Další významy jsou uvedeny na stránce Hoření (rozcestník).

Hoření je redoxní exotermní reakce, tedy probíhající za vývoje světla a tepla. Hoření vzniká a probíhá za určitých podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí přítomnost hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. Hořlavina a oxidační činidlo spolu tvoří[zdroj?!] hořlavý soubor.

Plameny jako výsledek hoření paliva
Hoření ethanolu

Často při hoření vzniká voda a oxid uhličitý nebo jiné látky. Pojem hoření je také někdy nepřesně spojován s jinými exotermickými ději – například termojadernými reakcemi na Slunci a v jaderných reaktorech, kde se mluví například o vyhoření paliva.

Teplota vzplanutí editovat

U hoření je také velmi nutná teplota vzplanutí. To je teplota, při které látka po přiblížení k ohni vzplane a pak zase uhasne.

Podmínky pro hoření editovat

  1. hořlavá látka
  2. oxidační prostředek
  3. zdroj iniciace
  4. dosažena teplota hoření – nejnižší teplota, při které látka po zapálení trvale hoří

Související články editovat

Externí odkazy editovat