Kyselina jantarová

chemická sloučenina

Kyselina jantarová (systematicky kyselina butandiová) je nasycená dikarboxylová kyselina. Její aniont se nazývá sukcinát. Vyskytuje se v ovoci, cukrové řepě a víně. Je to bílá krystalická látka dobře rozpustná ve vodě. Vyskytuje se v Krebsově cyklu, kde vzniká z sukcinyl-CoA pomocí sukcinyl-CoA-syntetázy a mění se na fumarát pomocí sukcinátdehydrogenázy.

Kyselina jantarová
Bernsteinsäure2.svg
Obecné
Systematický název Kyselina butandiová
Triviální název Kyselina jantarová
Sumární vzorec C4H6O4
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 118,09 g/mol
Disociační konstanta pKa pKa1=4,2

pKa2=5,6

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Používá se jako barvivo, léčivo a ke změkčování plastů.

Kyselina jantarová ve víně vzniká jako vedlejší produkt metabolizmu kvasinek během alkoholové fermentace. Bývá označována jako látka zodpovědná za projev terroir ve víně. Senzoricky se projevuje kamenitou chutí, vysušuje patro a vínu dává až slaný nádech. Příčinou vyšších koncentrací kyseliny jantarové ve víně je nedostatek asimilovatelného dusíku v moštu během fermentace.