Hořlavina

schopnost hořet
Na tento článek je přesměrováno heslo Hořlavost. O hořlavosti textílií pojednává článek Hořlavost textilií.

Hořlavina je látka, která za podmínek požáru hoří a uvolňuje při tom energii, nejčastěji světlo a teplo. Během procesů hoření mění svůj chemický charakter a při tom může docházet (v závislosti na povaze hořlaviny a podmínkách hoření) k vývoji široké palety látek a to včetně látek toxických.

Označení hořlavých látek, zejména chemikálií. Toto označení je z pohledu současné legislativy zastaralé.

Podle bodu vzplanutí se hořlaviny - hořlavé kapaliny - rozdělují do čtyř tříd.