Hoření

redoxní reakce paliva s kyslíkem
Další významy jsou uvedeny na stránce Hoření (rozcestník).

Hoření je redoxní exotermická chemická reakce produkující světlo a teplo. Plamenné hoření se nazývá oheň, dalšími formami je doutnání a chemická exploze. K hoření je potřeba tzv. ohňový trojúhelník: hořlavina, oxidační činidlo a aktivační energie. Počáteční dodaná např. tepelná energie iniciuje (spustí) řetězovou reakci hoření. Při hoření často vzniká voda, oxid uhličitý, popel a kouř.

Plameny jako výsledek hoření paliva
Hoření ethanolu

Pojem hoření se příležitostně přeneseně používá i pro jiné exotermické děje – například termojaderné reakce na Slunci a v jaderných reaktorech, kde se mluví například o vyhoření paliva.

Teplota vzplanutí

editovat

Plamenné hoření vzniká při dosažení teploty vzplanutí. Pro kapaliny je to teplota, při které za definovaných podmínek látka po přiblížení ohně vzplane a pak zase uhasne.

Podmínky pro hoření

editovat
  1. hořlavá látka
  2. oxidační prostředek
  3. zdroj iniciace
  4. dosažena teplota hoření – nejnižší teplota, při které látka po zapálení trvale hoří

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat