Pyridin

chemická sloučenina

Pyridin C5H5N (zkratka py vystupuje-li jako ligand) je organická aromatická heterocyklická sloučeninina uhlíku, vodíku a dusíku. Za normálních podmínek se jedná o charakteristicky zapáchající, bezbarvou, hořlavou kapalinu mísitelnou s vodou a ethanolem. Jeho hydrogenací za zvýšené teploty a katalýzy niklem vzniká piperidin.

Pyridin
Model molekuly pyridinu
Model molekuly pyridinu
Schematický vzorec pyridinu
Schematický vzorec pyridinu
Obecné
Systematický názevazabenzen
Triviální názevpyridin, azin
Ostatní názvyazabenzol
Sumární vzorecC5H5N
Vzhledbezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS110-86-1
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)203-809-9
Indexové číslo613-002-00-7
Vlastnosti
Molární hmotnost79,1 g/mol
Teplota tání−42 °C
Teplota varu115 °C
Hustota0,982 g/cm3
Viskozita0,94 cP (20 °C)
Rozpustnost ve voděmísitelný
Struktura
Dipólový moment2,2 D (20 °C)
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH225 H332 H312 H302
R-větyR11 R20/21/22
S-věty(S2) S26 S28
Teplota vzplanutí21 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Surový získaný z hnědého uhlí je tmavohnědá kapalina, hořlavá a s hustotou 0,995 g/cm3. Destilační křivka je 95–200 °C. Výpary jsou zdraví škodlivé. Bod vzplanutí je 20 °C. Velmi špatně jdou elektrofilní substituce, protože pyridinové jádro je velmi dezaktivované. Výborně však probíhají nukleofilní substituce, například s amidem sodným. Každá nová částice však vstupuje do polohy ortho.

Využití editovat

  • k denaturaci
  • v gumárenském průmyslu
  • při výrobě laků
  • při výrobě plastických hmot
  • ve farmaceutickém průmyslu
  • v průmyslu textilním
  • v koželužství

Reference editovat

  1. a b Pyridine. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura editovat

  • Červinka O., Dědek V., Ferles M.: Organická chemie, druhé přepracované vydání, SNTL, Praha

Externí odkazy editovat