Otevřít hlavní menu
Možná hledáte: rybník Požár.
Další významy jsou uvedeny na stránce Požár (rozcestník).
Požár obytného domu v kanadském Massueville (2006)
Požár obchodního domu v Helsinkách
Hasičské cvičení

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém dochází:

Vzniká obvykle buď v důsledku technické chyby, nedbalosti nebo neznalosti osob, přírodního neštěstí nebo úmyslným zapálením (žhářství).

Třídy požáruEditovat

Pro účely požární ochrany se zavádí tzv. třídy požárů.[1] Do tříd se požáry dělí především s ohledem na skupenství hořících látek:

Třída A
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutímpapír, dřevo, textil. Hasicí přístroje pěnové, sněhové a práškové.
Třída B
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství – benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, vosky,parafín. Hasicí přístroje pěnové, sněhové a práškové.
Třída C 
Požáry plynůacetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.
Třída D 
Požár lehkých kovů (hořčík, slitiny hliníku) nebo alkalických kovů (lithium, sodík, draslík a další). Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
Třída F[2] 
Požáry jedlých olejů a tuků.

Fáze požáruEditovat

Fáze požáru jsou důležitou charakteristikou popisující vlastnosti požáru při jeho volném rozvoji, tzn. v případě, že není hašen.

Průběh požáru můžeme rozdělit na 4 fáze:

 1. fáze je určena časem od vzniku požáru rozhoření prvních hořlavých předmětů. V praxi se uvažuje čas 10 minut. Tato fáze je charakterizována nízkými teplotami a malou výměnou plynů. Tuto fázi rovněž označujeme jako fázi rozhořívání.
 2. fáze je charakterizována prudkým nárůstem teploty a plochy požáru, zejména v souvislosti s celkovým vzplanutím
 3. fáze je období, kdy požár je stabilizován, probíhá intenzivní hoření a požárem jsou zachváceny všechny hořlavé předměty v prostoru.
 4. fáze je charakterizována nedostatkem hořlavého materiálu a postupným snižováním intenzity hoření.

Optimální je provedení hasebního zásahu v první fázi, případně na začátku druhé fáze, kdy ještě nedošlo k plnému rozvinutí požáru.

Co dělat při požáru?Editovat

Pokud vypukl požár v objektu, kde se nacházíte, zachovejte klid.

 • Co nejrychleji volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár.
 • Varujte ostatní třeba voláním „hoří“.
 • Prověřte zda se v ohroženém prostředí nenacházejí další osoby, pokud ano, snažte se je zachránit. V případě, že se vám to nepodaří, zapamatujte si jejich polohu (popřípadě ji označte) a neprodleně po příjezdu hasičů jim tuto nahlaste, jde o velmi cennou informaci.
 • Pokuste se požár uhasit dostupnými prostředky a proveďte opatření k zamezení šíření požáru (vypněte plyn, elektřinu, zavřete dveře, odneste hořlavé látky).
 • Opusťte budovu v souladu s jejím evakuačním řádem. (Chraňte si tělo, nejlépe namočením oděvu, dýchací cesty namočeným ručníkem, vezměte si nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.)
 • Poslouchejte pokyny hasičů nebo členů IZS a poskytněte jim případně pomoc, kterou si vyžádají.

ReferenceEditovat

 1. ČSN EN 2 [online]. Česká agentura pro standardizaci [cit. 2019-01-07]. Dostupné online. 
 2. ČSN EN 3-7+A1 [online]. Česká agentura pro standardizaci. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • Vladislav Banasinský, Petr Ševěček: Zjišťování příčin požárů, Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ostrava 1995, ISBN 80-7078-270-6
 • Karol Balog, Miloš Kvarčák: Dynamika požáru, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 1999, ISBN 80-86111-44-X
 • Nicola Barber: Požáry a povodně, Computer Press, Brno 2003, ISBN 80-7226-937-2
 • Jiří Janata, Václav Hladík, Jan T. Kozák: Požáry v českých zemích, Professional Publishing, Praha 2009, ISBN 978-80-86946-96-2

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat