= 570,8 pm
c= 534,4 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -359,4 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 106 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -295 kJ/mol
Bezpečnost
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H272 H301 H400
Oxidující
Oxidující (O)
Toxický
Toxický (T)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R8, R25, R50
S-věty S1/2, S45, S61
Teplota vznícení Nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fyzikálně-chemické vlastnostiEditovat

Dusitan sodný je oxidační činidlo hojně využívané v organické syntéze k tvorbě diazoniových solí. Je dobře rozpustný ve vodě a i v jiných polárních rozpouštědlech jako methanol, ethanol a glycerol. Je také mírně rozpustný v nepolárních rozpouštědlech jako například pyridinu. Požití 0,5 až 1 g dusitanu sodného vyvolává u dospělých osob lehčí otravu, 1 až 2 g těžkou otravu a asi 4 g smrt.

VýrobaEditovat

Lze ho vyrobit například tepelným rozkladem dusičnanu sodného.

2 NaNO3 → 2 NaNO2 + O2

Dusitan sodný v potravináchEditovat

Dusitan sodný (E250) se používá jako konzervant v masných výrobcích (především uzeninách), kde má zajistit delší trvanlivost a stálost barvy. Spolu s ním nebo místo něj se k tomuto účelu používá ještě dusitan draselný (také pravděpodobně rakovinotvorný), dusičnan sodný a dusičnan draselný. Dusičnany se během pochodů v těle na dusitany přeměňují.

ReferenceEditovat

  1. Cancer Research Center of Hawaii and the University of Southern California, Ute Nöthlings, Lynne R. Wilkens, Suzanne P. Murphy, Jean H. Hankin, Brian E. Henderson, Laurence N. Kolonel. Meat and Fat Intake as Risk Factors for Pancreatic Cancer: The Multiethnic Cohort Study, [online]. National Cancer Institute, 2005-10-05 [cit. 2014-04-13]. (Journal of the National Cancer Institute. Svazek. 97). Kapitola č. 19. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Cured meat, vegetables, and bean-curd foods in relation to childhood acute leukemia risk: A population based case-control study [online]. BioMed Central, 2009-01-13 [cit. 2014-04-13]. (BMC Cancer, Ročník 2009. Svazek 9). Kapitola č. 15. Dostupné online. (anglicky) 
  3. E250 - Dusitan sodný [online]. Občanské združení Zdravá potravina [cit. 2014-04-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-04-14. (česky) 

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.